E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 24/229 din 19 ianuarie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 24 din 19 ianuarie 2004
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 229 din 2 februarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 12 februarie 2004

    In temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al art. 27 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministrul muncii,
                     solidaritatii sociale si familiei,
                              Elena Dumitru

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice sunt emise in temeiul art. 27 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 si stabilesc punerea in aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din acest act normativ.
    Art. 2
    In anul 2004, sumele aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, mentionate la pct. 4 al art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2003, sunt destinate exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    Art. 3
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestuia, pentru persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, vireaza cota de 0,5% prevazuta de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentand contributii sociale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 2 decembrie 2003.
    Art. 4
    Persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care in acelasi timp sunt asigurate in sistemul public de pensii vireaza cota de 0,5% in contul 22.09.04.07 "Contributia de asigurari sociale datorata de alte persoane asigurate", deschis pe seama caselor de pensii judetene la trezoreriile municipiilor resedinta de judet in care isi are domiciliul persoana asigurata. Pentru municipiul Bucuresti, plata acestor contributii se efectueaza in contul 22.09.04.07 "Contributia de asigurari sociale datorata de alte persoane asigurate", deschis pe seama Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti la trezoreriile sectoarelor in care contribuabilii isi au domiciliul.
    Art. 5
    Casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor evidentia distinct in contabilitatea proprie veniturile incasate din cota de 0,5% reprezentand contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) In primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni, directiile de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti vor transmite caselor de pensii judetene si, respectiv, Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti situatia sumelor aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, incasata in luna ......../anul ...., conform anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    (2) In termen de 2 zile lucratoare de la primirea situatiei prevazute in anexa, casele de pensii judetene si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti intocmesc ordine de plata pentru trezoreria statului (OPHT) prin care vireaza cota de 0,5% prevazuta de lege, din conturile 22.09.04.02 "Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori" si 22.09.04.08 "Contributia de asigurari sociale datorata de someri", deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Conturile 22.09.04.02 "Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori" si 22.09.04.08 "Contributia de asigurari sociale datorata de someri" din care se dispun platile se codifica cu codul fiscal al casei de pensii judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) In primele 5 zile lucratoare ale lunii, pentru luna expirata, casele de pensii judetene si a municipiului Bucuresti vor vira in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis pe seama Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si cota de 0,5% prevazuta de lege pentru asigurarea pentru accidente si boli profesionale aferenta veniturilor colectate in contul 22.09.04.07 "Contributii de asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate".
    (4) Disponibilitatile contului 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis pe numele Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, se vireaza in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" deschis pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Art. 7
    Pentru disponibilitatile din contul mentionat la art. 6, Trezoreria Statului acorda o dobanda care se calculeaza si se plateste potrivit pct. 17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003.
    Art. 8
    Sumele incasate in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, se evidentiaza in contabilitatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu ajutorul conturilor:
    - 141 "Disponibil din Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale"
    - 341 "Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale".
    Art. 9
    a) Potrivit art. 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale sunt cuprinse in cheltuielile de administrare a sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    b) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza la nivelul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin deschideri distincte de credite bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobate de Ministerul Finantelor Publice. Evidentierea cheltuielilor efectuate se realizeaza de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, distinct de cheltuielile similare aferente functionarii sistemului public de pensii, cele doua categorii de cheltuieli efectuandu-se strict in limita creditelor aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    Directia trezorerie si contabilitate publica
    Judetul/Municipiul Bucuresti/Sectorul

                              SITUATIA
sumelor aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, incasata in luna ........../anul .....

________________________________________________________________________________
     Denumirea unitatii         Sumele aferente    Sumele aferente    Observatii
     operative a                cotei de 0,5%      cotei de 0,5%
     Trezoreriei Statului       incasate in contul incasate in contul
                                22.09.04.02        22.09.04.08
                                "Contributia de    "Contributia de
                                asigurari sociale  asigurari sociale
                                datorata de        datorata de
                                angajatori"        someri"
________________________________________________________________________________
Trezoreria Municipiului .......
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
Trezoreria Orasului ...........
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
Trezoreria Comunei ............
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

               Trezorier sef,               Sef Serviciu contabilitate,
              ................              ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 24/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 24 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu