Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 201 din 14 martie 1997

pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si achizitie a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, de pe teritoriul tarii, in scopul comercializarii pe piata interna sau la export

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din 16 mai 1997


SmartCity3


    Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    in temeiul dispozitiilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, ale Legii nr. 13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979, ale Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Conventiei privind diversitatea biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, si ale Legii nr. 69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si achizitie a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, de pe teritoriul tarii, in scopul comercializarii pe piata interna sau la export, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului si agentiile judetene de protectie a mediului raspund de organizarea punerii in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    (2) Agentiile judetene de protectie a mediului vor folosi mijloacele de informare existente in teritoriu pentru informarea populatiei si a agentilor economici cu privire la masurile stabilite prin prezentul ordin.
    Art. 3
    (1) Inspectia de stat pentru protectia mediului va organiza si va exercita controlul asupra respectarii dispozitiilor prezentului ordin.
    (2) Nerespectarea masurilor stabilite in prezentul ordin se sanctioneaza in conformitate cu dispozitiile Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si ale Hotararii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

                  Ministrul apelor, padurilor
                  si protectiei mediului,
                  Ion Oltean

    ANEXA 1

                        PROCEDURA DE AUTORIZARE
a activitatilor de recoltare, capturare si achizitie a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, de pe teritoriul tarii, in scopul comercializarii pe piata interna sau la export

    Art. 1
    (1) Recoltarea, capturarea si achizitia plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti sau produse ale acestora, in scopul comercializarii, si comercializarea lor, in stare vie, proaspata sau prelucrata, pe piata interna sau la export, se pot organiza si desfasura numai de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplica pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de recoltare, capturare, achizitie si comercializare a:
    a) plantelor medicinale si aromatice din flora salbatica, sub forma de flori, frunze, fructe, seminte, radacini, rizomi, bulbi; ciupercilor si fructelor de padure; ferigilor, ramurilor de vasc, muschilor, florilor salbatice, ramurilor si mugurilor de arbori si arbusti, rasinilor naturale, precum si a altor plante salbatice sau parti si produse din acestea;
    b) lipitorilor, melcilor, scoicilor, broastelor, racilor, serpilor, pasarilor si mamiferelor, precum si a altor asemenea animale din fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a partilor si produselor acestora.
    (3) In sensul prezentului ordin:
    a) prin plante si animale din flora si fauna salbatica se intelege toate plantele si animalele salbatice, indiferent de locul in care acestea cresc, se dezvolta sau se reproduc;
    b) prin autorizare se intelege eliberarea de catre autoritatile competente a avizelor, acordurilor, autorizatiilor si permiselor de mediu in conformitate cu dispozitiile prevazute de lege.
    (4) Plantele salbatice care se cultiva in scopuri comerciale, precum si animalele salbatice care sunt crescute in captivitate in scopuri comerciale sunt supuse, de asemenea, prevederilor prezentului ordin.
    Art. 2
    (1) Organizarea si desfasurarea activitatilor de recoltare, capturare, achizitie si comercializare a plantelor si animalelor salbatice din categoriile precizate la art. 1 alin. (2) obliga persoanele interesate sa solicite autorizarea acestor activitati, dupa cum urmeaza:
    a) persoanele fizice trebuie sa solicite si sa detina autorizatia de mediu, care se elibereaza de catre agentia de protectie a mediului din judetul pe raza caruia organizeaza si desfasoara activitatile de recoltare, capturare, achizitie si comercializare;
    b) persoanele juridice trebuie sa solicite si sa detina avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, dupa care solicita autorizatia de mediu agentiei de protectie a mediului din judetul pe raza caruia organizeaza si desfasoara activitatile de recoltare, capturare, achizitie si comercializare.
    (2) Persoanele interesate sa organizeze si sa desfasoare activitati de export cu resursele biologice din categoriile prevazute la art. 1 alin. (2), in stare vie, proaspata sau prelucrata, au obligatia sa solicite si sa detina acordul de mediu pentru export, care se elibereaza de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului - Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului -, pentru toate cazurile in care obiectul exportului il constituie specii de plante si animale salbatice nerestrictionate la comert prin Conventia C.I.T.E.S. Acordul de mediu pentru export se elibereaza in baza avizului prealabil al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane si in baza autorizatiei de mediu eliberate de catre agentia de protectie a mediului, obtinute conform prevederilor alin. (1) lit. b).
    (3) Avizele, autorizatiile si acordurile de mediu precizate la alin. (1) si (2) se elibereaza pentru perioade limitate de cel mult un an.
    (4) Agentiile judetene de protectie a mediului inregistreaza toate autorizatiile de mediu pentru recoltare, capturare, achizitie si comercializare, pe care le elibereaza potrivit prevederilor prezentului ordin, organizeaza si exercita controlul in privinta respectarii reglementarilor, normelor si instructiunilor de recoltare, capturare, achizitie si comercializare a acestor resurse, atat pe teren, cat si la punctele si centrele de colectare, achizitie, prelucrare si comercializare.
    Art. 3
    (1) Avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b), se elibereaza numai pe baza studiilor de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatica. Avizul nu se elibereaza daca nu exista date despre starea acestor resurse sau daca datele existente arata o evolutie negativa, cauzata de supraexploatare sau de alti factori.
    (2) Studiile de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatica din categoriile precizate la art. 1 alin. (2) se realizeaza numai de catre echipe de specialisti din institutii stiintifice si de invatamant de specialitate desemnate de/si sub coordonarea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane.
    (3) Pentru recoltarea, capturarea, achizitia si comercializarea speciilor de plante si animale salbatice care sunt cultivate sau sunt crescute in captivitate, in conditiile stabilite la art. 4, nu sunt necesare studiile de evaluare prevazute la alin. (2) si nici documentele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b).
    (4) Pentru comercializarea produselor obtinute in conditiile prevazute la alin. (3), comerciantul trebuie sa detina actul doveditor ca acele produse provin din cultivarea sau cresterea in captivitate. Actul doveditor se elibereaza de catre agentia de protectie a mediului din raza administrativ-teritoriala. Daca produsele respective se exporta, exportatorul trebuie sa obtina acordul de mediu pentru export, care se elibereaza de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului - Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului.
    Art. 4
    (1) Cultivarea unor specii de plante salbatice din flora autohtona pe terenuri sau in spatii special amenajate, precum si cresterea in captivitate pe terenuri sau in spatii special amenajate a unor specii de animale din fauna salbatica autohtona se pot face numai pe baza unei autorizatii speciale de cultivare a speciilor de plante salbatice sau a unei autorizatii speciale de crestere in captivitate a speciilor de animale salbatice, care se elibereaza de catre agentiile teritoriale de protectie a mediului, la solicitarea celor interesati.
    (2) Pentru cultivarea sau cresterea, in orice conditii, a unor specii de plante sau de animale salbatice exotice, este obligatorie obtinerea permiselor de mediu din partea autoritatii centrale pentru protectia mediului, cu avizul stiintific prealabil al Academiei Romane, care se poate elibera numai in baza unui studiu de evaluare a riscului ecologic al introducerii acelor specii pe teritoriul tarii.
    (3) Autorizarea activitatilor prevazute la alin. (1) si (2) se poate face, numai daca:
    a) solicitantul activitatii detine tehnologia de cultura sau de crestere in captivitate pentru fiecare dintre speciile de plante si/sau animale salbatice terestre sau acvatice, ce urmeaza a fi cultivate sau crescute in captivitate. Tehnologiile respective trebuie sa fie avizate de o institutie de specialitate din reteaua Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sau a institutelor si centrelor de cercetari biologice din tara, care vor purta raspunderea pentru tehnologia avizata;
    b) solicitantul activitatii face dovada ca detine suprafetele de teren si/sau amenajarile corespunzatoare aplicarii tehnologiilor prevazute la lit. a).
    Art. 5
    (1) Daca plantele si animalele salbatice care se recolteaza, se captureaza sau se achizitioneaza in vederea exportului sunt din specii cu regim special de protectie si conservare incluse in anexele nr. I, II si III la Conventia C.I.T.E.S. privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin Directia strategii si reglementari pentru protectia mediului, elibereaza Permisul C.I.T.E.S. in conformitate cu procedura stabilita prin prevederile conventiei.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru speciile de pesti, precum si pentru oricare dintre speciile de plante si animale salbatice incluse in anexele nr. I, II si III la Conventia C.I.T.E.S., atat in operatiuni de export, cat si in operatiuni de import sau tranzit, avand ca scop:
    a) comercializarea;
    b) schimburile stiintifice dintre institutiile de specialitate, incluzand muzee, gradini botanice, gradini si parcuri zoologice, acvarii, terarii etc.;
    c) cresterea si reproducerea in captivitate in scopuri stiintifice, de agrement sau pentru repopulari;
    d) spectacole de circ etc.
    (3) Pentru speciile de animale salbatice admise la vanat pe teritoriul tarii, Permisul C.I.T.E.S., precum si alte documente necesare efectuarii operatiunilor de export, import si tranzit in conformitate cu prevederile Conventiei C.I.T.E.S., se elibereaza de catre Inspectia de Stat a Padurilor cu avizul stiintific prealabil al Academiei Romane sau, dupa caz, al Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice, pentru speciile stabilite de Academia Romana in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973.
    (4) La eliberarea autorizatiei de mediu, agentiile de protectie a mediului vor analiza fiecare solicitare, avand in vedere starea resurselor care se recolteaza, potentialul biologic de regenerare a acestora si riscul supraexploatarii lor. In acest sens, pentru aceeasi suprafata si pentru aceeasi perioada de recoltare se va evita autorizarea mai multor persoane, avand prioritate urmatoarele categorii: a) localnicii, ca persoane fizice sau asociate; b) centrele locale de recoltare, capturare, achizitie, prelucrare si comercializare, independente sau asociate la o retea organizata. In fiecare autorizatie de mediu pentru recoltare, capturare sau achizitie vor fi precizate clauze, conditii si restrictii obligatorii de respectat de catre cei care recolteaza, captureaza sau achizitioneaza plante si animale salbatice, in conformitate cu normativele tehnice care reglementeaza recoltarea acestor resurse si cu dispozitiile legale referitoare la protectia habitatelor naturale si a diversitatii biologice.
    (5) Comercializarea oricaror produse din categoriile precizate la art. 1 alin. (2) se poate face in stare vie sau prelucrata numai de catre persoane care detin certificatul de comerciant si numai in locurile publice autorizate. Administratiile pietelor publice si organele de control de specialitate sunt obligate, in conformitate cu dispozitiile legale, sa controleze documentele de provenienta a marfurilor ce se comercializeaza, calitatea marfurilor, precum si actele de autorizare prevazute in prezentul ordin.
    (6) Formularele-tip de cereri si de acte de autorizare in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) si (2) sunt prezentate in anexele nr. I-IV la prezenta procedura de autorizare.
    Art. 6
    (1) Sunt interzise:
    1. recoltarea, capturarea si achizitia plantelor si animalelor salbatice sau a unor parti sau produse ale acestora la varste, dimensiuni, perioade de crestere, de dezvoltare si de reproducere prohibite, conform reglementarilor specifice;
    2. recoltarea, capturarea si achizitia plantelor si animalelor declarate monumente ale naturii, cele endemice, rare sau aflate in pericol de disparitie, precum si a speciilor de plante si animale salbatice cu regim special de protectie conform conventiilor internationale, indiferent de zona si de terenurile in/pe care se gasesc;
    3. recoltarea si capturarea oricaror plante si animale salbatice aflate in perimetrul zonelor cu regim de protectie ecologica integrala din rezervatii naturale, rezervatii stiintifice, parcuri naturale si nationale. Fac exceptie rezervatiile biosferei si alte categorii de zone naturale protejate in care exista zone ce pot fi valorificate economic, cu autorizare prealabila din partea autoritatilor de mediu competente si cu avizul stiintific prealabil al forurilor stiintifice autorizate. Pentru Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", autorizatiile pentru recoltarea/capturarea/achizitia oricaror resurse biologice salbatice de pe teritoriul acesteia se elibereaza de catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    (2) Plantele si animalele salbatice din categoriile precizate la alin. (1) pct. 2 se pot recolta sau captura pentru utilizari speciale si in conditii speciale, numai cu autorizatie speciala eliberata de autoritatea centrala pentru protectia mediului si cu avizul stiintific prealabil al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane si cu respectarea prevederilor Conventiei C.I.T.E.S., in caz de export.
    Art. 7
    Autorizatiile de mediu pentru recoltare/capturare/achizitie, care se elibereaza de catre agentiile judetene de protectie a mediului, nu scutesc pe titularii acestora de obligatia de a solicita, obtine si prezenta organelor de control celelalte aprobari, acorduri, autorizatii, certificate, contracte si alte documente legale, necesare recoltarii, capturarii, achizitionarii, prelucrarii si comercializarii, respectiv din partea:
    a) autoritatilor silvice, daca recoltarea, capturarea sau achizitia plantelor si animalelor se face din perimetrul fondului forestier administrat de Regia Nationala a Padurilor;
    b) autoritatilor teritoriale pentru gospodarirea apelor, daca recoltarea/capturarea/achizitia plantelor si animalelor salbatice se face din apele de suprafata/lacuri naturale, artificiale, ape curgatoare sau acvatoriul Marii Negre, ce constituie domeniu public national;
    c) autoritatilor administratiei publice judetene sau locale, daca recoltarea, capturarea sau achizitia se face din zone ce constituie domeniu public sau privat de interes judetean sau local;
    d) societatilor comerciale cu capital de stat, mixt sau privat sau a asociatiilor de proprietari, daca recoltare, capturarea sau achizitia se face de pe terenurile ce constituie proprietatea acestora;
    e) administratiei drumurilor, daca recoltarea, capturarea sau achizitia priveste resursele biologice salbatice existente in zonele de protectie a drumurilor publice, conform legii;
    f) altor detinatori de terenuri si ape, daca recoltarea, capturarea sau achizitia se face de pe terenurile care le apartin;
    g) autoritatilor sanitar-veterinare si fitosanitare;
    h) autoritatilor administratiei publice locale, pentru atestarea calitatii de recoltator, achizitor sau comerciant.
    Art. 8
    Recoltarea, capturarea, achizitia sau comercializarea speciilor din flora si fauna salbatica, a unor parti sau produse ale acestora, fara autorizatia de mediu sau cu incalcarea prevederilor acesteia, se sanctioneaza conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator si ale Legii protectiei mediului nr. 137/1995.
    Art. 9
    Daca recoltarea, capturarea sau achizitia de plante si animale din flora si fauna salbatica se face pe teritoriul mai multor judete, este obligatorie obtinerea autorizatiei de mediu pentru recoltare, capturare sau achizitie de la fiecare agentie de protectie a mediului de pe raza administrativ-teritoriala respectiva.
    Art. 10
    Recoltarea, capturarea sau achizitia unor plante si animale salbatice din categoria celor prevazute la art. 1 alin. (2), de catre persoane fizice pentru consumul sau folosinta proprie in familie, se poate face liber, fara autorizatie de mediu, dar cu respectarea dispozitiilor art. 6, precum si a altor conditii si restrictii privind ocrotirea monumentelor naturii, a speciilor de plante si animale amenintate cu disparitia, a zonelor naturale supuse regimului de protectie ecologica, a altor norme, restrictii sau interdictii stabilite de autoritatile competente, precum si de catre proprietarii si detinatorii legali ai terenurilor si apelor, cu privire la accesul pe terenurile pe care le detin in proprietate sau in administrare.
    Art. 11
    Achizitorii nu pot achizitiona produse reglementate prin prezentul ordin de la persoane neautorizate pentru recoltare sau capturare. Fapta se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 127/1994 si ale Legii nr. 137/1995.
    Art. 12
    Dispozitiile prezentului ordin se aplica, in mod corespunzator, si in cazurile cand activitatile de recoltare, capturare, achizitii si comercializare pe piata interna sau la export se refera la urmatoarele categorii de resurse biologice si bunuri ale patrimoniului natural:
    a) plante si animale salbatice, conservate in colectii muzeistice de flora si fauna;
    b) piese paleontologice, geologice si mineralogice cu valoare de patrimoniu natural, inclusiv florile de mina;
    c) culturi de microorganisme si orice material din flora si fauna salbatica, ca resursa genetica salbatica;
    d) namoluri naturale bioterapeutice;
    e) orice alte asemenea bunuri si produse ale florei si faunei salbatice terestre sau acvatice.
    Art. 13
    In aplicarea dispozitiilor prezentului ordin, agentiile judetene de protectie a mediului vor asigura:
    a) informarea tuturor institutiilor publice interesate, in scopul realizarii unei cooperari eficiente;
    b) informarea publicului si a agentilor economici interesati;
    c) informarea administratiilor pietelor agroalimentare, inclusiv prin amplasarea unor panouri informative in teritoriu si in piete, exercitarea unor controale periodice, pentru constatarea modului in care sunt respectate dispozitiile legale atat de catre comercianti, cat si de catre administratiile pietelor;
    d) controlul asupra acestor activitati, in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 127/1994 si ale Legii nr. 137/1995;
    e) evidenta autorizatiilor eliberate, conform dispozitiilor prezentului ordin;
    f) evidenta, in vederea raportarii, a cantitatilor anuale de plante si animale salbatice recoltate, capturate, achizitionate si comercializate pe teritoriul judetului, in baza autorizatiilor emise;
    g) cooperarea cu institutiile stiintifice si cu administratia de specialitate pentru obtinerea informatiilor necesare evaluarii starii si a potentialului natural a resurselor de plante si animale salbatice de pe teritoriul judetului, in scopul tinerii sub control a nivelurilor de recoltare, capturare si achizitie a acestora; pentru evitarea supraexploatarii lor si a riscului provocarii unor dezechilibre ecologice.

    ANEXA 1 A
    la procedura de autorizare

    Inregistrata cu nr. .............
    din ........... la ..............
    AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
    Judetul .........................

                                  Formular-model pentru cererea de autorizare
                                  pentru recoltare/capturare de plante/animale
                                  salbatice de catre persoane fizice, in scopul
                                  comercializarii pe piata interna

                         CERERE DE AUTORIZARE
pentru recoltarea/capturarea unor plante/animale salbatice din flora si fauna salbatica, in scopul comercializarii pe piata interna

    Subsemnatul(a) .............., cu domiciliul in ................, posesor al
buletinului/cartii de identitate seria ............... nr. ........, eliberat(a) de .........................., solicit prin prezenta eliberarea autorizatiei de mediu pentru recoltarea urmatoarelor resurse naturale*):
    1. plante salbatice;
    2. animale salbatice;
    3. plante si animale salbatice in scopul comercializarii*):
       a) pe piata libera
       b) la achizitori autorizati.
-----------------------------------------------------
 Plantele/animalele       Zona (zonele)    Cantitatea
 care se recolteaza/se    de unde se         (kg)
 captureaza*)            recolteaza/se
                          captureaza
-----------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
-----------------------------------------------------
    *) Ceea ce nu il intereseaza pe solicitant se va anula, la completarea cererii, cu x.
    *) Se vor scrie denumirile populare ale plantelor si ale animalelor care se recolteaza. Daca lista acestora este mai mare, se va completa in continuare, de catre solicitant, o anexa.

    Subsemnatul declar ca anul trecut (.....) am recoltat urmatoarele cantitati de plante si animale salbatice:
-----------------------------------------------------
 Specificare                  Plante        Animale
                              salbatice     salbatice
                                (kg)          (kg)
-----------------------------------------------------
 1. Recoltat*) - Total,        ......        ......
    din care, pe specii:
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.
 2. Comercializat -Total,      ......        ......
    din care:
 2.1. pe piata libera
 2.2. la achizitori
      autorizati
-----------------------------------------------------
    *) Daca lista speciilor recoltate/capturate este mai mare, se va completa, in continuare, de catre solicitant, o anexa.

    La prezenta cerere anexez, in copie, acordul (intelegerea, contractul, protocolul) convenit cu detinatorul/detinatorii legali al(ai) terenurilor (apelor) de unde urmeaza sa recoltez plantele si animalele salbatice declarate mai sus.
    Subsemnatul declar ca:
    - voi recolta numai plantele si animalele declarate in aceasta cerere si numai din zonele precizate;
    - voi recolta plante si animale numai in fazele de crestere, la dimensiunile si in perioadele admise de normele tehnice de recoltare;
    - voi respecta si celelalte interdictii si restrictii de recoltare, care se vor preciza in autorizatie;
    - in timpul recoltarii voi respecta si celelalte obligatii prevazute de lege privind protectia mediului, precum si drepturile proprietarilor terenurilor de pe care voi recolta bunuri naturale declarate;
    - cunosc dispozitiile legii cu privire la sanctiunile pe care le pot suporta pentru nerespectarea normelor privind protectia mediului.
    Solicit ca autorizatia de mediu sa se elibereze pe numele urmatoarelor persoane, membri ai familiei .......................... .
    Pentru eliberarea autorizatiei voi achita taxa de autorizare stabilita conform prevederilor legale.

                                       Semnatura solicitantului,
                                       ........................

    Data .....................

    ANEXA 1 B
    la procedura de autorizare

    AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
    Judetul..........................

                                  Formular-model de autorizatie de mediu
                                  pentru recoltare/capturare de plante
                                  si/sau animale salbatice de catre persoane
                                  fizice, in scopul comercializarii pe piata
                                  interna

                          AUTORIZATIE DE MEDIU
pentru recoltarea/capturarea de plante si/sau animale salbatice din flora si fauna salbatica, in scopul comercializarii acestora pe piata libera sau la achizitori autorizati, pe piata interna

                      Nr. .............. din ............
              Valabila de la ............. pana la ............

    In baza cererii de recoltare/capturare a unor plante/animale salbatice din flora si fauna salbatica, inregistrata cu nr. .............. din ............, pe numele ........................, domiciliat in ................, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ............. nr. ........., eliberat(a) de ........................, se elibereaza prezenta autorizatie de mediu pentru recoltarea de*):
-----------------------------------------------------
 Plantele si/sau         Zonele si       Cantitatile
 animalele care          terenurile de   permise a se
 se recolteaza/se        pe care se      recolta/a se
 captureaza*)           recolteaza/     captura
                         se captureaza       (kg)
-----------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
-----------------------------------------------------

    *) Se va completa, conform cererii solicitantului, cu una dintre urmatoarele mentiuni: plante salbatice; animale salbatice; plante si animale salbatice.
    *) Se va completa cu denumirea populara a plantei sau a animalului, urmata imediat de denumirea stiintifica completa (genul si specia). Daca lista speciilor ce se recolteaza/se captureaza este mai mare, atunci, in continuare, se va completa o anexa la autorizatie.

    Conditiile care trebuie respectate de catre beneficiarul autorizatiei:
    - plantele si animalele permise la recoltare/capturare nu vor fi recoltate/capturate decat in zonele si de pe terenurile precizate in autorizatie;
    - nu vor fi recoltate/capturate din zone si de pe terenuri pentru care beneficiarul autorizatiei nu are acordul (intelegere, contract, protocol) proprietarilor si detinatorilor legali ai terenurilor (apelor);
    - nu vor fi recoltate/capturate din zone declarate rezervatii naturale, rezervatii stiintifice, peisagistice, parcuri naturale, parcuri nationale si din alte zone cu regim de protectie ecologica.
    Alte conditii pentru recoltarea/capturarea plantelor si animalelor inscrise in autorizatie:
    Prezenta autorizatie este valabila pentru urmatoarele persoane fizice, membri ai familiei solicitantului, precizati in cererea de autorizare ......... ......................, cu domiciliul in ................... .

         Sef serviciu reglementari,
         .........................

                                                    Director,
                                               ....................

    Pentru eliberarea prezentei autorizatii, titularul a achitat taxa de autorizare cu chitanta nr. ........ din ........, in suma de ........., conform prevederilor legale.

    ANEXA 2 A
    la procedura de autorizare

    Inregistrata cu nr. .............
    din ............ la .............
    AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
    Judetul .........................

                                    Formular-model pentru cererea de autorizare
                                    pentru recoltare/capturare/achizitionare
                                    de plante si/sau animale salbatice de catre
                                    persoane juridice, in scopul comercializarii
                                    pe piata interna, in stare vie sau
                                    prelucrata

                             CERERE DE AUTORIZARE
pentru recoltarea/capturarea/achizitionarea unor plante si animale salbatice
din flora si fauna salbatica, in vederea comercializarii, in stare proaspata,
vie sau prelucrata, pe piata interna

    Societatea Comerciala/Regia Autonoma ......................., reprezentata
prin ..............., in calitate de .............., cu sediul in .............
inregistrata la Camera de Comert si Industrie ......., cu nr. .... din avand ca obiect de activitate mentionat in statut: ............., solicita prin prezenta eliberarea autorizatiei de: recoltare/capturare/achizitie/ comercializare*) a urmatoarelor resurse*):
    - plante salbatice;
    - animale salbatice;
    - plante si animale salbatice.
-----------------------------------------------------
 Plantele si/sau      Zona (zonele)   Cantitatile
 animalele care se    unde se    se   care se
 recolteaza/se        recolteaza/se   recolteaza/se
 captureaza/se        captureaza/se   captureaza/se
 achizitioneaza*)                    achizitioneaza
                                          (kg)
-----------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
-----------------------------------------------------

    *) Ceea ce nu il intereseaza pe solicitant se va anula, in completarea cererii, cu x.
    *) Se vor scrie denumirile populare ale plantelor si animalelor care se recolteaza/se captureaza/se achizitioneaza in vederea comercializarii sau prelucrarii. Dupa denumirea populara se va scrie, obligatoriu, denumirea stiintifica (genul si specia).
    Societatea Comerciala/Regia Autonoma declara ca in anul anterior (....) a recoltat/a capturat/a achizitionat/a prelucrat/a comercializat pe piata interna urmatoarele cantitati de resurse biologice naturale:
-----------------------------------------------------
 Specificare                  Plante        Animale
                              salbatice     salbatice
                                (kg)          (kg)
-----------------------------------------------------
 1. Recoltat*) - Total,        ......        ......
    din care, pe specii:
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.
 2. Comercializat -Total,      ......        ......
    din care:
 2.1. pe piata libera
 2.2. la achizitori
      autorizati
-----------------------------------------------------

    Anexez la prezenta cerere, in copie:
    1) acordul (intelegerea, contractul, protocolul) convenit cu detinatorul/detinatorii legal (i) al (ai) terenurilor (apelor) de unde urmeaza a se face recoltarea/capturarea/achizitionarea plantelor si animalelor mentionate mai sus;
    2) avizul eliberat de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane.
    Societatea Comerciala/Regia Autonoma se obliga sa asigure:
    - recoltarea/capturarea/achizitionarea numai a plantelor si/sau animalelor precizate in cerere si numai din zonele declarate in cerere;
    - recoltarea/capturarea/achizitionarea plantelor si animalelor numai la dimensiunile, varstele si in perioadele admise de normele tehnice de recoltare/capturare
    - respectarea celorlalte interdictii si restrictii de recoltare/capturare/achizitionare, precizate in autorizatie;
    - respectarea, in timpul recoltarii/capturarii/achizitionarii a obligatiilor prevazute de lege privind protectia mediului si a drepturilor proprietarilor de terenuri (ape) de unde urmeaza sa se recolteze/sa se captureze/sa se achizitioneze plantele si animalele precizate in autorizatie; - respectarea de catre personalul propriu sau de catre cel angajat sezonier a obligatiilor de mai sus, inclusiv intocmirea fiselor de instructaj pentru personalul utilizat la recoltare/capturare/achizitionare;
    - achizitionarea plantelor si animalelor permise prin autorizatie numai de la persoane autorizate pentru recoltare/capturare.
    Pentru eliberarea autorizatiei, societatea comerciala/regia autonoma va achita taxa de autorizare stabilita conform prevederilor legale.

                                       Semnatura solicitantului,
                                       ........................

    ANEXA 2 B
    la procedura de autorizare

    AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
    Judetul..........................

                                   Formular-model pentru autorizatie de mediu
                                   pentru recoltare/capturare/achizitionare de
                                   plante si/sau animale salbatice, de catre
                                   persoane juridice, in scopul comercializarii
                                   pe piata interna

                            AUTORIZATIE DE MEDIU
pentru recoltarea/capturarea/achizitionarea de plante si/sau animale salbatice din flora si fauna salbatica, in scopul comercializarii in stare vie, proaspata sau prelucrata, pe piata interna

                         Nr. ........... din .........
                 Valabila de la ........... pana la ...........

    In baza cererii Societatii Comerciale/Regiei Autonome ....................
nr. ............ din .........., cu sediul in .................., reprezentata
prin ................., in calitate de ......................., inregistrata la
Camera de Comert si Industrie ................. cu nr. .... din ..............,
    Se elibereaza prezenta autorizatie de mediu pentru recoltarea/capturarea/achizitionarea/comercializarea*) pe piata interna a urmatoarelor resurse biologice din flora si fauna salbatica:
---------------------------------------------------
 Plantele si/sau      Zonele si       Cantitatile
 animalele care se    terenurile de   recoltate/
 recolteaza/se        pe care se      capturate/
 captureaza/se        recolteaza/se   achizitionate
 achizitioneaza*)    captureaza/se        (kg)
                      achizitioneaza
---------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
---------------------------------------------------
    *) La eliberarea autorizatiei se vor anula cu x activitatile care nu sunt solicitate de catre beneficiarul autorizatiei.
    *) Se va completa cu denumirea populara a plantei sau a animalului, urmata imediat de denumirea stiintifica corecta (genul si specia). Daca lista acestor specii este mai mare, se completeaza, in continuare, cu o anexa.

    Conditiile care trebuie respectate de catre beneficiarul autorizatiei:

    - recoltarea/capturarea/achizitionarea se va face numai din zonele inscrise in autorizatie si pentru care beneficiarul autorizatiei are acordul detinatorilor de terenuri (ape);
    - recoltarea/capturarea nu se va face din zone declarate rezervatii naturale, rezervatii stiintifice, peisagistice, parcuri naturale, parcuri nationale si din alte zone cu regim de protectie ecologica;
    - recoltarea/capturarea se va face numai in cantitatile inscrise in autorizatie si numai la dimensiunile, varstele si perioadele stabilite prin normele tehnice de recoltare;
    - nu se vor achizitiona plante sau animale salbatice de la persoane neautorizate pentru recoltare;
    - respectarea in timpul recoltarii/capturarii atat de catre personalul propriu, cat si de cel angajat sezonier, a obligatiilor prevazute de Legea protectiei mediului si a drepturilor proprietarilor de terenuri (ape);
    - instruirea tuturor culegatorilor, angajati permanent sau sezonier, in legatura cu desfasurarea activitatilor autorizate.

    Alte conditii pentru recoltarea/capturarea plantelor si animalelor inscrise in autorizatie:

    In baza prezentei autorizatii, societatea comerciala/regia autonoma va asigura fiecarui culegator-angajat permanent sau sezonier un ecuson de identificare purtand numele societatii comerciale/regiei autonome, numele persoanei, numarul autorizatiei de recoltare a societatii comerciale/regiei autonome si emitentul acesteia.
    Este interzisa multiplicarea prezentei autorizatii si transmiterea ei altor persoane care nu sunt in serviciul societatii comerciale/regiei autonome.
    Pentru eliberarea prezentei autorizatii s-a achitat suma de lei ...........,
reprezentand tariful de autorizare, cu chitanta nr. ........... din .......... .

         Sef serviciu reglementari,                     Director,
         .........................                   ................

                 Intocmit,

    Pentru eliberarea prezentei autorizatii, titularul a achitat taxa de autorizare, cu chitanta nr. ......... din ..........., in suma de ............, conform prevederilor legale.

    ANEXA 3 A
    la procedura de autorizare

    Inregistrata cu nr. ............
    din ............... la .........
    MINISTERUL APELOR, PADURILOR
    SI PROTECTIEI MEDIULUI

                                   Formular-model de cerere pentru obtinerea
                                   acordului de mediu pentru export de plante
                                   si animale salbatice

                               CERERE
pentru obtinerea acordului de mediu pentru export de plante si animale salbatice
din flora si fauna salbatica (sau a unor parti din acestea)*1 in stare proaspata, vie sau prelucrata

    Societatea Comerciala/Regia Autonoma ................, cu sediul in ......,
inregistrata la Camera de Comert si Industrie ................. cu nr. ........ din ......., codul fiscal nr. ........., avand ca activitate precizata in statut ..............., reprezentata prin .........., in calitate de ...............,
    Solicita, prin prezenta, eliberarea acordului de mediu pentru exportul de*):
    a) plante salbatice sau parti ale acestora;
    b) animale salbatice sau parti ale acestora, dupa cum urmeaza:
-----------------------------------------------------
 Plantele/animalele   Zona (zonele)    Cantitatile
 salbatice care se    de unde se          (kg)
 exporta*)           recolteaza
-----------------------------------------------------
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
-----------------------------------------------------

    *) Se sterg, de catre solicitant, activitatile ce nu fac obiectul exportului.
    *) Se completeaza tabelul cu denumirea populara si stiintifica a speciilor ce urmeaza a fi exportate.

    Tara sau tarile in care se face exportul: ................................
    Perioada de timp in care se va face exportul este ........................
    Punctul vamal de trecere a frontierei pentru export ......................
-------------------
    *1) Acordul de mediu pentru export se elibereaza numai pentru speciile de plante si animale salbatice non-C.I.T.E.S. Pentru speciile listate in cele trei anexe ale conventiei C.I.T.E.S. se solicita eliberarea Permisului C.I.T.E.S., conform prevederilor conventiei C.I.T.E.S.

    Societatea Comerciala/Regia Autonoma declara ca in anul anterior (...) a exportat urmatoarele resurse biologice naturale:
-------------------------------------------------
 Specificare                Plante      Animale
                            salbatice   salbatice
                             (kg)        (kg)
-------------------------------------------------
 1. Export-Total,
    din care, pe specii:
    1.1.
    1.2.
    1.3.
    1.4.
    1.5.
    1.6.
    1.7.
    1.8.
    1.9.
    1.10.
-------------------------------------------------

    La prezenta cerere anexam:
    - Avizul stiintific pentru export nr. .......... data ........... din partea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane.

    Prezentul formular de cerere este valabil si pentru solicitarea Permisului C.I.T.E.S.
    Pentru eliberarea acordului de mediu pentru export, voi achita tariful stabilit conform dispozitiilor in vigoare.

                                         Semnatura solicitantului,
                                       ............................

        Data ..............

   ROMANIA                                   ROMANIA
   MINISTERUL APELOR, PADURILOR              MINISTRY OF WATERS, FORESTS
   SI PROTECTIEI MEDIULUI                    AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
   Directia strategii si reglementari        Directorate of Strategies and
   pentru protectia mediului                 Regulations for Environmental
                                             Protection

   ACORD DE MEDIU PENTRU EXPORT              ENVIRONMENT PERMIT FOR EXPORT
   PLANTE SI/SAU ANIMALE SALBATICE           OF THE WILD PLANTS AND/OR ANIMALS
   valabil pentru specii non-C.I.T.E.S.      valid for non-C.I.T.E.S. species
   Nr. ........ Data ..........              No .......... Date ............

   Valabil de la .... pana la ....           Valid from .... till ....
   In baza Legii nr. 137/1995 privind        According to the environment
   protectia mediului si cu Avizul           protection law no. 137/1995
   stiintific al Academiei Romane            and the scientific notification
   Nr. ...... din ............               of the Romanian Academy
                                             No ........... of ........

   Se autorizeaza Societatea                 The following company ..........
   Comerciala/Regia Autonoma .........       Of Romania is authorized to
   din Romania sa exporte in .........       export in ......................
   ...................................       ................................
   urmatoarele resurse biologice             the following wild biological
   salbatice non-C.I.T.E.S.                  resources non-C.I.T.E.S.

    ANEXA 4
    la procedura de autorizare

----------------------------------    -------------------------------
 Specia                 Cantitatea     Species             Quantity
 plantei/animalului*)     (kg)        wild flora/fauna*)     (kg)
----------------------------------    -------------------------------
 1.                                    1.
 2.                                    2.
 3.                                    3.
 4.                                    4.
 5.                                    5.
 6.                                    6.
 7.                                    7.
 8.                                    8.
 9.                                    9.
 10.                                   10.
----------------------------------     ------------------------------
 Prezentul acord a fost eliberat        This PERMIT has been issued
 in 2 exemplare, unul pentru            in 2 copies, one for the
 exportator, celalalt pentru            exporter, the other for the
 emitent, ambele cu stampila            emitent authority, both of
 originala.                             them with original stamp.

          Director,                              Director,

 Data .......                           Date ......
-----------------                       -----------------
    *) Pentru speciile de flora            *) For the species of the
       si fauna salbatica,                    wild flora and fauna
       listate in anexele                     which are listed in the
       Conventiei C.I.T.E.S.,                 three anexes of the
       este valabil numai                     C.I.T.E.S. Convention,
       Permisul C.I.T.E.S.                    it is valid the
                                              C.I.T.E.S. PERMIT only.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 201/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 201 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu