Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2772 din 17.10.2017

pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 18 octombrie 2017SmartCity1

Observând prevederile art. 48 alin. (7) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 56 alin. (3), art. 67 alin. (2), art. 76 alin. (2) şi art. 83 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care este parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Normele prevăzute în anexă sunt obligatorii la elaborarea documentaţiilor pentru obiective de investiţii, reparaţii capitale, modernizare, modificare, transformare şi extindere a fondului construit, în baza reglementărilor legale în vigoare.(2) Amenajarea spaţiilor existente prin lucrări de natura reparaţiilor curente se va realiza cu maximizarea spaţiilor de deţinere, în funcţie de configurarea structurală a clădirilor. Articolul 3(1) Fondurile necesare vor fi asigurate din subvenţii şi venituri proprii.(2) Fondurile necesare vor fi asigurate în limita de cheltuieli aprobată anual prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în limitele de cheltuieli stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 4Direcţiile de specialitate din Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul ministrului justiţiei nr. 433/C/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 15 februarie 2010; b)art. 100 alin. (3)-(7), anexele nr. 20 a-c, 21a, 21b, 22a, 22b, 23a, 23b, 24a şi 24b din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 şi 523 bis din 27 iulie 2010. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul justiţiei, Tudorel Toader ANEXĂNORME minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate Articolul 1(1) Spaţiile destinate cazării persoanelor private de libertate trebuie să respecte demnitatea umană şi să întrunească standardele minime sanitare şi de igienă, ţinânduse cont de suprafaţa de locuit, volumul de aer, iluminare, sursele de încălzire şi ventilaţie, prin raportare la condiţiile climatice.(2) Camerele de cazare şi celelalte încăperi destinate persoanelor private de libertate trebuie să dispună de iluminat natural, de instalaţiile necesare asigurării iluminatului artificial şi să fie dotate cu utilităţi igienico-sanitare şi instalaţii de încălzire.(3) Amenajarea camerelor de cazare aflate în clădirile existente în locurile de deţinere se va realiza cu maximizarea spaţiilor de deţinere, în funcţie de configurarea structurală a clădirilor, în scopul alocării unui spaţiu mai mare de 4 metri pătraţi (mp) pentru fiecare persoană privată de libertate. (4) În cazul cazării colective, asigurarea unei suprafeţe mai mari de 4 mp se va realiza cu prioritate pentru regimul de maximă siguranţă şi regimul închis.(5) În fiecare loc de deţinere vor fi prevăzute căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.(6) În cazul persoanelor private de libertate cu dizabilităţi vor fi prevăzute camere de cazare dotate corespunzător, pentru fiecare regim de executare a pedepselor privative de libertate. Articolul 2Administraţia Naţională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru creşterea progresivă a numărului spaţiilor de cazare individuală, precum şi pentru reamenajarea spaţiilor existente. Articolul 3(1) Ferestrele camerelor sunt dimensionate conform normelor de proiectare în vigoare, astfel încât persoanelor private de libertate să li se asigure posibilitatea de a citi la lumină naturală în condiţii normale, iar lumina artificială să corespundă standardelor tehnice recunoscute în domeniu.(2) Persoanelor private de libertate li se asigură acces facil la ferestrele camerelor de cazare, pentru a realiza deschiderea acestora şi aerisirea camerei. Articolul 4(1) Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să ofere persoanelor private de libertate condiţii pentru dormit, păstrarea bunurilor şi obiectelor personale, servirea mesei dacă aceasta nu este posibilă în săli de mese special amenajate, precum şi pentru desfăşurarea unor activităţi educative.(2) În măsura în care este posibil, cu respectarea măsurilor necesare pentru siguranţa penitenciarelor, locurile de deţinere pot asigura servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate.(3) Camerele de cazare sunt dotate cu paturi şi cazarmamentul necesar pentru fiecare persoană privată de libertate, potrivit normelor în vigoare, suprapuse pe cel mult două rânduri.(4) În funcţie de spaţiu, camerele de cazare sunt dotate cu:a)mese şi bănci sau scaune; b)dulapuri pentru păstrarea obiectelor şi bunurilor personale; c)alte dotări, conform anexelor nr. 1-5 la prezentele norme. (5) În mod excepţional, în condiţiile art. 1 alin. (3), camerele de cazare pot avea paturi suprapuse pe 3 rânduri. Accesul la paturile montate în rânduri suprapuse se realizează cu ajutorul unei scări metalice, fixată de paturi. Articolul 5(1) Grupurile sanitare aferente camerelor de deţinere trebuie să asigure accesul permanent la apă potabilă şi să permită fiecărei persoane private de libertate să îşi satisfacă nevoile fiziologice ori de câte ori este necesar, în condiţii de igienă şi intimitate.(2) Grupurile sanitare vor fi separate de camerele de deţinere şi sunt dotate astfel încât să se asigure cel puţin o chiuvetă, un WC şi un duş pentru maximum 10 persoane private de libertate.(3) În cadrul grupului sanitar, spaţiul destinat montării vasului WC este prevăzut cu uşă şi sistem de închidere pentru asigurarea intimităţii.(4) Amenajarea camerelor de deţinere trebuie să asigure fiecărei persoane private de libertate accesul la sursele de apă curentă şi condiţii de folosire a articolelor de toaletă pentru menţinerea igienei.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), grupurile şi instalaţiile sanitare pentru persoanele private de libertate aflate în regimul deschis pot fi amenajate în exteriorul camerelor de deţinere, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1)-(3). Articolul 6(1) Instalaţia de iluminat din camerele de cazare pentru persoanele private de libertate se realizează astfel încât corpurile de iluminat să poată fi aprinse şi stinse de către acestea.(2) Prizele de alimentare cu energie electrică (220 V) se instalează în interiorul camerelor de deţinere, cu excepţia camerelor pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea. (3) În interiorul camerelor de deţinere, în funcţie de regimul de executare a pedepselor privative de libertate şi de amenajarea camerelor corespunzătoare acestor regimuri, conform anexelor nr. 1-4, se montează între 1 şi 4 prize de alimentare cu energie electrică. (4) Sistemul de alimentare cu energie electrică permite întreruperea funcţionării corpurilor de iluminat şi prizelor de către personalul penitenciarului.(5) Instalaţiile de iluminat şi de alimentare cu energie a prizelor sunt realizate în construcţie antivandalism.(6) Iluminatul de veghe, folosit pe timpul nopţii în scopul asigurării supravegherii, permite aprinderea şi stingerea doar de către supraveghetorul de pe secţia de deţinere, din interiorul biroului acestuia. Articolul 7În fiecare cameră de cazare se instalează o priză pentru distribuire de semnal TV de la instalaţia de televiziune cu circuit închis, cu excepţia camerelor pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea, şi se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare. Articolul 8(1) Instalaţiile de încălzire trebuie să asigure în perioada sezonului rece o temperatură de cel puţin 19°C în camerele de cazare a persoanelor private de libertate şi în spaţiile destinate desfăşurării diferitelor activităţi.(2) Instalaţiile de alimentare cu apă, încălzire, canalizare, electrice, după caz, se amplasează pe cât posibil în spaţii tehnice asigurate, în care să fie interzis accesul persoanelor private de libertate. Articolul 9(1) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, camerele de cazare din clădirile/penitenciarele care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să asigure o suprafaţă mai mare de 4 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, în situaţia cazării în comun, respectiv 6 mp, atunci când cazarea se face individual, iar camerele de deţinere trebuie să aibă o distanţă de cel puţin 2 m între pereţii camerei de deţinere şi cel puţin 2,5 m între podea şi tavanul camerei de deţinere.(2) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, grupurile sanitare aflate în clădirile/penitenciarele care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează să fie supuse unor lucrări de reparaţii capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să se realizeze separat de camerele de deţinere, complet închise, iar suprafaţa acestora va fi exclusă de la calculul suprafeţei prevăzute la alin. (1), pentru cazarea în comun sau individual, care se va asigura în camera de deţinere.(3) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, în clădirile ori penitenciarele care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale, modernizări, modificări, transformări se asigură servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate, cu respectarea măsurilor necesare pentru siguranţa penitenciarelor.(4) Dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 5-8 se aplică în mod corespunzător. Articolul 10(1) În penitenciarele-spital se poate asigura o suprafaţă de cel puţin 7 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, în saloanele curente, dacă configurarea structurală a clădirii permite.(2) În cadrul unor penitenciare-spital se pot înfiinţa secţii de deţinere pentru persoane vulnerabile din punct de vedere medical sau social, ale căror camere trebuie să asigure o suprafaţă mai mare de 4 mp pentru fiecare persoană.(3) La intrarea în vigoare a prezentelor norme, saloanele de cazare din clădirile penitenciarelor-spital care urmează să se construiască, precum şi din cele care urmează a fi supuse unor lucrări de reparaţii capitale, modernizări, modificări, transformări trebuie să asigure o capacitate maximă de 6 paturi, o suprafaţă de cel puţin 7 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, un cubaj de 20 mc/pat de aer, în caz de ventilaţie naturală.(4) Camerele de infirmerie, camerele de separare ori camerele de tranzit în vederea prezentării în comun a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată vor fi dotate potrivit destinaţiei acestora, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Articolul 11(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă, inclusiv cele care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme, se dimensionează pentru o persoană.(2) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis, sunt arestate preventiv, sunt în perioada de carantinare-observare sau cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de libertate, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme, se dimensionează pentru 2 persoane. (3) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate în anexa nr. 3, se dimensionează pentru 10 persoane.(4) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis, ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate în anexa nr. 4, se dimensionează pentru 10 persoane.(5) Camerele destinate punerii în aplicare a sancţiunii disciplinare cu „izolarea pentru maximum 10 zile", ale căror caracteristici privind amenajarea şi dotarea sunt prezentate în anexa nr. 5, se dimensionează, de regulă, pentru o persoană.(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din prezentele norme. (7) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate aflate în refuz de hrană sunt similare camerelor de cazare aferente regimului de executare a pedepsei.(8) În fiecare penitenciar se amenajează cel puţin o cameră de protecţie destinată cazării individuale a persoanelor vulnerabile. Amenajarea şi dotarea acesteia se realizează potrivit condiţiilor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (9) Schiţele cu amenajarea şi dotarea camerelor de cazare pentru fiecare regim de executare a pedepselor privative de libertate se prevăd în cuprinsul ordinului ministrului justiţiei pentru aprobarea măsurilor necesare pentru siguranţa penitenciarelor. Articolul 12Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme CARACTERISTICILE privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă, inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire Articolul 1Amenajarea şi dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă cuprind următoarele: a)registru de căldură; b)fereastră cu gratii; c)masă; d)scaun; e)pat; f)nişă depozitare; g)cuier; h)suport TV; i)priză alimentare energie electrică; j)priză semnal TV; k)sistem de comunicare de tip interfon; l)terminal sistem radioficare; m)duş şi cadă duş; n)perdea; o)chiuvetă şi vas WC-monobloc; p)poliţă pentru chiuvetă; q)oglindă; r)spaţiu tehnic; s)uşă metalică cu grilaj; t)vizetă cu geam de protecţie. Articolul 2Amenajarea şi dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului cuprinde următoarele: a)registru de căldură; b)fereastră cu gratii; c)masă; d)scaun; e)pat; f)nişă depozitare; g)cuier; h)suport TV; i)priză alimentare energie electrică; j)priză semnal TV; k)sistem de comunicare de tip interfon; l)terminal sistem radioficare; m)chiuvetă şi vas wc-monobloc; n)poliţă pentru chiuvetă; o)oglindă; p)duş şi cadă duş; q)perdea; r)grilaj siguranţă; s)uşă metalică cu grilaj; t)vizetă cu geam de protecţie; u)spaţiu tehnic. Articolul 3(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă, inclusiv a celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, sunt construite în sistem monovolum.(2) Uşa este metalică şi este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm, şi, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi înălţimea de 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală.(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la tăiere.(5) Uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.(6) Vizeta cu geam de protecţie se amenajează în peretele camerei dinspre holul secţiei de deţinere. (7) La camerele unde sunt cazate persoanele care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului, pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea acestora, se amenajează, suplimentar, un grilaj metalic de siguranţă care să împiedice apropierea lor de uşă. Caracteristicile grilajului metalic de siguranţă sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul de la uşa metalică. Articolul 4(1) Pentru pat sunt avute în vedere următoarele specificaţii:a)dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime; b)este de formă tip cuşetă şi se fixează în consolă direct în perete sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală; c)se poziţionează la 550 mm distanţă faţă de pardoseală; d)este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit la confecţionarea grilajului uşii; e)suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale. (2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge. Articolul 5(1) Masa se amplasează la baza ferestrei.(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este confecţionată prin turnare, din beton armat; b)este de tip consolă; c)are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 500 mm; d)se poziţionează la 750 mm - 800 mm faţă de pardoseală. (3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încastrat în pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei, formând împreună cu aceasta un ansamblu masă-scaun. Articolul 6(1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş, chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor şi trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.(2) La intrarea în acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului şi capului, atunci când face duş.(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei. Articolul 7Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintro singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oţel inoxidabil brut tratat, şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente la smulgere şi rupere. Articolul 8Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii: a)suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat; b)este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; c)permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 9Pentru vasul de WC sunt avute în vedere următoarele specificaţii: a)este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală; b)suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat; c)partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular; d)este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere; e)permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 10(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.(2) Pentru poliţă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături; b)este realizată din material compozit (extrem de dur); c)suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri; d)prinderea în perete se face cu bolţuri securizate; e)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm. Articolul 11(1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă - vas de WC.(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri şi depuneri; b)este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere; c)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm; d)are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare. Articolul 12(1) Duşul şi cada de duş se amplasează lângă modulul chiuvetă - vas WC.(2) Pentru duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construit din oţel inoxidabil; b)capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului; c)butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; d)să permită un flux de 8-12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere. (3) Pentru cada de duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este rezistentă la uzură şi lovituri; b)este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri; c)suprafaţa exterioară este şlefuită; d)nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm; e)încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare. Articolul 13(1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub forma unei nişe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menţionate, în volum de 0,25 mc (lăţimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălţimea 1,25 m).(2) Lângă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 braţe pentru agăţat. Articolul 14(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin, următoarele specificaţii:a)este confecţionat prin turnare, din beton sau din confecţie metalică; b)permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni prevăzute de anexa nr. 1, pct. III - Alte obiecte şi bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare; c)se poziţionează la 1.600 mm - 1.700 mm faţă de pardoseală. Articolul 15Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate. Articolul 16Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră. Articolul 17Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune. Articolul 18(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie metalică/ PVC/ aluminiu. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Acestea au aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces în cameră. Cu respectarea condiţiilor de ventilaţie şi iluminat, în zona ferestrelor mobile se poate monta un grilaj cu ochiuri ce nu permit trecerea unor obiecte mai mari. ANEXA Nr. 2la norme CARACTERISTICILE privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis sau sunt arestate preventiv, în perioada de carantinare-observare sau cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepselor privative de libertate, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire Articolul 1Amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării arestaţilor preventiv, persoanelor private de libertate aflate în perioada de carantinare-observare, a celor cărora nu li s-a stabilit regimul de executare a pedepsei şi a celor care execută pedeapsa în regim închis cuprind următoarele: a)registru de căldură; b)fereastră cu gratii; c)masă; d)scaun; e)paturi; f)nişă depozitare; g)cuier; h)suport TV; i)priză alimentare energie electrică; j)priză semnal TV; k)sistem de comunicare de tip interfon; l)terminal sistem radioficare; m)chiuvetă şi vas wc-monobloc; n)poliţă pentru chiuvetă; o)oglindă; p)duş şi cadă duş; q)perdea; r)uşă metalică cu grilaj; s)spaţiu tehnic. Articolul 2(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim închis sunt construite în sistem monovolum.(2) Uşa este metalică şi este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm, şi, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi înălţimea de 250 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală.(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la tăiere.(5) Uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere. Articolul 3(1) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime; b)este de formă tip cuşetă şi se fixează în consolă direct în perete utilizând bolţuri rezistente la deformare şi rupere sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală; c)primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanţe fiind calculate de la pardoseală; d)accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi; e)este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit la confecţionarea grilajului uşii; f)suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale. (2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge. Articolul 4(1) Masa se amplasează la baza ferestrei.(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este confecţionată prin turnare, din beton armat; b)este de tip consolă sau cu picior fixat în pardoseală; c)are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 1000 mm; d)se poziţionează la 750 mm - 800 mm faţă de pardoseală. (3) Masa se completează cu două scaune metalice, fără spătar, încastrate în pardoseală. Articolul 5(1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş, chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor şi trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.(2) La intrarea în acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului şi capului, atunci când face duş.(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei. Articolul 6Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintro singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente la smulgere şi rupere. Articolul 7Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii: a)suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat; b)este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; c)permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 8Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii: a)este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală; b)suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat; c)partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular; d)este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere; e)permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 9(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.(2) Pentru poliţă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături; b)este realizată din material compozit (extrem de dur); c)suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri; d)prinderea în perete se face cu bolţuri securizate; e)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm. Articolul 10(1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă - vas de WC.(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri şi depuneri; b)este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere; c)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm; d)are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare. Articolul 11(1) Spaţiul destinat îmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş, care se amplasează lângă modulul chiuvetă-vas WC, fiind separat de acesta printr-un perete despărţitor cu înălţimea maximă de 2.000 mm.(2) Pentru duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construit din oţel inoxidabil; b)capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului; c)butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; d)să permită un flux de 8 - 12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere. (3) Pentru cada de duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este rezistentă la uzură şi lovituri; b)este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri; c)suprafaţa exterioară este şlefuită; d)nu depăşeşte dimensiunea de 750 mm x 750 mm; e)încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare. Articolul 12(1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub forma unei nişe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menţionate, în volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoană privată de libertate (lăţimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălţimea 1,25 m).(2) Lângă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 4 braţe pentru agăţat. Articolul 13(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin, următoarele specificaţii:a)este confecţionat prin turnare, din beton; b)este de tip consolă sau din confecţie metalică; c)permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni prevăzute de anexa nr. 1, pct. III - Alte obiecte şi bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare; d)se poziţionează la 1.600 mm - 1.700 mm faţă de pardoseală. Articolul 14Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate. Articolul 15Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră. Articolul 16Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune. Articolul 17(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Are aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces în cameră. Cu respectarea condiţiilor de ventilaţie şi iluminat, în zona ferestrelor mobile se poate monta un grilaj cu ochiuri ce nu permit trecerea unor obiecte mai mari. ANEXA Nr. 3la norme CARACTERISTICILE privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire Articolul 1Amenajarea şi dotarea camerelor destinate condamnaţilor care execută pedeapsa în regim semideschis cuprind următoarele: a)registru de căldură; b)fereastră cu gratii; c)scaun; d)masă; e)nişă depozitare; f)cuier; g)suport TV; h)paturi suprapuse; i)priză alimentare energie electrică; j)priză semnal TV; k)sistem de comunicare de tip interfon; l)terminal sistem radioficare; m)chiuvetă şi vas wc-monobloc; n)poliţă pentru chiuvetă; o)oglindă; p)duş şi cadă duş; q)perdea; r)uşă metalică; s)spaţiu tehnic. Articolul 2(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt alcătuite din 2 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise şi un volum destinat activităţilor igienico-sanitare.(2) Uşa este metalică şi este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm, şi, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.(3) Uşa de acces în cameră se deschide numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere. Articolul 3(1) Paturile sunt suprapuse.(2) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură; b)primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanţe fiind calculate de la pardoseală; c)accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi; d)dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime; e)se fixează direct în pardoseală, utilizând bolţuri securizate; f)este confecţionat din oţel; g)suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale. (3) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge. Articolul 4(1) Camerele se dotează cu 2 mese.(2) Mesele se amplasează la o distanţă care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă şi fereastră.(3) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este confecţionată prin sudare, din oţel; b)suprafaţa superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistenţă la uzură, având margini rotunjite; c)se rabatează pe latura mică; d)la partea liberă se sprijină pe un picior fixat în balama tip pivot acoperită, sudată pe partea interioară a mesei; e)are lăţimea de 750 mm şi lungimea de 1.500 mm; f)este de tip consolă; g)se poziţionează la 750 mm-800 mm faţă de pardoseală. (4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic. Articolul 5(1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde 2 duşuri, 2 căzi de duş, 2 chiuvete, 2 vase de WC şi 2 oglinzi. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spaţiu trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.(2) La intrarea în acest spaţiu se montează o uşă din lemn dur, fără posibilitate de blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spaţiul destinat odihnei.(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.(4) Duşul şi cada de duş sunt separate de restul instalaţiilor sanitare printr-un perete despărţitor. La intrarea în spaţiul afectat activităţii de îmbăiere se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor. Articolul 6(1) Chiuvetele şi vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărţitor, cu înălţimea maximă de 2.000 mm.(2) La intrarea în spaţiul destinat fiecărei chiuvete se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.(3) Chiuveta este confecţionată din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzută cu fixări pentru perete, mascate şi rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri. Articolul 7Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii: a)suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat; b)este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; c)permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 8(1) La intrarea în spaţiul destinat vasului de WC se poate monta o uşă, fără dispozitiv de blocare, având înălţimea până la nivelul umărului. Lungimea uşii se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.(2) Vasul de WC este confecţionat din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente. Este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.(3) Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală; b)suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat; c)partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular; d)este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere; e)permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 9(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.(2) Pentru poliţă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături; b)este realizată din material compozit (extrem de dur); c)suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri; d)prinderea în perete se face cu bolţuri securizate; e)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm. Articolul 10(1) Oglinda se poziţionează deasupra chiuvetei.(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri şi depuneri; b)este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere; c)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm; d)are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare. Articolul 11(1) Spaţiul destinat îmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş, care se amplasează lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea printr-un perete despărţitor cu înălţimea maximă de 2.000 mm. La intrarea în spaţiul destinat îmbăierii se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.(2) Pentru duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construit din oţel inoxidabil; b)capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului; c)butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; d)să permită un flux de 8-12 l/min., cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere. (3) Pentru cada de duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este rezistentă la lovituri; b)este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri; c)suprafaţa exterioară este şlefuită; d)nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm; e)încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare. Articolul 12(1) Spaţiile de depozitare a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub forma unei nişe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menţionate, în volum de 0,25 mc, pentru fiecare persoană privată de libertate (lăţimea 0,4 m, adâncimea 0,5 m, înălţimea 1,25 m).(2) În spaţiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier, cu cel mult 20 de braţe pentru agăţat. Articolul 13(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220).(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin, următoarele specificaţii:a)este confecţionat prin turnare, din beton sau din confecţie metalică; b)este de tip consolă; c)permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiunile prevăzute de anexa nr. 1, pct. III - Alte obiecte şi bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare; d)se poziţionează la 1.600 mm-1.700 mm faţă de pardoseală; e)asigură vizionarea programelor TV concomitent de către toate persoanele private de libertate. Articolul 14Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate. Articolul 15Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră. Articolul 16Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune. Articolul 17(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.(2) La fereastră se montează gratii. Gratiile sunt construite, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiunea dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.(3) Gratiile de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la tăiere. ANEXA Nr. 4la norme CARACTERISTICILE privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire Articolul 1Amenajarea şi dotarea camerelor destinate condamnaţilor care execută pedeapsa în regim deschis cuprind următoarele: a)fereastră cu gratii; b)registru de căldură; c)scaun; d)masă; e)nişă depozitare; f)rafturi; g)cuier; h)noptieră; i)paturi suprapuse; j)suport TV; k)priză alimentare energie electrică; l)priză semnal TV; m)sistem de comunicare de tip interfon; n)terminal sistem radioficare; o)chiuvetă şi vas wc-monobloc; p)poliţă pentru chiuvetă; q)oglindă; r)duş şi cadă duş; s)perdea; t)uşă; u)spaţiu tehnic. Articolul 2(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis sunt alcătuite din 3 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise, un volum destinat activităţilor igienico-sanitare şi un volum destinat depozitării bunurilor şi obiectelor personale.(2) Uşa de acces în cameră se deschide numai spre holul secţiei de deţinere. Uşa poate fi din materiale uşoare şi proiectată astfel încât să asigure rezistenţă la uzură şi tratată prin ignifugare. Este prevăzută cu fereastră rectangulară, cu dimensiunea de 300 mm x 600 mm. Articolul 3(1) Paturile sunt suprapuse.(2) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură; b)primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distanţe fiind calculate de la pardoseală; c)dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime; d)accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi; e)este confecţionat din oţel; f)suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale. (3) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge. Articolul 4(1) Camerele se dotează cu 2 mese.(2) Mesele se poziţionează, de regulă, în apropierea ferestrelor, la o distanţă care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă şi fereastră.(3) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este confecţionată prin sudare, din oţel; b)suprafaţa superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistenţă la uzură, având margini rotunjite; c)are lăţimea de 750 mm şi lungimea de 1.500 mm; d)suprafaţa superioară a mesei se poziţionează la 750 mm-800 mm faţă de pardoseală. (4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic. Articolul 5(1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde 2 duşuri, 2 căzi de duş, 2 chiuvete, 2 vase de WC şi 2 oglinzi. Instalaţiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct cu acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spaţiu trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.(2) La intrarea în acest spaţiu se montează o uşă din lemn/aluminiu/PVC, fără posibilitate de blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spaţiul destinat odihnei.(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.(4) Duşul şi cada de duş sunt separate de restul instalaţiilor sanitare printr-un perete despărţitor. La intrarea în spaţiul afectat activităţii de îmbăiere se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor. Articolul 6(1) Chiuvetele şi vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărţitor, cu înălţimea maximă de 2.000 mm.(2) La intrarea în spaţiul destinat chiuvetei se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.(3) Chiuveta este confecţionată din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzută cu fixări pentru perete, mascate şi rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.(4) Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat; b)este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; c)permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 7(1) La intrarea în spaţiul destinat vasului de WC se poate monta o uşă, fără dispozitiv de blocare, având înălţimea până la nivelul umărului. Lungimea uşii se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.(2) Vasul de WC este confecţionat din oţel inoxidabil brut tratat şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente. Este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri.(3) Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală; b)suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat; c)partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular; d)este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere; e)permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 8(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.(2) Pentru poliţă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături; b)este realizată din material compozit (extrem de dur); c)suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri; d)prinderea în perete se face cu bolţuri securizate; e)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm. Articolul 9(1) Oglinda se poziţionează deasupra chiuvetei.(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri şi depuneri; b)este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere; c)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm; d)are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare. Articolul 10(1) Spaţiul destinat îmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş, care se amplasează lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea printr-un perete despărţitor cu înălţimea maximă de 2.000 mm. La intrarea în spaţiul destinat îmbăierii se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât să poată permite observarea la nivelul gleznelor.(2) Pentru duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construit din oţel inoxidabil; b)capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului; c)butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; d)să permită un flux de 8-12 l/min. cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere. (3) Pentru cada de duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este rezistentă la uzură şi lovituri; b)este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri; c)suprafaţa exterioară este şlefuită; d)nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm; e)încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare. Articolul 11(1) Spaţiile de depozitare a obiectelor de igienă personală, cum ar fi ustensilele de scris, hainele, încălţămintea, se amenajează într-o încăpere separată de spaţiul destinat odihnei propriu-zise. La intrarea în acest spaţiu se montează o uşă din lemn/aluminiu/PVC, fixată în balamale tip pivot acoperite, fără posibilitate de blocare, având deschiderea spre spaţiul destinat odihnei. În aceste spaţii de depozitare se amplasează rafturi suprapuse, din oţel, fixate atât în pardoseală, cât şi în perete.(2) Suprafaţa fiecărui raft este confecţionată din lemn tare şi prezintă rezistenţă la uzură. Se dimensionează astfel încât să poată asigura depozitarea unui volum de 0,3 mc, calculat pentru fiecare persoană privată de libertate. Articolul 12(1) În spaţiul destinat odihnei se pot amplasa noptiere, din lemn sau metal, fixate pe perete, 2 câte 2, suspendate, în imediata apropiere a paturilor. Dimensiunile unei noptiere nu vor depăşi 500 mm x 500 mm x 300 mm.(2) De asemenea, în spaţiul destinat odihnei, pe perete, se poate amplasa un cuier metalic, cu cel mult 2 braţe pentru agăţat, pentru fiecare persoană privată de libertate. Articolul 13(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220 V).(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin, următoarele specificaţii:a)este confecţionat prin turnare, din beton sau din confecţie metalică; b)este de tip consolă; c)permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiunile prevăzute de anexa nr. 1, pct. III - Alte obiecte şi bunuri, subpct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare; d)se poziţionează la 1.600 mm - 1.700 mm faţă de pardoseală; e)asigură vizionarea programelor TV concomitent de către toate persoanele private de libertate. Articolul 14Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură. Registrele de căldură sunt amplasate sub fereastră. Articolul 15Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune. Articolul 16(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/de aluminiu. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.(2) La fereastră se montează gratii. Gratiile sunt construite, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiunea dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, cu ochiuri verticale de 100 mm x 300 mm.(3) Gratiile de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la tăiere. ANEXA Nr. 5la norme CARACTERISTICILE privind amenajarea şi dotarea camerelor pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea Articolul 1Amenajarea şi dotarea camerelor pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea cuprind următoarele: a)fereastră cu gratii; b)registru de căldură; c)masă; d)scaun; e)pat; f)raft; g)cuier; h)sistem de comunicare de tip interfon; i)terminal sistem radioficare; j)duş şi cadă de duş; k)chiuvetă şi vas wc-monobloc; l)poliţă pentru chiuvetă; m)oglindă; n)perdea; o)grilaj siguranţă; p)uşă metalică cu grilaj; q)vizetă cu geam de protecţie; r)spaţiu tehnic. Articolul 2(1) Camerele pentru executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea sunt construite în sistem monovolum.(2) Uşa este metalică şi este prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm, şi, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare.(3) Uşa este dublată de un grilaj. Grilajul este construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de 100 mm şi înălţimea de 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală.(4) Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la tăiere.(5) Uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.(6) Pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea persoanelor private de libertate se amenajează suplimentar un grilaj metalic de siguranţă care să împiedice apropierea lor de uşă. Caracteristicile grilajului metalic de siguranţă sunt identice cu cele prevăzute pentru grilajul de la uşa metalică. Articolul 3(1) Pentru pat sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)dimensiunile de construcţie ale acestuia nu depăşesc, de regulă, 900 mm lăţime şi 2.000 mm lungime; b)este de formă tip cuşetă şi se fixează în consolă direct în perete sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală; c)se poziţionează la 550 mm distanţă faţă de pardoseală; d)este confecţionat din oţel cu aceleaşi caracteristici ca cele ale oţelului folosit la confecţionarea grilajului uşii; e)suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale. (2) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge. Articolul 4(1) Masa se amplasează la baza ferestrei.(2) Pentru masă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este confecţionată prin turnare, din beton armat; b)este de tip consolă; c)are lăţimea de 400 mm şi lungimea de 500 mm; d)se poziţionează la 750 mm-800 mm faţă de pardoseală. (3) Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încastrat în pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei formând împreună cu aceasta un ansamblu masă-scaun. Articolul 5(1) Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare cuprinde duşul, cada de duş, chiuveta, vasul de WC şi oglinda. Instalaţiile igienico-sanitare sunt antivandalism şi se amplasează pe latura opusă patului. Spaţiul destinat activităţilor igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor şi trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.(2) La intrarea în acest spaţiu, pentru asigurarea intimităţii, se montează perdele care să permită vizualizarea persoanei private de libertate, la nivelul gleznelor, al umărului şi capului, atunci când face duş.(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţilor igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei. Articolul 6Chiuveta şi vasul de WC sunt de tip monobloc, construite în sistem antivandalism. Modulul este construit dintro singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri, din oţel inoxidabil brut tratat, şi este prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente la smulgere şi rupere. Articolul 7Pentru chiuvetă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii: a)suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat; b)este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; c)permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 8Pentru vasul de WC sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii: a)este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală; b)suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat; c)partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular; d)este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere; e)permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte. Articolul 9(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.(2) Pentru poliţă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construită dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau crăpături; b)este realizată din material compozit (extrem de dur); c)suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri; d)prinderea în perete se face cu bolţuri securizate; e)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm. Articolul 10(1) Oglinda se poziţionează deasupra modulului chiuvetă-vas de WC.(2) Pentru oglindă sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă, este rezistentă la zgâriere, cojiri şi depuneri; b)este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere; c)dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm; d)are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare. Articolul 11(1) Duşul şi cada de duş se amplasează lângă modulul chiuvetă-vas WC.(2) Pentru duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este construit din oţel inoxidabil; b)capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil, iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului; c)butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat; d)să permită un flux de 8-12 l/min., cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere. (3) Pentru cada de duş sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este rezistentă la uzură şi lovituri; b)este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri; c)suprafaţa exterioară este şlefuită; d)nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm; e)încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare. Articolul 12(1) Spaţiile pentru păstrarea anumitor bunuri şi obiecte personale se amenajează sub forma unui raft.(2) Pentru raft sunt avute în vedere, cu prioritate, următoarele specificaţii:a)este confecţionat prin turnare, din beton sau din confecţie metalică; b)este de tip consolă; c)are dimensiunea de 300 mm x 400 mm; d)se poziţionează la 1.400 mm-1.600 mm faţă de pardoseală; e)poate fi amplasat în apropierea patului. (3) Lângă spaţiile de depozitare se poate amplasa un cuier, cu cel mult 2 braţe. Articolul 13Pe peretele cu uşa se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare. Articolul 14Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate. Articolul 15Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură, protejate antivandalism cu ajutorul unei măşti de protecţie. Articolul 16Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune. Articolul 17(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie metalică/aluminiu/PVC. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie, pe interior.(2) La fereastră se montează gratii care se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă prin sudare la construcţiile noi sau prin ancorare chimică, la construcţiile existente. Are aceleaşi caracteristici precum grilajul de la uşă de acces în cameră.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2772/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2772 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu