Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 190 din  4 iunie 1999

pentru aprobarea Regulamentului statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru in banda de frecvente 26.960 - 27.410 kHz

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 548 bis  din  9 noiembrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
    in baza Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 153/1997 privind infiintarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor", prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor",
    in baza Hotararii Guvernului nr. 890/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul radiocomunicatiilor si al protectiei radioelectrice,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru in banda de frecvente 26.960 - 27.410 kHz, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Autorizatiile de tip pentru statiile CB, emise in conformitate cu reglementarile anterioare, ale caror parametri tehnici corespund prevederilor prezentului ordin, trebuie reactualizate, la cererea titularilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. Depasirea termenului atrage pierderea valabilitatii autorizatiilor respective.
    (2) Autorizatiile de tip pentru statiile CB, ale caror parametri tehnici nu corespund prevederilor prezentului ordin, isi pierd valabilitatea in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.
    (3) Permisele de utilizare, prevazute de regulamentul aprobat prin prezentul ordin, pentru statiile CB care au fost procurate in baza autorizatiilor de tip prevazute la alineatul precedent mai pot fi emise in cel mult 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
    Art. 3
    Autorizatiile tehnice de functionare a statiilor de radiocomunicatii care functioneaza in banda de frecvente in 26.960 - 27.410 kHz isi pierd valabilitatea in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, daca nu sunt inlocuite, la cererea titularului, cu permisele de utilizare prevazute in regulamentul aprobat prin prezentul ordin.
    Art. 4
    Statiile CB cu modulatie de amplitudine si putere de emisie mai mare de 1 W, care sunt in functiune la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pot functiona pana la data de 31 decembrie 2005, in conditiile prevazute la art. 3 si cu respectarea prevederilor regulamentului aprobat prin prezentul ordin.
    Art. 5
    Prevederile prezentului ordin se completeaza cu normele in vigoare existente in domeniu.
    Art. 6
    (1) Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Publicarea lui se face prin grija Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica.
    (2) Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".

                                Presedintele
                    Agentiei Nationale pentru Comunicatii
                               si Informatica,
                    prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENTUL
statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru in banda de frecvente 26.960 - 27.410 kHz

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste conditiile tehnice si administrative in care sunt permise in Romania instalarea si utilizarea statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru care functioneaza in banda 26.960 - 27.410 kHz.
    Banda de frecvente 26.960 - 27.410 kHz, cu exceptia frecventelor 26.995 kHz, 27.045 kHz, 27.095 kHz, 27.145 kHz si 27.195 kHz, din serviciul mobil terestru, denumita si "banda cetateanului" (CB), este destinata radiocomunicatiilor mobile pe distante scurte, in scop utilitar, recreativ sau profesional.
    Statiile de radiocomunicatii care functioneaza in aceasta banda vor fi denumite in continuare statii CB.
    Art. 2
    Canalele radioelectrice prestabilite pentru statiile CB si frecventele centrale ale acestora sunt urmatoarele:
_________________________
 Numarul    Frecventa
 canalului  centrala
_________________________
     1      26.965 kHz
     2      26.975 kHz
     3      26.985 kHz
     4      27.005 kHz
     5      27.015 kHz
     6      27.025 kHz
     7      27.035 kHz
     8      27.055 kHz
     9      27.065 kHz
    10      27.075 kHz
    11      27.085 kHz
    12      27.105 kHz
    13      27.115 kHz
    14      27.125 kHz
    15      27.135 kHz
    16      27.155 kHz
    17      27.165 kHz
    18      27.175 kHz
    19      27.185 kHz
    20      27.205 kHz
    21      27.215 kHz
    22      27.225 kHz
    23      27.235 kHz
    24      27.245 kHz
    25      27.255 kHz
    26      27.265 kHz
    27      27.275 kHz
    28      27.285 kHz
    29      27.295 kHz
    30      27.305 kHz
    31      27.315 kHz
    32      27.325 kHz
    33      27.335 kHz
    34      27.345 kHz
    35      27.355 kHz
    36      27.365 kHz
    37      27.375 kHz
    38      27.385 kHz
    39      27.395 kHz
    40      27.405 kHz
_________________________

    Oricare dintre canalele radioelectrice sus-mentionate este utilizat in comun cu alti utilizatori.
    Canalul nr. 9 este destinat in exclusivitate pentru comunicatii de urgenta.
    Tipurile de modulatie permise pentru statiile CB sunt: modulatia de frecventa (MF - clasa de emisie F3E) si modulatia de amplitudine cu dubla banda laterala (MA - clasa de emisie A3E).
    Alocarea oricarui canal, in vederea utilizarii proprii sau exclusive, pentru o anumita statie CB sau un grup de statii CB, precum si pentru un anumit tip de modulatie, este interzisa.
    Puterea purtatoarei de radiofrecventa maxim admisibila la borna de antena, in functie de tipul de modulatie utilizat, este:
    - 4W pentru MF;
    - 1W pentru MA.
    Art. 3
    Statiile CB nu beneficiaza de protectie radioelectrica, neasigurandu-se nici o garantie asupra eventualelor perturbatii prejudiciabile ale comunicatiilor desfasurate prin intermediul acestora.
    Statiile CB nu trebuie sa produca perturbatii statiilor de radiocomunicatii care functioneaza autorizat sau instalatiilor de receptie pentru radiodifuziune.
    Art. 4
    Nu este permisa furnizarea unui serviciu de telecomunicatii prin intermediul statiilor CB.

    CAP. 2
    Cerinte constructive referitoare la statiile CB

    Art. 5
    Statiile CB care se comercializeaza, se instaleaza sau se utilizeaza in Romania trebuie sa respecte prevederile reglementarilor tehnice din anexa nr. 1 la prezentul regulament si trebuie sa fie autorizate ca tip de catre Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" (denumita in continuare R.A. I.G.C.), din punct de vedere al conformitatii cu acestea.
    Statiile CB care corespund Deciziei Comitetului European de Radiocomunicatii ERC/DEC/(96)02 si sunt marcate "CEPT PR 27 Y", in care Y este unul dintre simbolurile prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament, pot fi instalate si utilizate in conditiile obtinerii permisului prevazut de prezentul regulament fara certificarea R.A. I.G.C.
    Este interzisa efectuarea oricarei modificari interne asupra unei statii CB autorizate. Orice modificare interna anuleaza documentul de autorizare ca tip al statiei.
    Art. 6
    Statiile CB trebuie sa fie construite astfel incat sa fie respectate urmatoarele conditii:
    a) dispozitivele de control, a caror manevrare gresita poate conduce la cresterea potentialului de interferenta al statiei sau la functionarea improprie a emitatorului acesteia, sa nu fie accesibile utilizatorului;
    b) sa nu fie prevazute cu dispozitive care sa permita conectarea unor amplificatoare externe in vederea cresterii puterii de emisie;
    c) sa nu permita functionarea pe alte canale radioelectrice fata de cele precizate la art. 2;
    d) actionarea in regim de emisie sa se realizeze prin comutatoare fara autoblocare sau prin dispozitive de comanda prin voce fara autoblocare. In acest ultim caz comanda nu trebuie sa fie activata de zgomotul ambiant;
    e) sa functioneze numai in modul de lucru simplex si sa nu permita retransmiterea semnalelor receptionate;
    f) sa deconecteze automat un alt echipament de receptie cu care statia este interconectata (de exemplu: receptorul auto), pe durata functionarii in regim de emisie a statiei CB;
    g) marcajul sa fie aplicat intr-un loc usor accesibil, sa fie lizibil si durabil.

    CAP. 3
    Dispozitii privind instalarea statiilor CB

    Art. 7
    Statiile CB pot fi instalate pe intreg teritoriul Romaniei, precum si pe navele maritime sau fluviale care se deplaseaza in apele teritoriale romane.
    Statiile CB pot fi instalate, de asemenea, la bordul oricarui vehicul terestru.
    Este interzisa instalarea statiilor CB la bordul aeronavelor sau la o distanta mai mica de 500 m fata de zona de delimitare a aeroporturilor.
    Art. 8
    Statiile CB trebuie sa fie montate astfel incat sa poata fi accesate cu usurinta in cazul controalelor efectuate de catre organismele imputernicite in acest sens.
    Art. 9
    In scopul limitarii perturbatiilor radioelectrice, la instalarea statiilor CB este interzisa utilizarea antenelor directionale si/sau cu castig, iar puterea aparent radiata nu trebuie sa depaseasca 4W pentru statii CB cu MF si 1W pentru statii CB cu MA.
    In acelasi scop se vor respecta urmatoarele conditii:
    - cel mai inalt punct al antenei unei statii CB fixe nu trebuie sa depaseasca 20 m fata de nivelul terenului, in cazul instalarii pe pilon;
    - antena unei statii CB fixe nu va fi montata la o inaltime mai mare de 5 m fata de cel mai inalt punct al cladirii pe care se instaleaza;
    - antena unei statii CB nu se monteaza la o distanta mai mica de 20 m fata de cea mai apropiata antena de receptie a programelor de radiodifuziune sonora sau de televiziune si in apropierea antenelor altor statii de radiocomunicatii sau distribuitoare ale retelelor de distributie a programelor audiovizuale prin cablu.
    Art. 10
    Este interzisa conectarea statiilor CB la orice retea publica sau independenta de telecomunicatii.
    Art. 11
    Este interzisa instalarea statiilor CB in vederea retransmiterii semnalelor receptionate.
    Art. 12
    Este interzisa conectarea statiilor CB la orice dispozitiv de amplificare a puterii RF de emisie.
    Art. 13
    La instalarea statiilor CB, inclusiv a antenelor aferente, se vor respecta toate normativele referitoare la instalatii electrice si la siguranta persoanelor si bunurilor.

    CAP. 4
    Utilizarea statiilor CB

    Art. 14
    Pentru utilizarea statiilor CB este obligatorie obtinerea prealabila a permisului de utilizare a statiilor CB, denumit in continuare permis, eliberat in acest scop de catre R.A. I.G.C., prin directiile sale teritoriale.
    Formularul permisului este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament, iar repartizarea judetelor pe directiile teritoriale ale R.A. I.G.C. este prevazuta in anexa nr. 4.
    Art. 15
    Permisul nu este necesar in cazul persoanelor care au rezidenta permanenta in alte tari, care tranziteaza Romania si care detin statii CB portabile sau mobile, marcate in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 (CEPT PR 27 Y).
    Statiile CB care nu detin acest marcaj vor fi sigilate la punctul de frontiera de catre personalul vamal.
    Art. 16
    Titulari ai permiselor pot fi:
    - persoane fizice care au implinit varsta de 18 ani;
    - persoane juridice;
    - asociatii profesionale non-profit,
    avand rezidenta temporara sau permanenta in Romania.
    Art. 17
    Permisul se elibereaza in termen de 30 de zile, in baza cererii solicitantului, intocmita conform anexei nr. 5 la prezentul regulament, daca statia care urmeaza sa fie utilizata corespunde cerintelor tehnice prevazute la art. 5.
    In situatia in care statia nu a fost certificata ca tip de catre R.A. I.G.C. sau nu are aplicat marcajul CEPT PR 27 Y, este necesara prezentarea statiei pentru verificarea conformitatii cu reglementarile tehnice nationale. Permisul se va elibera in conditiile prevazute la alin. 1, numai daca rezultatele masuratorilor sunt favorabile. Costul verificarilor tehnice se achita de catre solicitant, pe baza de deviz.
    Art. 18
    Termenul de valabilitate a permisului este de 5 ani de la data emiterii, cu conditia respectarii reglementarilor din domeniul radiocomunicatiilor si a achitarii tarifelor in vigoare.
    Art. 19
    Valabilitatea permisului se poate prelungi pentru o noua perioada de 5 ani, la cererea titularului, cu conditia ca statia utilizata sa corespunda reglementarilor tehnice in vigoare la data solicitarii. In acest scop, in ultima luna de valabilitate a permisului si cu cel putin 15 zile anterior datei expirarii acestuia, titularul trebuie sa prezinte permisul pentru vizare directiei teritoriale a R.A. I.G.C. care l-a emis.
    Art. 20
    Obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament revine in exclusivitate titularilor permiselor.
    Art. 21
    Permisul are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei, inclusiv in apele teritoriale romane.
    Art. 22
    In situatia in care statiile CB inscrise in permis sunt utilizate si de alte persoane imputernicite de titular, acesta are obligatia sa ia toate masurile pentru ca o fotocopie de pe permis sa se afle in permanenta la utilizatorul statiei. Fotocopia trebuie sa fie vizata si, in cazul persoanelor juridice, stampilata, din punct de vedere al conformitatii cu originalul, de catre titularul permisului.
    Permisul sau fotocopia de pe acesta trebuie sa fie prezentata in cazul controalelor efectuate de organele abilitate in acest scop.
    Art. 23
    Titularul permisului trebuie sa solicite organului care l-a emis operarea oricaror modificari asupra datelor continute in permis, inainte de efectuarea acestora.
    Art. 24
    Pentru eliberarea permisului si pentru prelungirea valabilitatii acestuia, precum si pentru eliberarea duplicatelor, in cazul pierderii sau deteriorarii permisului original, titularii trebuie sa achite la R.A. I.G.C. tarifele in vigoare.
    Art. 25
    Permisul se retrage, conform prevederilor reglementarilor in vigoare din domeniul radiocomunicatiilor, daca titularul nu se supune somatiei emise de catre directiile teritoriale ale R.A. I.G.C. si in cazul neachitarii tarifelor datorate.

    CAP. 5
    Comunicatii permise

    Art. 26
    Statiile CB pot fi utilizate pentru comunicatii private, bilaterale si multilaterale, cu caracter utilitar, recreativ sau profesional, precum si pentru comunicatii de solidaritate umana.
    Utilizatorii statiilor CB au obligatia ca inainte de a emite sa selecteze si sa foloseasca numai canale libere, in scopul evitarii perturbarii convorbirilor in curs de desfasurare.
    Art. 27
    Comunicatiile statiilor CB care participa la actiuni de solidaritate umana au prioritate fata de orice comunicatii ale altor statii CB, in cazul in care sunt implicate siguranta vietilor omenesti, protectia de bunuri sau asistenta calatorilor.
    Art. 28
    Comunicatiile prin statii CB trebuie sa se desfasoare exclusiv in fonie, in limbaj clar, fara coduri sau mesaje codate. Emisia si receptia trebuie sa se efectueze pe acelasi canal.

    CAP. 6
    Semnale de identificare

    Art. 29
    Emisiile statiilor CB trebuie sa fie identificabile prin indicative de apel. Indicativul de apel se inscrie in permis.
    Indicativul de apel se transmite la inceputul si la sfarsitul fiecarei emisii.
    Art. 30
    Asocierea unui semnal de apel selectiv este permisa.

    CAP. 7
    Durata comunicatiilor

    Art. 31
    Durata comunicatiilor desfasurate prin intermediul statiilor CB trebuie limitata la minimul necesar.
    Art. 32
    Regulile privind durata comunicatiilor nu se aplica in situatiile prevazute la art. 27.

    CAP. 8
    Comunicatii interzise

    Art. 33
    Sunt interzise urmatoarele categorii de comunicatii prin statiile CB:
    a) comunicatii legate de orice activitate care contravine legilor;
    b) cuvinte si limbaje obscene, indecente sau profanatoare;
    c) interferarea voita a traficului altor statii;
    d) comunicatii pe canale CB in care sunt in curs de desfasurare alte convorbiri, cu exceptia situatiilor de urgenta;
    e) publicitate sau solicitari de vanzari de bunuri sau de servicii;
    f) transmisia in direct sau reproducerea de transmisii efectuate in alte benzi de frecvente (de exemplu programe radiodifuzate);
    g) transmisii false sau inselatoare;
    h) incercarea de a intra in legatura cu statii aflate la distante la care este evident ca nu este posibila comunicarea;
    i) publicitate pentru un candidat politic sau pentru o campanie electorala;
    j) comunicatii unilaterale, cu exceptia situatiilor de urgenta si a semnalelor scurte de test;
    k) divulgarea de informatii de orice natura, obtinute din interceptarea accidentala a radiocomunicatiilor, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 27;
    l) transmiterea semnalului "May Day" sau a altor indicative internationale de pericol, cu exceptia cazului in care statia este instalata pe o nava sau pe un alt vehicul aflat intr-o stare iminenta de pericol si este necesar ajutor imediat.
    Este interzisa utilizarea statiilor CB in zona aeroporturilor si in vecinatatea statiilor de radiodifuziune sonora si de televiziune.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    In situatii de necesitate, calamitati naturale etc. utilizatorii statiilor CB trebuie sa se conformeze dispozitiilor autoritatilor locale, militare si de politie, precum si celor ale autoritatii de reglementare in telecomunicatii.
    Art. 35
    Proprietarul sau utilizatorul unei statii CB are obligatia de a remedia orice defectiune tehnica susceptibila de a produce perturbatii asupra:
    - echipamentelor si instalatiilor radioelectrice autorizate, apartinand altor servicii de radiocomunicatii; sau
    - receptiei programelor de radiodifuziune sonora sau de televiziune.
    Art. 36
    Directiile teritoriale ale R.A. I.G.C. au dreptul de a controla, prin receptie sau la locul de instalare a statiilor CB, respectarea prevederilor prezentului regulament.
    Art. 37
    Titularii permiselor sunt obligati sa dea tot concursul personalului de control autorizat si sa remedieze in termenele fixate deficientele constatate, inclusiv schimbarea amplasamentului statiei, in cazul in care perturbatiile radioelectrice datorate emisiei statiei CB nu pot fi eliminate prin alte masuri.
    Art. 38
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 39
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                  REGLEMENTARE TEHNICA PENTRU STATIILE CB

    1. Scopul
    Prezenta reglementare tehnica stabileste conditiile tehnice obligatorii pe care trebuie sa le respecte statiile CB.
    2. Domeniul de aplicare
    Prezenta reglementare tehnica se aplica statiilor CB care se instaleaza, se utilizeaza si se comercializeaza in Romania, precum si pentru autorizarea de tip a acestora.
    3. Caracteristicile tehnice electrice si constructive pe care trebuie sa le respecte statiile CB sunt continute in urmatoarele standarde:
    3.1. Referitoare la spectrul radioelectric:
    SR ETS 300 135: Echipamente si sisteme de radiocomunicatii. Echipamente de radiocomunicatii din banda CB cu modulatie de frecventa. Caracteristici tehnice si metode de masura
    si/sau
    SR ETS 300 433: Echipamente si sisteme de radiocomunicatii. Echipamente de radiocomunicatii din banda CB cu modulatie de amplitudine cu banda laterala dubla si/sau banda laterala unica. Caracteristici tehnice si metode de masura (numai cerintele referitoare la statiile CB cu MA - dubla banda laterala).
    Statiile CB care pot functiona cu ambele tipuri de modulatie (MF si MA - dubla banda laterala) trebuie sa corespunda ambelor standarde.
    3.2. Referitoare la compatibilitatea electromagnetica:
    SR EN 300 680-1: Standard de compatibilitate electromagnetica pentru echipamente de radiocomunicatii si auxiliare (voce si/sau nonvoce) in banda CB; Partea I: Modulatie unghiulara (in cazul statiilor cu modulatie de frecventa), pct. 7.1, 8.1, 8.2 si 8.3.
    si/sau
    SR EN 300 680-2: Standard de compatibilitate electromagnetica pentru echipamente de radiocomunicatii si auxiliare (voce si/sau nonvoce) in banda CB; Partea a II-a: cu banda laterala dubla si/sau banda laterala unica (in cazul statiilor cu modulatie in amplitudine), pct. 7.1, 8.1, 8.2 si 8.3.
    3.3. Referitoare la securitatea utilizatorilor:
    SR EN 60 950: Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou.
    4. Cerintele referitoare la certificarea statiilor CB:
    4.1. Este obligatorie certificarea de catre R.A. I.G.C. a parametrilor de emisie prevazuti la pct. 3.1. si a parametrilor prevazuti la pct. 3.2.
    Pentru atestarea respectarii parametrilor de receptie prevazuti la pct. 3.1. se admite declaratia de conformitate a producatorului echipamentului respectiv.
    4.2. Certificarea conditiilor prevazute la pct. 3.3. se face conform legislatiei in vigoare.

    ANEXA 2
    la regulament

                              CONDITII
privind marcajul statiilor CB ce fac obiectul recomandarii CEPT T/R 20-09

    Marcajul aplicat pe statiile CB trebuie sa fie vizibil, usor identificabil si sa aiba forma: CEPT PR 27 Y (in care "Y" este simbolul tarii in care statia a fost certificata).
    Simbolul "Y" poate fi urmat de un numar national de identificare a certificarii.
    Simbolurile utilizate pentru identificare nationala sunt urmatoarele:
______________________________________________________
    Albania                      AL
______________________________________________________
    Andora                      AND
______________________________________________________
    Austria                       A
______________________________________________________
    Belgia                        B
______________________________________________________
    Bosnia-Hertegovina           BH
______________________________________________________
    Bulgaria                     BG
______________________________________________________
    Cehia                        CZ
______________________________________________________
    Cipru                        CY
______________________________________________________
    Croatia                      HR
______________________________________________________
    Danemarca                    DK
______________________________________________________
    Elvetia                      CH
______________________________________________________
    Estonia                     EST
______________________________________________________
    Finlanda                     SF
______________________________________________________
    Franta                        F
______________________________________________________
    Germania                      D
______________________________________________________
    Grecia                       GR
______________________________________________________
    Irlanda                     IRL
______________________________________________________
    Islanda                      IS
______________________________________________________
    Italia                        I
______________________________________________________
    Letonia                      LV
______________________________________________________
    Liechtenstein                FL
______________________________________________________
    Lituania                     LT
______________________________________________________
    Luxemburg                     L
______________________________________________________
    Malta                         M
______________________________________________________
    Macedonia                    MK
______________________________________________________
    Marea Britanie               GB
______________________________________________________
    Moldova                      MD
______________________________________________________
    Monaco                       MC
______________________________________________________
    Norvegia                      N
______________________________________________________
    Olanda                       NL
______________________________________________________
    Polonia                      PL
______________________________________________________
    Portugalia                    P
______________________________________________________
    Romania                      RO
______________________________________________________
    Rusia                       RUS
______________________________________________________
    San Marino                  RSM
______________________________________________________
    Slovacia                     SK
______________________________________________________
    Slovenia                    SLO
______________________________________________________
    Spania                        E
______________________________________________________
    Suedia                        S
______________________________________________________
    Turcia                       TR
______________________________________________________
    Ungaria                       H
______________________________________________________
    Ucraina                      UA
______________________________________________________
    Vatican                     SCV
______________________________________________________

    ANEXA 3
    la regulament

    ROMANIA
    AGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA
    Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor"
    Directia teritoriala ...................................

               PERMIS DE UTILIZARE PENTRU STATIE CB
                     nr. ....... din .........

    Titularul ..............................................................
............................................................................
                     (persoana fizica/juridica/asociatie nonprofit)
    Domiciliul/sediul ......................................................
............................................................................
    Numarul si data inmatricularii la registrul comertului (dupa caz) ........., este autorizat sa utilizeze statia/statiile de radiocomunicatii CB fixe/mobile/portabile specificate in tabelul urmator:
 _____________________________________________________________________
| Tipul   | Fabricantul, | Seria | Indicativul | Adresa de instalare/ |
| statiei | tara de      |       | de apel     | nr. de inmatriculare |
|         | fabricatie   |       |             | a vehiculului        |
|_________|______________|_______|_____________|______________________|
|_________|______________|_______|_____________|______________________|
|_________|______________|_______|_____________|______________________|
|_________|______________|_______|_____________|______________________|
|_________|______________|_______|_____________|______________________|

    Instalarea si utilizarea statiei se vor efectua in conditiile prevazute de Regulamentul statiilor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru in banda de frecvente de 26.960 - 27.410 kHz, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica nr. 190 din 4 iunie 1999.
    Termen de valabilitate: ........................

                               Director,
                       ........................

    Viza de prelungire
    pana la ......................
                                              Modificari ulterioare
                                              Anexa nr............

    ANEXA 4
    la regulament

                              REPARTIZAREA
judetelor pe directiile teritoriale ale Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor"

    Legenda:
    XXXX - spatiu hasurat
 ____________________________________________________________________
|       \ Directia teritoriala | Bucuresti | Cluj | Iasi | Timisoara |
| JUDETUL \                    |           |      |      |           |
|___________\__________________|___________|______|______|___________|
| ALBA                         |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| ARAD                         |           |      |      |   XXXX    |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| ARGES                        |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| BACAU                        |           |      | XXXX |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| BIHOR                        |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| BISTRITA-NASAUD              |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| BOTOSANI                     |           |      | XXXX |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| BRAILA                       |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| BRASOV                       |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| BUZAU                        |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| CALARASI                     |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| CARAS-SEVERIN                |           |      |      |   XXXX    |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| CLUJ                         |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| CONSTANTA                    |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| COVASNA                      |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| DAMBOVITA                    |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| DOLJ                         |           |      |      |   XXXX    |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| GIURGIU                      |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| GALATI                       |           |      | XXXX |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| GORJ                         |           |      |      |   XXXX    |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| HARGHITA                     |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| HUNEDOARA                    |           |      |      |   XXXX    |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| IALOMITA                     |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| IASI                         |           |      | XXXX |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| ILFOV                        |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| MARAMURES                    |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| MEHEDINTI                    |           |      |      |   XXXX    |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| MURES                        |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| NEAMT                        |           |      | XXXX |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| OLT                          |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| PRAHOVA                      |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| SALAJ                        |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| SATU MARE                    |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| SIBIU                        |           | XXXX |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| SUCEAVA                      |           |      | XXXX |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| TELEORMAN                    |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| TIMIS                        |           |      |      |   XXXX    |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| TULCEA                       |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| VASLUI                       |           |      | XXXX |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| VALCEA                       |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| VRANCEA                      |           |      | XXXX |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|
| BUCURESTI                    |   XXXX    |      |      |           |
|______________________________|___________|______|______|___________|

    ANEXA 5
    la regulament

                             CERERE
in vederea eliberarii permisului de utilizare pentru statiile CB
                             (model)

                              Catre
    Directia teritoriala ......................................
    a Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor"

    Subsemnatul,
 _______________________________________________________________________
| Numele/Denumirea firmei/asociatiei  |                                 |
|_____________________________________|_________________________________|
| Persoana fizica/juridica/           |                                 |
| Asociatie nonprofit                 |                                 |
|_____________________________________|_________________________________|
| Domiciliul/Sediul firmei/asociatiei |                                 |
|_____________________________________|_________________________________|
| Telefon/Fax                         |                                 |
|_____________________________________|_________________________________|
| Buletin/carte de identitate/        |                                 |
| Pasaport (nr./data emiterii)*)      |                                 |
|_____________________________________|_________________________________|
| Numarul de inmatriculare la         |                                 |
| registrul comertului/               |                                 |
| Numarul hotararii judecatoresti de  |                                 |
| infiintare                          |                                 |
|_____________________________________|_________________________________|

    va rog sa-mi eliberati permisul de utilizare a statiei/statiilor CB cu urmatoarele caracteristici:
 ________________________________________________________________________
| Categoria |Tipul   |Fabricantul/ |Seria   |Amplasamentul  |Indicativul |
| statiei   |statiei |tara         |statiei |(adresa/       |de apel     |
|           |        |             |        |nr. de         |            |
|           |        |             |        |inmatriculare) |            |
|___________|________|_____________|________|_______________|____________|
| Fixa      |        |             |        |               |            |
|___________|________|_____________|________|_______________|____________|
| Mobila    |        |             |        |               |            |
|___________|________|_____________|________|_______________|____________|
| Portabila |        |             |        |               |            |
|___________|________|_____________|________|_______________|____________|

    Declar ca am luat cunostinta de reglementarile in vigoare privind radiocomunicatiile si ma angajez sa le respect cu strictete.
    Prezenta cerere tine loc de contract.

    Numele si calitatea semnatarului*) .............

                                     Semnatura ....................
                                     stampila*) .................

    NOTA:
    Se anexeaza fotocopia:
    - de pe buletinul de identitate sau de pe pasaport (in cazul persoanelor fizice);
    - de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului (in cazul persoanelor juridice) sau de pe hotararea judecatoreasca de infiintare (in cazul asociatiilor nonprofit).
------------
    *) Pentru persoane fizice.
    *) Cererea trebuie sa fie semnata de persoana imputernicita legal sa reprezinte firma/asociatia care solicita permisul de utilizare a statiilor CB.
    *) Pentru persoane juridice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 190/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 190 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!! perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau. Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah. Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal. Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja .. Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami; Pinjaman modal bisnis, Pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, Pinjaman bebas hutang, Pinjaman pendidikan, pinjaman pendirian perusahaan, Pinjaman individu, Pinjaman perawatan kesehatan Pinjaman pertanian Pinjaman mobil Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu