Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2294 din 26.10.2021

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1026 din 27 octombrie 2021SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ/2.647/2021 al Direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 şi 552 bis din 26 iunie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preţurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, interimar, Romică-Andrei Baciu, secretar de stat ANEXĂCOMPLETĂRI ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative După poziţia nr. 7387 se introduc 23 de noi poziţii, poziţiile nr. 7388-7410, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Cod_cim Obs. Denumire produs Forma Concentraţie Firma/Ţara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut _frm Statut _anm Preţ producător (lei) Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) Stare Observaţii Valabilitate preţ
„7388 W42380001 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 2 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 171,00 188,10 229,63 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7389 W42380002 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 3 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 171,00 188,10 229,63 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7390 W42380010 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 1 litru şi presiune de 150 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 171,00 188,10 229,63 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7391 W42380009 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 50 litri şi presiune de 150 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 310,00 340,00 408,75 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7392 W42380011 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 1 litru şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 171,00 188,10 229,63 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7393 W42380005 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 20 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 304,00 334,00 402,21 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7394 W42380014 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din aluminiu cu capacitate de 2 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 174,00 191,40 233,66 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
Nr. crt. Cod_cim Obs. Denumire produs Forma Concentraţie Firma/Ţara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut _frm Statut _anm Preţ producător (lei) Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei) Stare Observaţii Valabilitate preţ
7395 W42380013 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din aluminiu cu capacitate de 1 litru şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 171,00 188,10 229,63 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7396 W42380015 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 3 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 175,00 192,50 235,00 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7397 W42380012 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pt. gaz din aluminiu cu capacitate de 1 litru şi presiune de 150 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 171,00 188,10 229,63 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7398 W42380016 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 5 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 174,00 191,40 233,66 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7399 W42380017 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 10 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 250,00 275,00 335,72 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7400 W42380022 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 10 litri şi presiune de 150 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 223,00 245,30 299,46 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7401 W42380018 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 20 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 320,00 350,00 419,65 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7402 W42380019 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 2 litri şi presiune de 150 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 171,00 188,10 229,63 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7403 W42380020 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 3 litri şi presiune de 150 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 172,00 189,20 230,98 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7404 W42380021 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 5 litri şi presiune de 150 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 172,00 189,20 230,98 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7405 W42380025 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 5 litri şi presiune de 200 bari, cu regulator integrat (2 ani) V03AN01 MG generic 175,00 192,50 235,00 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7406 W42380027 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Grup de 12 butelii pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 50 litri şi presiune de 200 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 3200,00 3230,00 3558,85 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7407 W42380028 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Grup de 4 butelii pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 150 litri şi presiune de 300 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 4800,00 4829,99 5302,85 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7408 W42380023 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 20 litri şi presiune de 150 bari (2 ani) V03AN01 MG generic 305,00 335,00 403,30 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7409 W42380026 OXIGEN MEDICINAL MESSER GAZ MEDICINAL COMPRIMAT MESSER ROMANIA GAZ - S.R.L. - ROMÂNIA OXIGENUM Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 10 litri şi presiune de 200 bari, cu regulator integrat (2 ani) V03AN01 MG generic 255,00 280,50 342,43 Preţurile sunt valabile până la data de 31.12.2021.
7410 W68129001 FRISIUM 10 mg COMPR. 10 mg BIOEEL - S.R.L. - ROMÂNIA CLOBAZAMUM Cutie cu 5 blistere a câte 20 comprimate (3 ani) N05BA09 MI 43,30 49,37 64,57 N Cant. 10.000 cutii Preţurile sunt valabile până la data de 13.10.2022."SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2294/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2294 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2294/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu