E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 1832 2011 modificat si completat de Ordin 1943 2018
Ordin 1832 2011 modificat de Ordin 1635 2018
Ordin 1832 2011 modificat si completat de Ordin 1786 2017
Ordin 1832 2011 modificat si completat de Ordin 198 2017
Ordin 1832 2011 modificat si completat de Ordin 936 2016
Ordin 1832 2011 modificat si completat de Ordin 2196 2015
Ordin 1832 2011 modificat de Ordin 747 2015
Ordin 1832 2011 modificat de Ordin 123 2015
Ordin 1832 2011 completat de Ordin 123 2015
Ordin 1832 2011 modificat de Ordin 1419 2014
Ordin 1832 2011 completat de Ordin 1419 2014
Ordin 1832 2011 completat de Ordin 433 2014
Ordin 1832 2011 completat de Ordin 190 2014
Ordin 1832 2011 modificat de Ordin 190 2014
Ordin 1832 2011 modificat de Ordin 2176 2013
Ordin 1832 2011 completat de Ordin 2176 2013
Ordin 1832 2011 modificat de Ordin 150 2013
Ordin 1832 2011 completat de Ordin 150 2013
Ordin 1832 2011 completat de Legea 125 2012
Ordin 1832 2011 modificat de Ordin 177 2012
Ordin 1832 2011 completat de Ordin 177 2012
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1832 din 06.07.2011

privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 561 din 08 august 2011SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), conform structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.2) În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, la noua Clasificare a ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin prezentul ordin, cele două clasificări vor fi utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2011. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Vergil Voineagu ANEXĂ1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice planifică, conduc, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor, guvernelor şi ale altor organizaţii sau unităţi organizaţionale în cadrul acestora şi, de asemenea, formulează şi revizuiesc politicile, legile, regulile şi reglementările în vigoare. 11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale autorităţilor (instituţiilor), guvernelor şi ale altor organizaţii, cu sprijinul altor manageri/administratori. 111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice stabilesc, formulează, recomandă şi coordonează implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunităţilor, precum şi ale organizaţiilor specializate. Aceştia determină, ratifică, modifică sau abrogă legile, regulile publice şi reglementările şi planifică, organizează, coordonează direct şi evaluează activităţile generale ale departamentelor şi agenţiilor guvernamentale, comunităţilor tradiţionale şi ale organizaţiilor specializate. 1111 Legislatori, membri ai executivului Legislatorii şi membrii executivului stabilesc, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor naţionale, regionale sau locale ale Guvernului şi ale agenţiilor guvernamentale internaţionale şi determină, ratifică, modifică ori abrogă legile, regulile şi reglementările publice. Dintre aceştia fac parte membrii aleşi sau nealeşi ai parlamentelor, consiliilor şi guvernelor. 111101 adjunct al procurorului general 111102 ambasador 111103 chestor Parlament 111104 comandant unic aviaţie 111105 comisar general 111106 comisar general adjunct 111107 senator 111108 guvernator 111109 preşedinte Academie 111110 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 111111 preşedinte curte de apel 111112 preşedinte Curtea de Conturi a României 111113 preşedinte de judecătorie 111114 preşedinte Camera Deputaţilor 111115 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la curtea de apel, tribunale şi judecătorii) 111116 preşedinte tribunal 111117 Preşedintele României 111118 prim-procuror 111119 prim-procuror adjunct 111120 prim-adjunct al procurorului general 111121 prim-ministru 111122 procuror general 111123 procuror şef de secţie 111124 procuror şef de secţie adjunct 111125 secretar general al Guvernului 111126 secretar Parlament 111127 secretar de stat 111128 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curtea de apel, tribunale şi judecătorii) 111129 inspector-şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii 111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii 111132 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 111133 inspector general judecătoresc şef 111134 ministru 111135 ministru consilier 111136 ministru de stat 111137 ministru plenipotenţiar 111138 deputat 111139 preşedinte Senat 111140 subsecretar de stat 1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice Înalţii conducători ai administraţiei publice asigură consiliere pe probleme de politică, supraveghează interpretarea şi implementarea politicilor guvernamentale şi a legislaţiei de către departamentele şi agenţiile guvernamentale, îşi reprezintă ţara în străinătate şi acţionează în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizaţiilor interguvernamentale. Aceştia planifică, organizează, coordonează direct, controlează şi evaluează activităţile generale ale departamentelor, consiliilor, agenţiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional şi naţional, în conformitate cu legislaţia şi politicile stabilite de către organismele legislative şi guvernamentale. 111201 consilier diplomatic 111202 consilier guvernamental 111203 consilier şi consultant juridic 111204 consilier instituţii publice 111205 consilier al ministrului 111206 consul general 111207 director instituţie publică 111208 director adjunct instituţie publică 111209 director de cabinet 111210 director general instituţie publică 111211 consilier economic 111212 inspector de stat şef 111213 inspector-şef în administraţia publică 111214 magistrat-asistent-şef 111215 notar-şef 111216 notar-şef adjunct 111217 secretar-şef notariat 111218 prefect 111219 secretar general 111220 şef birou instituţie publică 111221 şef cabinet 111222 şef birou senatorial 111223 şef departament 111224 şef protocol de stat 111225 şef serviciu instituţie publică 111226 subprefect 111227 viceguvernator 111228 preşedinte instituţie publică 111229 consilier prezidenţial 111230 consilier parlamentar 111231 vicepreşedinte instituţie publică 111232 ataşat diplomatic 111233 consul 111234 secretar diplomatic 111235 viceconsul 111236 consultant prezidenţial şi guvernamental 111237 secretar general Academie 1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale Conducătorii şi membrii consiliilor locale (primarii localităţilor rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative şi oficiale, determinate de tradiţiile vechi, precum şi de repartizarea drepturilor şi responsabilităţilor între primarii localităţilor rurale şi autorităţile locale, regionale şi naţionale. 111301 primar 111302 secretar primărie, prefectură 111303 viceprimar 1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate determină, formulează şi coordonează direct implementarea politicilor organizaţiilor specializate, cum ar fi organizaţiile politice, sindicatele, patronatele, asociaţiile de comerţ şi industrie, organizaţiile umanitare şi de caritate sau asociaţiile sportive, şi reprezintă şi acţionează în numele acestor organizaţii. 111401 consilier organizaţie politică 111402 preşedinte organizaţie politică 111403 vicepreşedinte organizaţie politică 111404 secretar organizaţie politică 111405 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti 111406 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti 111407 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti 111408 preşedinte organizaţie sindicală 111409 vicepreşedinte organizaţie sindicală 111410 secretar organizaţie sindicală 111411 delegat sindical 111412 preşedinte asociaţie naţională cooperatistă 111413 vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă 111414 secretar general asociaţie naţională cooperatistă 111415 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste 111416 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste 111417 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste 111418 şef departament organizaţie sindicală 111419 preşedinte organizaţie cooperatistă 111420 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă 111421 preşedinte asociaţie patronală 111422 vicepreşedinte asociaţie patronală 111423 preşedinte organizaţie profesională naţională 111424 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională 111425 secretar naţional organizaţie profesională naţională 111426 preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu 111427 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu 111428 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu 111429 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională 111430 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu 111431 şef departament/compartiment/preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu 111432 delegat sindical local 111433 conducător de organizaţii umanitare 111434 secretar al organizaţiilor umanitare 112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi Directorii generali, directorii şi asimilaţii acestora formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora. 1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi Directorii generali şi directorii executivi formulează şi revizuiesc politicile şi planifică, coordonează (direct) şi evaluează activităţile generale ale întreprinderilor sau organizaţiilor (cu excepţia organizaţiilor specializate şi a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de către consiliul de administraţie sau organismele de conducere, în faţa cărora sunt responsabili pentru operaţiunile întreprinse şi rezultatele aferente acestora. 112001 comandant/comandant adjunct aviaţie 112002 comandant port, flotă 112003 decan, rector, prorector, prodecan 112004 director societate comercială 112005 director adjunct societate comercială 112006 inspector general şcolar 112007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare 112008 inspector sanitar şef 112009 medic (farmacist) director 112010 medic (farmacist) director adjunct 112011 director general societate comercială 112012 director general adjunct societate comercială 112013 director de program 112014 director general regie autonomă 112015 director general adjunct regie autonomă 112016 director control risc 112017 director comercial 112018 director vânzări 112019 director/director adjunct, inspector-şef 112020 director economic 112021 director magazin 112022 şef corp executori bancari 112023 director sucursală 112024 director tehnic 112025 director general institut naţional de cercetare-dezvoltare 112026 director incubator tehnologic de afaceri 112027 director departament cercetare-dezvoltare 112028 manager general 112029 manager 112030 şef cancelarie 112031 director de societate comercială agricolă 112032 antreprenor în economia socială 112033 director resurse umane 112034 inspector şcolar general adjunct 112035 director casa corpului didactic 12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial Conducătorii din domeniul administrativ şi comercial planifică, organizează, coordonează direct şi controlează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare şi dezvoltare, publicitate şi relaţii publice, precum şi activităţile de vânzare şi de marketing ale întreprinderilor sau organizaţiilor ori ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii sau întreprinderi. 121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ Directorii de întreprinderi şi conducătorii din domeniul administrativ planifică, organizează, conduc, controlează şi coordonează activităţile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi. 1211 Conducători în domeniul financiar Conducătorii din domeniul financiar planifică, conduc direct şi coordonează operaţiunile financiare ale întreprinderii sau organizaţiei, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) şi cu conducătorii altor departamente ori secţiuni. 121101 preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim-vicepreşedinte 121102 economist-şef 121103 director general/director general adjunct bancă/societate de leasing 121104 director executiv bancă/director/director adjunct 121105 şef departament bancă/şef-adjunct departament 121106 şef proiect bancă 121107 şef serviciu/şef birou/bancă/societate de leasing 121108 coordonator compartiment/colectiv bancă 121109 dealer-şef (arbitragist bancă) 121110 director unitate bancară operaţională/director adjunct unitate bancară operaţională 121111 şef agenţie bancară 121112 contabil-şef/director financiar/bancă/societate de leasing 121113 director de arhivă bancă 121114 director/director adjunct divizie/direcţie de leasing 121116 director/director executiv conformitate 121117 coordonator conformitate 121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer - CISO) 121119 comisar şef divizie Garda Financiară 121120 contabil-şef 121121 controlor financiar 121122 şef agenţie CEC 121123 şef birou/serviciu/secţie circumscripţie financiară 121124 şef birou/serviciu financiar-contabilitate 121125 manager financiar 121126 manager relaţii financiare externe 121127 controlor revizor financiar 1212 Conducători în domeniul resurselor umane Conducătorii în domeniul resurselor umane planifică, conduc şi coordonează politicile privind personalul, relaţiile industriale şi activităţile de sănătate şi securitate în muncă ale unei întreprinderi sau organizaţii sau ale întreprinderilor care furnizează servicii de resurse umane pentru alte organizaţii ori întreprinderi. 121201 şef birou calificare şi recalificare 121202 şef birou pensii 121203 şef birou şomaj 121204 şef oficiu şomaj 121205 şef serviciu resurse umane 121206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă 121207 manager resurse umane 121208 şef centru perfecţionare 1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării Conducătorii în domeniul politicilor şi al planificării organizează, conduc, planifică şi coordonează activităţile de consultanţă/consiliere politică şi planificare strategică în cadrul Guvernului sau pentru organizaţii nonguvernamentale şi agenţii din sectorul privat ori gestionează activităţile întreprinderilor care furnizează servicii de politică şi planificare strategică. 121301 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară 121302 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară 121303 inspector protecţie civilă 121304 şef executiv audit intern 121305 şef obiectiv servicii de securitate 121306 manager de securitate 121307 manager energetic 121308 manager informaţii pentru afaceri 1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază include servicii de afaceri şi managerii administrativi care nu sunt clasificaţi în grupele de bază anterioare din grupa minoră 121 - Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ. 121901 şef serviciu 121902 şef atelier 121903 şef secţie 121904 şef birou 121905 procuror şef birou/serviciu 121906 şef birou/serviciu administrativ 121907 registrator coordonator 121908 registrator-şef 121909 grefier-şef (judecătorie, parchet) 121910 grefier-şef de secţie (curte de apel, tribunal, parchete) 121911 prim-grefier 121912 şef laborator criminalistică 122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare Conducătorii din domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare planifică, organizează, controlează direct şi coordonează activităţile de publicitate, relaţii publice, cercetare şi dezvoltare, precum şi activităţile de vânzare şi marketing ale întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează astfel de servicii pentru alte organizaţii ori întreprinderi. 1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing Conducătorii din domeniul vânzări şi marketing planifică, coordonează direct activităţile de vânzare şi marketing ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii de vânzări şi marketing pentru alte organizaţii sau întreprinderi. 122101 şef serviciu marketing 122102 şef birou marketing 122103 şef licitaţie 122104 director operaţii tranzacţii 122105 şef casă compensaţie 122106 şef agenţie bursieră 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii) 122108 conducător firmă mică - patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale 1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice Conducătorii din domeniul publicităţii şi relaţiilor publice planifică, coordonează direct activităţile de publicitate, relaţii publice şi de informare publică a întreprinderilor şi organizaţiilor sau ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii ori întreprinderi. 122201 şef agenţie reclamă publicitară 122202 şef birou reclamă publicitară 122203 şef serviciu reclamă publicitară 1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării Conducătorii din domeniul cercetării şi dezvoltării planifică, coordonează direct activităţile de cercetare şi dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizaţii ori ale întreprinderilor care furnizează servicii similare pentru alte organizaţii sau întreprinderi. 122301 arhitect-şef 122302 geolog-şef 122303 secretar ştiinţific 122304 şef formaţie lucrări geologice 122305 şef formaţie cercetare-dezvoltare 122306 meteorolog-şef 122307 director filială cercetare-proiectare 122308 şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie 122309 şef proiect cercetare-proiectare 122310 şef secţie cercetare-proiectare 122311 şef atelier cercetare-proiectare 122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare 122313 director proiect 122314 şef proiect/program 122315 inspector-şef inspecţia meteorologică naţională 13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii Conducătorii de unităţi din industrie şi servicii planifică, conduc şi coordonează producţia de bunuri şi prestarea de servicii specializate profesionale şi tehnice, furnizate de către o întreprindere sau organizaţie. Aceştia sunt responsabili de operaţiunile de fabricare, exploatare minieră, construcţii, logistică, operaţiunile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, de operaţiunile pe scară largă în agricultură, silvicultură şi piscicultură, precum şi pentru furnizarea de servicii privind sănătatea, educaţia, acţiunea socială, servicii bancare, de asigurări şi alte servicii profesionale şi tehnice. 131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură Conducătorii de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură planifică, conduc şi coordonează producţia la scară largă a operaţiilor din agricultură, horticultură, silvicultură, acvacultură şi piscicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative privind creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale, de peşte şi crustacee şi alte forme de viaţă acvatice. 1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură Conducătorii de unităţi din agricultură şi silvicultură planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a activităţilor din agricultură, horticultură şi silvicultură, cum ar fi plantaţii, ferme mari, ferme colective şi cooperative agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor, înmulţirea şi creşterea efectivelor de animale. 131101 hidrometeorolog-şef 131102 inginer-şef agricultură şi silvicultură 121103 inspector general vânătoare 131104 medic veterinar şef 131105 şef centru protecţia plantelor şi mediului 131106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor 131107 şef district, centru, ocol silvic 131108 şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor 131109 şef complex zootehnic 131110 şef fazanerie 131111 şef fermă agricolă (agrozootehnică) 131112 şef laborator analize pedologice 131113 şef oficiu cadastru 131114 şef parchet 131115 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă 131116 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie 131117 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură 131118 şef staţie vinificaţie 131119 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului 131120 inspector veterinar şef 131121 şef secţie mecanizare 131122 conducător întreprindere mică - patron (girant) în agricultură şi silvicultură 1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului Conducătorii de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului planifică, conduc şi coordonează producţia pe scară largă a operaţiilor din acvacultură şi de pescuit pentru prinderea şi recoltarea de peşte şi crustacee şi creşterea peştilor şi crustaceelor sau a altor forme de viaţă acvatică destinate vânzării ori eliberate în apă proaspătă sau sărată. 131201 şef păstrăvărie 131202 inginer-şef piscicultură şi vânătoare 131203 conducător întreprindere mică - patron (girant) în piscicultură şi vânătoare 132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare, industria extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri planifică, organizează şi coordonează operaţiunile privind producţia, extracţia de minerale, construcţiile, aprovizionarea, depozitarea şi transportul. 1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare Conducătorii de unităţi din industria prelucrătoare planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducător) al unei companii de producţie mici. 132101 inginer-şef industria prelucrătoare 132102 şef atelier industria prelucrătoare 132103 şef sector industria prelucrătoare 132104 şef laborator în industria prelucrătoare 132105 şef modul în industria prelucrătoare 132106 şef secţie industrie prelucrătoare 132107 şef serviciu industrie prelucrătoare 132108 şef birou industrie prelucrătoare 132109 manager securitate instalaţii industria prelucrătoare 132110 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie prelucrătoare 1322 Conducători de unităţi din industria extractivă Conducătorii din industria extractivă planifică, conduc şi coordonează activităţile de producţie din domeniul minier, al exploatărilor carierelor de piatră şi al extracţiei petrolului şi gazului. 132201 inginer-şef industria extractivă 132202 şef atelier industria extractivă 132203 şef sector industria extractivă 132204 şef modul în industria extractivă 132205 şef secţie industrie extractivă 132206 şef serviciu industrie extractivă 132207 şef birou industrie extractivă 132208 manager securitate instalaţii industria extractivă 132209 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă 132210 inginer-şef exploatare nucleară 132211 inginer-şef radioprotecţie 132212 şef unităţi miniere 132213 şef brigadă exploatare minieră 132214 inspector-şef conservarea energiei 132215 şef centru prelucrare 132216 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear 132217 şef serviciu tehnic şi componente nucleare 132218 şef serviciu termochimic 132219 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă 132220 şef centrală electrică, gaze şi apă 132221 şef atelier reparaţii capitale 132222 inspector general industria petrolieră 132223 şef formaţie industria petrolieră/petrochimică 132224 şef instalaţie petrolieră 132225 şef laborator industria petrolieră 132226 şef staţie epurare ape reziduale 132227 supervizor geolog şi foraj 132228 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente 132229 şef/şef adjunct staţie electrică 132230 şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice 132231 şef dispecer energetic central (DEC) 132232 şef dispecer energetic teritorial (DET) 132233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei 132234 şef schimb 132235 şef formaţie 1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor Conducătorii de unităţi din domeniul construcţiilor planifică, conduc şi coordonează proiectele de construcţii privind lucrări civile, clădiri şi locuinţe. 132301 ajutor şef brigadă în construcţii 132302 inginer-şef în construcţii 132303 conducător antrepriză construcţii-montaj 132304 şef atelier în construcţii 132305 şef brigadă complexă sau specializată 132306 şef laborator în construcţii 132307 şef lot 132308 şef şantier 132309 şef sector (secţie) drumuri-poduri 132310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice 132311 şef serviciu în construcţii 132312 şef birou în construcţii 132313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare 132314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare 132315 conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii 1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri Conducătorii de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri şi asimilaţii acestora planifică, conduc şi coordonează activitatea de aprovizionare, transport, depozitare şi distribuţie a bunurilor. 132401 căpitan şef port 132402 comandant nave maritime 132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic 132404 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ) 132405 director zbor 132406 inginer-şef transporturi 132407 picher şef district 132408 revizor general siguranţa circulaţiei 132409 şef agenţie navală 132410 şef atelier aeroport 132411 şef atelier transporturi 132412 şef autobază 132413 şef birou aeroport 132414 şef birou/serviciu relaţii internaţionale 132415 şef birou/serviciu transport maritim şi fluvial 132416 şef coloană auto 132417 şef depou/adjunct 132418 şef district căi ferate, poduri, drumuri 132419 şef divizie căi ferate 132420 şef laborator aeroport 132421 şef port 132422 şef regulator circulaţie căi ferate 132423 şef revizie locomotive, automotoare 132424 şef revizie vagoane 132425 şef secţie/adjunct (sector) transporturi 132426 şef serviciu, centru, staţie, aeroport 132427 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos 132428 şef staţie căi ferate 132429 şef staţie teleferic 132430 şef agenţie pilotaj 132431 şef cart 132432 diriginte oficiu transporturi 132433 şef garaj 132434 comandant instructor 132435 şef mecanic instructor 132436 şef mecanic maritim/fluvial 132437 şef electrician maritim 132438 şef atelier reparaţii 132439 conducător activitate de transport rutier 132440 şef trafic auto intern 132441 şef trafic curierat intern 132442 şef departament logistică 132443 şef birou aprovizionare-desfacere 132444 şef depozit 132445 şef serviciu aprovizionare-desfacere 132446 şef siloz 132447 şef staţie uscare-condiţionare cereale 132448 manager achiziţii 132449 manager farmacii 132450 manager aprovizionare 132451 manager relaţia cu furnizorii 132452 conducător întreprindere mică - patron (girant) în transporturi 133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Conducătorii din servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii. 1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Conducătorii din serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii. 133001 director centru de calcul 133002 şef oficiu de calcul 133003 şef atelier informatică 133004 şef laborator informatică 133005 director divizie informatică 133006 director departament informatică 133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii 133008 director departament securitate 133009 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în informatică 133010 şef atelier telecomunicaţii 133011 şef birou exploatare poştală 133012 şef birou radiotelecomunicaţii 133013 şef centrală telefonică 133014 şef centru control calitate emisie radiofonică 133015 şef centru control calitate emisie televiziune 133016 şef centru control local comunicaţii 133017 şef centru dirijare zbor 133018 şef centru poştal 133019 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune 133020 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii 133021 şef centru zonal intervenţii radiorelee 133022 şef centru zonal de intervenţii translatare TV 133023 şef formaţie comunicaţii 133024 şef formaţie operaţională telecomunicaţii 133025 şef laborator măsurători telecomunicaţii 133026 şef laborator radioteleviziune 133027 şef laborator telecomunicaţii 133028 şef lot telecomunicaţii 133029 şef reţea telecomunicaţii 133030 şef serviciu control zonal comunicaţii 133031 şef serviciu exploatare poştală 133032 şef serviciu informare zbor 133033 şef serviciu navigaţie 133034 şef serviciu radiotelecomunicaţii 133035 şef staţie comunicaţii prin satelit 133036 şef staţie radiorelee 133037 şef staţie televiziune 133038 şef studio 133039 telefonist-şef 133040 telegrafist-şef 133041 şef oficiu zonal poştă 133042 şef oficiu special poştă 133043 diriginte oficiu telecomunicaţii 133044 şef turn telecomunicaţii 133045 şef staţie radiotelegrafie (RTG) 133046 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă 133047 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comunicaţii 134 Conducători de unităţi de prestări servicii Conducătorii de unităţi de prestări de servicii planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sănătatea, ajutorul social, educaţia şi alte servicii profesionale şi, de asemenea, gestionează activitatea sucursalelor instituţiilor ce oferă servicii financiare şi de asigurări. 1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii copilului planifică, conduc, coordonează şi evaluează serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de şcoală, după şcoală şi în vacanţă. 1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii Conducătorii de unităţi din domeniul sănătăţii planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor clinice şi comunitare de îngrijire a sănătăţii în spitale, clinici de sănătate publică şi organizaţii similare. 134201 asistent medical şef 134202 biochimist şef secţie, laborator 134203 biolog şef secţie, laborator 134204 chimist şef secţie, laborator 134205 farmacist şef secţie, laborator 134206 farmacist diriginte 134207 laborant medical şef 134208 medic-şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge) 134209 medic şef secţie, laborator 134210 moaşă-şefă 134211 oficiant medical şef 134212 psiholog şef secţie, laborator 134213 soră medicală şefă 134214 tehnician sanitar şef 1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă Conducătorii de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea serviciilor rezidenţiale şi de îngrijire personală pentru familiile şi persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbătrânirii. 1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale Conducătorii de unităţi din domeniul asistenţei sociale planifică, conduc şi coordonează furnizarea de programe privind serviciile sociale şi comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere şi asistenţă familială, servicii pentru copii şi alte programe şi servicii comunitare. 134401 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere 134402 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sănătate 1345 Conducători de unităţi de învăţământ Conducătorii de unităţi de învăţământ planifică, conduc, coordonează şi evaluează aspectele educaţionale şi administrative ale serviciilor de educaţie în cadrul şcolilor primare şi secundare, colegiilor, facultăţilor, departamentelor din universităţi şi alte instituţii educaţionale. 134501 conducător tabără şcolară 134502 director unitate de învăţământ 134503 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare 134504 şef lectorat 134505 şef catedră 134506 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în învăţământ 134507 director palate şi cluburi ale elevilor 1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări Conducătorii de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări planifică, conduc şi coordonează agenţiile/sucursalele instituţiilor care furnizează servicii financiare şi de asigurări, cum ar fi bănci, societăţi de construcţii, unităţi de creditare şi companii de asigurări. Acestea oferă consultanţă/consiliere şi asistenţă pentru clienţii cu probleme financiare şi de asigurări. 134601 şef serviciu/şef birou asigurări 134602 şef serviciu/şef birou daune 1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază se referă la conducătorii care planifică, coordonează direct şi evaluează furnizarea de servicii specializate profesionale şi tehnice şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 12 - Conducători în domeniul administrativ şi comercial sau în subgrupa majoră 13 - Conducători de unităţi din industrie şi servicii. De exemplu, conducătorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice poliţiei, corective, de bibliotecă, juridice şi a celor specifice pompierilor sunt clasificaţi aici. 134901 şef expoziţii şi târguri 134902 şef vamă 134903 inginer-şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie 134904 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie 134905 şef centru reparaţii 134906 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie 134907 coordonator presă 134908 librar-şef 134909 conducător întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii 134910 redactor-şef presă, editură 134911 secretar general agenţie presă, editură 134912 secretar general redacţie 134913 şef birou exploatare, coordonare presă 134914 şef birou redacţie 134915 şef birou relaţii unităţi presă 134916 şef oficiu juridic 134917 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie 14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii Conducătorii de unităţi din industria hotelieră, comerţul cu amănuntul şi alte servicii planifică, organizează şi conduc direct activităţile unităţilor care oferă servicii de cazare, servicii de vânzare cu amănuntul şi alte servicii. 141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante Conducătorii de unităţi hoteliere şi de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile unităţilor care furnizează cazare, masă, băutură şi alte servicii similare de ospitalitate. 1411 Conducători de unităţi hoteliere Conducătorii de unităţi hoteliere planifică, organizează şi conduc direct operaţiunile specifice hotelurilor, motelurilor şi unităţilor similare care furnizează servicii de cazare şi alte servicii. 141101 conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante 141102 şef complex hotelier 141103 şef unitate balneoclimaterică 141104 administrator hotel 141105 director de hotel 141106 director de motel 141107 director de hotel pentru tineret 141108 director de camping 141109 director de sat de vacanţă 141110 director de popas turistic 141111 director restaurant 141112 director rotiserie 141113 director cramă 141114 director braserie 141115 director berărie 141116 director grădină de vară 141117 director bar 141118 director cafenea 141119 director disco-bar 141120 director unităţi tip fast-food 141121 director cofetărie, patiserie 141122 director de club (hotelier) 141123 director de cazare 1412 Conducători de restaurante Conducătorii de restaurante planifică, organizează şi conduc activităţile cafenelelor, restaurantelor şi ale unităţilor conexe ce furnizează servicii de catering şi de servire a mesei. 141201 şef restaurant 141202 director de departament alimentaţie 141203 director de departament catering 142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse. 1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului Conducătorii de unităţi din domeniul comerţului (cu amănuntul şi cu ridicata) planifică, organizează, coordonează şi controlează operaţiunile unităţilor care se ocupă cu vânzarea bunurilor cu amănuntul sau cu ridicata. Aceştia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal şi de conducerea operaţională şi strategică a magazinelor sau a unităţilor organizaţionale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse. 142001 preşedinte cooperativă de consum 142002 şef bază recepţie 142003 şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 142004 şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 142005 vicepreşedinte cooperativă de consum 142006 şef staţie PECO 142007 şef departament mărfuri alimentare/nealimentare 142008 manager de zonă 142009 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale 142010 şef agenţie comercială 142011 conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ 143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii Conducătorii altor tipuri de unităţi de servicii planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care oferă servicii în domeniile sportiv, cultural, recreaţional de călătorie, de contactare a clienţilor şi alte servicii de agrement. 1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale Conducătorii de centre sportive, recreative şi culturale planifică, organizează şi controlează operaţiunile unităţilor care furnizează servicii sportive, artistice, de teatru şi alte servicii de recreere şi agrement. 143101 antrenor federaţie sportivă 143102 comandant aeroclub 143103 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură 143104 director aşezământ cultural 143105 manager al organizaţiei culturale 143106 preşedinte federaţie sportivă 143107 preşedinte complex, club sportiv 143108 secretar general federaţie sport 143109 şef agenţie concursuri hipice 143110 şef producţie film 143111 şef secţie producţie film 143112 şef atelier producţie film 143113 şef oficiu interjudeţean difuzare film 143114 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în sport 1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază se referă la conducătorii ce planifică, conduc şi coordonează furnizarea de servicii şi care nu sunt clasificaţi în subgrupa majoră 13 - Conducători de unităţi din industrie şi servicii sau în altă parte în subgrupa majoră 14 - Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii. De exemplu, managerii de agenţii de turism, centre de conferinţe, centre de contact şi centre comerciale sunt clasificaţi aici. 143901 şef atelier decorator 143902 şef agenţie/oficiu turism 143903 şef unitate elementară de lucru 143904 şef atelier presă 143905 şef laborator conservare-restaurare opere de artă 143906 şef serviciu control tehnic presă 143907 conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism 143908 manager în activitatea de turism 143909 director de agenţie de turism tour-operatoare/detailistă/filială/sucursală 143910 director centru informare turistică 143911 director de departament organizare evenimente 143912 conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană) 143913 şef serviciu staţie, tură meteo 143914 şef centru meteo aeronautic 143915 şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom 143916 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene 143917 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian 2 Specialişti în diverse domenii de activitate Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice dezvoltă stocul existent de cunoştinţe, predau în mod sistematic şi aplică teorii şi concepte ştiinţifice sau artistice ori se angajează în orice combinaţie a acestor activităţi. 21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei Specialiştii în domeniul ştiinţei şi ingineriei efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geofizică, geologie, matematică, statistică, informatică, arhitectură, inginerie şi tehnologie. 211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului Specialiştii în fizică şi ştiinţa pământului efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţe ştiinţifice referitoare la domenii precum fizică, astronomie, meteorologie, chimie, geologie şi geofizică. 2111 Fizicieni şi astronomi Fizicienii şi astronomii efectuează cercetări şi îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale referitoare la materie, spaţiu, timp, energie, forţe şi câmpuri şi interacţiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Aceştia aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la fizică şi astronomie în domenii ca industrie, medicină şi în domeniul militar (sau alte domenii). 211101 fizician 211102 cercetător în fizică 211103 asistent de cercetare în fizică 211104 cercetător în fizică-chimie 211105 asistent de cercetare în fizică-chimie 211106 cercetător în fizică tehnologică 211107 asistent de cercetare în fizică tehnologică 211108 cercetător în astronomie 211109 asistent de cercetare în astronomie 211110 cercetător de aeronave 211111 inginer de cercetare de aeronave 211112 asistent de cercetare de aeronave 211113 cercetător în construcţii aerospaţiale 211114 inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale 211115 asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale 2112 Meteorologi Meteorologii pregătesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizată în aviaţie, transport maritim, agricultură şi alte domenii, precum şi pentru informarea publicului larg. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare legate de compoziţia, structura şi dinamica atmosferei. 211201 meteorolog (studii superioare) 211202 meteorolog previzionist 211203 climatolog 211204 meteorolog aeronautic 211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe 211206 asistent meteorolog 211207 meteorolog aeronautic prognozist 211208 coordonator intervenţii active în atmosferă 211209 cercetător în meteorologie 211210 asistent de cercetare în meteorologie 2113 Chimişti Chimiştii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunoştinţe noi sau produse, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii şi a procesului de control. 211301 chimist 211302 consilier chimist 211303 expert chimist 211304 inspector de specialitate chimist 211305 referent de specialitate chimist 211306 cercetător în chimie 211307 asistent de cercetare în chimie 211308 cercetător în biochimie tehnologică 211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologică 211310 cercetător în chimie fizică 211311 asistent de cercetare în chimie fizică 2114 Geologi şi geofizicieni Geologii şi geofizicienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la geologie şi geofizică în domenii cum ar fi exploatarea şi extracţia petrolului, a gazului natural şi a mineralelor, conservarea apei, construcţiile civile, telecomunicaţiile şi navigaţia, precum şi evaluarea şi diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare şi de eliminare a deşeurilor. 211401 consilier geolog 211402 expert geolog 211403 inspector de specialitate geolog 211404 referent de specialitate geolog 211405 consilier geofizician 211406 expert geofizician 211407 inspector de specialitate geofizician 211408 referent de specialitate geofizician 211409 consilier hidrogeolog 211410 expert hidrogeolog 211411 inspector de specialitate hidrogeolog 211412 referent de specialitate hidrogeolog 211413 consilier hidrolog 211414 expert hidrolog 211415 inspector de specialitate hidrolog 211416 referent de specialitate hidrolog 211417 consilier pedolog 211418 expert pedolog 211419 inspector de specialitate pedolog 211420 referent de specialitate pedolog 211421 inginer geolog 211422 geolog 211423 geofizician 211424 hidrolog 211425 pedolog 211426 cercetător în geologie 211427 asistent de cercetare în geologie 211428 cercetător în geologie tehnică 211429 asistent de cercetare în geologie tehnică 211430 cercetător în geofizică 211431 asistent de cercetare în geofizică 211432 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală 211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală 211434 cercetător în geochimie 211435 asistent de cercetare în geochimie 211436 cercetător în geologie petrolieră 211437 asistent de cercetare în geologie petrolieră 211438 cercetător în geodezie 211439 inginer de cercetare în geodezie 211440 asistent de cercetare în geodezie 211441 cercetător în cadastru 211442 inginer de cercetare în cadastru 211443 asistent de cercetare în cadastru 212 Matematicieni, actuari şi statisticieni Matematicienii, actuarii şi statisticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele şi tehnici operaţionale şi aplică aceste cunoştinţe unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi în alte ştiinţe. 2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni Matematicienii, actuarii şi statisticienii efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte matematice, actuariale şi statistice, teorii, modele operaţionale şi tehnici de consiliere ori se implică în aplicarea acestor cunoştinţe în practică în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, ştiinţe sociale şi alte ştiinţe. 212001 consilier matematician 212002 expert matematician 212003 inspector de specialitate matematician 212004 referent de specialitate matematician 212005 consilier actuar 212006 expert actuar 212007 inspector de specialitate actuar 212008 referent de specialitate actuar 212009 matematician 212010 actuar (studii superioare) 212011 consilier statistician 212012 expert statistician 212013 inspector de specialitate statistician 212014 referent de specialitate statistician 212015 cercetător în matematică 212016 asistent de cercetare în matematică 212017 cercetător în matematică mecanică 212018 asistent de cercetare în matematică-mecanică 212019 cercetător în matematică aplicată 212020 asistent de cercetare în matematică aplicată 212021 cercetător în matematică-fizică 212022 asistent de cercetare în matematică-fizică 212023 cercetător în matematică informatică 212024 asistent de cercetare în matematică-informatică 212025 cercetător în statistică 212026 asistent de cercetare în statistică 212027 cercetător în demografie 212028 asistent de cercetare în demografie 213 Specialişti în ştiinţele vieţii Specialiştii în ştiinţele vieţii aplică cunoştinţele acumulate din cercetarea vieţii oamenilor, animalelor şi plantelor şi interacţiunilor lor cu fiecare şi cu mediul înconjurător pentru a dezvolta noi cunoştinţe, a îmbunătăţi producţia agricolă şi forestieră şi a rezolva problemele privind sănătatea umană şi cele ale mediului înconjurător. 2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi Biologii, botaniştii, zoologii şi asimilaţii studiază organismele vii şi interacţiunile dintre ele şi cu mediul înconjurător şi aplică aceste cunoştinţe pentru a rezolva problemele privind sănătatea umană şi ale mediului înconjurător. Aceştia lucrează în domenii diverse, cum ar fi botanică, zoologie, ecologie, biologie marină, genetică, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie şi virusologie. 213101 consilier biolog 213102 expert biolog 213103 inspector de specialitate biolog 213104 referent de specialitate biolog 213105 consilier botanist 213106 expert botanist 213107 inspector de specialitate botanist 213108 referent de specialitate botanist 213109 consilier zoolog 213110 expert zoolog 213111 inspector de specialitate zoolog 213112 referent de specialitate zoolog 213113 consilier ecolog 213114 biolog 213115 zoolog 213116 botanist 213117 consilier bacteriolog 213118 expert bacteriolog 213119 inspector de specialitate bacteriolog 213120 referent de specialitate bacteriolog 213121 consilier biochimist 213122 expert biochimist 213123 inspector de specialitate biochimist 213124 referent de specialitate biochimist 213125 consilier farmacolog 213126 expert farmacolog 213127 inspector de specialitate farmacolog 213128 referent de specialitate farmacolog 213129 consilier microbiolog 213130 expert microbiolog 213131 inspector de specialitate microbiolog 213132 referent de specialitate microbiolog 213133 farmacolog 213134 bacteriolog 213135 microbiolog 213136 cercetător în biologie 213137 asistent de cercetare în biologie 213138 cercetător în microbiologie-bacteriologie 213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie 213140 cercetător în biologie chimie 213141 asistent de cercetare în biologie chimie 213142 cercetător în botanică 213143 asistent de cercetare în botanică 213144 cercetător în domeniul zoologic 213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic 213146 cercetător în ecologie şi protecţia mediului 213147 asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului 213148 cercetător în ingineria genetică 213149 asistent de cercetare în ingineria genetică 2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit Consultanţii în agricultură, silvicultură şi piscicultură studiază şi furnizează asistenţă şi consiliere în domeniul agricol, silvicultură şi piscicultură, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului şi compoziţia acestuia, prevenirea bolilor, nutriţie, rotaţia culturilor şi marketing. Aceştia dezvoltă tehnici pentru creşterea productivităţii, studiază şi dezvoltă planuri şi politici pentru administrarea terenului şi a pescuitului. 213201 consilier inginer agronom 213202 expert inginer agronom 213203 inspector de specialitate inginer agronom 213204 referent de specialitate inginer agronom 213205 consilier inginer horticol 213206 expert inginer horticol 213207 inspector de specialitate inginer horticol 213208 referent de specialitate inginer horticol 213209 consilier inginer zootehnist 213210 expert inginer zootehnist 213211 inspector de specialitate inginer zootehnist 213212 referent de specialitate inginer zootehnist 213213 subinginer agronom 213214 subinginer zootehnist 213215 inginer tehnolog în zootehnie 213216 proiectant inginer în agricultură 213217 proiectant inginer în zootehnie 213218 proiectant inginer în silvicultură 213219 consilier inginer silvic 213220 expert inginer silvic 213221 inspector de specialitate inginer silvic 213222 referent de specialitate inginer silvic 213223 inginer îmbunătăţiri funciare 213224 inginer/subinginer silvic 213225 inginer agronom 213226 inginer zootehnist 213227 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje 213228 subinginer îmbunătăţiri funciare 213229 agent agricol 213230 brigadier silvic 213231 pădurar 213232 tehnician agronom - exploatare 213233 tehnician zootehnist - exploatare 213234 tehnician silvic - exploatare 213235 clasificator carcase 213236 operator de însămânţări artificiale la animale 213237 administrator bunuri agricole 213238 consultant afaceri în agricultură 213239 cercetător în agricultură 213240 inginer de cercetare în agricultură 213241 asistent de cercetare în agricultură 213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie 213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie 213244 cercetător în pedologie-agrochimie 213245 cercetător în horticultură 213246 inginer de cercetare în horticultură 213247 asistent de cercetare în horticultură 213248 cercetător în agromontanologie 213249 inginer de cercetare în agromontanologie 213250 asistent de cercetare în agromontanologie 213251 cercetător în silvicultură 213252 inginer de cercetare în silvicultură 213253 asistent de cercetare în silvicultură 213254 cercetător în zootehnie 213255 asistent de cercetare în zootehnie 213256 cercetător în biotehnologie pentru agricultură 213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură 2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului Specialiştii în domeniul protecţiei mediului studiază şi evaluează efectele asupra mediului ale activităţii umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei şi poluarea fonică, contaminarea solului, schimbările climatice, efectele deşeurilor toxice, precum şi epuizarea şi degradarea resurselor naturale. Aceştia dezvoltă planuri şi soluţii pentru a proteja, conserva, restaura, reduce şi a preveni deteriorarea continuă a mediului. 213301 expert ecolog 213302 inspector de specialitate ecolog 213303 referent de specialitate ecolog 213304 inginer ecolog 213305 ecolog 214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiectează, planifică şi organizează testarea, construcţia, instalarea şi întreţinerea structurilor, maşinilor şi a componentelor acestora, sistemelor de producţie şi instalaţiilor, planifică programele de producţie şi procedurile de muncă pentru a se asigura că proiectele de inginerie sunt întreprinse în condiţii de siguranţă, în mod eficient şi cu un cost rentabil. 2141 Ingineri tehnologi şi de producţie Inginerii tehnologi şi de producţie conduc cercetări şi proiectează, organizează şi supervizează construirea, funcţionarea şi întreţinerea instalaţiilor. Aceştia stabilesc programe pentru coordonarea activităţilor de producţie, de evaluare a eficienţei costurilor şi a siguranţei. 214101 inginer confecţii piele şi înlocuitori 214102 inginer textile, pielărie 214103 inginer tricotaje, confecţii 214104 subinginer textile, pielărie 214105 proiectant inginer textile, pielărie 214106 consilier inginer textile, pielărie 214107 expert inginer textile, pielărie 214108 inspector specialitate inginer textile, pielărie 214109 referent de specialitate inginer textile, pielărie 214110 conceptor/conceptor CAO 214111 specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare 214112 specialist documentaţie studii 214113 instructor sistem de producţie 214114 metodist 214115 responsabil afacere 214116 manager de clădire 214117 inginer industrializarea lemnului 214118 subinginer industrializarea lemnului 214119 consilier inginer industrializarea lemnului 214120 expert inginer industrializarea lemnului 214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului 214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului 214123 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole 214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole 214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole 214126 cercetător în pescuit şi acvacultură 214127 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură 214128 asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură 214129 specialist în domeniul calităţii 214130 auditor în domeniul calităţii 214131 analist calitate 214132 analist măsurători metrologice 214133 analist studiul materialelor 214134 consultant sistem de calitate 214135 logistician gestiune flux 214136 programator fabricaţie/lansator fabricaţie 214137 documentarist ordonanţare logistică 214138 auditor energetic pentru clădiri 2142 Ingineri constructori Inginerii constructori conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează direct activitatea de construcţii, gestionează funcţionarea şi întreţinerea structurilor de inginerie civilă sau studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale. 214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole 214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole 214203 inginer instalaţii pentru construcţii 214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri 214205 inginer construcţii hidrotehnice 214206 inginer constructor instalaţii 214207 proiectant inginer instalaţii 214208 proiectant inginer construcţii 214209 consilier inginer construcţii 214210 expert inginer construcţii 214211 inspector de specialitate inginer construcţii 214212 referent de specialitate inginer construcţii 214213 conducător de lucrări civile 214214 diriginte şantier (studii superioare) 214215 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole 214216 inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole 214217 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole 214218 cercetător în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri 214219 inginer de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri 214220 asistent de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri 214221 cercetător în construcţii hidrotehnice 214222 inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice 214223 asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice 214224 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului 214225 cercetător în construcţii miniere 214226 inginer de cercetare în construcţii miniere 214227 asistent de cercetare în construcţii miniere 214228 cercetător în instalaţii 214229 inginer de cercetare în instalaţii 214230 asistent de cercetare în instalaţii 214231 cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice 214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice 214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice 2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului Inginerii în domeniul protecţiei mediului conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează activitatea de implementare a soluţiilor pentru prevenirea, controlarea şi remedierea efectelor negative ale activităţii umane asupra mediului înconjurător, utilizând o varietate de discipline inginereşti. Aceştia coordonează efectuarea de evaluări ale mediului privind proiectele de construcţii şi de inginerie civilă şi aplică principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor. 214301 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului 214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului 214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului 2144 Ingineri mecanici Inginerii mecanici conduc cercetări, consiliază, proiectează şi coordonează direct producţia de maşini, avioane, nave, utilaje şi instalaţii industriale, echipamente şi sisteme, oferă consiliere şi coordonează direct activitatea de funcţionare, întreţinere şi reparare a acestora, studiază şi consiliază cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese. 214401 inginer mecanic 214402 subinginer mecanic 214403 inginer electromecanic minier 214404 inginer material rulant cale ferată 214405 inginer mecanică agricolă 214406 inginer aviaţie 214407 inginer nave 214408 inginer maşini-unelte 214409 inginer mecanică fină 214410 inginer maşini termice 214411 inginer maşini hidraulice şi pneumatice 214412 inginer autovehicule rutiere 214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic 214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier 214415 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole 214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil 214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii 214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald 214419 inginer mecanic maşini instalaţii miniere 214420 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini 214421 subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii 214422 subinginer mecanic, mecanică fină 214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferată 214424 subinginer mecanic mecanică agricolă 214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie 214426 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii 214427 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie 214428 subinginer mecanic construcţii corp de navă 214429 subinginer mecanic instalaţii navale de bord 214430 subinginer mecanic automobile 214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului 214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie 214433 consilier inginer mecanic 214434 expert inginer mecanic 214435 inspector de specialitate inginer mecanic 214436 referent de specialitate inginer mecanic 214437 proiectant inginer aeronave 214438 proiectant inginer mecanic 214439 inginer pilot de încercare 214440 subinginer proiectant mecanic 214441 specialist reglementări/cărţi de identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice/ omologări oficiale 214442 specialist prestaţii vehicule 214443 specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale 214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice 214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei 214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei 214447 inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) 214448 cercetător în sisteme de propulsie 214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie 214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie 214451 cercetător în echipamente şi instalaţii de bord 214452 inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord 214453 asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii de bord 214454 cercetător în maşini şi echipamente termice 214455 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice 214456 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice 214457 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice 214458 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice 214459 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice 214460 cercetător în echipamente de proces 214461 inginer de cercetare în echipamente de proces 214462 asistent de cercetare în echipamente de proces 214463 cercetător în mecanică fină 214464 inginer de cercetare în mecanică fină 214465 asistent de cercetare în mecanică fină 214466 cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini 214467 inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini 214468 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini 214469 cercetător în construcţii de maşini agricole 214470 inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole 214471 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole 214472 cercetător în autovehicule rutiere 214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere 214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere 214475 cercetător în utilaje şi instalaţii portuare 214476 inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare 214477 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare 214478 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării 214479 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării 214480 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării 214481 cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini 214482 inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini 214483 asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini 214484 cercetător în maşini şi instalaţii mecanice 214485 inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice 214486 asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice 214487 cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere 2145 Ingineri chimişti Inginerii chimişti desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare, coordonează direct şi avizează procesele chimice aplicate la scară comercială şi producţia diferitelor substanţe şi elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare şi băuturi, medicamente sau materiale sintetice. Aceştia coordonează direct activitatea de întreţinere şi reparaţie a utilajelor şi echipamentelor chimice, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese. 214501 inginer petrochimist 214502 subinginer petrochimist 214503 proiectant inginer chimist 214504 consilier inginer chimist 214505 expert inginer chimist 214506 inspector de specialitate inginer chimist 214507 referent de specialitate inginer chimist 214508 consilier inginer petrochimist 214509 expert inginer petrochimist 214510 inspector de specialitate inginer petrochimist 214511 referent de specialitate petrochimist 214512 biochimist 214513 inginer chimist 214514 inginer în industria alimentară 214515 subinginer în industria alimentară 214516 proiectant inginer produse alimentare 214517 consilier inginer industria alimentară 214518 expert inginer industria alimentară 214519 inspector de specialitate inginer industria alimentară 214520 referent de specialitate inginer industria alimentară 214521 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice 214522 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice 214523 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice 214524 cercetător în tehnologia substanţelor organice 214525 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice 214526 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice 214527 cercetător în petrochimie şi carbochimie 214528 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie 214529 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie 214530 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari 214531 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari 214532 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari 214533 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare 214534 inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare 214535 asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare 2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi Inginerii minieri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi desfăşoară activităţi de cercetare, proiectare, dezvoltare şi menţinere la scară comercială a metodelor de extracţie a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum şi de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese. 214601 inginer metalurgie extractivă 214602 inginer minier 214603 subinginer metalurgist 214604 subinginer minier 214605 inginer preparator minier 214606 consilier inginer metalurg 214707 expert inginer metalurg 214608 inspector de specialitate inginer metalurg 214609 referent de specialitate inginer metalurg 214610 consilier inginer minier 214611 expert inginer minier 214612 inspector de specialitate inginer minier 214613 referent de specialitate inginer minier 214614 inginer prelucrări metalurgice 214615 inginer metalurgie neferoasă 214616 inginer petrolist 214617 subinginer petrolist 214618 consilier inginer petrolist 214619 expert inginer petrolist 214620 referent inginer petrolist 214621 proiectant inginer petrolist 214622 inginer tehnolog metalurg 214623 proiectant inginer metalurg 214624 proiectant inginer în minerit 214625 inginer mineralurg 214626 cercetător în exploatări miniere 214627 inginer de cercetare în exploatări miniere 214628 asistent de cercetare în exploatări miniere 214629 cercetător în prepararea substanţelor minerale utile 214630 inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile 214631 asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile 214632 cercetător în petrol (extracţie-prospecţiune) 214633 inginer de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune) 214634 asistent de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune) 214635 cercetător în topografie minieră 214636 inginer de cercetare în topografie minieră 214637 asistent de cercetare în topografie minieră 214638 cercetător în ingineria proceselor siderurgice 214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice 214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice 214641 cercetător în metalurgia neferoasă 214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă 214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă 214944 cercetător în turnarea metalelor 214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor 214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor 214647 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice 214648 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice 214649 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice 214650 cercetător în ştiinţa materialelor 214651 inginer de cercetare în ştiinţa materialelor 214652 asistent de cercetare în ştiinţa materialelor 214653 cercetător în tehnologii carbochimice 214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice 214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice 214656 inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere 214657 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere 2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde specialiştii ingineri neclasificaţi în grupa minoră 214 - Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minoră 215 - Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfăşoară activităţi de cercetare, recomandă sau dezvoltă proceduri inginereşti şi soluţii privind siguranţa la locul de muncă, inginerie biomedicală, optică, materiale, producerea de energie nucleară şi explozibile. 214901 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii 214902 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii 214903 inginer materiale de construcţii 214904 subinginer materiale de construcţii 214905 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii 214906 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii 214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii 214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii 214909 proiectant inginer ceramică, sticlă 214910 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică) 214911 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei 214912 proiectant inginer celuloză şi hârtie 214913 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei 214914 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei 214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei 214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei 214917 cercetător în informatică 214918 asistent de cercetare în informatică 214919 cercetător în filatură-ţesătorie 214920 inginer de cercetare în filatură-ţesătorie 214921 asistent de cercetare în filatură-ţesătorie 214922 cercetător în tricotaje-confecţii textile 214923 inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile 214924 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile 214925 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor 214926 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor 214927 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pieii, blănurilor şi înlocuitorilor 214928 cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori 214929 inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori 214930 asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori 214931 cercetător în exploatări forestiere 214932 inginer de cercetare în exploatări forestiere 214933 asistent de cercetare în exploatări forestiere 214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn 214935 cercetător în prelucrarea lemnului 214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului 214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului 214938 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale 214939 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale 214940 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale 214941 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor 214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor 214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor 214944 corespondent securitate-confidenţialitate produs 214945 administrator societate comercială 214946 expert achiziţii publice 214947 expert elaborare documentaţii tehnice de montaj 214948 expert monitorizare şi control lucrări de montaj 214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice 214950 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj 215 Ingineri în electrotehnologie Inginerii în electrotehnologie desfăşoară cercetări şi proiectează, oferă consultanţă, planifică şi coordonează direct construcţia şi exploatarea sistemelor electronice, electrice şi de telecomunicaţii, a componentelor, motoarelor şi echipamentelor. Aceştia organizează şi stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanţa şi siguranţa ansamblurilor şi sistemelor electrice şi electronice. 2151 Ingineri electricieni Inginerii electricieni desfăşoară cercetări, oferă consultanţă, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire şi de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor şi a echipamentelor, consiliază şi coordonează activitatea de funcţionare a acestora, de întreţinere şi de reparare a lor sau studiază şi consiliază cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de inginerie electrică. 215101 dispecer energetic feroviar 215102 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale 215103 dispecer reţea distribuţie 215104 dispecer reţele de înaltă tensiune 215105 inginer electroenergetică 215106 radiochimist 215107 subinginer electroenergetică 215108 inginer energetică industrială 215109 inginer termoenergetică 215110 proiectant inginer electrotehnic 215111 proiectant inginer energetician 215112 inginer reţele electrice 215113 subinginer reţele electrice 215114 inginer hidroenergetică 215115 inginer centrale nuclearoelectrice 215116 subinginer centrale termoelectrice 215117 inginer exploatare instalaţii nucleare 215118 proiectant subinginer electrotehnic 215119 proiectant sisteme de securitate 215120 şef tură dispecer energetic 215121 cercetător în electrotehnică 215122 inginer de cercetare în electrotehnică 215123 asistent de cercetare în electrotehnică 215124 cercetător în electrofizică 215125 inginer de cercetare în electrofizică 215126 asistent de cercetare în electrofizică 215127 cercetător în metrologie 215128 inginer de cercetare în metrologie 215129 asistent de cercetare în metrologie 215130 cercetător în electromecanică 215131 inginer de cercetare în electromecanică 215132 asistent de cercetare în electromecanică 215133 cercetător roboţi industriali 215134 inginer de cercetare roboţi industriali 215135 asistent de cercetare roboţi industriali 215136 cercetător în centrale termoelectrice 215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice 215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice 215139 cercetător în centrale nuclearoelectrice 215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice 215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice 215142 cercetător în electroenergetică 215143 inginer de cercetare în electroenergetică 215144 asistent de cercetare în electroenergetică 215145 cercetător în energetică industrială 215146 inginer de cercetare în energetică industrială 215147 asistent de cercetare în energetică industrială 2152 Ingineri electronişti Inginerii electronişti efectuează cercetări, proiectează şi coordonează direct activitatea de construire, funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor electrice, studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor ingineriei electronice. 215201 inginer electromecanic SCB 215202 inginer automatist 215203 inginer navigaţie 215204 inginer electronist transporturi, telecomunicaţii 215205 inginer producţie 215206 instructor instalaţii 215207 instructor linii 215208 revizor siguranţa circulaţiei feroviare 215209 subinginer automatist 215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicaţii 215211 subinginer reglaje subansamble 215212 inginer de recepţie şi control aeronave 215213 proiectant inginer electronist 215214 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare 215215 proiectant inginer electromecanic 215216 inginer electromecanic 215217 subinginer electromecanic 215218 căpitan secund 215219 căpitan port (studii superioare) 215220 specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale 215221 inspector aeronautic 215222 inginer sisteme de securitate 215223 cercetător în electronică aplicată 215224 inginer de cercetare în electronică aplicată 215225 asistent de cercetare în electronică aplicată 215226 cercetător în comunicaţii 215227 inginer de cercetare în comunicaţii 215228 asistent de cercetare în comunicaţii 215229 cercetător în microelectronică 215230 inginer de cercetare în microelectronică 215231 asistent de cercetare în microelectronică 215232 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi 215233 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi 215234 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi 215235 cercetător în calculatoare 215236 inginer de cercetare în calculatoare 215237 asistent de cercetare în calculatoare 215238 cercetător în automatică 215239 inginer de cercetare în automatică 215240 asistent de cercetare în automatică 2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor Inginerii din domeniul telecomunicaţiilor desfăşoară activităţi de cercetare, de proiectare şi coordonează direct activitatea de construcţie, funcţionare, întreţinere şi reparare a sistemelor şi echipamentelor de telecomunicaţii. Aceştia studiază şi oferă consultanţă cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor şi proceselor de telecomunicaţii. 215301 inginer emisie 215302 inginer montaj 215303 inginer electrotehnist 215304 inginer imagine 215305 inginer sunet 215306 inginer-şef car reportaj 215307 subinginer-şef car reportaj 215308 inginer-şef schimb emisie 215309 subinginer iluminat tehnologic 215310 inginer proiectant comunicaţii 215311 subinginer proiectant comunicaţii 215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian 215313 consilier tehnic 215314 inginer iluminare 215315 şef studio RTV 216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri Arhitecţii, proiectanţii, topografii şi designerii planifică şi proiectează peisaje, exteriorul şi interiorul clădirilor, produse pentru activitatea de fabricaţie şi furnizează informaţii pentru comunicare vizuală, publicare şi afişare. Aceştia coordonează activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile poziţiei geografice, proiectează, realizează şi revizuiesc hărţile, dezvoltă şi implementează planurile şi politicile pentru controlul utilizării terenului. 2161 Arhitecţi constructori Arhitecţii constructori proiectează clădiri comerciale, industriale, instituţionale, rezidenţiale şi de agrement, planifică şi monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora. 216101 arhitect clădiri 216102 conductor arhitect 216103 arhitect restaurări 216104 consilier arhitect 216105 expert arhitect 216106 inspector de specialitate arhitect 216107 referent de specialitate arhitect 216108 proiectant arhitect 216109 cercetător în arhitectură 216110 asistent de cercetare în arhitectură 2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic Arhitecţii din domeniul peisagistic planifică şi proiectează peisajele şi spaţiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, şcoli, instituţii, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale şi rezidenţiale, planifică şi monitorizează construcţia, întreţinerea şi restaurarea acestora. 216201 arhitect peisagistică şi amenajarea teritoriului 2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte Designerii de produse şi îmbrăcăminte proiectează şi dezvoltă produse pentru fabricaţie şi pregătesc desene şi specificaţii ale produselor pentru producţia de masă şi de serie. 216301 designer industrial 216302 grafician industrial 216303 lucrător în ateliere de modele 216304 costumier 216305 pictor creator costume 216306 modelier confecţii 216307 designer vestimentar 216308 cercetător în arte plastice - design industrial 216309 asistent de cercetare în arte plastice - design industrial 216310 cercetător în arte plastice - textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri) 216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, modă, imprimeuri) 216312 cercetător în arte plastice - sticlă, ceramică, metal 216313 asistent de cercetare în arte plastice - sticlă, ceramică, metal 2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului Proiectanţii din domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului dezvoltă şi implementează planuri şi politici pentru utilizarea controlată a terenurilor rurale şi urbane şi pentru sistemele de trafic. Aceştia coordonează direct cercetări şi oferă consiliere cu privire la factorii economici, de mediu şi sociali care afectează utilizarea terenurilor şi a fluxurilor de trafic. 216401 urbanist 216402 arhitect urbanism 2165 Cartografi şi topografi Cartografii şi topografii determină poziţia exactă, realizează sau revizuiesc hărţile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentări vizuale ale caracteristicilor naturale şi construite ale limitelor terenurilor, mărilor, zonelor subterane şi ale corpurilor cereşti, aplicând principii ştiinţifice şi matematice. 216501 cartograf 216502 inginer geodez 216503 subinginer geodez 216504 inginer topograf 216505 inginer topograf minier 216506 proiectant inginer geodez 2166 Designeri grafică şi multimedia Designerii de grafică şi multimedia proiectează conţinutul informaţiilor pentru comunicarea vizuală şi audio, pentru publicare şi imprimare, utilizând tipărituri (publicaţii tipărite), filme, forme electronice şi digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale şi audio. Aceştia creează efecte speciale, animaţii sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisă şi reclame. 216601 designer grafică (studii medii) 216602 animator film de animaţie (studii medii) 216603 intermediarist film desene animate (studii medii) 216604 stilizator film desene animate (studii medii) 216605 asistent regizor studio 216606 asistent regizor emisie 216607 designer floral 216608 videojurnalist 216609 art director 216610 designer pagini web (studii superioare) 216611 designer grafică (studii superioare) 216612 grafician calculator (studii medii) 216613 designer pagini web (studii medii) 22 Specialişti în domeniul sănătăţii Specialiştii în domeniul sănătăţii coordonează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale, aplică cunoştinţele ştiinţifice referitoare la medicină, asistenţă medicală, stomatologie, medicină veterinară, farmacie şi promovarea sănătăţii. 221 Medici Medicii studiază, diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia planifică, supraveghează şi evaluează implementarea planurilor de îngrijire şi tratament de către alţi furnizori de servicii de sănătate, coordonează educaţia medicală şi activităţile de cercetare. 2211 Medici de medicină de familie/medicină generală Medicii de medicină de familie/medicină generală diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia nu îşi limitează activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament şi pot să îşi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzătoare şi continuă a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor şi comunităţilor. 221101 medic medicină generală 221102 medic rezident 221103 consilier medic 221104 expert medic 221105 inspector de specialitate medic 221106 referent de specialitate medic 221107 medic primar 221108 medic medicină în familie 221109 cercetător în medicina generală 221110 asistent de cercetare în medicina generală 2212 Medici specialişti Medicii de specialitate diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicală, chirurgicale, tehnicilor fizice şi psihiatrice, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia se specializează în anumite categorii de afecţiuni, tipuri de pacienţi sau metode de tratament şi pot efectua educaţia medicală şi cercetarea în domeniile de specializare alese. 221201 medic specialist 222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe Asistenţii medicali şi moaşele oferă tratament şi servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum şi altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale asupra sănătăţii, inclusiv înaintea, în timpul sau după naşterea copilului. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea şi evaluarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători din domeniul îngrijirii sănătăţii, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative. 2221 Asistenţi medicali generalişti Asistenţii medicali generalişti oferă tratament, asistenţă şi servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficienţe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătăţii. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea şi gestionarea îngrijirii pacienţilor, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătăţii, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici şi cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive şi curative. 222101 asistent medical generalist 2222 Moaşe Moaşele planifică, gestionează, oferă şi evaluează serviciile de îngrijire necesare înaintea, în timpul şi după perioada sarcinii şi a naşterii copilului. Acestea oferă îngrijire pentru reducerea riscurilor de sănătate pentru femei şi copiii nou-născuţi, lucrând în mod autonom sau în echipe cu alţi furnizori de servicii de îngrijire a sănătăţii. 222201 moaşă 223 Practicieni de medicină complementară/alternativă Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează şi tratează bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale şi se ocupă cu menţinerea sănătăţii generale a oamenilor prin aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor şi practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credinţelor şi experienţelor originare din anumite culturi specifice. 2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă Practicienii de medicină complementară/alternativă previn, diagnostichează şi tratează bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale şi se ocupă cu menţinerea sănătăţii generale a oamenilor prin aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor (deprinderilor) şi practicilor acumulate prin studiul detaliat al teoriilor, credinţelor şi experienţelor originare din anumite culturi specifice. 223001 cercetător în medicina tradiţională 223002 asistent de cercetare în medicina tradiţională 223003 instructor ergoterapie 223004 tehnician homeopat 223005 instructor de educaţie sanitară 223006 bioenergetician 223007 infoenergetician radiestezist 223008 terapeut în terapii complementare 224 Paramedici Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanţă, de diagnostic, curative şi preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce priveşte complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceştia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor şi aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea şi prevenirea bolilor, leziunilor şi altor deficienţe fizice ori mentale comune pentru anumite comunităţi. 2240 Paramedici Paramedicii furnizează servicii medicale de consultanţă, de diagnostic, curative şi preventive pentru oameni, mai limitate în ceea ce priveşte complexitatea decât cele efectuate de către medici. Aceştia lucrează în mod autonom sau sub supravegherea limitată a medicilor şi aplică proceduri clinice avansate pentru tratarea şi prevenirea bolilor, leziunilor şi altor deficienţe fizice ori mentale comune pentru anumite comunităţi. 224001 paramedic 225 Medici veterinari Medicii veterinari diagnostichează, previn şi tratează bolile, leziunile şi disfuncţiile animalelor. Aceştia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice şi farmaceutice. 2250 Medici veterinari Medicii veterinari diagnostichează, previn şi tratează bolile, leziunile şi disfuncţiile animalelor. Aceştia pot furniza servicii de îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele comerciale care produc produse biologice şi farmaceutice. 225001 epizotolog 225002 medic veterinar 225003 medic veterinar - oncologie comparată 225004 cercetător în medicina veterinară 225005 asistent de cercetare în medicina veterinară 226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii Alţi specialişti din domeniul sănătăţii furnizează servicii de sănătate legate de medicina dentară, farmacie, sănătatea şi igiena mediului, sănătatea şi securitatea la locul de muncă, fizioterapie, nutriţie, auz, vorbire, vedere, terapii de reabilitare. Această grupă minoră include toţi specialiştii din domeniul sănătăţii umane, cu excepţia medicilor de medicină de familie şi a medicilor specialişti, practicienilor din medicină complementară/alternativă, veterinarilor, asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi paramedicilor. 2261 Medici dentişti Medicii dentişti diagnostichează, tratează şi previn bolile, rănile şi anomaliile dentare ale cavităţii bucale, ale maxilarelor şi ale ţesuturilor asociate, prin aplicarea principiilor şi procedurilor de stomatologie modernă. Aceştia folosesc o gamă largă de tehnici specializate de diagnosticare, de chirurgie şi de altă natură pentru promovarea şi restabilirea sănătăţii orale. 226101 medic stomatolog 226102 medic stomatolog rezident 226103 medic stomatolog de specialitate 226104 cercetător în medicina stomatologică 226105 asistent de cercetare în medicina stomatologică 2262 Farmacişti Farmaciştii depozitează, păstrează, combină şi distribuie produsele medicinale şi oferă consultanţă cu privire la utilizarea corectă şi la reacţiile adverse ale medicamentelor prescrise de medici şi de alţi specialişti în domeniul sănătăţii. Aceştia contribuie la cercetarea, pregătirea testării, prescrierea şi monitorizarea terapiilor medicale pentru optimizarea sănătăţii umane. 226201 farmacist 226202 farmacist rezident 226203 farmacist de specialitate 2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale Specialiştii în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale evaluează, planifică şi implementează programe pentru recunoaşterea, monitorizarea şi controlul factorilor de mediu care pot afecta sănătatea umană, pentru a asigura condiţii de muncă sigure şi sănătoase, precum şi pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenţi chimici, fizici, radiologici şi biologici ori de factori ergonomici. 226301 inginer clinic 226302 specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 226303 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare) 226304 cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie 226305 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie 226306 igienist 226307 evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 2264 Fizioterapeuţi Fizioterapeuţii evaluează, planifică şi implementează programe de reabilitare care îmbunătăţesc sau restabilesc funcţiile motorii umane, măresc capacitatea de mişcare, calmează durerile şi tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli şi alte deficienţe. Aceştia aplică o gamă largă de terapii fizice şi tehnici, cum ar fi mişcarea, ultrasunetele, laserul şi alte tehnici similare. 226401 fiziokinetoterapeut 226402 fizioterapeut 226403 cercetător în fiziokinetoterapie 226404 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie 226405 kinetoterapeut 226406 profesor de cultură fizică medicală 2265 Dieteticieni şi nutriţionişti Dieteticienii şi nutriţioniştii evaluează, planifică şi implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor şi al nutriţiei asupra sănătăţii umane. 226501 asistent de nutriţie 226502 dietetician 226503 nutriţionist şi dietetician 2266 Audiologi şi specialişti în logopedie Audiologii şi specialiştii în logopedie evaluează, gestionează şi tratează tulburările fizice care afectează auzul uman, vorbirea, comunicarea şi capacitatea de înghiţire. Aceştia recomandă dispozitive de corecţie sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburări de vorbire, precum şi probleme senzoriale şi neuronale şi, de asemenea, oferă consiliere privind siguranţa auzului şi o comunicare mai bună. 226601 instructor logoped 226602 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii) 226603 logoped 226604 audiolog 2267 Optometrişti şi opticieni Optometriştii şi opticienii furnizează diagnostice, servicii de gestionare şi tratament pentru afecţiunile de vedere şi ale sistemului vizual. Aceştia oferă consultanţă privind îngrijirea ochilor şi prescriu ajutoare optice sau alte terapii pentru tulburările vizuale. 226701 optometrist (studii superioare) 2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 22 - Specialişti în domeniul sănătăţii. 226901 medic igienist 226902 medic expertiză a capacităţii de muncă 226903 medic legist 226904 bioinginer medical 226905 asistent medical (studii superioare) 226906 fizician medical 226907 medic specialist psihiatru 226908 medic de familie cu competenţe în sănătatea mintală 226909 cercetător în educaţie fizică şi sport 226910 asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport 23 Specialişti în învăţământ Specialiştii din învăţământ predau teoria şi practica uneia sau mai multor discipline la diferite niveluri de învăţământ, coordonează cercetări şi îmbunătăţesc ori dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale referitoare la disciplinele specifice proprii şi realizează lucrări ştiinţifice şi cărţi. 231 Profesori universitari şi asimilaţi Profesorii universitari şi asimilaţii acestora din învăţământul superior pregătesc şi predau cursuri şi coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituţie de învăţământ superior. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare, pregătesc lucrări ştiinţifice şi cărţi. 2310 Profesori universitari şi asimilaţi Profesorii universitari şi asimilaţii acestora din învăţământul superior pregătesc şi predau cursuri şi coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la o universitate ori la o altă instituţie de învăţământ superior. Aceştia desfăşoară activităţi de cercetare, pregătesc lucrări ştiinţifice şi cărţi. 231001 asistent universitar 231002 conferenţiar universitar 231003 lector universitar 231004 preparator învăţământul universitar 231005 profesor universitar 231006 expert centre de perfecţionare 232 Profesori în învăţământul profesional Profesorii din învăţământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituţii de educaţie continuă şi pentru elevii din şcolile secundare şi colegii. Aceştia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupaţii sau domenii profesionale pentru care învăţământul universitar ori superior nu este necesar în mod normal. 2320 Profesori în învăţământul profesional Profesorii din învăţământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituţii de educaţie continuă şi pentru elevii din şcolile secundare şi colegii. Aceştia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupaţii sau domenii profesionale pentru care învăţământul superior nu este necesar în mod normal. 232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri 233 Profesori în învăţământul secundar Profesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învăţământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale. 2330 Profesori în învăţământul secundar Profesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline la nivel de învăţământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii pentru angajarea în anumite domenii profesionale. 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal 233002 profesor în învăţământul gimnazial 234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolar Profesorii din învăţământul primar şi preşcolar predau o serie de discipline la nivel de învăţământ primar şi organizează activităţi educaţionale pentru copiii sub vârsta de şcoală primară. 2341 Profesori în învăţământul primar Profesorii din învăţământul primar predau o serie de discipline la nivelul învăţământului primar. 234101 profesor în învăţământul primar 234102 învăţător 234103 institutor 2342 Educatori în învăţământul preşcolar Educatorii din învăţământul preşcolar promovează dezvoltarea socială, fizică şi intelectuală a copiilor sub vârsta necesară pentru şcoală primară, prin furnizarea de activităţi educative şi distractive. 234201 profesor în învăţământul preşcolar 234202 educatoare 234203 educator puericultor 235 Alţi specialişti în învăţământ Alţi specialişti în învăţământ desfăşoară activităţi de cercetare şi oferă consultanţă cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultăţi de învăţare sau cu nevoi speciale, predau limbi străine pentru migraţie şi alte scopuri conexe, oferă învăţământ privat, predau arte, tehnologia informaţiei şi alte discipline din afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior şi furnizează alte servicii de învăţământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialişti în învăţământ. 2351 Specialişti în metodologie didactică Specialiştii în metodologie didactică desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare sau oferă consiliere cu privire la cursurile şi metodele de predare. Aceştia revizuiesc şi examinează activitatea profesorilor, modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ şi rezultatele obţinute şi recomandă modificări şi îmbunătăţiri. 235101 cercetător în pedagogie 235102 asistent de cercetare în pedagogie 235103 consilier învăţământ 235104 expert învăţământ 235105 inspector şcolar 235106 referent de specialitate învăţământ 2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale Instructorii-formatori pentru elevi cu nevoi speciale predau copiilor, persoanelor tinere sau adulţilor cu handicap fizic ori mental sau acelora cu dificultăţi de învăţare ori cu alte nevoi speciale. Aceştia promovează dezvoltarea socială, emoţională, intelectuală şi fizică a elevilor lor. 235201 defectolog 235202 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare) 235203 educator în unităţi de handicapaţi 235204 instructor-educator în unităţi de handicapaţi 235205 pedagog de recuperare 2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine Alţi instructori-formatori de limbi străine predau adulţilor şi copiilor care învaţă o limbă străină în scop de migraţie, pentru a îndeplini cerinţele necesare pentru ocupare sau alte oportunităţi de angajare, pentru a facilita participarea la programe educaţionale care sunt predate într-o limbă străină ori pentru dezvoltarea cunoştinţelor personale. Aceştia lucrează în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior sau în sprijinul elevilor/studenţilor şi profesorilor din cadrul acestor sisteme. 2354 Alţi instructori-formatori de muzică Alţi instructori-formatori de muzică predau elevilor/studenţilor practica, teoria şi activităţile de interpretare a muzicii în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior, dar pot oferi lecţii private sau pentru grupuri mici ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituţiile de învăţământ. 2355 Alţi instructori-formatori de artă Alţi instructori-formatori de artă predau elevilor practica, teoria şi activităţile de interpretare a dansului, teatrului, artelor vizuale şi altor arte (excluzând muzica) în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior, dar pot oferi şi lecţii private sau pentru mici grupuri ca o activitate extracurriculară, în colaborare cu instituţiile de învăţământ. 2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei Instructorii-formatori din tehnologia informaţiei dezvoltă, programează şi coordonează programe de formare şi cursuri pentru calculator pentru alţi utilizatori ai tehnologiei informaţiei în afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior. 2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde specialiştii din învăţământ neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialişti în învăţământ. De exemplu, grupa de bază include pe cei care oferă învăţământ privat pentru alte discipline decât limbile străine şi artele, precum şi pe cei care oferă consiliere educaţională pentru elevi. 235901 secretar institut, facultate 235902 mentor 235903 consilier şcolar 235904 designer instrucţional 235905 dezvoltator de e-learning 235906 laborant în învăţământ 235907 maistru instructor 235908 pedagog şcolar 235909 secretar şcoală 235910 şef atelier şcoală 235911 mediator şcolar 235912 inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale 235913 inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 235914 inspector şcolar pentru mentorat 235915 inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane 235916 inspector şcolar pentru educaţie permanentă 235917 inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale 235918 inspector şcolar pentru învăţământul special 235919 director Centrul Judeţean de Asistenţă şi Resurse Educaţionale (CJARE) 235920 consilier pentru tineret 24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial Specialiştii din domeniul administrativ şi comercial îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale şi practice pentru a furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relaţii publice şi marketing, vânzări în domeniul tehnic, medical, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; coordonează şi revizuiesc structurile organizaţionale, metodele şi sistemele, precum şi analizele cantitative de informaţii care afectează programele de investiţii. 241 Specialişti în domeniul finanţelor Specialiştii din domeniul finanţelor planifică, dezvoltă, organizează, administrează, investesc, gestionează şi coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unităţi şi instituţii publice sau private. 2411 Contabili Contabilii planifică, organizează şi administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi persoane juridice (instituţii). Unele ocupaţii clasificate aici se referă la analizarea şi examinarea situaţiilor contabile şi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite. 241101 controlor tezaur 241102 expert contabil-verificator 241103 revizor contabil 241104 referent de specialitate financiar-contabilitate 241105 auditor intern 241106 controlor de gestiune 241107 auditor financiar 2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor Specialiştii consultanţi din domeniul financiar şi al investiţiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice şi organizaţii, investesc şi administrează fonduri în numele acestora. 241201 cenzor 241202 comisar Garda Financiară 241203 consilier financiar-bancar 241204 expert financiar-bancar 241205 inspector financiar-bancar 241206 inspector asigurări 241207 comisar principal 241208 consultant bugetar 241209 dealer 241210 evaluator 241211 analist investiţii 241212 manager de fond acţiuni/obligaţiuni 241213 consultant plasamente valori mobiliare 241214 agent capital de risc 241215 administrator credite 241216 specialist control risc 241217 specialist evaluare daune 241218 lichidator 241219 administrator judiciar 241220 analist preţ de revenire/costuri 241221 expert fiscal 241222 consultant fiscal 241223 inspector general de bancă 241224 economist bancă 241225 manager bancă 241226 manager de operaţiuni/produs 241227 manager relaţii cu clienţii băncii/societate de leasing 241228 trezorier (studii superioare) 241229 analist bancar/societate de leasing 241230 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) 241231 administrator bancar/produs leasing 241232 operator cifru (mesaje cifrate) 241233 proiectant produse bancare 241234 consultant bancar 241235 agent compensare (interbancară) 241236 referent bancar/societate de leasing 241237 ofiţer conformitate 241238 expert conformitate 241239 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer - SO) 241240 administrator de risc 241241 analist credite 241242 inspector de specialitate asigurări 241243 inspector de specialitate subscriere 241244 referent de specialitate asigurări 241245 consilier vânzări asigurări 241246 inspector coordonator asigurări 241247 inspector de risc 241248 inspector de specialitate daune 241249 inspector coordonator daune 241250 specialist sistem asigurări 241251 expert evaluator de întreprinderi 241252 expert evaluator de proprietăţi imobiliare 241253 expert evaluator de bunuri mobile 241254 expert evaluator de active financiare 241255 planificator/specialist plan sinteze 241256 expert în ingineria costurilor investiţionale 241257 expert contractare activităţi investiţionale 241258 expert recepţie investiţii industriale 241259 expert eficientizare investiţii 241260 expert evaluare-actualizare devize generale investiţii 241261 expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale 241262 expert în management activităţi investiţionale 241263 evaluator proiecte 241264 inspector casier 241265 broker de tehnologii 2413 Analişti financiari Analiştii financiari efectuează analize cantitative ale informaţiilor care afectează programele de investiţii ale instituţiilor publice sau private. 241301 cercetător în finanţe-bănci 241302 asistent de cercetare în finanţe-bănci 241303 cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar 241304 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar 241305 analist financiar 241306 auditor intern în sectorul public 241307 asistent analist 241308 specialist bancar 241309 analist financiar bancar 241310 asistent bancar 241311 specialist/analist organizare 242 Specialişti în domeniul administrativ Specialiştii în domeniul administrativ aplică diferite concepte şi teorii referitoare la îmbunătăţirea eficienţei organizaţiilor şi a persoanelor din cadrul acestora. 2421 Analişti de management şi organizare Analiştii de management şi organizare oferă asistenţă organizaţiilor pentru a obţine o eficienţă mai mare şi pentru a rezolva problemele organizaţionale. Aceştia studiază structurile, metodele, sistemele şi procedurile organizaţionale. 242101 manager proiect 242102 specialist îmbunătăţire procese 242103 specialist strategie industrială 242104 responsabil proces 242105 coordonator secretariat studiouri teritoriale 242106 manager de inovare 242107 expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă 242108 manager îmbunătăţire procese 242109 specialist plan progres 242110 specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei economice 2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative Specialiştii în domeniul politicilor administrative dezvoltă şi analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea şi modificarea operaţiunilor şi programelor guvernamentale şi comerciale. 242201 consilier administraţia publică 242202 expert administraţia publică 242203 inspector de specialitate în administraţia publică 242204 referent de specialitate în administraţia publică 242205 consultant în administraţia publică 242206 reglementator 242207 agent de dezvoltare 242208 administrator public 242209 inspector de integritate 242210 examinator de stat de specialitate 242211 administrator publicaţii 242212 agent consular 242213 expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene 242214 consilier afaceri europene 242215 referent relaţii externe 242216 inspector de trafic A.R.R. (studii superioare) 242217 expert informaţii pentru afaceri 242218 administrator editură 242219 expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului 242220 expert legislaţia muncii 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile de personal, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaţionale şi orientare profesională. 242301 consilier forţă de muncă şi şomaj 242302 expert forţă de muncă şi şomaj 242303 inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj 242304 expert în securitate şi sănătate în muncă 242305 referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj 242306 consilier orientare privind cariera 242307 consultant în domeniul forţei de muncă 242308 analist piaţa muncii 242309 analist recrutare/integrare salariaţi 242310 analist sisteme salarizare 242311 consultant reconversie-mobilitate personal 242312 consultant condiţii de muncă 242313 specialist sisteme de calificare 242314 specialist resurse umane 242315 consilier vocaţional 242316 consultant în standardizare 242317 consultant în resurse umane 242318 consultant intern în resurse umane 242319 specialist în formare 242320 specialist în recrutare 242321 specialist în compensaţii şi beneficii 242322 specialist în dezvoltare organizaţională 242323 specialist în relaţii de muncă 2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului Specialiştii în formarea şi dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează programele de formare şi dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât şi personalul îşi însuşesc abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către organizaţie pentru a realiza obiectivele organizaţionale. 242401 formator 242402 formator de formatori 242403 organizator/conceptor/consultant formare 242404 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională 242405 evaluator de competenţe profesionale 242406 manager de formare 242407 administrator de formare 243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice Specialiştii în vânzări, marketing şi relaţii publice planifică, dezvoltă, coordonează şi implementează programe de diseminare a informaţiei pentru a promova organizaţiile, bunurile şi serviciile şi reprezintă companiile în activitatea de vânzare a unor game de produse şi servicii tehnice, industriale, medicale, farmaceutice şi de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 2431 Specialişti în publicitate şi marketing Specialiştii în publicitate şi marketing dezvoltă şi coordonează strategiile şi campaniile de publicitate, realizează lansarea pe piaţă de noi bunuri şi servicii, identifică şi dezvoltă oportunităţile de piaţă pentru produsele şi serviciile noi, precum şi pentru cele deja existente. 243101 art director publicitate (studii medii) 243102 organizator activitate turism (studii superioare) 243103 specialist marketing 243104 manager de produs 2432 Specialişti în relaţii publice Specialiştii în relaţii publice planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează strategiile de informare şi comunicare care asigură înţelegerea şi imaginea favorabilă cu privire la companii şi alte organizaţii, bunurile şi serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunităţii. 243201 specialist în relaţii publice 243202 mediator 243203 referent de specialitate marketing 243204 specialist protocol şi ceremonial 243205 consultant cameral 243206 purtător de cuvânt 243207 brand manager 243208 organizator protocol 243209 organizator relaţii 243210 organizator târguri şi expoziţii 243211 prezentator expoziţii 243212 specialist relaţii sociale 243213 expert relaţii externe 243214 curier diplomatic 243215 specialist garanţii auto 243216 analist servicii client 243217 asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) 243218 corespondent comercial 243219 asistent comercial 243220 specialist în activitatea de lobby 2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) Specialiştii în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de produse şi servicii industriale, medicale şi farmaceutice, servicii către unităţi industriale, de afaceri, profesionale şi de altă natură. 243301 analist cumpărări/consultant furnizori 243302 reprezentant medical 2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Specialiştii în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator şi a altor bunuri şi servicii privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv echipamentele, şi furnizează informaţii specializate, în funcţie de cerinţe. 25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Specialiştii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consiliere şi îmbunătăţesc sistemele de tehnologia informaţiei, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice şi conceptele conexe pentru aplicaţii informatice specifice, elaborează documentaţia corespunzătoare, incluzând principiile, politicile şi procedurile, proiectează, dezvoltă, controlează, menţin şi sprijină bazele de date şi alte sisteme de informaţii, pentru a asigura o performanţă optimă, precum şi integritatea şi securitatea datelor. 251 Analişti programatori în domeniul software Analiştii programatori în domeniul software efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consultanţă pentru îmbunătăţirea sistemelor de tehnologia informaţiei, cum ar fi hardware, software şi alte aplicaţii informatice, pentru a satisface cerinţele specifice. 2511 Analişti de sistem Analiştii de sistem efectuează cercetări, analizează şi evaluează cerinţele clientului privind tehnologia informaţiei, procedurile sau problemele, dezvoltă şi implementează propuneri, recomandări, precum şi planuri de îmbunătăţire a sistemelor de informare actuale sau viitoare. 251101 proiectant sisteme informatice 2512 Proiectanţi de software Proiectanţii de software cercetează, analizează şi evaluează cerinţele pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare, proiectează, dezvoltă, testează şi întreţin soluţiile software pentru a satisface aceste cerinţe. 251201 analist 251202 programator 251203 inginer de sistem în informatică 251204 programator de sistem informatic 251205 inginer de sistem software 251206 manager proiect informatic 2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia Proiectanţii de sisteme web şi multimedia combină activitatea de proiectare şi cunoştinţele tehnice pentru cercetarea, analizarea, evaluarea, proiectarea, programarea şi modificarea paginilor web, precum şi a aplicaţiilor care îmbină texte, grafice, animaţii, imagini, prezentări video şi audio, precum şi alte mijloace de comunicare interactive. 2514 Programatori de aplicaţii Programatorii de aplicaţii se ocupă cu scrierea şi întreţinerea codului de programare prezentat în instrucţiunile şi specificaţiile tehnice pentru aplicaţiile software şi sistemele de operare. 251401 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice 2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde proiectanţii de aplicaţii informatice şi analiştii neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 251 - Analişti programatori în domeniul software. De exemplu această grupă de bază include acei profesionişti specializaţi în asigurarea calităţii, inclusiv testarea programelor informatice (software). 251901 consultant în informatică 252 Specialişti în baze de date şi reţele Specialiştii în baze de date şi reţele proiectează, dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiei şi a infrastructurii, inclusiv bazele de date, componentele de calculator şi programele informatice, reţele şi sisteme de operare. 2521 Designeri şi administratori de baze de date Designerii şi administratorii de baze de date proiectează, dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea bazelor de date. 252101 administrator baze de date 2522 Administratori de sistem Administratorii de sistem dezvoltă, controlează, întreţin şi sprijină performanţa optimă şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiei. 252201 administrator sistem de securitate bancară 2523 Specialişti în reţele de calculatoare Specialiştii în reţele de calculatoare cercetează, analizează şi recomandă strategii pentru arhitectura şi dezvoltarea reţelei, implementează, gestionează, întreţin şi configurează reţele de hardware şi software, monitorizează, remediază defecţiunile şi optimizează performanţa. 252301 administrator de reţea de calculatoare 252302 administrator de reţea de telefonie VOIP 2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde specialiştii în baze de date şi reţele neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 252 - Specialişti în baze de date şi reţele. De exemplu, această grupă de bază include specialiştii în domeniul securităţii informaţiei şi al tehnologiei comunicaţiilor. 26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural Specialiştii în domeniul juridic, social şi cultural efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele referitoare la lege, la stocarea şi regăsirea de informaţii şi artefacte, psihologie, asistenţă socială, politică, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie şi alte ştiinţe, precum şi la arte şi divertisment. 261 Specialişti în domeniul juridic Specialiştii din domeniul juridic efectuează activităţi de cercetare pe probleme juridice, consiliază clienţii cu privire la aspectele juridice ale problemelor, pledează cazuri sau conduc activităţi de urmărire penală în cadrul instanţelor de judecată, prezidează procedurile judiciare în instanţele de judecată, elaborează legi şi regulamente. 2611 Avocaţi Avocaţii oferă clienţilor consultanţă juridică pe o mare varietate de subiecte, întocmesc documente juridice, reprezintă clienţii în faţa consiliilor de administraţie sau în faţa tribunalelor, pledează cazuri ori conduc activităţi de urmărire penală în faţa instanţelor de judecată sau instruiesc avocaţii pledanţi pentru a pleda în instanţele de judecată superioare. 261101 avocat 261102 jurisconsult 261103 consilier juridic 2612 Magistraţi Judecătorii prezidează procedurile civile şi penale în cadrul instanţelor de judecată. 261201 procuror 261202 judecător 261203 magistrat-asistent 261204 judecător inspector 261205 magistrat consultant 261206 consilier de probaţiune 261207 inspector probaţiune 2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul juridic neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 261 - Specialişti în domeniul juridic. De exemplu, grupa de bază include pe cei care îndeplinesc funcţii juridice, altele decât pledarea sau urmărirea penală a cazurilor ori prezidarea procedurilor juridice. 261901 executor judecătoresc 261902 inspector justiţie 261903 expert jurist 261904 consilier de justiţie 261905 referent de specialitate în justiţie 261906 notar 261907 inspector general judecătoresc 261908 inspector general notarial 261909 inspector general penitenciare 261910 consilier armonizare legislativă 261911 expert armonizare legislativă 261912 analist armonizare legislativă 261913 registrator carte funciară 261914 revizor jurist 261915 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice 261916 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice 261917 executor bancar 261918 consilier proprietate industrială autorizat 261919 specialist proprietate intelectuală 261920 expert prevenire şi combatere a corupţiei 262 Bibliotecari, arhivari şi curatori Bibliotecarii, arhivarii şi curatorii dezvoltă şi menţin colecţii ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă şi ale instituţiilor similare. 2621 Arhivari şi curatori Arhivarii şi curatorii se ocupă cu colectarea, evaluarea, asigurarea păstrării în siguranţă şi conservarea conţinutului arhivelor, artefactelor şi înregistrărilor de interes istoric, cultural, administrativ şi artistic, precum şi de artă şi a altor obiecte. Aceştia planifică, elaborează şi implementează sisteme pentru păstrarea în siguranţă a înregistrărilor şi documentelor istorice de valoare. 262101 arhivist 262102 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare) 262103 muzeograf 262104 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare) 262105 conservator arhivă (studii superioare) 262106 restaurator arhivă (studii superioare) 262107 restaurator bunuri culturale (studii superioare) 2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare Bibliotecarii şi specialiştii în alte servicii de informare se ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, organizarea şi întreţinerea colecţiilor bibliotecilor şi a altor depozite de informaţii, organizează şi controlează alte servicii ale bibliotecilor şi furnizează informaţii utilizatorilor. 262201 bibliograf 262202 bibliotecar (studii superioare) 262203 documentarist (studii superioare) 262204 referent difuzare carte 262205 lector carte 262206 bibliotecar arhivist 262207 referent de specialitate aşezământ cultural 263 Specialişti în domeniul social şi religios Specialiştii în domeniul social şi religios efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale ori aplică cunoştinţele referitoare la filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie şi alte ştiinţe sociale sau furnizează servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor şi ale familiilor într-o comunitate. 2631 Economişti Economiştii efectuează activităţi de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informaţiilor şi pregătesc rapoarte şi planuri pentru a rezolva problemele economice şi de afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică şi prognozează comportamentul economic. Aceştia oferă consiliere pentru afaceri grupurilor de interes şi guvernelor pentru a formula soluţii la problemele economice şi de afaceri prezente sau viitoare. 263101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management 263102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală 263103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului 263104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing 263105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale 263106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică 263107 consultant în management 263108 tehnician economist 263109 inginer economist 263110 inspector de concurenţă 263111 administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) 263112 cercetător economist în management 263113 asistent de cercetare economist în management 263114 cercetător economist în economia mediului 263115 asistent de cercetare economist în economia mediului 263116 cercetător economist în economia generală 263117 asistent de cercetare economist în economia generală 263118 cercetător economist în economie agroalimentară 263119 asistent de cercetare economist în economie agroalimentară 263120 cercetător economist în marketing 263121 asistent de cercetare economist în marketing 263122 cercetător economist în relaţii economice internaţionale 263123 asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale 263124 cercetător economist în gestiunea economică 263125 asistent de cercetare economist în gestiunea economică 263126 secretar economic (studii superioare) 2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi Sociologii, antropologii şi asimilaţii acestora se ocupă cu investigarea şi descrierea structurii societăţilor, originii şi evoluţiei acestora, precum şi interdependenţa dintre condiţiile de mediu şi activităţile umane. Aceştia oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice şi sociale. 263201 sociolog 263202 geograf 263203 analist de mediu 263204 analist în turism 263205 analist teritorial 263206 arheolog 263207 cercetător de dezvoltare comunitară 263208 cercetător în sociologie 263209 asistent de cercetare în sociologie 263210 cercetător în antropologie 263211 asistent de cercetare în antropologie 263212 cercetător în geografie 263213 asistent de cercetare în geografie 263214 cercetător în arheologie 263215 asistent de cercetare în arheologie 263216 cercetător în etnologie 263217 asistent de cercetare în etnologie 2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice Filozofii, istoricii şi specialiştii în ştiinţe politice efectuează cercetări privind natura experienţei şi existenţei umane, fazele sau aspectele istoriei umane, precum şi structurile, mişcările şi comportamentul politic. Aceştia documentează şi prezintă rezultatele pentru a informa şi a ghida acţiunile politice şi individuale. 263301 filozof 263302 istoric 263303 istoriograf 263304 politolog 263305 cercetător în filozofie 263306 asistent de cercetare în filozofie 263307 cercetător în istorie 263308 asistent de cercetare în istorie 263309 cercetător în ştiinţele politice 263310 asistent de cercetare în ştiinţele politice 2634 Psihologi Psihologii efectuează cercetări şi studiază procesele mentale şi comportamentul fiinţelor umane, individual sau în grupuri, şi aplică aceste cunoştinţe pentru a promova adaptarea şi dezvoltarea fiinţelor umane pe plan personal, social, educaţional sau ocupaţional. 263401 psiholog în specialitatea psihologie clinică 263402 psiholog în specialitatea consiliere psihologică 263403 psiholog în specialitatea psihoterapie 263404 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională 263405 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor 263406 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii 263407 psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 263408 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială 263409 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale 263410 psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului 263411 psiholog 263412 psihopedagog 263413 expert poligraf 263414 psiholog şcolar 263415 cercetător în psihologie 263416 asistent de cercetare în psihologie 263417 cercetător în psihopedagogie specială 263418 asistent de cercetare în psihopedagogie specială 263419 terapeut ocupaţional 2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere Specialiştii în asistenţă socială şi consiliere oferă îndrumare şi consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităţilor şi organizaţiilor ca răspuns la dificultăţile personale şi sociale. Aceştia ajută clienţii să dezvolte abilităţi şi să aibă acces la resursele şi serviciile-suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza şomajului, sărăciei, dizabilităţilor, dependenţei, comportamentului infracţional şi delicvent, problemelor conjugale şi de altă natură. 263501 asistent social nivel superior 263502 consilier în domeniul adicţiilor 263503 ofiţer control doping 263504 art-terapeut 263505 asistent social cu competenţă în sănătatea mintală 263506 specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi 263507 specialist în angajare asistată 263508 instructor-educator pentru activităţi de resocializare 263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice 263510 cercetător în asistenţa socială 263511 asistent de cercetare în asistenţa socială 2636 Specialişti în religie Specialiştii în religie perpetuează tradiţiile sacre, practicile şi credinţele religioase. Aceştia oficiază servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credinţe religioase sau confesionale, oferă îndrumare spirituală şi morală şi îndeplinesc alte funcţii asociate cu practicarea unei religii. 263601 arhiepiscop 263602 arhiereu-vicar 263603 arhondar 263604 cantor 263605 capelan 263606 cardinal 263607 chevrasameş 263608 cântăreţ bisericesc 263609 consilier culte 263610 conducător arhiepiscopal 263611 diacon 263612 episcop 263613 exarh 263614 haham 263615 harmonist 263616 hatip 263617 imam 263618 inspector culte 263619 majghian 263620 melamed 263621 mitropolit 263622 muezin 263623 muftiu 263624 organist 263625 pastor 263626 patriarh 263627 preot 263628 preşedinte culte 263629 protopop 263630 provicar 263631 rabin 263632 secretar culte 263633 stareţ - stareţă 263634 treibar 263635 vestitor 263636 vicar 264 Autori, jurnalişti şi lingvişti Autorii, jurnaliştii şi lingviştii concep şi creează lucrări literare, interpretează şi comunică ştirile şi informaţiile publice prin intermediul mass-mediei şi traduc sau interpretează dintr-o limbă în alta. 2641 Autori şi asimilaţi Autorii şi asimilaţii acestora planifică, cercetează şi scriu cărţi, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, specificaţii şi alte articole nonjurnalistice (cu excepţia materialelor pentru ziare, reviste şi periodice) pentru publicare sau prezentare. 264101 poet 264102 scriitor 2642 Jurnalişti Jurnaliştii se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea şi comunicarea ştirilor şi informaţiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului şi altor mijloace media. 264201 comentator publicist 264202 corector (studii superioare) 264203 corespondent special (ţară şi străinătate) 264204 corespondent radio 264205 corespondent presă 264206 critic de artă 264207 editorialist 264208 fotoreporter 264209 lector presă/editură 264210 publicist comentator 264211 redactor 264212 reporter (studii superioare) 264213 reporter operator 264214 secretar de emisie (studii superioare) 264215 secretar de redacţie (studii superioare) 264216 secretar responsabil de agenţie 264217 şef agenţie publicitate 264218 tehnoredactor 264219 ziarist 264220 critic literar 264221 critic muzical 264222 comentator radio TV 264223 redactor rubrică 2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti Traducătorii, interpreţii şi alţi lingvişti se ocupă cu traducerea sau interpretarea dintr-o limbă în alta şi studiază originea, evoluţia şi structura limbilor. 264301 filolog 264302 interpret 264303 interpret relaţii diplomatice 264304 referent literar 264305 secretar literar 264306 traducător (studii superioare) 264307 translator 264308 grafolog 264309 revizor lingvist 264310 terminolog 264311 translator emisie 264312 cercetător în lingvistică 264313 asistent de cercetare în lingvistică 264314 cercetător în filologie 264315 asistent de cercetare în filologie 265 Artişti creatori şi actori Artiştii creatori şi actorii comunică idei, impresii şi fapte într-o gamă largă de mijloace media pentru a realiza efecte speciale, interpretează o compoziţie, cum ar fi o partitură muzicală sau un scenariu, găzduiesc prezentarea unei asemenea interpretări şi a altor evenimente media. 2651 Specialişti în arte vizuale Specialiştii în arte vizuale creează şi realizează lucrări de artă prin sculptură, pictură, desen, crearea de desene animate, gravură sau alte tehnici asemănătoare. 265101 caricaturist (studii superioare) 265102 artist plastic 265103 desenator film animaţie 265104 grafician 265105 machetist 265106 pictor 265107 pictor scenograf 265108 sculptor 265109 sculptor păpuşi 265110 restaurator tablouri 2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori Muzicienii, cântăreţii şi compozitorii se ocupă cu scrierea, organizarea şi interpretarea compoziţiilor muzicale. 265201 acompaniator 265202 artist liric 265203 concert maestru 265204 corepetitor 265205 corist 265206 dirijor 265207 ilustrator muzical 265208 maestru studii canto 265209 instrumentist 265210 maestru cor 265211 referent muzical 265212 secretar muzical 265213 şef orchestră 265214 solist instrumentist 265215 solist vocal 265216 sufleur operă 265217 copiator note muzicale 265218 specialist instrumente de suflat 265219 artist instrumentist 265220 solist concertist 265221 dirijor cor 265222 maestru corepetitor 265223 artist liric operă 265224 corist operă 265225 maestru acordor pian clavecin 265226 maestru lutier 265227 specialist orgă 265228 regizor muzical 265229 cântăreţ 265230 instrumentist muzicant 265231 disc-jockey 265232 video-jockey 265233 maestru de ceremonii 265234 instrumentist (studii medii) 2653 Dansatori şi coregrafi Dansatorii şi coregrafii concep, creează sau interpretează dansurile. 265301 balerin 265302 coregraf 265303 maestru studii de balet 265304 maestru de balet 265305 solist balet 265306 maestru dans 265307 dansator 265308 instructor de dans 2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole Regizorii şi producătorii de film, teatru şi alte spectacole supraveghează şi controlează aspectele tehnice şi artistice ale filmelor, producţiilor de televiziune sau radio şi ale spectacolelor de teatru. 265401 consultant artistic 265402 corector transmisie 265403 instructor film 265404 instructor reţea cinematografică 265405 lector scenarii 265406 intermediarist film de desene animate (studii superioare) 265407 stilizator film de desene animate (studii superioare) 265408 producător delegat film 265409 realizator emisiuni RTV 265410 regizor artistic 265411 regizor emisie 265412 regizor studio 265413 regizor sunet 265414 regizor tehnic 265415 secretar şef producţie film 265416 sufleur teatru 265417 maestru artist circ 265418 producător RTV (ştiri) 265419 editor RTV (ştiri) 265420 director imagine 265421 referent de specialitate selecţie programe TV 265422 copywriter publicitate (studii superioare) 265423 mediaplanner 265424 producător delegat evenimente de marketing 265425 redactor prezentator de televiziune 265426 animator film de animaţie (studii superioare) 265427 director producţie film 265428 coordonator producţie film 265429 asistent producţie film 265430 producător audiovideo 265431 editor coordonator programe TV 265432 director de creaţie 265433 organizator producţie (studii superioare) 265434 scenograf 265435 asistent scenograf 265436 videojurnalist (studii superioare) 265437 producător delegat pentru teatru 265438 regizor culise 265439 regizor scenă 265440 secretar platou 2655 Actori Actorii interpretează roluri în filme, producţii de televiziune sau radio şi spectacole de teatru. 265501 actor 265502 actor mânuitor de păpuşi 265503 artist circ 2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare Crainicii la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare citesc buletinele de ştiri, realizează interviuri şi fac alte anunţuri la radio, televiziune şi în teatre sau alte instituţii media. 265601 prezentator (crainic) radio 265602 prezentator (crainic) televiziune 2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde toţi artiştii care creează şi interpretează şi actorii neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 265 - Artişti creatori şi actori. 265901 acrobat 265902 clovn 265903 magician 265904 hipnotizator 265905 trapezist 265906 cascador 265907 figurant 265908 dresor 3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic Tehnicienii şi alţi specialişti din domeniul tehnic îndeplinesc de obicei sarcinile tehnice şi pe cele similare legate de activitatea de cercetare şi de aplicarea conceptelor ştiinţifice sau artistice şi a metodelor operaţionale, precum şi de reglementările guvernamentale ori de afaceri. 31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie Specialiştii asimilaţi în ştiinţă şi inginerie îndeplinesc sarcinile tehnice legate de activitatea de cercetare şi metodele operaţionale în domeniul ştiinţei şi ingineriei. Aceştia supraveghează şi controlează aspectele tehnice şi operaţionale ale activităţii de minerit, industriei prelucrătoare, construcţiilor şi alte operaţiuni de inginerie, precum şi exploatarea echipamentului tehnic, inclusiv aeronave şi nave. 311 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti Tehnicienii în ştiinţele inginereşti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare şi la aplicarea practică a conceptelor, principiilor şi metodelor operaţionale, în special a ştiinţelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienţa economică a proceselor de producţie. 3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii Tehnicienii în domeniul chimiei şi fizicii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic ce ajută la activitatea de cercetare în chimie, fizică, geologie, geofizică, meteorologie şi astronomie, precum şi la dezvoltarea de aplicaţii industriale, medicale, militare şi alte aplicaţii practice ale rezultatelor cercetării. 311101 laborant chimist 311102 tehnician chimist 311103 laborant determinări fizico-mecanice 311104 tehnician determinări fizico-mecanice 311105 laborant determinări geologice şi geotehnice 311106 laborant tehnică nucleară 311107 tehnician meteorolog 311108 tehnician geolog 311109 tehnician hidrometru 311110 prospector - prospecţii geologice, geofizice 311111 tehnician hidrolog 311112 tehnician hidrogeolog 311113 laborant operator centrale termice 311114 metrolog 311115 tehnician metrolog 311116 asistent fizică şi chimie 311117 operator meteorolog 311118 meteorolog aeronautic tehnician 311119 operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci 3112 Tehnicieni constructori Tehnicienii constructori execută sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării ingineriei civile, proiectării, construcţiilor, exploatării, întreţinerii şi reparării clădirilor şi altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apă şi sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje şi aeroporturi. 311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole 311202 maistru normator 311203 tehnician constructor 311204 tehnician hidroamelioraţii 311205 tehnician hidrotehnic 311206 tehnician topometrist 311207 tehnician proiectant în construcţii 311208 maistru instalator în construcţii 311209 tehnician instalaţii în construcţii 311210 diriginte şantier 311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri 311212 tehnician în industria materialelor de construcţii 311213 maistru în industria materialelor de construcţii 311214 tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii 311215 tehnician devize şi măsurători în construcţii 311216 tehnician devizier 311217 tehnician ataşamentist 3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni Tehnicienii electricieni şi energeticieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul electricităţii, precum şi în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, acţionării, întreţinerii şi reparării echipamentelor electrice, instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie. 311301 dispecer gestiune uraniu 311302 maistru electromecanic 311303 maistru energetician/electrician 311304 tehnician electroenergetician, termoenergetician 311305 tehnician electromecanic 311306 tehnician energetician/electrician 311307 tehnician proiectant energetician/electrician 311308 maistru electrician în construcţii 311309 tehnician mentenanţă electromecanică - automatică echipamente industriale 311310 şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii) 3114 Tehnicieni în electronică Tehnicienii în electronică îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare în electronică, în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor electronice. 311401 maistru electronică 311402 tehnician electronică 311403 tehnician proiectant electronică 3115 Tehnicieni mecanici Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare din domeniul ingineriei mecanice şi în proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea maşinilor, componentelor şi echipamentului mecanic. 311501 maistru cazangerie 311502 maistru instalaţii navale 311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini-unelte, utilităţi, service, prototipuri 311504 maistru lăcătuş, construcţii metalice 311505 maistru lăcătuş mecanic 311506 tehnician proiectant mecanic 311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor 311508 maistru mecanic 311509 maistru mecanic auto 311510 maistru mecanică agricolă 311511 maistru mecanică fină 311512 maistru montaj 311513 maistru prelucrări mecanice 311514 maistru sculer-matriţer 311515 maistru sudură 311516 tehnician construcţii navale 311517 tehnician instalaţii de bord (avion) 311518 tehnician maşini şi utilaje 311519 tehnician mecanic 311520 tehnician prelucrări mecanice 311521 tehnician sudură 311522 tehnician tehnolog mecanic 311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii 311524 tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale 311525 tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare 311526 tehnician documentaţie studii 311527 tehnician prestaţii vehicule 311528 tehnician reglementări/omologări oficiale 311529 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode implantare 311530 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje 311531 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare 311532 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode logistică 311533 tehnician/tehnician responsabil afacere, metode organizarea şi măsurarea muncii 311534 maistru fabricarea armamentului 311535 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor 311536 inspector ISCIR 3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie Tehnicienii în chimie industrială şi petrochimie îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în domeniul cercetării ingineriei chimice şi în proiectarea, fabricarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor din domeniul chimiei. 311601 decontaminator 311602 laborant apă şi apă grea 311603 laborant control dozimetrie 311604 laborant petrolist/industria chimică 311605 maistru petrolist/industria chimică 311606 laborant apă potabilă 311607 tehnician petrolist chimie industrială 311608 laborant petrochimist 311609 maistru la fabricarea muniţiei 3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti Tehnicienii minieri şi metalurgişti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic prin care acordă asistenţă în activitatea de cercetare şi în experimentele referitoare la metalurgie, pentru îmbunătăţirea metodelor de extragere a mineralelor solide, de petrol şi de gaze, precum şi în proiectarea, construcţia, operarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor miniere, a sistemelor pentru transportul şi depozitarea petrolului şi gazelor naturale şi pentru extragerea metalelor din minereuri. 311701 laborant structură macroscopică şi microscopică 311702 maistru metalurgie 311703 maistru minier 311704 maistru presator metale 311705 maistru termotehnist 311706 tehnician metalurgie 311707 tehnician minier 311708 tehnician proiectant minier 311709 tehnician proiectant metalurg 311710 tehnician mineralurg 311711 maistru mineralurg 311712 maistru termist-tratamentist 311713 probator hidraulic piese turnate 3118 Tehnicieni proiectanţi Tehnicienii proiectanţi pregătesc desene tehnice, hărţi şi ilustraţii pe baza schiţelor, măsurătorilor şi a altor date şi, de asemenea, copiază desenele finale pe plăcile de imprimare. 311801 desenator tehnic 311802 trasator 311803 desenator 311804 topograf 311805 trasator naval - desenator 311806 trasator optic 311807 tehnician proiectant 3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază se referă la tehnicienii din ştiinţele inginereşti neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 311 - Tehnicieni în ştiinţe inginereşti. De exemplu, această grupă de bază îi include pe cei care asistă oamenii de ştiinţă şi inginerii implicaţi în dezvoltarea procedurilor sau în coordonarea cercetărilor privind tehnicile de siguranţă, inginerie biomedicală, de mediu sau industrială şi de producţie. 311901 maistru în industria celulozei şi hârtiei 311902 maistru tipograf 311903 paginator tipograf 311904 tehnician normare, salarizare, organizare 311905 tehnician preţ de cost 311906 tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei 311907 tehnician preţ de revenire/costuri 311908 tehnician gestiune salarială 311909 tehnician gestiunea producţiei 311910 tehnician gestiune stoc 311911 maistru în industriile textilă, pielărie 311912 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori 311913 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor 311914 tehnician în industria încălţămintei 311915 tehnician în industria pielăriei 311916 tehnician în industria textilă 311917 tehnician proiectant textile, pielărie 311918 laborant în industriile textilă, pielărie 311919 şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte 311920 expert tehnic extrajudiciar 311921 tehnician în industria sticlei şi ceramicii 311922 maistru în industria sticlei şi ceramicii 311923 maistru frigotehnist 311924 tehnician frigotehnist 311925 tehnician în industria alimentară 311926 tehnician laborant analize produse alimentare 311927 tehnician în industria alimentară extractivă 311928 tehnician în industria alimentară fermentativă 311929 tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor 311930 tehnician în morărit şi panificaţie 311931 tehnician proiectant în industria alimentară 311932 maistru în industria alimentară 311933 tehnolog alimentaţie publică 311934 operator control nedistructiv 311935 operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante 311936 operator control nedistructiv cu ultrasunete 311937 operator control nedistructiv cu lichide penetrante 311938 operator control nedistructiv cu particule magnetice 311939 operator control nedistructiv cu curenţi turbionari 311940 operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii 311941 operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor 312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii Controlorii-supraveghetori din industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii coordonează, supraveghează şi programează activităţile lucrătorilor în industria prelucrătoare, minieră şi operaţiuni de construcţii. 3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă Controlorii-supraveghetori din industria extractivă supraveghează operaţiunile de minerit şi exploatare în carieră, supraveghează direct şi coordonează activităţile minerilor care lucrează în minele subterane şi de suprafaţă şi în cariere. 312101 măsurător de gaze, temperatură şi radiaţii 312102 controlor de producţie la minele de aur nativ 312103 salvator minier 3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare Controlorii-supraveghetori din industria prelucrătoare coordonează şi supraveghează activităţile tehnicienilor controlori în procesul de producţie, ale operatorilor de maşini, asamblorilor şi altor lucrători de producţie. 312201 controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniţie 312202 controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie 312203 controlor de calitate la protejări metalice 3123 Controlori-supraveghetori în construcţii Controlorii-supraveghetori din construcţii coordonează, supraveghează şi programează activităţile lucrătorilor angajaţi în construcţia şi repararea de clădiri şi structuri. 313 Tehnicieni controlori de procese industriale Tehnicienii controlori de procese industriale operează şi monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele computerizate de control, maşinile multifuncţionale de control al proceselor şi menţin unităţile de procesare în generarea şi distribuţia energiei electrice, instalaţiile de canalizare, tratare a apelor reziduale şi distrugere a deşeurilor, în rafinarea produselor chimice, petrolului şi gazelor naturale, în prelucrarea metalului şi alte operaţii multiple de proces. 3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice Operatorii în centralele de producere a energiei electrice acţionează, monitorizează şi întreţin tablourile de comandă şi echipamentele aferente în centrele de distribuţie care controlează producţia şi distribuţia de energie electrică sau de altă natură în reţelele de transmisie. Echipamentul manipulat include reactoare, turbine, generatoare şi alte echipamente auxiliare din cadrul staţiilor de producere a energiei electrice. 313101 operator la instalaţiile din centrale electrice 313102 maşinist la instalaţiile din centrale electrice 313103 operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice 313104 operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze 313105 operator la camera de comandă termică 313106 maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice 313107 maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice 313108 maşinist la centrale diesel 313109 operator punct termic 313110 operator centrală termică 313111 automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane 313112 operator curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci 313113 operator surse regenerabile de energie 3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei Operatorii la incineratoare şi uzine de tratare a apei acţionează şi monitorizează sistemele de control computerizate şi echipamentele similare din cadrul instalaţiilor de tratare a deşeurilor lichide şi solide, pentru a reglementa tratarea şi eliminarea apelor reziduale şi a deşeurilor, precum şi din instalaţiile de filtrare şi tratare a apei, pentru a reglementa tratarea şi distribuţia apei. 313201 operator la instalaţii de incinerare 313202 operator hidraulic în alimentările cu apă 313203 operator circuite reţea apă 313204 maşinist la condiţionarea aerului 313205 operator la tratarea apei tehnologice 313206 operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig) 3133 Controlori uzine de prelucrare chimică Controlorii din uzinele de prelucrare chimică acţionează şi monitorizează utilajele chimice, reglează şi întreţin unităţile şi echipamentul de procesare care distilează, filtrează, separă, încălzeşte sau rafinează produsele chimice. 3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi gazelor naturale Operatorii în uzinele de rafinare a ţiţeiului şi gazelor naturale acţionează şi monitorizează utilajele, reglează şi întreţin unităţile şi echipamentul de procesare care rafinează, distilează şi tratează ţiţeiul, petrolul, produsele pe bază de ţiţei şi alte produse secundare sau gazul natural. 313401 operator chimist la chimizarea metanului 313402 rafinor 313403 distilator la prelucrarea ţiţeiului 313404 operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat 3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică Controlorii în procesul de producţie metalurgică acţionează şi monitorizează maşinile multifuncţionale de control al proceselor şi echipamentele ce controlează prelucrarea metalului în cuptoarele de rafinare şi conversie, laminoare, instalaţii de tratament termic sau maşinile de extrudare a metalului. 3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde tehnicienii controlori de procese industriale neclasificaţi în grupa minoră 313 -Tehnicieni controlori de procese industriale. De exemplu, grupa de bază îi include pe cei care utilizează echipament de control al proceselor multiple din cadrul liniilor industriale de fabricare şi asamblare a hârtiei şi celulozei. 313901 maistru-operator la roboţi industriali 313902 tehnician-operator la roboţi industriali 313903 tehnician în industria celulozei şi hârtiei 313904 controlor de conformitate în industria de maşini 313905 tehnician asigurarea calităţii 313906 tehnician analist calitate 313907 tehnician cotator calitate 314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi Tehnicienii în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi îndeplinesc o varietate de sarcini tehnice pentru a susţine specialiştii din domeniul ştiinţei vieţii în activitatea lor de cercetare, dezvoltare, administrare, conservare şi protecţie a muncii, în domenii cum ar fi biologia, botanica, zoologia, biotehnologia şi biochimia, agricultura, piscicultura şi silvicultura. 3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină) Tehnicienii în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină) asigură suport tehnic specialiştilor din ştiinţele vieţii prin efectuarea de cercetări, analize şi testări ale organismelor vii, precum şi prin dezvoltarea şi aplicarea de produse şi procese care rezultă din activitatea de cercetare, în domenii cum ar fi gestionarea resurselor naturale, protecţia mediului înconjurător, biologia plantelor şi animalelor, microbiologia, biologia moleculară şi a celulelor. 314101 tehnician în bacteriologie 314102 tehnician în biochimie 314103 tehnician în hematologie 314104 tehnician în serologie 314105 tehnician în biologie 314106 tehnician în protecţia mediului (tehnician ecolog) 314107 evaluator şi auditor de mediu 3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii Tehnicienii în domeniul agriculturii efectuează teste şi experimente, asigură suport tehnic şi ştiinţific oamenilor de ştiinţă din domeniul agriculturii, fermierilor şi conducătorilor de ferme. 314201 tehnician agronom - cercetare 314202 tehnician zootehnist - cercetare 314203 tehnician pedolog 3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii Tehnicienii din domeniul silviculturii efectuează activităţi tehnice şi de supraveghere necesare susţinerii cercetărilor în silvicultură şi în gestionarea pădurilor, strângerea recoltelor, conservarea resurselor şi protecţia mediului înconjurător. 314301 tehnician în industrializarea lemnului 314302 tehnician proiectant în industrializarea lemnului 314303 maistru în industrializarea lemnului 314304 tehnician silvic - cercetare 314305 tehnician în reconstrucţia ecologică 314306 tehnician cadastru forestier 314307 tehnician amenajist 314308 tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică 315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian Controlorii şi operatorii pentru trafic naval şi aerian comandă şi navighează nave şi aeronave, îndeplinesc activităţi tehnice pentru a asigura deplasarea sigură şi eficientă, dezvoltă sisteme electrice, electromecanice şi de control computerizat al aerului. 3151 Mecanici navali Mecanicii navali controlează şi participă în cadrul activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a echipamentului mecanic, electric şi electronic şi a instalaţiilor de la bordul navei sau îndeplinesc activităţi auxiliare similare la ţărm. 315101 ofiţer ajutor fluvial/portuar 315102 ofiţer RTG 315103 ofiţer electrician fluvial/portuar 315104 agent de navă 315105 ofiţer electrician maritim 315106 ofiţer mecanic maritim 315107 ajutor ofiţer mecanic fluvial 3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave Ofiţerii de punte şi pilotaj de nave asigură comanda şi navigarea vapoarelor şi a ambarcaţiunilor similare şi îndeplinesc activităţi similare la ţărm. 315201 căpitan fluvial 315202 căpitan port 315203 ofiţer intendent 315204 ofiţer port 315205 ofiţer de punte fluvial/portuar 315206 pilot de Dunăre maritimă 315207 şef echipaj maritim/fluvial 315208 pilot de mare largă, pilot de port maritim 315209 dragor maritim/fluvial 315210 pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant 315211 ofiţer de punte maritim 315212 ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant 3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi Piloţii de avioane şi alţi specialişti asimilaţi controlează funcţionarea echipamentului mecanic, electric şi electronic cu scopul de a pilota aeronave pentru transportul de pasageri, poştă şi marfă şi efectuează sarcini similare înainte de zbor şi în timpul zborului. 315301 comandant detaşament zbor 315302 comandant însoţitor de bord 315303 copilot 315304 inspector pilotaj 315305 mecanic navigant aviaţie 315306 pilot aeronave 315307 pilot comandant avion 315308 pilot încercare 315309 pilot recepţie şi control aeronave 315310 paraşutist recepţie şi control 315311 paraşutist încercător 315312 pilot paraşutism încercător 315313 pilot instructor aeronave 315314 instructor paraşutism 315315 mecanic navigant instructor 315316 maistru aviaţie 315317 tehnician aviaţie 3154 Controlori de trafic aerian Controlorii de trafic aerian coordonează direct traficul avioanelor în spaţiul aerian şi la sol, folosind sisteme radio, radar şi de semnalizare luminoasă, şi furnizează informaţii relevante pentru operarea aeronavelor. 315401 controlor dirijare nonradar 315402 controlor sol 315403 controlor trafic aviaţia civilă 315404 dispecer sol 315405 navigator dirijare radar 315406 navigator aviaţia civilă 315407 navigator dirijare nonradar 315408 navigator dirijare zbor 315409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar 315410 navigator sol 315411 operator radar 315412 operator radiotelecomunicaţii aeronautice 315413 controlor trafic aerian dirijare nonradar 315414 controlor trafic aerian dirijare radar 315415 controlor trafic aerian informare 315416 navigator informare 315417 operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă 315418 şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă 315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian) 315420 navigator instructor informare 3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian Tehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de control al traficului aerian şi al sistemelor de navigaţie aeriană. 315501 agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii 315502 maşinist agregate aerodrom 315503 operator instalaţii control antiterorist/antideturnare 315504 operator radionavigant aviaţie 315505 operator radionavigant instructor aviaţie 315506 tehnician securitate aeriană 315507 operator de handling 315508 inspector siguranţă operaţională 315509 agent de securitate aeroportuară 315510 dispecer operaţiuni de zbor 315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian 315512 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian 315513 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) 315514 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) 315515 şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) 315516 tehnician în serviciile de trafic aerian 32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii Tehnicienii şi asimilaţii acestora din domeniul sănătăţii îndeplinesc sarcini tehnice şi practice care ajută la diagnosticarea şi tratamentul bolii, leziunilor şi deficienţelor la oameni şi animale, sprijină punerea în aplicare a asistenţei medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de către specialiştii din domeniul medical, veterinar sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii. 321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic Tehnicienii din domeniul medical şi farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajută la diagnosticarea şi tratarea bolilor, afecţiunilor, leziunilor şi deficienţelor. 3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament Tehnicienii specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament asigură testarea şi funcţionarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete şi a altor echipamente medicale de imagistică ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea şi tratarea leziunilor, bolilor şi altor deficienţe. Aceştia pot administra tratamente cu radiaţii pacienţilor, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sănătăţii. 321101 maistru aparate electromedicale 321102 tehnician aparate electromedicale 3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie Tehnicienii în laboratoare medicale şi de patologie efectuează teste clinice pe eşantioane de fluide corporale şi ţesuturi pentru a obţine informaţii despre starea de sănătate a unui pacient sau despre cauza decesului. 321201 autopsier 3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie Tehnicienii şi asistenţii de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sănătăţii. 321301 asistent farmacist 321302 laborant farmacie 3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară Tehnicienii de protetică medicală şi dentară proiectează, realizează, întreţin şi repară dispozitivele şi aparatele medicale şi dentare, urmând prescripţiile sau instrucţiunile stabilite de către un specialist în sănătate. Aceştia pot repara o gamă largă de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane şi punţi dentare. 321401 tehnician protezist-ortezist 321402 tehnician acustician-audioprotezist 322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare şi asimilaţii acestora, acordă asistenţă medicală de bază şi îngrijire personală pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum şi altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potenţiale pentru sănătate, inclusiv înainte, în timpul şi după naşterea copilului. Acestea lucrează în general sub supraveghere şi ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătăţii şi de tratament stabilite de către specialişti în medicină, în asistenţă medicală, obstetrică şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii. 3221 Surori medicale Surorile medicale acordă asistenţă medicală de bază şi îngrijire personală pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor insuficienţe fizice sau mentale. Acestea lucrează în general sub supraveghere şi ajută la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sănătăţii şi de tratament stabilite de către specialişti în medicină, în îngrijire medicală şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii. 322101 laborant în ocrotirea sănătăţii 322102 soră medicală 3222 Surori puericultoare Surorile puericultoare oferă servicii de bază de îngrijire a sănătăţii şi consiliere înainte, în timpul sarcinii şi după naşterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sănătăţii, de tratament şi de observare stabilite de către specialişti în medicină, în obstetrică şi alţi specialişti din domeniul sănătăţii. 322201 asistentă puericultoare 323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative Practicienii asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc şi tratează bolile fizice şi mentale ale oamenilor, tulburările şi leziunile folosind terapii pe bază de plante şi alte terapii bazate pe teorii, credinţe şi experienţe originare din culturi specifice. 3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative Practicienii asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc şi tratează bolile fizice şi mentale ale oamenilor, tulburările şi leziunile folosind terapii pe bază de plante şi alte terapii bazate pe teorii, credinţe şi experienţe originare din culturi specifice. 324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari Tehnicienii şi asistenţii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanţă, diagnostic, prevenţie şi curative, mai reduse în ceea ce priveşte competenţa şi complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceştia au grijă de animalele aflate sub tratament şi în şedere temporară în clinicile veterinare şi asistă veterinarii la efectuarea de intervenţii şi operaţii. 3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari Tehnicienii şi asistenţii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanţă, diagnostic, prevenţie şi curative, mai reduse în ceea ce priveşte competenţa şi complexitatea decât cele efectuate de către medicii veterinari. Aceştia au grijă de animalele aflate sub tratament şi în şedere temporară în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obişnuite, şi asistă medicii veterinari la efectuarea de intervenţii şi operaţii. 324001 agent veterinar 324002 asistent veterinar 324003 autopsier la ecarisaj 324004 tehnician veterinar 325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi Alţi specialişti din domeniul sănătăţii şi asimilaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi furnizează servicii de asistenţă în stomatologie, administrarea înregistrărilor medicale, sănătatea comunităţii, corectarea acuităţii vizuale reduse, fizioterapie, sănătatea mediului înconjurător, tratamente medicale de urgenţă şi alte activităţi care sprijină şi promovează sănătatea umană. 3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie Asistenţii şi terapeuţii din stomatologie furnizează servicii de îngrijire stomatologice de bază pentru prevenirea şi tratarea bolilor şi afecţiunilor dinţilor şi cavităţii bucale, conform planurilor şi procedurilor de îngrijire stabilite de către medicii stomatologi sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii orale. 325101 tehnician dentar 3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate Tehnicienii fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate dezvoltă, menţin şi implementează sistemele de procesare, păstrare şi recuperare a fişelor medicale cu facilităţile medicale şi alte servicii de îngrijire a sănătăţii care satisfac din punct de vedere legal, etic şi administrativ cerinţele privind păstrarea înregistrărilor serviciilor de sănătate oferite. 3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice Lucrătorii în domeniul sănătăţii publice oferă educaţie privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea şi gestionarea cazurilor, asistenţă medicală preventivă de bază şi vizite la domiciliu pentru comunităţi specifice. Aceştia oferă asistenţă şi sprijin persoanelor şi familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul serviciilor sociale şi de sănătate. 325301 asistent medical comunitar 3254 Tehnicieni în optică medicală Tehnicienii în optica medicală proiectează, montează şi distribuie lentile optice pe baza reţetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuităţii vizuale reduse. Aceştia oferă servicii de întreţinere a ochelarilor de corecţie, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scăzută şi pentru alte dispozitive optice. 325401 optician medical 325402 optometrist (studii medii) 3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie Tehnicienii şi asistenţii în fizioterapie oferă tratamente fizice terapeutice pentru pacienţi în situaţiile în care deplasarea funcţională este ameninţată de leziuni, boală sau alte deficienţe. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de către fizioterapeuţi sau alţi specialişti din domeniul sănătăţii. 325501 maseur 325502 asistent medical fizioterapie 325503 ergoterapeut 325504 reflexoterapeut 3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate Personalul auxiliar de îngrijire de sănătate îndeplineşte sarcini clinice şi administrative de bază pentru a sprijini îngrijirea pacienţilor, sub supravegherea directă a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sănătăţii. 325601 oficiant medical 325602 tehnician sanitar 325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA 3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi Inspectorii din domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale şi asimilaţii verifică punerea în aplicare a normelor şi reglementărilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sănătatea umană, siguranţa la locul de muncă, precum şi siguranţa proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor. Aceştia pot implementa şi evalua programe ce restabilesc sau îmbunătăţesc condiţiile sanitare şi de siguranţă, sub supravegherea unui specialist din domeniul sănătăţii. 325701 manager al sistemelor de management al calităţii 325702 manager al sistemelor de management de mediu 325703 auditor de mediu 325704 expert/specialist standardizare 325705 monitor mediul înconjurător 325706 inspector pentru conformare ecologică 325707 asistent standardizare 325708 manager al sistemului de management al riscului 325709 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă 325710 responsabil de mediu 325711 auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională 325712 inspector protecţia mediului 325713 specialist în managementul deşeurilor 325714 auditor în domeniul siguranţei alimentare 325715 manager în domeniul siguranţei alimentare 325716 auditor responsabilitate socială 325717 responsabil al managementului responsabilităţii sociale 325718 manager de responsabilitate socială 325719 inspector sanitar 325720 inspector protecţie socială 325721 tehnician în securitate şi sănătate în muncă 325722 tehnician condiţii de muncă şi securitate 325723 inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 325724 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii) 325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală 3258 Lucrători pe ambulanţă Lucrătorii pe ambulanţă asigură asistenţă medicală de urgenţă pentru pacienţii care sunt răniţi, bolnavi, infirmi ori prezintă alte daune fizice sau mentale înaintea şi în timpul transportului la unităţile medicale. 325801 brancardier 3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde specialiştii din domeniul sănătăţii şi asimilaţii, neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 32 - Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii. 33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi Specialiştii din servicii administrative şi asimilaţii îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoştinţelor privind contabilitatea financiară şi a problemelor de tranzacţie, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea şi cumpărarea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea şi aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt incluşi lucrătorii care furnizează servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vămuire, planificarea de conferinţe, servicii de plasare a forţei de muncă, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau de mărfuri cu ridicata şi care acţionează ca agenţi pentru atleţi şi artişti. 331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi Specialiştii financiari, matematicienii şi asimilaţii stabilesc valoarea diferitelor articole şi proprietăţi, menţin înregistrările tranzacţiilor financiare, analizează cererea de informaţii din aplicaţiile de împrumut şi iau o decizie, cumpără şi vând instrumente financiare şi efectuează calcule matematice şi similare. 3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar Agenţii şi brokerii în domeniul financiar şi bancar cumpără şi vând titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare, se ocupă cu schimbul valutar, la faţa locului sau pe pieţele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienţi, pe bază de comision. Aceştia recomandă tranzacţii clienţilor sau conducerilor superioare. 331101 cambist (broker valori) 331102 agent de schimb 331103 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) 331104 broker bursa de mărfuri 331105 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) 331106 teleoperator financiar-bancar 331107 agent marketing pensii private 3312 Ofiţeri de credite Ofiţerii de credite analizează şi evaluează informaţiile financiare din aplicaţiile pentru creditare şi stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomandă conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditării. 331201 analist tehnic pieţe financiare 331202 ofiţer operaţiuni financiar-bancare 3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi Specialiştii în contabilitate şi asimilaţii acestora ţin o evidenţă a înregistrărilor tranzacţiilor financiare ale unei întreprinderi şi verifică corectitudinea documentelor şi înregistrărilor referitoare la aceste tranzacţii. 331301 calculator devize 331302 contabil 331303 tehnician merceolog 331304 planificator 331305 revizor gestiune 331306 contabil bugetar 331307 secretar economic (studii medii) 331308 merceolog 331309 referent 3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi Specialiştii statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi ajută în activitatea de planificare, colectarea, procesarea şi prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale şi în executarea acestor operaţiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor şi actuarilor. 331401 referent statistician 331402 statistician 331403 statistician medical 331404 actuar 331405 tehnician planificare/urmărire sinteze 3315 Evaluatori asigurări Evaluatorii de asigurări evaluează valoarea proprietăţilor şi a diferitelor bunuri şi estimează pierderile acoperite de poliţele de asigurare. 331501 estimator licitaţii 321502 evaluator asigurări 331503 evaluator tehnic daune auto 332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare Agenţii şi brokerii în vânzări şi aprovizionare reprezintă companiile, guvernele şi alte organizaţii în activitatea de cumpărare şi vânzare de mărfuri, bunuri, asigurări, transport şi alte servicii pentru unităţi industriale, profesionale, comerciale sau de altă natură ori acţionează ca agenţi independenţi pentru a aduce împreună cumpărătorii şi vânzătorii de mărfuri şi servicii. 3321 Agenţi de asigurări Agenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi vând poliţe de asigurare de viaţă, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă şi alte forme de asigurare pentru clienţii noi şi pentru cei vechi. 332101 agent de asigurare 332102 broker în asigurări 3322 Agenţi de vânzări Agenţii de vânzări reprezintă companiile în vânzarea diferitelor bunuri şi servicii către întreprinderi şi alte organizaţii şi asigură informaţii specifice despre produse, atunci când este necesar. 332201 reprezentant tehnic 332202 reprezentant comercial 332203 agent de vânzări 3323 Agenţi contractări şi achiziţii Agenţii de contractări şi achiziţii cumpără bunuri şi servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unităţilor industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor instituţii şi organizaţii. 3324 Brokeri comerciali Brokerii comerciali cumpără sau vând mărfuri şi servicii de transport maritim al mărfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienţi, pe bază de comision. 332401 agent comercial 322402 mercantizor 332403 agent vânzări standarde şi produse conexe 333 Agenţi de servicii comerciale Agenţii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spaţiul de publicitate în mass-media, desfăşoară activităţi vamale pentru a se asigura că documentele necesare sunt în ordine, informează persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, realizează activităţi de mediere între lucrător şi angajator, aranjează contracte pentru atleţii de performanţă, animatori şi artişti, precum şi pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea şi vânzarea de muzică, planifică şi organizează conferinţe şi evenimente similare. 3331 Agenţi concesionari Agenţii concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamală şi se asigură că formularele de asigurare şi licenţele de import/export şi alte formalităţi sunt în ordine. 333101 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri) 333102 recepţioner contractări-achiziţii 333103 administrator cumpărări 333104 agent cumpărări 333105 declarant vamal 333106 agent tranzit 333107 agent maritim 3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente Organizatorii de conferinţe şi evenimente organizează şi coordonează serviciile pentru conferinţe, evenimente, ceremonii, banchete şi seminare. 3333 Agenţi de recrutare şi contractori Agenţii de recrutare şi contractorii informează şi mediază persoanele în căutarea unui loc de muncă despre locurile de muncă vacante, găsesc lucrători pentru angajatori şi recrutează forţa de muncă pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor şi a altor organizaţii, inclusiv instituţii guvernamentale, sau ajută persoanele în căutarea unui loc de muncă să îşi găsească un loc de muncă, pentru un comision. 333301 agent repartizare a forţei de muncă 333302 agent orientare profesională a şomerilor/agent informare privind cariera 333303 agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj 333304 inspector/referent resurse umane 333305 agent ocupare 333306 analist resurse umane 333307 tehnician mobilitate personal 333308 tehnician reconversie personal 333309 instructor/preparator formare 333310 tehnician calificare gestiune competenţe 333311 tehnician resurse umane 3334 Agenţi şi administratori imobiliari Agenţii şi administratorii imobiliari intermediază vânzarea, cumpărarea şi închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clienţilor şi pe bază de comision. 333401 agent imobiliar (broker imobiliar) 3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde agenţii de servicii comerciale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 333 - Agenţi de servicii comerciale. De exemplu, grupa de bază include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spaţiu publicitar în mass-media, aranjează contracte pentru atleţi de performanţă, animatori şi artişti, pentru publicarea de cărţi, producţia de piese de teatru sau de înregistrări, interpretări şi vânzări de muzică şi vânzări de proprietăţi şi bunuri prin licitaţie. 333901 agent reclamă publicitară 333902 agent literar 333903 impresar muzical 333904 impresar teatru 333905 manager sportiv 333906 asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) 333907 agent servicii client 333908 impresar artistic 333909 organizator spectacole 333910 operator de interviu 333911 referent comerţ exterior 333912 operator vânzări prin telefon 334 Secretari administrativi şi specializaţi Secretarii administrativi şi specializaţi asigură servicii-suport de documentare, organizare şi comunicare, utilizând cunoştinţe de specialitate din activitatea organizaţiei în care sunt angajaţi. Aceştia îşi asumă responsabilitatea de supraveghere pentru funcţionarii secretariatului din organizaţie. 3341 Coordonatori de birou Coordonatori de birou supraveghează şi coordonează activităţile lucrătorilor din grupa majoră 4 - Funcţionari administrativi. 3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice Secretarii în domeniul serviciilor juridice aplică cunoştinţele de specialitate privind terminologia şi procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialiştii din domeniul juridic privind activităţile de comunicare, documentare şi de coordonare internă, în cadrul birourilor de avocatură, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari şi al guvernelor. 334201 secretar procuratură 3343 Secretari executivi în domeniul administrativ Secretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare şi organizare în sprijinul managerilor şi specialiştilor şi/sau pregătesc corespondenţa, rapoartele şi procesele-verbale şi alte documente de specialitate. 334301 secretar administrativ 334302 secretar asistent director 334303 asistent manager 334304 asistent de cabinet 3344 Secretari în domeniul medical Secretarii în domeniul medical, utilizând cunoştinţele de specialitate privind terminologia medicală şi procedurile de furnizare a asistenţei medicale, acordă asistenţă specialiştilor din domeniul sănătăţii şi altor lucrători pentru realizarea de activităţi de comunicare, de documentare, administrare şi coordonare internă, pentru a sprijini lucrătorii din domeniul sănătăţii din cadrul unităţilor medicale şi din alte organizaţii similare de îngrijire a sănătăţii. 334401 registrator medical 335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi Specialiştii guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţii acestora administrează punerea în aplicare a regulilor şi reglementărilor guvernamentale referitoare la frontierele naţionale, impozite, prestaţii sociale, emit sau examinează aplicaţiile pentru licenţele sau autorizaţiile în legătură cu transportul, exportul şi importul bunurilor, înfiinţarea de firme, construcţia de clădiri şi alte activităţi supuse reglementărilor guvernamentale. 3351 Inspectori de vamă şi frontieră Inspectorii de vamă şi frontieră verifică persoanele şi vehiculele care trec frontierele naţionale, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele şi reglementările guvernamentale. 335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii) 335102 revizor vamal 335103 referent TIR şi tranzite (studii medii) 335104 referent vamal (studii medii) 335105 expert/inspector vamal 335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) 335107 inspector de trafic A.R.R. (studii medii) 3352 Inspectori fiscali Inspectorii fiscali examinează declaraţiile fiscale, facturile de vânzare şi alte documente pentru a determina tipul şi nivelul impozitului, ale obligaţiilor şi altor tipuri de taxe care trebuie plătite de către persoane fizice sau juridice şi trimite cazurile excepţionale sau importante către contabili, funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor. 335201 inspector taxe şi impozite 335202 operator rol 335203 perceptor 3353 Inspectori de asigurări sociale Inspectorii de asigurări sociale examinează cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile şi prestaţiile corespunzătoare, şi trimit cazurile excepţionale sau importante către funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor. 3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii Inspectorii guvernamentali în acordarea de licenţe, permise şi autorizaţii examinează cererile pentru licenţele de export sau import de mărfuri, înfiinţarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obţinerea de paşapoarte, determină eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licenţe ori paşapoarte şi identifică condiţiile sau restricţiile specifice care urmează a fi anexate licenţelor emise, cazurile excepţionale ori importante fiind trimise către funcţionari guvernamentali superiori sau directorilor. 335401 inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială 335402 referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială 335403 inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii 3355 Inspectori de poliţie şi detectivi Inspectorii de poliţie şi detectivii investighează faptele şi împrejurările în care au fost comise crimele, în scopul identificării persoanelor suspecte şi al obţinerii de informaţii care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstanţele şi comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor. 335501 inspector de poliţie 335502 detectiv 335503 anchetator poliţie 335504 detectiv particular 3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde specialiştii guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizării, precum şi din domeniul metrologiei. 335901 inspector metrolog 335902 inspector preţuri 335903 inspector salarii 335904 comisar 34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practică a cunoştinţelor referitoare la serviciile juridice, asistenţă socială, cultură, prepararea produselor alimentare, sport şi religie. 341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi religios oferă servicii tehnice şi practice şi asigură sprijin în cadrul proceselor juridice şi al investigaţiilor, în programele sociale şi de asistenţă comunitară şi în activităţile religioase. 3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi Specialiştii din domeniul juridic şi asimilaţii acestora îndeplinesc funcţii de sprijin în instanţele de judecată sau în cabinetele de avocatură, furnizează servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate şi acordarea de împrumuturi şi alte tranzacţii financiare, sau fac investigaţii pentru clienţi. 341101 agent procedural 341102 conducător carte funciară 341103 grefier 341104 secretar notariat 341105 tehnician criminalist 341106 funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri 341107 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie) 341108 arhivar notariat 341109 grefier dactilograf (curtea de apel, tribunal, judecătorie) 341110 grefier statistician 341111 grefier documentarist 341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice 341113 asistent registrator 341114 grefier arhivar 341115 grefier registrator 341116 ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii) 3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi Specialiştii în asistenţă socială şi asimilaţii acestora administrează şi implementează programe de asistenţă socială şi servicii comunitare şi asistă clienţii pentru rezolvarea problemelor personale şi sociale. 341201 asistent social nivel mediu 341202 pedagog social 341203 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă 341204 facilitator de dezvoltare comunitară 341205 lucrător de tineret 3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi Specialiştii în domeniul religiei şi asimilaţii acestora acordă sprijin preoţilor sau comunităţii religioase, desfăşoară activităţi religioase, predică şi transmit învăţăturile unei anumite religii şi depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credinţei şi a consilierii spirituale. 341301 călugăr 341302 călugăriţă 341303 predicator 342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice Lucrătorii în domeniul sportului şi al pregătirii fizice se pregătesc şi concurează la evenimente sportive pentru a obţine un câştig financiar, antrenează sportivi amatori şi profesionişti, femei şi bărbaţi, pentru creşterea performanţei, promovează participarea şi standardele în sport, organizează şi oficiază evenimente sportive, furnizează instruire, pregătire şi supraveghere pentru diferite forme de exerciţii şi alte activităţi recreative. 3421 Atleţi şi sportivi Atleţii şi sportivii participă la evenimente şi competiţii sportive. Aceştia se antrenează şi concurează individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei. 342101 fotbalist profesionist 342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive 342103 jucător de rugbi 3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului Antrenorii, instructorii şi funcţionarii din domeniul sportului lucrează cu sportivi amatori sau profesionişti pentru a creşte performanţa, încurajează o participare cât mai mare în sport şi organizează şi oficiază evenimente sportive conform normelor stabilite. 342201 antrenor 342202 instructor sportiv 342203 secretar federaţie 342204 antrenor de fotbal profesionist 342205 instructor arte marţiale 342206 instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/ înot/sporturi extreme 342207 antrenor coordonator 342208 arbitru judecător sportiv 342209 preparator sportiv 342210 impresar sportiv 342211 oficial sportiv acreditat 342212 instructor în poligonul de tir 342213 supraveghetor în poligonul de tir 342214 monitor de schi, snow-board şi sporturi de alunecare pe zăpadă 342215 instructor educaţie acvatică 3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative Instructorii şi coordonatorii de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative îndrumă, ghidează şi instruiesc grupuri şi persoane în activităţi recreative, de pregătire fizică sau de aventură în aer liber. 342301 animator sportiv 342302 instructor de fitness 342303 antrenor de fitness 342304 instructor de aerobic-fitness 342305 instructor educaţie fizică 343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar Alţi specialişti din domeniul artistic, cultural şi culinar combină aptitudinile creative şi cunoştinţele tehnice şi culturale în activitatea de preluare şi prelucrare a fotografiilor, proiectarea şi executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afişaje) de magazin şi interioare de locuinţe, pregătirea obiectelor pentru prezentare, întreţinerea colecţiilor din biblioteci şi din galerii, a înregistrărilor şi sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea şi prezentarea produselor alimentare, acordă sprijin pentru producţiile de teatru, film şi televiziune, precum şi în alte domenii artistice şi culturale. 3431 Fotografi Fotografii acţionează camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse şi alte subiecte. 343101 fotograf 343102 laborant foto 343103 retuşor foto 343104 operator prelucrare peliculă 343105 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet 3432 Designeri de interior şi decoratori Designerii de interior şi decoratorii planifică şi proiectează interioarele clădirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amănuntul şi rezidenţiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunătăţesc mediul de viaţă şi de muncă, precum şi de promovare a vânzărilor. Aceştia coordonează şi participă la construirea şi decorarea acestora. 343201 butafor 343202 decorator interioare 343203 desenator artistic (studii medii) 343204 decorator vitrine 343205 desenator artistic (studii superioare) 3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci) Tehnicienii în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci) pregătesc lucrări de artă, specimene şi artefacte pentru colecţii, aranjează şi montează exponatele din galerii, acordă asistenţă bibliotecarilor privind organizarea şi operarea sistemelor de manipulare a materialelor şi fişierelor înregistrate. 3434 Bucătari şefi Bucătarii şefi concep meniuri, creează feluri de mâncare şi supraveghează planificarea, organizarea, pregătirea şi gătirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor şi al altor locuri unde se serveşte masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri şi în gospodăriile private. 343401 şef de sală restaurant 343402 barman-şef 343403 bucătar-şef 343404 cofetar-şef 343405 inspector calitate producţie culinară 3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural Această grupă de bază cuprinde ocupaţiile auxiliare artistice şi culturale care nu sunt clasificate în altă parte în grupa minoră 343 - Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar. De exemplu, cei care ajută regizorii şi actorii cu punerea în scenă a producţiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificaţi aici. 343501 mânuitor, montator decor 343502 tehnician machetist 343503 tehnician reclame (decorator) 343504 maestru de lumini 343505 maestru de sunet 343506 caricaturist (studii medii) 343507 tehnoredactor 343508 secretar de redacţie (studii medii) 343509 organizator de producţie 343510 asistent regizor artistic 343511 reporter (studii medii) 343512 machior spectacole 343513 peruchier 343514 secretar de emisie (studii medii) 343515 ghid de animaţie 343516 documentarist (studii medii) 343517 traducător (studii medii) 343518 videojurnalist (studii medii) 343519 copywriter publicitate (studii medii) 343520 corector (studii medii) 343521 electrician iluminare scenă 343522 secretar artistic 35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii Tehnicienii în informatică şi comunicaţii furnizează sprijin pentru funcţionarea zilnică a sistemelor informatice, sistemelor şi reţelelor de comunicaţii şi îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicaţii, difuzarea de imagini şi sunet, precum şi alte tipuri de semnale de telecomunicaţii (terestre, marine sau aeriene). 351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori Tehnicienii pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigură sprijin pentru funcţionarea zilnică a sistemelor de comunicaţii, sistemelor şi reţelelor informatice şi oferă asistenţă tehnică utilizatorilor. 3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor Tehnicienii pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor asigură sprijin zilnic activităţilor de prelucrare (procesare), operare şi monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, echipamentelor periferice, hardware şi software, precum şi echipamentele informatice, pentru a asigura performanţă optimă, precum şi pentru identificarea oricăror probleme. 351101 operator calculator electronic şi reţele 351102 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul 351103 tehnician echipamente de calcul şi reţele 351104 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator 351105 administrator sistem documentar 351106 operator prompter 351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice 3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizează asistenţă tehnică utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea şi rezolvarea problemelor privind software-ul şi hardware-ul (programele şi componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, reţelele, bazele de date şi internetul, şi oferă îndrumare şi sprijin în realizarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor. 351201 programator ajutor 351202 analist ajutor 3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme Tehnicienii în reţele de calculatoare şi sisteme instalează, operează şi întreţin reţelele şi alte sisteme de comunicaţii de date. 3514 Tehnicieni web Tehnicienii web menţin, monitorizează şi sprijină funcţionarea optimă a website-urilor de internet şi intranet şi a programelor şi echipamentelor aferente serverelor web. 352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii Tehnicienii din domeniul telecomunicaţiilor, al radiodifuziunii şi televiziunii controlează funcţionarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicaţiilor, precum şi pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de telecomunicaţii. 3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune Tehnicienii în radiodifuziune şi televiziune controlează funcţionarea tehnică a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio şi televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene. 352101 acustician cinematografic 352102 controlor şi recondiţioner filme 352103 electrician iluminare filmare 352104 etaloner 352105 maistru aparate video şi sunet 352106 maşinist mecanic traweling 352107 mecanic cameră filmare 352108 montor imagine 352109 montor negative şi de pregătire a peliculei 352110 montor pozitive 352111 operator cameră diafilm, diapozitive 352112 operator emisie-recepţie 352113 operator producţie RTV 352114 preparator filmare 352115 proiecţionist 352116 senzitometrist 352117 ştanţator de filme 352118 operator truka 352119 editor imagine 352120 tehnician iluminat tehnologic 352121 ilustrator muzical 352122 controlor emisii RTV 352123 montor emisie 352124 operator imagine 352125 operator radio-radioficare 352126 operator sunet 352127 tehnician radioelectronist 352128 tehnician CATV 352129 operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control 352130 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces 352131 cameraman 352132 tehnician de echipamente TV 352133 radioelectronist staţii de emisie radio-TV 352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet 352135 designer video 3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii Tehnicienii în transporturi, poştă şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicaţiilor, precum şi de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de telecomunicaţii, din poştă şi transporturi. 352201 şef formaţie sisteme radiante (antene) 352202 tehnician construcţii telefonice 352203 tehnician radiolocaţii 352204 tehnician turn paraşutism 352205 inspector exploatare poştală 352206 tehnician staţii de emisie radio-TV 352207 tehnician staţii radiorelee şi satelit 352208 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii 352209 pilonist antenist 352210 tehnician reţele de telecomunicaţii 352211 operator reţele de telecomunicaţii 352212 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit 352213 maistru transporturi, poştă şi telecomunicaţii 352214 tehnician transporturi, poştă şi telecomunicaţii 352215 tehnician proiectant transporturi şi comunicaţii 4 Funcţionari administrativi Funcţionarii administrativi înregistrează, organizează, arhivează, evaluează şi realizează prelucrarea informaţiilor, efectuează lucrări de secretariat privind operaţiunile financiare (de casă), aranjamente de călătorie, solicitări de informaţii şi întâlniri. 41 Funcţionari cu atribuţii generale inclusiv operatori la maşini de scris/calcul Funcţionarii cu atribuţii generale, inclusiv operatorii la maşini de scris şi de calcul, înregistrează, organizează, arhivează, prelucrează informaţiile şi desfăşoară diferite sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite. 411 Funcţionari cu atribuţii generale Funcţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite. 4110 Funcţionari cu atribuţii generale Funcţionarii cu atribuţii generale de birou efectuează sarcini de secretariat şi administrative în conformitate cu procedurile stabilite. 411001 funcţionar administrativ 411002 inspector documente secrete 412 Secretari Secretarii utilizează maşini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenţa emisă şi primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative. 4120 Secretari Secretarii utilizează maşini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondenţei şi a altor documente, verifică documentele elaborate de alte categorii de personal, administrează corespondenţa emisă şi primită, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor şi efectuează diferite alte sarcini administrative. 412001 secretară 412002 secretară dactilografă 412003 secretară prelucrare texte 413 Operatori la maşini de scris/calcul Operatorii la maşini de scris sau de calcul introduc şi procesează texte şi date, pregătesc, editează şi realizează documente pentru stocare, prelucrare, publicare şi transmitere. 4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor Dactilografii şi operatorii la prelucrarea textelor dactilografiază, editează şi tipăresc utilizând maşini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistrează materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie. 413101 dactilografă 413102 stenodactilografă 413103 referent transmitere 413104 telefaxist 413105 teletipist 413106 telexist 413107 telebanker 4132 Operatori introducere date Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare şi alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatură, un scaner optic, program de recunoaştere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceştia introduc date în dispozitive mecanice şi electronice pentru a efectua calcule matematice. 413201 operator introducere, validare şi prelucrare date 413202 operator tehnică poligraf 413203 operator procesare text şi imagine 413204 registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare 413205 operator maşină contabilizat 413206 operator maşină de calculat 42 Funcţionari în serviciul cu publicul Funcţionarii în serviciul cu publicul tratează cu clienţii în legătură cu organizarea de călătorii, operaţiunile financiare (monetare), cererile de informaţii, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice şi se ocupă de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicaţiilor de eligibilitate pentru servicii. 421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi Casierii, operatorii la ghişeu şi asimilaţii acestora realizează operaţiuni monetare în unităţi legate de serviciile bancare, serviciile poştale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare şi colectare a datoriilor. 4211 Casieri de bancă şi asimilaţi Casierii de bancă şi asimilaţii acestora lucrează direct cu clienţii băncilor sau oficiilor poştale realizând operaţiuni de casă sau furnizează servicii poştale. 421101 casier tezaur 421102 casier valută 421103 mânuitor valori (presă, poştă) 421104 numărător bani 421105 verificator bani 421106 verificator valori 421107 casier trezorier 421108 şef casierie centrală 421109 şef supraveghere case 421110 operator ghişeu bancă 421111 operator ghişeu birouri de schimb 421112 administrator cont 421113 referent operaţii între sedii 421114 referent casier 4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi Agenţii de pariuri, crupierii şi alţi lucrători asimilaţi acestora determină riscurile şi cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitării pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competiţii de altă natură, sau conduc jocurile de noroc în unităţile de jocuri. 421201 crupier 421202 schimbător fise - changeur (cazino) 421203 supraveghetor jocuri (cazino) 421204 şef de masă (cazino) 421205 cap de masă (cazino) 4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare Agenţii la casele de amanet şi birourile de împrumut nebancare împrumută bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietăţile depuse ca garanţie. 421301 amanetar 4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi Agenţii de colectare a creanţelor şi asimilaţii acestora încasează plăţile privind conturile restante, urmăresc stadiul plăţilor şi colectează plăţile pentru operele de binefacere. 421401 agent fiscal 421402 colector (recuperator) creanţe/debite 422 Agenţi în centre de informare Agenţii în centrele de informare furnizează informaţii clienţilor sau obţin informaţii personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legătură cu organizarea de călătorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizaţii, înregistrarea şi întâmpinarea oaspeţilor şi vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice şi colectarea informaţiilor de la respondenţii la sondaje sau din aplicaţiile pentru servicii. 4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj Consultanţii şi funcţionarii în agenţiile de voiaj furnizează informaţii, stabilesc itinerarii de călătorie, obţin rezervări de locuri pentru transport şi cazare şi organizează excursii de grup. 422101 agent de voiaj 422102 agent de turism 422103 agent de turism tour-operator 422104 agent de transport turistic intern 422105 agent de transport internaţional 422106 agent de asistenţă turistică 422107 agent turism de afaceri 422108 agent transporturi externe 422109 agent transporturi interne 422110 funcţionar agenţie voiaj 4222 Funcţionari în centrele de informare Funcţionarii în centrele de informare oferă consultanţă şi informaţii clienţilor, răspund la întrebări cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizaţii, prelucrează tranzacţiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spaţii care pot fi la mare distanţă de clienţi sau de alte operaţiuni ale organizaţiilor sau companiilor ale căror informaţii sunt furnizate. 4223 Operatori centrale telefonice Operatorii din centralele telefonice utilizează centralele şi consolele telefonice de comunicaţii pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitările de informaţii ale apelantului şi raportările problemelor de serviciu apărute, înregistrează şi retransmit mesajele către membrii personalului sau clienţilor. 422301 oficiant telefoane 422302 oficiant telegraf 422303 radiotelegrafist 422304 telefonist 422305 telefonist instructor 422306 telegrafist (teleimprimatorist) 4224 Recepţioneri în domeniul hotelier Recepţionerii în domeniul hotelier înregistrează vizitatorii, repartizează camere, furnizează informaţii cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervări de camere, ţin evidenţa camerelor disponibile pentru ocupare, eliberează documentele de plată vizitatorilor la plecare şi încasează plăţile. 422401 recepţioner de hotel 422402 lucrător concierge 422403 şef de recepţie hotel 422404 tehnician compartiment securitate hotel 422405 responsabil cazare 4225 Funcţionari în birouri de informaţii Funcţionarii în birourile de informaţii răspund solicitărilor şi plângerilor personale, scrise, prin poşta electronică şi celor prin telefon, despre bunurile, serviciile şi politicile organizaţiei, furnizează informaţii şi îndrumă persoanele către alte surse. Aceştia sunt angajaţi în locaţii care îi pun în contact direct cu clienţii sau cu producătorii de bunuri ori servicii furnizate. 422501 impiegat informaţii 422502 funcţionar informaţii clienţi 4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier) Recepţionerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc şi întâmpină vizitatorii, clienţii sau oaspeţii şi răspund la întrebările şi solicitările acestora, stabilind inclusiv întâlniri. 422601 recepţionist 4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă Operatorii de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă chestionează persoane şi înregistrează răspunsurile acestora la întrebările privind cercetarea şi studierea pieţei pe o gamă largă de subiecte. 4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază include agenţii din centrele de informare care nu fost clasificaţi în altă parte din grupa minoră 422 - Agenţi în centre de informare. De exemplu, sunt incluşi lucrătorii care obţin şi procesează informaţii de la clienţi necesare stabilirii eligibilităţii pentru servicii. 43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară Funcţionarii în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară obţin, întocmesc şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi alte date numerice şi se ocupă de tranzacţiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor. 431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă Funcţionarii din gestiunea economică şi administrativă obţin, întocmesc şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi alte date numerice şi se ocupă de tranzacţiile în numerar ce apar întâmplător în domeniul afacerilor. 4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă Funcţionarii în servicii de evidenţă contabilă calculează, clasifică şi înregistrează date numerice pentru a ţine o evidenţă financiară completă. Aceştia efectuează orice combinaţie de sarcini de rutină, cum ar fi afişarea, calcularea şi contabilizarea taxelor, pentru a obţine date financiare primare utilizate în menţinerea înregistrărilor contabile. 431101 calculator preţ cost 431102 funcţionar economic 431103 operator devize 431104 şef secţie inventar 4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări Funcţionarii în domeniul statistic, financiar şi al asigurărilor obţin, prelucrează şi calculează datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzacţiile unităţilor de asigurări, băncilor sau ale altor unităţi financiare. 431201 agent bursă 431202 contabil financiar bancar 431203 administrator financiar (patrimoniu) - studii medii 4313 Funcţionari în domeniul salarizării Funcţionarii în domeniul salarizării colectează, verifică şi prelucrează informaţiile de salarizare şi calculează drepturile de plată şi beneficiile pentru angajaţii din cadrul unui departament, unei companii sau altei unităţi. 431301 pontator 432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport Funcţionarii în gestiunea materialelor şi în transporturi ţin evidenţa bunurilor produse, achiziţionate, depozitate, expediate şi a materialelor necesare la datele specificate de producţie sau ţin evidenţa aspectelor operaţionale şi coordonează calendarul (programarea) transportului de pasageri şi de mărfuri. 4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor Funcţionarii în evidenţa stocurilor menţin înregistrările bunurilor produse şi ale materialelor de producţie primite, cântărite, emise, expediate sau puse în stoc. 432101 gestionar depozit 432102 magaziner 432103 operator siloz (silozar) 432104 primitor-distribuitor materiale şi scule 432105 recuziter 432106 sortator produse 432107 trezorier (studii medii) 432108 gestionar custode sală 432109 pivnicer 432110 primitor-distribuitor benzină şi motorină 432111 lucrător gestionar 432112 şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare 4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei Funcţionarii de planificare şi urmărire a producţiei calculează cantităţile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucrătoare, construcţie şi programe similare de producţie, pregătesc şi verifică graficul de desfăşurare a producţiei. 432201 dispecer 432202 facturist 432203 lansator produse 432204 programator producţie 432205 dispecer operaţiuni salubrizare 4323 Funcţionari în transporturi Funcţionarii în transporturi ţin evidenţa aspectelor operaţionale şi coordonează calendarul trenurilor, transportului rutier şi aerian de pasageri, transportului de marfă şi pregătesc rapoarte pentru conducerea superioară. 432301 agent transporturi 432302 funcţionar informaţii 432303 controlor trafic 432304 impiegat auto 432305 impiegat informaţii aviaţie 432306 impiegat registru mişcare 432307 însoţitor vagoane 432308 inspector RNR (Registru Naval Român) 432309 inspector exploatare trafic 432310 instructor depou 432311 instructor revizie vagoane 432312 instructor staţie 432313 operator circulaţie mişcare 432314 operator comercial 432315 operator dană 432316 operator programare 432317 picher 432318 rediţionar 432319 revizor tehnic vagoane 432320 scriitor vagoane 432321 şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri 432322 şef autogară 432323 avizier căi ferate 432324 şef haltă 432325 şef staţie taxare 432326 şef tură la comanda personalului de tren 432327 şef tură pregătirea personalului la vagon-restaurant şi de dormit 432328 şef tură revizie vagoane 432329 veghetor încărcare-descărcare 432330 verificator documente expediţie 432331 expeditor internaţional 432332 operator recepţie 432333 agent curier 432334 agent staţie metrou 432335 impiegat de mişcare metrou 432336 operator mişcare metrou 432337 operator portuar stivator 432338 operator portuar expeditor 432339 operator portuar dispecer/planificator 432340 grafician mers de tren 432341 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare) 432342 agent feroviar marfă 44 Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativ Alţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficiile poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, ţin evidenţa dosarelor de personal, verifică materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originală a materialului şi scriu în numele persoanelor analfabete. 441 Alţi lucrători în servicii suport în domeniul administrativ Alţi lucrători în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instanţe de judecată, biblioteci şi oficii poştale, îndosariază documente, pregătesc informaţii pentru prelucrare, verifică materialul privind conformitatea cu sursa originală a materialului, ţin evidenţa dosarelor de personal şi scriu în numele persoanelor analfabete. 4411 Funcţionari bibliotecă Funcţionarii din bibliotecă eliberează şi primesc materiale de bibliotecă, sortează şi aranjează cărţile pe rafturi, înregistrările sonore şi vizuale, publicaţiile periodice, jurnalele, revistele şi ziarele şi furnizează informaţii generale despre bibliotecă pentru utilizatori. 441101 bibliotecar (studii medii) 441102 discotecar 441103 filmotecar 441104 fonotecar 441105 fototecar 441106 mânuitor carte 441107 videotecar 4412 Curieri şi sortatori corespondenţă Curierii şi sortatorii de corespondenţă efectuează sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondenţei şi alte sarcini legate de serviciile de corespondenţă de la oficiile poştale sau organizaţii similare, precum şi de la ori în cadrul unei unităţi. 441201 agent poştal 441202 cartator poştal 441203 cartator presă 441204 cartator telegrame 441205 diriginte poştă 441206 factor poştal 441207 inspector telegrame 441208 oficiant poştă telegrame 441209 oficiant presă 441210 prelucrător presă scrisă 441211 responsabil tură expediţie 441212 şef vagon poştal 4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi Codificatorii, corectorii şi asimilaţii acestora transformă informaţiile în coduri, verifică şi corectează probele şi desfăşoară şi alte sarcini de birou. 441301 codificator 441302 corector editură presă 441303 corector-revizor poligrafie 4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi Copiştii şi funcţionarii asimilaţi acestora scriu scrisori şi completează formulare în numele persoanelor analfabete. 4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat Funcţionarii pentru activităţile de secretariat ordonează corespondenţa, fişele (cardurile), facturile, chitanţele şi alte înregistrări în ordine alfabetică sau numerică ori în conformitate cu sistemul de evidenţă utilizat. Aceştia localizează şi îndepărtează materiale din dosar la cerere (atunci când se solicită); de asemenea, fotocopiază, scanează sau expediază prin fax documente. 441501 arhivar 441502 funcţionar documentare 441503 restaurator arhivă (studii medii) 441504 conservator arhivă (studii medii) 441505 restaurator opere de artă şi monumente istorice (studii medii) 441506 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii medii) 441507 restaurator bunuri culturale (studii medii) 441508 conservator bunuri culturale 4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane Funcţionarii din domeniul resurselor umane menţin şi actualizează dosarele de personal, cum ar fi informaţii cu privire la transferuri sau promovări, evaluări de performanţă, concediile angajaţilor efectuate ori acumulate, salarii, calificări şi instruiri profesionale. 441601 referent evidenţa persoanelor 4419 Lucrători în servicii suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază include lucrătorii din servicii-suport neclasificaţi în altă parte în grupa majoră 4 - Funcţionari administrativi. 441901 funcţionar ghişeu servicii publice 441902 expert local pe problemele romilor 5 Lucrători în domeniul serviciilor Lucrătorii în domeniul serviciilor furnizează servicii personale şi de protecţie legate de călătorii, gospodării, furnizarea de alimente, îngrijire personală sau protecţie împotriva incendiilor şi actelor de delincvenţă, prezintă şi vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unităţi similare, precum şi la tarabe şi în pieţe. 51 Lucrători în domeniul serviciilor personale Lucrătorii în servicii personale furnizează servicii personale legate de călătorii, gospodărie, furnizarea de alimente, îngrijirea personală şi a copiilor. 511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi Însoţitorii de zbor, conductorii şi ghizii prestează diverse servicii personale legate de călătoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însoţesc persoane şi grupuri în călătorii, vizite şi excursii turistice. 5111 Însoţitori de zbor şi stewarzi Însoţitorii de zbor şi stewarzii asigură confortul şi siguranţa pasagerilor, servesc mâncare şi băuturi şi prestează servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor şi navelor. Aceştia pot planifica şi coordona activităţile menajere şi sociale la bordul navelor. 511101 însoţitor de bord 511102 stewardesă 5112 Conductori în transporturi Conductorii în transporturi verifică şi emit bilete, asigură siguranţa şi confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze şi alte vehicule de transport public. 511201 conductor tren 511202 revizor bilete 511203 controlor bilete 511204 conductor vagon de dormit şi cuşetă 511205 controlor acces metrou 511206 şef tură comandă vagon de dormit - cuşetă 5113 Ghizi Ghizii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare şi excursii sau plimbări în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unităţi industriale şi parcuri tematice. Aceştia descriu punctele de interes turistic şi furnizează informaţii esenţiale cu privire la caracteristicile interesante. 511301 ghid de turism 511302 ghid de turism intern (local) 511303 ghid naţional de turism (tour-operator) 511304 ghid de turism montan, drumeţie montană 511305 ghid galerii de artă/interpret 511306 ghid habitat natural floră, faună 511307 ghid turism ornitologic 511308 ghid turism speologic 511309 ghid turism ecvestru 511310 ghid de turism sportiv (alpinism şi căţărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrauşoare) 511311 ghid montan 511312 ghid obiectiv cultural 511313 însoţitor grup turistic 511314 organizator activitate turism (studii medii) 511315 ranger 511316 custode pentru arii protejate 511317 animator de hotel 512 Bucătari Bucătarii planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante şi alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători şi în gospodăriile private. 5120 Bucătari Bucătarii planifică, organizează, prepară şi gătesc mâncarea în hoteluri, restaurante şi alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de călători şi în gospodăriile private. 512001 bucătar 512002 pizzar 512003 bucătar specialist/vegetarian/dietetician 512004 maestru în arta culinară 513 Chelneri şi barmani Chelnerii şi barmanii servesc produse alimentare şi băuturi în locuri comerciale de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători. 5131 Chelneri Chelnerii servesc produse alimentare şi băuturi în locuri de luat masa şi băut, cluburi, instituţii şi cantine, la bordul navelor şi în trenurile de călători. 513101 ajutor ospătar 513102 ospătar (chelner) 513103 somelier 5132 Barmani Barmanii prepară, amestecă şi servesc băuturi alcoolice şi nonalcoolice direct clienţilor, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor. 513201 barman 513202 barman preparator 514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi Coaforii, cosmeticienii şi asimilaţii acestora taie şi coafează părul, bărbieresc şi aranjează bărbile, fac tratamente de înfrumuseţare, aplică cosmetice şi machiaje şi oferă alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunătăţirii înfăţişării acestora. 5141 Coafori Coaforii se ocupă cu tăierea, vopsirea, îndreptarea şi coafarea părului; de asemenea, tot în această grupă sunt incluşi şi cei care execută operaţiuni de bărbierit sau tăierea părului facial şi tratarea scalpului. 514101 coafor 514102 frizer 5142 Cosmeticieni şi asimilaţi Cosmeticienii şi asimilaţii acestora fac tratamente de înfrumuseţare faciale şi corporale, aplică cosmetice şi machiaj şi oferă şi alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunătăţi aspectul acestora. 514201 cosmetician 514202 manichiurist 514203 pedichiurist 514204 maseur de întreţinere şi relaxare 514205 machior 514206 tatuator 514207 montator bijuterii pe corp 514208 stilist protezist de unghii 515 Supraveghetori clădiri şi gospodării Supraveghetorii de clădiri şi gospodării coordonează, programează şi supraveghează activitatea persoanelor care fac curăţenie şi a altor categorii de personal de serviciu din spaţiile comerciale, industriale şi rezidenţiale. Aceştia îşi asumă responsabilitatea pentru activitatea de menaj şi de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case şi locuinţe private. 5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii, organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele, mobilierul şi alte facilităţi din aceste unităţi. 515101 cabanier 515102 guvernantă de hotel/etaj 515103 lenjereasă de hotel 515104 administrator 515105 administrator pieţe şi târguri 515106 intendent 515107 şef cantină 515108 dispecer pentru servire în cameră (hotel) 5152 Administratori în gospodării individuale Administratorii din gospodăriile individuale organizează, supraveghează şi execută activităţi de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine. 515201 gospodar 515202 îngrijitor vilă 515203 administrator pensiune turistică 515204 lucrător în gospodăria agroturistică 5153 Administratori de clădiri Administratorii de clădiri au grijă de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici şi alte clădiri şi menţin ordinea şi curăţenia acestora şi a suprafeţelor auxiliare. Aceştia pot supraveghea alţi lucrători şi contractori, în funcţie de mărimea şi natura imobilului în cauză. 515301 îngrijitor clădiri 515302 agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport 515303 administrator imobile 516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale descriu trecutul şi prevăd (prezic) evenimente viitoare din viaţa persoanelor, oferă companie şi alte servicii personale, îngrijesc şi dresează animalele, furnizează servicii de îmbălsămare şi funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule. 5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi Astrologii, prezicătorii şi asimilaţii acestora descriu (dezvăluie) trecutul şi prezic evenimente viitoare din viaţa persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clienţilor, prin folosirea cărţilor de joc sau alte tehnici. 516101 astrolog 5162 Însoţitori şi valeţi Însoţitorii şi valeţii oferă companie şi se ocupă de diferitele nevoi ale angajatorului. 516201 cameristă hotel 516202 însoţitor 516203 valet 5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători Agenţii de pompe funebre şi îmbălsămătorii organizează, conduc şi rezolvă sarcini specifice legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare. 516301 antreprenor servicii funerare 516302 decorator servicii funerare 516303 îmbălsămător 5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie Îngrijitorii de animale şi animale de companie hrănesc, dresează şi îngrijesc animalele şi asistă medicii veterinari, tehnicienii în sănătatea animală şi tehnicienii din cadrul unităţilor veterinare, adăposturilor de animale, adăposturilor ce se ocupă cu înmulţirea animalelor, grădinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie, şcolilor de echitaţie, şcolilor de dresare a câinilor şi altor unităţi de îngrijire similare. 516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare 516402 coafor canin 5165 Instructori conducere auto Instructorii de conducere auto învaţă oamenii cum să conducă autovehicule. 516501 instructor şcolar auto 516502 instructor auto 5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde lucrătorii din domeniul serviciilor personale neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 51 - Lucrători în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizează servicii şi companie ca parteneri de dans, escorte şi animatoarele din cluburi de noapte sunt incluşi aici. 516901 agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie 516902 gazdă club 516903 organizator prestări servicii 516904 agent ecolog 516905 raportor ecolog 516906 întreţinător textile-piele 516907 animator socioeducativ 516908 animator centre de vacanţă 516909 lucrător pensiune turistică 516910 operator pârtie de schi 52 Lucrători în domeniul vânzărilor Lucrătorii din domeniul vânzărilor se ocupă cu vânzarea şi prezentarea bunurilor în magazine cu amănuntul sau cu ridicata, la tarabe şi în pieţe, la domiciliul clienţilor, prin telefon sau centrele de comandă. Aceştia înregistrează şi acceptă plată pentru bunurile şi serviciile achiziţionate şi pot conduce mici magazine de vânzare cu amănuntul. 521 Vânzători stradali şi în pieţe Vânzătorii stradali şi în pieţe vând mărfuri la tarabe în pieţe sau în stradă, pregătesc şi vând alimente calde sau reci şi băuturi pentru consumul imediat pe străzi şi în locuri publice. 5211 Vânzători la standuri şi în pieţe Vânzătorii la standuri şi în pieţe vând diverse produse la standuri în pieţe acoperite sau în aer liber ori la tarabe în stradă sau în alte spaţii deschise. 5212 Vânzători stradali de produse alimentare Vânzătorii stradali de produse alimentare pregătesc şi vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, şi băuturi pentru consumul imediat pe stradă şi în locuri publice, cum ar fi gări, cinematografe sau teatre. 521201 vânzător ambulant de produse alimentare 522 Vânzători în magazine Vânzătorii în magazine vând o gamă largă de bunuri şi servicii direct către public sau în numele unităţilor de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata. Aceştia explică funcţiile şi calităţile acestor bunuri şi servicii şi pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistenţilor de vânzare şi a casierilor. 5221 Vânzători în magazine Vânzătorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amănuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui număr mic de angajaţi. 522101 vânzător 5222 Supraveghetori în magazine Supraveghetorii în magazine se ocupă cu supravegherea şi coordonarea activităţii asistenţilor de vânzări, casierilor şi a altor lucrători în magazinele de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, cum ar fi supermarketuri şi magazine universale. 522201 anticar 5223 Asistenţi vânzări în magazine Asistenţii de vânzări în magazine vând o gamă de bunuri şi servicii direct către public sau în numele unităţilor de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata şi explică funcţiile şi calităţile acestor bunuri şi servicii. 522301 librar 522302 lucrător controlor final 522303 lucrător comercial 522304 lucrător produse naturiste 522305 vânzător de produse naturiste 523 Casieri şi vânzători de bilete Casierii şi vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de preţuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi bilete de intrare în locaţii cum ar fi magazine, restaurante şi case de bilete. 5230 Casieri şi vânzători de bilete Casierii şi vânzătorii de bilete utilizează casele de marcat, scanerele optice de preţuri, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra şi accepta plata pentru achiziţionarea de bunuri, servicii şi bilete de intrare în locaţii cum ar fi magazine, restaurante şi case de bilete. 523001 taxator 523002 vânzător de bilete 523003 casier 523004 casier metrou 524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor Alţi lucrători din domeniul vânzărilor se ocupă cu prezentarea demonstrativă şi vânzarea de bunuri, produse alimentare şi servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în pieţe, pe stradă sau în magazine. Această grupă de bază include vânzătorii neclasificaţi în grupele minore 521 - Vânzători stradali şi în pieţe, 522 - Vânzători în magazine şi 523 - Casieri şi vânzători de bilete. 5241 Manechine şi asimilaţi Manechinele şi alte modele îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi accesorii, pozează pentru fotografii, film şi înregistrare video, publicitate sau pentru creaţii artistice. 524101 manechin 524102 model - atelier artistic şi publicitate 524103 prezentator modă 5242 Prezentatori produse Prezentatorii de produse recomandă prin demonstraţii produse (mărfurile) în spaţii comerciale, expoziţii şi locuinţe private. 5243 Vânzători la domiciliu Vânzătorii la domiciliul clientului vând bunuri şi servicii şi propun tranzacţii pentru o unitate (firmă) prin abordarea sau vizitarea potenţialilor clienţi, de obicei rezidenţi în locuinţe private, mergând la domiciliul acestora. 524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă 5244 Vânzători în case de comenzi Vânzătorii în case de comenzi contactează clienţii existenţi şi pe cei potenţiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicaţii electronice, pentru a promova bunuri şi servicii, obţinerea de vânzări şi stabilirea de vizite de vânzări. Aceştia pot contacta un client dintr-un centru de comandă prin telefon sau din spaţii necentralizate. 5245 Lucrători în benzinării Lucrătorii în benzinării vând combustibil, lubrifianţi şi alte produse pentru automobile şi furnizează servicii cum ar fi alimentarea, curăţarea, lubrifierea şi efectuarea de reparaţii minore la autovehicule. 5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică Lucrătorii în unităţi de alimentaţie publică servesc clienţii la ghişeele alimentare, definitivează prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale şi alte locaţii. 524601 bufetier 5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde lucrătorii în vânzări care nu sunt clasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 52 - Lucrători în domeniul vânzărilor. 53 Personal de îngrijire Personalul de îngrijire asigură îngrijire, supraveghere şi asistenţă pentru copii, pacienţi şi persoane în vârstă, convalescenţi sau persoane cu handicap, în unităţi instituţionale şi rezidenţiale. 531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial Personalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în şcoli, locuinţe rezidenţiale şi în unităţi de îngrijire a copiilor. 5311 Personal de îngrijire copii Personalul de îngrijire a copiilor asigură îngrijire şi supraveghere pentru copii în locuinţe rezidenţiale şi în centre de îngrijire de zi înainte de şcoală, după şcoală şi în timpul vacanţelor. 531101 îngrijitor de copii 531102 guvernantă 531103 babysitter 5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial Personalul în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial îndeplineşte atribuţii nedidactice prin asistarea personalului didactic şi oferă îngrijire şi supraveghere pentru copii în şcoli şi grădiniţe. 531201 asistent maternal 531202 părinte social 531203 educator specializat 532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii Personalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sănătăţii asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă pentru mobilitatea şi activităţile zilnice de viaţă ale pacienţilor, persoanelor în vârstă, persoanelor convalescente şi cu handicap în unităţi de îngrijire a sănătăţii şi în centre rezidenţiale. 5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţii Îngrijitorii din domeniul sănătăţii asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa pacienţilor şi rezidenţilor în diferite centre de îngrijire a sănătăţii, cum ar fi spitale, clinici şi facilităţi de îngrijire medicală rezidenţiale. Aceştia, de obicei, se ocupă cu punerea în aplicare a planurilor şi practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directă a cadrelor medicale şi a altor specialişti din domeniul sănătăţii sau specialişti asimilaţi acestora. 532101 băieş 532102 gipsar 532103 infirmier/infirmieră 532104 îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară 532105 lăcar 532106 nămolar 5322 Îngrijitori la domiciliu Îngrijitorii la domiciliu asigură servicii de îngrijire personală şi asistenţă în activităţile zilnice din viaţa persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbătrânirii, bolilor, vătămării corporale sau altor stări fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unităţi rezidenţiale independente. 532201 îngrijitor bătrâni la domiciliu 532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu 532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav 532204 îngrijitor la domiciliu 5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sănătăţii neclasificat în altă parte în grupa minoră 532 - Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii. 532901 mediator sanitar 532902 mediator social 532903 lucrător prin arte combinate 532904 asistent personal profesionist 532905 asistent personal de îngrijire 532906 operator prestaţii sociale 532907 supraveghetor de noapte servicii sociale 532908 lucrător social 54 Lucrători în servicii de protecţie Lucrătorii în serviciile de protecţie se ocupă cu protecţia persoanelor fizice şi a bunurilor împotriva incendiilor şi a altor pericole, menţin ordinea şi asigură respectarea legilor şi regulamentelor. 541 Lucrători în servicii de protecţie Lucrătorii în serviciile de protecţie se ocupă cu protecţia persoanelor fizice şi a bunurilor împotriva incendiilor şi a altor pericole, menţin ordinea şi asigură respectarea legilor şi regulamentelor. 5411 Pompieri Pompierii previn, combat şi sting incendiile şi acordă asistenţă în alte situaţii de urgenţă, protejează viaţa persoanelor, bunurile şi conduc acţiunile de salvare. 541101 şef compartiment pentru prevenire 541102 şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor 541103 specialişti pentru prevenire 541104 servant pompier 541105 şef grupă intervenţie 541106 şef echipă specializată 5412 Poliţişti Poliţiştii asigură menţinerea ordinii şi respectarea legii, efectuează acţiuni de patrulare în zonele publice, aplică dispoziţiile legilor şi regulamentelor şi arestează persoanele suspecte. 541201 agent poliţie comunitară 5413 Agenţi de penitenciare Agenţii de penitenciare supraveghează şi menţin ordinea în rândul deţinuţilor din penitenciare sau centre de reeducare. 541301 gardian de închisoare 541302 educator în penitenciare 5414 Paznici Paznicii patrulează sau monitorizează împrejurimile pentru a păzi proprietatea împotriva furturilor şi actelor de vandalism. Aceştia controlează accesul în instituţii, menţin ordinea şi asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice şi în cadrul instituţiilor. 541401 agent de securitate 541402 agent control acces 541403 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.) 541404 agent gardă de corp 541405 şef formaţie pază şi ordine 541406 agent de intervenţie pază şi ordine 541407 agent transport valori 541408 dispecer centru de alarmă 541409 şef tură servicii securitate 541410 inspector de securitate 541411 evaluator de risc de efracţie 541412 consultant de securitate 541413 agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive 5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază include lucrători din serviciile de protecţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 541 - Lucrători în servicii de protecţie. 541901 şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă 541902 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 541903 salvator la ştrand 541904 salvator montan 541905 salvamar 541906 gardian feroviar 541907 agent conducător câini de serviciu 6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori şi arbuşti, culegerea de fructe de pădure şi plante sălbatice, creşterea (reproducţia), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin creşterea animalelor, cultivarea, întreţinerea (conservarea) şi exploatarea pădurilor, creşterea sau capturarea peştilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viaţă) acvatice în scopul de a asigura hrană, adăpost şi venituri pentru ei şi familiile lor. 61 Muncitori calificaţi în agricultură Muncitorii calificaţi în agricultură, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor şi arbuştilor, creşterea diferitelor specii de animale şi producerea de produse de origine animală pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe. 611 Grădinari şi cultivatori Grădinarii şi cultivatorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbuşti, cultivarea legumelor de grădină şi a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe. 6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru creşterea şi recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu şi alte cereale, orez, sfeclă, trestie de zahăr, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varză ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 611101 agricultor 611102 grădinar 611103 legumicultor 611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură 611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice 6112 Arboricultori şi pomicultori Arboricultorii şi pomicultorii planifică, organizează şi efectuează lucrări agricole pentru creşterea arborilor şi arbuştilor şi recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi şi nucii, arborii de ceai şi cafea, viţa-de-vie, arbuştii de afine, arborii de cacao şi de cauciuc, şi pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 611201 arboricultor 611202 ciupercar 611203 florar-decorator 611204 floricultor 611205 peisagist-floricultor 611206 lucrător calificat în floricultură şi arboricultură 611207 pomicultor 611208 viticultor 6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea şi întreţinerea arborilor, arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private, precum şi pentru producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau se ocupă de cultivarea legumelor şi florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensivă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe. 611301 fermier în horticultură 6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale mixte planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea unor combinaţii specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi şi arbuşti, precum şi produse pentru grădină, horticole şi de pepinieră, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 612 Crescători de animale Crescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice, păsărilor, albinelor, viermilor de mătase şi altor animale nedomestice, pentru producţia de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile şi alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne Crescătorii de animale pentru producţia de lapte şi carne planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor domestice (exclusiv păsările de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai şi cămile, pentru producţia de carne, lapte şi alte produse lactate, piei şi lână sau pentru utilizarea ca animale de tracţiune şi în activităţi sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe. 612101 cioban (oier) 612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne 612103 tocător de furaje 612104 lucrător calificat în creşterea animalelor 612105 crescător bovine 612106 crescător porcine 612107 mamoş porcine 612108 baci montan 612109 cioban montan 612110 crescător de oi montan 612111 oier montan 6122 Crescători de păsări Crescătorii de păsări planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi îngrijirea găinilor, curcanilor, gâştelor, raţelor şi a altor păsări de curte, pentru a produce carne, ouă şi material de reproducere a efectivelor de păsări, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 612201 crescător de păsări 612202 fazanier 6123 Apicultori şi sericicultori Apicultorii şi sericicultorii planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru înmulţirea, creşterea şi îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de mătase şi alte specii, pentru a produce miere, ceară de albine, mătase şi alte produse, pentru vânzare sau livrare către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 612301 apicultor 612302 sericicultor 6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde crescătorii de animale neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 612 - Crescători de animale. De exemplu, grupa de bază îi include pe aceia care lucrează în reproducerea, creşterea şi îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului şi altor păsări (exclusiv păsări de curte), melcilor, şerpilor şi altor reptile, precum şi diferitelor insecte şi animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate, grădini zoologice şi circuri ori în pieţe. 612901 crescător de animale mici 612902 crescător-îngrijitor animale sălbatice captive 612903 crescător-îngrijitor de animale de laborator 612904 crescător de melci 612905 antrenor cabaline 612906 crescător-îngrijitor de cabaline 612907 herghelegiu 613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale Muncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescători de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, copacilor şi a altor culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale Muncitorii calificaţi în culturi vegetale mixte şi crescătorii de animale planifică, organizează şi efectuează activităţi agricole pentru creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, copacilor şi a altor culturi, precum şi pentru reproducerea, creşterea şi îngrijirea animalelor şi pentru a produce o varietate de produse de origine animală, în vederea vânzării sau livrării către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 613001 fermier în producţia vegetală 613002 fermier în producţia animală 613003 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale 62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare Lucrătorii calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare, orientaţi către piaţă, planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a celor plantate, creşterea, reproducerea şi prinderea peştilor, vânarea şi capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 621 Lucrători forestieri şi asimilaţi Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere. 6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora planifică, organizează şi efectuează activităţi pentru cultivarea, conservarea şi exploatarea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere. 621001 cioplitor în lemn 621002 carbonitor 621003 fasonator mecanic (cherestea) 621004 muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde 621005 pepinierist 621006 presator stuf 621007 protecţionist silvic 621008 recoltator stuf 621009 rezinator 621010 şef coloană exploatare stuf 621011 stivuitor şi recepţioner silvic 621012 tăietor silvic 621013 preparator mangal 621014 mangalizator 622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii Lucrătorii în domeniul pescuitului şi vânătorii se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi prinderea peştilor, vânarea şi capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 6221 Lucrători în culturi acvatice Lucrătorii în culturi acvatice se ocupă cu înmulţirea şi creşterea de peşte, midii, stridii şi alte forme de viaţă acvatică, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 622101 lucrător în culturi acvatice 622102 piscicultor 6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere Pescarii pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupă cu capturarea peştelui ori a altor forme de viaţă acvatică în apele interioare sau de coastă, pentru vânzare ori livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate sau în pieţe. 622201 pescar în ape interioare şi de coastă 6223 Pescari în mări şi oceane Pescarii în mări şi oceane, precum şi căpitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupă cu capturarea peştelui de adâncime din mări şi oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 622301 pescar în mări şi oceane 6224 Lucrători în domeniul vânătorii Lucrătorii din domeniul vânătorii se ocupă cu capturarea şi uciderea mamiferelor, păsărilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene şi alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizaţii specializate ori în pieţe. 622401 paznic de vânătoare 63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) Fermierii, pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu creşterea şi recoltarea culturilor de câmp, fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi de altă natură, îngrijirea şi vânarea animalelor, prinderea de peşte şi capturarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu Fermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de câmp, fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu Fermierii a căror producţie este destinată consumului propriu cresc şi recoltează culturi de câmp, fructe şi legume, plantează arbori şi arbuşti, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu Crescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu Crescătorii de animale a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu înmulţirea, creşterea şi îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu Lucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de câmp, recoltarea fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu Lucrătorii în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu se ocupă cu creşterea efectivelor de animale şi a culturilor de câmp, recoltarea fructelor şi legumelor, plantarea arborilor şi arbuştilor, strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea animalelor şi/sau capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) Pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană) Pescarii şi vânătorii a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegătorii de produse agricole din flora spontană) se ocupă cu strângerea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi de altă natură, vânarea şi capturarea animalelor, capturarea de peşte şi colectarea diverselor forme de viaţă acvatică, în scopul de a asigura hrană, adăpost şi un minim de venit pentru ei şi pentru familiile lor. 7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi Muncitorii calificaţi şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţe şi competenţe specifice în domenii privind construirea şi întreţinerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea maşinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare şi producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acţionare manuală şi al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final. 71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafaţă. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final. 711 Muncitori constructori şi asimilaţi Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu efectuarea diferitelor construcţii şi sarcini de întreţinere a clădirilor. 7111 Constructori de case Constructorii de case ridică, întreţin şi repară case şi clădiri mici similare, utilizând atât tehnicile şi materialele tradiţionale, cât şi pe cele moderne. 711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatră 711102 confecţioner plăci din diverse materiale 711103 confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf 7112 Zidari şi asimilaţi Zidarii şi asimilaţii acestora se ocupă cu îmbinarea cărămizilor, pietrelor tăiate (anterior) şi a altor tipuri de blocuri (de piatră) în mortar (folosind un liant), pentru a construi şi repara pereţi, paravane (pereţi despărţitori), arcade şi alte structuri. 711201 sobar 711202 zidar coşuri fabrică 711203 zidar pietrar 711204 zidar şamotor 711205 zidar roşar-tencuitor 711206 zidar restaurator 7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră Spărgătorii, tăietorii şi cioplitorii în piatră taie şi modelează blocurile de piatră tare sau moale şi plăcile (dalele) pentru construirea şi întreţinerea structurilor de piatră şi a zidăriei monumentelor şi gravează (sculptează) în piatră. 711301 cioplitor în piatră şi marmură 711302 cioplitor-montator piatră, marmură 711303 gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură 711304 tăietor, şlefuitor, lustruitor piatră, marmură 711305 restaurator piatră 7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi Muncitorii constructori în lucrări de beton şi asimilaţii acestora ridică cadrele şi structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolidează suprafeţe de beton, cimentează deschideri din pereţi sau cofraje pentru puţuri, finisează şi repară suprafeţe de ciment şi efectuează lucrări de pardoseală cu mozaic. 711401 betonist 711402 fierar betonist 711403 montator elemente prefabricate din beton armat 711404 constructor structuri monolite 711405 operator injectorist 711406 injectorist în construcţii 7115 Dulgheri şi tâmplari Dulgherii şi tâmplarii taie, ajustează, asamblează, ridică, întreţin şi repară diferite tipuri de structuri şi accesorii realizate din lemn şi alte materiale. 711501 dulgher (exclusiv restaurator) 711502 dulgher restaurator 7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori şi asimilaţii acestora care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa minoră 711 - Muncitori constructori şi asimilaţi. De exemplu, grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreţinerea clopotniţelor, şemineurilor şi coşurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor. 711901 muncitor hidrometru 711902 pavator 711903 săpător fântâni 711904 asfaltator 711905 cantonier 711906 chesonier 711907 constructor căi ferate 711908 constructor linii tramvai 711909 drenor canalist 711910 fascinar 711911 finisor terasamente 711912 muncitor hidrogeolog 711913 muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare 711914 şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri 711915 agent hidrotehnic 711916 revizor cale sau puncte periculoase 711917 meseriaş întreţinere cale 711918 şef echipă întreţinere cale 711919 meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri 711920 alpinist utilitar 711921 laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri 711922 şef echipă întreţinere cale metrou 711923 şef echipă lucrări artă metrou 711924 lucrător pentru drumuri şi căi ferate 711925 muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate 712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi Muncitorii constructori la lucrări de finisare şi asimilaţii acestora se ocupă cu aplicarea sau instalarea, întreţinerea şi repararea acoperişurilor, podelelor, pereţilor, sistemelor de izolaţie, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum şi a instalaţiilor sanitare, tubulaturii şi a sistemelor electrice din clădiri şi alte structuri. 7121 Constructori de acoperişuri Constructorii de acoperişuri se ocupă cu construirea şi repararea acoperişurilor pe toate tipurile de clădiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale. 712101 acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă 712102 constructor de acoperişuri 7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi Parchetarii, linoliştii, mozaicarii şi faianţarii instalează, întreţin şi repară podele, acoperă pardoseli, pereţi şi alte suprafeţe cu plăci sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de altă natură. 712201 faianţar 712202 montator placaje interioare şi exterioare 712203 mozaicar (exclusiv restaurator) 712204 parchetar 712205 mozaicar restaurator 712206 linolist 712207 montator placaje uscate 7123 Ipsosari Ipsosarii instalează, întreţin şi repară panourile din gips cartonat (rigips) în clădiri, aplică straturi decorative şi de protecţie din ipsos, ciment şi materiale similare pe structurile interioare şi exterioare. 712301 ipsosar (exclusiv restaurator) 712302 turnător ornamentalist 712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos 7124 Montatori izolaţii Montatorii de izolaţii termice şi acustice aplică şi repară materialele izolante pentru clădiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare şi de aer condiţionat. 712401 izolator fonic 712402 izolator frigorific 712403 izolator hidrofug 712404 izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie) 712405 izolator termic 712406 montator pereţi şi plafoane din ghips-carton 712407 asamblator-montator profile aluminiu şi geam termopan 712408 confecţioner geam termoizolator 712409 confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 712410 montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 712411 confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator 712412 montator materiale geosintetice 712413 sudor geomembrană 712414 montator geogrile 712415 montator materiale geotextile şi geocompozite 7125 Geamgii Geamgiii măsoară, taie, finisează, montează şi instalează sticlă plată şi oglinzi. 712501 geamgiu 7126 Instalatori şi montatori de ţevi Instalatorii şi montatorii de ţevi asamblează, instalează, repară şi întreţin sistemele de ţevi, fitingurile şi dispozitivele pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare şi echipamente hidraulice şi pneumatice. 712601 detector pierderi apă şi gaze 712602 instalator apă, canal 712603 instalator frigotehnist 712604 instalator încălzire centrală şi gaze 712605 instalator reţele de distribuţie/transport fluide 712606 instalator ventilare şi condiţionare apă 712607 verificator canale subterane 712608 instalator centrale termice 712609 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 712610 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinare-stocare 712611 instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie 712612 instalator reţele termice şi sanitare 712613 operator instalaţii apă şi canalizare 7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare Mecanicii pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare asamblează, instalează, întreţin şi repară sistemele şi echipamentele de climatizare şi refrigerare. 712701 frigoriferist (frigotehnist) 713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi Zugravii, vopsitorii, curăţitorii de faţade şi asimilaţii acestora pregătesc suprafeţele şi aplică vopsea şi materiale similare pe clădiri şi alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Aceştia acoperă pereţii interiori şi plafoanele cu tapet, curăţă suprafeţele exterioare ale clădirilor şi coşurile (industriale), precum şi alte structuri similare. 7131 Zugravi şi asimilaţi Zugravii şi asimilaţii acestora pregătesc suprafeţele clădirilor şi ale altor structuri pentru vopsire (zugrăvire), aplică straturi de protecţie şi decorative de vopsea sau materiale similare ori acoperă pereţii interiori şi plafoanele clădirilor cu tapet sau alte materiale de finisare. 713101 tapetar 713102 zugrav 713103 stucaturist 713104 ignifugator 713105 operator termoprotecţie 7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi Vopsitorii, lăcuitorii şi asimilaţii acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lăcuire pentru a aplica straturi de protecţie pe articolele fabricate sau alte structuri. 713201 lăcuitor lemn 713202 vopsitor industrial 713203 finisor-lăcuitor lemn 713204 vopsitor 713205 vopsitor auto 7133 Curăţitori de faţade Curăţitorii de faţade curăţă suprafeţele exterioare ale clădirilor şi ale altor structuri şi elimină funinginea din hornuri sau coşuri industriale. 713301 coşar 713302 curăţitor de faţade 72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi Muncitorii calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţii acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), montează, întreţin şi repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întreţin şi repară maşini şi instalaţii inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale nepreţioase. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a organizării activităţii, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi natura şi scopul produsului final. 721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi Turnătorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii şi asimilaţii acestora confecţionează matriţe pentru turnarea metalelor, sudează şi taie piese metalice, confecţionează şi repară articole din tablă, instalează, ridică, întreţin şi repară structuri de metale grele, funiculare şi alte echipamente similare. 7211 Formatori şi miezuitori Formatorii şi miezuitorii confecţionează matriţele şi miezurile pentru turnarea metalelor. 721101 modelier lemn 721102 modelier metal 721103 modelator-miezuitor 721104 modelier naval 721105 operator la maşini de brichetat şpan 721106 pregătitor metale vechi pentru retopire 721107 recuperator metale vechi 721108 topitor aliaje tipografie 721109 topitor fontă şi neferoase 721110 topitor, turnător metale şi aliaje neferoase 721111 turnător fontă pe bandă 721112 turnător formator 721113 turnător pregătitor oţelărie 721114 turnător modelier 721115 turnător metale şi neferoase 721116 modelor prototipuri auto 7212 Sudori şi debitatori autogen Sudorii şi debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire şi tăiere, asamblează piese metalice prin fuziune. 721201 brazor 721202 sudor manual cu flacără de gaze 721203 sudor manual cu arc electric 721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux 721205 operator tăiere 721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector 721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector 721208 sudor 7213 Tinichigii-cazangii Tinichigiii-cazangii confecţionează, instalează şi repară articolele şi părţi ale articolelor făcute din foi de tablă, cum ar fi foi de oţel, cupru, cositor, alamă, aluminiu, zinc sau fier galvanizat. 721301 cazangiu recipiente 721302 probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente 721303 tinichigiu carosier 721304 tinichigiu industrial 721305 tinichigiu de şantier 721306 tinichigiu structurist de aviaţie 721307 cazangiu ţevar 721308 cazangiu formator 721309 tinichigiu restaurator 721310 tinichigiu sisteme de acoperişuri şi învelitori 721311 tinichigiu sisteme de ventilaţie 721312 tinichigiu în construcţii 7214 Constructori şi montatori de structuri metalice Constructorii şi montatorii de structuri metalice asamblează, ridică şi demontează cadrele metalice (structurale) ale clădirilor şi alte structuri. 721401 finisor cocleţi 721402 finisor ace şi accesorii 721403 confecţioner capace de carde 721404 confecţioner cocleţi 721405 confecţioner plase din sârmă 721406 formator ţevi prin sudare 721407 lăcătuş construcţii metalice şi navale 721408 lăcătuş de mină 721409 lăcătuş revizie vagoane 721410 lăcătuş mecanic 721411 lăcătuş-montator 721412 presator metale la rece 721413 recondiţioner scule şi utilaje petroliere 721414 şanfrenator 721415 pregătitor, montator, reparator iţe, cocleţi, lamele, spete 721416 repasator garnituri carde 721417 tubulator naval 721418 maşinist la litografiat şi vernisat tablă 721419 maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice 721420 maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu 721421 constructor-montator de structuri metalice 721422 maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor 721423 nituitor 721424 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale 721425 maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor 721426 montator-ajustor spete 721427 lipitor şi protejator spete 721428 tăietor garnituri de carde 721429 maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde 721430 lăcătuş-depanator utilaje calcul 721431 operator la montarea şi conservarea produselor după probe 721432 schelar 721433 confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii 721434 montator faţade şi pereţi cortină 7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat Macaragiii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat montează instalaţii de ridicat pentru mutarea şi poziţionarea echipamentului şi a componentelor de construcţie, se ocupă cu instalarea şi întreţinerea cablurilor pe şantierele de construcţie, clădiri sau alte structuri. 721501 mecanic-montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere 722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi Forjorii, matriţerii şi asimilaţii acestora forjează şi bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, oţel şi alte metale pentru a confecţiona şi a repara diverse tipuri de unelte, echipamente şi alte articole, reglează maşinile-unelte pentru operatori ori montează şi acţionează diverse maşini-unelte; de asemenea, se ocupă cu şlefuirea şi ascuţirea suprafeţelor. 7221 Forjori, fierari şi matriţeri Forjorii, fierarii şi matriţerii se ocupă cu forjarea şi executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, oţel sau alte metale, trefilarea de sârmă pentru fabricarea şi repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole şi similare. 722101 forjor-matriţer 722102 prelucrător mecanic metale preţioase 722103 presator piese din pulberi metalice 722104 ştanţator 722105 presator, ambutisor la cald 722106 forjor manual 722107 forjor-arcurar 722108 forjor mecanic 722109 confecţioner ferodouri 722110 preparator pulberi 722111 cuptorar-termist pentru ferite 722112 fierar/potcovar 722113 formator-presator ferite 722114 finisor ferite 722115 controlor de calitate la forjare 722116 controlor de calitate la turnare 722117 debitator-eboşator 722118 dusisator-polizator 7222 Lăcătuşi şi asimilaţi Lăcătuşii şi asimilaţii acestora confecţionează şi repară unelte făcute la comandă şi pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matriţe, şabloane pentru componente de maşini şi alte articole din metal, folosind unelte de mână şi maşini-unelte pentru prelucrarea metalului la toleranţe precise. 722201 lăcătuş SDV 722202 sculer-matriţer 722203 lăcătuş AMC 722204 lăcătuş mecanică fină 722205 prelucrător prin electroeroziune 722206 lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite 7223 Reglori şi operatori de maşini unelte Reglorii şi operatorii de maşini unelte reglează şi/sau operează diferite maşini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de toleranţe precise. 722301 reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici şi materialelor electrice 722302 reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice 722303 reglor benzi montaj 722304 maşinist la linii automate aşchietoare 722305 reglor maşini de bobinat şi platinat 722306 reglor la maşini de prelucrare mase plastice 722307 reglor maşini-unelte 722308 reglor-montator 722309 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice 722310 reglor şi reglor-conductor la maşini-unelte 722311 conductor de instalaţii 722312 operator la maşini-unelte semiautomate şi automate 722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudură 722314 maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare 722315 degresator-imersioner 722316 uscător electrozi de sudură 722317 maşinist la maşini speciale fără aşchiere 722318 preparator amestec de înveliş 722319 pregătitor sârmă 722320 finisator electrozi de sudură 722321 maşinist la maşini speciale de aşchiere 722322 maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie 722323 operator la maşini-unelte cu comandă numerică 722324 operator la maşini de electroeroziune automate 7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit Operatorii pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit se ocupă cu polizarea şi rectificarea suprafeţelor metalice şi cu ascuţirea uneltelor. 722401 ascuţitor laminate la cald 722402 ascuţitor laminate la rece 722403 ascuţitor-călitor garnituri de carde 722404 ascuţitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic 722405 debitator-şlefuitor perii de maşini electrice 722406 polizator 722407 şlefuitor metale 722408 frezor universal 722409 găuritor-filetator 722410 honuitor, rodator-lepuitor 722411 rabotor-mortezor universal 722412 rectificator universal 722413 strungar universal 722414 broşator 722415 frezor la maşini roţi dinţate 722416 gravor mecanic 722417 rabotor, mortezor roţi dinţate 722418 rectificator dantură caneluri 722419 strungar la strung paralel şi de detalonat 722420 strungar la strung revolver 722421 strungar la strung carusel 722422 strungar la maşini orizontale 722423 strungar la maşini de alezat 722424 strungar la maşini de prelucrat în coordonate 722425 strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate 722426 rectificator piese producătoare de ochiuri 722427 şlefuitor metale cu plumb industria de armament 722428 debitator semifabricate 722429 curăţitor-sablator 723 Mecanici de maşini şi utilaje Mecanicii de maşini şi utilaje montează, instalează, întreţin şi repară motoare, vehicule, maşini agricole sau industriale şi echipamente mecanice similare. 7231 Mecanici de autovehicule Mecanicii de autovehicule montează, instalează, întreţin şi repară motoare, echipamente mecanice şi legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete şi alte autovehicule. 723101 electrician auto 723102 electromecanic auto 723103 mecanic auto 723104 operator standuri încercări 723105 operator pregătire încercări vehicule 7232 Mecanici de motoare de avioane Mecanicii de motoare de avioane se ocupă cu montarea, întreţinerea, repararea şi revizia motoarelor de avioane şi a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice şi pneumatice. 723201 mecanic aviaţie 7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale Mecanicii de maşini agricole şi industriale se ocupă cu montarea, instalarea, examinarea, întreţinerea şi repararea motoarelor, maşinilor agricole şi industriale şi echipamentelor mecanice, cu excepţia vehiculelor cu motor, avioanelor şi motoarelor electrice. 723301 lăcătuş-montator agregate energetice şi de transport 723302 mecanic utilaj 723303 mecanic agricol 723304 motorist 723305 ungător-gresor 723306 operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu 723307 mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale 723308 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor 723309 mecanic maşini agricole 723310 mecanic trolist 7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi Lucrătorii specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţii acestora montează, întreţin şi repară echipamentele mecanice şi similare ale bicicletelor, ricşelor, cărucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile şi echipamentele similare de transport nemotorizate. 73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi Muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitorii tipografi se ocupă cu fabricarea şi repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale preţioase, obiecte de ceramică, vase din porţelan şi sticlă, precum şi obiecte de artizanat făcute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrări de tipografie şi legătorie. Lucrările sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. 731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere Muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere îmbină aptitudinile artistice şi manuale pentru proiectarea, confecţionarea, repararea, ajustarea, reglarea, întreţinerea şi ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase, precum şi a obiectelor din ceramică şi porţelan. Aceştia aplică tehnici tradiţionale şi/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea şi ornamentarea diverselor articole din sticlă, ceramică, materiale textile, paie, piatră, lemn şi articolelor din piele. 7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie Muncitorii calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie confecţionează, calibrează, repară, întreţin, reglează şi montează ceasuri de mână mecanice, pendule, instrumente şi echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice şi, de asemenea, se ocupă cu reglarea acestora pentru o funcţionare corectă. 731101 AMC-ist 731102 armurier 731103 blocator, chituitor, deblocator 731104 ceasornicar 731105 centrator, debordator piese optice 731106 centrator, finisor aparate optice 731107 degresator, curăţător piese şi aparate optice 731108 lipitor lentile şi prisme 731109 montator aparatură optică 731110 optician 731111 optician armament 731112 confecţioner seringi 731113 presator piese optice 731114 reparator aparate foto 731115 reparator stilouri, brichete 731116 reparator umbrele 731117 gravor piese optice 731118 tratamentist piese optice 731119 metrolog şi depanator mecanică fină, tehnică digitală şi analogică (MFTDA) 731120 metrolog verificator 7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale Muncitorii calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confecţionează, asamblează, repară, reglează, restaurează instrumentele muzicale şi realizează acordarea acestora la înălţimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Aceştia, de obicei, se specializează pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percuţie, instrumente de suflat din alamă. 731201 acordor acordeoane, armonici 731202 acordor piane, pianine, orgă, ţambal 731203 caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane 731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane 731205 constructor claviatură 731206 constructor-reparator de acordeoane şi armonici 731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percuţie) 731208 filator corzi pentru piane 731209 montator corp sonor la piane 731210 montator-reglor piane 731211 montator-ajustor de acordeoane 731212 lutier 731213 constructor restaurator de orgi 7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase Giuvaergiii şi lucrătorii în metale preţioase se ocupă cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale preţioase ori pietre preţioase. Aceştia se ocupă cu tăierea, şlefuirea şi fixarea pietrelor preţioase şi semipreţioase, inclusiv diamante, şi gravarea de modele pe bijuterii şi articole din metale preţioase. De asemenea, aceştia se ocupă şi cu tăierea şi şlefuirea diamantelor pentru scopuri industriale. 731301 argintar 731302 bijutier metale preţioase 731303 cizelator 731304 cizelator clişee galvanice 731305 confecţioner ştampile de cauciuc, metal, facsimile 731306 gravor manual 731307 ţintuitor 731308 bijutier metale comune 731309 giuvaergiu 731310 şlefuitor diamante naturale 7314 Olari şi lucrători asimilaţi Olarii şi lucrătorii asimilaţi acestora confecţionează obiecte din ceramică, vase de porţelan, obiecte sanitare, cărămizi, ţigle şi discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul maşinilor. 731401 aplicator de detalii la produse din ceramică 731402 debavurator-retuşor la produse din ceramică fină 731403 turnător produse ceramice 731404 fasonator produse ceramice 731405 glazurator produse din ceramică fină 731406 modelator ceramică 731407 olar ceramică (artizanat) 731408 preparator mase ceramice 731409 presator produse ceramice 731410 râşnitor smalţ 731411 şlefuitor produse din ceramică fină 7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă) Sticlarii (suflătorii, şlefuitorii, tăietorii de sticlă) se ocupă cu suflarea, turnarea, tăierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor. 731501 brigadier la fabricarea sticlei 731502 modelator tuburi spectrale 731503 trăgător, şlefuitor, gradator nivele 731504 prelucrător topitură sticlă la presă 731505 prelucrător topitură sticlă la ţeavă 731506 formator tuburi spectrale 7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică Pictorii decoratori, gravorii pe sticlă şi ceramică decorează articole din lemn, metal, materiale textile, sticlă, ceramică şi alte materiale. Aceştia schiţează, trasează şi pictează litere, cifre, monograme şi desene şi gravează modele ornamentale florale pe sticlă şi alte articole. 731601 pictor decor 731602 gradator vase şi aparate de laborator 731603 gravor produse de sticlă 731604 inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică 731605 pictor pe sticlă şi ceramică 731606 oglindar 7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale Muncitorii calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale aplică tehnici tradiţionale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregăti lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile şi alte materiale, precum şi sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodăresc sau pentru scopuri decorative. Ţesătorii, fabricanţii de pensule şi lucrătorii asimilaţi acestora selectează şi pregătesc materiale, cum ar fi fibre uscate (păr), nailon, ţesături, lemn, sârmă, pentru a face mobilier de răchită, pensule, mături şi o împletitură variată a diferitelor tipuri de coşuri. 731701 confecţioner piese, linguri, spiţe, albii, doniţe, cozi de unelte, şindrilă, ciubere 731702 confecţioner jucării 731703 confecţioner obiecte artizanale din lemn 731704 confecţioner plute 731705 confecţioner garnituri pentru etanşare 731706 pirogravor 731707 rămar poleitor 731708 sculptor în lemn 731709 confecţioner cretă şcolară 731710 traforator manual lemn 731711 dogar manual 731712 rotar caretaş 731713 lumânărar 731714 confecţioner cuţite, brice, brăţări, andrele, agrafe, inele 731715 confecţioner nasturi, piepteni 731716 confecţioner obiecte casnice din deşeuri de aluminiu şi alte metale 731717 confecţioner obiecte din ipsos 731718 confecţioner obiecte din os, scoică, mică etc. 731719 confecţioner corzi din intestine 731720 încadrator tablouri 731721 confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii 731722 confecţioner bidinele, pensule, perii 731723 confecţioner mături 731724 împletitor de nuiele 731725 împletitor obiecte din foi de porumb 731726 împletitor papură 731727 legător de păr 731728 sortator, spălător păr 731729 prelucrător de păr la maşină 731730 prelucrător manual de păr 731731 împletitor din panglică împletită 731732 pieptănător de păr la maşină 731733 fierbător-uscător de păr 7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare aplică tehnici şi modele tradiţionale pentru a produce ţesături, produse tricotate, brodate, ţesute şi alte articole de îmbrăcăminte şi articole de uz casnic, precum şi încălţăminte tradiţională, genţi de mână, curele şi alte accesorii. 731801 confecţioner plase pescăreşti 731802 confecţioner articole hârtie 731803 confecţioner bibelouri din Jenille 731804 decorator în piele 731805 velator-matisor 731806 confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii 731807 ghemuitor 731808 polierator frânghii 731809 cablator frânghii 731810 saluzitor frânghii 731811 confecţioner unelte pescuit din plase 731812 confecţioner îmbrăcare volane în piele 731813 prelucrător de fulgi şi pene 731814 filator 731815 ajutor maistru filator 731816 ţesător 731817 tricoter manual 731818 ajutor maistru ţesător, tricoter 731819 croşetor 731820 împletitor textile 731821 confecţioner preşuri 731822 ţesător restaurator manual covoare 731823 pregătitor şi confecţioner cataloage mostre 731824 confecţioner tricotaje după comandă 731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur) 731826 repasator 731827 aburitor textile 731828 reparator covoare 731829 ţesător manual 731830 cusător mănuşi piele 731831 croitor mănuşi piele 731832 finisor mănuşi piele 731833 croitor-ştanţator articole marochinărie 731834 cusător articole marochinărie 731835 pregătitor articole marochinărie 731836 asamblator-montator articole marochinărie 7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde muncitorii calificaţi în domeniul produselor manufacturiere care efectuează/execută articole de artizanat tradiţional neclasificaţi în altă parte. De exemplu, grupa de bază include muncitorii calificaţi în executarea de produse artizanale în metale nepreţioase şi piatră. 731901 confecţioner manual în metaloplastie 731902 confecţioner proteze dentare 731903 confecţioner proteze ortopedice 731904 confecţioner jaluzele 731905 împletitor fibre plastice 731906 confecţioner flori artificiale 732 Lucrători poligrafi Lucrătorii poligrafi culeg şi aranjează caracterele înainte de imprimare, montează şi acţionează presele de tipărit, leagă şi finisează produsele tipărite, pregătesc şabloanele şi acţionează echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie). 7321 Zeţari şi linotipişti Zeţarii şi linotipiştii corectează, configurează, aranjează şi compun texte şi elemente grafice într-o formă adecvată pentru utilizarea în diverse procese de imprimare şi de reprezentare în alte medii vizuale. 732101 culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist) 732102 culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor) 732103 culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV) 732104 culegător manual (zeţar) 732105 frezor-montator clişee 732106 stereotipar 732107 galvanotipist 732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco) 732109 zincograf 732110 copist formare tipar plan 732111 desenator cromolitograf 732112 şlefuitor-granulator 732113 gravor plăci metalice 732114 gravor plăci litografice 732115 fotogravor 732116 turnător valuri 732117 manipulant cutter-plotter 7322 Tipografi Tipografii montează şi acţionează presele digitale, presele de tipar înalt, presele litografice, maşinile de tipar flexografice, maşinile de tipar adânc (gravură), presele de ziare şi alte prese de imprimare (tipărit). 732201 tipograf turnător la maşinile de turnat text 732202 imprimeur textil 732203 imprimator serigraf 732204 tăietor matriţe serigrafie 732205 serigraf 732206 operator presă de transfer termic 732207 tipograf-tipăritor 732208 dactilo-rotaprint 732209 operator la maşina electronică de gravat 732210 operator la maşinile de fotoculegere (monofoto) 732211 operator tipărituri Braille 732212 heliografist 732213 operator xerox 732214 operator maşini multiplicat 732215 tipograf print digital şi offset 732216 operator la maşina de gravat şi decupat cu laser 732217 operator la maşina de tampografiat 732218 tipograf flexograf 7323 Legători şi lucrători finisare Legătorii şi lucrătorii finisare se ocupă cu legarea cărţilor şi a altor publicaţii şi finisarea produselor tipărite manual sau mecanic. 732301 legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) 732302 colator publicitar 732303 maşinist în legătorie mecanică 732304 strungar şlefuitor tipografie 74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice Tehnicienii la echipamente electrice şi electronice instalează, montează şi întreţin sistemele de instalaţii electrice, echipamentele şi alte dispozitive de transmisie electrică, cabluri şi linii de alimentare, precum şi echipamente şi sisteme electronice şi de telecomunicaţii. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor. 741 Montatori de echipamente electrice Montatorii de echipamente electrice instalează, montează şi întreţin sistemele electrice de cabluri şi echipamentele similare, maşinile electrice şi alte dispozitive electrice şi de transmisie electrică, liniile şi cablurile de alimentare. 7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi Electricienii din construcţii şi asimilaţii acestora se ocupă cu instalarea, întreţinerea şi repararea sistemelor electrice de cabluri şi a echipamentelor şi dispozitivelor similare. 741101 electrician în construcţii 741102 electrician de întreţinere în construcţii 741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare 741104 instalator pentru sisteme termice solare 741105 montator instalaţii solare 741106 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune 741107 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune 741108 electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control 741109 electrician constructor pentru probe şi încercări funcţionale 741110 electrician în construcţii civile şi industriale 7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice Mecanicii şi instalatorii de echipamente electrice se ocupă cu montarea, reglarea, instalarea şi repararea maşinilor electrice şi altor echipamente şi dispozitive electrice în clădiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri. 741201 electrician echipamente electrice şi energetice 741202 bobinator aparataj electric 741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic 741204 bobinator maşini electrice rotative 741205 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearoelectrice 741206 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare 741207 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice 741208 electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice 741209 bobinator transformatoare 741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric 741211 montator, reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee 741212 montator, reglor şi depanator de ascensoare 741213 electrician nave 741214 confecţioner cablaje auto 741215 electromecanic maşini şi echipamente electrice 741216 electromecanic staţie pompare apă-canal 7413 Montatori de linii electrice Montatorii de linii electrice se ocupă cu instalarea, repararea şi asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare şi echipamente similare. 741301 electrician exploatare centrale şi staţii electrice 741302 electrician exploatare reţele electrice 741303 electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane 741304 electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene 741305 electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice 741306 electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice 741307 electrician de întreţinere şi reparaţii 741308 electrician montator de instalaţii automatizate 741309 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport 741310 electrician pentru protecţia catodică 741311 electrician rural 741312 electrician de mină 741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice 742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii Montatorii de echipamente electronice şi de telecomunicaţii se ocupă cu montarea, întreţinerea, reglarea şi repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale şi de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum şi cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor. 7421 Mecanici de echipamente electronice Mecanicii de echipamente electronice se ocupă cu montarea, întreţinerea, reglarea şi repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale şi de birou, instrumentele electronice şi sistemele de control. 742101 electrician depanator utilaje calcul 742102 electronist depanator utilaje calcul 742103 plantator elemente electronice 742104 operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor 742105 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu 742106 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor 7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Muncitorii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se ocupă cu instalarea, repararea şi întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor şi conductorilor, precum şi cu repararea, montarea şi întreţinerea calculatoarelor. 742201 automatist 742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare) 742203 electromecanic radio-radioficare 742204 electromecanic reţele cabluri 742205 electromecanic reţele linii 742206 electromecanic telegrafie, telefonie 742207 electronist telecomunicaţii 742208 jonctor 742209 linior 742210 montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare 742211 electromecanic electroalimentare 742212 muncitor radioelectronist 742213 electromecanic automatizări şi telecomunicaţii 742214 electromecanic 75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi Muncitorii calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi acestora se ocupă cu prelucrarea şi procesarea materiilor prime din agricultură şi pescuit în produse alimentare şi în alte produse, precum şi cu producerea şi repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blană, piele sau alte materiale. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. 751 Muncitori calificaţi în industria alimentară Muncitorii calificaţi din industria alimentară se ocupă cu sacrificarea animalelor, prelucrarea şi pregătirea acestora şi a produselor alimentare conexe pentru consumul uman şi animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prăjituri şi alte produse făinoase, procesarea şi conservarea fructelor, legumelor şi produselor alimentare similare, degustarea şi clasificarea diferitelor produse alimentare şi băuturi sau pregătirea tutunului şi fabricarea de produse din tutun. 7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui Măcelarii şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui se ocupă cu sacrificarea animalelor, curăţarea, tăierea şi pregătirea cărnii şi a peştelui, dezosarea şi pregătirea produselor alimentare sau conservarea cărnii, peştelui şi altor produse alimentare prin uscare, sărare ori afumare. 751101 carmangier 751102 ciontolitor tranşator carne 751103 măcelar 751104 sterilizator 751105 tăietor păsări 751106 lucrător la prelucrarea peştelui 751107 afumător carne 7512 Brutari, patiseri şi cofetari Brutarii, patiserii şi cofetarii prepară diferite tipuri de pâine, prăjituri şi alte produse din făină, precum şi ciocolată şi produse de cofetărie. 751201 brutar 751202 cofetar 751203 patiser 751204 preparator de semifabricate şi preparate culinare 751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie 7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate Lucrătorii în fabricarea produselor lactate se ocupă cu prelucrarea diferitelor tipuri de brânză, unt şi smântână sau a altor produse lactate. 751301 pasteurizator produse lactate 751302 preparator produse lactate 751303 smântânitor 7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor Lucrătorii în conservarea fructelor şi legumelor se ocupă cu prelucrarea şi conservarea fructelor, nucilor (alunelor) şi produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gătire, uscare, sărare sau extracţie de sucuri ori uleiuri. 751401 preparator conserve, legume şi fructe 751402 uscător-deshidrator legume, fructe 751403 preparator castane, dovleac, porumb 751404 lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure 7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi Controlorii de calitate şi degustătorii de mâncăruri şi băuturi verifică, gustă şi clasifică diferitele tipuri de produse agricole, alimentare şi băuturi. 751501 degustător 7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun Lucrătorii în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun pregătesc frunzele de tutun şi fabrică diferite produse din tutun. 751601 condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor 752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi Muncitorii calificaţi în tratarea lemnului şi alţi lucrători asimilaţi acestora se ocupă cu tratarea şi prelucrarea lemnului, producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire şi produse similare din lemn, executarea, decorarea şi repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor şi a altor produse din lemn. Aceştia folosesc unelte manuale specializate şi montează, operează şi supraveghează echipamentele, instalaţiile şi maşinile-unelte de prelucrare a lemnului. 7521 Lucrători în tratarea lemnului Lucrătorii în tratarea lemnului se ocupă cu acţionarea şi supravegherea echipamentelor şi maşinilor de prelucrare şi tratare a lemnului utilizate pentru îndepărtarea scoarţei de pe buşteni, la producerea de aşchii de lemn, la uscarea şi tratarea lemnului şi la producerea de plăci aglomerate, plăci dure, plăci de izolare, placaje, furnire şi produse similare din lemn. 752101 vopsitor lemn 752102 pregătitor paste chimice 752103 pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme 752104 uscător, aburitor material lemnos 7522 Ebenişti şi asimilaţi Ebeniştii şi lucrătorii asimilaţi acestora produc, decorează şi repară mobilier din lemn, căruţe şi alte vehicule, roţi, piese de schimb, accesorii, modele şi alte produse din lemn utilizând maşini de prelucrare a lemnului, maşini-unelte şi alte unelte de mână specializate. 752201 tâmplar universal 752202 tâmplar carosier 752203 tâmplar manual/artizanal 752204 marangoz-călăfătuitor 752205 asamblator lăzi 752206 confecţioner-montator produse din lemn 752207 curbător-montator butoaie din lemn 752208 tâmplar manual la presare şi încleiere 752209 corhănitor 752210 tâmplar manual ajustor montator 752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor 752212 marangoz cală-tachelagiu 752213 şlefuitor, lustruitor 752214 pregătitor suprafeţe pentru lăcuit 752215 gardinator 752216 confecţioner-montator cercuri la butoaie 752217 decupator lamele din lemn pentru lăzi 752218 preparator-dozator adezive, răşini, lacuri şi emailuri în industria lemnului 752219 tâmplar restaurator 752220 restaurator şarpante şi structuri din lemn 752221 tâmplar binale 7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn Reglorii şi operatorii la maşini de prelucrat lemn montează şi monitorizează maşinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi maşini de tăiere de precizie, maşini de rindeluit, maşini de alezat, strunguri şi maşini de sculptat în lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii şi alte produse din lemn. 752301 strungar în lemn 752302 reglor maşini de prelucrat lemn 752303 tăietor de precizie în lemn 752304 confecţioner articole speciale din lemn 752305 confecţioner parchete 752306 confecţioner cutii chibrituri din furnir 752307 impregnator-uscător chibrituri 752308 confecţioner gămălii chibrituri 752309 maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri 752310 pastator cutii de chibrituri 752311 fasonator calapoade 752312 montator accesorii pentru calapoade 752313 finisor calapoade 752314 circularist la tăiat lemne de foc 752315 curbător lemn 752316 gradator rechizite şi articole tehnice din lemn 752317 tâmplar mecanic la croit şi dimensionat 752318 tâmplar mecanic la rindeluit 752319 tâmplar mecanic la frezat şi găurit 752320 tâmplar mecanic la strunjit 752321 tâmplar mecanic la şlefuit 752322 confecţioner mine pentru creioane 752323 înnobilator scândurele pentru creioane 752324 fasonator creioane şi tocuri 752325 finisor creioane şi tocuri 752326 preparator paste chimice pentru chibrituri 752327 confecţioner cutii chibrituri din carton 752328 operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului 753 Lucrători în industria textilă şi confecţii Lucrătorii din industria textilă şi confecţii se ocupă cu ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite, proiectarea şi fabricarea de confecţii textile, produse din piele sau blană, repară, reînnoiesc şi decorează articolele de îmbrăcăminte, mănuşi şi alte produse textile, concep modele de îmbrăcăminte, instalează, repară şi înlocuiesc tapiţeria mobilierului, aparatelor ortopedice şi accesoriilor de automobile, taie, răzuiesc, tăbăcesc, lustruiesc şi vopsesc pieile de animale, modifică şi repară încălţăminte şi articole din piele. 7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri Croitorii, confecţionerii (de îmbrăcăminte), blănarii şi pălărierii se ocupă cu fabricarea, ajustarea, modificarea şi repararea articolelor de îmbrăcăminte croite sau confecţionate manual. Aceştia execută îmbrăcăminte la comandă, cum ar fi costume, paltoane şi rochii din materiale textile, piele fină, blană şi alte materiale, sau confecţionează pălării şi peruci conform specificaţiilor clienţilor şi ale producătorilor de îmbrăcăminte. 753101 croitor 753102 lenjer, confecţioner lenjerie după comandă 753103 confecţioner pălării 753104 ajutor maistru croitor 753105 plior confecţii 753106 modistă 753107 ceaprazar-şepcar 753108 curăţitor-reparator pălării 753109 retuşier confecţii 753110 blănar-confecţioner îmbrăcăminte din blană, după comandă 753111 confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, după comandă 753112 cojocar 753113 confecţioner, prelucrător în industria textilă 7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare Confecţionerii de şabloane şi tipare se ocupă cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din textile şi produse din piele sau blană. Aceştia trasează, taie, modelează materiale textile, piele fină şi alte materiale conform planurilor sau specificaţiilor privind fabricarea de articole de îmbrăcăminte, pălării şi şepci, mănuşi şi produse diverse. 753201 croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă 753202 multiplicator şabloane croitorie 753203 confecţioner corsete 753204 confecţioner reparator cravate 753205 planimetror şabloane 753206 croitor confecţioner costume teatru 7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi Lucrătorii în broderie şi asimilaţii acestora se ocupă cu coaserea, repararea şi decorarea articolelor de îmbrăcăminte, mănuşilor şi altor produse din materiale textile, blană, piele fină şi alte materiale, precum şi cu fabricarea de corturi, vele, copertine şi prelate. Aceştia lucrează în principal manual, utilizând ac şi aţă, dar pot efectua unele sarcini folosind maşini de cusut. 753301 broder manual 753302 stopeur 753303 remaieur ciorapi 753304 broder manual-mecanic 753305 broder la gherghef 7534 Tapiţeri şi asimilaţi Tapiţerii şi asimilaţii acestora instalează, repară şi înlocuiesc tapiţeriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor şi accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferată, avioanelor, navelor şi altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapiţerie. De asemenea aceştia confecţionează şi repară perne, pături şi saltele. 753401 tapiţer 753402 saltelar 753403 plăpumar 7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii Tăbăcarii şi alţi muncitori în prelucrarea pieii taie, răzuiesc, curăţă, tăbăcesc, şlefuiesc şi vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele şi blănuri finisate pentru confecţionarea de articole de îmbrăcăminte şi alte produse. 753501 meşteşugar argăsitor 753502 meşteşugar cenuşeritor 753503 meşteşugar finisor mineral 753504 meşteşugar finisor vegetal 753505 meşteşugar sortator în industria pielăriei 7536 Cizmari şi asimilaţi Cizmarii şi asimilaţii acestora fabrică, modifică şi repară încălţăminte standard realizată la comandă sau ortopedică şi articole din piele naturală ori sintetică, cum ar fi bagaje, genţi de mână şi curele (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte din piele, pălăriilor şi mănuşilor), sau participă la fabricarea pantofilor şi articolelor similare. Aceştia decorează şi finisează pantofii, bagajele, genţile de mână şi curelele. 753601 cizmar-confecţioner încălţăminte, după comandă 753602 confecţioner articole din piele şi înlocuitori 753603 confecţioner încălţăminte ortopedică 753604 curelar, confecţioner harnaşamente 753605 marochiner-confecţioner marochinărie, după comandă 753606 opincar 753607 tălpuitor (confecţioner-reparaţii încălţăminte) 754 Alţi muncitori calificaţi Alţi muncitori calificaţi desfăşoară activităţi sub suprafaţa apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, poziţionează, montează şi detonează explozibile, inspectează şi testează materii prime, produse şi componente fabricate, elimină organismele nedorite pentru prevenirea deteriorării culturilor agricole, clădirilor şi altor structuri. Această grupă de bază include ocupaţii din domeniul comercial şi meşteşugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 - Muncitori calificaţi şi asimilaţi. 7541 Scafandri Scafandrii desfăşoară activităţi sub suprafaţa apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara şi înlătura echipamente şi structuri, efectuează, supraveghează teste şi experimente, armează explozibile, fotografiază structuri sau viaţa marină ori găsesc şi recuperează obiecte şi persoane dispărute. 754101 scafandru 754102 scafandru lucrător subacvatic 754103 scafandru şef grup 754104 scafandru şef utilaj 754105 scafandru greu 754106 operator barocameră 754107 scafandru salvator 754108 şef de scufundare 754109 tehnician de scufundare 7542 Artificieri Artificierii se ocupă cu poziţionarea, montarea şi detonarea de explozibile la exploatările miniere, cariere şi şantiere de demolare. 754201 artificier de mină 754202 artificier la lucrări de suprafaţă 754203 pirotehnician cinematografie şi teatru 7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi) Sortatorii şi controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi) verifică, testează, sortează, iau eşantioane şi cântăresc materiile prime, componentele fabricate şi bunurile necomestibile produse sau vândute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate şi pentru a identifica defectele, uzura şi abaterile de la specificaţii, precum şi pentru clasificarea şi sortarea acestora în funcţie de calitatea lor. 754301 controlor calitate 7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie Lucrătorii specializaţi în servicii de erbicidare şi de dezinsecţie utilizează produse chimice pentru a elimina insectele dăunătoare, animalele mici, plantele sălbatice şi alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, clădirilor şi a altor structuri şi împrejurimile acestora, precum şi pentru a preveni riscurile asupra sănătăţii. 7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde ocupaţiile din domeniul comercial şi meşteşugăresc neclasificate în altă parte în grupa majoră 7 - Muncitori calificaţi şi asimilaţi. De exemplu, această grupă de bază include lucrătorii care se ocupă cu modelarea, tăierea, şlefuirea şi lustruirea lentilelor optice. 8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente Operatorii la instalaţii şi maşini, asamblorii de maşini şi echipamente acţionează şi supraveghează maşini şi echipamente industriale şi agricole la faţa locului sau dirijează de la distanţă prin telecomandă, conduc trenuri, autovehicule, utilaje şi echipamente mobile sau asamblează produse din părţi componente, conform specificaţiilor şi procedurilor precizate. Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi cunoaşterea maşinilor şi echipamentelor industriale şi agricole, precum şi abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta la inovaţiile tehnologice. 81 Operatori la maşini şi instalaţii Operatorii la maşini şi instalaţii acţionează şi supraveghează, la faţa locului sau prin ghidare de la distanţă prin telecomandă, instalaţii industriale, maşini şi echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integrantă a funcţionării. Activitatea desfăşurată în principal necesită experienţă şi înţelegerea maşinilor şi echipamentelor industriale care sunt acţionate şi supravegheate. Abilitatea de a face faţă vitezei de funcţionare a maşinilor şi de a se adapta inovaţiilor tehnologice este adesea necesară. 811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor Operatorii la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor acţionează şi supraveghează instalaţiile şi maşinile (utilajele) care extrag roci şi minereuri din pământ, prelucrează minereurile şi piatra, forează puţuri, fabrică şi finisează produse din ciment şi piatră. 8111 Mineri şi lucrători în carieră Minerii şi lucrătorii în carieră acţionează instalaţiile, maşinile şi instrumentele manual pentru a extrage piatră, minereuri şi depozite nemetalice din minele şi carierele subterane şi de suprafaţă. 811101 miner în subteran 811102 miner la suprafaţă 811103 miner în subteran pentru construcţii 811104 maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor 811105 semnalist-cuplător 811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate 811107 trolist 8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor Operatorii la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor acţionează şi monitorizează maşinile şi echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor şi pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioară), pentru utilizare imediată sau pentru o prelucrare ulterioară. 811201 brichetator cărbune 811202 distilator la prepararea cărbunelui 811203 operator la prepararea minereurilor 811204 operator la sfărâmarea minereurilor 811205 prăjitor minereu 811206 prelucrător mică 811207 spălător la prepararea cărbunilor 811208 flotator la prepararea cărbunilor 811209 separator la prepararea cărbunilor 811210 morar la maşini de mărunţit roci 811211 tocător la maşini de mărunţit roci 811212 concasorist 811213 operator mineralurg 8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului Operatorii la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului se ocupă cu reglarea, asamblarea şi acţionarea utilajelor (instalaţiilor) de foraj şi a echipamentelor similare pentru săparea puţurilor, extragerea minereurilor, lichidelor şi gazelor sau pentru diverse alte scopuri. 811301 operator extracţie ţiţei 811302 sondor la foraj manual 811303 operator-prospector lucrări geologice şi geofizice 811304 operator transport pe conducte singulare gaze 811305 operator extracţie gaze 811306 operator extracţie ţiţei în subteran 811307 operator extracţie sare în salină 811308 operator măsurători speciale sonde 811309 operator lucrări speciale sonde 811310 sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde 811311 sondor la intervenţii de sonde 811312 sondor la punerea în producţie 811313 primitor-preparator produse fluide 811314 operator flotare produse fluide 8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale Operatorii la maşinile de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) pentru fabricarea şi finisarea prefabricatelor din beton, bitum şi produse din piatră şi pregătirea pietrei pentru construcţii. 811401 cuptorar lianţi 811402 fasonator produse din azbociment 811403 finisor produse din azbociment 811404 morar lianţi 811405 preparator pastă de azbociment 811406 tratamentist produse din azbociment 811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare 811408 maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat 811409 operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală 811410 confecţioner garnituri din azbest 812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor Operatorii la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor operează, acţionează şi supraveghează maşinile (instalaţiile) şi echipamentele de comandă cu o unică funcţie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea şi finisarea minereurilor şi metalelor. 8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor Operatorii la instalaţiile de prelucrare a metalelor acţionează, monitorizează, reglează şi întreţin maşinile (instalaţiile) şi echipamentele cu funcţia unică de prelucrare şi transformare a minereurilor, precum şi pentru a îmbunătăţi, căli, lamina şi extruda metalele. 812101 cocsar 812102 furnalist 812103 oţelar 812104 pregătitor materiale de şarje 812105 melanjorist 812106 operator oxizi de plumb 812107 dezbătător lingouri 812108 metalurgist pulberi din oxid de fier 812109 curăţitor lingouri 812110 preparator la concentratele miniere 812111 topitor la concentrate miniere 812112 rafinator metale neferoase 812113 electrometalurgist 812114 condiţioner-finisor 812115 turnător fontă 812116 granulator zgură 812117 epurator gaze 812118 maşinist suflante 812119 pregătitor de şarje 812120 dozator la producerea aglomeratului 812121 aglomeratorist 812122 maşinist exhaustor 812123 operator separare magnetică 812124 laminator semifabricate, profiluri tablă şi platbandă 812125 laminator, presator ţevi plumb 812126 topitor, turnător metale preţioase 812127 laminator sârmă 812128 laminator tablă subţire 812129 laminator de bandaje şi discuri 812130 laminator de ţevi 812131 laminator pe laminoare continue 812132 laminator de benzi la rece 812133 presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune 812134 alimentator-încălzitor de materiale 812135 operator la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor 812136 laminator 812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate 812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite 812139 călitor prin inducţie sau cu flacără 812140 călitor scule 812141 termist-tratamentist 812142 operator la instalaţii de tratament termic cu procesare 812143 operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic 812144 finisor laminate şi trefilate 812145 decapator 812146 regulator ţevi 812147 trefilator, trăgător 8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice Operatorii la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice acţionează şi supraveghează echipamentele care finisează şi acoperă cu metal articole sau părţi (componente), pentru a le asigura o rezistenţă îmbunătăţită la coroziune şi uzură (abraziune), în scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietăţile electrice sau magnetice. 812201 galvanizator 812202 metalizator prin pulverizare 812203 metalizator prin cufundare în metal topit 812204 confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive 812205 emailator 812206 operator la confecţionarea materialelor electroizolante 812207 matisor cabluri 812208 metalizator-termist 812209 arzător email 812210 emailator insigne şi decoraţii 812211 emailator firme şi decoruri 812212 emailator prin pudrare 812213 emailator prin pulverizare 812214 preparator email 812215 emailator prin imersiune 812216 acoperitor metale 812217 poleitor filiere 812218 protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă 812219 confecţioner izolaţii la conductori electrici 812220 confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri 812221 confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici 812222 pregătitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii 812223 preparator electrolit şi amestec depolarizator 812224 confecţioner şi legător depolarizator 812225 asamblator elemente şi baterii galvanice 812226 confecţioner de elemente galvanice 812227 confecţioner celule de electroliză 813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor chimice şi fotografice acţionează şi supraveghează maşinile care procesează o varietate de produse chimice şi alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaletă, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice. 8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor chimice acţionează şi supraveghează utilajele care amestecă, prelucrează şi ambalează o gamă largă de produse chimice. 813101 operator la maşini de măcinare fină (produse chimice) 813102 operator la maşini de fragmentare (produse chimice) 813103 operator la maşini de amestecare (produse chimice) 813104 operator la instalaţii de ardere 813105 uscător în industria chimică 813106 preparator în industria chimică 813107 sinterizator 813108 operator la fabricarea sticlei 813109 împâslitor pânză sticlă 813110 filator fibre sticlă 813111 preparator amestec şi topitor sticlă 813112 operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă 813113 extractorist în chimie 813114 fermentator în chimie 813115 concentrator-purificator în chimie 813116 extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină 813117 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice 813118 distilator în industria chimică 813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice 813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor 813121 operator chimist la fabricarea coloranţilor 813122 operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex 813123 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase 813124 operator lacuri electroizolante 813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric 813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie 813127 operator cracare, deformare şi fabricare bitum 813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice 813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs 813130 producător de fire şi fibre sintetice 813131 operator la fabricarea pieii sintetice 813132 preparator ferodouri 813133 finisor universal ferodouri 813134 operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi 813135 operator la fabricarea săpunurilor 813136 operator la produse odorante sintetice 813137 operator la fabricarea detergenţilor 813138 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure 813139 preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre 813140 preparator prafuri de spălat şi curăţat 813141 preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie 813142 preparator ser vaccin 813143 condiţioner finisor produse explozive 813144 confecţioner fitile 813145 confecţioner produse pirotehnice 813146 nitrator 813147 pregătitor la produse explozive 813148 preparator la produse explozive 813149 confecţioner cartuşe de vânătoare 813150 operator la tragere şi muniţie 813151 operator la pregătirea, conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei 813152 pregătitor, completator de echipamente tehnice şi SDV-uri 813153 delaborator muniţie 813154 operator la producerea sodei şi produselor clorosodice 813155 operator la fabricarea altor produse chimice 8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice Operatorii la maşinile şi instalaţiile destinate fabricării produselor fotografice acţionează şi supraveghează echipamentele care produc filme şi hârtie fotografică şi care procesează prin expunere filmele fotografice şi realizează fotografii. 813201 fotoceramist 813202 fotocopist 813203 fotopoligraf 813204 fotoreproducător 813205 montator filme 813206 retuşor clişee 813207 pregătitor hârtie fotosensibilă 813208 operator la fabricarea filmelor fotografice 814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie acţionează şi supraveghează maşinile (utilajele) de malaxat şi amestecare a cauciucului şi a compuşilor din cauciuc, care produc diferite componente şi produse din cauciuc natural şi sintetic şi din materiale plastice sau produc produse diferite din hârtie, carton şi materiale similare. 8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc acţionează şi monitorizează maşinile (utilajele) de malaxat şi amestecare a cauciucului şi a compuşilor din cauciuc şi produc diferite componente şi produse din cauciuc natural şi sintetic, cum ar fi încălţăminte turnată în tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope. 814101 preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc 814102 pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare 814103 confecţioner de produse industriale din cauciuc 814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc 814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc 814106 operator la prelucrarea cauciucului 814107 confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc 814108 finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc 814109 calandror la finisarea cauciucului 814110 pregătitor regenerare cauciuc 814111 devulcanizator regenerare cauciuc 814112 rafinator regenerare cauciuc 814113 dozator prelucrare cauciuc 814114 impregnator produse din cauciuc 814115 profilator produse din cauciuc 814116 ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc 814117 cusător piese la încălţăminte din cauciuc 814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese 814119 vulcanizator la autoclavă 814120 preparator cauciuc electroizolant 814121 vălţar cauciuc electroizolant 814122 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate 814123 maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică) 814124 maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante 814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare 814126 condiţioner-finisor produse din cauciuc 814127 croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc 814128 pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc 814129 preparator plăci de etanşare comprimate 814130 operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor 8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din plastic acţionează şi supraveghează maşinile şi utilajele de malaxat şi amestecare a compuşilor pentru a obţine materiale plastice şi care fabrică diferite componente şi articole din plastic. 814201 preparator mase plastice 814202 vălţar calandru mase plastice 814203 operator la prelucrarea maselor plastice 814204 presator mase plastice 814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice 814206 creator, modelier mase plastice 814207 operator la confecţionarea discurilor fonografice 814208 operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD 814209 operator mase plastice 814210 operator maşini de termoformatare 8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie acţionează şi supraveghează maşinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi şi alte obiecte din hârtie, carton şi materiale similare. 814301 cartonagist 814302 operator la maşina de laminat 815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele Operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele acţionează şi supraveghează diverse tipuri de utilaje care pregătesc, prelucrează şi tratează fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifică şi repară încălţămintea, articolele de îmbrăcăminte şi fabrică sau curăţă materialele textile ori blana şi articolele din piele. 8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură Operatorii la maşinile şi utilajele de filatură acţionează şi supraveghează maşinile care pregătesc fibrele şi filează, răsucesc şi înfăşoară firele din fibre textile naturale. Acestea răsucesc două sau mai multe fire pentru obţinerea unor fire mai rezistente şi tratează materialele textile pentru a le face compacte şi rezistente la apă. 815101 decapsulator 815102 decuscutor 815103 topitor in şi cânepă 815104 meliţator in şi cânepă 815105 înnobilator in şi cânepă 815106 scuturător in şi cânepă 815107 lucrător în bataje (bătător) 815108 destrămător 815109 carbonizator textile 815110 scuturător 815111 pregătitor amestecuri în filaturi 815112 cardator 815113 laminator benzi din fibre 815114 pieptănător 815115 zdrobitor şi uleiator textile 815116 operator maşini puitoare 815117 formator mănuşi fibre liberiene 815118 montator la lipit ace 815119 curăţitor-şlefuitor garnituri carde 815120 cilindror în filaturi 815121 disponent în filaturi 815122 pregătitor gogoşi de mătase (fierbător) 815123 prelucrător fire de mătase din gogoşi (filator) 815124 înnodător fire de mătase naturală 815125 finisor fire de mătase naturală 815126 prelucrător deşeuri gogoşi de mătase naturală 8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat Operatorii la maşinile de ţesut şi tricotat acţionează şi supraveghează maşinile de ţesut şi tricotat care prelucrează firele în produse ţesute, neţesute şi tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, frânghii, ţesături pentru uz industrial, pasmanterie şi articole de îmbrăcăminte tricotate, sau care cos şi brodează ţesături. 815201 operator la maşini de tricotat rectiliniu 815202 operator la deservirea războaielor de ţesut 815203 şnuruitor Jaqard 815204 operator la maşini de tricotat circular 815205 operator sculuitor 815206 operator canelator 815207 operator la maşini de urzit 815208 operator încheietor fire 815209 operator năvăditor, lipitor, înnodător fire 815210 operator bobinator-dublator 815211 operator batirator fire 815212 operator răsucitor fire 815213 pâslitor 815214 confecţioner polizoare din pâslă 8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor Operatorii la maşinile şi utilajele pentru industria confecţiilor acţionează şi supraveghează maşinile de cusut care fabrică, repară, ţes şi restaurează materiale textile, articole de îmbrăcăminte din blană, piele şi materiale sintetice sau brodează desene decorative (ornamentale) pe confecţii ori alte materiale. Aceştia acţionează maşinile care fac găuri pentru nasturi şi maşinile de găurire pentru capse şi coasere în jurul găurilor şi a nasturilor pe articolele de îmbrăcăminte. 815301 operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice 815302 operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori 815303 operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană 815304 operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele 815305 încadrator confecţii 815306 rihtuitor confecţii 815307 pregătitor-lansator confecţii 815308 şpănuitor confecţii 815309 tăietor confecţii 8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile Operatorii la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile acţionează şi supraveghează maşinile care albesc, vopsesc sau efectuează alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor. 815401 operator gazator textile 815402 operator descleietor textile 815403 operator degamator textile 815404 operator spălător textile 815405 operator albitor textile 815406 operator fierbător textile 815407 operator mercerizator textile 815408 operator pregătitor chimicale în industria textilă 815409 operator vopsitor textile 815410 operator imprimeur textile 815411 confecţioner şabloane şi cilindri de imprimat 815412 operator apretor textile 815413 operator calandor-govrator textile 815414 operator impregnator textile 815415 operator decator 815416 operator presator ţesături textile (storcător textile) 815417 operator fixator textile 815418 operator piuar 815419 operator scămoşetor 815420 operator tunsător textile 815421 operator curăţitor chimic 815422 operator metrar-volator-dublator textile 815423 operator tăietor textile 815424 operator uscător textile 815425 operator îngreunător mătase naturală 815426 naphtolator la imprimerie 815427 vaporizator la imprimerie 815428 confecţioner şabloane la imprimerie 815429 presator axe la cilindrul de imprimat 815430 operator universal - spălător textile şi curăţitor chimic 8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor Operatorii la maşinile pentru tratarea blănurilor şi pieilor acţionează şi supraveghează diferite maşini care pregătesc pielea sau tratează pielea cu blană ori lână. Aceştia răzuiesc, curăţă, tăbăcesc, lustruiesc şi vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele şi blănuri finisate. 815501 operator cenuşeritor 815502 operator tăbăcitor mineral argăsitor 815503 operator tăbăcitor vegetal 815504 operator finisor mineral 815505 operator finisor vegetal 815506 operator argăsitor 815507 operator sortator în industria pielăriei 815508 vopsitor îmbrăcăminte din blană 8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei Operatorii la maşinile şi utilajele din industria încălţămintei acţionează şi supraveghează maşinile care produc şi repară încălţămintea standard sau specială, genţile de mână şi alte accesorii, confecţionate, în principal, din piele. 815601 operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre 815602 operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate 815603 croitor-ştanţator piese încălţăminte 815604 pregătitor piese încălţăminte 815605 cusător piese din piele şi înlocuitori 815606 trăgător feţe pe calapod 815607 tălpuitor industrial 815608 finisor încălţăminte 8157 Operatori la maşini de spălat Operatorii la maşinile de spălat acţionează maşinile de spălat, de curăţare chimică, de călcat şi maşinile de tratare a ţesăturilor din spălătoriile şi unităţile de curăţare chimică. 8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde operatorii la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 815 - Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele. De exemplu, grupa de bază include pe cei care lucrează în acţionarea şi supravegherea maşinilor care fabrică pălării, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi împletituri ori alte ornamente. 815901 operator la confecţionarea industrială a pălăriilor 815902 croitor confecţii industriale din blană 815903 operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi protecţie, din piele şi înlocuitori 815904 cusător confecţii industriale din blană 815905 pregătitor confecţii industriale din blană 815906 finisor confecţii industriale din blană 815907 operator textile neţesute 816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare Operatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare acţionează şi supraveghează maşinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea şi alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor şi frunzelor de tutun. 8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare Operatorii la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare acţionează şi supraveghează maşinile utilizate la sacrificarea animalelor, tranşarea cărnii, coacerea, congelarea, încălzirea, măcinarea, amestecarea şi alte procese de preparare a produselor alimentare, băuturilor şi frunzelor de tutun. 816001 operator la prepararea conservelor din carne, peşte şi în amestec legume şi peşte 816002 operator la valorificarea subproduselor de abator 816003 tripier 816004 preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii 816005 preparator făină din peşte 816006 topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial 816007 operator la fabricarea mezelurilor 816008 colector şi sortator păr 816009 preparator ulei de copite 816010 colector şi preparator făină, sânge, carne, oase 816011 curăţitor piei 816012 valorificator glande 816013 preparator pepsină, cheag 816014 măţar 816015 operator la prepararea brânzeturilor 816016 operator la prepararea produselor lactate 816017 operator centru de răcire lapte 816018 operator la fabricarea untului 816019 preparator conserve lapte şi lactoză 816020 morar 816021 operator la fabricarea nutreţurilor combinate 816022 preparator boia de ardei 816023 preparator muştar 816024 preparator extracte, arome şi esenţe 816025 decorticator crupe 816026 operator la prepararea produselor zaharoase 816027 operator la fabricarea produselor făinoase 816028 preparator îngheţată 816029 operator la fabricarea biscuiţilor 816030 preparator napolitane 816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale 816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe 816033 operator la fabricarea zahărului 816034 condiţioner miere 816035 preparator de produse apicole 816036 preparator surogate cafea 816037 operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale 816038 operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun 816039 preparator halva 816040 operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare 816041 operator la fabricarea berii 816042 operator la fabricarea malţului 816043 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie 816044 vinificator-pivnicer 816045 fermentator oţet 816046 operator la fabricarea glucozei 816047 preparator băuturi răcoritoare 816048 preparator rachiuri industriale şi lichioruri 816049 distilator rachiuri naturale 816050 operator la fabricarea amidonului şi dextrinei 816051 preparator coniac 816052 preparator vermut 816053 preparator şampanie 817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei supraveghează, acţionează şi controlează echipamentele automate utilizate la tăierea lemnului şi prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum şi la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară. Operatorii la maşinile de fabricat celuloză acţionează şi supraveghează diferite tipuri de maşini şi echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloză. 8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei Operatorii la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei acţionează şi supraveghează maşinile multifuncţionale de control al proceselor industriale şi echipamentele de prelucrare ce controlează procesarea lemnului, celulozei şi a altor materiale din celuloză. 817101 pregătitor lemn, stuf, paie 817102 preparator pastă 817103 fierbător-spălător celuloză, hârtie 817104 albitor pastă hârtie 817105 confecţioner tambur filigranare 817106 maşinist la deshidratare pastă hârtie 817107 finisor hârtie, carton, mucava 817108 confecţioner produse igienico-sanitare 8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului Operatorii la instalaţiile de prelucrare a lemnului acţionează şi controlează echipamentele automatizate utilizate la tăierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului şi fabricarea placajelor, precum şi la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioară. 817201 confecţioner rondele din plută 817202 confecţioner bastoane din plută 817203 confecţioner colaci şi centuri de salvare 817204 maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută 817205 maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută 817206 confecţioner plăci izolatoare 817207 aburitor plută 817208 pregătitor lemn aşchietor 817209 pregătitor aşchii 817210 încleietor plăci aglomerate 817211 formator presator plăci brute 817212 formator finisor plăci 817213 tocatorist-defibratorist 817214 filtrator-deshidratorist 817215 presator PFL 817216 tratamentist PFL 817217 formator PFL 817218 impregnator la înnobilare PFL 817219 fasonator-sortator filme 817220 presator la înnobilare PFL 817221 formator la înnobilare PFL 817222 finisor la înnobilare PFL 817223 pregătitor PFL şi hârtie pentru filme 817224 gaterist la tăiat buşteni 817225 tăietor la ferăstrău panglică 817226 fasonator cherestea 817227 desenator-însemnator cherestea 817228 decupator furnire 817229 derulatorist 817230 fasonator-uscător furnire 817231 frezor-îmbinător furnire tehnice 817232 presator produse stratificate 817233 formator şlefuitor produse stratificate 817234 preparator PPF 817235 miezuitor panele şi plăci celulare 817236 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri 818 Alţi operatori la maşini şi utilaje Această grupă de bază include operatorii la maşinile şi utilajele fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 - Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi frânghii înnădite. 8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică acţionează şi supraveghează cuptoarele, furnalele şi alte maşini şi echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, porţelanului, ţiglei sau cărămizilor. Aceştia acţionează maşinile pentru reglarea temperaturii, călirea şi decorarea obiectelor din sticlă şi ceramică. 818101 topitor sticlă 818102 prelucrător de topituri la semiautomate 818103 prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi 818104 prelucrător de tuburi şi baghete 818105 cuptorar recoacere sticlă 818106 confecţioner termosuri 818107 tăietor produse din sticlă 818108 şlefuitor produse din sticlă 818109 arzător produse din sticlă 818110 sablator produse din sticlă 818111 argintar produse din sticlă 818112 operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului 818113 operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă 818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticlă 818115 operator la maşini de inscripţionat 818116 prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă 818117 operator la instalaţii de tras şi laminat geam 818118 turnător geam 818119 preparator vată de sticlă 818120 tăietor geam 818121 şlefuitor/sablator geam 818122 securizator geam 818123 pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei 818124 strungar produse ceramice 818125 cuptorar ceramică fină şi decor 818126 arzător produse ceramice 818127 operator la fabricarea produselor refractare 818128 operator la fabricarea produselor abrazive 818129 operator la fabricarea produselor din cărbune 818130 operator abrazive pe suporţi 818131 finisor produse abrazive 818132 granulator/sortator abrazive 818133 cuptorar produse abrazive 818134 preparator-presator abrazive 818135 cuptorar produse refractare 818136 formator produse refractare 818137 preparator-presator produse din cărbune 818138 cuptorar produse din cărbune 818139 finisor produse din cărbune 818140 prelucrător produse ceramice prin extrudare 818141 discuitor de produse ceramice la maşini 818142 prelucrător produse ceramice prin injectare 818143 armator de izolatori electrici (prelucrător produse electrotehnice) 8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane Fochiştii la maşinile cu abur şi cazane întreţin şi acţionează diferitele tipuri de maşini cu abur, cazane, turbine şi echipamente auxiliare care furnizează energie şi alte servicii utilitare pentru clădirile comerciale, industriale şi instituţionale, pe şantiere şi la bordul navelor sau vaselor autopropulsate. 818201 fochist locomotivă cu abur 818202 fochist la maşini cu abur 818203 maşinist la instalaţii pentru încălzit tren 818204 fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte 818205 ajutor fochist 818206 fochist pentru cazane mici de abur 818207 fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune 818208 fochist pentru cazane conduse de calculator 8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat Operatorii la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat acţionează şi supraveghează maşinile care cântăresc, ambalează şi etichetează diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse. 818301 maşinist la maşini de ambalat 818302 operator la maşina de etichetat 8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază include operatorii la utilajele şi maşinile fixe neclasificaţi în altă parte în subgrupa majoră 81 - Operatori la maşini şi instalaţii. De exemplu, grupa de bază include operatorii maşinilor care fabrică cabluri şi funii înnădite. 818901 operator la roboţi industriali 818902 operator la tratarea şi epurarea apelor uzate 818903 operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile 818904 operator generatoare terestre sonice şi cu agent activ de însămânţare 818905 operator punct de lansare 818906 pompagiu 818907 compresorist 818908 operator montaj linii automate 82 Asamblori Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse şi echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare. 821 Asamblori Asamblorii se ocupă cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse şi echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrător la altul de-a lungul liniilor de asamblare. 8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice Asamblorii de maşini şi echipamente mecanice asamblează, în conformitate cu procedurile strict stabilite, părţi componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor şi aeronavelor. 821101 lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole 821102 pregătitor şi montator utilaje tehnologice 821103 montator subansamble 821104 montator aparate aer condiţionat 821105 operator calitate flux 8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice Asamblorii de echipamente electrice şi electronice se ocupă cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice şi electronice. 821201 lăcătuş-montator maşini electrice rotative, transformatoare şi aparataj electric 821202 confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori 821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori 821204 confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori 821205 confecţioner plăci pentru acumulatori 821206 preparator leşie pentru acumulatori 821207 montator acumulatori 821208 confecţioner cabluri şi arbori de cabluri 821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicaţii, radio 821210 confecţioner tuburi cinescop 821211 montator-reglor, depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători 821212 montator-reglor, depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare 821213 confecţioner piese radio şi semiconductori 821214 confecţioner circuite integrate 821215 confecţioner scală radio 821216 confecţioner circuite imprimate 821217 montator, reglor, testor tehnică de calcul 821218 confecţioner lămpi fluorescente 821219 confecţioner lămpi cu vapori de mercur 821220 confecţioner lămpi cu vapori de sodiu 821221 confecţioner becuri 821222 montator electromecanic 8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare Asamblorii neclasificaţi în grupele de bază anterioare se ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice. 821901 asamblor biciclete 821902 asamblor jucării 821903 asamblor articole de sport 821904 operator la fabricarea fermoarelor 821905 confecţioner de beţe, lansete, mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit 821906 confecţioner-asamblor articole din lemn 821907 confecţioner-asamblor articole din carton 821908 confecţioner-asamblor articole din textile 821909 montor articole din piele 83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile Conducătorii de vehicule şi operatorii la instalaţiile şi utilajele mobile conduc trenurile şi autovehiculele sau acţionează şi supraveghează maşinile şi echipamentele industriale şi agricole ori execută sarcini specifice la bordul navelor şi al altor ambarcaţiuni de apă. 831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi Mecanicii de locomotivă şi asimilaţii acestora conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de marfă, îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile de tracţiune (pentru remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora. 8311 Mecanici de locomotivă Mecanicii de locomotivă conduc sau asistă la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri şi de mărfuri. 831101 mecanic locomotivă şi automotor 831102 mecanic ajutor locomotivă şi automotor 831103 conducător autodrezină 831104 mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene 831105 mecanic locomotivă şi ramă electrică metrou 831106 mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou 8312 Frânari, acari şi agenţi de manevră Frânarii, acarii şi agenţii de manevră îşi asumă răspunderea şi iau măsuri de protecţie a trenurilor de marfă în timpul călătoriilor, controlează circulaţia traficului feroviar prin acţionarea semnalelor, asigură deplasarea materialului rulant şi a trenurilor în staţiile de triaj, pregătesc trenurile pentru tracţiune (remorcare) în mine şi dirijează/controlează circulaţia acestora. 831201 frânar 831202 manevrant vagoane 831203 şef manevră 831204 acar 831205 şef tren 831206 paznic barieră 831207 revizor ace 832 Conducători autovehicule Conducătorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau mărfurilor. 8321 Conducători de motociclete Conducătorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, mărfuri sau pasageri. 832101 conducător de motocicletă 832102 conducător de motoscuter 8322 Şoferi de autoturisme şi camionete Şoferii de autoturisme şi camionete conduc autoturisme şi camionete pentru a transporta pasageri, corespondenţă sau mărfuri. 832201 şofer de autoturisme şi camionete 832202 şofer autosanitară 832203 şofer autoambulanţă 832204 pilot încercare auto 833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze Conducătorii de maşini de mare tonaj şi autobuze conduc maşini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta mărfuri, soluţii lichide, materiale grele, corespondenţă ori pasageri. 8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie Şoferii de autobuze şi tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondenţă ori mărfuri. 833101 şofer autobuz 833102 conducător troleibuz 833103 conducător tramvai (vatman) 8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj Şoferii de autocamioane şi maşini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta mărfuri, soluţii lichide şi materiale grele pe distanţe scurte sau lungi. 833201 şofer autocamion/maşină de mare tonaj 833202 şofer transport valori bancare 833203 lucrător operativ pentru autocontainere 833204 conducător autospecială 833205 camionagiu 834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile Operatorii la instalaţiile şi utilajele mobile conduc, acţionează şi supraveghează instalaţiile şi echipamentele motorizate cu destinaţie specială utilizate pentru curăţarea sau pregătirea terenului, excavarea, transportarea şi împrăştierea de pământ, piatră şi materiale similare, ridicarea şi mutarea de obiecte grele. 8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere Operatorii de maşini agricole şi forestiere conduc, acţionează şi supraveghează unul sau mai multe tipuri de maşini şi echipamente mobile motorizate cu destinaţie specială utilizate în activităţile agricole, horticole şi forestiere. 834101 tractorist 834102 combiner agricol 834103 motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură 834104 mecanic de exploatare în cultură mare 834105 mecanic de exploatare în zootehnie 834106 operator la colectatul şi manipulatul lemnului 8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere Conducătorii de maşini şi utilaje terasiere conduc maşini şi utilaje folosite la excavarea, nivelarea şi consolidarea pământului sau a materialelor similare. 834201 maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) 834202 maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice 834203 maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea 834204 operator la utilaje de forjat dirijat 834205 operator la utilaje de reabilitări conducte subterane 834206 operator la utilaje pentru subtraversări 8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi Conducătorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţii acestora acţionează şi supraveghează macaralele fixe şi mobile şi alte echipamente de ridicat. 834301 macaragiu 834302 maşinist pod rulant 834303 funicularist 834304 macaragiu macarale plutitoare 834305 şofer automacaragiu 834306 supraveghetor staţie şenal navigabil 834307 funicularist, funiculare pasagere 834308 mecanizator (muncitor portuar) 834309 liftier 834310 docher 834311 şef echipă docheri 834312 docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu 834313 docher-amarator 834314 docher-mecanizator 834315 macaragiu portuar 8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate Operatorii la instalaţiile de transport mărfuri paletizate acţionează şi supraveghează motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea şi stivuirea paleţilor cu marfă. 834401 maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare 834402 maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală 834403 stivuitorist 834404 tractorist portuar 834405 conducător autotrailer 834406 conducător autoîncărcător portuar 834407 stivuitorist portuar 835 Marinari, navigatori şi asimilaţi Marinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor şi sarcini similare la bordul altor ambarcaţiuni de apă. 8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi Marinarii, navigatorii şi asimilaţii acestora efectuează sarcini specifice la bordul navelor şi sarcini similare la bordul altor ambarcaţiuni de apă. 835001 marinar, pilot naval, barjist 835002 observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă 835003 marinar legător 835004 conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare 835005 pontonier feribot 835006 servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă 835007 conducător de şalupă maritimă/fluvială 835008 timonier maritim/fluvial 835009 motopompist 9 Muncitori necalificaţi Muncitorii necalificaţi execută sarcini simple şi de rutină care necesită folosirea uneltelor manuale şi depunerea unui efort fizic considerabil. 91 Personal casnic şi de serviciu Personalul casnic şi de serviciu execută diferite sarcini în gospodării private, hoteluri, birouri, spitale şi alte unităţi, precum şi în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie şi vehicule similare, cu scopul de a păstra interioarele, mobilierul şi accesoriile curate, spală şi calcă manual articolele de îmbrăcăminte şi materialele textile. 911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri Personalul casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri mătură, aspiră praful, curăţă, lustruieşte, îngrijeşte şi spală lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, efectuează diferite sarcini cu scopul de a menţine curăţenia şi ordinea interioarelor şi mobilierului hotelurilor, birourilor şi a altor unităţi, precum şi în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare. 9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere) Personalul casnic pentru curăţenie şi alte servicii mătură, aspiră praful, curăţă, lustruieşte, spală şi îngrijeşte lenjeria de uz casnic, cumpără rezerve de uz casnic, prepară alimente, serveşte masa şi efectuează diferite alte sarcini domestice. 911101 menajeră 9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii Personalul de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii execută diferite sarcini de curăţenie cu scopul de a menţine curate şi ordonate interioarele şi mobilierul din hoteluri, birouri şi alte unităţi, precum şi în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare. 911201 femeie de serviciu 911202 îngrijitor spaţii hoteliere 911203 lucrător room-service hotel 912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc. Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor, vitrinelor şi geamurilor curăţă ferestrele, vitrinele sau alte suprafeţe ale clădirilor ori vehiculelor, calcă şi spală manual sau curăţă chimic lenjeria şi alte textile. 9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat Personalul pentru servicii de spălat şi călcat se ocupă cu spălarea şi călcarea manuală, curăţarea chimică a îmbrăcămintei, lenjeriei de pat şi a altor textile. 912101 călcătoreasă lenjerie 912102 curăţătoreasă lenjerie 912103 spălătoreasă lenjerie 912104 spălător covoare înnodate 9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor se ocupă cu spălarea, curăţarea şi lustruirea vehiculelor. 912201 spălător vehicule 9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri Personalul pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri se ocupă cu spălarea şi lustruirea geamurilor şi a altor articole din sticlă. 912301 spălător vitrine şi geamuri 9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie se ocupă cu curăţarea suprafeţelor, materialelor şi obiectelor, cum ar fi: covoare, pereţi, piscine, utilizând echipamente şi produse chimice de curăţare specializate. 92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit Muncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi îngrijirea (conservarea) pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului. 921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit Muncitorii necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor, exploatarea şi întreţinerea pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului. 9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale Muncitorii necalificaţi în culturi vegetale execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi, cum ar fi de fructe, nuci, cereale şi legume, în cadrul fermelor. 9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor Muncitorii necalificaţi în creşterea animalelor execută sarcini simple şi de rutină în producţia de animale din ferme, inclusiv păsări de curte şi insecte. 921201 îngrijitor animale 9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte Muncitorii necalificaţi în ferme mixte execută sarcini simple şi de rutină în producţia agricolă de culturi vegetale şi în creşterea animalelor din ferme. 921301 muncitor manipulare şi pregătire furaje 921302 muncitor necalificat în agricultură 921303 văcar 9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură Muncitorii necalificaţi în grădinărit şi horticultură execută sarcini simple şi de rutină în activităţi de cultivare şi întreţinere a arborilor (pomilor), arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private, producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau creşterea legumelor şi florilor utilizând tehnici de cultivare intensive. 9215 Muncitori forestieri necalificaţi Muncitorii forestieri necalificaţi execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea şi menţinerea pădurilor naturale şi a plantaţiilor forestiere, precum şi transportul buştenilor, tăierea şi doborârea copacilor. 921501 îngrijitor pomi 921502 muncitor necalificat în silvicultură 921503 tăietor manual lemn de foc 9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice Muncitorii necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea, capturarea şi recoltarea peştelui şi a fructelor de mare în acvacultură şi în apele interioare, execută activităţi de pescuit în ape interioare, de coastă şi de mare adâncime. 921601 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare 921602 muncitor piscicol 93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi Muncitorii necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare, transport şi operaţiuni de depozitare şi acţionare a vehiculelor şi maşinilor cu tracţiune animală şi cu acţionare umană. 931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii Muncitorii necalificaţi în industria extractivă şi construcţii efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria extractivă şi exploatările în carieră, construcţii şi operaţiuni în construcţii. 9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră Muncitorii necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră execută sarcini de rutină în cadrul activităţilor din mine şi cariere. 931101 muncitor necalificat în mine şi cariere 931102 împingător vagoneţi 9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice Muncitorii necalificaţi în lucrările publice execută sarcini de rutină legate de construcţia şi întreţinerea drumurilor, căilor ferate, barajelor şi a altor proiecte de lucrări publice. 931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) 931202 îngrijitor spaţii verzi 931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje 931204 săpător manual 9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri Muncitorii necalificaţi în construcţia de clădiri execută sarcini de rutină legate de construcţia clădirilor şi lucrările de demolare. 931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet 931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii 932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare Muncitorii necalificaţi în industria prelucrătoare efectuează manual diverse sarcini în industria prelucrătoare, asistă la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi desfăşoară activităţi de sortare a produselor şi de asamblare manuală a componentelor. 9321 Ambalatori Ambalatorii se ocupă cu cântărirea, ambalarea şi etichetarea manuală a materialelor şi produselor. 932101 ambalator manual 9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare Muncitorii necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în altă parte asistă la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi efectuează o varietate de sarcini manuale în industria prelucrătoare, exclusiv ambalarea şi etichetarea produselor finite. 932901 îmbuteliator fluide sub presiune 932902 marcator piese 932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule 932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 932905 muncitor necalificat în industria confecţiilor 932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 932907 lucrător sortator deşeuri reciclabile 932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat 932909 muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului 932910 umplutor sifoane 932911 muncitor necalificat în metalurgie 933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor Muncitorii necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor conduc biciclete şi vehicule similare, conduc vehicule cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tracţiune animală, transportă manual mărfuri şi bagaje şi depozitează marfa pe rafturi. 9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale Conducătorii de vehicule acţionate manual sau de pedale conduc biciclete şi vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de mărfuri. 933101 cărăuş 9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală Conducătorii de maşini şi vehicule cu tracţiune animală conduc utilaje sau vehicule cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau mărfuri, precum şi utilaje cu tracţiune animală, de obicei, utilizate în agricultură. 9333 Manipulanţi de marfă Manipulanţii de marfă îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, încărcare şi descărcare a mobilierului şi a altor articole de uz casnic sau încărcare şi descărcare a navelor şi aeronavelor ori transportă şi stivuiesc manual mărfuri în diverse depozite. 933301 încărcător-descărcător 933302 legător de sarcină 933303 manipulant mărfuri 933304 operator transport şi distribuire butelii de GPL 933305 muncitor spălare şi curăţare cisterne 933306 muncitor în serviciile de trafic aerian 9334 Manipulanţi de mărfuri la raft Manipulanţii de mărfuri la raft stochează mărfurile pe rafturi şi în zonele de prezentare şi menţin stocul în ordine în supermarketuri şi alte magazine de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata. 94 Ajutori de bucătari Ajutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie. 941 Ajutori de bucătari Ajutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă un număr restrâns de alimente semipreparate sau băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie. 9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast-food“ Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food prepară şi gătesc la comandă o gamă limitată de produse alimentare sau băuturi care implică procese simple de pregătire şi un număr mic de ingrediente. Aceştia pot lua comenzi de la clienţi şi servesc la tejghea sau la mese. 9412 Debarasatori Ajutorii în bucătărie debarasează mesele, fac curăţenie în bucătărie, spală vasele, pregătesc ingredientele şi execută alte sarcini pentru a ajuta lucrătorii care pregătesc sau servesc alimente şi băuturi. 941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari) 95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie Vânzătorii ambulanţi şi alţi prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie vând bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, şi oferă servicii variate pe străzi şi în alte locuri publice, cum ar fi staţiile. 951 Prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţi Prestatorii de mici servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte servicii la faţa locului. 9510 Prestatori de servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţi Prestatorii de mici servicii „la minut“ pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte servicii la faţa locului. 951001 lustragiu 951002 spălător geamuri şi parbrize 952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare) Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii, cinematografe sau teatre. 9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare) Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii, cinematografe sau teatre. 952001 vânzător ambulant de produse nealimentare 952002 vânzător de ziare 96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi Muncitorii din salubritate şi alţi lucrători necalificaţi colectează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice, păstrează curate străzile şi alte locuri publice sau execută munci ocazionale pentru gospodării private ori alte unităţi. 961 Muncitori în salubritate Muncitorii din salubritate colectează, prelucrează şi reciclează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri publice sau păstrează curate străzile şi alte locuri publice. 9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile Muncitorii necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile colectează şi transportă gunoiul şi alte articole pentru reciclare din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri. 961101 lucrător operativ pentru autocompactoare 9612 Sortatori de deşeuri Sortatorii de deşeuri identifică, colectează şi sortează obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi şi din cadrul întreprinderilor sau din clădiri, de pe străzi şi alte locuri publice. 9613 Măturători şi asimilaţi Măturătorii şi asimilaţii acestora mătură şi curăţă străzile, parcurile, aeroporturile, gările şi alte locuri publice. 961301 lucrător pentru salubrizare căi publice 961302 lucrător pentru salubrizare spaţii verzi 961303 lucrător pentru salubrizare 961304 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare 962 Alţi muncitori necalificaţi Alţi muncitori necalificaţi livrează mesaje şi transportă pachete, colectează bani şi aprovizionează automatele, citesc contoarele, colectează apă şi lemne de foc, colectează şi emit bilete pentru parcare sau alte evenimente. 9621 Curieri, comisionari şi hamali Curierii, comisionarii şi hamalii livrează mesaje şi transportă pachete şi alte obiecte în cadrul unei unităţi sau între unităţi, către gospodării private ori în altă parte, sau transportă bagaje, în special la hoteluri, gări şi aeroporturi. 962101 curier 962102 hamal 962103 comisioner 962104 distribuitor presă 9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale Muncitorii necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale curăţă, vopsesc şi întreţin clădirile, terenurile şi împrejurimile şi efectuează reparaţii simple. 962201 îngrijitor câini în adăposturi 962202 gropar 962203 incinerator 962204 prinzător câini 9623 Cititori de contoare şi încasatori Cititorii de contoare şi încasatorii aprovizionează aparatele automate şi colectează bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea şi alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze şi apă. 962301 cantaragiu 962302 casier încasator 962303 încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă 9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc Muncitorii necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc se ocupă cu colectarea apei şi a lemnelor de foc şi cu transportarea acestora pe jos sau folosind utilaje trase manual ori de animale. 962401 vidanjor-curăţitor canale 962402 operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie 9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare Această grupă de bază cuprinde muncitorii necalificaţi care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa majoră 9 - Muncitori necalificaţi. De exemplu, grupa de bază include persoanele care emit şi colectează tichete de parcare sau de intrare, păstrează obiectele personale predate la garderobă şi asigură asistenţă în cadrul evenimentelor de divertisment. 962901 model (învăţământ) 962902 gonaci 962903 garderobier 962904 ucenic 962905 aprod 962906 controlor poartă 962907 paznic 962908 plasator 962909 portar 962910 supraveghetor muzeu 962911 supraveghetor noapte (învăţământ) 962912 supraveghetor săli spectacole 962913 supraveghetor hotel


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1832/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1832 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu