Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.193 din 31.03.2015

pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 01 aprilie 2015SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 567 din 31 martie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;

Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016,în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul I Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Punctul 1 „Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de boli cardiovasculare a)proceduri de dilatare percutană:1. ac puncţie femurală; 2. ac puncţie radială; 3. set introducător femurală; 4. set introducător radială; 5. manifold; 6. seringă luer lock; 7. kit tuburi presiune; 8. perfuzor fluide fără cameră; 9. kit recipiente pentru angiografie; 10. extensii pentru cateter; 11. seringi pentru injectomat 50 ml; 12. arc ghid diagnostic metalic angiografie; 13. arc ghid diagnostic hidrofil angiografie; 14. cateter diagnostic pentru angiografie; 15. cateter ghid pentru angioplastie; 16. valvă hemostatică pentru angioplastie; 17. pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator); 18. introducător pentru arc ghid angioplastie; 19. torquer pentru arc ghid angioplastie; 20. balon angioplastie; 21. balon angioplastie tip cutting; 22. balon angioplastie tip angio-sculpt; 23. stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES); 24. stent metalic (BMS); 25. dispozitiv de aspiraţie a trombului; 26. dispozitiv de protecţie distală; 27. microcateter pentru angioplastie; 28. arc ghid angioplastie; 29. balon contrapulsaţie; 30. Snare wire; 31. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare «fractional flow reserve»; 32. sondă pentru ecografie intravasculară; 33. dispozitiv pentru puncţie-biopsie miocardică; 34. tornous; 35. dispozitiv de compresie externă arteră radială/femurală; 36. sondă de stimulare temporară; 37. sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală; 38. kit pericardiocenteză; b)proceduri de electrofiziologie:1. valve hemostatice; 2. set introducător vascular; 3. sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice; 4. sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice; 5. sonde, baloane şi alte accesorii necesare procedurilor de crioablaţie; 6. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie; 7. set pentru puncţie transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic); 8. sondă diagnostică multipolară fixă; 9. sondă diagnostică multipolară deflectabilă; 10. sondă diagnostică cuadripolară fixă; 11. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă; 12. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie; 13. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic; 14. ac pentru puncţie transseptală; 15. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie; 16. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene; 17. teste pentru monitorizarea automată a coagulării; 18. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncţiei; 19. ghiduri de angioplastie; 20. ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan; 21. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace; 22. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă; 23. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune); 24. kit pericardiocenteză; 25. electrozi pentru defibrilare externă; 26. electrozi pentru monitorizare electrică; 27. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvenţă; c)stimulatoare cardiace:1. ghiduri metalice pentru sonde; 2. şurubelniţe; 3. introductor tip «peel-away»; 4. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă; 5. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente; 6. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente; 7. dispozitive implantabile pentru monitorizarea aritmiilor; 8. electrozi pentru defibrilare externă; 9. cabluri pentru măsurarea pragului la implant; 10. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace; 11. sondă de stimulare temporară; d)defibrilatoare interne:1. defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă; 2. defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente; 3. sondă de defibrilare internă; 4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă; 5. electrozi pentru defibrilare externă; 6. defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare şi cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng (catetere ghid, ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan, ghiduri de angioplastie, torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock, baloane pentru venografia ocluzivă); 7. ghiduri metalice pentru sonde; 8. şurubelniţe sterile; 9. cabluri pentru determinarea pragului la implant; 10. adaptoare; 11. introductoare «peel away». e)terapia de resincronizare:1. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă; 2. stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare; 3. set introductor pentru sondă ventricul stâng; 4. cateter Swan Ganz; 5. electrozi pentru defibrilare externă; 6. cabluri pentru măsurarea pragului la implant; 7. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace; 8. sondă de stimulare temporară; 9. ghiduri metalice pentru sonde; 10. şurubelniţe; f)chirurgie cardiovasculară:1. oxigenatoare pentru adulţi şi copii şi seturi CEC; 2. seturi de cardioplegie; 3. valve cardiace mecanice; 4. valve cardiace biologice; 5. inele de valvuloplastie; 6. proteze şi petece vasculare şi cardiace; 7. materiale pentru osteosinteze sternale; 8. electrozi epicardici; 9. balon de contrapulsaţie aortică; 10. butelii heliu pentru contrapulsaţia aortică; 11. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină); 12. set hemofiltre adulţi şi copii; 13. canule aortice, canule venoase şi alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulaţie extracorporeală; 14. conducte valvulate; 15. aspiratoare toracice; 16. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare «flowmetru»; 17. celule pentru monitorizat Hct., Hb. şi SvO2 continuu în timpul circulaţiei extracorporeale; 18. pompă centrifugală pentru adulţi şi copii; 19. celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală; 20. oxigenatoare ECMO şi tubulatură aferentă; 21. dispozitive de asistare ventriculară; 22. senzori de temperatură pentru oxigenatoare şi seturi de cardioplegie; 23. senzori de nivel pentru oxigenatoare; 24. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord în activitate; 25. şunturi intracoronariene, şunturi carotidiene; 26. dispozitive pentru orificii aortice (aortic „punch“); 27. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu; 28. endografturi pentru chirurgie aortică; 29. proteze arteriale; 30. seturi pentru sistemul de ablaţie chirurgicală în aritmiile cardiace; 31. clipuri vasculare; 32. valve aortice transcateter; g)chirurgie vasculară:1. clipuri vasculare; 2. proteze vasculare; 3. endoproteze aortice; 4. arc hidrofilic 2,6 m; 5. arc ghid superstiff 2,6 m; 6. set teci peel-away F6 - 18; 7. sonda Pig-tail cu markeri; 8. snare pentru extragere corpi străini; 9. sonde Fogarty; 10. seturi pentru cell saver; 11. conduct valvulat; 12. stripper venos; 13. sonda laser pentru varice; 14. şunt carotidă; 15. petece vasculare; 16. set peridurală; 17. catetere arteriale; 18. catetere venoase centrale; 19. balon contrapulsaţie aortică; 20. oxigenatoare, linii, canule arteriale şi venoase şi set administrare cardioplegie; 21. steril drape; h)proceduri de cardiologie intervenţională pentru tratamentul copiilor cu malformaţii congenitale pentru:h1) închiderea unui canal arterial permeabil: 1. set angiografie; 2. sistem manifold; 3. tuburi conectoare; 4. seringa 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena; 5. tub conector de înaltă presiune; 6. robinet 3 căi; 7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips; 8. seturi introducătoare radial; 9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035“, vârf curbat; 10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035“, vârf curbat; 11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept; 12. cateter diagnostic MPA; 13. cateter diagnostic pigtail; 14. multi snare set (pentru defectele mari); 15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent; h2) închiderea unui defect septal interatrial: 1. set angiografie; 2. sistem manifold; 3. tuburi conectoare; 4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena; 5. tub conector de înaltă presiune; 6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips; 7. robinet 3 căi; 8. seturi introducătoare radial; 9. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035“, vârf curbat; 10. cateter diagnostic MPA; 11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept; 12. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special, balon de măsurare a dimensiunii defectului; h3) închiderea unui defect septal interventricular: 1. set angiografie; 2. sistem manifold; 3. tuburi conectoare; 4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena; 5. tub conector de înaltă presiune; 6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips; 7. robinet 3 căi; 8. seturi introducătoare radial; 9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035“, vârf curbat; 10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035“, vârf curbat; 11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept; 12. cateter diagnostic MPA; 13. cateter diagnostic pigtail; 14. multi snare set; 15. dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special; h4) dilatarea unei stenoze valvulare pulmonare: 1. set angiografie; 2. sistem manifold; 3. tuburi conectoare; 4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena; 5. tub conector de înaltă presiune; 6. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips; 7. robinet 3 căi; 8. set introducător radial; 9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035“, vârf curbat; 10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035“, vârf curbat; 11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept; 12. cateter diagnostic MPA; 13. cateter diagnostic pigtail; 14. cateter multitrack; 15. baloane de dilatare compliante (Tyshak II, MiniTyshak) de dimensiuni variabile; 16. indeflator; h5) dilatarea unei stenoze valvulare aortice: 1. set angiografie; 2. sistem manifold; 3. tuburi conectoare; 4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena; 5. tub conector de înaltă presiune; 6. robinet 3 căi; 7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips; 8. seturi introducătoare radial; 9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035“, vârf curbat; 10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035“, vârf curbat; 11. cateter diagnostic MPA; 12. cateter diagnostic pigtail; 13. baloane de dilatare compliante (Tyshak II, MiniTyshak) de dimensiuni variabile; 14. indeflator; h6) dilatarea/stentarea unei coarctaţii aortice: 1. set angiografie; 2. sistem manifold; 3. tuburi conectoare; 4. seringă 150 ml şi canulă umplere injectomat Illumena; 5. tub conector de înaltă presiune; 6. robinet 3 căi; 7. sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare compatibil cu angiograf Philips; 8. set introducător radial; 9. ghid hidrofil, 260 cm, 0.035“, vârf curbat; 10. ghid standard metalic, 150 cm, 0.035“, vârf curbat; 11. ghid super stiff, 260 cm, cu vârf drept; 12. cateter diagnostic MPA; 13. cateter diagnostic pigtail; 14. balon de dilatare arterială; 15. stenturi premontate (CP stent) pe balon BIB (NuMed); 16. indeflator; h7) efectuarea unei atrioseptostomii (procedura Rashkind) paliativă, urgenţă neonatală la pacienţii cu transpoziţia marilor vase: 1. set angiografie; 2. set introducător radial; 3. balon de atrioseptostomie Rashkind.“ 2. La punctul 5 „Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de ortopedie“, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)implanturi de fixare:1. şuruburi de interferenţă resorbabile, osteoinductive sau metalice; 2. mijloace de fixare ligamentară cu sprijin cortical; 3. mijloace de fixare ligamentară de tip transvers, resorbabile sau neresorbabile; 4. dispozitive de sutură meniscală all-inside, outside-in sau inside-out; 5. matrici de reparare meniscală (colagen, poliuretan etc.); 6. matrici de reparare a cartilajului articular (colagen, mixte-colagen şi hidroxiapatită etc.); 7. ancore de fixare resorbabile, parţial resorbabile şi neresorbabile (inclusiv metalice) în instabiltăţile articulare; 8. sutura specializată fixării în instabilităţi, resorbabile, parţial resorbabile sau neresorbabile. 3. La punctul 7 „Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă“, lista de la Subprogramul de radiologie intervenţională se modifică şi va avea următorul cuprins: Subprogramul de radiologie intervenţională 1. teacă arterială; 2. teacă ghid arterială; 3. catetere diagnostic; 4. cateter ghid; 5. ghid hidrofil; 6. ghid metalic; 7. ghid hidrofil stiff lung; 8. filtru venă cavă; 9. particule embolizare tip gelatină; 10. particule embolizare hidrogel; 11. particule embolizare PVA; 12. stent carotidă; 13. pachet stent carotidă celulă deschisă; 14. pachet stent carotidă celulă închisă; 15. stent intracerebral; 16. dispozitiv protecţie carotidă; 17. balon dilatare carotide; 18. balon dilatare periferie farmacologic activ; 19. stenturi premontate pe balon renale; 20. stenturi premontate pe balon periferie; 21. proteză endovasculară arteră; 22. stent graft aortă; 23. pachet embolizare cerebrală cu spirale; 24. pachet embolizare cerebrală; 25. stent anevrisme; 26. balon anevrisme; 27. pachet balon detaşabil; 28. pachet adeziv lichid pentru intervenţii cerebrale; 29. microghid; 30. dispozitiv ocluzie arterială; 31. spirale periferie; 32. robinet; 33. pachet injectomat; 34. conector Y; 35. pachet vertebroplastie; 36. pachet vertebroplastie cu set ac biopsie; 37. pompă inflaţie; 38. ace puncţie coloană; 39. sondă decompresie discală termică; 40. dispozitiv decompresie discală mecanică; 41. alcool gelifiat pentru tratamentul herniei de disc; 42. stimulatoare cerebrale bilaterale; 43. stimulatoare cerebrale unilaterale; 44. electrozi; 45. programatoare ale stimulatoarelor cerebrale; 46. accesorii (cabluri, extensii etc.); 47. pompe programabile pentru infuzii intratecale de soluţii terapeutice; 48. catetere pentru pompele implantabile; 49. kituri de reumplere a pompelor implantabile; 50. stimulator implantabil bilateral reîncărcabil pentru stimulare cerebrală profundă, model Activa RC; 51. electrozi implantabili pentru stimulare cerebrală profundă cu sistem de fixare inclus; 52. extensii de legătură stimulator-electrozi, implantabile; 53. telecomandă pacient; 54. kit de reîncărcare; 55. cabluri pentru conectare microelectrozi la sistem de citire micropotenţiale; 56. microelectrozi pentru înregistrări micropotenţiale; 57. canale de inserţie pentru microelectrozi. 4. La punctul 7, punctul 18 de la Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos se elimină. Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 193/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 193 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 193/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu