Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.215 din 20.03.2017

privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 332 din 08 mai 2017SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 230 din 22 februarie 2017 al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 şi 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă tariful pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Tariful stabilit prin prezentul ordin se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502. Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley şi al Direcţiei economice şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 98/2015 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 27 martie 2015, se abrogă. Articolul 5 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Marcel Bogdan Pandelică ANEXĂ Capitolul ITarif pentru operaţiunile de analiză şi marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe

Nr. crt. Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse analizei şi marcării în funcţie de numărul de componente analizate Categoria de complexitate Tarif de analiză şi marcare - lei/obiect -
Aur Argint Platină Paladiu
1. Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv) I 1,70 0,68 4,08 4,08
2. Obiecte şi bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 grame: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coupepapier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobiţă, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, portşerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, portchei, clopoţel, căţuie, cauc, opaiţ, mucarniţă, suporturi diferite, steluţă zvezda, tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea II 4,08 1,35 6,78 6,78
Nr. crt. Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse analizei şi marcării în funcţie de numărul de componente analizate Categoria de complexitate Tarif de analiză şi marcare - lei/obiect -
Aur Argint Platină Paladiu
3. Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşă, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, portpahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, portţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea III 6,78 2,03 9,60 9,60
4. Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anaforniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, jungher, truse diferite şi altele asemenea IV 11,88 4,75 14,25 14,25
5. Analiza fragmentelor de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase, precum şi a obiectelor găsite marcate 1,70 0,68 4,08 4,08
6. Analiza obiectelor confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios 3,40
7. Gravare laser text 1,99 lei/literă
8. Cântărirea unui obiect 1,35 lei

NOTE: a)Analiza obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase exceptate de la marcare se încadrează la una dintre categoriile de complexitate prevăzute în prezentul capitol. b)Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezentul capitol se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate. c)La obiectele din categoriile de complexitate II, III, IV, cu greutate mai mare de 20 (douăzeci) grame la aur şi 500 (cinci sute) grame la argint, pentru greutatea până la acest nivel, se aplică tarifele categoriei în care se încadrează, iar pentru ceea ce depăşeşte acest nivel se aplică un tarif suplimentar de 0,45 lei/gram la aur şi 0,20 lei/gram la argint, pentru fiecare gram în plus (fracţiunile sub un gram se rotunjesc la gram). d)Calcularea tarifelor de analiză şi marcare se face pentru fiecare obiect în parte, când obiectele se prezintă în perechi, seturi, loturi, duzini. e)Pentru marcarea laser a unui obiect, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează majorat cu 50%. f)Tarifele de mai sus nu conţin TVA. g)În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte. Capitolul IITarif pentru operaţiunile de expertizare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase

Nr. crt. Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse expertizării în funcţie de numărul de componente analizate Categoria de complexitate Tarif de expertizare - lei/obiect -
Aur Argint Platină Paladiu
1. Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv) I 3,40 1,35 4,08 4,08
2. Obiecte şi bijuterii la care se analizează una până la trei componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 grame: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coupe-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobiţă, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), II 6,78 3,40 8,14 8,14
Nr. crt. Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse expertizării în funcţie de numărul de componente analizate Categoria de complexitate Tarif de expertizare - lei/obiect -
Aur Argint Platină Paladiu
tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, portşerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, portchei, clopoţel, căţuie, cauc, opaiţ, mucarniţă, suporturi diferite, steluţă zvezda, tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea
3. Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşă, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, portpahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, portţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea III 10,18 6,10 10,87 10,87
4. Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anaforniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, jungher, truse diferite şi altele asemenea IV 16,74 8,14 16,29 16,29
5. Monede, medalii, decoraţii, ordine, plachete 6,10 5,43 10,87 10,87
6. Fragmente de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase 1,70 0,89 2,71 2,71
7. Obiecte confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios 3,40
8. Cântărirea unui obiect 1,35

NOTE: a)Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezentul capitol se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate. b)În cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte. c)Expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase se poate efectua fără marcarea corespunzătoare în cazul obiectelor exceptate de la marcare sau la cererea clientului. d)Tarifarea expertizelor pietrelor, libere sau montate în bijuterii, precum şi a topirilor şi a analizelor chimice se face separat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. e)Pentru marcarea laser a unui obiect supus expertizării, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează, majorat cu 50%. f)Tarifele percepute pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Direcţia Generală a Vămilor, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 14,13 lei/sfert de oră. g)Timpul afectat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte la un sfert de oră. h)Pentru tarifele prevăzute în prezentul capitol nu se percepe TVA. Capitolul IIITarif pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor, libere sau montate în bijuterii 1. Tarif perceput pentru expertizele diamantelor şi altor pietre preţioase, libere sau montate în bijuterii

Diamante (expertiză cantitativă*)
Greutate (ct) Tarif - lei/buc. -
0,005-0,09 ct 3,40
0,10-0,25 ct 5,09
Diamante (expertiză calitativă**)
Greutate (ct) Tarif - lei/buc. -
0,10-0,19 ct 8,48
0,20-0,29 ct 13,57
0,30-0,39 ct 20,35
0,40-0,59 ct 42,41
0,60-0,79 ct 59,38
0,80-0,99 ct 76,35
1,00-2,00 ct 101,80
Pentru diamantele de peste 2,00 ct, tariful expertizei este de 11,29 lei pentru fiecare 0,50 ct sau fracţie de 0,50 ct în plus faţă de tariful aferent diamantelor de 2,00 ct.

* Expertiza cantitativă cuprinde determinări sumare referitoare la forma de tăiere şi masa diamantelor. Pentru diamantele sub 0,10 ct se realizează numai expertize cantitative. ** Expertiza calitativă cuprinde determinările expertizei cantitative (forma de tăiere şi masă) şi culoarea (conform scalei internaţionale, exprimată în litere de la D la Z şi Z+ - culori „fancy"), claritatea, calitatea tăieturii, fluorescenţa în lumină ultravioletă (unde lungi - LW şi unde scurte - SW). Pentru diamantele peste 0,25 ct se realizează numai expertize calitative. Pentru diamantele între 0,10 şi 0,25 ct se pot realiza expertize cantitative sau calitative la solicitarea clientului.

Pietre preţioase colorate (rubine, safire, smaralde)
Greutate (ct) Tarif - lei/buc. -
0,01-0,09 ct 3,40
0,10-0,24 ct 5,09
0,25-0,34 ct 6,78
0,35-0,49 ct 8,48
0,50-0,79 ct 11,88
0,80-0,99 ct 16,96
1,00-3,00 ct 50,91
Pentru pietrele de peste 3,00 ct tariful expertizei este de 11,31 lei pentru fiecare 1,00 ct sau fracţie de 1,00 ct în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 ct.

2. Tarif perceput pentru expertizele perlelor naturale şi a celor de cultură, libere sau montate în bijuterii

Perle naturale şi perle de cultură
Greutate (ct) Tarif - lei/buc. -
0,01-2,49 ct 1,70
2,50-6,99 ct 3,40
7,00-11,99 ct 5,09
12,00-19,99 ct 8,48
20,00-30,00 ct 13,57
Pentru perlele de peste 30,00 ct tariful expertizei este de 3,40 lei pentru fiecare 2,50 ct sau fracţie de 2,50 ct în plus faţă de tariful aferent perlelor de 30,00 ct.

3. Tarif perceput pentru expertizele pietrelor naturale fine, ornamentale, sintetice şi ale imitaţiilor de pietre, libere sau montate în bijuterii

Pietre naturale, fine, ornamentale, sintetice
Greutate (g/ct)* Tarif - lei/buc. -
Până la 1,00 g (5,00 ct) 3,40
1,01 g-3,00 g (5,05-15,00 ct) 8,48
Pentru pietrele peste 3,00 g tariful expertizei este de 3,40 lei pentru fiecare 0,50 g sau fracţie de 0,50 g în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 g.

* 1 carat (ct) = 0,20 grame (g).

Imitaţii de pietre (sticlă, plastic etc.)
Greutate (g) Tarif - lei/buc. -
Orice greutate 3,40

c)În buletinul de analiză pentru scoaterea din ţară a pietrelor preţioase introduse în ţară în vederea reşlefuirii sau sortării se va face trimitere la buletinul/buletinele de analiză întocmit/ întocmite la introducerea în ţară a acestora. d)Pentru tariful aferent expertizării pietrelor preţioase libere în loturi nu se percepe TVA. Capitolul VTarif pentru prestarea unor servicii de către personalul Laboratorului încercări metale preţioase din cadrul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate I. Tarif pentru analize fizico-chimice:

Nr. crt. Tipul analizei Tariful aplicabil operatorilor economici Tariful aplicabil persoanelor fizice
1. Analiză aur: - aur fin - aur brut - docimazie 229,59 lei/analiză 203,57 lei/ analiză 115,36 lei/analiză 101,79 lei/analiză
2. Analiză argint: - pe cale de foc (cupelaţie) - metoda potenţiometrică 76,92 lei/analiză 122,14 lei/ analiză 38,45 lei/analiză 61,08 lei/analiză
3. Analiza spectrală a metalelor preţioase: argint, aur, platină, paladiu 134,77 lei/ analiză 68,98 lei/analiză
4. Analiză platină la cald 45,37 lei/obiect 23,76 lei/obiect

II. Tarif pentru topirile de omogenizare a metalelor preţioase:

Nr. crt. Greutatea şarjei Tariful aplicabil - lei -
1. Şarje până la 100 de grame inclusiv 54,29 lei/şarjă
2. Şarje de la 101 la 1.000 de grame inclusiv 61,08 lei/şarjă
3. Şarje de la 1.001 la 2.500 de grame inclusiv 84,81 lei/şarjă
4. Pentru fracţiile ce depăşesc 2.500 de grame se aplică, corespunzător, tarifele prevăzute la pct. 1 şi 2.

III. Tarif pentru prepararea de reactivi utilizaţi în analiza la piatră a obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase:

Nr. crt. Metalul şi titlul Tariful aplicabil - lei -
1. Aur 99,53 lei/litru
2. Argint 99,53 lei/litru
3. Platină 99,53 lei/litru

IV. Tarifele de la pct. I, II şi III nu conţin TVA. Capitolul VITarif pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 1. Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 65,78 lei. 2. Pentru tariful de înregistrare a mărcilor de garanţie proprie nu se percepe TVA.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 215/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 215 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 215/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu