Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2035 din 18 aprilie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 470 din 27 septembrie 2000


SmartCity3


    Ministrul culturii,
    in temeiul art. 8 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, in baza art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor pct. 19 din Normele metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995,
    avand in vedere Avizul Ministerului Finantelor nr. 8.177 din 30 iunie 2000,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Dispozitiile prezentului ordin se aduc la indeplinire de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil care detin bunuri culturale.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul culturii,
                                 Ion Caramitru

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultura si alte unitati de profil

    CAP. 1
    Evidenta bunurilor culturale

    Art. 1
    (1) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale este un document oficial obligatoriu, cu caracter permanent, in care se inregistreaza totalitatea bunurilor culturale detinute de o institutie specializata, precum si principalele elemente de identificare, datare, provenienta si valoare ale acestora.
    (2) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale indeplineste urmatoarele functii:
    a) asigura evidenta integrala a bunurilor culturale;
    b) asigura elementele de ordin descriptiv pentru identificarea bunurilor culturale.
    (3) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale cuprinde urmatoarele coloane:
    01. numarul de inventar
    02. data intrarii in patrimoniu
    03. denumirea sau titlul si autorul obiectului
    04. descrierea si numarul fisei de fototeca
    05. numarul de bucati
    06. locul, data si autorul descoperirii
    07. colectia
    08. materialul sau titlul
    09. dimensiuni si greutate
    10. starea de conservare
    11. provenienta
    12. documentul de intrare
    13. valoarea de intrare rezultata din contractul de vanzare-cumparare, actul de donatie sau evaluarea facuta in urma cercetarii de teren.
    14. iesire
    15. verificare
    16. observatii.
    (4) Pentru completarea formularului, pe coloane, se fac urmatoarele precizari:
    a) Coloana 01 se completeaza cu numarul de inventar atribuit obiectului, care reprezinta codul de identitate al acestuia, cod care se inscrie pe obiect si care devine astfel semnul sau de recunoastere. Numarul de inventar va insoti obiectul atata timp cat acesta va face parte din colectiile institutiei. Daca obiectul va fi scos, transferat sau predat, acesta va fi radiat din Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale si va fi scazut din gestiune o data cu intocmirea actului de scadere. Pentru fiecare obiect intrat in patrimoniul unei institutii publice se atribuie un singur numar de inventar. Nu se admite un singur numar de inventar pentru o entitate compusa, cum ar fi un tezaur monetar sau de alta natura. In cazul unei entitati compuse din elemente diferite, de exemplu "costum", se da un singur numar de inventar, enumerandu-se insa explicit componentele. Fiecare componenta va primi acelasi numar de inventar, dar la rubricile "dimensiuni" si "descriere" fiecare componenta va fi tratata in mod explicit, separat.
    b) Coloana 02 se completeaza cu data intrarii in patrimoniu a bunurilor culturale.
    c) Coloana 03 cuprinde denumirea obiectului, denumirea lui tipologica sau, dupa caz, titlul obiectului si autorul in cazul lucrarilor de arta. In aceasta coloana se consemneaza si informatiile despre localizarea obiectului, precum si perioada in care acesta a fost facut. Localizarea obiectului trebuie interpretata ca zona unde a fost creat.
    d) Coloana 04 cuprinde descrierea obiectului, care este menita sa ajute la stabilirea identitatii acestuia. Ea trebuie sa se raporteze la elementele care pot permite identificarea usoara a obiectului: morfologia, aspectul, cromatica si elementele decorative ale acestuia, tehnicile si materialele din care acesta este facut. Descrierea are un caracter tehnic si nu unul literar.
    e) Coloana 09 cuprinde dimensiunile obiectului, care trebuie notate astfel: pentru obiectele bidimensionale L = lungimea si l = latimea. In aceste categorii vor fi incluse numai obiectele strict bidimensionale cum sunt: documentele, fotografiile, graficele, steagurile, tapiseriile si acele obiecte la care cea de-a treia dimensiune este neconcludenta: icoanele, picturile, costumele. Obiectele tridimensionale se noteaza cu L, l si h (inaltime sau grosime). Pentru obiectele din ceramica, sticla sau portelan se pot folosi doar doua dimensiuni: h si diametru. Notarea dimensiunilor se face in centimetri si trebuie sa fie aceeasi in toate verigile sistemului de evidenta.
    f) Coloana 11 se completeaza cu sursa din care provine obiectul: donatie, achizitie, descoperire rezultata dintr-o cercetare de teren, etnografica, arheologica etc.
    g) In coloana 12 se inscrie numarul actului de intrare in muzeu - actul de donatie, procesul-verbal al comisiei de achizitie, documentatia rezultata din cercetarea de teren la care se poate raporta obiectul sau altele asemenea.
    h) In coloana 13 se inscrie valoarea de achizitie a bunurilor cumparate, respectiv, de utilitate, aferenta bunurilor primite cu titlu gratuit, definita potrivit prevederilor pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea urmatoarelor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 bis din 22 decembrie 1993.
    Art. 2
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale sunt urmatoarele:
    a) Tiparirea registrului se face pe o hartie de minimum 80g/mp sau poate fi realizata prin listare cu ajutorul computerului, caz in care se vor realiza copii de siguranta pe suport magnetic sau compact disc, care vor fi pastrate in doua locuri diferite.
    b) Inainte de a fi utilizat, Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale se numeroteaza, se snuruieste si se sigileaza, iar pe ultima pagina se inscrie data, se semneaza de catre conducatorul institutiei si se aplica stampila.
    c) Inscrierea se face lizibil, iar numele proprii, termenii specifici mai putin uzuali si localitatile vor fi scrise cu majuscule.
    d) Nu se admit stersaturi, adaugari sau interventii ulterioare completarii rubricilor respective. Daca este necesara o corectare sau o completare, aceasta se mentioneaza la rubrica "Observatii", cu certificarea interventiei respective prin semnatura conducatorului institutiei si cu stampila institutiei.
    Art. 3
    Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 4
    La intrarea in patrimoniul institutiei publice a unui bun cultural se efectueaza urmatoarele operatiuni:
    a) se atribuie obiectului un numar de inventar corespunzator pozitiei care urmeaza dupa ultima inregistrare;
    b) obiectul este fotografiat, vedere generala si detalii semnificative;
    c) obiectul este studiat de muzeograful specializat in categoria respectiva de obiecte, in vederea completarii Registrului pentru evidenta analitica a bunurilor culturale;
    d) se completeaza rubricile Registrului pentru evidenta analitica a bunurilor culturale cu toate informatiile despre obiect;
    e) se marcheaza numarul de inventar pe obiect;
    f) se completeaza fisele de fototeca pe care se lipesc martorii fotografici 9 x 12 cm;
    g) obiectul este depozitat consemnandu-se in cataloagele topografice codul pozitiei la care poate fi regasit.

    CAP. 2
    Controlul gestiunilor. Inventarierea generala

    Art. 5
    (1) Institutiile publice detinatoare de bunuri culturale sunt obligate sa verifice existenta si integritatea bunurilor inscrise in Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale, astfel:
    a) unitatile care detin pana la 100.000 de obiecte - o data la 3 ani;
    b) unitatile care detin intre 100.000 si 250.000 de obiecte - o data la 4 ani;
    c) unitatile care detin intre 250.000 si 500.000 de obiecte - o data la 5 ani;
    d) unitatile care detin peste 500.000 de obiecte - o data la 7 ani.
    (2) Anual conducerea institutiei poate dispune efectuarea verificarii unui numar de obiecte aflate in inventar.
    (3) Efectuarea inventarierii se face potrivit Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.

    CAP. 3
    Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale

    Art. 6
    (1) Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau disparute, care fac parte din categoria "Tezaur", se aproba prin ordin al ministrului culturii, pe baza avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor se acorda pe baza:
    a) referatului comisiei de specialisti care a constatat distrugerea bunurilor culturale;
    b) procesului-verbal de constatare intocmit de organele de politie in cazul disparitiei bunurilor culturale.
    Art. 7
    Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau disparute, care fac parte din categoria "Fond", se aproba de Directia muzeelor si colectiilor pe baza documentelor prevazute la art. 6 alin. (2).
    Art. 8
    Consiliul de administratie al institutiei publice poate aproba scoaterea din inventar a unor obiecte din categoria "Fond" in vederea unor schimburi de obiecte cu alte institutii similare.
    Art. 9
    In cazul bunurilor culturale revendicate si retrocedate fostilor proprietari, scoaterea din gestiune se face numai in baza hotararii judecatoresti de retrocedare, ramasa definitiva si irevocabila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2035/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2035 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu