E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 24/229 din 19 ianuarie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 24 din 19 ianuarie 2004
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 229 din 2 februarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 12 februarie 2004

    In temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al art. 27 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministrul muncii,
                     solidaritatii sociale si familiei,
                              Elena Dumitru

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice sunt emise in temeiul art. 27 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 si stabilesc punerea in aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din acest act normativ.
    Art. 2
    In anul 2004, sumele aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, mentionate la pct. 4 al art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2003, sunt destinate exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    Art. 3
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestuia, pentru persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, vireaza cota de 0,5% prevazuta de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentand contributii sociale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 2 decembrie 2003.
    Art. 4
    Persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care in acelasi timp sunt asigurate in sistemul public de pensii vireaza cota de 0,5% in contul 22.09.04.07 "Contributia de asigurari sociale datorata de alte persoane asigurate", deschis pe seama caselor de pensii judetene la trezoreriile municipiilor resedinta de judet in care isi are domiciliul persoana asigurata. Pentru municipiul Bucuresti, plata acestor contributii se efectueaza in contul 22.09.04.07 "Contributia de asigurari sociale datorata de alte persoane asigurate", deschis pe seama Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti la trezoreriile sectoarelor in care contribuabilii isi au domiciliul.
    Art. 5
    Casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor evidentia distinct in contabilitatea proprie veniturile incasate din cota de 0,5% reprezentand contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) In primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni, directiile de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti vor transmite caselor de pensii judetene si, respectiv, Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti situatia sumelor aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, incasata in luna ......../anul ...., conform anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    (2) In termen de 2 zile lucratoare de la primirea situatiei prevazute in anexa, casele de pensii judetene si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti intocmesc ordine de plata pentru trezoreria statului (OPHT) prin care vireaza cota de 0,5% prevazuta de lege, din conturile 22.09.04.02 "Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori" si 22.09.04.08 "Contributia de asigurari sociale datorata de someri", deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Conturile 22.09.04.02 "Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori" si 22.09.04.08 "Contributia de asigurari sociale datorata de someri" din care se dispun platile se codifica cu codul fiscal al casei de pensii judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) In primele 5 zile lucratoare ale lunii, pentru luna expirata, casele de pensii judetene si a municipiului Bucuresti vor vira in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis pe seama Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si cota de 0,5% prevazuta de lege pentru asigurarea pentru accidente si boli profesionale aferenta veniturilor colectate in contul 22.09.04.07 "Contributii de asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate".
    (4) Disponibilitatile contului 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis pe numele Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, se vireaza in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" deschis pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Art. 7
    Pentru disponibilitatile din contul mentionat la art. 6, Trezoreria Statului acorda o dobanda care se calculeaza si se plateste potrivit pct. 17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003.
    Art. 8
    Sumele incasate in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, se evidentiaza in contabilitatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu ajutorul conturilor:
    - 141 "Disponibil din Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale"
    - 341 "Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale".
    Art. 9
    a) Potrivit art. 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale sunt cuprinse in cheltuielile de administrare a sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    b) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza la nivelul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin deschideri distincte de credite bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobate de Ministerul Finantelor Publice. Evidentierea cheltuielilor efectuate se realizeaza de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, distinct de cheltuielile similare aferente functionarii sistemului public de pensii, cele doua categorii de cheltuieli efectuandu-se strict in limita creditelor aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    Directia trezorerie si contabilitate publica
    Judetul/Municipiul Bucuresti/Sectorul

                              SITUATIA
sumelor aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, incasata in luna ........../anul .....

________________________________________________________________________________
     Denumirea unitatii         Sumele aferente    Sumele aferente    Observatii
     operative a                cotei de 0,5%      cotei de 0,5%
     Trezoreriei Statului       incasate in contul incasate in contul
                                22.09.04.02        22.09.04.08
                                "Contributia de    "Contributia de
                                asigurari sociale  asigurari sociale
                                datorata de        datorata de
                                angajatori"        someri"
________________________________________________________________________________
Trezoreria Municipiului .......
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
Trezoreria Orasului ...........
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
Trezoreria Comunei ............
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

               Trezorier sef,               Sef Serviciu contabilitate,
              ................              ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 229/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 229 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu