Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.215 din 20.03.2017

privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 08 mai 2017SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 230 din 22 februarie 2017 al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 şi 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă tariful pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Tariful stabilit prin prezentul ordin se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502. Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley şi al Direcţiei economice şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 98/2015 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 27 martie 2015, se abrogă. Articolul 5 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Marcel Bogdan Pandelică ANEXĂ Capitolul ITarif pentru operaţiunile de analiză şi marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe

Nr. crt. Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse analizei şi marcării în funcţie de numărul de componente analizate Categoria de complexitate Tarif de analiză şi marcare - lei/obiect -
Aur Argint Platină Paladiu
1. Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv) I 1,70 0,68 4,08 4,08
2. Obiecte şi bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 grame: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coupepapier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobiţă, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, portşerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, portchei, clopoţel, căţuie, cauc, opaiţ, mucarniţă, suporturi diferite, steluţă zvezda, tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea II 4,08 1,35 6,78 6,78
Nr. crt. Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse analizei şi marcării în funcţie de numărul de componente analizate Categoria de complexitate Tarif de analiză şi marcare - lei/obiect -
Aur Argint Platină Paladiu
3. Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşă, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, portpahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, portţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea III 6,78 2,03 9,60 9,60
4. Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anaforniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, jungher, truse diferite şi altele asemenea IV 11,88 4,75 14,25 14,25
5. Analiza fragmentelor de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase, precum şi a obiectelor găsite marcate 1,70 0,68 4,08 4,08
6. Analiza obiectelor confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios 3,40
7. Gravare laser text 1,99 lei/literă
8. Cântărirea unui obiect 1,35 lei

NOTE: a)Analiza obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase exceptate de la marcare se încadrează la una dintre categoriile de complexitate prevăzute în prezentul capitol. b)Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezentul capitol se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate. c)La obiectele din categoriile de complexitate II, III, IV, cu greutate mai mare de 20 (douăzeci) grame la aur şi 500 (cinci sute) grame la argint, pentru greutatea până la acest nivel, se aplică tarifele categoriei în care se încadrează, iar pentru ceea ce depăşeşte acest nivel se aplică un tarif suplimentar de 0,45 lei/gram la aur şi 0,20 lei/gram la argint, pentru fiecare gram în plus (fracţiunile sub un gram se rotunjesc la gram). d)Calcularea tarifelor de analiză şi marcare se face pentru fiecare obiect în parte, când obiectele se prezintă în perechi, seturi, loturi, duzini. e)Pentru marcarea laser a unui obiect, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează majorat cu 50%. f)Tarifele de mai sus nu conţin TVA. g)În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte. Capitolul IITarif pentru operaţiunile de expertizare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase

Nr. crt. Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse expertizării în funcţie de numărul de componente analizate Categoria de complexitate Tarif de expertizare - lei/obiect -
Aur Argint Platină Paladiu
1. Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv) I 3,40 1,35 4,08 4,08
2. Obiecte şi bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 grame: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coupe-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobiţă, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), II 6,78 3,40 8,14 8,14
Nr. crt. Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse expertizării în funcţie de numărul de componente analizate Categoria de complexitate Tarif de expertizare - lei/obiect -
Aur Argint Platină Paladiu
tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, portşerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, portchei, clopoţel, căţuie, cauc, opaiţ, mucarniţă, suporturi diferite, steluţă zvezda, tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea
3. Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşă, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, portpahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, portţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea III 10,18 6,10 10,87 10,87
4. Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anaforniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, jungher, truse diferite şi altele asemenea IV 16,74 8,14 16,29 16,29
5. Monede, medalii, decoraţii, ordine, plachete 6,10 5,43 10,87 10,87
6. Fragmente de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase 1,70 0,89 2,71 2,71
7. Obiecte confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios 3,40
8. Cântărirea unui obiect 1,35

NOTE: a)Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezentul capitol se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate. b)În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte. c)Expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase se poate efectua fără marcarea corespunzătoare în cazul obiectelor exceptate de la marcare sau la cererea clientului. d)Tarifarea expertizelor pietrelor, libere sau montate în bijuterii, precum şi a topirilor şi a analizelor chimice se face separat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. e)Pentru marcarea laser a unui obiect supus expertizării, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează, majorat cu 50%. f)Tarifele percepute pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Direcţia Generală a Vămilor, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 14,13 lei/sfert de oră. g)Timpul afectat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte la un sfert de oră. h)Pentru tarifele prevăzute în prezentul capitol nu se percepe TVA. Capitolul IIITarif pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor, libere sau montate în bijuterii 1. Tarif perceput pentru expertizele diamantelor şi altor pietre preţioase, libere sau montate în bijuterii

Diamante (expertiză cantitativă*)
Greutate (ct) Tarif - lei/buc. -
0,005-0,09 ct 3,40
0,10-0,25 ct 5,09
Diamante (expertiză calitativă**)
Greutate (ct) Tarif - lei/buc. -
0,10-0,19 ct 8,48
0,20-0,29 ct 13,57
0,30-0,39 ct 20,35
0,40-0,59 ct 42,41
0,60-0,79 ct 59,38
0,80-0,99 ct 76,35
1,00-2,00 ct 101,80
Pentru diamantele de peste 2,00 ct, tariful expertizei este de 11,29 lei pentru fiecare 0,50 ct sau fracţie de 0,50 ct în plus faţă de tariful aferent diamantelor de 2,00 ct.

* Expertiza cantitativă cuprinde determinări sumare referitoare la forma de tăiere şi masa diamantelor. Pentru diamantele sub 0,10 ct se realizează numai expertize cantitative. ** Expertiza calitativă cuprinde determinările expertizei cantitative (forma de tăiere şi masă) şi culoarea (conform scalei internaţionale, exprimată în litere de la D la Z şi Z+ - culori „fancy"), claritatea, calitatea tăieturii, fluorescenţa în lumină ultravioletă (unde lungi - LW şi unde scurte - SW). Pentru diamantele peste 0,25 ct se realizează numai expertize calitative. Pentru diamantele între 0,10 şi 0,25 ct se pot realiza expertize cantitative sau calitative la solicitarea clientului.

Pietre preţioase colorate (rubine, safire, smaralde)
Greutate (ct) Tarif - lei/buc. -
0,01-0,09 ct 3,40
0,10-0,24 ct 5,09
0,25-0,34 ct 6,78
0,35-0,49 ct 8,48
0,50-0,79 ct 11,88
0,80-0,99 ct 16,96
1,00-3,00 ct 50,91
Pentru pietrele de peste 3,00 ct tariful expertizei este de 11,31 lei pentru fiecare 1,00 ct sau fracţie de 1,00 ct în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 ct.

2. Tarif perceput pentru expertizele perlelor naturale şi a celor de cultură, libere sau montate în bijuterii

Perle naturale şi perle de cultură
Greutate (ct) Tarif - lei/buc. -
0,01-2,49 ct 1,70
2,50-6,99 ct 3,40
7,00-11,99 ct 5,09
12,00-19,99 ct 8,48
20,00-30,00 ct 13,57
Pentru perlele de peste 30,00 ct tariful expertizei este de 3,40 lei pentru fiecare 2,50 ct sau fracţie de 2,50 ct în plus faţă de tariful aferent perlelor de 30,00 ct.

3. Tarif perceput pentru expertizele pietrelor naturale fine, ornamentale, sintetice şi ale imitaţiilor de pietre, libere sau montate în bijuterii

Pietre naturale, fine, ornamentale, sintetice
Greutate (g/ct)* Tarif - lei/buc. -
Până la 1,00 g (5,00 ct) 3,40
1,01 g-3,00 g (5,05-15,00 ct) 8,48
Pentru pietrele peste 3,00 g tariful expertizei este de 3,40 lei pentru fiecare 0,50 g sau fracţie de 0,50 g în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 g.

* 1 carat (ct) = 0,20 grame (g).

Imitaţii de pietre (sticlă, plastic etc.)
Greutate (g) Tarif - lei/buc. -
Orice greutate 3,40

c)În buletinul de analiză pentru scoaterea din ţară a pietrelor preţioase introduse în ţară în vederea reşlefuirii sau sortării se va face trimitere la buletinul/buletinele de analiză întocmit/ întocmite la introducerea în ţară a acestora. d)Pentru tariful aferent expertizării pietrelor preţioase libere în loturi nu se percepe TVA. Capitolul VTarif pentru prestarea unor servicii de către personalul Laboratorului încercări metale preţioase din cadrul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate I. Tarif pentru analize fizico-chimice:

Nr. crt. Tipul analizei Tariful aplicabil operatorilor economici Tariful aplicabil persoanelor fizice
1. Analiză aur: - aur fin - aur brut - docimazie 229,59 lei/analiză 203,57 lei/ analiză 115,36 lei/analiză 101,79 lei/analiză
2. Analiză argint: - pe cale de foc (cupelaţie) - metoda potenţiometrică 76,92 lei/analiză 122,14 lei/ analiză 38,45 lei/analiză 61,08 lei/analiză
3. Analiza spectrală a metalelor preţioase: argint, aur, platină, paladiu 134,77 lei/ analiză 68,98 lei/analiză
4. Analiză platină la cald 45,37 lei/obiect 23,76 lei/obiect

II. Tarif pentru topirile de omogenizare a metalelor preţioase:

Nr. crt. Greutatea şarjei Tariful aplicabil - lei -
1. Şarje până la 100 de grame inclusiv 54,29 lei/şarjă
2. Şarje de la 101 la 1.000 de grame inclusiv 61,08 lei/şarjă
3. Şarje de la 1.001 la 2.500 de grame inclusiv 84,81 lei/şarjă
4. Pentru fracţiile ce depăşesc 2.500 de grame se aplică, corespunzător, tarifele prevăzute la pct. 1 şi 2.

III. Tarif pentru prepararea de reactivi utilizaţi în analiza la piatră a obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase:

Nr. crt. Metalul şi titlul Tariful aplicabil - lei -
1. Aur 99,53 lei/litru
2. Argint 99,53 lei/litru
3. Platină 99,53 lei/litru

IV. Tarifele de la pct. I, II şi III nu conţin TVA. Capitolul VITarif pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 1. Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 65,78 lei. 2. Pentru tariful de înregistrare a mărcilor de garanţie proprie nu se percepe TVA.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 215/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 215 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 215/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu