Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 225 din 18 iulie 2003

pentru aprobarea Documentului de politica si strategie privind implementarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 641 din  9 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002,
    avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Documentul de politica si strategie privind implementarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale, prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi pus in aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

                          Ministrul comunicatiilor si
                           tehnologiei informatiei,
                                  Dan Nica

    ANEXA 1

                      DOCUMENTUL DE POLITICA SI STRATEGIE
privind implementarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale

    INTRODUCERE

    Avand ca obiectiv prioritar respectarea cerintelor internationale privind liberalizarea pietei postale si asigurarea unui cadru national de furnizare de servicii postale flexibile, eficiente si de calitate, politica si strategia de implementare a serviciului universal in sectorul serviciilor postale se inscriu intr-un proces mai larg de adoptare a standardelor sectoriale europene, ce are ca data limita inceperea negocierilor de aderare a Romaniei la Comunitatea Europeana din 1 ianuarie 2007.
    In acest sens, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit in cele ce urmeaza MCTI, stabileste politica si strategia de implementare a serviciului universal in sectorul serviciilor postale pe perioada 2003 - 2007, actionand in vederea limitarii posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si a asigurarii protectiei intereselor utilizatorilor.
    Pe baza acestei strategii Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, va stabili conditiile si procedura pe care le va aplica pentru a desemna un furnizor de servicii postale din sfera serviciului universal ca furnizor de serviciu universal, precum si conditiile speciale pe care va trebui sa le respecte acesta si drepturile de care va beneficia in furnizarea serviciului in cauza.

    1. Cadrul institutional international
    Politica si strategia de implementare a serviciului universal in sectorul serviciilor postale sunt concepute in concordanta cu legislatia interna si cu reglementarile europene - acordurile incheiate in cadrul Uniunii Postale Universale etc. - din domeniul serviciilor postale, care sunt principalul izvor de obligatii ale Romaniei din acest punct de vedere.
    1.1. Uniunea Postala Universala (Universal Postal Union) - UPU
    Infiintata in 1874, UPU este una dintre cele mai vechi organizatii internationale si reprezinta un forum de cooperare, avand un rol de mediere si comunicare intre administratiile postale membre. UPU stabileste reguli ale schimburilor internationale de bunuri si face recomandari in vederea stimularii cresterii volumului trimiterilor postale si a imbunatatirii calitatii serviciilor.
    Una dintre preocuparile prezente ale UPU este implementarea si dezvoltarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale prin stabilirea de standarde comune de calitate, eficienta si accesibilitate. In acest sens, Congresul din 1999 de la Beijing a aprobat strategia UPU pentru perioada 2000 - 2004, care prevede: redimensionarea oportunitatilor oferite de noile tehnologii, noile cerinte ale utilizatorilor si noile optiuni institutional-administrative; asigurarea serviciului universal prin furnizarea de servicii care sa permita utilizatorilor sa trimita si sa primeasca bunuri si mesaje catre si din orice punct al lumii; imbunatatirea calitatii retelei postale internationale prin furnizarea unor servicii sigure, eficiente si de calitate; cresterea eficientei retelei si furnizarea unor servicii accesibile utilizatorilor; satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin imbunatatirea cunostintelor privind piata si dezvoltarea optima a produselor; obtinerea de beneficii maxime din schimbarile tehnologice, economice si de reglementare din sectorul postal; sustinerea si optimizarea cooperarii dintre furnizori etc.
    1.2. Organizatia Mondiala a Comertului (World Trade Organization) - OMC
    OMC este una dintre cele mai mari organizatii internationale, care reglementeaza relatiile comerciale interstatale. OMC administreaza mai multe acorduri privind comercializarea bunurilor si serviciilor, in special GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Acordul general privind comertul si tarifele) si GATS (General Agreement on Trade in Services - Acordul general privind comertul cu servicii).
    La reuniunea ministeriala de la Doha din anul 2001, OMC a decis inceperea negocierilor de liberalizare a tuturor serviciilor ce fac obiectul comertului international, deci si a serviciilor postale.
    1.3. Conferinta Europeana de Posta si Telecomunicatii - CEPT; Comitetul European pentru Reglementari Postale - CERP
    CEPT este un organism paneuropean care constituie un forum de dezbatere a problemelor sectoriale, unde sunt reprezentate organismele insarcinate cu elaborarea si aplicarea politicilor si reglementarilor europene in domeniul postei si telecomunicatiilor.
    CERP este un comitet in cadrul CEPT, specializat pe probleme postale, principalele sale atributii in reglementarea acestor servicii fiind informarea tarilor membre privind necesitatea implementarii si dezvoltarii serviciului universal in sectorul serviciilor postale si adoptarea pozitiei comune a statelor membre in ceea ce priveste promovarea armonizarii legislative continentale cu reglementarile Uniunii Europene.
    Principalele obiective ale CERP sunt: reconsiderarea serviciilor postale in context european, tinand cont de schimbarile curente in aspectele de reglementare si operationale din domeniu; evaluarea influentei politicii internationale de reglementare in toate tarile membre si stabilirea contactelor necesare cu Uniunea Europeana in ceea ce priveste problemele de reglementare, pentru dezvoltarea unui punct de vedere comun in abordarea acestor probleme; stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu reprezentantii tuturor organismelor implicate in problemele de reglementare a serviciilor postale; dezvoltarea si implementarea propunerilor rezultate in urma activitatii CERP.
    Deciziile adoptate in cadrul CERP au caracter obligatoriu, implementarea lor fiind deosebit de importanta pentru armonizarea serviciilor postale la nivel continental.
    1.4. Uniunea Europeana - UE
    Ca o consecinta a garantarii dreptului de acces la serviciul universal cetatenilor statelor membre, unul din principalele obiective in domeniul postal ale UE este imbunatatirea calitatii serviciilor postale din sfera serviciului universal, in conditiile implementarii pietei unice si promovarii concurentei intre furnizorii de servicii postale la nivel european.
    In acest sens, Directiva 97/67/CE privind implementarea regulilor postale comune la nivel european reglementeaza modurile de asigurare a dreptului la serviciul universal, stabileste aria maxima ce poate fi rezervata furnizorilor de servicii postale din sfera serviciului universal din statele membre, conditiile care guverneaza furnizarea serviciilor nerezervate, principiile de tarifare si asigurare a transparentei contabile, precum si standardele privind calitatea serviciilor, creand astfel un cadru general de adaptare a acestora la conditiile interne ale statelor membre sau candidate.
    Prin Directiva 2002/39/CE au fost reglementate noi reguli de transparenta contabila, iar pragul maxim al serviciilor rezervate a fost diminuat astfel:
    - 2003: trimiteri de corespondenta de pana la 100 g si al caror tarif este mai mic decat de 3 ori tariful standard al unei trimiteri prioritare din prima treapta de greutate din oferta de prestatii a furnizorului de serviciu universal;
    - 2006: trimiteri de corespondenta de pana la 50 g si al caror tarif este mai mic decat de 2,5 ori tariful standard al unei trimiteri prioritare din prima treapta de greutate din oferta de prestatii a furnizorului de serviciu universal.

    2. Evolutii recente ale pietei serviciilor postale europene
    In Europa activitatea postala s-a transformat foarte mult in ultimii ani datorita dezvoltarii tehnologice accelerate, tendintelor de globalizare si liberalizare, fapt ce a dus la aparitia de decalaje regionale si la necesitatea armonizarii legislatiilor interne in vederea liberalizarii pietelor interne ale statelor membre ale UE. In consecinta, majoritatea statelor si-au schimbat legislatia interna in vederea liberalizarii graduale a pietei serviciilor postale, creandu-se autoritati nationale de reglementare care garanteaza respectarea regulilor concurentei la nivel european, dar si asigurarea accesului la serviciul universal.
    2.1. Consideratii generale
    In ultimii ani in furnizarea serviciilor postale s-au inregistrat cresteri semnificative ale productivitatii prin automatizarea unor etape ale proceselor tehnologice, in special in ceea ce priveste sortarea, prin introducerea marcajului cu cod de bare, a citirii optice a adresei etc.
    Globalizarea, ca fenomen de integrare si impunere a interoperabilitatii economiilor tarilor lumii prin intermediul fluxurilor comerciale si financiare, precum si a schimbului de informatii si tehnologii, a influentat evolutia serviciilor postale in ultimii ani, ducand la necesitatea armonizarii legislatiilor interne cu legislatiile comune regionale sau continentale.
    Liberalizarea, contribuind la scaderea costurilor si tarifelor pentru bunuri si servicii, a generat redistribuirea eficienta a resurselor, stimuland in acest fel cresterea economica si imbunatatirea standardelor de calitate. Competitia dintre furnizorii de servicii postale a devenit un mijloc important de obtinere de beneficii in favoarea utilizatorilor, dar a avut un efect negativ asupra profitabilitatii furnizorilor. Prin urmare, liberalizarea serviciilor postale, fara a se lua masuri adecvate de gradare a acestui proces, poate limita accesul utilizatorilor la serviciile postale din sfera serviciului universal.
    2.2. Experienta unor tari care au liberalizat serviciile postale
    Reforma serviciilor postale reprezinta o necesitate atat pentru tarile dezvoltate, cat si pentru cele in curs de dezvoltare, in conditiile in care in multe cazuri exista servicii care sunt inca furnizate in conditii de monopol. Experienta altor piete de servicii publice arata ca liberalizarea stimuleaza concurenta, determina cresterea volumului pietei si creeaza noi oportunitati de plasare a fortei de munca.
    O data cu conturarea pietei postale comune din cadrul UE, s-a hotarat o abordare in etape a liberalizarii, luandu-se in considerare aspectele specifice ale acestui proces, cum ar fi dezvoltarea standardelor europene de calitate si armonizarea serviciilor in cauza.
    Prin Directiva 97/67/CE s-a hotarat ca monopolurile postale din tarile membre ale UE sa fie reduse gradual, astfel incat pana in anul 1999 trimiterile postale ce fac obiectul drepturilor rezervate sa cantareasca maximum 350 g. Recent Consiliul Europei a hotarat continuarea etapizata a liberalizarii prin reducerea monopolurilor pana la 100 g in anul 2003 si 50 g in anul 2006.
    Totusi tarile membre ale UE nu au ajuns la o intelegere cu privire la liberalizarea graduala, astfel incat Marea Britanie a hotarat sa liberalizeze piata serviciilor postale pe cont propriu cu scopul de a se ajunge la o liberalizare completa pana in anul 2007.
    Finlanda a liberalizat total piata inca din anul 1994, dar in fapt nu a creat premisele unei piete concurentiale, intrucat potentialilor competitori li se cere o contributie de pana la 20% din cifra de afaceri la fondul de compensare a pierderilor furnizorului de serviciu universal.
    Germania si Olanda au liberalizat partial piata serviciilor postale stabilind valori mici corespunzatoare pragurilor de greutate si tarifelor serviciilor rezervate. Germania a redus aria de rezervare la 200 g inca din anul 1998, iar Olanda la 100 g din anul 2000. In Olanda tariful pentru corespondenta simpla de pana la 20 g este de 0,39 euro in timp ce pentru gama 20 - 50 g tariful este de 0,78 euro. Aceste evolutii nu au modificat semnificativ structura pietelor respective, astfel incat fostii furnizori nationali au ramas in continuare deosebit de puternici.
    Suedia a liberalizat piata serviciilor postale total inca din anul 1993, pierderea cotei de piata a furnizorului national a fost 5% - 10%, tarifele pentru corespondenta simpla au crescut cu 72%, iar volumul traficului de trimiteri postale a ramas aproximativ constant intre anii 1993 - 1999.
    Experienta statelor care au inceput deja liberalizarea pietei serviciilor postale sugereaza necesitatea unei abordari prudente a acestui proces. Elementul principal in evaluarea viabilitatii serviciului universal in sectorul serviciilor postale dupa introducerea concurentei il reprezinta impactul asupra profitabilitatii activitatii furnizorului de serviciu universal in conditiile constrangerilor ce influenteaza puterea sa de a face fata competitiei.
    2.3. Serviciul universal in Uniunea Europeana
    Implementarea serviciului universal in UE constituie principalul element de referinta pentru evolutia implementarii serviciului universal in Romania. Cu unele intarzieri, toate statele membre au implementat Directiva 97/67/CE, iar in prezent aplica Directiva 2002/39/CE.
    Tabelul de mai jos prezinta modul in care se furnizeaza serviciul universal in statele membre ale UE.
    Astfel, se poate observa ca asigurarea serviciilor postale din sfera serviciului universal implica:
    - cel putin o livrare si cel putin o colectare in fiecare zi lucratoare, dar nu mai putin de 5 zile pe saptamana;
    - greutatea trimiterilor postale internationale ce urmeaza a fi distribuite nu depaseste 20 kg;
    - greutatea maxima a trimiterilor postale interne este in unele state de 10 kg si de 20 kg in altele;
    - cu exceptia Finlandei, toate statele membre ale UE au optat pentru impunerea si mentinerea unor tarife uniforme.
____________________________________________________________
     Tara      Zile/      Greutatea coletelor (kg)   Tarif
               saptamana  _________________________  uniform
                           Trafic     Trafic
                           intern     international
____________________________________________________________
Belgia             5         10            20          Da
____________________________________________________________
Danemarca          6         20            20          Da
____________________________________________________________
Germania           6         20            20          Da
____________________________________________________________
Grecia             5         20            20          Da
____________________________________________________________
Spania             5         10            20          Da
____________________________________________________________
Franta             6         20            20          Da
____________________________________________________________
Irlanda            5         20            20          Da
____________________________________________________________
Italia             5         20            20          Da
____________________________________________________________
Luxemburg          5         10            20          Da
____________________________________________________________
Olanda             6         10            20          Da
____________________________________________________________
Austria            5         20            20          Da
____________________________________________________________
Portugalia         5         20            20          Da
____________________________________________________________
Finlanda           5         10            20          Nu
____________________________________________________________
Suedia             5         20            20          Da
____________________________________________________________
Marea Britanie     6         20            20          Da
____________________________________________________________

    Dupa cum rezulta din tabelul de mai jos majoritatea statelor membre ale UE au rezervat intreaga arie care putea fi rezervata potrivit Directivei 97/67/CE. Limita maxima la care poate fi stabilit pretul pentru greutatea maxima rezervata corespunde unei valori egale cu cel mult de 5 ori tariful public corespunzator unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard. Exceptie fac Olanda, unde limita de pret este de 3 ori tariful public, si Marea Britanie, care are limita de pret fixata la 1 lira sterlina. Aceste limite vor fi reduse in continuare, potrivit Directivei 2002/39/CE.
_________________________________________________________
   Tara                  Corespondenta simpla
                _________________________________________
                 Greutate      Tarif greutate maxima
                 maxima
_________________________________________________________
Belgia            350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Danemarca         250 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Germania          200 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Grecia            350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Spania            350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Franta            350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Irlanda           350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Italia            350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Luxemburg         350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Olanda            100 g     de 3 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Austria           350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Portugalia        350 g     de 5 ori tariful de referinta
_________________________________________________________
Finlanda            0 g     0
_________________________________________________________
Suedia              0 g     0
_________________________________________________________
Marea Britanie    350 g     1 lira sterlina
_________________________________________________________

    2.4. Structura pietei postale in Romania
    2.4.1. Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.
    Piata serviciilor postale din Romania a fost caracterizata pana in prezent de existenta monopolului natural. Cu o traditie de peste o suta de ani, Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. (CNPR) a fost cel mai mare si cel mai important furnizor de servicii postale din Romania.
    In acest moment CNPR furnizeaza intregul portofoliu de servicii postale incluse in sfera serviciului universal. Reteaua acesteia acopera intregul teritoriu national si este cea mai mare retea de distributie din Romania. Tarifele corespunzatoare serviciilor postale din sfera serviciului universal furnizate de CNPR au urmat in ultima decada evolutia cursului valutar.
    2.4.2. Alti operatori
    Piata serviciilor postale din Romania a evoluat in ultimii ani, multe persoane juridice profitand de inlaturarea barierelor de reglementare pentru a-si notifica intentia de a furniza servicii postale.
    In anul 1999 erau numai 3 furnizori autorizati, iar la sfarsitul anului 2002 existau deja 88 de furnizori autorizati de servicii postale.
    Pe piata exista cativa furnizori importanti de servicii postale, cu o oferta variata de servicii, acestia fiind in cele mai multe cazuri filiale ale unor companii internationale, oferind servicii postale avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale.

    3. Cadrul legislativ
    Pana in anul 2002 serviciile postale din Romania intrau sub incidenta Legii serviciilor postale nr. 83/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    In ianuarie 2002 a intrat in vigoare Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, denumita in continuare Ordonanta privind serviciile postale, prin care a fost abrogata Legea nr. 83/1996 privind serviciile postale si orice prevederi contrare, transpunandu-se in plan national reglementarile europene.
    Astfel, Ordonanta privind serviciile postale si Decizia presedintelui ANRC nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale sunt principalele acte normative ce reglementeaza sectorul postal din Romania si pe baza carora se va emite ulterior de catre ANRC toata legislatia secundara necesara.
    In afara actelor normative amintite mai sus, furnizarea serviciilor postale intra si sub incidenta legilor speciale care reglementeaza intr-un cadru restrans modul in care furnizorii acestor servicii trebuie sa asigure satisfacerea necesitatilor utilizatorilor.

    4. Serviciul universal in Romania
    Conform art. 5 alin. (1) din Ordonanta privind serviciile postale, dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul fiecarui utilizator de a beneficia de furnizarea permanenta a unui set minim de servicii postale, la anumite standarde de calitate, in orice punct din teritoriul national, la tarife accesibile.
    4.1. Serviciile incluse in serviciul universal
    Ordonanta privind serviciile postale include in sfera serviciului universal urmatoarele servicii:
    a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale, in greutate de pana la 2 kg;
    b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg. ANRC va putea mari aceasta limita de greutate pana la cel mult 20 kg si va putea stabili conditii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor postale respective;
    c) distribuirea coletelor postale in greutate de pana la 20 kg, expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;
    d) serviciul de trimitere recomandata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;
    e) serviciul de trimitere cu valoare declarata, indiferent daca trimiterea este interna sau internationala;
    f) orice alte servicii postale stabilite prin hotarare a Guvernului, daca raspund unor necesitati de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate in mod satisfacator in conditiile unei piete concurentiale.
    Dimensiunile minime si maxime ale trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal vor fi stabilite de catre ANRC in conformitate cu prevederile actelor adoptate de UPU.
    ANRC va stabili conditiile de amplasare a punctelor de acces si a punctelor de contact, astfel incat densitatea acestora sa tina seama de nevoile utilizatorilor, precum si de necesitatea respectarii standardelor de calitate a serviciilor postale din sfera serviciului universal.
    4.2. Tarife
    Conform art. 22 alin. (1) din Ordonanta privind serviciile postale, "tarifele serviciilor postale din sfera serviciului universal trebuie sa fie accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri".

    Definirea termenului "accesibil"
    Cerinta de accesibilitate a tarifelor pentru serviciile postale incluse in sfera serviciului universal ridica doua probleme: determinarea nivelului tarifului la care serviciul inceteaza sa mai fie accesibil si a categoriilor de utilizatori care la o crestere a tarifului vor renunta la serviciul postal in cauza.
    Accesibilitatea se poate defini in functie de urmatorii factori: conditiile nationale specifice (PIB/cap de locuitor etc.), castigul salarial mediu pe cap de locuitor, ponderea cheltuielilor cu servicii postale in totalul cheltuielilor lunare ale unei persoane, costul relativ al serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal in comparatie cu alte servicii sau produse, capacitatea utilizatorilor de a-si monitoriza si controla cheltuielile.
    Acesti factori vor trebui corelati de catre ANRC cu nivelul tarifelor din tarile candidate care prezinta aceleasi caracteristici economice cu ale Romaniei si cu nivelul tarifelor din statele membre ale UE, luand in calcul venitul mediu si puterea de cumparare.
    Existenta altor mijloace de comunicare (e-mail, SMS etc.) care inlocuiesc scrisoarea traditionala va putea determina o parte din utilizatori sa renunte la serviciile din sfera serviciului universal ce au ca obiect trimiterile de corespondenta simpla, in conditiile in care in zonele urbane s-a dezvoltat o retea de Internet-cafe-uri care faciliteaza accesul la posta electronica, iar zonele rurale sunt in mare parte acoperite de reteaua de telefonie mobila. Experienta tarilor dezvoltate arata o crestere importanta a orientarii catre aceste forme de comunicare.
    Se contureaza asadar necesitatea realizarii unor studii de piata si necesitatea reorganizarii si restructurarii retelelor postale existente (oficii postale nerentabile, personal distribuit ineficient) ca urmare a unei evaluari eficiente a costurilor de operare si functionare.
    4.3. Acces
    Furnizorul de servicii postale din sfera serviciului universal, precum si furnizorul de serviciu universal desemnat vor avea dreptul, in conformitate cu reglementarile prevazute de legislatia postala in vigoare si cu deciziile presedintelui ANRC, sa puna reteaua postala proprie la dispozitia tertilor autorizati sa furnizeze servicii postale, numai pe baza de contract.
    4.4. Obiective
    In sarcina ANRC va intra realizarea urmatoarelor obiective:
    - elaborarea si adoptarea normelor tehnice, precum si determinarea standardelor nationale de calitate in concordanta cu cele europene;
    - reglementarea activitatilor din domeniul serviciilor postale din sfera serviciului universal si adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ, precum si de proceduri functionale de urmarire si control al respectarii acestora;
    - arbitrarea litigiilor dintre furnizorii de servicii postale si furnizorul de serviciu universal desemnat, in vederea limitarii posibilelor efecte negative asupra concurentei si protejarii intereselor utilizatorilor;
    - dezvoltarea unor servicii postale moderne, eficiente si de inalta calitate care sa vina in intampinarea cerintelor utilizatorilor;
    - liberalizarea serviciilor postale si crearea unei piete libere la care sa participe un numar cat mai mare de furnizori de servicii postale alaturi de furnizorul de serviciu universal desemnat;
    - liberalizarea graduala a pietei serviciilor postale in vederea deschiderii totale a acesteia spre competitie;
    - asigurarea pe intregul teritoriu al tarii a dreptului de acces la serviciul universal.
    Pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce ii revin, ANRC va trebui sa ia in considerare urmatoarele:
    - globalizarea serviciilor postale;
    - dinamica accelerata, prezenta in evolutia cerintelor utilizatorilor;
    - liberalizarea si disparitia treptata a monopolului, in masura in care acest lucru este necesar asigurarii furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal, astfel incat pana in anul 2006, conform Directivei 2002/39/CE, greutatea maxima rezervata sa fie de 50 g.
    Toate acestea vor implica luarea de masuri in vederea:
    - cresterii calitatii serviciilor pentru a se optimiza satisfacerea nevoilor diverse;
    - cresterii eficientei si productivitatii in conditiile competitiei dintre mijloacele alternative de comunicatie si dintre concurentii interni si internationali;
    - cresterii flexibilitatii si adaptabilitatii pietei serviciilor postale;
    - asigurarii de catre ANRC a unei monitorizari continue si a unei reglementari proportionate, care sa tina seama de dinamica si evolutia concurentei pe piata serviciilor postale.
    4.5. Prioritati
    4.5.1. Asigurarea dreptului de acces la serviciul universal in sectorul serviciilor postale la tarife accesibile si la anumite standarde de calitate tuturor utilizatorilor
    In scopul promovarii intereselor utilizatorilor ANRC va actiona prin reglementarea echilibrata a tarifelor aferente serviciilor din sfera serviciului universal in sectorul serviciilor postale in vederea mentinerii accesibilitatii acestora, precum si prin stabilirea si mentinerea unor standarde inalte ale serviciilor.
    4.5.2. Mentinerea serviciului universal in sectorul serviciilor postale pe intreg teritoriul tarii, la tarife uniforme
    In scopul asigurarii accesului la serviciul universal pe intreg teritoriul tarii, ANRC va stabili in sarcina furnizorului de serviciu universal desemnat obligatia mentinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care acesta va fi obligat sa le presteze, acest lucru implicand o subventionare incrucisata din punct de vedere geografic. Avand in vedere faptul ca, in functie de zonele geografice, costurile furnizarii serviciului universal difera, se va lua in calcul un cost mediu si implicit se va determina un tarif uniform. Aceasta optiune va sustine indirect necesitatea furnizarii serviciului universal in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile. In ciuda mentinerii unor tarife uniforme, furnizorul de serviciu universal desemnat va trebui sa aiba libertatea de a oferi reduceri comerciale utilizatorilor, asigurandu-se insa ca aceasta flexibilitate sa nu afecteze concurenta pe piata.
    4.5.3. Promovarea competitiei pe piata serviciilor din sfera serviciului universal in sectorul serviciilor postale
    Experienta tarilor care au liberalizat total sau partial piata serviciilor postale a aratat ca intr-un cadru de reglementare eficient competitia duce la imbunatatirea serviciilor si la scaderea nivelului tarifelor, incurajand productivitatea si cresterea economica.
    4.6. Constrangeri
    Stabilirea obiectivelor si prioritatilor de mai sus atrage necesitatea identificarii elementelor care ar putea reprezenta o piedica in calea indeplinirii acestora. Constrangerile s-ar putea referi in principal la situatia infrastructurii postale, la modul de organizare a activitatii postale la momentul actual, la situatia oficiilor postale si la distributia resurselor umane, fiind necesara eficientizarea acestor activitati in vederea optimizarii costurilor furnizorului.
    Prin masuri de reglementare ANRC va asigura conditiile si stimulentele economice necesare pentru reducerea acestor constrangeri, actionand complementar mecanismelor pietei.
    4.7. Abordarea practica a problemelor privind implementarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale
    ANRC va avea de rezolvat urmatoarele probleme ce tin de abordarea practica imediata a implementarii serviciului universal in sectorul serviciilor postale:
    - elaborarea legislatiei secundare si crearea conditiilor de aplicare a acesteia prin emiterea normelor metodologice aferente;
    - analizarea si monitorizarea permanenta a pietei serviciilor postale, analizarea si monitorizarea stadiului si tendintelor de dezvoltare, in vederea luarii unor decizii corecte referitoare la furnizarea serviciilor postale si la procesul de liberalizare graduala a acestora;
    - analizarea aspectelor in ceea ce priveste furnizarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale si luarea de masuri concrete referitoare la scopul, calitatea si finantarea furnizarii continue a acestuia;
    - stabilirea standardelor de dezvoltare si modernizare a infrastructurii postale in vederea furnizarii serviciului universal in sectorul serviciilor postale la standarde europene;
    - crearea conditiilor de atragere a investitiilor necesare dezvoltarii sectoriale;
    - realizarea unor norme de distribuire compatibile cu cele europene;
    - optimizarea accesului la retea prin impunerea unui program de lucru cu publicul adaptat cerintelor utilizatorilor;
    - impunerea unei densitati optime a punctelor de acces la reteaua postala;
    - aprobarea codului postal national.

    5. Furnizorul de serviciu universal
    5.1. Desemnarea furnizorului de serviciu universal
    5.1.1. Consideratii generale
    Desemnarea unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal reprezinta una dintre deciziile cele mai importante in vederea asigurarii ulterioare a furnizarii optime a serviciului universal. Conform art. 6 alin. (2) din Ordonanta privind serviciile postale, ANRC va stabili conditiile si procedura pe care o va aplica in vederea desemnarii furnizorului de serviciu universal, precum si conditiile speciale pe care acesta va trebui sa le respecte si drepturile de care va beneficia ca urmare a furnizarii serviciilor postale respective.
    ANRC urmeaza sa desemneze furnizorul de serviciu universal in functie de urmatorii parametri, considerati individual sau interdependent:
    a) aria de acoperire a retelei postale a furnizorului in cauza;
    b) capabilitatea de prestare a serviciului universal de catre furnizorul in cauza;
    c) modul de asigurare a concurentei dintre furnizorii de servicii postale;
    d) costurile implicate de furnizarea serviciului universal.
    5.1.2. Conditii de desemnare
    ANRC va impune urmatoarele conditii de desemnare a furnizorului de serviciu universal in sectorul serviciilor postale:
    5.1.2.1. conditiile care privesc calitatea persoanei juridice, impuse de actele normative in vigoare:
    - sa detina licenta individuala de atestare a dreptului de a furniza servicii postale din sfera serviciului universal pe o perioada de 10 ani in temeiul prevederilor art. 2 lit. q) din Ordonanta privind serviciile postale si ale art. 5 alin. (9) din Decizia presedintelui ANRC nr. 118/2003;
    5.1.2.2. conditiile de capabilitate reglementate prin Ordonanta privind serviciile postale:
    - sa poata asigura, pe intregul teritoriu national, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecarei persoane fizice si la sediul fiecarei persoane juridice, in fiecare zi lucratoare, dar nu mai putin de 5 zile pe saptamana;
    - sa poata sa puna la dispozitie utilizatorilor, pe cheltuiala proprie, in conditiile impuse de ANRC, in mod regulat, informatii detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal in sectorul serviciilor postale pe care le furnizeaza. In indeplinirea acestei conditii ANRC va considera prioritare informatiile cu privire la accesul la serviciile postale in cauza, tarifele si standardele de calitate corespunzatoare acestora;
    - sa poata asigura respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii si nediscriminarii in ceea ce priveste asigurarea accesului utilizatorilor la reteaua postala. In indeplinirea acestei conditii ANRC va putea sa impuna furnizorului respectiv, in vederea asigurarii unui mediu concurential, obligatii cu privire la conditiile in care acesta trebuie sa permita accesul altor furnizori de servicii postale la reteaua postala proprie;
    5.1.2.3. conditiile generale prevazute la art. 8 din Ordonanta privind serviciile postale:
    - sa poata garanta respectarea cerintelor esentiale;
    - sa poata oferi servicii identice utilizatorilor ce se afla in conditii comparabile;
    - sa poata oferi servicii disponibile pentru toti utilizatorii, fara discriminare;
    - sa poata oferi serviciile respective in mod neintrerupt, cu exceptia cazurilor de forta majora;
    - sa poata asigura o evolutie continua a serviciilor in cauza, in functie de cerintele tehnice, economice si sociale, precum si adaptarea acestora la cerintele utilizatorilor.
    5.1.3. Conditii de calitate
    ANRC va trebui ca prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal sa impuna acestuia sarcini de crestere a calitatii serviciilor postale, astfel incat pana in anul 2007 calitatea serviciului universal in sectorul serviciilor postale in Romania sa fie in acord cu parametrii de calitate continentala reglementati prin actele normative europene.
    Astfel, se va tine seama ca principalii parametri de calitate a serviciului universal sunt timpii de distributie, exprimati sub forma "Z + n", unde "Z" este ziua prezentarii trimiterii postale, stabilita in raport cu ora limita de acceptare, iar "n" este numarul de zile lucratoare care trec pana la data distribuirii la destinatar. Directiva 97/67/CE stabileste standardele de calitate privind distribuirea corespondentei transfrontaliere intracomunitare dupa cum urmeaza:
__________________________________
 Limita de timp       Obiectiv
__________________________________
     Z + 3       85% din trimiteri
     Z + 5       97% din trimiteri
__________________________________

    Directiva nu stabileste explicit obiective de calitate a serviciului pentru traficul intern, acest lucru fiind lasat la latitudinea fiecarui stat, cu conditia respectarii normelor de distribuire europeana. In continuare sunt prezentate rezultatele in anii 2000 si 2001 privind serviciile postale avand ca obiect trimiteri postale trimise din Romania catre tarile UE si tari candidate si trimiteri postale trimise din tarile respective catre Romania. Graficele*) se raporteaza la intervalul "Z + 3".

    Figura 1, reprezentand trimiteri de corespondenta cu destinatia Romania, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 9 septembrie 2003, la pagina 13.

    Figura 2, reprezentand trimiteri de corespondenta expediate din Romania, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 9 septembrie 2003, la pagina 13.

    Conform "UNEX-Lite", un sistem de monitorizare a calitatii serviciilor stabilit de "International Post Corporation" - IPC, o cooperativa a furnizorilor de serviciu universal din tarile UE, se confirma ca respectarea standardelor de calitate europene se realizeaza intr-o mai mare masura in statele cu asezare geografica centrala in cadrul UE. Astfel, asa cum reiese si din tabelele de mai sus, procentele de satisfacere in Romania a acestor standarde sunt sub pragul de 85%, cu o ameliorare a acestei situatii in relatia cu statele membre ale UE decat cu statele candidate, existand valori procentuale mai mari pentru traficul de trimiteri postale de intrare decat pentru cel de iesire.
------------
    *) Graficele sunt reproduse in facsimil.

    5.2. Remunerarea prin timbre a furnizorului de serviciu universal in sectorul serviciilor postale
    ANRC va stabili componenta, modul de administrare si va desemna persoana juridica ce va avea dreptul de administrare a Conservatorului de timbre ca bun ce face parte din patrimoniul national cultural mobil. De asemenea, va stabili persoana juridica, furnizorul de serviciu universal desemnat care va avea dreptul exclusiv de a emite efecte postale.
    De asemenea, pe baza prezentului document si in conformitate cu art. 34 din Ordonanta privind serviciile postale, ANRC va stabili planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tiparire, punere in circulatie, retragere din circulatie si comercializare a timbrelor si efectelor postale.
    5.3. Principii de fundamentare a tarifelor
    Conform Ordonantei privind serviciile postale, furnizorul de serviciu universal desemnat va trebui sa furnizeze servicii postale din sfera serviciului universal la tarife accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri. In scopul respectarii acestor principii, furnizorul de serviciu universal va trebui sa implementeze si sa dezvolte un sistem de evidenta interna a costurilor, suficient de detaliat, astfel incat sa fie capabil sa identifice costul furnizarii individuale a serviciilor sau categoriilor de servicii incluse in sfera serviciului universal. Pe baza acestui sistem furnizorul de serviciu universal va realiza, in cadrul contabilitatii interne de gestiune, separarea activitatilor din afara sferei serviciului universal de cele aflate in sfera serviciului universal, precum si separarea activitatilor rezervate de cele nerezervate, in situatia in care ANRC va decide stabilirea unei arii rezervate. ANRC va stabili principiile generale ce vor sta la baza functionarii acestui sistem si va aproba metodologiile si politicile contabile utilizate.
    5.4. Cost si finantare
    5.4.1. Evaluarea costului obligatiei
    Conform art. 11 lit. e) din Ordonanta privind serviciile postale, furnizorul de serviciu universal desemnat va putea beneficia de sumele sau de avantajele de orice alta natura care i se vor cuveni in temeiul oricarui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal numai in conditiile stabilite prin lege si de ANRC.
    Furnizarea serviciului universal poate presupune costuri suplimentare care pot reprezenta o sarcina injusta pentru furnizorul desemnat. Sarcina de furnizare a serviciului universal va aparea ca injusta in conditiile in care beneficiile economice vor fi depasite de costurile aferente furnizarii acestui serviciu. Astfel, in lipsa unei forme de finantare, aceste servicii nu ar fi furnizate la aceleasi tarife de catre un alt furnizor de servicii postale, daca acesta nu ar avea obligatia sa o faca, din cauza pierderilor implicate.
    Elementele care vor trebui luate in considerare de catre ANRC in analizarea necesitatii compensarii eventualelor pierderi rezultate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, precum si in stabilirea eventualelor mecanisme de finantare sunt:
    - implicatiile furnizarii serviciului universal asupra furnizorului desemnat;
    - implicatiile compensarii eventualelor pierderi rezultate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal asupra sectorului si a utilizatorilor.
    5.4.2. Analiza optiunilor de finantare
    Conform Directivei 97/67/CE, pierderile implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal vor putea fi acoperite prin:
    - rezervarea unei arii de monopol furnizorului desemnat;
    - crearea unui fond de compensare a acestora, la care sa contribuie toti furnizorii de servicii postale din sfera serviciului universal.
    Mecanismele de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal vor trebui sa satisfaca urmatoarele criterii:
    - obiectivitate si transparenta;
    - nediscriminare;
    - proportionalitate;
    - eficienta economica;
    - aplicabilitate.
    5.5. Controlul indeplinirii obligatiilor privind furnizarea serviciului universal in sectorul serviciilor postale de catre furnizorul desemnat
    ANRC va supraveghea si va controla modul de implementare si furnizare a serviciului universal, in conformitate cu reglementarile prevazute in legislatia postala in vigoare.
    Astfel, conform art. 16 alin. (4) din Ordonanta privind serviciile postale, ANRC va stabili procedura de acordare, modificare, suspendare si retragere a licentelor individuale, precum si obligatiile specifice ce incumba titularilor acestora, cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminarii, proportionalitatii si obiectivitatii.
    In conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta privind serviciile postale, ANRC va stabili conditiile si procedura pe care le va aplica pentru a desemna dintre furnizorii de servicii postale incluse in sfera serviciului universal un furnizor de serviciu universal. Decizia presedintelui ANRC privind desemnarea unui furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal va contine si conditiile speciale pe care va trebui sa le indeplineasca acesta in furnizarea serviciilor respective.
    Ulterior desemnarii furnizorului de serviciu universal se va supraveghea indeplinirea de catre acesta a obligatiilor ce decurg din lege si din decizia de desemnare. Astfel, ANRC va avea urmatoarele prioritati:
    - va controla, conform art. 49 din Ordonanta privind serviciile postale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea intereselor utilizatorilor, asigurarea sustenabilitatii economice a furnizorului desemnat;
    - va controla modul in care furnizorul desemnat va repartiza pe conturi costurile corespunzatoare serviciilor postale furnizate, serviciilor rezervate si serviciilor nerezervate, in cazul in care va decide ca este necesara pastrarea monopolului privind serviciile postale avand ca obiect trimiterile de corespondenta cu greutatea maxima de 350 g;
    - va supraveghea permanent si va monitoriza performantele de calitate ale furnizorului desemnat;
    - va supraveghea permanent si va monitoriza modul in care furnizorul desemnat se va achita de obligatiile ce ii revin din reglementarile interne si internationale in vigoare, ca urmare a relatiilor cu alti furnizori de serviciu universal in sectorul serviciilor postale din alte state, urmarind cu prioritate: orientarea pe costuri a taxelor terminale, remunerarea furnizorului desemnat in raport cu calitatea serviciilor prestate, transparenta taxelor terminale si stabilirea nediscriminatorie a acestora;
      va supraveghea implementarea standardelor tehnice aplicabile serviciului universal in sectorul serviciilor postale, in vederea optimizarii interoperabilitatii intre reteaua postala nationala si retelele postale europene;
      va supraveghea permanent si va lua masurile ce se vor impune in ceea ce priveste respectarea legislatiei interne si internationale privind serviciile postale din sfera serviciului universal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 225/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 225 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 225/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu