E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 510/190 din  5 iulie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI - Nr. 510 din 5 iulie 2002


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 190 din 3 iulie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 546 din 25 iulie 2002

    Ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002, precum si ale Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. D.B./8.175 din 5 iulie 2002 si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.590 din 2 iulie 2002,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza aceste programe vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                               Daniela Bartos

                                Presedintele
                  Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                        prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate

    1. Dispozitii generale
    1.1. Potrivit prevederilor art. 16 din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, in anul 2002, incepand cu anul 2002 achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, care se acorda in spitale si ambulatoriu in vederea derularii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, se efectueaza prin licitatie la nivel national, in conditiile legii.
    1.2. Prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 573/457/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001, modificat si completat prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 654/519/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 25 octombrie 2001, s-au aprobat programele, respectiv subprogramele de sanatate, pentru care achizitia de medicamente si/sau materiale sanitare specifice care se acorda in spital si ambulatoriu se efectueaza prin licitatie la nivel national.
    1.3. In baza prevederilor legale mentionate mai sus Ministerul Sanatatii si Familiei a organizat in anul 2002 licitatii pentru achizitia de medicamente si/sau materiale sanitare specifice la urmatoarele programe, respectiv subprograme de sanatate: "Supravegherea si controlul tuberculozei", "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA", "Preventia si controlul in patologia oncologica" si "Preventia in patologia nefrologica si dializa".
    1.4. In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este autorizata ca in decurs de 60 de zile de la finalizarea licitatiei sa incheie si sa deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice care urmeaza sa fie distribuite spitalelor in cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, finantate din Fondul de asigurari sociale de sanatate.
    1.5. Pana la organizarea licitatiei la nivel national sumele aferente fiecaruia dintre programele, respectiv subprogramele, mentionate la pct. 1.3 au fost cuprinse in contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate judetene si a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei (denumite in continuare case de asigurari de sanatate) si spitalele prin care se derulau aceste programe, respectiv subprograme de sanatate.
    1.6. Incepand cu data de 1 iulie 2002 casele de asigurari de sanatate vor rezilia contractele sau prevederile din contractele incheiate cu spitalele in anul 2002, dupa caz, pentru suma ramasa nederulata, pentru urmatoarele programe, respectiv subprograme: "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA", "Preventia si controlul in patologia oncologica", pentru care s-a organizat licitatie la nivel national, iar furnizorii au fost desemnati.
    1.7. Casele de asigurari de sanatate sunt imputernicite ca incepand cu aceeasi data prevazuta la pct. 1.6 sa reprezinte Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in relatia cu spitalele, care au calitatea de beneficiar final pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate: "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA", "Preventia si controlul in patologia oncologica".
    1.8. In cazul programelor, respectiv subprogramelor nominalizate la art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002, pentru care achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice este prevazuta sa se efectueze prin licitatie la nivel national, cum sunt: "Preventia si controlul bolilor transmisibile (vaccinuri)", "Supravegherea si controlul tuberculozei", "Hematologie si securitate transfuzionala", "Sanatatea copilului si familiei", "Preventie in patologia nefrologica si dializa", "Preventia si controlul hemofiliei si talasemiei (factor VIII)", aprovizionarea se realizeaza pana la organizarea licitatiei potrivit prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 573/457/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceleasi prevederi se aplica si pentru procurarea unor medicamente din programul, respectiv subprogramul "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA", pentru care Ministerul Sanatatii si Familiei organizeaza o noua licitatie la nivel national. In acest caz contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate si spitale pentru anul 2002 raman valabile si se deruleaza in continuare, in conditiile legii.
    1.9. Achizitia unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice care se acorda in spital si ambulatoriu, necesare derularii programelor, respectiv subprogramelor de sanatate nenominalizate la art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002, se efectueaza de fiecare autoritate contractanta, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice.
    De asemenea si in acest caz contractele incheiate intre casele de asigurari de sanatate si spitale pentru anul 2002 raman valabile si se deruleaza in continuare.

    2. Incheierea contractelor de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice
    2.1. In urma procedurilor legale de achizitii publice Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de achizitor, incheie direct cu furnizorii desemnati castigatori contracte de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.
    2.2. Contractele mentionate la pct. 2.1 sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2002 si pot fi prelungite cu acordul partilor prin acte aditionale pana la organizarea unor noi achizitii publice in anul 2003, in conditiile legii.
    2.3. Contractele incheiate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de achizitor, si furnizori au ca obiect furnizarea la unitatile beneficiare (spitale) a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice acordate in cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, pentru care s-a efectuat licitatie la nivel national. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt destinate consumului in spital si ambulatoriu. Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul programelor si, respectiv, subprogramelor de sanatate se asigura prin farmaciile apartinand spitalelor prin care aceste programe se deruleaza.
    2.4. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt cuprinse in propunerea tehnica anexata la contractul de furnizare, iar livrarea acestora se efectueaza la termenele si in conformitate cu clauzele referitoare la obligatiile partilor asumate prin contractele de furnizare incheiate. In cazul programului, respectiv subprogramului "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA", livrarea medicamentelor ce fac obiectul contractului de furnizare se realizeaza in baza comenzilor lunare primite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate de la centrele regionale SIDA in ultimele 5 zile ale lunii in curs pentru luna urmatoare. Aceste comenzi se stabilesc pe fiecare spital si cuprind numai medicamentele care au fost achizitionate prin licitatie la nivel national.
    2.5. In calitate de achizitor Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va plati furnizorului valoarea convenita pentru indeplinirea contractelor de furnizare. Modificarea pretului medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice se accepta numai in conditiile in care acestea sunt conforme cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.
    2.6. Contractele de furnizare au ca documente anexate:
    a) propunerea tehnica;
    b) propunerea financiara;
    c) graficul de livrare;
    d) scrisoarea de livrare lunara;
    e) adresa de informare;
    f) procesul-verbal de receptie.
    2.7. Beneficiarul final al contractului de furnizare incheiat intre achizitor (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) si furnizor este spitalul.

    3. Derularea contractelor de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice

    Obligatiile partilor:

    A. Obligatiile furnizorului
    3.1. Furnizorul este obligat sa livreze medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, care fac obiectul contractului de furnizare, lunar, la standardele, in cantitatile, la pretul si la termenele stabilite.
    Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate in baza contractului de furnizare vor respecta standardele prezentate de furnizor in propunerea tehnica, preturile cuprinse in propunerea financiara, precum si cantitatile si termenele de livrare cuprinse in graficul de livrare. In cazul programului, respectiv subprogramului "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA", furnizorul este obligat sa livreze medicamente care fac obiectul contractului de furnizare in baza comenzilor lunare transmise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate de la centrele regionale SIDA.
    3.2. Furnizorul este obligat sa livreze medicamente si/sau materiale sanitare specifice la sediul/adresa spitalelor beneficiare.
    3.3. Furnizorul este obligat sa respecte intregul proces de livrare cu toate etapele sale prevazute in Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 863/2001 pentru aprobarea Regulilor de buna practica de distributie angro a produselor medicamentoase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002.
    3.4. La livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice furnizorul este obligat sa comunice in scris, printr-o adresa de informare, achizitorului datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si cel de descarcare. Adresa de informare se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
    3.5. Furnizorul este obligat sa ambaleze produsele livrate pentru ca acestea sa reziste la manipularea din timpul transportului, tranzitului si al expunerii la temperaturi extreme, soare, precipitatii etc., in asa fel incat acestea sa ajunga in buna stare la beneficiarul final.
    3.6. Furnizorul are responsabilitatea de a asigura produsele furnizate impotriva pierderilor sau deteriorarii neprevazute pe timpul transportului pana in momentul in care acestea sunt receptionate. Dupa incheierea procesului-verbal de receptie responsabilitatea furnizorului privind asigurarea produselor inceteaza.
    3.7. Furnizorul are obligatia de a suporta contravaloarea transportului produselor livrate pana la destinatia finala.
    3.8. Furnizorul are obligatia de a asigura transportul medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice de la un spital la altul in situatia in care achizitorul dispune masuri de redistribuire. Acest serviciu se efectueaza fara a majora valoarea contractului de furnizare.
    3.9. Furnizorul este obligat sa remita urmatoarele documente care insotesc medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate:
    a) factura fiscala;
    b) avizul de expeditie;
    c) certificatul de calitate/certificatul de valabilitate (garantie).
    Furnizorul are obligatia de a nominaliza la rubrica "Cumparator" din factura fiscala, pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in calitate de achizitor, si spitalul in calitate de beneficiar final.
    Factura fiscala in original este transmisa achizitorului (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) impreuna cu datele specificate la pct. 3.4.
    Furnizorul remite spitalului o data cu medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate documentele prevazute la lit. b) si c), precum si o copie de pe factura fiscala. Scadenta facturii este de 30 de zile de la data efectuarii livrarii.
    3.10. Furnizorul are obligatia sa participe direct sau printr-un delegat la receptia cantitativa si calitativa a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice.
    3.11. Receptia se efectueaza la sediul/adresa spitalului.
    Fiecare lot de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrate va fi insotit de certificatul de calitate obtinut de furnizor de la producator.
    Furnizorul este obligat sa inlocuiasca, in termen de 48 de ore, medicamentele si/sau materialele sanitare specifice care nu corespund specificatiilor tehnice, fara costuri suplimentare pentru achizitor.
    3.12. Daca in momentul receptiei medicamentelor termenul de valabilitate ramas este mai mic de 12 luni, achizitorul poate respinge medicamentele a caror perioada de valabilitate ramasa este mai mica de 80% din perioada totala de valabilitate.
    Furnizorul este obligat sa inlocuiasca integral medicamentele livrate daca aceasta solicitare s-a facut inainte de depasirea a 80% din perioada totala de valabilitate. Medicamentele care sunt furnizate in Romania exclusiv prin intermediul contractelor de furnizare vor beneficia de prevederile alineatului anterior daca solicitarea s-a facut inainte de depasirea a 50% din perioada totala de valabilitate.
    3.13. Furnizorul are obligatia de a avea in depozitele sale o cantitate cel putin egala cu cantitatea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice care trebuie livrate intr-o perioada de doua luni.

    B. Obligatiile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in calitate de achizitor
    3.14. Achizitorul este obligat sa plateasca pretul convenit pentru indeplinirea contractului de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.
    3.15. Achizitorul este obligat sa indice furnizorului spitalele beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.
    3.16. Achizitorul are obligatia sa transmita furnizorului in ultimele 3 zile ale lunii in curs pentru luna urmatoare solicitarea de livrare lunara a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
    In cazul programului, respectiv subprogramului "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA", achizitorul este obligat sa transmita furnizorului in ultimele 3 zile ale lunii in curs pentru luna urmatoare comanda pentru medicamente, intocmita pe baza solicitarilor centrelor regionale SIDA, pentru fiecare spital beneficiar.
    3.17. In cazul in care achizitorul doreste schimbarea destinatiei precizate in graficul de livrare sau a decis redistribuirea intre spitale a unor cantitati de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, acesta este obligat sa anunte in scris furnizorul, cu cel putin 15 zile inainte de data livrarii, despre schimbarea destinatiei si sa obtina confirmarea acestuia.
    3.18. Achizitorul este obligat sa notifice in scris furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor sau inspectiilor.
    3.19. Daca in momentul receptiei medicamentelor termenul de valabilitate ramas al acestora este mai mic de 12 luni, achizitorul poate respinge medicamentele livrate a caror perioada de valabilitate ramasa este mai mica de 80% din perioada totala de valabilitate.
    3.20. Achizitorul are obligatia de a transmite furnizorului orice notificare in legatura cu cantitatea si calitatea produselor imediat dupa primirea acesteia de la spital.
    3.21. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizori in maximum 5 zile de la data scadentei facturii transmise in original, care trebuie sa aiba confirmarea spitalului pentru primirea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice si sa fie insotita de documentele emise de spital, care sa ateste inregistrarea in gestiune a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice: nota de intrare-receptie si nota contabila.
    3.22. Achizitorul va vira furnizorului cu ordin de plata contravaloarea facturilor de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrate si confirmate ca receptionate in contul acestuia deschis la trezoreria statului. Plata se efectueaza din fondul de redistribuire, conform prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

    C. Obligatiile spitalului in calitate de beneficiar final
    3.23. Spitalul este obligat sa primeasca medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrate de furnizor in cantitatile si la termenele stabilite in contractul incheiat intre furnizor si achizitor, insotite de documentele prevazute la pct. 3.9. Reprezentantul desemnat de conducerea spitalului va semna pe exemplarul facturii furnizorului de primirea documentelor de insotire.
    In cazul programului, respectiv subprogramului "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA", spitalul este obligat sa transmita in ultimele 10 zile ale lunii in curs pentru luna urmatoare comanda pentru medicamente la centrele regionale SIDA.
    3.24. Spitalul este obligat sa efectueze pentru fiecare lot de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrat de furnizor receptia cantitativa si calitativa si va incheia cu furnizorul si reprezentantul sau imputernicitul achizitorului procesul-verbal de receptie, care se intocmeste in doua exemplare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3. Un exemplar se elibereaza furnizorului, iar in baza exemplarului ramas la spital se intocmeste nota de intrare-receptie.
    3.25. Spitalul este obligat sa notifice in scris achizitorului in maximum 24 de ore de la receptie orice neconcordanta referitoare la calitatea sau cantitatea livrata de furnizor.
    3.26. Pe baza datelor prevazute la pct. 3.24 spitalul intocmeste nota de intrare-receptie (in 3 exemplare) in care se inscriu: felul, cantitatea, pretul unitar si valoarea totala. Acest document se semneaza de catre persoanele din comisia de receptie si se vizeaza pentru exactitate si realitate de catre ordonatorul de credite si directorul financiar-contabil/contabilul-sef al spitalului. Documentul va purta stampila unitatii.
    De asemenea, se intocmeste nota contabila care cuprinde operatiunile de inregistrare in contabilitate a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice intrate in gestiunea spitalului. Nota contabila va fi semnata de directorul financiar-contabil/contabilul-sef al spitalului.
    3.27. Spitalul este obligat ca in termen de maximum 48 de ore de la data receptiei medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice sa depuna nota de intrare-receptie si nota contabila, in original, la casa de asigurari de sanatate, care transmite la randul ei Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in maximum 3 zile, prin posta, aceste documente.
    3.28. Spitalul este obligat sa organizeze lunar o evidenta nominala (sau pe cod numeric personal) a bolnavilor care beneficiaza de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, prescrise in cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate.
    3.29. Spitalul este obligat sa organizeze si sa conduca evidenta cantitativ-valorica la farmaciile cu circuit inchis.
    3.30. Spitalul este obligat sa urmareasca in permanenta consumul de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, in spital si in ambulatoriu, si sa sesizeze in scris Casei Nationale de Asigurari de Sanatate existenta unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice cu rulaj redus, in vederea luarii unor masuri de redistribuire.
    3.31. Spitalul este obligat sa transmita caselor de asigurari de sanatate indicatorii aferenti fiecarui program si, respectiv, subprogram de sanatate la termenele stabilite in cap. 4 "Raportarea indicatorilor".
    3.32. Netransmiterea de catre spital la termenele stabilite a documentelor mentionate la pct. 3.27, precum si a indicatorilor evidentiati la pct. 3.30 si 4.1 atrage raspunderea disciplinara si materiala a ordonatorului de credite si a directorului financiar-contabil/contabilului-sef pentru penalitatile/daunele-interese platite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru fiecare zi de intarziere in plata pretului, calculate conform clauzelor prevazute in contractele de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice realizarii programelor/subprogramelor de sanatate, respectiv de 0,1%, pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice receptionate.
    3.33. Spitalul este obligat sa conduca si sa inregistreze in contabilitate operatiunile rezultate din executarea contractelor, potrivit metodologiei prevazute la pct. 6 lit. B. In executie cheltuielile efective reprezentand consumul de medicamente si/sau materiale specifice utilizate pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, se raporteaza in col. 4 la art. 23.04 din anexa nr. 14 la darea de seama.
    3.34. Spitalul are obligatia de a monitoriza si de a organiza activitatile medicale din cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, evaluand impactul asupra starii de sanatate a populatiei cuprinse in programele, respectiv subprogramele de sanatate.
    3.35. Spitalul are obligatia de a transmite pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta, pentru medicamentele eliberate in ambulatoriu (atat al spitalului, cat si pentru cabinetele medicale individuale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998), borderouri centralizatoare cuprinzand prescriptiile medicale, insotite de un exemplar al acestora.

    D. Obligatiile caselor de asigurari de sanatate
    3.36. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate ca la data de 1 iulie 2002 sa rezilieze contractele sau prevederile din contractele incheiate cu spitalele in anul 2002, dupa caz, pentru suma ramasa nederulata la programele, respectiv subprogramele de sanatate "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA" si "Preventia si controlul in patologia oncologica". La aceeasi data casele de asigurari de sanatate solicita spitalelor situatia privind medicamentele aflate in stoc (destinate consumului in spital si in ambulatoriu), raportand urmatoarele date: DCI, denumirea comerciala, cantitatea, pretul unitar, valoarea, numarul si data notei de intrare-receptie.
    Pana la data de 10 iulie 2002 casele de asigurari de sanatate vor transmite Casei Nationale de Asigurari de Sanatate situatia privind stocurile de medicamente pentru cele doua programe, respectiv subprograme de sanatate mentionate mai sus.
    3.37. Casele de asigurari de sanatate sunt imputernicite sa reprezinte Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in calitate de achizitor in relatia cu spitalele care au calitatea de beneficiar final al medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, iar in acest sens vor actiona pentru realizarea celor doua programe mentionate la pct. 3.36.
    3.38. In calitate de reprezentant al achizitorului casele de asigurari de sanatate sunt obligate ca pana la data de 9 iulie 2002 sa nominalizeze persoanele care vor participa la receptia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, precum si la inspectia si testarea acestora, potrivit celor mentionate la pct. 3.24.
    3.39. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate ca in termen de maximum 3 zile de la data transmiterii de catre spital a notei de intrare-receptie si a notei contabile, in original, sa transmita prin posta la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate aceste documente.
    3.40. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa verifice trimestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se face raportarea, evidenta nominala (sau pe cod numeric personal) a bolnavilor care beneficiaza de medicamente si/sau materiale sanitare specifice in cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate.
    3.41. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa verifice la spitale organizarea unei evidente cantitativ-valorice distincte a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice furnizate prin contractele incheiate potrivit pct. 1.4.
    3.42. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa analizeze lunar, trimestrial si anual indicatorii si situatia privind stocurile de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, raportate de spitale, si sa transmita pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, situatia centralizata a acestora.
    3.43. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa transmita situatiile mentionate la pct. 3.42 (conform machetelor prezentate in anexele nr. 4 si 5), insotite de o nota de informare detaliata referitoare la modul de derulare a fiecarui program, respectiv subprogram de sanatate.
    3.44. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa efectueze trimestrial la spitale controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele, respectiv subprogramele de sanatate. Controlul va urmari, in principal:
    a) daca medicamentele si/sau materialele sanitare specifice primite au fost utilizate numai pentru bolnavii aflati in evidenta nominala;
    b) respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de derularea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate;
    c) realitatea indicatorilor raportati;
    d) acuratetea si validitatea datelor colectate;
    e) eventuale obstacole sau disfunctionalitati in derularea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate;
    f) daca activitatile se desfasoara conform reglementarilor legale in vigoare.
    3.45. Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa predea spitalului lista nominala cuprinzand medicii specialisti si codurile acestora din cabinetele medicale individuale organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 si care sunt in relatie contractuala cu acestea.
    Aceste date sunt necesare spitalului in vederea eliberarii din farmacia cu circuit inchis a medicamentelor ce se elibereaza in ambulatoriu in cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate.
    3.46. Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica lunar retetele eliberate in ambulatoriu prin farmacia cu circuit inchis a spitalului si de a le include in evidenta privind eliberarea medicamentelor, organizata prin soft la nivel national.

    4. Raportarea indicatorilor
    4.1. Spitalele beneficiare vor transmite caselor de asigurari de sanatate, in primele 10 zile ale lunii in curs pentru luna precedenta, indicatorii aferenti fiecarui program sau subprogram de sanatate, cuprinzand, in principal, numarul de bolnavi beneficiari de medicamente si/sau materiale sanitare specifice in cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, numarul de bolnavi aflati in tratament, cazurile nou-intrate in program, cazurile transferate in alt judet, numarul bolnavilor veniti din tratament in cursul lunii etc., precum si datele referitoare la stocul de medicamente (calculat astfel: stocul de la inceputul lunii plus valoarea medicamentelor intrate in cursul lunii minus valoarea medicamentelor consumate in cursul lunii, pentru fiecare medicament).
    Machetele de raportate a indicatorilor sunt specifice fiecarui program, respectiv subprogram de sanatate (pentru programele "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA" si "Preventia si controlul in patologia oncologica" sunt prezentate in anexele nr. 4 si 5). Aceste machete vor fi utilizate si pentru raportarile trimestriale si anuale.
    Indicatorii se monitorizeaza pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitatilor sanitare.
    4.2. Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a analiza lunar, trimestrial si anual indicatorii si situatia stocurilor de medicamente, raportate de spitale, si de a centraliza pe judet datele transmise prin aceste raportari.
    Pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea casele de asigurari de sanatate transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate urmatoarele documente:
    - situatia nominala (pe fiecare spital) privind indicatorii transmisi si stocurile la nivelul fiecarui spital;
    - situatia centralizata pe judet privind indicatorii transmisi de spital si stocurile de medicamente pe judet;
    - nota de informare, care va cuprinde o prezentare a aspectelor referitoare la fiecare program, respectiv subprogram de sanatate.
    Raportarile centralizate ale caselor de asigurari de sanatate, transmise Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, vor fi efectuate pe machetele de raportare a spitalelor (anexele nr. 4 si 5).
    4.3. Lunar, trimestrial si anual directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate care au repartizate sarcini privind programele sau subprogramele de sanatate analizeaza in cadrul fiecarui program sau subprogram de sanatate situatia privind indicatorii si stocurile raportate.
    Trimestrial Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in cazul nerealizarii indicatorilor fizici si de eficienta, poate lua masuri de sistare a aprovizionarii cu medicamente si/sau materiale sanitare specifice, prin redistribuirea acestora la alte unitati sanitare care au realizat indicatori peste cei contractati in cadrul programelor sau subprogramelor de sanatate.
    4.4. Responsabilitatile specifice in derularea programelor sau subprogramelor de sanatate, cuprinse la pct. 20 din cap. II "Raportarea indicatorilor din programele, respectiv subprogramele de sanatate, si responsabilitatile specifice in derularea acestora" din normele metodologice prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002, raman in vigoare si vor fi aplicate si in cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, pentru care medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt achizitionate prin licitatie la nivel national.

    5. Controlul raportarii indicatorilor specifici
    5.1. Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele, respectiv subprogramele de sanatate, pentru care medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt achizitionate prin licitatie la nivel national, se efectueaza potrivit pct. 21 cap. III "Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate" din normele metodologice prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002.

    6. Contabilitatea operatiunilor rezultate din executarea contractelor incheiate in conditiile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
    Operatiunile financiare si de gestionare rezultate din derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale specifice, necesare realizarii programelor sau subprogramelor de sanatate, se inregistreaza in mod corespunzator in contabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a spitalelor beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, astfel cum se mentioneaza in cele ce urmeaza:

    A. Inregistrarea in contabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
    a) Inregistrarea contravalorii facturilor prezentate de catre furnizori privind livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice catre spitalele care deruleaza programe, respectiv subprograme de sanatate, finantate din Fondul de asigurari sociale de sanatate

    479 "Cheltuieli din Fondul   = 234 "Furnizori"
    de asigurari sociale de
    sanatate"
    - analitic
    - capitolul 62.16 "Servicii
      medicale si medicamente"
     - subcapitolul "Medicamente
       si/sau materiale sanitare
       specifice acordate prin
       programe, respectiv
       subprograme de sanatate"
      - articolul 25 "Materiale
        si prestari de servicii
        cu caracter medical"

    b) Plata facturilor catre furnizori, dupa verificarea, aprobarea si avizarea acestora
    Plata se efectueaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din fondul de redistribuire.

    234 "Furnizori"              = 179 "Disponibil din Fondul de asigurari
                                       sociale de sanatate"
                                       - analitic
                                       - fond de redistribuire, capitol,
                                         subcapitol si articol

    In cadrul contului 179 "Disponibil din Fondul de asigurari sociale de sanatate" se conduce evidenta analitica pe aceleasi subdiviziuni aratate pentru contul 479, cu deosebirea ca se desfasoara pe spitalele beneficiare.

    B. Inregistrarea in contabilitatea spitalelor beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare finantate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
    a) Conform precizarilor prezentelor norme metodologice, valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, finantate din Fondul de asigurari sociale de sanatate reprezinta o finantare efectiva care se inregistreaza in creditul contului 527 "Venituri din activitatea sanitara, conform Legii nr. 145/1997", in contul analitic "Valoarea medicamentelor si/sau materialelor specifice primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, finantate din fondul de asigurari sociale de sanatate". In cazul in care un spital executa mai multe programe, respectiv subprograme de sanatate, acest cont analitic se conduce pentru fiecare program sau subprogram de sanatate.
    b) Spitalele au obligatia sa prevada la partea de cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli, la articolul 23.04 "Medicamente si/sau materiale sanitare pentru programe, respectiv subprograme de sanatate", valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice prevazute a fi primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate.
    c) Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, primite si receptionate de la furnizori pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, se inregistreaza pe baza documentelor legale:

    600.01 "Medicamente si       =  527 "Venituri din activitatea sanitara,
           materiale sanitare"          conform Legii nr. 145/1997"
    - analitic - pe sortimente      - analitic - "Valoarea medicamentelor
                 si programe,                    si/sau materialelor specifice,
                 respectiv                       primite pentru realizarea
                 subprograme de                  programelor, respectiv
                 sanatate                        subprogramelor de sanatate"

    d) Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, consumate in cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, finantate din Fondul de asigurari sociale de sanatate:

    427 "Cheltuieli din          =  600.01 "Medicamente si/sau materiale
        activitatea sanitara,              sanitare"
        conform
        Legii nr. 145/1997"
    - analitic                      - analitic - pe sortimente si
    - art. 23.04 "Medicamente         programe, respectiv
      si materiale sanitare           subprograme de sanatate
      pentru programele,
      respectiv subprogramele
      de sanatate", desfasurate
      pe programe, respectiv
      subprograme de sanatate

    7. Dispozitii finale
    7.1. Prezentele norme metodologice se completeaza cu prevederi specifice programelor, respectiv subprogramelor de sanatate, pentru care achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice la nivel national este in curs de definitivare si/sau in desfasurare.
    7.2. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Furnizorul ..................

                              Adresa de informare
                                     Catre
                     CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
    Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3 Telefon ........., fax ....................

    Stimati domni,
    Prin prezenta va instiintam ca la data de ......................... au fost expediate medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, aferente transei (comenzii) din luna .................., conform graficului de livrare anexat la Contractul de furnizare nr. ................ din data ................ .
    Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice au fost expediate in cantitatile stabilite (prin graficul de livrare anexat la contract) la sediul spitalelor nominalizate.
    In cazul in care doriti informatii suplimentare, va rugam sa il/o contactati pe domnul/doamna ........................... .
    Va multumim pentru colaborare.

    Data ....................
                                                   Furnizor,
                                           ........................
                                            (semnatura autorizata)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
                                                 Nr. ........./data ...........

                        Solicitare de livrare lunara
                                  Catre
                       .............................
                           (numele furnizorului)

    Stimati domni,
    In acord cu Contractul nr. ....................... din data de ............, va solicitam livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, in urmatoarele cantitati:
 _________________________________________________________________________
|Nr. |    DCI    |  Denumirea comerciala  |  Forma  |  Cantitatea lunara  |
|crt.|           |                        |         |                     |
|____|___________|________________________|_________|_____________________|
|____|___________|________________________|_________|_____________________|
|____|___________|________________________|_________|_____________________|
|____|___________|________________________|_________|_____________________|
|____|___________|________________________|_________|_____________________|
|____|___________|________________________|_________|_____________________|
|____|___________|________________________|_________|_____________________|
|____|___________|________________________|_________|_____________________|
|____|___________|________________________|_________|_____________________|

    Mentionam ca aceste medicamente si/sau materiale sanitare specifice sunt aferente perioadei ......................., conform graficului de livrare anexat la contracte.

                            ................................................
                             (semnatura ordonatorului principal de credite)

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Spitalul ........................
    Localitatea .....................        Nr. ........../data .............

                           PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

    Incheiat intre Spitalul ............................, reprezentat de domnul/doamna ........................, in calitate de beneficiar final, si Societatea Comerciala .....................................,
                        (denumirea si sediul societatii)
reprezentata prin domnul/doamna ................................, in calitate de furnizor.
    In conformitate cu prevederile Contractului nr. ............... din data de ............., incheiat intre Societatea Comerciala ..........................., in calitate de furnizor, si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de achizitor, si in urma solicitarii de livrare lunara, inregistrata cu nr. ............. din data de ...................., s-au livrat medicamentele si/sau materialele sanitare specifice in forma si in cantitatile mentionate in anexa.
    La receptie s-a constatat ca livrarea corespunde:
    - din punct de vedere cantitativ, cu cea din graficul de livrare;
    - din punct de vedere al denumirii si formei, cu anexa privind propunerea tehnica;
    - din punct de vedere calitativ - a fost transportata in acord cu conditiile mentionate in instructiunile medicamentelor si nu sunt constatate deteriorari; termenul de valabilitate ramas este de cel putin 1 an sau mai mare de 80% din termenul total de valabilitate a produselor;
    - seriile lotului sunt vizibile si usor de identificat pe ambalajele mari, precum si pe cele individuale.
    Alte comentarii si/sau observatii*):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Data .....................

              Am primit,                                Am predat,
              Spitalul                                  Furnizorul,
       ........................                  ........................
        (semnatura autorizata)                    (semnatura autorizata)
------------
    *) Cu privire la lipsuri, deteriorari, termene de valabilitate.

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    Spitalul .............................
    Subprogram 1.2: SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL INFECTIILOR HIV/SIDA
    Raportare lunara pentru LUNA, TRIM., AN ...........

    Tabel 1.2.1. SITUATIA CONTINUITATII ASIGURARII CU TRATAMENT A BOLNAVILOR CU INFECTIE HIV/SIDA
 ______________________________________________________________________________
|         |               |       Bolnavi tratati in luna de raportare         |
|         |               |____________________________________________________|
|         |               |        Bolnavi tratati cu schema completa          |
|         |  Nr. Bolnavi  |____________________________________________________|
|Categoria|   aflati in   |  Nr. total  | Nr. bolnavi | Bolnavi transferati    |
|         |evidenta CAS cu| bolnavi, din|  aflati in  |     de la alte CAS     |
|         |   tratament   |     care:   | evidenta CAS|________________________|
|         |               |             |             |    Nr.   | Din ce judet|
|_________|_______________|_____________|_____________|__________|_____________|
|   C0    |C1 = C3 + C7 + | C2 = C3 + C4|     C3      |     C4   |     C5      |
|         |C8 + C13 + C14 |             |             |          |             |
|_________|_______________|_____________|_____________|__________|_____________|
| Copii   |               |             |             |          |             |
|_________|_______________|_____________|_____________|__________|_____________|
| Adulti  |               |             |             |          |             |
|_________|_______________|_____________|_____________|__________|_____________|
| Total   |               |             |             |          |             |
|_________|_______________|_____________|_____________|__________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|         |                  Bolnavi tratati in luna de raportare              |
|         |____________________________________________________________________|
|         | Nr. Bolnavi carora li s-a asigurat schema partiala de tratament    |
|         |____________________________________________________________________|
|Categoria|  Nr. total    | Nr. bolnavi|Bolnavi transferati|Bolnavi transferati|
|         | bolnavi, din  |cu tratament|  de la alte CAS   |   din alte CAS    |
|         |    care:      |  partial   |pentru completarea | pentru completarea|
|         |               | ramasi in  | tratamentului     |   tratamentului   |
|         |               |evidenta CAS|___________________|___________________|
|         |               |            |  Nr. | Catre care | Nr. |   De la ce  |
|         |               |            |      |     CAS    |     |     CAS     |
|_________|_______________|____________|______|____________|_____|_____________|
|   C0    | C6 = C7 + C8  |    C7      |  C8  |     C9     | C10 |     C11     |
|         | + C10         |            |      |            |     |             |
|_________|_______________|____________|______|____________|_____|_____________|
| Copii   |               |            |      |            |     |             |
|_________|_______________|____________|______|____________|_____|_____________|
| Adulti  |               |            |      |            |     |             |
|_________|_______________|____________|______|____________|_____|_____________|
| Total   |               |            |      |            |     |             |
|_________|_______________|____________|______|____________|_____|_____________|

 _______________________________________________________
|         | Bolnavi pentru care nu s-a asigurat nici un |
|         | medicament din schema terapeutica           |
|         |_____________________________________________|
|Categoria|  Nr. total | Nr. bolnavi|Bolnavi transferati|
|         |  bolnavi,  | ramasi in  |   de la alte CAS  |
|         |  din care: |evidenta CAS| pentru asigurarea |
|         |            |    fara    |   tratamentului   |
|         |            | tratament  |      complet      |
|         |            |            |___________________|
|         |            |            |  Nr. | Catre care |
|         |            |            |      |     CAS    |
|_________|____________|____________|______|____________|
|   C0    | C12 = C13 +|    C13     |  C14 |    C15     |
|         | + C14      |            |      |            |
|_________|____________|____________|______|____________|
| Copii   |            |            |      |            |
|_________|____________|____________|______|____________|
| Adulti  |            |            |      |            |
|_________|____________|____________|______|____________|
| Total   |            |            |      |            |
|_________|____________|____________|______|____________|

    Nota:
    - Raportarea se face in baza evidentelor nominale/CNP
    - Situatia are ca scop identificarea disfunctionalitatilor in asigurarea continuitatii tratamentului pentru bolnavii HIV/SIDA
    - Bolnavii aflati in evidenta CAP pentru care se asigura tratament partial sau nu se asigura deloc tratament vor fi raportati in coloanele corespunzatoare indiferent de perioada din luna de raportare pentru care a aparut disfunctionalitatea in asigurarea medicatiei. Acesti bolnavi nu vor fi raportati si in coloana corespunzatoare tratamentului complet, chiar daca pentru o perioada din luna li s-a asigurat medicatie completa.

    Tabel 1.2.2. EVIDENTA BOLNAVILOR HIV/SIDA BENEFICIARI AI SUBPROGRAMULUI 1.2

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cazuri noi intrate in program
    B - Cazuri transferate din alt judet pentru continuarea tratamentului
    C - transfer in alt judet
    D - deces
 ______________________________________________________________________________
|         |    Nr.   |    Nr.   |             | Nr. bolnavi iesiti   |         |
|         | Bolnavi  |  Bolnavi |             |  din tratament in    |Ramasi in|
|         |aflati in |intrati in|Total bolnavi|     cursul lunii     |tratament|
|Categorie|tratament | tratament|in tratament |______________________|    la   |
|         |   la     | in cursul|  in cursul  |       | din care prin|sfarsitul|
|         |sfarsitul |   lunii  |    lunii    | Total |              |  lunii  |
|         |  lunii   |__________|             |       |______________|         |
|         |anterioare|  A  |  B |             |       |   C   |  D   |         |
|_________|__________|_____|____|_____________|_______|_______|______|_________|
|   C0    |    C1    |  C2 | C3 |C4 = C1 +    |C5 =   |   C6  |  C7  |C8 = C4  |
|         |          |     |    |C2 + C3      |C6 + C7|       |      |- C5     |
|_________|__________|_____|____|_____________|_______|_______|______|_________|
| Adulti  |          |     |    |             |       |       |      |         |
|_________|__________|_____|____|_____________|_______|_______|______|_________|
| Copii   |          |     |    |             |       |       |      |         |
|_________|__________|_____|____|_____________|_______|_______|______|_________|
| Total   |          |     |    |             |       |       |      |         |
|_________|__________|_____|____|_____________|_______|_______|______|_________|

    Nota: bolnavii raportati in coloana C1 reprezinta bolnavii din coloana C8 din raportarea lunii precedente
    Tabelul se completeaza pentru toti bolnavii beneficiari ai programului in baza evidentelor nominale/CNP

    Tabel 1.2.3. SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Valoarea medicamentelor consumate (mii lei)
    B - Total, din care
    C - monoterapie
    D - biterapie
    E - triterapie
    F - tetraterapie
 ______________________________________________________________________________
|Categorie| Nr. total |Nr. bolnavi cu |   Nr.  |  A   |    Cheltuieli      | A |
|         |  bolnavi  |  tratament    | bolnavi|      |  cu medicamente    |   |
|         |beneficiari|antiretroviral | tratati|      |  antiretrovirale   |   |
|         |     ai    |_______________| pentru |      |     (mii lei)      |   |
|         |programului|B  |C |D |E |F |infectii|      |____________________|   |
|         |           |   |  |  |  |  |asociate|      |B   |C  |D  |E  |F  |   |
|         |           |   |  |  |  |  |        |      |    |   |   |   |   |   |
|_________|___________|___|__|__|__|__|________|______|____|___|___|___|___|___|
|  C0     |    C1     |C2=|C3|C4|C5|C6|   C7   |C8=C9+|C9= |C10|C11|C12|C13|C14|
|         |           |C3+|  |  |  |  |        |C14   |C10+|   |   |   |   |   |
|         |           |C4+|  |  |  |  |        |      |C11+|   |   |   |   |   |
|         |           |C5+|  |  |  |  |        |      |C12+|   |   |   |   |   |
|         |           |C6 |  |  |  |  |        |      |C13 |   |   |   |   |   |
|_________|___________|___|__|__|__|__|________|______|____|___|___|___|___|___|
| Copii   |           |   |  |  |  |  |        |      |    |   |   |   |   |   |
|_________|___________|___|__|__|__|__|________|______|____|___|___|___|___|___|
| Adulti  |           |   |  |  |  |  |        |      |    |   |   |   |   |   |
|_________|___________|___|__|__|__|__|________|______|____|___|___|___|___|___|
| Total   |           |   |  |  |  |  |        |      |    |   |   |   |   |   |
|_________|___________|___|__|__|__|__|________|______|____|___|___|___|___|___|

    Nota:
    C1 se va raporta in baza evidentelor nominale/CNP
    C1 < sau = C2 + C7 deoarece
     - exista bolnavi care sunt tratati cu medicatie ARV + medicatie pentru infectiile asociate
     - exista bolnavi care sunt tratati doar cu medicatie ARV
     - exista bolnavi care sunt tratati doar pentru infectiile asociate

    Tabel 1.2.4 Situatia stocului medicamentelor lunar/trimestrial/anual

                                                               mii lei
 ______________________________________________________________________
|    Valoarea     |    Valoarea    |     Valoarea    |    Valoarea     |
| medicamentelor  | medicamentelor |  medicamentelor | medicamentelor  |
|   in stoc la    |   intrate in   |    consumate    |   in stoc la    |
| inceputul lunii |  cursul lunii  | in cursul lunii | sfarsitul lunii |
|_________________|________________|_________________|_________________|
|       C1        |        C2      |         C3      |       C4        |
|_________________|________________|_________________|_________________|
|_________________|________________|_________________|_________________|

    NOTA:
    - SPITALUL raporteaza lunar datele solicitate prin prezenta anexa si se refera la datele aferente lunii in curs.
    Raportarile trimestriale si anuale cuprind datele cumulate pe perioada trimestrului sau anului dupa caz.

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    Spitalul ............
    Subprogram 2.2 PREVENTIE SI CONTROL IN PATOLOGIA ONCOLOGICA
    Raportare lunara pentru LUNA, TRIM., AN ..............

    Tabel 2.2.1 EVIDENTA BOLNAVILOR BENEFICIARI AI SUBPROGRAMULUI 2.2

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Incheiere tratament
    B - transfer in alt judet
 ______________________________________________________________________________
| Cod | Aflati in|Intrati in tratament|  Total   |Nr. bolnavi iesiti |Ramasi in|
|boala| tratament|   in cursul lunii  | bolnavi  |   din tratament   |tratament|
|     |    la    |____________________|   in     |  in cursul lunii  |   la    |
|     | sfarsitul|Cazuri |   Cazuri   |tratament |___________________|sfarsitul|
|     |   lunii  |  noi  |transferate |in cursul |Total|  din care   |  lunii  |
|     |anterioare|intrate|  din alt   |  lunii   |     |    prin     |         |
|     |          |  in   | judet care |          |     |_____________|         |
|     |          |program|  continua  |          |     | A | B |deces|         |
|     |          |       |   schema   |          |     |   |   |     |         |
|     |          |       | terapeutica|          |     |   |   |     |         |
|_____|__________|_______|____________|__________|_____|___|___|_____|_________|
| C0  |    C1    |  C2   |     C3     |   C4=    |C5=  | C6| C7|  C8 |C9=C4-C5 |
|     |          |       |            | C1+C2+C3 |C6+C7|   |   |     |         |
|     |          |       |            |          |+C8  |   |   |     |         |
|_____|__________|_______|____________|__________|_____|___|___|_____|_________|

    Nota: bolnavii raportati in coloana C1 reprezinta C9 din raportarea lunii precedente
    Tabelul se completeaza pentru toti bolnavii beneficiari ai programului in functie de evidenta nominala/CNP
    Totalul din coloana C4 reprezinta nr. bolnavilor tratati in spital si/sau in ambulatoriu, in functie de evidenta nominala.
    Daca un bolnav a primit un tip de tratament in spital si unul in ambulatoriu sau a beneficiat de mai multe tipuri de terapie in luna, in coloana C4 se raporteaza o singura data.

    Tabel 2.2.2 EVIDENTA BOLNAVILOR CARE AU BENEFICIAT DE TRATAMENT IN LUNA, TRIM., AN ..........
 ______________________________________________________________________________
|                  | Nr. bolnavi | Numar*) cure/luna | Valoarea medicamentelor |
|  Tratamentul cu: | beneficiari |        luna       | consumate lunar/trim./an|
|                  | lunar/trim./|                   |         (mii lei)       |
|                  |    anual    |                   |                         |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
|        C0        |      C1     |         C2        |            C3           |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
|1. citostatice    |             |                   |                         |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
|2. imunomodulatori|             |                   |                         |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
|3. hormoni        |             |                   |                         |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
|4. factor de      |             |                   |                         |
|   crestere       |             |                   |                         |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
|5. inhibitori de  |             |                   |                         |
|   osteoclaste    |             |                   |                         |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
|6. antiemetice    |             |                   |                         |
|   specifice      |             |                   |                         |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
|      Total       |             |                   |                         |
|__________________|_____________|___________________|_________________________|
    *) Se va numara cura incheiata indiferent daca a fost inceputa in luna precedenta

    Nota: total C1 poate fi diferit de total C4 tabelul 2.2.1 deoarece un bolnav poate beneficia de mai multe tipuri de terapie in spital sau ambulatoriu

    Tabel 2.2.3 Situatia stocului medicamentelor lunar/trimestrial/anual
                                                                        mii lei
 ______________________________________________________________________________
|     Valoarea     |      Valoarea     |      Valoarea     |     Valoarea      |
|  medicamentelor  |   medicamentelor  |   medicamentelor  |   medicamentelor  |
|    in stoc la    | intrate in cursul |    consumate in   |     in stoc la    |
| inceputul lunii  |       lunii       |    cursul lunii   |  sfarsitul lunii  |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|        C1        |        C2         |        C3         |        C4         |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|__________________|___________________|___________________|___________________|

    Nota: C3 din tabelul 2.2.2 va fi egal cu C3 din tabelul 2.2.3

    NOTA:
    SPITALUL raporteaza lunar datele solicitate prin prezenta anexa si se refera la datele aferente lunii in curs.
    Raportarile trimestriale si anuale cuprind datele cumulate pe perioada trimestrului sau anului dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 190/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 190 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 190/2002
Ordin 65 2002
pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002
Ordin 519 2001
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 573/457/2001 privind achizitia unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale necesare in vederea derularii programelor de sanatate
Ordin 457 2001
privind achizitia unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale necesare in vederea derularii programelor de sanatate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu