E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 24/229 din 19 ianuarie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 24 din 19 ianuarie 2004
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 229 din 2 februarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 128 din 12 februarie 2004

    In temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al art. 27 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             Ministrul muncii,
                     solidaritatii sociale si familiei,
                              Elena Dumitru

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice sunt emise in temeiul art. 27 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 si stabilesc punerea in aplicare a prevederilor art. 25 si 26 din acest act normativ.
    Art. 2
    In anul 2004, sumele aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, mentionate la pct. 4 al art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2003, sunt destinate exclusiv constituirii fondului initial necesar pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    Art. 3
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajator sau asimilat al acestuia, pentru persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, vireaza cota de 0,5% prevazuta de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentand contributii sociale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 2 decembrie 2003.
    Art. 4
    Persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care in acelasi timp sunt asigurate in sistemul public de pensii vireaza cota de 0,5% in contul 22.09.04.07 "Contributia de asigurari sociale datorata de alte persoane asigurate", deschis pe seama caselor de pensii judetene la trezoreriile municipiilor resedinta de judet in care isi are domiciliul persoana asigurata. Pentru municipiul Bucuresti, plata acestor contributii se efectueaza in contul 22.09.04.07 "Contributia de asigurari sociale datorata de alte persoane asigurate", deschis pe seama Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti la trezoreriile sectoarelor in care contribuabilii isi au domiciliul.
    Art. 5
    Casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor evidentia distinct in contabilitatea proprie veniturile incasate din cota de 0,5% reprezentand contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de persoanele fizice care incheie contracte individuale de asigurare, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) In primele 3 zile lucratoare ale fiecarei luni, directiile de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti vor transmite caselor de pensii judetene si, respectiv, Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti situatia sumelor aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, incasata in luna ......../anul ...., conform anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    (2) In termen de 2 zile lucratoare de la primirea situatiei prevazute in anexa, casele de pensii judetene si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti intocmesc ordine de plata pentru trezoreria statului (OPHT) prin care vireaza cota de 0,5% prevazuta de lege, din conturile 22.09.04.02 "Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori" si 22.09.04.08 "Contributia de asigurari sociale datorata de someri", deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Conturile 22.09.04.02 "Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori" si 22.09.04.08 "Contributia de asigurari sociale datorata de someri" din care se dispun platile se codifica cu codul fiscal al casei de pensii judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) In primele 5 zile lucratoare ale lunii, pentru luna expirata, casele de pensii judetene si a municipiului Bucuresti vor vira in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis pe seama Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si cota de 0,5% prevazuta de lege pentru asigurarea pentru accidente si boli profesionale aferenta veniturilor colectate in contul 22.09.04.07 "Contributii de asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate".
    (4) Disponibilitatile contului 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis pe numele Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, se vireaza in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" deschis pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Art. 7
    Pentru disponibilitatile din contul mentionat la art. 6, Trezoreria Statului acorda o dobanda care se calculeaza si se plateste potrivit pct. 17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003.
    Art. 8
    Sumele incasate in contul 30.01 "Disponibil al fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, se evidentiaza in contabilitatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu ajutorul conturilor:
    - 141 "Disponibil din Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale"
    - 341 "Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale".
    Art. 9
    a) Potrivit art. 26 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale sunt cuprinse in cheltuielile de administrare a sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    b) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se efectueaza la nivelul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin deschideri distincte de credite bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobate de Ministerul Finantelor Publice. Evidentierea cheltuielilor efectuate se realizeaza de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, distinct de cheltuielile similare aferente functionarii sistemului public de pensii, cele doua categorii de cheltuieli efectuandu-se strict in limita creditelor aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    Directia trezorerie si contabilitate publica
    Judetul/Municipiul Bucuresti/Sectorul

                              SITUATIA
sumelor aferente cotei de 0,5% prevazute de lege pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, incasata in luna ........../anul .....

________________________________________________________________________________
     Denumirea unitatii         Sumele aferente    Sumele aferente    Observatii
     operative a                cotei de 0,5%      cotei de 0,5%
     Trezoreriei Statului       incasate in contul incasate in contul
                                22.09.04.02        22.09.04.08
                                "Contributia de    "Contributia de
                                asigurari sociale  asigurari sociale
                                datorata de        datorata de
                                angajatori"        someri"
________________________________________________________________________________
Trezoreria Municipiului .......
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
Trezoreria Orasului ...........
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
Trezoreria Comunei ............
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________
...............................
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

               Trezorier sef,               Sef Serviciu contabilitate,
              ................              ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 229/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 229 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu