E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 270 din 11 martie 2004

privind asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 382 din 30 aprilie 2004


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala nr. OB.2669 din 10 martie 2004,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se defineste ca acea activitate cu mod de lucru "in asteptarea solicitarii, pregatit pentru interventie", realizata prin serviciile publice de ambulanta si prin alte servicii publice si private care au in obiectul lor de activitate asistenta medicala de urgenta si sunt autorizate sa isi desfasoare activitatea in Romania conform reglementarilor legale in vigoare. Ea include toate etapele de acordare a asistentei medicale de urgenta in faza prespitaliceasca, incepand cu acordarea primului ajutor calificat si completandu-se, unde este cazul, cu asistenta medicala avansata de urgenta pana la predarea pacientului la structurile de primiri urgente.
    (2) Urgentele prespitalicesti pot fi individuale, colective (3 - 5 victime critice) si de masa (peste 5 victime critice);
    (3) Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar poate fi asigurata numai de furnizori de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar autorizati de Ministerul Sanatatii (anexa nr. 3).
    (4) Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca a pacientului critic se asigura de serviciile publice de ambulanta si de alte servicii publice de urgenta autorizate, sub coordonarea directa a dispeceratelor publice de urgenta "112".
    (5) Serviciile private de urgenta prespitaliceasca asigura asistenta de urgenta pacientilor critici aflati pe listele proprii de abonati sau pacientilor care se adreseaza direct acestor servicii, cu plata directa a serviciilor medicale.
    Art. 2
    Serviciile medicale publice de ambulanta si alte servicii publice de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar raspund solicitarilor telefonice la numarul 961 (numarul 112 in cazul dispeceratelor si al centrelor de apel unic) sau, in cazul serviciilor private, la numere proprii alocate in acest sens prin dispeceratele proprii.
    Art. 3
    (1) Serviciile publice de ambulanta si alte servicii publice de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar pot fi cu sau fara personalitate juridica.
    (2) Serviciile prevazute la alin. (1) pot face parte din alte structuri publice sanitare si/sau structuri de ordine si siguranta publica cu atributii in acordarea asistentei de urgenta si prim ajutor.
    (3) Serviciile prevazute la alin. (1) pot crea structuri integrate de interventie cu alte institutii publice cu atributii in domeniul asistentei de urgenta si prim ajutor.
    Art. 4
    (1) Serviciile medicale publice de ambulanta si alte servicii publice si private de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) au un sediu central si, dupa caz, mai multe substatii sau puncte de stationare (pentru unitatile medicale de urgenta mobile), al caror numar si repartizare teritoriala sunt in conformitate cu principiul ajungerii in cel mai scurt timp la locul solicitarii;
    b) au un dispecerat judetean care raspunde la numarul 961, in cazul serviciilor publice de ambulanta si alte servicii publice, pana la implementarea dispeceratului integrat unic sau a centrului de apel unic 112, caz in care numarul 961 va fi redirectionat la Centrul de apel unic 112 sau la Dispeceratul integrat unic 112, ori un dispecerat care raspunde la un numar propriu, in cazul serviciilor private;
    c) au dotare tehnica si personal medico-sanitar autorizat de catre Ministerul Sanatatii (anexa nr. 1);
    d) au unitati mobile pentru asigurarea urgentelor medicale si/sau a transportului sanitar (anexa nr. 1).
    (2) Prin Centru de apel unic 112 se intelege un centru care asigura primirea apelurilor, localizarea apelantului si redirectionarea apelului catre un subdispecerat al serviciului public de ambulanta de urgenta prespitaliceasca.
    (3) Prin Dispecerat integrat unic 112 se intelege un dispecerat care are functiile centrului de apel unic, primind apelurile pentru toate serviciile publice de ambulanta si alte servicii publice de urgenta, inclusiv cele medicale, la care se adauga si functiile unui centru de comanda si control unde se coordoneaza direct activitatea prespitaliceasca, nefiind necesara redirectionarea apelului catre un subdispecerat. In acest caz medicul coordonator va fi in sediul Dispeceratului integrat unic 112.
    (4) Dispeceratul judetean al serviciului public de ambulanta de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca va avea urmatoarele atributii, care vor fi preluate partial (preluarea apelului, localizare, redirectionare), in cazul implementarii unui centru de apel unic 112, sau total, in cazul implementarii unui dispecerat integrat unic 112:
    a) este centru operativ, de comanda, coordonare si control, care asigura primirea si gestionarea apelurilor pentru urgentele medicale;
    b) are activitate permanenta (24 de ore din 24 de ore);
    c) este condus de un medic coordonator de tura;
    d) respecta cerintele de structura tehnica si dotare minimala, are personal pregatit, atestat si acreditat in acest sens si este autorizat pentru functionare (anexele nr. 1 si 2).
    (5) In cazul serviciilor de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca private, dispeceratul poate fi propriu - independent, neintegrat intr-un sistem de apeluri de urgenta, dar cu obligatia de a fi integrabil in caz de catastrofe si dezastre, indeplinind, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) este centru operativ, de comanda, coordonare si control, care asigura primirea si gestionarea apelurilor pentru urgentele medicale ale abonatilor si ale persoanelor care se adreseaza direct;
    b) are activitate permanenta (24 de ore din 24 de ore);
    c) in cazul serviciilor private care doresc acordarea asistentei de urgenta pentru urgentele critice, dispeceratul va fi condus de un medic coordonator de tura;
    d) respecta cerintele de structura tehnica si dotare minimala, are personal pregatit, atestat si acreditat in acest sens si este autorizat pentru functionare (anexele nr. 1 si 2).
    Art. 5
    (1) Serviciile medicale publice de ambulanta si alte servicii publice de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar vor deplasa la locul solicitarii mijloacele de interventie specifice, personal medico-sanitar, echipamente si tot ceea ce este necesar in vederea acordarii primului ajutor, a asistentei medicale de urgenta, stabilizarii si transportului asistat al urgentei pentru care au fost solicitate.
    (2) Deplasarea la locul solicitarii se va face in timpul cel mai scurt, folosindu-se mijloace specifice de avertizare vizuala si sonora in cazul raspunsului la urgentele critice sau cu potential critic; timpul de ajungere la caz pentru urgentele critice este de maximum 15 minute in mediul urban.
    (3) Urgentele medicale vor fi stabilizate, monitorizate si transportate, folosindu-se mijloace specifice de avertizare vizuala si sonora, in conditii de siguranta, la cea mai apropiata unitate de primire urgente sau la cel mai apropiat compartiment de primire urgente cu competente in rezolvarea respectivelor cazuri, cu anuntarea in prealabil a sosirii si gravitatii cazului.
    Art. 6
    In cazul accidentelor rutiere, incendiilor, accidentelor care necesita masuri speciale de degajare a victimelor, serviciile medicale publice de ambulanta si alte servicii de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar iau urmatoarele masuri:
    1. aplica Protocolul de anuntare reciproca si colaborare nr. DB 9.212 din 6 august 2002 (pana se va utiliza apelul unic de urgenta), in cazul in care nu functioneaza sub forma unor servicii integrate;
    2. se subordoneaza protocoalelor de anuntare, intercomunicare si coordonare ale centrelor de apel unic "112" sau ale dispeceratelor integrate unice "112".
    Art. 7
    (1) Serviciile medicale publice de ambulanta si alte servicii publice si private de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar pot efectua si transporturi interspitalicesti si postspitalicesti.
    (2) Transporturile interspitalicesti se efectueaza intre doua sau mai multe spitale, in scopul unor examene clinice, paraclinice, de tratament si pentru transferul unor pacienti critici catre alte unitati sanitare specializate.
    (3) Transporturile postspitalicesti reprezinta externarile intra- sau extrajudetene ale pacientilor ale caror afectiuni nu permit deplasarea cu mijloace conventionale de transport.
    Art. 8
    Serviciile de transport sanitar, cu exceptia celor de urgenta, pot fi furnizate si de servicii private autorizate, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.
    Art. 9
    Eliberarea autorizatiilor de functionare pentru serviciile publice de ambulanta si alte servicii publice si private de asistenta de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar se va face de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice elaborate si aprobate de Ministerul Sanatatii. Controlul eliberarii autorizatiilor se va efectua semestrial de o comisie numita prin ordin al ministrului sanatatii.
    Art. 10
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 11
    Cu data prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 595/2001 privind asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca integrata, Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 500/2002 privind asigurarea asistentei medicale de urgenta pe timpul sezonului estival, Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 327/2003 privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2003, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 12
    Directia generala asistenta medicala din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si toti furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar vor duce la indeplinire prezentul ordin.
    Art. 13
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul sanatatii,
                                 Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                                    SERVICIUL
de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar

    Definitie: serviciu autorizat de catre Ministerul Sanatatii, care acorda asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si prim ajutor, efectueaza transport sanitar si asistenta medicala la locul solicitarii si pe durata transportului, avand in structura sa mijloace specifice de interventie si personal adecvat, calificat si acreditat, coordonarea fiind efectuata de dispeceratele publice sau, in cazul serviciilor private, de dispecerate proprii.

    Structura (in functie de dotarea tehnica minima obligatorie):
    1. dispecerat (pana la implementarea centrelor de apel unic "112" si/sau a dispeceratelor integrate unice "112", in cazul serviciilor publice);
    2. mijloace de interventie specifice autorizate;
    3. personal autorizat si/sau acreditat.

    DISPECERAT

    Definitie: centru de comanda si control care asigura primirea si gestionarea apelurilor medicale de urgenta (pana la implementarea centrelor de apel unic "112" sau a dispeceratelor integrate unice "112", in cazul serviciilor publice de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar).

    Cerinte, structura si dotare minima (pentru dispeceratul propriu)
    1. Spatii:
    - sala principala pentru activitatea zilnica a dispeceratului;
    - camera/spatiul pentru aparatura;
    - spatii pentru personal:
        - spatiu pentru vestiare si grupuri sanitare;
        - spatiu pentru masa, repaus;
    - depozit de materiale/arhiva.
    2. Comunicatii - inregistrare apeluri:
    - minimum 3 linii telefonice proprii, fixe, destinate doar primirii apelurilor;
    - statie radio;
    - modalitate de inregistrare voce a convorbirilor telefonice din liniile de apel si radio, precum si date in vederea arhivarii si securizarii datelor personale si medicale ale apelantilor.

    MIJLOACE SPECIFICE DE INTERVENTIE

    Definitie: unitati mobile care sunt utilizate in vederea asigurarii activitatii medicale de urgenta prespitaliceasca si de transport al pacientilor si al personalului specializat de interventie medicala de urgenta si de prim ajutor, cu respectarea standardelor tehnice, de dotare, functionare si siguranta in vigoare.

    Tipuri:
    1. ambulante;
    2. autospeciale de interventie;
    3. elicoptere de interventie/transport sanitar;
    4. avioane de transport sanitar;
    5. nave de interventie/transport sanitar;
    6. alte mijloace specifice (unitati mobile de sprijin logistic).

    Categorii:
    - ambulante tip C - unitate mobila de terapie intensiva, conform standardului CEN 1789/1999;
    - ambulante tip B1 si B2 - unitate mobila de urgenta, conform standardului CEN 1789/1999;
    - ambulante tip A1 - unitate mobila de transport pentru un pacient, cu targa in dotare, conform standardului CEN 1789/1999;
    - ambulante tip A2 - unitate mobila de transport pentru unul sau mai multi pacienti, conform standardului CEN 1789/1999;
    - autospeciala pentru consulturi medicale la domiciliu - cu dotarea necesara acordarii consultatiilor la domiciliu si a primului ajutor in caz de urgenta (fara targa si echipamente de transport al pacientului);
    - autospeciala pentru interventii/transport al medicului de urgenta - cu dotarea aferenta necesara acordarii asistentei medicale de urgenta avansata la locul interventiei (fara targa si echipamente de transport al pacientului);
    - elicopter de interventie/transport sanitar - conform regulamentelor JAR OPS 3 in vigoare, cu dotare medicala similara cu cea a unei autosanitare tip C;
    - avion de transport sanitar - conform regulamentelor aeronautice in vigoare, cu dotarea medicala similara unei autosanitare tip C sau B, in functie de misiunile ce urmeaza a fi efectuate;
    - nave de interventie/transport sanitar - conform regulamentelor navale in vigoare, cu dotare medicala similara cu o autosanitara tip C sau B, in functie de misiunile care urmeaza a fi efectuate;
    - unitati mobile de sprijin logistic - autospeciale sau remorci cu echipamente si materiale sanitare pregatite in vederea utilizarii in cazul unui accident colectiv sau in caz de dezastru;
    - ambulante neclasificate, aflate deja in dotarea serviciilor de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca - includ autosanitarele care nu sunt fabricate conform CEN 1789 si se afla deja in dotarea serviciilor de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca, ele putand fi asimilate ca ambulante tip A1, tip A2 sau tip B pe baza dotarii, tipului ambulantei si a pregatirii personalului. Ambulantele tip "Dacia break" nu pot fi utilizate decat ca ambulante tip A1;
    - mijloace de transport neonatal - includ autosanitarele tip B, tip C, elicopterele, avioanele si navele care sunt dotate cu echipamentul si materialele specifice necesare transportului in siguranta a nou-nascutului (incubator cu sistem de incalzire, sistem de monitorizare, echipamente de resuscitare pentru nou-nascuti).

    Cerinte privind dotarea tehnica minima:
    - mijloacele de interventie trebuie sa respecte normele de siguranta specifice in vigoare pentru transportul pacientilor si al personalului de interventie;
    - tabelele din anexa nr. 2 cuprind dotarea tehnica minima necesara pentru avizare si functionare;
    - echipamentele trebuie sa fie certificate si avizate tehnic de catre autoritatea in domeniu, dupa caz, in functie de provenienta echipamentelor achizitionate sau primite, daca tipul echipamentului nu este deja certificat in Romania;
    - se pot include echipamente suplimentare in functie de cerintele specifice;
    - pentru transporturile internationale, mijloacele de transport sanitar utilizate trebuie sa respecte normele CE;
    - echipamentele si materialele sanitare de resuscitare si monitorizare din autosanitarele tip B, tip C, elicopterele si navele de interventie trebuie sa fie in dotare in marimile adecvate pentru toate varstele;
    - echipamentele si materialele destinate asistentei de urgenta a pacientilor traumatizati (atele, gulere cervicale, echipamente de imobilizare a membrelor si coloanei) trebuie sa existe in marimi standard pentru adulti si copii.

    Dotarea tehnica auxiliara obligatorie a mijloacelor de interventie:
    - sigla "Steaua vietii" (reflectorizanta) si numarul de telefon al Dispeceratului public "961"/"112" sau, in cazul serviciilor private, numarul propriu de apel - fata/spate/laterale;
    - sigla/insemnele proprie/proprii a/ale fiecarui serviciu de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca;
    - tipul mijlocului de interventie/transport si al echipajului (prescurtat si in extenso/litere reflectorizante);
    - banda reflectorizanta, de minimum 10 cm latime, pe laterale/spate - pentru autosanitarele tip B si tip C si autospecialele de interventie ale medicului de urgenta;
    - semnale luminoase de avertizare pentru autosanitarele tip B, tip C, navele de interventie, autospecialele de interventie ale medicului sau echipajului de urgenta, conform legislatiei in vigoare, amplasate fata, capota, grilaj si spate in cazul autosanitarelor si ale autospecialei de interventie a medicului de urgenta;
    - semnale acustice de avertizare, pentru autosanitarele tip B, tip C, navele de interventie, autospecialele de interventie ale medicului sau echipajului de urgenta, conform legislatiei in vigoare;
    - statie radio (obligatorie pentru orice mijloc de interventie/transport sanitar);
    - stingatoare: 2 - fata/spate.

    PERSONAL

    Definitie: personal medico-sanitar calificat si acreditat pentru activitatea medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport al pacientilor.

    Categorii:
    - medici acreditati;
    - asistenti medicali formati in domeniul acordarii primului ajutor calificat si al asistentei de urgenta;
    - ambulantieri;
    - personal de interventie din alte institutii publice, cu formare in primul ajutor calificat si asistenta de urgenta;
    - voluntari instruiti in primul ajutor calificat.
    Echipajul de interventie pentru autosanitara tip C, format din cel putin 4 persoane (termen: anul 2007, cand se va reevalua situatia resurselor umane pe plan national), care va include:
    - medic:
        - specialist de medicina de urgenta sau rezident in specialitatea medicina de urgenta, anii III, IV si V;
        - specialist ATI sau rezident in specialitatea ATI, anii III, IV si V;
        - medic cu a doua specialitate medicina de urgenta, obtinuta conform prevederilor legale;
        - medic specialist de familie, cu competenta in medicina de urgenta prespitaliceasca (pana in anul 2007);
        - medic de alta specialitate la nevoie (de exemplu, neonatolog, pediatru);
    - asistent medical sau alte categorii de personal (1 - 2) format in domeniul primului ajutor calificat si acordarii asistentei de urgenta in echipa;
    - ambulantier sau conducator auto pompier ori din alta institutie publica, format in domeniul primului ajutor calificat si acordarii asistentei de urgenta in echipa;
    - facultativ, voluntari (1 - 2) formati in domeniul primului ajutor calificat.
    Echipajul de interventie pentru autosanitara tip B1 cu medic, format din cel putin 3 persoane (termen: anul 2007, cand se va reevalua situatia resurselor umane pe plan national), care va include:
    - medic format in domeniul acordarii asistentei de urgenta avansata, prin obtinerea competentei in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca sau prin absolvirea cursurilor de sustinere avansata a functiilor vitale;
    - asistent medical (1) sau alte categorii de personal (1 - 2) format in domeniul primului ajutor calificat si acordarii asistentei de urgenta in echipa;
    - ambulantier sau conducator auto pompier ori din alta institutie publica, format in domeniul primului ajutor calificat si acordarii asistentei de urgenta in echipa;
    - facultativ, voluntar (1) format in domeniul primului ajutor calificat.
    Echipajul de interventie pentru autosanitara tip B2 fara medic, format din cel putin 2 persoane, care va include:
    - asistent medical (1) sau alte categorii de personal (1 - 2) format in domeniul primului ajutor calificat si acordarii asistentei de urgenta in echipa;
    - ambulantier sau conducator auto pompier ori din alta institutie publica, format in domeniul primului ajutor calificat si acordarii asistentei de urgenta in echipa;
    - facultativ, voluntar (1) format in domeniul primului ajutor calificat.
    Echipajul de insotire pentru autosanitarele tip A1 si tip A2, format din cel putin 2 persoane, care va include:
    - asistent medical sau alte categorii de personal format in domeniul primului ajutor calificat si acordarii asistentei de urgenta in echipa;
    - ambulantier.

    Echipament de protectie individuala:
    - haine de protectie adecvate:
        - de culoare usor vizibila la lumina zilei;
        - benzi reflectorizante trunchi/membre superioare si inferioare;
        - insemne medicale specifice;
        - elemente de identificare personala:
            - legitimatii;
            - ecusoane;
            - insemne specifice fiecarei categorii medicale;
    - manusi pentru consult/manusi de protectie/masca de protectie/ochelari de protectie;
    - pantofi/bocanci cu talpa din cauciuc, aderenta;
    - casca de protectie aflata in dotarea mijlocului de interventie cu numar egal numarului membrilor echipajului, in cazul autosanitarelor tip C, tip B, elicopterelor, autospecialei de interventie a medicului sau echipajului de urgenta, navelor de interventie.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                  LISTA
echipamentelor, materialelor si medicamentelor minime obligatorii pentru dotarea mijloacelor de interventie pentru asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca, primul ajutor si transport sanitar

    Lista mijloacelor de interventie si transport:
    1. Ambulanta tip C                                        (C)
    2. Ambulanta tip B1 cu medic                              (B1)
    3. Ambulanta tip B2 cu alt personal acreditat, fara medic (B2)
    4. Ambulanta tip A1                                       (A1)
    5. Autosanitara tip A2                                    (A2)
    6. Autospeciala de interventie a medicului de urgenta     (MU)
    7. Autospeciala de consultatii la domiciliu               (AMD)
    8. Elicopter interventie/transport sanitar                (Eli)
    9. Avion de transport sanitar                             (Avion)
    10. Nava de interventie/transport sanitar                 (Nava)

    I. Echipament pentru manevrarea, imobilizarea si transportul pacientului (Cerintele minime)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Echipament       |   1   | 2| 3| 4| 5| 6|  7|  8    |   9   | 10 |
|crt.|                         |   C   |B1|B2|A1|A2|MU|AMD| Eli.  | Avion |Nava|
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  1.| Suport targa/sistem     |  Da   | -| -| -| -| -| - |   -   |   -   |  - |
|    | prindere-asigurare targa|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | in timpul transportului,|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | sistem independent de   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | amortizare, targa putand|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | fi amplasabila in       |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | mijloc, lateral stanga  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | si dreapta, permitand   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | accesul la pacient din  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | toate partile,          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | respectand regulamentele|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | din standardul CEN 1789 |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  2.| Suport targa/sistem     |   -   |Da|Da|Da| -| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | prindere-asigurare targa|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | in timpul transportului |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | amplasat lateral sau in |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | mijloc                  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  3.| Targa principala (cu    |  Da   |Da|Da|Da| -| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | roti in cazul           |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | autosanitarelor), cu    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | sistem fixare pacient   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  4.| Targa Lopata (Scoop     |  Da   |Da|Da| -| -| -| - |  Da   |   -   | Da |
|    | Stretcher)              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  5.| Saltea vacuum           |  Da   |Da|Da| -| -| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  6.| Scaun cu rotile (in     |  Da   |Da|Da|Da|Da| -| - |   -   |   -   |  - |
|    | afara cazului cand targa|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | principala are si       |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | aceasta functie), cu    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | sistem fixare pacient   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  7.| Cearsaf de transport sau|  Da   |Da|Da|Da|Da| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | saltea de transfer      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  8.| Targa rigida completa   |  Da   |Da|Da| -| -| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | pentru coloana (cu      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | imobilizare/fixare      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | pentru cap daca nu este |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | inclusa fixarea capului |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | in targa lopata)        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  9.| Sistem de incalzire     |  Da   |Da|Da|Da|Da| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | cabina medicala         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 10.| Dispozitiv de tractiune |  Da   |Da|Da| -| -| -| - |  Da   |   -   | Da |
|    | pentru fracturile de    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | femur                   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 11.| Set atele vacuum sau    |  Da   |Da|Da| -| -|Da| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | gonflabile              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 12.| Atele cervicale         |  Da   |Da|Da| -| -|Da| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | adulti/copii set complet|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | sau un numar minim de 3 |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | gulere cervicale        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | reglabile la care se vor|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | adauga marimile         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | pediatrice              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 13.| KED (extractor pentru   |  Da   |Da|Da| -| -|Da| - |  Da   |   -   |  - |
|    | imobilizarea in ax a    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | extremitatii cefalice/  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | gatului si trunchiului  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | in vederea extragerii   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | accidentatilor din      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | autovehicule)           |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 14.| Suport agatare perfuzii |  Da   |Da|Da|Da| -| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|

    II. Aparatura/echipamente pentru resuscitare - respiratie (cerintele minime)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Echipament       |   1   | 2| 3| 4| 5| 6|  7|  8    |   9   | 10 |
|crt.|                         |   C   |B1|B2|A1|A2|MU|AMD| Eli.  | Avion |Nava|
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  1.| Oxigen stationar - minim|  Da   |Da|Da|Da|Da| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | 2 x 10 l, NTP, contor   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | debit/ventil. debit cu  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | capacitate maxima de cel|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | putin 15 l/min. si      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | robinet de reglare      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | Conexiune rapida        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  2.| Oxigen portabil - minim |  Da   |Da|Da|Da| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | 5 l, NTP, contor        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | debit/ventil. debit cu  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | capacitate maxima de cel|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | putin 15 l/min. si      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | robinet de reglare      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | Conexiune rapida        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  3.| Balon ventilatie adult/ | Da (2)|Da|Da|Da|Da|Da|Da | Da (2)| Da (2)| Da |
|    | copil cu masti de       |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | diferite marimi si      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | rezervor suplimentar    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | pentru oxigen           |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  4.| Set cai orofaringiene   | Da (2)|Da|Da| -| -|Da|Da | Da (2)| Da (2)| Da |
|    | adult/copil             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  5.| Laringoscop cu lame de  | Da (2)|Da|Da| -| -|Da|Da | Da (2)| Da (2)| Da |
|    | diferite marimi         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | (adult/copil) si cu     |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | mandren                 |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  6.| Pensa Mcgill diferite   | Da (2 |Da| -| -| -|Da|Da | Da (2 | Da (2 | Da |
|    | marimi                  |seturi)|  |  |  |  |  |   |seturi)|seturi)|    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  7.| Ventilator volumetric   |  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | adult/copil portabil cu |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | PEEP si cu posibilitatea|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | de conectare la sursa   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | fixa de oxigen          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  8.| Piesa intermediara de   |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | ventilatie artificiala  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | cu gura (masca de       |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | insuflatie)             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  9.| Aspirator stationar     |  Da   |Da|Da| -| -| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | electric cu capacitate  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | min. a rezervorului de  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | 1 l                     |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 10.| Aspirator portabil      |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | electric reincarcabil cu|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | rezervor minim de 1 l   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|

    III. Aparatura monitorizare - defibrilare - evaluare - administrare medicamente/solutii (cerintele minime)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Echipament       |   1   | 2| 3| 4| 5| 6|  7|  8    |   9   | 10 |
|crt.|                         |   C   |B1|B2|A1|A2|MU|AMD| Eli.  | Avion |Nava|
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  1.| Defibrilator/monitor EKG|  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | manual cu stimulator    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | cardiac extern          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  2.| Defibrilator semiautomat|   -   |Da|Da| -| -| -|Da |   -   |   -   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  3.| Tensiometru automat     |  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | (poate fi integrat in   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | defibrilator cu exceptia|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | elicopterului si a      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | avionului)              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  4.| Pulsoximetru (poate fi  |  Da   |Da|Da| -| -|Da| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | integrat in defibrilator|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | cu exceptia             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | elicopterului si a      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | avionului)              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  5.| Capnometru (poate fi    |  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | integrat in defibrilator|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | cu exceptia             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | elicopterului si a      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | avionului)              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  6.| Termometru central      |  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | (poate fi integrat in   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | defibrilator cu exceptia|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | elicopterului si a      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | avionului)              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  7.| Monitor EKG cu          |   -   | -| -| -| -| -| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | pulsoximetru,           |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | capnometru, TA invaziv, |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | TA neinvaziv, termometru|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | central                 |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  8.| Injectomat (Seringa     |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |Da (2) |Da (2) |  - |
|    | automata)               |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  9.| Sistem incalzire solutii|  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | perfuzabile             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 10.| Glucometru              |  Da   |Da| -| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 11.| Stetoscop               |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 12.| Tensiometru manual      |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 13.| Lampa pentru examinarea |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | pupilelor               |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 14.| Ciocan reflexe          |  Da   |Da| -| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 15.| Dispozitiv pentru       |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | perfuzie sub presiune   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|

    IV. Materiale sanitare (cerintele minime)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Echipament       |   1   | 2| 3| 4| 5| 6|  7|  8    |   9   | 10 |
|crt.|                         |   C   |B1|B2|A1|A2|MU|AMD| Eli.  | Avion |Nava|
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  1.| Sonde de aspiratie tip  |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | Yankauer                |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  2.| Sonde de aspiratie      |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | flexibile endotraheale/ |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | pediatrice              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  3.| Seringi 5 si 10 ml      |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  4.| Truse perfuzie          |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  5.| Seringi si truse pentru |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | injectomat              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  6.| Sonde de intubatie      |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | traheala (2.5, 3, 3.5,  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | 10)                     |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  7.| Sonde de intubatie      |   -   | -|Da| -| -| -|Da |   -   |   -   | Da |
|    | traheala (6, 7, 8, 9)   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  8.| Combitube/easytube      |   -   | -|Da| -| -| -| - |   -   |   -   | Da |
|    | (2 marimi)              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  9.| Masca laringeala        |  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | (adulti/copii)          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 10.| Trusa minitraheostomie  |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 11.| Paturi minimum 2        |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da| - |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 12.| Cearceaf                |  Da   |Da|Da|Da|Da| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 13.| Fesi si pansamente      |  Da   |Da|Da| -| -|Da| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | sterile si nesterile    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 14.| Truse pentru drenaj     |  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | toracic                 |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | (2 adulti/2 copii)      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 15.| Pansamente speciale     |  Da   |Da|Da| -| -|Da| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | pentru arsuri si folie  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | izolanta                |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 16.| Container "pentru       |  Da   |Da|Da| -| -|Da| - |  Da   |   -   | Da |
|    | replantare" cu          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | mentinerea temperaturii |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | interne la              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | 4 +/- 2 grade C, pentru |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | cel putin 2 ore         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 17.| Tavita renala           |  Da   |Da|Da|Da|Da| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 18.| Saci pentru voma        |  Da   |Da|Da|Da|Da| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 19.| Trusa sondaj urinar/    |  Da   |Da| -| -| -| -|Da |  Da   |  Da   |  - |
|    | pungi colectoare urina  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 20.| Plosca urinara          |  Da   |Da|Da|Da|Da| -| - |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 21.| Container materiale     |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | ascutite                |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 22.| Sondaj gastric          |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 23.| Manusi chirurgicale     |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | sterile                 |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 24.| Manusi nesterile/de     |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | consult/de unica        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | folosinta               |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 25.| Canule intravenoase     |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | periferice diferite     |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | marimi adulti/copii     |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 26.| Catetere acces i.v.     |  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | central                 |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 27.| Ac pentru acces         |  Da   | -| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | intraosos pediatric     |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 28.| Valiza/rucsac pentru    |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | materialele de          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | interventie portabile   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|

    V. Medicamentele si solutiile - Cerintele minime, la care se pot adauga si alte medicamente conform categoriei mijlocului de interventie si luand in considerare pregatirea personalului medico-sanitar
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Echipament       |   1   | 2| 3| 4| 5| 6|  7|  8    |   9   | 10 |
|crt.|                         |   C   |B1|B2|A1|A2|MU|AMD| Eli.  | Avion |Nava|
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  1.| Solutii cristaloide     |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | (ser fiziologic, Ringer |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | si gluc. 5%, gluc. 10%) |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  2.| Solutii coloide (altele |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | decat Dextran)          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  3.| Manitol                 |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  4.| Analgetice majore       |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | (morfinice/opioide)     |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  5.| Analgetice minore       |  Da   |Da| -| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|    | nemorfinice             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  6.| Aspirina                |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  7.| Beta2- mimetice         |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | inhalatorii             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  8.| Adrenalina              |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  9.| Atropina                |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 10.| ATP                     |  Da   |Da| -| -| -|Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 11.| Glucoza 33%             |  Da   |Da|Da| -| -|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 12.| Calciu gluconat sau     |  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | calciu clorurat         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 13.| Sulfat de magneziu      |  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 14.| Diazepam                |  Da   |Da|Da|- |- |Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 15.| Midazolam               |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 16.| Ketamina                |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 17.| Tiopental/Etomidat      |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 18.| Propofol                |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 19.| Succinilcolina          |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 20.| Paralizante musculare de|  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | lunga durata            |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 21.| HSHC                    |  Da   |Da|- |- |- |Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 22.| Dexametazona/solumedrol |  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | sau echivalent          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 23.| Nitroglicerina spray sau|  Da   |Da|Da|- |- |Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | tablete sublingual      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 24.| Nitroglicerina i.v.     |  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 25.| Dopamina                |  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 26.| Dobutamina              |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 27.| Metoprolol injectabil   |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 28.| Cordarone injectabil    |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 29.| Diltiazem injectabil    |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 30.| Xilina                  |  Da   |Da|- |- |- |Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 31.| Trombolitic             |   -   |- |- |- |- |- | - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 32.| Heparina sau alte       |  Da   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|    | derivate                |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 33.| Antiemetic injectabil   |  Da   |Da|- |- |- |Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 34.| Furosemid               |  Da   |Da|- |- |- |Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 35.| Vitamina B1, B6         |  Da   |Da|- |- |- |Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 36.| Bicarbonat de sodiu i.v.|  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 37.| Miofilina i.v.          |  Da   |Da|- |- |- |Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 38.| Isoprenalina            |  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 39.| Glucagon                |  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 40.| Toxogonin sau echivalent|  Da   |Da|- |- |- |Da| - |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 41.| Antihipertensive        |  Da   |Da|- |- |- |Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|    | injectabile             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 42.| Antispastice injectabile|  Da   |Da|- |- |- |Da|Da |  Da   |  Da   |  - |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
| 43.| Medicatie orala         |   -   |Da|- |- |- |- |Da |   -   |  Da   |  - |
|    | antihipertensiva,       |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | antispastica,           |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | antiemetica etc.        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|

    VI. Echipament protectie personal (pentru fiecare membru al echipajului - protectie si identificare personala, rang si pregatire profesionala)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Echipament       |   1   | 2| 3| 4| 5| 6|  7|  8    |   9   | 10 |
|crt.|                         |   C   |B1|B2|A1|A2|MU|AMD| Eli.  | Avion |Nava|
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  1.| Imbracaminte protectie  |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | de baza de culoare      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | vizibila la distanta si |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | reflectorizante         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | (bluza/pantalon sau     |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | salopeta)               |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  2.| Imbracaminte protectie  |   -   |- |- |- |- |Da| - |  Da   |   -   |  - |
|    | avansata (haina de      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | protectie/salopeta      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | ignifuga cu             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | reflectorizante)        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  3.| Manusi protectie din    |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |   -   | Da |
|    | material gros (pentru   |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | accidente)              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  4.| Bocanci de protectie/   |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |   -   | Da |
|    | pantofi de protectie    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  5.| Casca protectie         |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |   -   | Da |
|    | (in mijlocul de         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | interventie pentru      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | fiecare membru al       |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | echipajului)            |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  6.| Ochelari protectie      |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |  Da   | Da |
|    | (in mijlocul de         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | interventie pentru      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | fiecare membru al       |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | echipajului)            |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|

    VII. Materiale si dispozitive auxiliare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Echipament       |   1   | 2| 3| 4| 5| 6|  7|  8    |   9   | 10 |
|crt.|                         |   C   |B1|B2|A1|A2|MU|AMD| Eli.  | Avion |Nava|
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  1.| Material pentru         |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | curatenie si dezinfectie|       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | (in cantitate           |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | suficienta)             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  2.| Trusa de prim ajutor    |   -   |- |- |- |- |- |Da |   -   |   -   |  - |
|    | auto                    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  3.| Cutit taiere pentru     |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |   -   |  - |
|    | centura de siguranta    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  4.| Foarfeca medicala       |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  5.| Triunghi/lampi de       |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |   -   |  - |
|    | avertizare              |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  6.| Proiector mobil         |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |   -   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  7.| Lanterna                |  Da   |Da|Da|- |- |Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | (cu acumulatori)        |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  8.| Stingator de incendiu   |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|

    VIII. Aparate pentru comunicatii/avertizare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Echipament       |   1   | 2| 3| 4| 5| 6|  7|  8    |   9   | 10 |
|crt.|                         |   C   |B1|B2|A1|A2|MU|AMD| Eli.  | Avion |Nava|
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  1.| Statie radio            |  Da   |Da|Da|Da|Da|Da|Da |  Da   |  Da   | Da |
|    | emisie-receptie mobila  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  2.| Statie radio            |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |   -   | Da |
|    | emisie-receptie         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | portabila               |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  3.| Acces la reteaua        |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |   -   | Da |
|    | telefonica prin         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | emitatorul radio sau cu |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | telefon mobil           |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  4.| Comunicatie interna     |  Da   |Da|Da|- |- |- | - |  Da   |  Da   | -  |
|    | intre compartimentul    |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | sofer/pilot si          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | cabina medicala         |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  5.| Semnale luminoase de    |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |   -   |   -   | Da |
|    | avertizare conform      |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | legislatiei             |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|    | rutiere/navale          |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  6.| Sistem de avertizare    |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |   -   | Da |
|    | sonora                  |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|
|  7.| Sistem de adresare      |  Da   |Da|Da|- |- |Da| - |  Da   |   -   | Da |
|    | publica                 |       |  |  |  |  |  |   |       |       |    |
|____|_________________________|_______|__|__|__|__|__|___|_______|_______|____|

    Comentarii:
    1. O ambulanta tip C care nu respecta cerintele minime se va clasifica ca ambulanta tip B1, cu conditia sa aiba toate cerintele minime ale unei ambulante tip B1.
    2. In ambulanta tip C, elicopter si avion, echipamentele de resuscitare si management al cailor respiratorii vor trebui sa existe in dublura, un set in valiza si unul in masina, in sertare sau dulap imediat accesibil, fara sa fie necesara deschiderea valizei.
    3. Ambulantele care vor efectua transferul nou-nascutilor vor trebui sa aiba in dotare incubator incalzit si echipamentele necesare asigurarii asistentei de urgenta a nou-nascutului.
    4. Ambulantele care vor efectua transfer sau interventie al nou-nascutilor aflati in stare critica vor avea dotarea necesara si personalul special instruit in ingrijirea nou-nascutilor aflati in stare critica. Dotarea va fi similara unei ambulante tip C, din care se exclud materialele necesare interventiei la cazurile de trauma si se adauga incubatorul, ventilatorul, echipamentele de resuscitare adaptate si medicatia necesara.
    5. Medicatia si echipamentele din liste sunt doar cele minime obligatorii pentru fiecare mijloc de interventie/transport. La aceste liste se pot adauga si restul materialelor si medicamentelor considerate necesare potrivit tipului mijlocului de interventie si categoria personalului care ii deserveste.

    ANEXA 3

                               FURNIZORII
de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca si de transport sanitar

    I. Pot efectua servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si prim ajutor numai:
    - serviciile publice de ambulanta si alte servicii publice autorizate, cu sau fara personalitate juridica, coordonate de dispeceratele publice judetene si a municipiului Bucuresti "961" (sau "112" in cazul in care este implementat). Serviciile fara personalitate juridica pot fi organizate in structura spitalelor si a institutiilor publice abilitate;
    - serviciile private autorizate vor asigura asistenta de urgenta prespitaliceasca abonatilor si solicitantilor care se adreseaza direct acestora, cu plata directa a serviciilor medicale.
    II. Pot efectua servicii de transport sanitar:
      serviciile publice de ambulanta si alte servicii publice, cu si fara personalitate juridica, precum si serviciile private autorizate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 270/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 270 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 270/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu