E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 215 din 28 decembrie 2007

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite tari terte din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 135 din 21 februarie 2008Având în vedere prevederile:

- art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată;

- art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (3), precum şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 37.599 din 29 august 2007, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi posturile de inspecţie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2006/504/CE privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 199 din 21 iulie 2006, aşa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2007/759/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L305 din 23 noiembrie 2007.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 39/592/1.072/216/2004 privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populară Chineză, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 20 septembrie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 2002/79/CE, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 86/795/1.352/286/2004 privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de smochine, alune de pădure, fistic şi de anumite produse derivate din acestea, originare ori expediate din Republica Turcia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 6 decembrie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 2002/80/CE, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 87/816/1.351/285/2004 privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de nuci braziliene în coajă, originare ori expediate din Republica Federativă a Braziliei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 6 decembrie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 2003/493/CE, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 88/796/1.350/284/2004 privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de anumite produse derivate din arahide, originare ori expediate din Republica Arabă Egipt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 din 13 decembrie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 2000/49/CE, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 45/234/460/136/2006 privind stabilirea condiţiilor speciale pentru importul de fistic şi de anumite produse derivate din fistic, originare ori expediate din Iran, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 mai 2006, ce transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 2005/85/CE.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatiş Cheţan

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

ANEXA

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se aplică produselor alimentare prevăzute la alin. (2) lit. a)-g), precum şi produselor alimentare transformate şi compuse care sunt derivate din produsele alimentare prevăzute la alin. (2) lit. b)-g) sau care conţin o cantitate semnificativă din acestea din urmă. Cu toate acestea, prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nu se aplică loturilor de produse alimentare a căror greutate brută nu depăşeşte 5 kg.

(2) Se consideră că un produs alimentar conţine o cantitate semnificativă din produsele alimentare prevăzute la lit. b)-g) atunci când acestea din urmă sunt prezente în proporţie de cel puţin 10%.

a) Următoarele produse alimentare originare sau expediate din Brazilia:

(i) nuci de Brazilia în coajă încadrate la codul NC 0801 21 00;

(ii) amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă, încadrate la codul NC 0813 50, şi care conţin nuci de Brazilia în coajă;

(iii) arahide încadrate la codul NC 1202 10 90 sau 1202 20 00;

(iv) arahide încadrate la codul NC 2008 11 94 (în ambalaje directe, cu un conţinut net mai mare de 1 kg) sau la codul NC 2008 11 98 (în ambalaje directe, cu un conţinut net de cel mult 1 kg);

(v) arahide prăjite încadrate la codul NC 2008 11 92 (în ambalaje directe, cu un conţinut net mai mare de 1 kg) sau la codul NC 2008 11 96 (în ambalaje directe, cu un conţinut net de cel mult 1 kg).

b) Următoarele produse alimentare originare sau expediate din China:

(i) arahide încadrate la codul NC 1202 10 90 sau 1202 20 00;

(ii) arahide încadrate la codul NC 2008 11 94, în ambalaje directe, cu un conţinut net de minimum 1 kg, sau la codul NC 2008 11 98, în ambalaje directe, cu un conţinut net de maximum 1 kg;

(iii) arahide prăjite încadrate la codul NC 2008 11 92, în ambalaje directe, cu un conţinut net de minimum 1 kg, sau la codul NC 2008 11 96, în ambalaje directe, cu un conţinut net de maximum 1 kg.

c) Următoarele produse alimentare originare sau expediate din Egipt:

(i) arahide încadrate la codul NC 1202 10 90 sau 1202 20 00;

(ii) arahide încadrate la codul NC 2008 11 94, în ambalaje directe, cu un conţinut net de minimum 1 kg, sau la codul NC 2008 11 98, în ambalaje directe, cu un conţinut net de maximum 1 kg;

(iii) arahide prăjite încadrate la codul NC 2008 11 92, în ambalaje directe, cu un conţinut net de minimum 1 kg, sau la codul NC 2008 11 96, în ambalaje directe, cu un conţinut net de maximum 1 kg.

d) Următoarele produse alimentare originare sau expediate din Iran:

(i) fistic încadrat la codul NC 0802 50 00;

(ii) fistic prăjit încadrat la codul NC 2008 19 13, în ambalaje directe, cu un conţinut net de minimum 1 kg, sau la codul NC 2008 19 93, în ambalaje directe, cu un conţinut net de maximum 1 kg.

e) Următoarele produse alimentare originare sau expediate din Turcia:

(i) smochine uscate încadrate la codul NC 0804 20 90;

(ii) alune (Corylus spp.) în coajă sau decojite, încadrate la codul NC 0802 21 00 sau 0802 22 00;

(iii) fistic încadrat la codul NC 0802 50 00;

(iv) amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă, încadrate la codul NC 0813 50 şi care conţin smochine, alune sau fistic;

(v) pastă de smochine si pastă de alune, încadrate la codul NC 2007 99 98;

(vi) alune, smochine şi fistic, preparate sau conservate, inclusiv amestecuri încadrate la codul NC 2008 19;

(vii) făină, alune măcinate, pudră din alune, smochine şi fistic, încadrate la codul NC 1106 30 90;

(viii) alune tăiate în bucăţi, pelete şi sfărâmate.

f) Următoarele produse alimentare originare sau importate din Statele Unite ale Americii, care sunt reglementate de Planul de eşantionare voluntar pentru determinarea conţinutului de aflatoxine, stabilit de către Consiliul pentru migdale din California în mai 2006 (Planul de eşantionare voluntar pentru determinarea conţinutului de aflatoxine):

(i) migdalele în coajă sau decojite, încadrate la codul NC 0802 11 sau 0802 12;

(ii) migdalele prăjite încadrate la codurile NC 2008 19 13, în ambalaje directe cu un conţinut net mai mare de 1 kg, şi 2008 19 93, în ambalaje directe cu un conţinut net de cel mult 1 kg;

(iii) amestecurile de nuci sau de fructe uscate, încadrate la codul NC 0813 50, şi care conţin migdale;

g) Următoarele produse alimentare importate din Statele Unite ale Americii, care nu sunt reglementate de Planul de eşantionare voluntar pentru determinarea conţinutului de aflatoxine:

(i) migdalele în coajă sau decojite, încadrate la codul NC 0802 11 sau 0802 12;

(ii) migdalele prăjite încadrate la codurile NC 2008 19 13, în ambalaje directe cu un conţinut net mai mare de 1 kg, şi 2008 19 93, ambalaje directe cu un conţinut net de cel mult 1 kg;

(iii) amestecurile de nuci sau de fructe uscate, încadrate la codul NC 0813 50 şi care conţin migdale.

ARTICOLUL 2

Definiţii

(1) In sensul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 şi 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 31 din 1 februarie 2002, şi la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 165 din 30 aprilie 2004.

(2) Punctele de import desemnate sunt doar punctele prin care pot fi importate în Comunitate produsele alimentare prevăzute la art. 1. Lista punctelor de import desemnate este prevăzută în anexa nr. 2. Pentru România, punctele de import desemnate sunt posturile de inspecţie la frontieră.

ARTICOLUL 3

Rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor şi certificatul de sănătate

(1) Este permis importul produselor alimentare prevăzute la art. 1, denumite în continuare produse alimentare, numai în cazul în care transportul este însoţit de rezultatele prelevării de probe şi de rezultatele analizelor, precum şi de un certificat de sănătate1), în conformitate cu modelul inclus în anexa nr. 1, completat, semnat şi verificat de un reprezentant autorizat al:

a) Ministerului Agriculturii, Creşterii Animalelor şi Alimentaţiei, pentru produsele alimentare provenite din Brazilia;

b) Administraţiei de Stat pentru Inspecţie Export-Import şi Carantină, pentru produsele alimentare provenite din China;

c) Ministerului Egiptean al Agriculturii, pentru produsele alimentare provenite din Egipt;

d) Ministerului Iranian al Sănătăţii, pentru produsele alimentare provenite din Iran;

e) Direcţiei generale pentru protecţie şi control a Ministerului Agriculturii şi Afacerilor Rurale al Republicii Turcia, pentru produsele alimentare provenite din Turcia;

f) Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii, pentru produse alimentare provenite din Statele Unite ale Americii.

(2) Certificatul de sănătate prevăzut la alin. (1) nu este valabil decât în cazul în care importul produselor alimentare în Comunitate are loc într-un termen de maximum 4 luni de la data eliberării certificatului respectiv.

(3) Produsele alimentare importate în Comunitate printr-un post de inspecţie la frontieră sunt supuse controalelor documentare în vederea garantării respectării cerinţelor stabilite la alin. (1) cu privire la rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor şi la certificatul de sănătate.

(4) Atunci când un transport de produse alimentare nu este însoţit de rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor şi de certificatul de sănătate, prevăzute la alin. (1), acesta nu poate intra în Comunitate în vederea unui tranzit ulterior către punctul de import desemnat şi nici nu poate fi importat în Comunitate, ci trebuie reexpediat către ţara sa de origine sau distrus.

(5) Prelevarea de probe şi analiza prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 401/2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxine din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 70 din 9 martie 2006.

(6) Fiecare transport de produse alimentare este identificat printr-un cod corespunzător codului menţionat pe rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor şi pe certificatul de sănătate, prevăzute la alin. (1). Fiecare sac individual din lot (sau orice altă formă de ambalare) este identificat prin codul respectiv.

(7) Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră completează documentul comun privind controalele efectuate asupra produselor alimentare reglementate de prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3, pentru a certifica efectuarea controalelor asupra produselor alimentare reglementate de prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

(8) Prin derogare de la alin. (1)-(6), transporturile de produse alimentare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. g) se importă în Comunitate, fără a fi însoţite de rezultatele prelevării de probe, ale analizelor şi de certificatul de sănătate.

(9) Prezentul articol nu se aplică importurilor de arahide menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) pct. (iii), (iv) şi (v).

1) Certificatele de sănătate sunt redactate într-o limbă înţeleasă de agentul responsabil cu certificarea, pentru ca acesta din urmă să înţeleagă perfect sensul conţinutului fiecărui certificat pe care îl semnează, şi într-o limbă înţeleasă de inspectorul oficial din ţara importatoare.

ARTICOLUL 4

Puncte de import desemnate în Comunitate

(1) Importul de produse alimentare în Comunitate se efectuează exclusiv prin punctele de import desemnate în Comunitate, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Punctele de import desemnate în Comunitate2), prevăzute în anexa nr. 2, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) prezenţa personalului instruit pentru efectuarea controalelor oficiale pentru transporturile de produse alimentare;

b) existenţa unor instrucţiuni detaliate cu privire la prelevarea de probe şi trimiterea acestora la laborator, în conformitate cu dispoziţiile din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 401/2006;

c) posibilitatea de a efectua descărcarea şi prelevarea de probe într-un spaţiu adăpostit al punctului de import desemnat; trebuie să fie posibilă plasarea transportului de produse alimentare sub controlul oficial al autorităţii competente de la punctul de import desemnat, în cazul în care transportul trebuie să fie transportat în vederea prelevării de probe;

d) existenţa unor spaţii de depozitare sau a unor antrepozite care să permită depozitarea transporturilor de produse alimentare consemnate în condiţii bune pe durata perioadei de reţinere în vederea aşteptării rezultatelor analizelor;

e) existenţa unor echipamente de descărcare, precum şi a unor echipamente adecvate pentru prelevarea de probe;

f) existenţa unui laborator oficial acreditat3) pentru analiza aflatoxinelor, situat într-un loc până la care eşantioanele prelevate pot fi transportate rapid; laboratorul respectiv trebuie să dispună de echipamente adecvate de măcinare în vederea omogenizării unor eşantioane de 10-30 kg4). Laboratorul trebuie să fie în măsură să analizeze eşantionul într-un termen rezonabil pentru a se respecta perioada maximă de reţinere a loturilor, respectiv 15 zile lucrătoare.

(3) Operatorii din sectorul alimentar alocă suficiente resurse umane şi logistică pentru descărcarea loturilor de produse alimentare în vederea prelevării unor probe reprezentative.

(4) In cazul modalităţilor speciale de transport şi/sau a unor forme specifice de ambalaj, operatorul din sectorul alimentar responsabil de import pune la dispoziţia inspectorului oficial echipamentul adecvat prelevării de probe, în cazul în care echipamentul uzual nu permite prelevarea unui eşantion reprezentativ.

ARTICOLUL 5

Controlul oficial

(1) Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră sau cei din cadrul compartimentului pentru siguranţa alimentelor de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti prelevează eşantionul în vederea analizării nivelului de contaminare cu aflatoxină B1 şi cu aflatoxine totale din transporturile de produse alimentare, în conformitate cu dispoziţiile din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 401/2006, înainte ca transporturile să părăsească posturile de inspecţie la frontieră pentru a fi puse în liberă circulaţie.

(2) Prelevarea de probe pentru analiză, prevăzută la alin. (1), se realizează pentru:

a) fiecare transport de produse alimentare provenit din Brazilia, cu excepţia arahidelor din Brazilia menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) pct. (iii), (iv) şi (v), pentru care prelevarea de probe se efectuează la 50% din transporturi;

b) aproximativ 10% din transporturile de produse alimentare provenite din China;

c) aproximativ 20% din transporturile de produse alimentare provenite din Egipt;

d) fiecare transport de produse alimentare provenit din Iran;

e) aproximativ 5% din transporturile din fiecare categorie de alune şi produse derivate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (ii), (iv), (v), (vi), (vii) şi (viii) şi din produsele derivate din alunele respective provenite din Turcia şi aproximativ 10% din transporturile de alte categorii de produse alimentare provenite din Turcia;

f) aproximativ 5% din transporturile de produse alimentare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f), care provin din Statele Unite ale Americii;

g) fiecare transport de produse alimentare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. g), care provin din Statele Unite ale Americii.

(3) Orice transport de produse alimentare care face obiectul unei prelevări de probe şi analize este reţinut la postul de inspecţie la frontieră, înainte de a fi pus în liberă circulaţie, maximum 15 zile lucrătoare începând de la data la care a fost oferit pentru import şi a fost disponibil fizic pentru prelevarea de probe.

(4) Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră trebuie să se asigure că documentul comun, completat, privind controalele efectuate asupra produselor alimentare reglementate de prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3, este însoţit de rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor efectuate asupra acestora.

(5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite Comisiei un raport trimestrial în care menţionează totalitatea rezultatelor analizelor controalelor oficiale, efectuate asupra loturilor de produse alimentare. Raportul se transmite în cursul lunii următoare fiecărui trimestru (aprilie, iulie, octombrie şi ianuarie).

ARTICOLUL 6

Divizarea unui transport

In cazul divizării unui transport, fiecare parte din transportul divizat este însoţită de copii de pe certificatul de sănătate prevăzut la art. 3 alin. (1) şi documentul oficial prevăzut la art. 5 alin. (3), autentificate de inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din posturile de inspecţie la frontieră, până în stadiul de vânzare angro inclusiv.

2) Cerinţele respective se aplică punctelor de import desemnate sau locurilor în care are loc efectiv prelevarea de probe în cazul în care lotul este transportat sub control oficial de la punctul de import până la locul respectiv, în vederea prelevării de probe.

3) Un laborator care este acreditat şi care este un laborator oficial (care face parte din structura autorităţii competente) sau un laborator desemnat de autoritatea competentă.

4) Măcinarea efectuată în vederea omogenizării, în contextul preparării eşantioanelor, poate fi realizată în exteriorul laboratorului, dar spaţiile în care se realizează trebuie să fie dotate cu echipamente adecvate de măcinare, să constituie un mediu adecvat şi să aplice un protocol de omogenizare adecvat.

ARTICOLUL 7

Condiţii suplimentare privind importurile de produse alimentare din Brazilia

(1) Analiza prevăzută la art. 3 alin. (1)se efectuează de către laboratorul de control oficial pentru analiza aflatoxinelor în produsele alimentare din Brazilia, situat la Belo Horizonte, Laboratorio de Controle de Qualidade de Seguranga Alimentar (LACQSA), Brazilia.

(2) Transporturile de nuci de Brazilia în coajă care nu respectă nivelul maxim stabilit prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 77 din 16 martie 2001, pentru aflatoxina B1 şi aflatoxinele totale nu pot fi reexpediate către ţara de origine decât în cazul în care Ministerul Agriculturii, Creşterii Animalelor şi Alimentaţiei din Brazilia menţionează în scris, pentru fiecare transport:

a) acordul explicit pentru reexpedierea transportului în cauză, cu indicarea codului transportului;

b) angajamentul de a plasa transportul reexpediat sub control oficial, de la data sosirii acestuia;

c) precizarea în mod expres:

(i) a destinaţiei transportului reexpediat;

(ii) a tratamentului prevăzut pentru transportul reexpediat;

(iii) a prelevării de probe şi a analizei prevăzute pentru transportul reexpediat.

(3) Cu toate acestea, în cazul în care Ministerul Agriculturii, Creşterii Animalelor şi Alimentaţiei din Brazilia nu respectă condiţiile stabilite la lit. a), b) şi c), toate loturile următoare care nu respectă nivelul maxim stabilit prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.881/2006 pentru aflatoxina B1 şi aflatoxinele totale vor fi distruse de autoritatea competentă din statul membru importator.

(4) Prezentul articol nu se aplică importurilor de arahide menţionate la art. 1 alin. (2) lit. a) pct. (iii), (iv) şi (v).

ARTICOLUL 8

Condiţii suplimentare privind importurile de produse alimentare din Statele Unite ale Americii

(1) In ceea ce priveşte importurile din Statele Unite ale Americii, analiza prevăzută la art. 3 alin. (1) se efectuează de către un laborator autorizat USDA pentru analiza aflatoxinelor sau un laborator în curs de a fi agreat de USDA, care a fost acreditat în conformitate cu EN ISO/IEC 17025. Cu toate acestea, în cazul în care laboratorul nu a fost încă acreditat, acesta trebuie:

a) să fi iniţiat şi să desfăşoare procedurile necesare pentru acreditare; şi

b) să ofere garanţii suficiente asupra faptului că există sisteme de control al calităţii pentru analizele de determinare a conţinutului în aflatoxine.

(2) Certificatul de sănătate prevăzut la art. 3 alin. (1) care însoţeşte loturile de produse alimentare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) face referire la Planul de eşantionare voluntar pentru determinarea conţinutului de aflatoxine.

ARTICOLUL 9

Cheltuieli aferente importurilor de produse alimentare din Brazilia, Iran şi Statele Unite ale Americii

(1) Toate costurile legate de prelevarea de probe, analiza, depozitarea, precum şi eliberarea documentelor oficiale de însoţire şi a copiilor de pe certificatul de sănătate şi documentele de însoţire prevăzute la art. 3 alin. (1) şi la art. 5 alin. (3), pentru produsele alimentare provenite din Brazilia, Iran şi din Statele Unite ale Americii prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), d) şi g) şi produsele alimentare transformate şi compuse care sunt derivate din produsele alimentare prevăzute la literele menţionate anterior sau care conţin produsele respective, sunt suportate de către operatorul din industria alimentară responsabil de import sau de către reprezentantul acestuia.

(2) Toate cheltuielile generate de măsurile oficiale adoptate de autorităţile competente la descoperirea unor transporturi neconforme din produsele alimentare prevăzute la art. 1 lit. a)-g) şi din produsele alimentare transformate şi compuse care sunt derivate din produsele alimentare prevăzute la literele menţionate anterior sau care conţin produsele respective sunt suportate de către operatorul din industria alimentară responsabil de import sau de către reprezentantul acestuia.

ARTICOLUL 10

Dispoziţii tranzitorii

Prin derogare de la art. 3 alin. (1) este autorizat importul de produse alimentare care au părăsit ţara de origine înainte de 1 octombrie 2006, însoţite de un certificat de sănătate în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/49/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 19 din 25 ianuarie 2000, în ceea ce priveşte produsele alimentare importate din Egipt, Decizia Comisiei 2002/79/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 34 din 5 februarie 2002, în ceea ce priveşte produsele alimentare importate din China, Decizia Comisiei 2002/80/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 34 din 5 februarie 2002, în ceea ce priveşte produsele alimentare importate din Turcia, Decizia Comisiei 2003/493/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 168 din 5 iulie 2003, în ceea ce priveşte produsele alimentare importate din Brazilia, şi Decizia Comisiei 2005/85/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 30 din 3 februarie 2005, în ceea ce priveşte produsele alimentare importate din Iran.

ARTICOLUL 11

Art. 1 alin. (1) şi prima teză de la alin. (2), art. 1 alin. (2) lit. f) şi g), art. 3 alin. (1) lit. f), art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (2) lit. f) şi g), art. 8 şi 9 nu se aplică loturilor de migdale şi produse derivate care au părăsit Statele Unite ale Americii înainte de 1 septembrie 2007.

ARTICOLUL 12

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative emise şi măsurile administrative dispuse pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

ARTICOLUL 13

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranţa alimentelor

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru importul în Comunitatea Europeană a......................................*)

Codul transportului.......................................................................Numărul certificatului...............................................................................................

In conformitate cu dispoziţiile Deciziei Comisiei 2006/504/CE privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine,

........................................................................................................................................................................ .........................................................

                                                               [autoritatea competentă prevăzută la art. 3 alin. (1)]

CERTIFICĂ:

faptul că.......................................................................al prezentului transport, având numărul de cod .................................(se înscrie numărul de cod al transportului), compus din: ........................................................................................................................................................................ ......................... ........................................................................................................................................................................ .....................................................................

                       (descrierea transportului, denumirea produsului, numărul şi tipul coletelor, greutatea brută sau netă)

îmbarcat la........................................................................................................................................................................ .........................................

                                                                                                   (locul de îmbarcare)

de către.....................................................................................................................................................................................................................,

                                                                                          (identificarea transportatorului)

cu destinaţia...............................................................................................................................................................................................................,

                                                                             (ţara şi locul de destinaţie)

provenind de la unitatea

........................................................................................................................................................................ .........................................................

                                                                                              (denumirea şi sediul unităţii)

conţine produse alimentare care au fost produse, sortate, manipulate, procesate, ambalate şi transportate în conformitate cu bunele practici de igienă.

Din acest transport s-au prelevat probe, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 401/2006, la data de ........................(data) şi supuse analizelor de laborator la data de..................(data) la.....................(numele laboratorului), în vederea stabilirii nivelului de contaminare cu aflatoxina B1 şi a nivelului total de contaminare cu aflatoxine. Toate informaţiile cu privire la prelevarea de probe, metodele de analiză utilizate şi toate rezultatele analizelor respective sunt ataşate în anexă.

Prezentul certificat este valabil până la...........................

Intocmit la.........................la data de............................

Ştampila şi semnătura reprezentantului abilitat de autoritatea competentă menţionată la art. 3 alin. (1).

.................................

*) Produsul şi ţara de origine.

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară si pentru siguranţa alimentelor

LISTA

punctelor de import desemnate pentru importul în Comunitate al produselor alimentare prevăzute la art. 1

Stat membru

Puncte de import desemnate

Belgia

Antwerpen/Anvers, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst/Alost

Bulgaria

Burgas - aeroport

Burgas - portul «West-Fish»

Varna - aeroport

Varna - port - Vest

Varna - port

Varna - portul pentru feribot

Svilengrad - gară

Kapitan Andreevo

Ruse - port terminal est

Sofia - aeroport

Sofia - biroul vamal

Plovdiv - biroul vamal

Republica Cehă

Celni urad Praha D5

Danemarca

Toate porturile şi aeroporturile daneze

Stat membru

Puncte de import desemnate

Germania

HZA Lorrach - ZAWeil am Rhein-Autobahn, HZAStuttgart -ZA FIughafen, HZA Munchen - ZA Munchen - Flughafen, HZA Berlin - ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) - ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) - ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen - ZA Neustădter Hafen, HZA Bremen - ZA Bremerhaven, HZA Hamburg - Hafen - ZA Waltershof, HZA Hamburg - Stadt, HZA Itzehoe - ZA Hamburg - Flughafen, HZA Frankfurt - am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig - ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover - ZA Hannover-Nord, HZA Koblenz - ZA Hahn - Flughafen, HZA Oldenburg - ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld - ZA Eckendorfer StraBe Bielefeld, HZA Erfurt - ZA Eisenach, HZA Potsdam - ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam - ZA Berlin - Flughafen Schonefeld, HZA Potsdam - ZA Berlin - Flughafen Tegel, HZAAugsburg - ZA Memmingen, HZA Ulm - ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe - ZA Karlsruhe, HZA GieBen - ZA GieBen, HZA GieBen - ZA Marburg, HZA Singen - ZA Bahnhof, HZA Lorrach - ZA Weil am Rhein - Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe - Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe -Abfertigungsstelle GroBmarkt, HZA Dusseldorf - ZA Dusseldorf Nord, HZA Koln - ZA Koln Niehl, HZA Erfurt - ZA Jena

Estonia

Toate birourile vamale estoniene

Grecia

Athina, Pireas, Athina International Airport, Thessaloniki, Voios, Nafplio, Patra, Egion, Iraklion Kritis, Larisa, Ioannina, Katerini, Komotini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis

Spania

Algeciras (Puerto), Alicante (Puerto), Almerîa (Puerto), Barcelona (Puerto), Bilbao (Puerto), Cadiz (Puerto), Ceuta (Puerto), Las Palmas de Gran Canaria (puerto), Malaga (Puerto), Melilla (Puerto), Sevilla (Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Puerto), Juan Escoda S.A. - Tarragona (Puerto), Importaco - Valencia (Puerto)

Franţa

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhone), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets â la Reunion

Irlanda

Dublin - port, Shannon - aeroport

Italia

Ufficio di Sanitâ, Marittima, Aerea e di Frontiera  (USMAF) Bari, Unita Territoriale (UT) Bari

USMAF Bologna, UT Ravenna

USMAF Brindisi, UT Brindisi

USMAF Catania, UT Reggio Calabria

USMAF Genova, UT Genova

USMAF Genova, UT La Spezia

USMAF Genova, UT Savona

USMAF Livorno, UT Livorno

USMAF Napoli, UT Cagliari

USMAF Napoli, UT Napoli,

USMAF Napoli, UT Salerno

USMAF Pescara, UTAncona

USMAF Venezia, UT Trieste, compresa dogana di Fernetti-interporto Monrupino

USMAF Venezia, UT Venezia

Cipru

Limassol - port, Larnaca - aeroport

Letonia

Grebneva - punct de frontieră rutier cu Rusia Terehova - punct de frontieră rutier cu Rusia Pătarniek - punct de frontieră rutier cu Belarus Silene - punct de frontieră rutier cu Belarus

Daugavpils - gară feroviară de mărfuri

Rezekne - gară feroviară de mărfuri

Liepăja - port maritim

Ventspils - port maritim

Riga - port maritim

Riga - aeroport

Riga - poşta letonă

Lituania

Rutier: Kybartai, Lavoriskes, Medininkai, Panemune, Salcininkai

Aeroport: Vilnius

Port maritim: Malkij ilankos, Molo, Pilies

Feroviar: Kena, Kybartai, Pagegiai

Luxemburg

Centre Douanier, Croixde Gasperich, Luxemburg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxemburg -Aeroport, Niederanven

Ungaria

Ferihegy - Budapesta - aeroport

Zâhony - Szabolcs -Szatmar - Bereg - rutier

Eperjeske - Szabolcs - Szatmâr - Bereg - feroviar

Roszke - Csongrâd - rutier

Kelebia - Bâcs-Kiskun - feroviar

Letenye - Zala - rutier

Gyekenyes - Somogy - feroviar

Mohâcs - Baranya - port

Toate birourile vamale principale maghiare

Stat membru

Puncte de import desemnate

Malta

Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour

Ţările de Jos

Toate porturile, aeroporturile şi punctele de frontieră

Austria

Toate birourile vamale

Polonia

Bezledy - Warmihsko - Mazurskie - punct de frontieră rutier

Kuznica Biatostocka - Podlaskie - punct de frontieră rutier

Bobrowniki - Podlaskie - punct de frontieră rutier

Koroszczyn - Lubelskie - punct de frontieră rutier

Dorohusk - Lubelskie - punct de frontieră rutier şi feroviar

Gdynia - Pomorskie - punct de frontieră port maritim

Gdahsk- Pomorskie - punct de frontieră port maritim

Medyka - Przemysl - Podkarpackie - punct de frontieră feroviar

Medyka - Podkarpackie - punct de frontieră rutier

Korczowa - Podkarpackie - punct de frontieră rutier

Jasionka - Podkarpackiee - punct de frontieră aeroport

Szczecin - Zachodnio - Pomorskie - punct de frontieră port maritim

Swinoujscie - Zachodnio - Pomorskie - punct de frontieră port maritim

Kotobrzeg - Zachodnio - Pomorskie - punct de frontieră port maritim

Mazowieckie - aeroportul şi antrepozitul vamal din Varşovia - supravegheat de către BSES din Warszawa

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Bytom

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Gliwice

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Dabrowa Gornicza

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Katowice

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Cieszyn

4 antrepozite vamale - supravegheate de către PSES din Poznan

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Lodz

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Lowicz

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Skierniewice

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Bytow

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Krakow

2 antrepozite vamale - supravegheate de către PSES din Biata Podlaska

Antrepozitul vamal - supravegheat de către PSES din Bolestawiec

2 antrepozite vamale - supravegheate de către PSES din Bydgoszcz

Portugalia

Lisboa, Leixoes

Sines, Alverca, Riachos, Setubal, Bodadela, Lisabona - aeroport, Porto - aeroport

România

Portul Constanţa Nord Portul Constanţa Sud Aeroportul Internaţional Otopeni Sculeni - rutier Halmeu - rutier Siret - rutier

Stamora Moraviţa - rutier Albita - rutier

Slovenia

Obrezje - punct de frontieră rutier Koper - punct de frontieră portuar Dobova - punct de frontieră feroviar Brnik - punct de frontieră aeroport Jelsane - punct de frontieră rutier Ljubljana - punct de frontieră feroviar şi rutier Gruskovje - punct de frontieră rutier Sezana - punct de frontieră feroviar şi rutier

Slovacia

Birouri vamale: Banskâ Bystrica, Bratislava, Kosice, Zilina, Nitra, Presov, Trnava, Trencin, Cierna nad Tisou

Finlanda

Toate birourile vamale finlandeze

Suedia

Goteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Regatul Unit

Belfast, Dover, Felixstowe, Aeroportul Gatwick, Goole, Harwich, Aeroportul Heathrow, Hull, Ipswich, Liverpool, London (inclusiv Tilbury, Thamesportşi Sheerness), Aeroportul Manchester, Baza de containere Manchester, Terminalul Internaţional de Mărfuri Manchester, Manchester (doar Portul Ellesmere), Southampton, Teesport"

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară si pentru siguranţa alimentelor

DOCUMENT COMUN

privind controalele efectuate asupra produselor alimentare reglementate de Decizia Comisiei 2006/504/CE

Transportul de...............................................(descrierea produselor alimentare), provenind din.........................(ţara terţă), care face obiectul Certificatului de sănătate nr....................., eliberat la data de.........................., a fost supus următorului control (bifaţi, după caz, una sau mai multe căsuţe), care a condus la un rezultat favorabil:

Transportul nu trebuie să fie eliberat din vamă înainte de a fi acceptat şi de a primi din partea autorităţii competente dreptul la liberă circulaţie (a se vedea partea C a acestui document).

A. LA PUNCTUL DE INTRARE *)

Import

Tranzit către punctul de import desemnat ***)

Control documentar **)

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(autoritatea competentă, stat membru)

Data

.................................

Ştampila

.................................

Semnătura

.................................

B. LA PUNCTUL DESEMNAT DE IMPORT

Control de identitate ****)

Certificatele şi celelalte documente de însoţire ale transportului corespund etichetării transportului

Certificatele şi celelalte documente de însoţire ale transportului corespund conţinutului transportului

Codurile de identificare înscrise pe certificate şi pe celelalte documente de însoţire ale transportului corespund codului de identificare a entităţilor individuale ale transportului

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(autoritatea competentă, stat membru)

Data

.................................

Ştampila

.................................

Semnătura

.................................

Control fizic (prelevare de probe şi analize) - rezultatele prelevarii de probe şi ale analizelor sunt anexate

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(autoritatea competentă, stat membru)

Data

...............

Ştampila

..............

Semnătura

...............

C. DECIZIE

Transportul a fost acceptat şi a primit dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul Comunităţii Europene

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(autoritatea competentă, stat membru)

Data

.................

Ştampila

.................

Semnătura

.............

*) In cazul în care punctul de intrare este şi punctul de import desemnat, trebuie completate partea B (în cazul în care este relevantă) şi partea C.

**) Controlul documentar constă în controlul documentelor comerciale şi în verificarea faptului că transportul este însoţit de certificatul de sănătate completat şi semnat, precum şi de rezultatele prelevării de probe şi ale analizelor. De asemenea, se verifică validitatea certificatului de sănătate.

***) Certificatul semnat trebuie transmis autorităţii competente din punctul de import desemnat.

****) Controlul de identitate poate fi efectuat, de asemenea, la punctul de intrare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 215/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 215 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu