E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2032 din 14 iulie 1999

pentru infiintarea Comisiei de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 589 din  3 decembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul culturii,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) si ale art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii,
    in vederea exercitarii de catre Ministerul Culturii a rolului de organizator al activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor care activeaza in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, conform art. 5 pct. 5.14 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 134/1998,
    avand in vedere dispozitiile art. 8 lit. b) si c) si ale art. 10 lit. k) si l) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata si modificata prin Legea nr. 41/1995, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 56/1998,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Comisia de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice, denumita in continuare C.A.D.M.I.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a C.A.D.M.I. se aproba prin ordin al ministrului culturii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
    Art. 2
    (1) Se aproba Normele privind atestarea expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Se aproba Criteriile de atestare a expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    (1) Se instituie Registrul expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice, denumit in continuare registrul expertilor.
    (2) Se instituie Registrul specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, denumit in continuare registrul specialistilor.
    Art. 4
    (1) Inscrierea persoanelor fizice in registrul expertilor si in registrul specialistilor se face de catre Directia monumentelor istorice, in conformitate cu prevederile Normelor privind atestarea expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice.
    (2) Persoanele fizice straine care au dreptul de a realiza activitati in domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice in statul a carui cetatenie o au vor putea fi inscrise in registrul expertilor si in registrul specialistilor pe o perioada determinata de maximum 12 luni, la propunerea C.A.D.M.I., prin ordin al ministrului culturii.
    (3) Numele persoanelor inscrise in registrul expertilor si in registrul specialistilor vor fi publicate anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    (1) Centrul de Perfectionare si Formare a Personalului din Institutiile de Cultura, institutie aflata in subordinea Ministerului Culturii, va asigura spatiile, personalul, materialele si aparatura necesare in vederea desfasurarii activitatii de atestare.
    (2) In vederea acoperirii cheltuielilor cu desfasurarea activitatii de atestare, efectuate de Centrul de Perfectionare si Formare a Personalului din Institutiile de Cultura, acesta va practica tarife stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 4.067/1999.
    Art. 6
    Directia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii si Centrul de Perfectionare si Formare a Personalului din Institutiile de Cultura vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul culturii,
                              Ion Caramitru

    ANEXA 1

                                 NORME
privind atestarea expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Toate interventiile asupra monumentelor istorice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 41/1995, cu modificarile ulterioare, indiferent de regimul lor juridic, vor fi efectuate numai de experti si de specialisti atestati si inscrisi, dupa caz, in registrul expertilor sau in registrul specialistilor, conform prezentelor norme.
    Art. 2
    Atestarea persoanelor fizice are drept scop asigurarea premiselor necesare pentru realizarea si verificarea corespunzatoare a lucrarilor de specialitate din domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice, in vederea indeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute in actele normative in vigoare si in avizele date de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, denumita in continuare C.N.M.I.
    Art. 3
    Pe baza evaluarii pregatirii profesionale, a experientei si a competentei solicitantului in domeniul protejarii, conservarii, restaurarii si punerii in valoare a monumentelor istorice, C.A.D.M.I. hotaraste acordarea certificatului de atestare.

    CAP. 2
    Atestarea persoanelor fizice

    A. Categorii de activitati si conditii de atestare
    Art. 4
    (1) Persoanele fizice atestate si inscrise, dupa caz, in registrul expertilor sau in registrul specialistilor pot incheia contracte de prestari de servicii si pot fi angajate pentru realizarea activitatilor de protejare, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentelor istorice din urmatoarele domenii:
    a) restaurare arhitectura;
    b) urbanism, parcuri si gradini;
    c) cercetare monumente istorice;
    d) inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
    e) inginerie - instalatii;
    f) restaurare pictura murala si restaurare pictura pe lemn;
    g) restaurare lemn, piatra si metal;
    h) restaurare sculpturi din lemn si piatra;
    i) arheologie - preistorie si antichitate, ev mediu si perioada moderna.
    (2) Activitatile realizate in domeniile prevazute la alin. (1) revin angajatorului potrivit legii.
    Art. 5
    (1) Atestarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in domeniul protejarii, conservarii, restaurarii si punerii in valoare a monumentelor istorice se solicita si se acorda, cu respectarea specializarilor si a criteriilor cuprinse in prezentele norme, pentru unul sau mai multe domenii, prevazute in anexa nr. 2, avand urmatoarele calitati:
    a) expert in domeniul protejarii monumentelor istorice, denumit in continuare expert;
    b) specialist in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, denumit in continuare specialist.
    (2) Criteriile ce trebuie indeplinite pentru atestarea ca expert sau ca specialist in domeniile si in specialitatile prevazute in prezentele norme sunt cuprinse in anexa nr. 3.

    B. Documentele necesare in vederea atestarii
    Art. 6
    (1) In vederea atestarii persoanele interesate vor depune un dosar de atestare continand urmatoarele documente:
    a) cerere-tip conform anexei nr. 4;
    b) copie legalizata de pe carnetul de munca;
    c) copie legalizata de pe diploma de studii, de pe titluri stiintifice etc.;
    d) copie legalizata de pe actul de echivalare a studiilor, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale din Romania, dupa caz;
    e) copie legalizata de pe certificatul de nastere;
    f) cazier;
    g) memoriu de activitate generala - curriculum vitae;
    h) memoriu de activitate in domeniul de atestare;
    i) lista cuprinzand lucrarile efectuate in domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice; pentru fiecare caz se specifica calitatea si responsabilitatile detinute;
    j) doua recomandari din partea unor institutii cu atributii in domeniul protejarii monumentelor istorice sau din partea unor persoane atestate;
    k) chitanta de achitare a tarifului de atestare, in copie.
    (2) Pentru persoanele fizice straine dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
    a) cerere-tip conform anexei nr. 4;
    b) copie de pe diploma de studii, titluri stiintifice etc., in forma autentica si in traducere legalizata in limba romana;
    c) memoriu de activitate generala - curriculum vitae;
    d) memoriu de activitate in domeniul de atestare;
    e) chitanta de achitare a tarifului de atestare, in copie;
    f) doua recomandari din partea unor autoritati din tara sa, cu atributii in domeniul protejarii monumentelor istorice, sau din partea unor persoane atestate.
    Art. 7
    (1) Dosarele de atestare se depun direct sau se transmit prin posta, cu confirmare de primire, Ministerului Culturii - Directia monumentelor istorice.
    (2) Evidenta dosarelor de atestare primite la Ministerul Culturii se tine intr-un registru special la Directia monumentelor istorice.
    (3) Dosarele de atestare se pot restitui solicitantilor respinsi, pe baza de semnatura.

    C. Procedura de atestare a persoanelor fizice
    Art. 8
    Atestarea persoanelor fizice in domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice este organizata si coordonata de Ministerul Culturii prin Directia monumentelor istorice si se realizeaza de catre Comisia de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice, denumita in continuare C.A.D.M.I.
    Art. 9
    (1) Dosarele de atestare sunt verificate de secretarul C.A.D.M.I., care intocmeste listele cuprinzand solicitarile primite si propune, pe baza documentelor din fiecare dosar, acceptarea sau respingerea acestuia, cu precizarea motivelor in cazul propunerii de respingere. In cazul in care se constata ca dosarul depus este incomplet, secretarul C.A.D.M.I. poate solicita completarea acestuia.
    (2) Secretarul C.A.D.M.I. prezinta in prima sedinta a plenului acesteia listele cuprinzand solicitarile primite si propunerile de acceptare sau de respingere a acestora.
    Art. 10
    (1) C.A.D.M.I. analizeaza dosarele prezentate si decide:
    a) admiterea pentru examinare;
    b) solicitarea de completari;
    c) respingerea dosarului.
    (2) Deciziile C.A.D.M.I. se consemneaza intr-un registru special al sedintelor C.A.D.M.I. si se transmit persoanelor interesate in termen de 15 zile lucratoare.
    (3) In cazul in care C.A.D.M.I. decide admiterea pentru examinare, candidatului i se vor comunica data, ora si locul unde va avea loc examinarea, precum si documentele necesare pe care va trebui sa le aiba asupra sa.
    (4) In cazul in care C.A.D.M.I. decide solicitarea de completari, candidatului i se vor comunica termenul de depunere si documentele solicitate. Nedepunerea documentelor in termenul prevazut va conduce la respingerea dosarului. Termenul de depunere a documentelor solicitate nu poate fi mai mic de 15 zile si mai mare de 30 de zile.
    (5) In cazul in care C.A.D.M.I. decide respingerea dosarului, candidatului i se vor comunica motivele care au condus la aceasta decizie.
    Art. 11
    Deciziile C.A.D.M.I. prevazute la art. 10 alin. (1) pot fi contestate in scris in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
    Art. 12
    (1) Examinarea candidatului consta intr-un interviu de specialitate, avand la baza una sau mai multe lucrari reprezentative din activitatea candidatului.
    (2) C.A.D.M.I. poate cere, dupa caz, examinarea la fata locului a lucrarilor de proiectare si executie efectuate de catre candidat.
    Art. 13
    (1) Rezultatul examinarii se afiseaza la sediul Ministerului Culturii in termen de 24 de ore de la data examinarii.
    (2) Contestatiile cu privire la rezultatul examinarii se depun la Ministerul Culturii - Directia monumentelor istorice in termen de 72 de ore de la data afisarii rezultatelor.
    (3) Contestatiile se rezolva de catre C.A.D.M.I. in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor. Rezultatul contestatiilor se afiseaza la sediul Ministerului Culturii.
    Art. 14
    (1) Hotararea C.A.D.M.I. de acordare a certificatului de atestare se comunica Directiei monumentelor istorice in vederea inscrierii persoanei atestate, dupa caz, in registrul expertilor sau in registrul specialistilor.
    (2) Directia monumentelor istorice elibereaza in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii documentele de atestare, respectiv certificatul de atestare, legitimatia si stampila de expert sau de specialist, conform modelelor prezentate in anexele nr. 5, 6 si 7.

    CAP. 3
    Atributii si raspunderi ale expertilor si specialistilor

    Art. 15
    Atributii si raspunderi comune expertilor si specialistilor:
    a) elaborarea expertizelor, a proiectelor si a cercetarilor se va efectua avandu-se in vedere cerintele celorlalte domenii implicate, altele decat cele pentru care sunt atestati;
    b) proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul, impreuna cu executantul raspund, potrivit legii, de supunerea spre verificare a intregului proiect, precum si de modificarile efectuate fara acceptul verificatorului tehnic, daca prin aceasta se afecteaza calitatea edificiului;
    c) expertii si/sau specialistii vor pune la dispozitie organismelor de control abilitate, la cererea acestora, spre consultare, datele si documentatiile solicitate;
    d) expertii si/sau specialistii sunt obligati sa instiinteze C.N.M.I. si Directia monumentelor istorice despre orice situatii de degradare, de folosire necorespunzatoare si/sau de incalcare a prevederilor legale privind monumentele istorice clasate, altele decat cele care fac obiectul propriilor studii sau lucrari;
    e) expertii si/sau specialistii sunt obligati sa semnaleze C.N.M.I. si Directiei monumentelor istorice edificiile care pot fi incluse in lista cuprinzand monumentele istorice;
    f) pentru modificarea solutiilor din proiectul avizat expertii si specialistii au obligatia de a obtine avizul C.N.M.I.
    Art. 16
    Atributii si raspunderi specifice expertilor:
    a) expertii atestati conform prezentelor norme au dreptul sa elaboreze expertize numai pentru domeniul in care au fost atestati;
    b) expertii raspund de asigurarea cerintelor impuse de doctrinele si principiile de restaurare stipulate in actele internationale din domeniul monumentelor istorice la care Romania a aderat, atat prin stabilirea conceptului de abordare a studiilor si cercetarilor preliminare, cat si prin conceptele de restaurare, de la conservare pana la punerea in valoare;
    c) expertii in specialitatea arhitectura coordoneaza toate specialitatile ce concura la elaborarea expertizelor si la intocmirea studiului de fezabilitate;
    d) expertii vor certifica, in fazele urmatoare de proiectare, ca s-au respectat solutiile de principiu continute in concluziile expertizei, precum si avizele C.N.M.I., iar pe parcursul executarii lucrarilor si la receptia acestora, punerea in opera a proiectului;
    e) expertii vor stabili domeniile pentru care sunt necesare investigatii si verificari pentru extinderea expertizei si/sau fazele urmatoare de cercetare si proiectare;
    f) expertii vor semna si vor stampila toate piesele scrise si desenate ale expertizelor pe care le intocmesc;
    g) expertii pot elabora studii, investigatii si proiecte, dar nu pot verifica documentatiile proprii elaborate in calitate de proiectant;
    h) expertii vor tine la zi registrul de evidenta a expertizelor intocmite si a acordurilor cu privire la documentatiile elaborate de specialistii intocmitori.
    Art. 17
    Atributii si raspunderi specifice specialistilor:
    A. Specialistii atestati in specializarea "studii, investigatii, cercetari si evidenta" au urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) sa cunoasca criteriile de atribuire sau de pierdere a calitatii de monument istoric;
    b) sa cunoasca metodologia de intocmire a fiselor de monument;
    c) sa intocmeasca documentele primare ce stau la baza fiselor de monument (relevee sumare, investigatii locale, fotografii, cercetare de arhiva, masuratori, alte investigatii specifice, dupa caz), precum si a rapoartelor de inspectie;
    d) sa cunoasca legislatia in vigoare din domeniu, precum si cartele si conventiile internationale privind protejarea si conservarea monumentelor istorice.
    B. Specialistii atestati in specializarea "verificare studii, proiecte" au urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) sa verifice, conform domeniilor si specializarilor pentru care au fost atestati, continutul si calitatea proiectelor tehnice de specialitate;
    b) sa verifice documentatiile tehnice de executie privind interventiile la monumentele istorice;
    c) sa nu exercite atributiile de verificator asupra propriilor proiecte;
    d) sa urmareasca respectarea in fazele de proiectare a prevederilor expertizelor avizate, precum si a continutului avizelor C.N.M.I.;
    e) sa atentioneze proiectantul cu privire la modificarile ce pot decurge din alte cerinte si/sau reglementari tehnice in vigoare si sa stabileasca modul de solutionare;
    f) sa semneze si sa stampileze piesele scrise si desenate care au facut obiectul verificarii si sa intocmeasca referatul de verificare in conformitate cu exigentele C.N.M.I.;
    g) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a proiectelor verificate.
    C. Specialistii atestati in specializarile "sef de proiect complex" si "sef de proiect" au urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) sa intocmeasca proiecte sau sa conduca si sa coordoneze lucrari de aceasta natura, conform domeniului si specializarii in care au fost atestati;
    b) sa fundamenteze riguros, din punct de vedere stiintific si tehnic, solutiile adoptate, in acord cu cerintele stipulate in actele internationale din domeniul monumentelor istorice;
    c) sa respecte concluziile conceptuale ale expertizelor, precum si prevederile referatelor de verificare tehnica;
    d) sa prezinte C.N.M.I., la cererea acesteia, datele stiintifice si tehnice necesare pentru sustinerea lucrarilor elaborate;
    e) sa respecte avizele C.N.M.I. prin introducerea prevederilor acestora in lucrarile elaborate;
    f) sa prezinte spre reavizare eventualele modificari si completari majore fata de solutiile avizate anterior, in cazul aparitiei unor situatii noi pe santierele de restaurare;
    g) sa urmareasca, sa verifice si sa aprobe pe santier modul de punere in opera a documentatiilor pe care le-au intocmit;
    h) sa dispuna, fara incalcarea avizului C.N.M.I., adaptarile solutiilor tehnice in conformitate cu situatia reala din santier;
    i) sa participe la analizarea ofertelor de executie a lucrarilor propriu-zise, precum si la receptionarea acestora;
    j) sa semneze si sa stampileze toate documentatiile elaborate;
    k) sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor intocmite.
    D. Specialistii atestati in specializarea "executare lucrari" au urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) sa conduca lucrari de interventii la monumentele istorice numai in baza documentatiilor de executie avizate de C.N.M.I., cu respectarea prevederilor cuprinse in autorizatia si in avizele legale de construire;
    b) sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedeele de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei, precum si programele de realizare a lucrarilor;
    c) sa asigure conducerea punctelor de lucru din subordine cu personal atestat;
    d) sa cunoasca cu exactitate continutul documentatiilor de executie pentru toate punctele de lucru din subordine;
    e) sa asigure informarea operativa a sefului de proiect, ori de cate ori este cazul, despre evolutia lucrarilor si, in special, despre necesitatea de adaptare a solutiilor din documentatie cu situatia reala din teren;
    f) sa cunoasca principiile generale de restaurare si de conservare stipulate in actele internationale din domeniul monumentelor istorice;
    g) sa nu permita abaterea de la prevederile documentatiei avizate sau de la dispozitiile de santier;
    h) sa cunoasca tehnicile si materialele traditionale de executie, specifice domeniului de activitate;
    i) sa asigure punctele de lucru cu personal muncitor calificat si specializat in lucrari de restaurare si sa se preocupe de perfectionarea permanenta a acestuia in meseriile traditionale ce acopera domeniul;
    j) sa intocmeasca si sa tina la zi registrele de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;
    k) sa opreasca executarea lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate, abateri de la prevederile proiectului de executie sau au fost descoperite urme de interes arheologic, arhitectural sau artistic si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa decizia sefului de proiect;
    l) sa raspunda, conform atributiilor ce le revin, de realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor specifice lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare si punere in valoare.
    E. Specialistii atestati in specializarea "dirigentare lucrari" au urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) dirigintele de santier este reprezentantul angajatorului pentru lucrarile propriu-zise de conservare, prin care acesta isi exercita controlul asupra corectitudinii tehnice si economice a lucrarilor;
    b) dirigintele de santier are toate atributiile si raspunderile pe care i le acorda angajatorul in conformitate cu prevederile juridice si tehnice privind activitatea generala in constructii, la care se adauga cele specifice domeniului monumentelor istorice, dupa cum urmeaza:
    - cunoasterea temeinica, din punct de vedere tehnic si stiintific, a documentatiilor avizate ce se executa;
    - supravegherea si controlul corectitudinii interventiilor de orice natura pe perioada executarii lucrarilor, in acord cu specificul lucrarilor de conservare-restaurare;
    - aducerea la cunostinta angajatorului a necesitatii asigurarii protejarii monumentului in caz de intrerupere sezoniera sau pe perioada nedeterminata, dupa caz, a lucrarilor de restaurare aflate in curs de executie;
    - urmarirea aplicarii cu strictete a inscrisurilor din registrul de comunicari de santier, inspectie si control si din registrul de dispozitii de santier;
    - asigurarea in permanenta a celei mai bune conlucrari intre beneficiar si finantator, pe de o parte, si specialisti - cercetatori, proiectanti si antreprenori restauratori, pe de alta parte;
    - verificarea in permanenta a calitatii si aspectului materialelor puse in opera, in acord cu prevederile proiectului avizat;
    - verificarea temeinica a inscrisurilor si a schitelor din caietele de atasamente ale monumentului, cu pozitionarea exacta a fiecarei interventii, avand in vedere importanta acestor caiete in cadrul jurnalului de restaurare;
    - semnalarea prompta a oricaror descoperiri de urme de interes istoric, artistic si arhitectural si luarea masurilor de protejare provizorie a acestora pana la inregistrarea lor;
    - participarea si urmarirea intocmirii jurnalului de restaurare - cartea constructiei si predarea acestuia angajatorului la receptia lucrarilor.
    F. Specialistii atestati in specializarea "inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice" au urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) sa cunoasca proiectul si lucrarile efectuate sau in curs de efectuare pentru mentinerea starii de conservare si exploatare a monumentelor istorice pentru care au atributii de serviciu;
    b) sa verifice existenta cartii tehnice a monumentului la fiecare detinator si sa cunoasca continutul acesteia pentru monumentele istorice pentru care au atributii de serviciu;
    c) sa completeze la zi evenimentele survenite in existenta monumentului, atat in cartea tehnica, cat si in fisa monumentului pentru monumentele istorice pentru care au atributii de serviciu;
    d) sa controleze periodic respectarea conditiilor cuprinse in proiectul de urmarire speciala a comportarii in exploatare si a celor prevazute in cartea tehnica a monumentului pentru monumentele istorice pentru care au atributii de serviciu;
    e) sa solicite detinatorului de monumente istorice efectuarea de cercetari sau expertize de catre specialisti sau experti atestati, in cazul constatarii unor degradari la monumentele istorice pentru care au atributii de serviciu;
    f) sa controleze periodic starea de conservare a monumentelor istorice pentru care au atributii de serviciu;
    g) sa verifice si sa completeze periodic si in cazuri de dezastre cartea tehnica a constructiei;
    h) sa analizeze comportarea obiectivului in directa legatura cu solutiile tehnico-economice propuse in faza de cercetare-proiectare, precum si conditiile de interventie stabilite pe parcurs;
    i) sa urmareasca utilizarea obiectivului potrivit caietului de sarcini, masurile speciale, comportarea acestuia in timp, acceptand schimbarea functionalitatii acestuia numai in conditiile legii;
    j) pe baza analizei asupra comportarii in timp sa prezinte periodic concluzii asupra disfunctiilor aparute, facand propuneri fundamentate tehnico-economic;
    k) responsabilul cu urmarirea in timp are obligatia de a efectua in totalitate analiza obiectivului, inclusiv in relatia acestuia cu mediul si cu pozitia lui in teritoriu. Analiza va identifica efectele favorabile si disfunctiile in coabitarea diverselor calitati ale obiectivului.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 18
    (1) Incalcarea obligatiilor si atributiilor ce revin specialistilor sau expertilor conform prevederilor prezentelor norme, in functie de gravitatea faptei comise, se sanctioneaza astfel:
    a) avertisment;
    b) suspendarea valabilitatii certificatului de atestare pe o perioada de minimum 6 luni si maximum 2 ani;
    c) anularea certificatului de atestare.
    (2) Aplicarea sanctiunilor se face gradual sau direct, in functie de gravitatea faptei.
    Art. 19
    Aplicarea sanctiunilor se face prin hotarare a C.A.D.M.I., care are la baza:
    a) raportul de constatare intocmit de Directia monumentelor istorice sau de alte organisme abilitate, inaintat C.A.D.M.I.;
    b) referatul unei comisii formate din 3 specialisti, care analizeaza si confirma raportul si care propun sanctiunea si durata acesteia. Comisia este constituita din urmatoarele persoane: un specialist numit de C.A.D.M.I., unul recomandat de Directia monumentelor istorice si unul propus de catre cel nominalizat pentru sanctionare din randul persoanelor inscrise in registrul expertilor sau in registrul specialistilor.
    Art. 20
    Pe perioada suspendarii, sau a anularii certificatului de atestare persoana fizica in cauza nu mai poate realiza activitati in domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice.
    Art. 21
    Avertismentul si suspendarea certificatului de atestare se considera ridicate la data indeplinirii conditiilor care au condus la luarea masurii de sanctionare, respectiv la sfarsitul perioadei de suspendare.
    Art. 22
    Anularea certificatului de atestare se face in urmatoarele cazuri:
    a) cand a mai fost sanctionat de doua ori cu suspendarea certificatului de atestare;
    b) cand persoanele fizice atestate realizeaza alte activitati decat cele pentru care sunt atestate sau realizeaza activitati in perioada in care sunt suspendate;
    c) cand prin activitatea sa persoana fizica atestata produce mutilari sau distrugeri ale monumentului istoric din cauza nerespectarii avizelor;
    d) cand persoana fizica atestata a fost condamnata prin sentinta definitiva pentru fapte comise in exercitarea profesiei.
    Art. 23
    Documentele de atestare - certificatul de atestare, stampila si legitimatia - suspendate sau anulate se predau Ministerului Culturii - Directia monumentelor istorice de catre detinatori, in termen de 15 zile de la instiintare.
    Art. 24
    In cazul in care faptele care au condus la suspendarea sau la anularea certificatului de atestare intrunesc elementele constitutive ale infractiunii, C.A.D.M.I. dispune sesizarea autoritatilor publice competente.
    Art. 25
    Persoana al carei certificat de atestare a fost anulat nu mai poate solicita si nici primi un alt certificat de atestare decat dupa trecerea a cel putin 5 ani de la data anularii, reluand procedura de atestare.
    Art. 26
    (1) Hotararile C.A.D.M.I. privind aplicarea sanctiunilor se aduc la cunostinta persoanelor fizice in cauza si Directiei monumentelor istorice, prin instiintare scrisa, de catre C.A.D.M.I.
    (2) Instiintarea persoanelor fizice in cauza se va face prin scrisoare cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data pronuntarii hotararii, si va contine motivele care au determinat luarea masurii de sanctionare si sanctiunea aplicata.
    Art. 27
    (1) Sanctiunile pot fi contestate in scris, in termen de 15 zile de la primirea instiintarii. Dupa aceasta data sanctiunea ramane definitiva.
    (2) Contestatia cu privire la hotararea C.A.D.M.I. de aplicare a unei sanctiuni se rezolva de Directia monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii in termen de 60 de zile de la depunere.
    (3) In cazul in care cel sanctionat este nemultumit de modul in care i-a fost solutionata contestatia, el se poate adresa instantelor de drept comun, potrivit procedurii contenciosului administrativ.
    (4) Pe perioada rezolvarii contestatiilor drepturile pe care le acorda certificatul de atestare sunt suspendate.
    Art. 28
    Directia monumentelor istorice are obligatia de a face mentiunile necesare, dupa caz, in registrul expertilor sau in registrul specialistilor, precum si in legitimatia de specialist sau de expert.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 29
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme persoanele fizice care desfasoara activitati in domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice sunt obligate sa obtina certificatul de atestare.
    Art. 30
    Nu pot fi atestate persoanele carora li s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit pentru savarsirea unei infractiuni.

    ANEXA 2

                               TABEL
privind domeniile, calitatile si exigentele de atestare a expertilor si specialistilor in domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Studii, investigatii, cercetari si evidenta monumentelor istorice
    II  - Verificare proiecte
    III - Sef proiect complex
    IV  - Sef proiect
    V   - Executare lucrari
    VI  - Dirigentare lucrari
    VII - Inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
 _________________________________________________________________________
|    |                         |               Calitati                   |
|    |                         |__________________________________________|
|    |                         |       |            Specialisti           |
|    |                         |       |__________________________________|
| Nr.|                         |Experti|          Specializari            |
|crt.|      Domenii            |       |__________________________________|
|    |                         |       | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|    |                         |       |___|____|_____|____|___|____|_____|
|    |                         |       | A | B  |  C  |  D | E |  F |  G  |
|____|_________________________|_______|___|____|_____|____|___|____|_____|
| 1. | Restaurare arhitectura  |       | *)| *) | *)  | *) | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|       |___|____|_____|____|___|____|_____|
| 2. | Urbanism, parcuri si    |       |   |    |     |    |   |    |     |
|    | gradini                 |  E1   | *)| *) | *)  | *) | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|       |___|____|_____|____|___|____|_____|
| 3. | Cercetare monumente     |       |   |    |     |    |   |    |     |
|    | istorice                |       | *)|    |     |    |   |    | *)  |
|____|_________________________|_______|___|____|_____|____|___|____|_____|
|    | Inginerie - consolidare |       |   |    |     |    |   |    |     |
| 4. | si/sau restaurare       |   E2  |   | *) |     | *) | *)| *) | *)  |
|    | structuri istorice      |       |   |    |     |    |   |    |     |
|____|_________________________|_______|___|____|_____|____|___|____|_____|
| 5. | Inginerie - instalatii  |       |   | *) |     | *) | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|_______|___|____|_____|____|___|____|_____|
|    | Componente artistice    |       |   |    |     |    |   |    |     |
| 6. |Restaurare pictura murala|       | *)| *) |     | *) | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|       |___|____|_____|____|___|____|_____|
|    | Componente artistice    |   E3  |   |    |     |    |   |    |     |
| 7. | Restaurare pictura      |       |   |    |     |    |   |    |     |
|    | pe lemn                 |       | *)| *) |     | *) | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|_______|___|____|_____|____|___|____|_____|
|    | Componente artistice    |       |   |    |     |    |   |    |     |
| 8. | Restaurare lemn,        |       |   |    |     |    |   |    |     |
|    | sculptura lemn          |       |   | *) |     | *) | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|       |___|____|_____|____|___|____|_____|
|    | Componente artistice    |       |   |    |     |    |   |    |     |
| 9. | Restaurare piatra,      |   E4  |   |    |     |    |   |    |     |
|    | sculptura, piatra       |       | *)| *) |     | *) | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|       |___|____|_____|____|___|____|_____|
| 10.| Componente artistice    |       |   |    |     |    |   |    |     |
|    | Restaurare metal        |       | *)| *) |     | *) | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|_______|___|____|_____|____|___|____|_____|
| 11.| Arheologie -            |       |   |    |     |    |   |    |     |
|    | preistorie, antichitate |       | *)| *) |     |    | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|  E5   |___|____|_____|____|___|____|_____|
| 12.| Arheologie - ev mediu,  |       |   |    |     |    |   |    |     |
|    | perioada moderna        |       | *)| *) |     |    | *)| *) | *)  |
|____|_________________________|_______|___|____|_____|____|___|____|_____|

    *) Specializarile in care sunt atestati specialistii.

    ANEXA 3

                              CRITERII
de atestare a expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice

    CAP. 1
    Calitati si domenii de atestare

    Art. 1
    Calitatile in care, potrivit legii, se face atestarea specialistilor, persoane fizice cu activitate in domeniul monumentelor istorice, sunt:
    a) expert in domeniul protejarii monumentelor istorice, denumit in continuare expert;
    b) specialist in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice, denumit in continuare specialist.
    Art. 2
    Domeniile in care se face atestarea expertilor conform anexei nr. 2 sunt:
    a) E1 - restaurare arhitectura; urbanism, parcuri si gradini; cercetare monumente istorice;
    b) E2 - inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
    c) E3 - componente artistice - restaurare pictura murala si pictura pe lemn;
    d) E4 - componente artistice - restaurare lemn si sculptura lemn, restaurare piatra si sculptura piatra, restaurare metal;
    e) E5 - arheologie - preistorie, antichitate, ev mediu, perioada moderna.
    Art. 3
    Domeniile in care se face atestarea specialistilor conform anexei nr. 2 sunt:
    a) 1. restaurare arhitectura;
    b) 2. urbanism, parcuri si gradini;
    c) 3. cercetare monumente istorice;
    d) 4. inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
    e) 5. inginerie - instalatii;
    f) 6. componente artistice - restaurare pictura murala;
    g) 7. componente artistice - restaurare pictura pe lemn;
    h) 8. componente artistice - restaurare lemn, sculptura lemn;
    i) 9. componente artistice - restaurare piatra, sculptura piatra;
    j) 10. componente artistice - restaurare metal;
    k) 11. arheologie - preistorie si antichitate;
    l) 12. arheologie - ev mediu si perioada moderna.
    Art. 4
    Atestarea specialistilor se face conform specializarilor marcate cu *) in anexa nr. 2, respectiv:
    A - studii, investigatii, cercetari si evidenta monumentelor istorice;
    B - verificare proiecte;
    C - sef proiect complex;
    D - sef proiect;
    E - executare lucrari;
    F - dirigentare lucrari;
    G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice.

    CAP. 2
    Criterii de atestare

    Art. 5
    Domeniile, calitatile si criteriile de atestare sunt cele stabilite in continuare, astfel:
    A. pentru calitatea de expert:
    - domeniile - toate, mai putin inginerie - instalatii.
    - criteriile de atestare:
    1. studii - absolvent de studii universitare cu diploma de licenta in domeniul de atestare;
    2. vechime - 20 (douazeci) de ani de activitate efectiva in domeniul monumentelor istorice;
    3. experienta - 12 (douasprezece) lucrari complexe in domeniul evidentei, protejarii, conservarii, restaurarii, consolidarii, punerii in valoare a monumentelor istorice. Se cumuleaza: lucrari de sinteza, carti de specialitate, teza de doctorat in domeniu, proiecte de restaurare-consolidare, lucrari de restaurare-conservare executate, lucrari de investigare-cercetare arheologica, lucrari de restaurare componente artistice, cursuri universitare predate in domeniu, cursuri si/sau stagii de specialitate absolvite;
    4. polivalenta - experienta corespunzatoare in 3 (trei) dintre urmatoarele 6 (sase) grupe de activitati:
    a) stiintifica: cercetare - studii - investigatii;
    b) conceptuala: expertizare - proiectare - restaurare - conservare - protejare;
    c) practica: executie propriu-zisa a lucrarilor;
    d) de sinteza: avizare - coordonare - conducere;
    e) didactica: de invatamant superior de specialitate;
    f) adiacenta: publicistica, redactionala;
    B. pentru calitatea de specialist:
    - domeniile - restaurare arhitectura; urbanism, parcuri si gradini; cercetare monumente istorice; inginerie; consolidare-restaurare structuri istorice, instalatii, componente artistice, arheologie;
    - specializarile - studii, investigatii, cercetari si evidenta monumentelor istorice, verificare proiecte, sef proiect, sef proiect complex, executare lucrari, dirigentare lucrari, inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice;
    - criteriile de atestare:
    1. studii - absolvent de studii universitare cu diploma de licenta in domeniul de atestare;
    2. vechime - activitate efectiva de 7 (sapte) ani in proiectare, executie sau avizare pentru monumente istorice. Se cumuleaza activitatea efectiva, pregatirea universitara specifica, postuniversitara de specialitate, durata cursurilor si a specializarilor agreate de Ministerul Culturii;
    3. experienta:
    - participarea la intocmirea a minimum 5 (cinci) proiecte sau la executarea a minimum 5 (cinci) lucrari;
    - minimum 5 (cinci) ani de avizare, cumulat cu proiecte si/sau cu lucrari executate;
    - pentru specialitatea sef proiect complex solicitantul trebuie sa aiba aceeasi experienta in domeniu ca si cea ceruta pentru calitatea de expert;
    C. pentru calitatea de specialist in specializarea "executare lucrari":
    - domeniile - toate, mai putin cercetarea monumentelor istorice;
    - criteriile de atestare:
    1. studii - absolvent de studii universitare cu diploma de licenta in domeniul de atestare;
    2. vechime - 3 (trei) ani;
    3. experienta:
    - 2 (doua) lucrari pentru candidatii cu studii superioare de lunga durata;
    - 3 (trei) lucrari pentru candidatii cu studii superioare de scurta durata;
    D. pentru calitatea de specialist in specializarea "dirigentare lucrari":
    - domeniile - toate, mai putin cercetarea monumentelor istorice;
    - criteriile de atestare:
    1. studii - absolvent de studii universitare cu diploma de licenta in domeniul de atestare sau de studii medii tehnice de specialitate in domeniul de atestare;
    2. vechime:
    a) pentru toate domeniile, mai putin componentele artistice si arheologie:
    - activitate efectiva de 7 (sapte) ani pentru tehnicieni, de 5 (cinci) ani pentru subingineri si conductori arhitecti si de 3 (trei) ani pentru arhitecti si ingineri;
    b) pentru componente artistice si arheologie;
    - activitate efectiva de 5 (cinci) ani;
    3. experienta - proiectarea sau executarea de lucrari la:
    - 5 (cinci) monumente istorice, pentru tehnicieni constructori;
    - 4 (patru) monumente istorice, pentru subingineri si conductori arhitecti;
    - 3 (trei) monumente istorice, pentru artisti plastici, arhitecti, ingineri si arheologi.

    ANEXA 4

                             Domnule Director,

    Subsemnatul/subsemnata ...................................................., nascut/nascuta la data de .................. in localitatea ...................,
judetul ............, domiciliat in .................., str. .................
                                       (localitatea)
nr. ........, sectorul ........., judetul .............. telefon/fax .........., legitimat/legitimata cu ......... seria ....... nr. ........, eliberat de ....., absolvent/absolventa al/a .............., promotia .........., tara ..........., solicit atestarea profesionala in domeniul monumentelor istorice pentru:
    - calitatea .......................................;
    - domeniile .......................................;
    - specializarea .................................. .
    In sustinerea cererii anexez documentele prevazute in normele de atestare.
    Rog ca dupa analizarea documentelor depuse sa mi se comunice data la care sunt programat/programata pentru examinare.
    Declar ca am luat cunostinta de atributiile si de raspunderile care imi vor reveni potrivit prevederilor normelor de atestare, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. ............./..............., si inteleg sa le respect intocmai.

    Localitatea ................
    Data .......................

                                                 Semnatura
                                               ..............

            Domnului Director al Directiei monumentelor istorice

    ANEXA 5
 ___________________________________________________________________________
|                              :  ___________________________________________ |
|          ROMANIA             : |                ROMANIA                    ||
|    MINISTERUL CULTURII       : |           MINISTERUL CULTURII             ||
|                              : |                                           ||
|   CERTIFICAT DE ATESTARE     : |          CERTIFICAT DE ATESTARE           ||
|    Nr. ....... din .....     : |           Nr. ....... din .....           ||
| _______                      : | ______                                    ||
||       |                     : ||      |    Se atesta .....................||
||       |                     : ||      | nascut(a) in anul ........... luna||
||       |                     : ||      | ....... ziua ...... localitatea   ||
||       |                     : ||      | ...... judetul (sectorul) ........||
||_______| SEMNATURA           : ||______| de profesie ........ domiciliat(a)||
|          TITULARULUI         : |         in ........... str. ..............||
|                              : |         nr. ...... blocul .......... scara||
| numele: .................... : |         .... ap .... judetul (sectorul)   ||
| prenumele: ................. : |         .............. pentru a desfasura ||
| data nasterii: ............. : | SEMNATURA activitatea in domeniul         ||
| locul nasterii: ............ : |  TITULAR, conservarii monumentelor        ||
|                 ............ : |           istorice cu calitatea de        ||
| de profesie: ............... : |                                           ||
| domiciliul actual: ......... : |                   EXPERT                  ||
| ............................ : |                                           ||
| are calitatea de ........... : | in domeniile ...........................  ||
| in domeniile ............... : |              ...........................  ||
|                              : |                                           ||
| MINISTRUL CULTURII           : |   MINISTRUL CULTURII                      ||
|                   SECRETAR   : |                      SECRETAR C.A.D.M.I.  ||
|                   C.A.D.M.I. : |                                           ||
|                              : |                                           ||
| SERIA ..... Nr. ........     : | SERIA ..... Nr. ........                  ||
|                              : |___________________________________________||
|______________________________:______________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                              :  ___________________________________________ |
|          ROMANIA             : |                ROMANIA                    ||
|    MINISTERUL CULTURII       : |           MINISTERUL CULTURII             ||
|                              : |                                           ||
|   CERTIFICAT DE ATESTARE     : |          CERTIFICAT DE ATESTARE           ||
|    Nr. ....... din .....     : |           Nr. ....... din .....           ||
| _______                      : |  _______                                  ||
||       |                     : | |       |    Se atesta .................. ||
||       |                     : | |       | nascut(a) in anul ........ luna ||
||       |                     : | |       | ....... ziua ...... localitatea ||
||       |                     : | |       | ...... judetul (sectorul) ..... ||
||_______| SEMNATURA           : | |_______| de profesie ...... domiciliat(a)||
|          TITULARULUI         : |           in ......... str. ............. ||
|                              : |           nr. ..... blocul ........ scara ||
| numele: .................... : |           .... ap .... judetul (sectorul) ||
| prenumele: ................. : |           ............ pentru a desfasura ||
| data nasterii: ............. : | SEMNATURA activitatea in domeniul         ||
| locul nasterii: ............ : |  TITULAR  conservarii monumentelor        ||
|                 ............ : |           istorice cu calitatea de        ||
| de profesie: ............... : |                                           ||
| domiciliul actual: ......... : |                SPECIALIST                 ||
| ............................ : |                                           ||
| are calitatea de ........... : | in domeniile ..........................   ||
| in domeniile ............... : |                                           ||
| pentru specializarile ...... : | pentru specializarile .................   ||
|                              : |                                           ||
| MINISTRUL CULTURII           : |   MINISTRUL CULTURII                      ||
|                   SECRETAR   : |                      SECRETAR C.A.D.M.I.  ||
|                   C.A.D.M.I. : |                                           ||
|                              : |                                           ||
| SERIA ..... Nr. ........     : | SERIA ..... Nr. ........                  ||
|                              : |___________________________________________||
|______________________________:______________________________________________|

    ANEXA 6
 ____________________________________________________________________________
|                                      |               ROMANIA               |
|                                      |         MINISTERUL CULTURII         |
| Titularul legitimatiei este autorizat|                                     |
| sa inspecteze, sa efectueze          |                                     |
| masuratori, sa fotografieze          |                                     |
| interiorul si exteriorul oricarui    |                                     |
| monument istoric, ansamblu sau       |                                     |
| rezervatie, in baza legislatiei in   |                                     |
| vigoare privind protejarea           |                                     |
| monumentelor istorice.               |                                     |
| Referatele de constatare se vor      |                                     |
| prezenta ministrului culturii,       |                                     |
| Comisiei Nationale a Monumentelor    |                                     |
| Istorice si Directiei monumentelor   |                                     |
| istorice.                            |             LEGITIMATIE             |
|                                      |                 DE                  |
|                                      |               EXPERT                |
|                                      |       IN DOMENIUL PROTEJARII        |
|                                      |       MONUMENTELOR ISTORICE         |
|                                      |                                     |
|                                      |   Nr.                               |
|                                      |   Seria                             |
|______________________________________|_____________________________________|
  Pag. 8                                       Pag. 1
 ____________________________________________________________________________
|                                      |     ATRIBUTII SI RASPUNDERI ALE     |
|                                      |    EXPERTILOR SI SPECIALISTILOR     |
|                                      |                                     |
|                                      | Art. 15                             |
|                                      | Atributii si raspunderi comune      |
|                                      | expertilor si specialistilor:       |
|                                      | a) elaborarea expertizelor, a       |
|                                      | proiectelor si a cercetarilor se va |
|                                      | efectua avandu-se in vedere         |
|                                      | cerintele celorlalte domenii        |
|                                      | implicate, altele decat cele pentru |
|                                      | care sunt atestati;                 |
|                                      | b) proiectantul, proprietarul,      |
|                                      | investitorul sau administratorul,   |
|                                      | impreuna cu executantul raspund,    |
|                                      | potrivit legii, de supunerea spre   |
|                                      | verificare a intregului proiect,    |
|                                      | precum si de modificarile efectuate |
|                                      | fara acceptul verificatorului       |
|                                      | tehnic, daca prin aceasta se        |
|                                      | afecteaza calitatea edificiului;    |
|                                      | c) expertii si/sau specialistii vor |
|                                      | pune la dispozitie organismelor de  |
|                                      | control abilitate, la cererea       |
|                                      | acestora, spre consultare, datele   |
|                                      | si documentatiile solicitate;       |
|                                      | d) expertii si/sau specialistii sunt|
|                                      | obligati sa instiinteze C.N.M.I. si |
|                                      | Directia monumentelor istorice      |
|                                      | despre orice situatii de degradare, |
|                                      | de folosire necorespunzatoare si/sau|
|                                      | de incalcare a prevederilor legale  |
|                                      | privind monumentele istorice        |
|                                      | clasate, altele decat cele care fac |
|                                      | obiectul propriilor studii sau      |
|                                      | lucrari;                            |
|                                      | e) expertii si/sau specialistii sunt|
|                                      | obligati sa semnaleze C.N.M.I. si   |
|                                      | Directiei monumentelor istorice     |
|                                      | edificiile care pot fi incluse in   |
|                                      | lista cuprinzand monumentele        |
|                                      | istorice;                           |
|                                      | f) pentru modificarea solutiilor    |
|                                      | din proiectul avizat expertii si    |
|                                      | specialistii au obligatia de a      |
|                                      | obtine avizul C.N.M.I.              |
|                                      | Art. 16                             |
|                                      | Atributii si raspunderi specifice   |
|                                      | expertilor:                         |
|                                      | Art. 17                             |
|                                      | Atributii si raspunderi specifice   |
|                                      | specialistilor:                     |
|                                      |                                     |
|                                      |        Extras din Normele privind   |
|                                      | atestarea expertilor in domeniul    |
|                                      | protejarii monumentelor istorice si |
|                                      | a specialistilor in domeniul        |
|                                      | conservarii si restaurarii          |
|                                      | monumentelor istorice               |
|______________________________________|_____________________________________|
  Pag. 2                                 Pag. 7
 ____________________________________________________________________________
|                                      |                                     |
|  Sanctiuni                           |                                     |
|  _________________________________   |  _________      ___________________ |
| |                                 |  | |         |      (data eliberarii)  |
| |                                 |  | |         |                         |
| |                                 |  | |  foto   |                         |
| |                                 |  | |         |                         |
| | Data ......... Director D.M.I.  |  | |         |                         |
| |_________________________________|  | |_________|   Semnatura titularului |
| |                                 |  |              ______________________ |
| |                                 |  |                                     |
| |                                 |  |                                     |
| |                                 |  |                                     |
| | Data ......... Director D.M.I.  |  |                                     |
| |_________________________________|  |                                     |
| |                                 |  |                                     |
| |                                 |  | numele:         .................   |
| |                                 |  | prenumele:      .................   |
| |                                 |  | data nasterii:  .................   |
| |                                 |  | locul nasterii: .................   |
| | Data ......... Director D.M.I.  |  |                 .................   |
| |_________________________________|  |                                     |
|______________________________________|_____________________________________|
  Pag. 6                                 Pag. 3
 ____________________________________________________________________________
|                                      |                                     |
|                                      |                         Sanctiuni   |
| domiciliul actual: ................. |   _______________________________   |
|                    ................. |  |                               |  |
|                    ................. |  |                               |  |
|                                      |  |                               |  |
| de profesie:       ................. |  |                               |  |
|                                      |  | Data ........ Director D.M.I. |  |
|                                      |  |_______________________________|  |
| este atestat sa lucreze in domeniul  |  |                               |  |
| protejarii monumentelor istorice, in |  |                               |  |
| calitate de                          |  |                               |  |
|                    ................. |  |                               |  |
|                                      |  | Data ........ Director D.M.I. |  |
| in domeniile de activitate:          |  |_______________________________|  |
|                    ................. |  |                               |  |
|                                      |  |                               |  |
|                    ................. |  |                               |  |
|                                      |  |                               |  |
|                    ................. |  |                               |  |
|                                      |  | Data ........ Director D.M.I. |  |
|  Ministrul culturii                  |  |_______________________________|  |
|                                      |                                     |
|                   Secretar C.A.D.M.I.|                                     |
|______________________________________|_____________________________________|
  Pag. 4                                 Pag. 5
 ____________________________________________________________________________
|                                      |               ROMANIA               |
|                                      |         MINISTERUL CULTURII         |
| Titularul legitimatiei este autorizat|                                     |
| sa inspecteze, sa efectueze          |                                     |
| masuratori, sa fotografieze          |                                     |
| interiorul si exteriorul oricarui    |                                     |
| monument istoric, ansamblu sau       |                                     |
| rezervatie, in baza legislatiei in   |                                     |
| vigoare privind protejarea           |                                     |
| monumentelor istorice.               |                                     |
| Referatele de constatare se vor      |                                     |
| prezenta ministrului culturii,       |                                     |
| Comisiei Nationale a Monumentelor    |                                     |
| Istorice si Directiei monumentelor   |                                     |
| istorice.                            |            LEGITIMATIE              |
|                                      |                DE                   |
|                                      |            SPECIALIST               |
|                                      |      IN DOMENIUL CONSERVARII        |
|                                      |           SI RESTAURARII            |
|                                      |       MONUMENTELOR ISTORICE         |
|                                      |                                     |
|                                      |   Nr.                               |
|                                      |   Seria                             |
|______________________________________|_____________________________________|
  Pag. 8                                       Pag. 1
 ____________________________________________________________________________
|                                      |                                     |
|  Sanctiuni                           |                                     |
|  _________________________________   |  _________      ___________________ |
| |                                 |  | |         |      (data eliberarii)  |
| |                                 |  | |         |                         |
| |                                 |  | |  foto   |                         |
| |                                 |  | |         |                         |
| | Data ......... Director D.M.I.  |  | |         |                         |
| |_________________________________|  | |_________|   Semnatura titularului |
| |                                 |  |              ______________________ |
| |                                 |  |                                     |
| |                                 |  |                                     |
| |                                 |  |                                     |
| | Data ......... Director D.M.I.  |  |                                     |
| |_________________________________|  |                                     |
| |                                 |  |                                     |
| |                                 |  | numele:         .................   |
| |                                 |  | prenumele:      .................   |
| |                                 |  | data nasterii:  .................   |
| |                                 |  | locul nasterii: .................   |
| | Data ......... Director D.M.I.  |  |                 .................   |
| |_________________________________|  |                                     |
|______________________________________|_____________________________________|
  Pag. 6                                 Pag. 3
 ____________________________________________________________________________
|                                      |                                     |
|                                      |                         Sanctiuni   |
| domiciliul actual: ................. |   _______________________________   |
|                    ................. |  |                               |  |
|                    ................. |  |                               |  |
|                                      |  |                               |  |
| de profesie:       ................. |  |                               |  |
|                                      |  | Data ........ Director D.M.I. |  |
|                                      |  |_______________________________|  |
| este atestat sa lucreze in domeniul  |  |                               |  |
| protejarii monumentelor istorice, in |  |                               |  |
| calitate de                          |  |                               |  |
|                                      |  |                               |  |
|                    ................. |  | Data ........ Director D.M.I. |  |
|                                      |  |_______________________________|  |
| in domeniile de activitate: ........ |  |                               |  |
|                    ................. |  |                               |  |
|                                      |  |                               |  |
| pentru specializarile .............. |  |                               |  |
|                                      |  |                               |  |
|                    ................. |  | Data ........ Director D.M.I. |  |
|                                      |  |_______________________________|  |
|  Ministrul culturii                  |                                     |
|                                      |                                     |
|                   Secretar C.A.D.M.I.|                                     |
|______________________________________|_____________________________________|
  Pag. 4                                 Pag. 5
 ____________________________________________________________________________
|                                      |     ATRIBUTII SI RASPUNDERI ALE     |
|                                      |    EXPERTILOR SI SPECIALISTILOR     |
|                                      |                                     |
|                                      | Art. 15                             |
|                                      | Atributii si raspunderi comune      |
|                                      | expertilor si specialistilor:       |
|                                      | a) elaborarea expertizelor, a       |
|                                      | proiectelor si a cercetarilor se va |
|                                      | efectua avandu-se in vedere         |
|                                      | cerintele celorlalte domenii        |
|                                      | implicate, altele decat cele pentru |
|                                      | care sunt atestati;                 |
|                                      | b) proiectantul, proprietarul,      |
|                                      | investitorul sau administratorul,   |
|                                      | impreuna cu executantul raspund,    |
|                                      | potrivit legii, de supunerea spre   |
|                                      | verificare a intregului proiect,    |
|                                      | precum si de modificarile efectuate |
|                                      | fara acceptul verificatorului       |
|                                      | tehnic, daca prin aceasta se        |
|                                      | afecteaza calitatea edificiului;    |
|                                      | c) expertii si/sau specialistii vor |
|                                      | pune la dispozitie organismelor de  |
|                                      | control abilitate, la cererea       |
|                                      | acestora, spre consultare, datele   |
|                                      | si documentatiile solicitate;       |
|                                      | d) expertii si/sau specialistii sunt|
|                                      | obligati sa instiinteze C.N.M.I. si |
|                                      | Directia monumentelor istorice      |
|                                      | despre orice situatii de degradare, |
|                                      | de folosire necorespunzatoare si/sau|
|                                      | de incalcare a prevederilor legale  |
|                                      | privind monumentele istorice        |
|                                      | clasate, altele decat cele care fac |
|                                      | obiectul propriilor studii sau      |
|                                      | lucrari;                            |
|                                      | e) expertii si/sau specialistii sunt|
|                                      | obligati sa semnaleze C.N.M.I. si   |
|                                      | Directiei monumentelor istorice     |
|                                      | edificiile care pot fi incluse in   |
|                                      | lista cuprinzand monumentele        |
|                                      | istorice;                           |
|                                      | f) pentru modificarea solutiilor    |
|                                      | din proiectul avizat expertii si    |
|                                      | specialistii au obligatia de a      |
|                                      | obtine avizul C.N.M.I.              |
|                                      | Art. 16                             |
|                                      | Atributii si raspunderi specifice   |
|                                      | expertilor:                         |
|                                      | Art. 17                             |
|                                      | Atributii si raspunderi specifice   |
|                                      | specialistilor:                     |
|                                      |                                     |
|                                      |        Extras din Normele privind   |
|                                      | atestarea expertilor in domeniul    |
|                                      | protejarii monumentelor istorice si |
|                                      | a specialistilor in domeniul        |
|                                      | conservarii si restaurarii          |
|                                      | monumentelor istorice               |
|______________________________________|_____________________________________|
  Pag. 2                                 Pag. 7

    ANEXA 7

    Ordinul ministrului culturii nr. .......

                              STAMPILELE
pentru experti in domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru specialisti in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice

    Modelul stampilelor pentru experti in domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru specialisti in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice se afla in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 589 din 3 decembrie 1999, la pagina 15.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2032/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2032 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2032/1999
Ordin 2398 2008
privind reorganizarea activitatii de atestare a specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora
Ordin 2019 2002
privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru infiintarea Comisiei de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice
Ordin 2081 2001
privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru infiintarea Comisiei de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice
Ordin 2108 2000
privind modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru infiintarea Comisiei de Atestare in Domeniul Monumentelor Istorice si aprobarea normelor si criteriilor de atestare a expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice si a specialistilor in domeniul conservarii si restaurarii monumentelor istorice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu