Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 381/866/229 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul ciupercilor conservate si al produselor derivate din ciuperci

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 381 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 866 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 229 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 896 din  1 octombrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul ciupercilor conservate si al produselor derivate din ciuperci, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                   Ministrul agriculturii, padurilor
                   si dezvoltarii rurale,
                   Ilie Sarbu

                   Ministrul sanatatii,
                   Ovidiu Brinzan

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                   pentru Protectia Consumatorilor,
                   Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                   NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul conservelor de ciuperci comestibile si al produselor derivate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea conservelor si a produselor derivate din ciuperci comestibile pe teritoriul Romaniei pentru a putea garanta ca acestea nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentate corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Cerinte specifice, suplimentare celor prevazute prin prezenta norma, vor putea fi stipulate in norme elaborate pentru produse sau grupe de produse dintre cele care fac obiectul prezentei norme.
    Art. 3
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica conservelor si produselor derivate din ciuperci comestibile preparate in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana ori pentru mediu.
    Art. 4
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Republica Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 5
    Conservele si produsele derivate din ciuperci, definite si descrise in anexa nr. 1 la prezenta norma, sunt produse finite, fabricate in scopul vanzarii, din ciuperci comestibile de cultura sau din flora spontana, intregi ori divizate, care prezinta caracteristicile familiei, genului si speciei in care se incadreaza, prelucrate prin procedeele de conservare descrise in anexa nr. 1 la prezenta norma, pentru a impiedica alterarea lor.
    Art. 6
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea stiintifica si/sau populara a genului ori speciei de ciuperci, de exemplu "Pleurotus", si mentiunea "amestec", daca produsul a fost realizat din mai multe specii de ciuperci;
    b) denumirea procedeului de prelucrare, de exemplu "deshidratate", "congelate", "sterilizate" etc., conform specificatiilor din anexa nr. 2 la prezenta norma;
    c) denumirea formei de prezentare a ciupercilor, de exemplu "intregi", "taiate" etc.
    d) denumirea oricarui ingredient care confera produsului un gust caracteristic, de exemplu "cu X" sau "in X", dupa caz. In cazul in care in denumirea produsului se specifica "Cu (sau "in") sos de unt", atunci singura materie grasa utilizata trebuie sa fie untul.

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 7
    Conservele si produsele derivate din ciuperci comestibile, definite si descrise prin prezenta norma, trebuie sa fie sanatoase, salubre, corespunzatoare pentru consumul uman, preparate din materii prime si auxiliare sanatoase, fabricate si ambalate in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Materia prima folosita la fabricarea conservelor si produselor derivate din ciuperci comestibile, descrisa in anexa nr. 2 la prezenta norma, trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 9
    Mediile lichide in care sunt conservate ciupercile, descrise in anexa nr. 3 la prezenta norma, trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 10
    Ingredientele utilizate la fabricarea conservelor si produselor derivate din ciuperci comestibile, definite si descrise in anexa nr. 4 la prezenta norma, trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxime admise.
    Art. 11
    Spatiile in care se fabrica conservele si produsele derivate din ciuperci comestibile, incluzand instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare stabilite prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 12
    Conservele si produsele derivate din ciuperci comestibile trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate, organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 5, respectiv in anexa nr. 6 la prezenta norma. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 13
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme nu trebuie sa depaseasca limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 14
    Se interzic fabricarea si comercializarea conservelor si a produselor derivate din ciuperci comestibile care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 15
    Ambalajele care intra in contact cu alimentele definite in prezenta norma trebuie sa fie confectionate din materiale care indeplinesc cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 16
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produsului, sa fie curate, uscate, in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau din alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 17
    Etichetarea si marcarea produselor finite trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4 din prezenta norma;
    2. o mentiune care sa informeze consumatorul asupra naturii materiei prime, daca ciupercile folosite la prepararea produsului nu au fost proaspete, de exemplu "Preparat din ciuperci congelate", "Preparat din ciuperci murate" etc.;
    3. cantitatea neta;
    4. cantitatea neta fara lichid, dupa caz;
    5. lista completa a ingredientelor, enumerate in ordinea descrescatoare a ponderii lor in produs; in cazul produselor "Ciuperci suprasarate", "Ciuperci murate", "Concentrat de ciuperci", "Extract de ciuperci", "Pudra din concentrate de ciuperci" se mentioneaza concentratia de clorura de sodiu;
    6. conditiile de depozitare, conform art. 19 din prezenta norma;
    7. data durabilitatii minimale se inscrie sub forma "a se consuma, de preferinta, inainte de ............", cu mentionarea lunii si anului;
    8. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si lunii, in aceasta ordine);
    9. numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    10. tara de origine a produsului.
    Art. 18
    Pentru produsele care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 19
    Depozitarea produsului definit in prezenta norma se face in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 20
    Transportul produselor definite si descrise in prezenta norma trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau a inghetului.
    Art. 21
    Fiecare transport de produse trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                          DEFINIREA PRODUSELOR

    1. Ciuperci de cultura in conserva - produse preparate din ciuperci de cultura proaspete, apartinand familiei Agaricaceae, genului Agaricus (Psalliota), speciei A. bisporus, conservate in apa, in suc propriu sau in alt mediu lichid in care se pot adauga diferite ingrediente, introduse in ambalaje care se inchid ermetic, supuse unui tratament termic, inainte sau dupa introducerea lor in ambalaj, pentru a impiedica alterarea lor.
    2. Ciuperci deshidratate - produse obtinute prin deshidratarea sau liofilizarea ciupercilor comestibile, intregi ori divizate, din acelasi soi.
    3. Granule si pudra din ciuperci - produse obtinute prin macinare grosiera sau fina (care trec prin sita cu ochiuri de 200 microni) a ciupercilor comestibile deshidratate, din acelasi soi.
    4. Ciuperci in otet (marinate) - produse preparate din ciuperci comestibile proaspete sau conservate anterior, din una sau mai multe specii, conservate intr-o solutie de otet cu sau fara adaos de sare, condimente, zaharuri, uleiuri vegetale, acizi (acetic, lactic, citric sau ascorbic), pasteurizate in recipiente inchise ermetic.
    5. Ciuperci murate - produse obtinute prin lactofermentare din ciuperci proaspete provenite din aceeasi specie, conservate in solutie de sare.
    6. Ciuperci in ulei de masline sau in alte uleiuri vegetale - produse preparate din ciuperci comestibile apartinand aceleiasi specii, proaspete sau in prealabil sarate, intregi ori divizate, conservate in ulei de masline sau in orice alt ulei vegetal comestibil, ambalate in recipiente care se inchid ermetic si supuse unui tratament termic care sa impiedice alterarea lor.
    7. Ciuperci congelate - produse obtinute din ciuperci comestibile apartinand aceleiasi specii, care, dupa spalare si oparire, sunt supuse unui proces de congelare rapida, utilizandu-se echipamente adecvate. Procesul de congelare rapida se considera finalizat in momentul in care temperatura in centrul termic al produsului a atins valoarea de -18 grade C dupa stabilizarea termica.
    8. Ciuperci sterilizate - produse preparate din ciuperci comestibile provenite din una sau mai multe specii, proaspete, sarate sau congelate, conservate intr-o solutie de apa cu sare in recipiente care se inchid ermetic, supuse unui tratament termic care sa impiedice alterarea lor.
    9. Extract de ciuperci - produsul obtinut prin concentrarea pana la 7% s.u. (exclusiv sarea) a sucului de ciuperci comestibile proaspete sau a extractului apos din ciuperci comestibile deshidratate, provenite din una sau mai multe specii, in care se adauga sare.
    10. Concentrat de ciuperci - produsul obtinut prin concentrarea pana la 24% s.u. (exclusiv sarea) a sucului de ciuperci comestibile proaspete sau a extractului apos din ciuperci comestibile deshidratate, provenite din una sau mai multe specii, in care se adauga sare.
    11. Concentrat deshidratat de ciuperci - produsul obtinut prin deshidratarea extractului sau a concentratului de ciuperci.
    12. Ciuperci in saramura - produsul preparat din ciuperci comestibile provenite din aceeasi specie, intregi sau divizate, conservate in saramura.

    ANEXA 2
    la norma

                               MATERIA PRIMA

    1. Cerinte generale
    a) Sunt admise la prelucrare toate soiurile de ciuperci comestibile admise prin reglementarile in vigoare pentru comercializare in stare proaspata.
    b) Materia prima constituita din ciuperci proaspete trebuie sa fie curata, sanatoasa, fara pete si leziuni cauzate de boli, insecte sau alti daunatori si sa prezinte caracteristicile specifice familiei, genului si speciei in care se incadreaza. La fel ca materia prima, ciupercile conservate anterior, utilizate la prepararea produselor descrise in prezenta norma, trebuie sa fie curate, sanatoase, in perfecta stare, cu cat mai putine leziuni cauzate de larve si sa isi pastreze mirosul si gustul proprii speciei din care provin.
    c) Asemanarea ciupercilor comestibile cu ciupercile necomestibile sau otravitoare impune acordarea unei atentii deosebite la recoltarea, colectarea si sortarea ciupercilor din flora spontana.
    Aceste activitati trebuie efectuate de experti in domeniu.
    d) Ciupercile pot fi prelucrate preliminar intr-o larga varietate de forme: intregi cu picior, palarii, butoni, felii, sferturi etc., dar orice alte forme de divizare sunt admise, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele standardizate, sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile de calitate si siguranta alimentara cuprinse in prezenta norma.
    e) Exceptand cazul produselor care sunt fabricate exclusiv din palarii sau in care raportul palarii - picioruse este impus, in celelalte produse numarul de picioruse nu trebuie sa depaseasca numarul de palarii.

    2. Cerinte specifice
    a) Ciupercile de cultura in conserva pot fi prezentate in urmatoarele forme:
    a1) butoni - ciuperci tinere intregi, avand lungimea piciorului de maximum 5 mm (lungimea piciorului se masoara de la baza palariei); se admite ca 10% din numarul ciupercilor sa aiba lungimea piciorului mai mare de 5 mm;
    a2) butoni felii - ciuperci tinere taiate in felii, avand grosimea variabila in intervalul 2 mm - 6 mm; cel putin 50% din felii sunt taiate paralel cu axa ciupercilor;
    a3) intregi - ciuperci intregi, avand piciorul atasat (partea inferioara a piciorului este taiata astfel incat lungimea acestuia sa nu depaseasca diametrul palariei); se admite ca 10% din numarul ciupercilor sa aiba lungimea piciorului mai mare decat diametrul palariei;
    a4) taiate - ciuperci taiate in felii, avand grosimea variabila in intervalul 2 mm - 8 mm; cel putin 50% din felii sunt taiate paralel cu axa ciupercilor;
    a5) taiate vrac - ciuperci taiate in felii de grosimi diferite si dupa directii diferite;
    a6) sferturi - ciuperci taiate in 4 parti aproximativ egale;
    a7) bucati - bucati de palarii si picioare avand dimensiuni si forme neregulate;
    a8) griller - ciuperci selectionate, cu palaria deschisa si cu piciorul atasat (diametrul palariei trebuie sa fie de maximum 40 mm, iar lungimea piciorului nu trebuie sa depaseasca diametrul palariei);
    a9) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele de mai sus, sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile de calitate si siguranta alimentara cuprinse in prezenta norma.

    ANEXA 3
    la norma

                           MEDIUL DE CONSERVARE

________________________________________________________________________________
Nr.               Produsul                   Mediul de conservare
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Ciuperci de cultura in conserva  a) in varianta de conservare
                                         "traditional": apa, saramura si/sau
                                         lichidul in care au fiert ciupercile;
                                      b) in alte variante de conservare: sos de
                                         unt; sos de smantana; alte sosuri decat
                                         sosul de unt sau de smantana; solutii
                                         de otet, ulei, vin
________________________________________________________________________________
  2. Ciuperci deshidratate                                 -
________________________________________________________________________________
  3. Granule si pudra din ciuperci                         -
________________________________________________________________________________
  4. Ciuperci in otet (marinate)        Otet maximum 2% m/m, exprimat in acid
                                        acetic
________________________________________________________________________________
  5. Ciuperci murate                    Solutie de apa cu sare, minimum 3% m/m,
                                        maximum 6% m/m
________________________________________________________________________________
  6. Ciuperci in ulei de masline sau    Ulei de masline sau ulei vegetal
     in alte uleiuri vegetale
________________________________________________________________________________
  7. Ciuperci congelate                                    -
________________________________________________________________________________
  8. Ciuperci sterilizate               Solutie de sare 2% m/m
________________________________________________________________________________
  9. Extract de ciuperci                                   -
________________________________________________________________________________
 10. Concentrat de ciuperci                                -
________________________________________________________________________________
 11. Concentrat deshidratat de                             -
     ciuperci
________________________________________________________________________________
 12. Ciuperci in saramura               Saramura - concentratie 15 - 18% m/m
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la norma

                         INGREDIENTE. LIMITE ADMISE
________________________________________________________________________________
Nr.                  Produsul/Ingredientele                    Limitele admise
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Ciuperci de cultura in conserva
     a) apa; sare (clorura de sodiu); plante aromatice;        a), b), d) si
     condimente; sos de soia; otet; vin;                       e), g), h), i)
     b) zahar, zahar invertit, dextroza, sirop de glucoza;     si j) - stabilite
     c) unt, margarina sau alte grasimi vegetale ori           prin tehnologia
     animale, uleiuri (inclusiv uleiul de masline); lapte,     de fabricatie
     lapte praf sau smantana;                                  c) untul si
     d) faina de grau sau malai;                               margarina se
     e) acid ascorbic - E300; acid citric - E330; glutamat     adauga in
     monosodic - E621; coloranti pe baza de caramel,           proportie de cel
     utilizati in cazul sosurilor - E150a, E150b, E150c,       putin 3% din
     E150d;                                                    masa neta a
     f) etilena diamina tetra-acetat de calciu, disodiu        produsului;
     (CaNa2 EDTA) - E385;                                      f) maximum 250
     g) gume vegetale (guma arabica - E414, caragen - E407,    mg/kg
     guma guar - E412);
     h) pectine - E440;
     i) alginat de calciu - E404, de potasiu - E402,
     de sodiu - E401, de amoniu - E403;
     j) amidon modificat (amidon tratat cu acizi; amidon
     tratat cu baze; amidon albit); fosfat de diamidon -
     E1412 (tratat cu trimetafosfat de sodiu); fosfat de
     diamidon fosfatat - E1413; fosfat de monoamidon -
     E1410; amidon hidroxipropilic - E1440; adipat de
     diamidon acetilat - E1422; amidon oxidat E1404; fosfat
     de diamidon - E1412 (tratat cu oxiclorura de fosfor);
     fosfat de diamidon acetilat - E1414
________________________________________________________________________________
  2. Ciuperci deshidratate                                              -
________________________________________________________________________________
  3. Granule si pudra din ciuperci                                      -
________________________________________________________________________________
  4. Ciuperci in otet (marinate)
     Sare                                                       maximum 2,5% m/m
     Zaharuri                                                   maximum 2,5% m/m
     Otet                                                       maximum 2,0% m/m
     Acid acetic - E260                                         maximum 20 g/kg
________________________________________________________________________________
  5. Ciuperci murate
     Sare (Clorura de sodiu)                                    3% - 6% m/m
________________________________________________________________________________
  6. Ciuperci in ulei de masline sau in alte uleiuri
     vegetale
     Sare (Clorura de sodiu)                                    maximum 1% m/m
     Ulei de masline sau uleiuri vegetale comestibile
________________________________________________________________________________
  7. Ciuperci congelate                                                  -
________________________________________________________________________________
  8. Ciuperci sterilizate                                                -
     Sare (Clorura de sodiu)                                    maximum 2% m/m
________________________________________________________________________________
  9. Extract de ciuperci
     Sare (Clorura de sodiu)                                    maximum 20% m/m
________________________________________________________________________________
 10. Concentrat de ciuperci
     Sare (Clorura de sodiu)                                    maximum 20% m/m
________________________________________________________________________________
 11. Concentrat deshidratat de ciuperci
     Sare (Clorura de sodiu)                                    maximum 5% m/m
________________________________________________________________________________
 12. Ciuperci in saramura
     Sare (Clorura de sodiu)                                   maximum 15% - 18%
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5
    la norma

                     CERINTE DE CALITATE SI ORGANOLEPTICE

________________________________________________________________________________
Nr.   Produsul/Cerintele de calitate   Criteriul de admisibilitate
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Ciuperci de cultura in conserva
     Culoarea                          a) Ciupercile din produs trebuie sa aiba
                                       culoarea caracteristica ciupercilor
                                       fierte sau fierte in amestec cu
                                       ingredientele si aditivii alimentari
                                       utilizati. Decolorarile sau
                                       brunificarile anormale sunt considerate
                                       defecte.
                                       b) La varianta de conservare
                                       "traditional", lichidul trebuie sa fie
                                       clar sau usor opalescent si galben sau
                                       brun deschis la culoare.
     Gust si miros                     Caracteristicile ciupercilor fierte sau
                                       fierte in amestec cu ingredientele
                                       utilizate; nu se admit gusturi si
                                       mirosuri straine (de fermentat, de
                                       mucegai etc.).
     Textura, aspect                   a) Ciupercile in produsele "traditionale"
                                       trebuie sa fie ferme si in mare masura
                                       intacte.
                                       b) Maximum 10% din numarul de palarii la
                                       "butoni" sau "intregi" pot sa aiba
                                       membrana rupta total ori partial.
                                       c) In variantele de prezentare "butoni",
                                       "intregi" si "grill" 5% din numarul
                                       acestora pot sa aiba palaria sau piciorul
                                       desprins.
     Defecte admise                    a) Pot prezenta urme foarte slabe de
                                       pamant, nisip sau corpuri straine de
                                       origine minerala ori organica.
                                       b) Pot contine un numar rezonabil de
                                       ciuperci patate sau cu alte defecte.
     Produs "necorespunzator"          Un recipient cu produs care nu
                                       indeplineste una sau mai multe dintre
                                       conditiile de calitate enumerate anterior
                                       este considerat "necorespunzator".
     Acceptarea lotului                Un lot de produse va fi acceptat daca
                                       numarul recipientelor "necorespunzatoare"
                                       nu depaseste criteriul de acceptare c) al
                                       planului de esantionare specific,
                                       prezentat in "Planurile de esantionare
                                       pentru produse alimentare preambalate",
                                       Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5,
                                       din Codex Alimentarius.
________________________________________________________________________________
  2. Ciuperci deshidratate
     Culoare, miros, gust              specifice speciei respective
     Umiditatea relativa:
     a) ciuperci liofilizate           6% m/m
     b) ciuperci deshidratate          12% m/m
     (diferite de cele liofilizate)
     c) ciuperci Shii-take             13% m/m
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            maximum 2% m/m
     b) impuritati de origine          maximum 0,02% m/m, exceptand soiul
     vegetala                          Shii-take pentru care, maximum 1%
     c) ciuperci viermanoase
        c1) ciuperci din flora         maximum 20% m/m, inclusiv ciupercile cu
        spontana                       defecte grave
        c2) ciuperci de cultura        maximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu
                                       defecte grave
________________________________________________________________________________
  3. Granule si pudra din ciuperci
     Umiditatea relativa a             maximum 13% m/m
     granulelor
     Umiditatea relativa a pudrei      maximum 9% m/m
     Defecte admise:
     Impuritati minerale               maximum 2% m/m
________________________________________________________________________________
  4. Ciuperci in otet (marinate)
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            maximum 0,1% m/m
     b) impuritati de origine          maximum 0,02% m/m
     vegetala
     c) ciuperci viermanoase
        c1) ciuperci din flora         maximum 6% m/m, din care maximum 2% cu
        spontana                       defecte grave
        c2) ciuperci de cultura        maximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu
                                       defecte grave
________________________________________________________________________________
  5. Ciuperci murate
     Concentratia de acid lactic       minimum 1% m/m
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            maximum 0,2% m/m
     b) impuritati de origine          maximum 0,1% m/m
     vegetala
     c) ciuperci viermanoase           maximum 4% m/m
________________________________________________________________________________
  6. Ciuperci in ulei de masline sau
     in alte uleiuri vegetale
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            maximum 0,1% m/m
     b) impuritati de origine          maximum 0,02% m/m
     vegetala
     c) ciuperci viermanoase
        c1) ciuperci din flora         maximum 6% m/m, din care maximum 2% cu
        spontana                       defecte grave
        c2) ciuperci de cultura        maximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu
                                       defecte grave
________________________________________________________________________________
  7. Ciuperci congelate
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            maximum 0,2% m/m
     b) impuritati de origine          maximum 0,02% m/m
     vegetala
     c) ciuperci viermanoase
        c1) ciuperci din flora         maximum 6% m/m, din care maximum 2% cu
        spontana                       defecte grave
        c2) ciuperci de cultura        maximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu
                                       defecte grave
________________________________________________________________________________
  8. Ciuperci sterilizate
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            maximum 0,2% m/m
     b) impuritati de origine          maximum 0,02% m/m
     vegetala
     c) ciuperci viermanoase
        c1) ciuperci din flora         maximum 6% m/m, din care maximum 2% cu
        spontana                       defecte grave
        c2) ciuperci de cultura        maximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu
                                       defecte grave
________________________________________________________________________________
  9. Extract de ciuperci
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            Nu sunt admise
     b) impuritati de origine          Nu sunt admise
     vegetala
________________________________________________________________________________
 10. Concentrat de ciuperci
     Defecte admise
     a) impuritati minerale            Nu sunt admise
     b) impuritati de origine          Nu sunt admise
     vegetala
________________________________________________________________________________
 11. Concentrat deshidratat de
     ciuperci
     Umiditatea relativa               maximum 9% m/m
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            Nu sunt admise
     b) impuritati de origine          Nu sunt admise
     vegetala
________________________________________________________________________________
 12. Ciuperci in saramura
     Defecte admise:
     a) impuritati minerale            maximum 0,3% m/m
     b) impuritati de origine          maximum 0,05% m/m
     vegetala
     c) ciuperci viermanoase
        c1) ciuperci din flora         maximum 6% m/m, din care maximum 2% cu
        spontana                       defecte grave
        c2) ciuperci de cultura        maximum 1% m/m, din care maximum 0,5% cu
                                       defecte grave
________________________________________________________________________________

    ANEXA 6
    la norma

                         CERINTE FIZICO-CHIMICE

________________________________________________________________________________
   Denumirea caracteristicii           Conditiile de        Metodele de analiza
                                       admisibilitate
________________________________________________________________________________
Continutul de ciuperci raportat                             Calculata ca procent
la masa neta sau masa neta fara                             din masa volumului
lichid*1)                                                   de apa distilata
                                                            continuta de
                                                            recipientul complet
                                                            umplut si inchis,
                                                            masurata la
                                                            temperatura de
                                                            20 grade C
1. Ciuperci de cultura in conserva:
   1.a) conservate "traditional",      minimum 53% (m/m)
   in otet, vin sau in ulei
   1.b) conservate in sos              minimum 27,5% (m/m)
2. Alte forme de conservare in
lichid:
   2.a) recipiente cu capacitate       minimum 50% (m/m)
   sub 0,5 l
   2.b) recipiente cu capacitate       minimum 53% (m/m)
   peste 0,5 l
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere admis pentru un      minimum 90%          Calculata ca procent
recipient cu produs                                         din volumul de apa
                                                            distilata continut
                                                            de recipientul
                                                            complet umplut si
                                                            inchis, masurat la
                                                            temperatura de
                                                            20 grade C
________________________________________________________________________________
    *1) In cazul produselor ambalate in recipiente din sticla, volumul de apa distilata continuta de recipientul complet umplut si inchis, masurat la temperatura de 20 grade C, diminueaza cu 20 mililitri.

    Acceptarea lotului

    (1) Un recipient care nu indeplineste cerintele minime pentru gradul de umplere se considera "necorespunzator".
    Un lot de produse va fi acceptat din punct de vedere calitativ daca numarul recipientelor "necorespunzatoare" nu depaseste criteriul de acceptare c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate", Nivel de calitate acceptabil NCA = 6,5, din Codex Alimentarius.
    (2) La verificarea prin metoda continutului minim de ciuperci in recipient (masa neta fara lichid) dupa indepartarea lichidului, se considera ca produsul corespunde cerintelor, daca greutatea medie a continutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mica decat valoarea minima ceruta, cu conditia ca nici un recipient sa nu prezinte o valoare exagerat de mica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 229/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 229 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu