E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2682 din 13 iunie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidenta a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidenta a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidenta a monumentelor istorice

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 448 din 24 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si ale art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de clasare si evidenta a monumentelor istorice, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba formularul Listei monumentelor istorice, prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba formularul Fisei analitice de evidenta a monumentelor istorice si al Fisei minimale de evidenta a monumentelor istorice, prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul culturii si cultelor,
                              Razvan Theodorescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
                de clasare si evidenta a monumentelor istorice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Clasarea si evidenta monumentelor istorice se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si ale prezentelor norme metodologice, emise de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
    Art. 2
    (1) Clasarea este procedura prin care se confera regim de monument istoric unui bun imobil, conform art. 7 din Legea nr. 422/2001.
    (2) Evidenta monumentelor istorice rezulta din procedura de alcatuire a fisei fiecarui monument, in care sunt consemnate informatiile tehnice si stiintifice, toate interventiile umane, precum si modificarile naturale survenite in decursul timpului, in conditiile Legii nr. 422/2001 si potrivit prezentelor norme metodologice.

    CAP. 2
    Procedura de alcatuire a fisei monumentelor istorice

    Art. 3
    Fisa de evidenta a unui monument istoric este alcatuita de catre un specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit legii, din cadrul Serviciului de monumente istorice din directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. In cazul in care in cadrul directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nu este incadrat un specialist atestat, fisa de evidenta este alcatuita de catre un expert sau specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit legii.
    Art. 4
    Etapele pe care specialistul sau, dupa caz, expertul prevazut la art. 3 trebuie sa le urmeze in vederea alcatuirii fisei de evidenta a unui monument istoric sunt urmatoarele:
    a) cercetarea monumentului istoric pe teren, urmarindu-se:
    - verificarea denumirii oficiale, a denumirilor anterioare si, dupa caz, a hramului bisericii sau a denumirii ansamblului;
    - verificarea adresei corecte;
    - descrierea imobilului;
    - stabilirea datei construirii, a istoricului si a starii de conservare;
    - schita de plan;
    - fotografii ale imobilului;
    b) obtinerea de informatii de la autoritatea administratiei publice locale in legatura cu:
    - regimul juridic al proprietatii, actual si anterior;
    - planul cadastral al imobilului;
    - reglementarile urbanistice in care se inscrie imobilul;
    c) obtinerea de informatii bibliografice si de arhiva:
    - stabilirea ctitorului, a finantatorului sau a autorului, dupa caz;
    - stabilirea lucrarilor anterioare de restaurare;
    - analiza proiectelor anterioare de restaurare;
    - cercetarea altor surse de documentare.
    Art. 5
    (1) Fisa de evidenta a unui monument istoric se redacteaza astfel:
    a) inserarea codurilor anterioare;
    b) sinteza informatiilor asupra fiecarui capitol si camp din fisa;
    c) completarea campurilor fisei, pe computer;
    d) inserarea codului primit in Lista monumentelor istorice.
    (2) Fisa de evidenta completata potrivit alin. (1) este transmisa, pe suport hartie si magnetic, Directiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, unde este inregistrata de catre inspectorul de zona.
    (3) Directia monumentelor istorice transmite fisa de evidenta prevazuta la alin. (2) Institutului National al Monumentelor Istorice, in vederea verificarii criteriilor de clasare utilizate.
    Art. 6
    (1) Lista monumentelor istorice se intocmeste de catre specialistii Directiei stiintifice din cadrul Institutului National al Monumentelor Istorice, pe baza fiselor de evidenta a monumentelor istorice, intocmite potrivit art. 4 si 5, cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, al Comisiei Nationale de Arheologie.
    (2) Lista monumentelor istorice se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se actualizeaza la fiecare 5 ani.
    (3) Lista monumentelor istorice sta la baza intocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor istorice.

    CAP. 3
    Criterii de clasare

    Art. 7
    (1) Criteriul de clasare este un standard calitativ si cantitativ pe baza caruia se evalueaza semnificatia si importanta culturala a bunurilor imobile si se determina categoria juridica a patrimoniului cultural national imobil din care fac parte aceste bunuri, respectiv grupa A sau B de monumente istorice.
    (2) Clasarea unui imobil se realizeaza in baza urmatoarelor criterii:
    a) criteriul vechimii;
    b) criteriul referitor la valoarea arhitecturala, artistica si urbanistica;
    c) criteriul referitor la frecventa, raritate si unicitate;
    d) criteriul referitor la valoarea memorial-simbolica.
    Art. 8
    (1) Calificativele acordate unui imobil in baza criteriului vechimii sunt urmatoarele:
    a) imobil ridicat pana in anul 1775 - exceptional;
    b) imobil ridicat intre anii 1775 - 1830 - foarte mare;
    c) imobil ridicat intre anii 1830 - 1870 - mare;
    d) imobil ridicat intre anii 1870 - 1920 - medie;
    e) imobil ridicat intre anii 1920 - 1960 - mica;
    f) imobil ridicat dupa anul 1960 - nula.
    (2) Evaluarea in baza criteriului vechimii este ponderata de autenticitatea conceptiei, materialelor si procedeelor de constructie si a amplasamentului, invers proportional cu vechimea imobilului.
    (3) La acordarea calificativelor in baza criteriului vechimii se au in vedere si:
    a) vechimea initiala a imobilului si a interventiilor ulterioare;
    b) vechimea elementelor componente ale imobilului;
    c) vestigiile arheologice atestate, apartinand unor imobile anterioare celui care face obiectul evaluarii;
    d) ponderea elementelor componente, provenite din interventiile ulterioare ridicarii imobilului.
    Art. 9
    (1) Criteriul referitor la valoarea arhitecturala, artistica si urbanistica are drept scop stabilirea valorii imobilului din punct de vedere estetic, functional si tehnic.
    (2) In privinta imobilului care nu prezinta valoare arhitecturala, artistica si urbanistica nu se declanseaza procedura de clasare.
    (3) Calificativele acordate in baza criteriului referitor la valoarea arhitecturala, artistica si urbanistica sunt: exceptional, foarte mare, mare, medie, mica.
    (4) La acordarea calificativelor in baza criteriului referitor la valoarea arhitecturala, artistica si urbanistica se au in vedere:
    a) coerenta planimetrica si structurala, precum si conceptia tehnica;
    b) plastica arhitecturala a fatadelor si a interioarelor;
    c) componentele artistice valoroase;
    d) valoarea diferitelor parti componente si ponderea celor care confera imobilului un anumit caracter;
    e) relatia cu contextul urban si natural, apartenenta la un ansamblu sau sit construit ori natural, pastrat partial sau total;
    f) reprezentativitatea in cadrul unui program, unor politici urbane sau al unor tipologii;
    g) reprezentativitatea pentru o epoca istorica, autor sau stil;
    h) semnificatia pentru o anumita arie istorico-geografica.
    Art. 10
    (1) Criteriul referitor la frecventa, raritate si unicitate are drept scop stabilirea valorii imobilului din punct de vedere al frecventei si raritatii imobilului, componentelor acestuia sau a ansamblului.
    (2) Calificativele acordate in baza criteriului referitor la frecventa, raritate si unicitate sunt: exceptional, foarte mare, mare, medie, mica.
    (3) La acordarea calificativelor in baza criteriului referitor la frecventa, raritate si unicitate se au in vedere:
    a) unicitatea imobilului, componentelor sau a ansamblului;
    b) daca reprezinta cap de serie pentru o zona istorico-geografica, etnografica sau pentru un autor;
    c) raritatea sau apartenenta la o serie restransa pentru o zona istorico-geografica, etnografica sau pentru o perioada istorica;
    d) tipicitatea pentru o zona istorico-geografica, etnografica, pentru un stil sau pentru o epoca;
    e) frecventa obiectivelor valoroase intr-un ansamblu istoric constituit.
    Art. 11
    (1) Criteriul referitor la valoarea memorial-simbolica are drept scop stabilirea valorii imobilului din punct de vedere al simbolisticii pe care o prezinta imobilul in cauza.
    (2) La acordarea calificativelor in baza criteriului referitor la valoarea memorial-simbolica se au in vedere:
    a) imobilele legate de anumite momente si locuri istorice, culturale, politice sau sociale, precum si cele reprezentative pentru anumite personalitati;
    b) constructiile anterioare disparute, de importanta istorica recunoscuta, atestate prin orice surse, documentare sau arheologice;
    c) prezenta in memoria comunitatii, la nivel national sau local;
    d) daca imobilul respectiv este legat de anumite traditii locale.
    Art. 12
    (1) In vederea clasarii unui imobil in grupa A a monumentelor istorice este necesar:
    a) acordarea cel putin a unui calificativ exceptional, cu exceptia imobilelor incluse in Lista patrimoniului mondial si a celor din Lista indicativa de includere in Lista patrimoniului mondial;
    b) acordarea cel putin a calificativului mare la toate criteriile de clasare, cu exceptia criteriului referitor la valoarea memorial-simbolica;
    c) acordarea cel putin a unui calificativ foarte mare, a unui calificativ mare si a unui calificativ medie.
    (2) In vederea clasarii unui imobil in grupa B a monumentelor istorice este necesara acordarea a cel putin trei calificative medie, cu exceptia cazurilor in care, in functie de zona istorico-geografica, la criteriul vechime se acorda calificativul mica.

    CAP. 4
    Procedura de clasare

    Art. 13
    (1) Procedura de clasare se declanseaza de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, astfel:
    1. din oficiu, in urmatoarele situatii:
    a) pentru bunurile imobile aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
    b) pentru bunurile imobile aflate in proprietatea cultelor religioase;
    c) pentru bunurile imobile descoperite intamplator sau in cadrul unor cercetari arheologice sistematice;
    2. la cererea sau, dupa caz, la propunerea:
    a) proprietarului bunului imobil, a muzeului municipal sau judetean;
    b) primarului localitatii, a consiliului local sau judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe al carui teritoriu administrativ se afla bunul imobil in cauza;
    c) Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice sau Comisiei Nationale de Arheologie;
    d) asociatiilor si fundatiilor legal constituite, cu activitate in domeniul protejarii monumentelor istorice.
    (2) Dosarul de clasare se intocmeste de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se inainteaza Directiei monumentelor istorice in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii sau, dupa caz, a propunerii prevazute la alin. (1) pct. 2.
    (3) Directia monumentelor istorice analizeaza dosarul de clasare, il supune spre avizare Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, inainteaza ministrului culturii si cultelor propunerea de clasare sau de neclasare.
    (4) In cazul in care dosarul de clasare este incomplet, Directia monumentelor istorice solicita directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la primirea dosarului, completarea acestuia. Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a completa dosarul de clasare in termen de 15 zile de la comunicarea solicitarii de completare.
    Art. 14
    (1) Dosarul de clasare cuprinde:
    1. documentatia tehnica:
    a) fisa analitica de evidenta, intocmita de directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla imobilul;
    b) harti si planuri de situatie;
    c) releveul actual al imobilului;
    d) fotografii interioare si exterioare ale imobilului, ale imprejurimilor si ale sitului, dupa caz;
    e) date referitoare la folosinta imobilului;
    f) expertiza tehnica; depunerea la dosarul de clasare a expertizei tehnice este facultativa;
    2. documentatia istorica: studiu istorico-arhitectural intocmit de un specialist atestat in domeniul monumentelor istorice;
    3. documentatia privind situatia juridica:
    a) copii legalizate de pe actele care atesta dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului;
    b) copii legalizate de pe planul cadastral si de pe cartea funciara;
    4. acte administrative:
    a) cerere, in cazurile prevazute la art. 13 alin. (1) pct. 2;
    b) referatul de specialitate al directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    c) avizul comisiei regionale a monumentelor istorice, cu precizarea propunerii de clasare in grupa A sau, dupa caz, grupa B a monumentelor istorice;
    d) referatul de specialitate al inspectorului de zona din cadrul Directiei monumentelor istorice din Ministerul Culturii si Cultelor, cu sustinerea clasarii in grupa A sau, dupa caz, grupa B a monumentelor istorice;
    e) avizul Sectiunii de evidenta a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice;
    f) referatul de expertiza al unui specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor, in cazul in care este sustinuta clasarea imobilului in alta grupa decat cea sustinuta de catre inspectorul prevazut la lit. d).
    (2) La cererea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Institutul National al Monumentelor Istorice fundamenteaza din punct de vedere stiintific clasarea monumentelor istorice.
    Art. 15
    (1) Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a comunica neintarziat declansarea procedurii de clasare, dupa caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau, respectiv, titularului altui drept real asupra bunului imobil.
    (2) De la data comunicarii catre proprietar sau catre titularul altor drepturi reale a declansarii procedurii de clasare si pana la publicarea ordinului de clasare sau pana la emiterea ordinului de neclasare, dupa caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil in cauza i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice, potrivit legii.
    Art. 16
    (1) In termen de 30 de zile de la primirea dosarului de clasare, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, in urma analizarii dosarului, adopta, dupa caz, hotararea de clasare sau de neclasare.
    (2) Bunul imobil in privinta caruia Comisia Nationala a Monumentelor Istorice a adoptat hotararea de clasare se claseaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Ordinul de clasare emis de ministrul culturii si cultelor sau hotararea de neclasare se comunica proprietarului si titularilor de alte drepturi reale, precum si autoritatii administratiei publice locale, in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii.
    Art. 17
    (1) Ordinul de clasare sau de neclasare poate fi contestat de proprietarul bunului imobil in cauza la Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data comunicarii; contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.
    (2) In cazul in care, prin votul a doua treimi din numarul membrilor, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice sustine hotararea initiala de clasare sau de neclasare, ministrul culturii si cultelor este indreptatit sa respinga contestatia.
    (3) In cazul in care contestatarul este nemultumit de raspunsul primit, acesta se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    (4) In cazul in care ordinul de clasare sau de neclasare a fost contestat in conditiile legii, acesta ramane definitiv dupa epuizarea cailor de atac.
    (5) In cazul in care ordinul de clasare sau de neclasare nu este contestat in conditiile legii, acesta ramane definitiv dupa 30 de zile de la comunicarea lui in scris proprietarului si autoritatilor administratiei publice locale.
    (6) La data ramanerii definitive a ordinului de neclasare, efectele aplicarii prevederilor art. 15 alin. (2) inceteaza; reluarea procedurii de clasare nu poate interveni inainte de 3 ani, in absenta descoperirii unor elemente noi care sa o justifice.
    (7) In situatia introducerii unei actiuni in contencios administrativ impotriva ordinului de clasare, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile asupra bunului imobil in cauza, se aplica prevederile art. 15 alin. (2).
    Art. 18
    (1) Ordinul de clasare se publica prin grija Ministerului Culturii si Cultelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva.
    (2) Calitatea de monument istoric a bunului imobil respectiv se inscrie de catre proprietar, fara taxa, in cartea funciara, in termen de 30 de zile de la data publicarii ordinului de clasare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    (1) In termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului de clasare, directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmesc si comunica proprietarului Obligatia privind folosinta monumentului istoric, in care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau de exploatare si de intretinere a bunului imobil in cauza si care insoteste pe tot parcursul existentei imobilului actele de proprietate, de concesiune sau de inchiriere a imobilului in cauza.
    (2) Obligatia privind folosinta monumentului istoric este servitute constituita in folosul imobilului si se inscrie in cartea funciara de catre proprietar in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.
    Art. 20
    Calitatea de monument istoric este marcata in mod obligatoriu pe bunul imobil printr-un insemn amplasat de reprezentantii primariei, in conditiile legii.

    CAP. 5
    Procedura de declasare

    Art. 21
    (1) Declasarea este procedura de radiere din Lista cuprinzand monumentele istorice a unui bun imobil sau numai a unei parti din acesta.
    (2) Declasarea monumentelor istorice urmeaza aceeasi procedura ca cea prevazuta pentru clasare. Ea este declansata din oficiu in oricare dintre situatiile urmatoare:
    a) descarcarea de sarcina arheologica, in cazul siturilor arheologice, conform avizului Comisiei Nationale de Arheologie;
    b) disparitia monumentului istoric.
    (3) Dosarul de declasare se intocmeste de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se inainteaza Directiei monumentelor istorice.
    (4) Dosarul de declasare este intocmit potrivit prevederilor art. 14 alin. (1), dupa caz.
    (5) Directia monumentelor istorice analizeaza dosarul de declasare, il supune spre avizare Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si inainteaza ministrului culturii si cultelor propunerea de declasare.
    (6) In cazul in care dosarul de declasare este incomplet, Directia monumentelor istorice solicita directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la primirea dosarului, completarea acestuia. Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a completa dosarul de declasare in termen de 15 zile de la comunicarea solicitarii de completare.
    (7) In privinta procedurii de declasare sunt aplicabile prevederile art. 15 si ale art. 18 alin. (1).

    CAP. 6
    Procedura de schimbare a grupei de clasare

    Art. 22
    (1) Schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice se face potrivit procedurii prevazute pentru clasare.
    (2) Dosarul de schimbare a grupei de clasare se intocmeste de catre directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se inainteaza Directiei monumentelor istorice in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii sau, dupa caz, a propunerii prevazute la art. 13 alin. (1) pct. 2.
    (3) Dosarul de schimbare a grupei de clasare este intocmit potrivit prevederilor art. 14 alin. (1), dupa caz.
    (4) Directia monumentelor istorice analizeaza dosarul de schimbare a grupei de clasare, il supune spre avizare Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si, dupa caz, inainteaza ministrului culturii si cultelor propunerea de schimbare a grupei de clasare.
    (5) In cazul in care dosarul de schimbare a grupei de clasare este incomplet, Directia monumentelor istorice solicita directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la primirea dosarului, completarea acestuia. Directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a completa dosarul de schimbare a grupei de clasare in termen de 15 zile de la comunicarea solicitarii de completare.
    (6) In privinta procedurii de schimbare a grupei de clasare sunt aplicabile prevederile art. 15 si 18.

    CAP. 7
    Procedura de clasare de urgenta

    Art. 23
    (1) Clasarea de urgenta este procedura exceptionala prin care un bun imobil aflat in pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica este clasat in grupa A sau B, dupa caz, in vederea luarii masurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
    (2) Solicitarea declansarii procedurii de clasare de urgenta se face in termen de maximum 3 zile de la constatarea situatiei de urgenta de catre proprietar, primar sau de directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti; solicitarea se adreseaza Directiei monumentelor istorice.
    (3) Impotriva ordinului de clasare de urgenta proprietarul se poate adresa instantei de contencios administrativ.
    (4) Pana la solutionarea litigiului prevazut la alin. (3), bunului imobil in cauza i se aplica dispozitiile art. 15 alin. (2).

    ANEXA 2

                                   LISTA
                           monumentelor istorice

    A. Structura Listei monumentelor istorice
    Lista monumentelor istorice este structurata pe judete, iar in cadrul acestora, pe 6 categorii, in functie de natura lor:
    - I. Arheologie
    - II. Arhitectura
    - III. Monumente de for public
    - IV. Monumente memoriale/funerare
    Capitolele Listei monumentelor istorice:
    1. Codul
    2. Denumirea oficiala actuala
    3. Denumirea oficiala anterioara
    4. Localitatea - municipiu, oras, sat
    5. Comuna, in cazul satelor
    6. Adresa
    7. Datare
    8. Detinator
    9. Codul din Lista monumentelor istorice din 1991 - 1992.

    B. Detalierea structurii
    1. Codul:
    O data cu prima publicare a Listei monumentelor istorice in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, in anul 2004 fiecare monument istoric va primi un numar de cod propriu.
    In componenta numarului de cod intra:
    - indicativul numeric al judetului in care se afla, respectiv 41 pentru municipiul Bucuresti;
    - categoria functionala caruia ii apartine;
    - numarul curent in cadrul fiecarei categorii;
    - grupa valorica in care a fost incadrat: A, respectiv B.
    2. Denumirea oficiala actuala:
    - numele oficial al monumentului istoric, cu care acesta a fost clasat;
    - pentru biserici este obligatorie mentionarea hramului.
    3. Denumirea oficiala anterioara:
    - numai in cazuri deosebit de relevante sau cand monumentul istoric a intrat cu o anume denumire in literatura de specialitate.
    4. Localitatea
    Succesiunea monumentelor istorice in cadrul unui judet este:
    - orasul resedinta de judet;
    - toate localitatile in ordinea alfabetica a localitatilor (orase, sate).
    5. Comuna
    Pentru comunele de care apartin satele exista o rubrica speciala, imediat dupa mentionarea satului.
    6. Adresa
    Succesiunea monumentelor istorice in cadrul unei localitati:
    - in localitatile in care exista strazi care se individualizeaza prin nume, criteriul este succesiunea alfabetica: nume propriu sau comun, numele de familie al unui personaj, dar precedat de prenumele sau;
    - toate monumentele de pe aceeasi strada apar in succesiunea numerelor postale;
    - in localitatile in care strazile nu poarta nume, identificarea monumentului se face prin numarul de casa/postal;
    - pentru monumentele din extravilan se indica repere topografice si de toponimie locala.
    7. Datare:
    - cea consemnata in fisa analitica de evidenta.
    8. Detinator
    Mentiuni: statul, primaria, cultul religios, privat.
    9. Codul din Lista monumentelor istorice din 1991 - 1992
    Lista monumentelor istorice va cuprinde, pentru monumentele inscrise in lista din 1991 - 1992, si codul din aceasta, pentru o mai lesnicioasa identificare.

    C. Principii metodologice de intocmire a Listei monumentelor istorice din 2004
    1. Validarea calitatii de monument a obiectivelor inscrise in Lista monumentelor istorice din 1991 - 1992
    2. Introducerea tuturor monumentelor clasate in intervalul 1992 - 2004
    3. Radierea obiectivelor declasate din Lista monumentelor istorice din 1991 - 1992.

    ANEXA 3

                              FISA ANALITICA
                   de evidenta a monumentelor istorice

    1. IDENTIFICARE
 _______________________________________________________________
|1.1.  | Cod                                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.1.1.| Lista 1955                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.1.2.| Lista 1991 - 1992                             |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.1.3.| Lista 2004                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.2.  | Categorie                                     |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.2.1.| Monument                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.2.2.| Ansamblu                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.2.3.| Sit                                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.3.  | Denumirea actuala                             |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.4.  | Denumirea originara                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.5.  | Denumiri anterioare                           |        |
|______|_______________________________________________|________|

    2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT
 _______________________________________________________________
|2.1.  | Stat                                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.2.  | Judet/nume/indicativ/numar                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.3.  | Oras; sat - comuna actuale                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.4.  | Cod postal                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.5.  | Strada, numar actuale                         |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.6.  | Oras; sat - comuna originare/anterioare       |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.7.  | Strada, numar anterioare                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.8.  | Referinte cartografice/toponimie              |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.9.  | Referinte cadastrale                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.10. | Referinte privitoare la zona de protectie     |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.11. | Categoria de arhitectura                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.12. | Tipul de folosinta sau functiunea             |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.13. | Folosinta actuala                             |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.14. | Folosinta initiala                            |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.15. | Folosinta anterioara                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.16. | Reglementarile urbanistice in care se         |        |
|      | inscrie                                       |        |
|______|_______________________________________________|________|

    3. STATUT PROPRIETATE
 _______________________________________________________________
|3.1.  | Actualul proprietar                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|3.2.  | Proprietar originar                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|3.3.  | Proprietari anteriori                         |        |
|______|_______________________________________________|________|
|3.4.  | Utilizator                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|

    4. DATARE
 _______________________________________________________________
|4.1.  | Datare prin perioade/secole                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|4.2.  | Datare prin intervale de date                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|4.3.  | Datare precisa                                |        |
|______|_______________________________________________|________|
|4.4.  | Justificarea datarii                          |        |
|______|_______________________________________________|________|

    5. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI
 _______________________________________________________________
|5.1.  | Ctitor/finantator                             |        |
|______|_______________________________________________|________|
|5.2.  | Autor/mester                                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|5.3.  | Istoric                                       |        |
|______|_______________________________________________|________|

    6. DESCRIERE
 _______________________________________________________________
|6.1.  | Zona si asezarea                              |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.2.  | Descriere obiectiv individual                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Plan                                        |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Elevatie                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Volumetrie                                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Fatade                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Forma invelitoare                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Compartimentare interioare                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Extinderi                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Anexe                                       |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.3.  | Elemente de constructie                       |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.4.  | Materiale si tehnici de constructie/structura |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.5.  | Materiale de acoperis                         |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.6.  | Componente artistice                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.7.  | Mobilier                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.8.  | Inscriptii                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.9.  | Incadrare stilistica                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.10. | Patrimoniu mobil                              |        |
|______|_______________________________________________|________|

    7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE
 _______________________________________________________________
|7.1.  | Starea generala de conservare                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|7.2.  | Lucrari anterioare de restaurare              |        |
|______|_______________________________________________|________|
|7.3.  | Propuneri restaurare, reabilitare,            |        |
|      | reconversie                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|

    8. DOCUMENTARE/REFERINTE
 _______________________________________________________________
|8.1.  | Bibliografie                                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|8.2.  | Dosare si rapoarte, in arhive                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|8.3.  | Harti, planuri, desene                        |        |
|______|_______________________________________________|________|
|8.4.  | Fotografii                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|8.5.  | Alte informatii                               |        |
|______|_______________________________________________|________|

    9. NIVELUL DE INTERES/CLASARE
 _______________________________________________________________
|9.1.  | Grupa valorica:                               |        |
|      | - A                                           |        |
|      | - B                                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|9.2.  | Categoria dupa natura obiectivului:           |        |
|      | - I                                           |        |
|      | - II                                          |        |
|      | - III                                         |        |
|      | - IV                                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|9.3.  | Criterii de evaluare globala                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|9.4.  | Data si documentul protectiei                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|9.5.  | Codul primit prin respectivul act             |        |
|______|_______________________________________________|________|

    10. SISTEMATIZAREA EVIDENTEI
 _______________________________________________________________
|10.1. | Data redactarii fisei                         |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.2. | Institutia in cadrul careia s-a redactat fisa |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.3. | Autorul fisei si calitatea acestuia           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.4. | Trimiterea la documentatia fotografica        |        |
|      | aferenta                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.5. | Trimiterea la documentatia desenata aferenta  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.6. | Semnatura autografa a specialistului care a   |        |
|      | intocmit fisa                                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.7. | Semnatura si stampila conducatorului          |        |
|      | institutiei in cadrul careia s-a redactat fisa|        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.8. | Numarul procesului-verbal de validare in      |        |
|      | Comisia regionala a monumentelor istorice     |        |
|______|_______________________________________________|________|

                               FISA MINIMALA
                   de evidenta a monumentelor istorice*1)

    *1) Se completeaza numai capitolele si rubricile marcate cu *.

    1. IDENTIFICARE
 _______________________________________________________________
|1.1.  | Cod*                                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.1.1.| Lista 1955*                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.1.2.| Lista 1991 - 1992*                            |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.1.3.| Lista 2004*                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.2.  | Categorie*                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.2.1.| Monument*                                     |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.2.2.| Ansamblu*                                     |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.2.3.| Sit*                                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.3.  | Denumirea actuala*                            |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.4.  | Denumirea originara*                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|1.5.  | Denumiri anterioare                           |        |
|______|_______________________________________________|________|

    2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT
 _______________________________________________________________
|2.1.  | Stat                                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.2.  | Judet/nume/indicativ/numar*                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.3.  | Oras; sat - comuna actuale*                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.4.  | Cod postal*                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.5.  | Strada, numar actuale*                        |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.6.  | Oras; sat - comuna originare/anterioare*      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.7.  | Strada, numar anterioare*                     |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.8.  | Referinte cartografice/toponimie*             |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.9.  | Referinte cadastrale*                         |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.10. | Referinte privitoare la zona de protectie*    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.11. | Categoria de arhitectura                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.12. | Tipul de folosinta sau functiunea*            |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.13. | Folosinta actuala*                            |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.14. | Folosinta initiala                            |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.15. | Folosinta anterioara*                         |        |
|______|_______________________________________________|________|
|2.16. | Reglementarile urbanistice in care se inscrie |        |
|______|_______________________________________________|________|

    3. STATUT PROPRIETATE
 _______________________________________________________________
|3.1.  | Actualul proprietar*                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|3.2.  | Proprietar originar*                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|3.3.  | Proprietari anteriori                         |        |
|______|_______________________________________________|________|
|3.4.  | Utilizator                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|

    4. DATARE
 _______________________________________________________________
|4.1.  | Datare prin perioade/secole*                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|4.2.  | Datare prin intervale de date*                |        |
|______|_______________________________________________|________|
|4.3.  | Datare precisa*                               |        |
|______|_______________________________________________|________|
|4.4.  | Justificarea datarii                          |        |
|______|_______________________________________________|________|

    5. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI
 _______________________________________________________________
|5.1.  | Ctitor/finantator*                            |        |
|______|_______________________________________________|________|
|5.2.  | Autor/mester*                                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|5.3.  | Istoric                                       |        |
|______|_______________________________________________|________|

    6. DESCRIERE
 _______________________________________________________________
|6.1.  | Zona si asezarea                              |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.2.  | Descriere obiectiv individual*                |        |
|      | - Plan*                                       |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Elevatie*                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Volumetrie                                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Fatade                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Forma invelitoare                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Compartimentare interioare                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Extinderi                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|      | - Anexe*                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.3.  | Elemente de constructie*                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.4.  | Materiale si tehnici de constructie/structura |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.5.  | Materiale de acoperis*                        |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.6.  | Componente artistice                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.7.  | Mobilier                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.8.  | Inscriptii*                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.9.  | Incadrare stilistica                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|6.10. | Patrimoniu mobil                              |        |
|______|_______________________________________________|________|

    7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE
 _______________________________________________________________
|7.1.  | Starea generala de conservare*                |        |
|______|_______________________________________________|________|
|7.2.  | Lucrari anterioare de restaurare              |        |
|______|_______________________________________________|________|
|7.3.  | Propuneri restaurare, reabilitare,            |        |
|      | reconversie                                   |        |
|______|_______________________________________________|________|

    8. DOCUMENTARE/REFERINTE
 _______________________________________________________________
|8.1.  | Bibliografie                                  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|8.2.  | Dosare si rapoarte, in arhive                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|8.3.  | Harti, planuri, desene                        |        |
|______|_______________________________________________|________|
|8.4.  | Fotografii                                    |        |
|______|_______________________________________________|________|
|8.5.  | Alte informatii                               |        |
|______|_______________________________________________|________|

    9. NIVELUL DE INTERES/CLASARE
 _______________________________________________________________
|9.1.  | Grupa valorica:*                              |        |
|      | - A                                           |        |
|      | - B                                           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|9.2.  | Categoria dupa natura obiectivului:*          |        |
|      | - I                                           |        |
|      | - II                                          |        |
|      | - III                                         |        |
|      | - IV                                          |        |
|______|_______________________________________________|________|
|9.3.  | Criterii de evaluare globala*                 |        |
|______|_______________________________________________|________|
|9.4.  | Data si documentul protectiei*                |        |
|______|_______________________________________________|________|
|9.5.  | Codul primit prin respectivul act*            |        |
|______|_______________________________________________|________|

    10. SISTEMATIZAREA EVIDENTEI
 _______________________________________________________________
|10.1. | Data redactarii fisei*                        |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.2. | Institutia in cadrul careia s-a redactat fisa*|        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.3. | Autorul fisei si calitatea acestuia           |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.4. | Trimiterea la documentatia fotografica        |        |
|      | aferenta                                      |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.5. | Trimiterea la documentatia desenata aferenta  |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.6. | Semnatura autografa a specialistului care     |        |
|      | a intocmit fisa                               |        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.7. | Semnatura si stampila conducatorului          |        |
|      | institutiei in cadrul careia s-a redactat fisa|        |
|______|_______________________________________________|________|
|10.8. | Numarul procesului-verbal de validare in      |        |
|      | comisia regionala a monumentelor istorice     |        |
|______|_______________________________________________|________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2682/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2682 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu