Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2035 din 18 aprilie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 470 din 27 septembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul culturii,
    in temeiul art. 8 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, in baza art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor pct. 19 din Normele metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995,
    avand in vedere Avizul Ministerului Finantelor nr. 8.177 din 30 iunie 2000,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Dispozitiile prezentului ordin se aduc la indeplinire de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil care detin bunuri culturale.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul culturii,
                                 Ion Caramitru

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil

    CAP. 1
    Evidenta bunurilor culturale

    Art. 1
    (1) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale este un document oficial obligatoriu, cu caracter permanent, in care se inregistreaza totalitatea bunurilor culturale detinute de o institutie specializata, precum si principalele elemente de identificare, datare, provenienta si valoare ale acestora.
    (2) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale indeplineste urmatoarele functii:
    a) asigura evidenta integrala a bunurilor culturale;
    b) asigura elementele de ordin descriptiv pentru identificarea bunurilor culturale.
    (3) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale cuprinde urmatoarele coloane:
    01. numarul de inventar
    02. data intrarii in patrimoniu
    03. denumirea sau titlul si autorul obiectului
    04. descrierea si numarul fisei de fototeca
    05. numarul de bucati
    06. locul, data si autorul descoperirii
    07. colectia
    08. materialul sau titlul
    09. dimensiuni si greutate
    10. starea de conservare
    11. provenienta
    12. documentul de intrare
    13. valoarea de intrare rezultata din contractul de vanzare-cumparare, actul de donatie sau evaluarea facuta in urma cercetarii de teren.
    14. iesire
    15. verificare
    16. observatii.
    (4) Pentru completarea formularului, pe coloane, se fac urmatoarele precizari:
    a) Coloana 01 se completeaza cu numarul de inventar atribuit obiectului, care reprezinta codul de identitate al acestuia, cod care se inscrie pe obiect si care devine astfel semnul sau de recunoastere. Numarul de inventar va insoti obiectul atata timp cat acesta va face parte din colectiile institutiei. Daca obiectul va fi scos, transferat sau predat, acesta va fi radiat din Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale si va fi scazut din gestiune o data cu intocmirea actului de scadere. Pentru fiecare obiect intrat in patrimoniul unei institutii publice se atribuie un singur numar de inventar. Nu se admite un singur numar de inventar pentru o entitate compusa, cum ar fi un tezaur monetar sau de alta natura. In cazul unei entitati compuse din elemente diferite, de exemplu "costum", se da un singur numar de inventar, enumerandu-se insa explicit componentele. Fiecare componenta va primi acelasi numar de inventar, dar la rubricile "dimensiuni" si "descriere" fiecare componenta va fi tratata in mod explicit, separat.
    b) Coloana 02 se completeaza cu data intrarii in patrimoniu a bunurilor culturale.
    c) Coloana 03 cuprinde denumirea obiectului, denumirea lui tipologica sau, dupa caz, titlul obiectului si autorul in cazul lucrarilor de arta. In aceasta coloana se consemneaza si informatiile despre localizarea obiectului, precum si perioada in care acesta a fost facut. Localizarea obiectului trebuie interpretata ca zona unde a fost creat.
    d) Coloana 04 cuprinde descrierea obiectului, care este menita sa ajute la stabilirea identitatii acestuia. Ea trebuie sa se raporteze la elementele care pot permite identificarea usoara a obiectului: morfologia, aspectul, cromatica si elementele decorative ale acestuia, tehnicile si materialele din care acesta este facut. Descrierea are un caracter tehnic si nu unul literar.
    e) Coloana 09 cuprinde dimensiunile obiectului, care trebuie notate astfel: pentru obiectele bidimensionale L = lungimea si l = latimea. In aceste categorii vor fi incluse numai obiectele strict bidimensionale cum sunt: documentele, fotografiile, graficele, steagurile, tapiseriile si acele obiecte la care cea de-a treia dimensiune este neconcludenta: icoanele, picturile, costumele. Obiectele tridimensionale se noteaza cu L, l si h (inaltime sau grosime). Pentru obiectele din ceramica, sticla sau portelan se pot folosi doar doua dimensiuni: h si diametru. Notarea dimensiunilor se face in centimetri si trebuie sa fie aceeasi in toate verigile sistemului de evidenta.
    f) Coloana 11 se completeaza cu sursa din care provine obiectul: donatie, achizitie, descoperire rezultata dintr-o cercetare de teren, etnografica, arheologica etc.
    g) In coloana 12 se inscrie numarul actului de intrare in muzeu - actul de donatie, procesul-verbal al comisiei de achizitie, documentatia rezultata din cercetarea de teren la care se poate raporta obiectul sau altele asemenea.
    h) In coloana 13 se inscrie valoarea de achizitie a bunurilor cumparate, respectiv, de utilitate, aferenta bunurilor primite cu titlu gratuit, definita potrivit prevederilor pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea urmatoarelor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 bis din 22 decembrie 1993.
    Art. 2
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale sunt urmatoarele:
    a) Tiparirea registrului se face pe o hartie de minimum 80g/mp sau poate fi realizata prin listare cu ajutorul computerului, caz in care se vor realiza copii de siguranta pe suport magnetic sau compact disc, care vor fi pastrate in doua locuri diferite.
    b) Inainte de a fi utilizat, Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale se numeroteaza, se snuruieste si se sigileaza, iar pe ultima pagina se inscrie data, se semneaza de catre conducatorul institutiei si se aplica stampila.
    c) Inscrierea se face lizibil, iar numele proprii, termenii specifici mai putin uzuali si localitatile vor fi scrise cu majuscule.
    d) Nu se admit stersaturi, adaugari sau interventii ulterioare completarii rubricilor respective. Daca este necesara o corectare sau o completare, aceasta se mentioneaza la rubrica "Observatii", cu certificarea interventiei respective prin semnatura conducatorului institutiei si cu stampila institutiei.
    Art. 3
    Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 4
    La intrarea in patrimoniul institutiei publice a unui bun cultural se efectueaza urmatoarele operatiuni:
    a) se atribuie obiectului un numar de inventar corespunzator pozitiei care urmeaza dupa ultima inregistrare;
    b) obiectul este fotografiat, vedere generala si detalii semnificative;
    c) obiectul este studiat de muzeograful specializat in categoria respectiva de obiecte, in vederea completarii Registrului pentru evidenta analitica a bunurilor culturale;
    d) se completeaza rubricile Registrului pentru evidenta analitica a bunurilor culturale cu toate informatiile despre obiect;
    e) se marcheaza numarul de inventar pe obiect;
    f) se completeaza fisele de fototeca pe care se lipesc martorii fotografici 9 x 12 cm;
    g) obiectul este depozitat consemnandu-se in cataloagele topografice codul pozitiei la care poate fi regasit.

    CAP. 2
    Controlul gestiunilor. Inventarierea generala

    Art. 5
    (1) Institutiile publice detinatoare de bunuri culturale sunt obligate sa verifice existenta si integritatea bunurilor inscrise in Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale, astfel:
    a) unitatile care detin pana la 100.000 de obiecte - o data la 3 ani;
    b) unitatile care detin intre 100.000 si 250.000 de obiecte - o data la 4 ani;
    c) unitatile care detin intre 250.000 si 500.000 de obiecte - o data la 5 ani;
    d) unitatile care detin peste 500.000 de obiecte - o data la 7 ani.
    (2) Anual conducerea institutiei poate dispune efectuarea verificarii unui numar de obiecte aflate in inventar.
    (3) Efectuarea inventarierii se face potrivit Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.

    CAP. 3
    Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale

    Art. 6
    (1) Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau disparute, care fac parte din categoria "Tezaur", se aproba prin ordin al ministrului culturii, pe baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor se acorda pe baza:
    a) referatului comisiei de specialisti care a constatat distrugerea bunurilor culturale;
    b) procesului-verbal de constatare intocmit de organele de politie in cazul disparitiei bunurilor culturale.
    Art. 7
    Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau disparute, care fac parte din categoria "Fond", se aproba de Directia muzeelor si colectiilor pe baza documentelor prevazute la art. 6 alin. (2).
    Art. 8
    Consiliul de administratie al institutiei publice poate aproba scoaterea din inventar a unor obiecte din categoria "Fond" in vederea unor schimburi de obiecte cu alte institutii similare.
    Art. 9
    In cazul bunurilor culturale revendicate si retrocedate fostilor proprietari, scoaterea din gestiune se face numai in baza hotararii judecatoresti de retrocedare, ramasa definitiva si irevocabila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2035/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2035 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu