Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 171 din 31 mai 2004

pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica - Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 530 din 14 iunie 2004

    In conformitate cu prevederile:
    - art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificarile ulterioare,
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele mentionate la art. 1 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia materiale speciale, Directia reactori nucleari, Directia radioprotectie si deseuri radioactive, Directia controlul calitatii, Directia radiatii ionizante, Directia relatii internationale, Directia economica si Directia relatii publice, presa si protocol vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                   Presedintele Comisiei Nationale pentru
                      Controlul Activitatilor Nucleare,
                                 Lucian Biro

    ANEXA 1

                      NORME DE SECURITATE RADIOLOGICA

    Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear

    CAP. 1
    Consideratii generale, scop, domeniu de aplicare, definitii

    Art. 1
    Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear sunt emise de Autoritate in baza prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Scopul prezentei reglementari este de a completa prevederile Normelor fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000, cu proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear.
    Art. 3
    Prezenta reglementare are ca obiect procedurile de autorizare pentru urmatoarele activitati de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si de toriu, de prelucrare a materiei prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear continand uraniu natural:
    a) Prospectarea geologica a minereurilor de uraniu si/sau de toriu prin efectuarea de masuratori radiometrice la suprafata, in santuri, dezveliri si foraje manuale si/sau mecanice sapate de la suprafata;
    b) Prospectarea minereurilor de uraniu si/sau toriu, prin efectuarea de lucrari miniere subterane si/sau foraje executate din lucrarile miniere subterane;
    c) Explorarea minereurilor de uraniu si de toriu, prin efectuarea de lucrari miniere subterane si/sau foraje din lucrarile miniere subterane;
    d) Exploatarea minereurilor de uraniu si/sau de toriu;
    e) Tratarea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, prelucrarea materiilor prime nucleare si producerea combustibilului nuclear;
    f) Prepararea minereurilor de uraniu si toriu;
    g) Prelucrarea si producerea materiilor prime nucleare, inclusiv producerea combustibilului nuclear;
    h) Utilizarea minereurilor de uraniu si toriu si a materiei prime nucleare la efectuarea de analize fizico-chimice in laborator;
    i) Activitati similare cu cele mentionate la literele b) - f), care se efectueaza pentru alte minereuri (substante minerale utile) asociate cu uraniu si toriu in continuturi ce depasesc limitele de exceptare prevazute in coloana 4 a Tabelului 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica;
    j) Lucrari similare cu cele mentionate la lit. b) - f) care se efectueaza pentru alte minereuri care in mod obisnuit nu sunt considerate ca radioactive, dar care contin radionuclizi naturali, care prin concentrare in produse intermediare, finale sau in reziduuri conduc la cresterea semnificativa a expunerii populatiei sau lucratorilor;
    k) Lucrari similare cu cele mentionate la lit. b) - f) care se efectueaza pentru alte minereuri care in mod obisnuit nu sunt considerate ca radioactive, dar care se desfasoara in prezenta unor concentratii de radon, toron si descendenti ai acestora care genereaza expuneri care depasesc limita dozei efective pentru populatie, prevazuta in Normele fundamentale de securitate radiologica;
    l) Detinerea, transferarea, transportarea, deseurilor radioactive care contin numai radionuclizi naturali si sunt provenite de la activitatile prevazute la literele a) - j);
    m) Depozitarea minereurilor de uraniu si toriu, materiilor prime nucleare si deseurilor radioactive care contin numai radionuclizi naturali si sunt provenite de la activitatile prevazute la literele a) - i);
    n) Furnizarea, transferarea, manipularea, detinerea, utilizarea, depozitarea, transportarea, importul si exportul minereurilor de uraniu si toriu;
    o) Furnizarea, manipularea si detinerea materiei prime nucleare si combustibilului nuclear;
    p) Furnizarea, detinerea si utilizarea mijloacelor de containerizare sau de transport special amenajate pentru transportul minereurilor de uraniu si toriu si a materiilor prime nucleare;
    q) Proiectarea:
    (i) Instalatiilor radiologice (minelor) de prospectare, explorare si exploatare a minereurilor de uraniu si toriu;
    (ii) Instalatiilor radiologice (carierelor) de exploatare la suprafata a minereurilor de uraniu si toriu;
    (iii) Instalatiilor radiologice (statiilor) de tratare a deseurilor radioactive (ape de mina si efluenti lichizi radioactivi proveniti de la prepararea minereurilor de uraniu, prelucrarea materiei prime nucleare si producerea combustibilului nuclear continand uraniu natural);
    (iv) Instalatiilor radiologice de depozitare (depozitelor) a deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, de la prelucrarea materiei prime nucleare si producerea combustibilului nuclear continand uraniu natural;
    (v) Instalatiilor radiologice (statii pilot si uzine) de preparare a minereurilor de uraniu si toriu;
    (vi) Instalatiilor nucleare (statii pilot si uzine) de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear continand uraniu natural;
    (vii) Dezafectarii instalatiilor radiologice de prospectare, explorare, exploatare si preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;
    (viii) Dezafectarii instalatiilor radiologice (statiilor) de depoluare radioactiva a apelor de mina si a efluentilor lichizi radioactivi proveniti de la prepararea minereurilor de uraniu, de la prelucrarea materiei prime nucleare si de la producerea combustibilului nuclear continand uraniu natural;
    (ix) Dezafectarii instalatiilor nucleare de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear continand uraniu natural;
    (x) Dezafectarii (inchiderii) depozitelor in care sunt dispuse deseuri radioactive care contin numai radionuclizi naturali proveniti de la activitatile prevazute la literele a) - j);
    Art. 4
    Prevederile prezentelor norme nu se aplica:
    a) Cercetarii, proiectarii, amplasarii, productiei, constructiei, montajului, punerii in functiune, exploatarii, furnizarii, inchirierii, importului si exportului instalatiilor radiologice si instalatiilor nucleare, cu exceptia celor care sunt nominalizare la art. 3 lit. q) (i) - (vi);
    b) Materialelor radioactive cu exceptia minereurilor de uraniu si/sau toriu si a materiilor prime nucleare;
    c) Transferului, importului si exportului de materii prime nucleare si combustibil nuclear;
    d) Deseurilor radioactive cu exceptia celor care contin numai radionuclizi naturali si sunt provenite de la activitatile prevazute la art. 3 lit. a) - j);
    e) Dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;
    f) Aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante, materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante;
    g) Mijloacelor de containerizare sau de transport, special amenajate, cu exceptia celor utilizate la transportul minereului de uraniu si toriu;
    h) Utilizarii sau consumului de catre populatie a produselor care au fost supuse iradierii sau care contin materiale radioactive;
    Art. 5
    Aplicarea prevederilor prezentelor norme nu exonereaza persoanele legal constituite de obligatia de a obtine alte autorizatii prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 6
    (1) Sunt exceptate de la regimul de autorizare prevazut in prezentele norme:
    a) Activitatile care implica surse si materiale a caror radioactivitate este data de elemente radioactive naturale din seriile radioactive ale uraniului si toriului, a caror activitate totala nu depaseste nivelul de exceptare prevazut in coloana 5 a Tabelului 2-B din anexa nr. 2 a Normelor fundamentale de securitate radiologica sau, in cazuri speciale, nu depaseste alt nivel de exceptare stabilit de Autoritate, care satisface criteriile fundamentale prevazute in anexa nr. 2 din Normele fundamentale de securitate radiologica;
    b) Activitatile care implica surse radioactive si materiale radioactive continand radionuclizi naturali din seria uraniului si toriului, a caror concentratie a activitatii pe unitatea de masa nu depaseste nivelul de exceptare prevazut in coloana 4 a Tabelului 2-B din anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica sau, in cazuri speciale, nu depaseste alt nivel de exceptare stabilit de Autoritate, care satisface criteriile fundamentale prevazute in anexa nr. 2 din Normele fundamentale de securitate radiologica;
    c) Activitatile cu materiale care in mod obisnuit nu sunt considerate ca radioactive, dar provin din practici autorizate de minerit si prepare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiei prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear si prezinta o contaminare superficiala cu radionuclizi naturali din seriile uraniului si toriului care nu depaseste urmatoarele niveluri de eliberare:
    (i) 0,4 Bq/cm^2 pentru emitatorii beta si gama si emitatorii alfa cu toxicitate scazuta;
    (ii) 0,04 Bq/cm^2 pentru toti ceilalti emitatori alfa.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica practicilor care implica importul si/sau furnizarea de surse radioactive si materiale radioactive continand radionuclizi naturali din seria uraniului si toriului, daca concentratia activitatii pe unitatea de masa este mai mare de 0,2 Bq/g pentru cel putin un radionuclid natural din seriile radioactive mentionate.
    Art. 7
    Prevederile prezentelor norme nu se aplica la depozitarea temporara si finala, la reciclarea si reutilizarea materialelor rezultate in urma dezafectarii instalatiilor de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu si toriu daca indeplinesc conditiile privind nivelurile de eliberare stabilite prin Normele de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare CNCAN pentru utilizare in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitati de minerit si/sau preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu.
    Art. 8
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme sunt definite in anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Regimul de autorizare

    Sistemul de autorizare
    Art. 9
    Sistemul de autorizare se realizeaza prin una din cele doua componente:
    a) Inregistrarea;
    b) Autorizarea.

    Inregistrarea
    Art. 10
    Inregistrarea reprezinta operatiunea prin care persoanele legal constituite sunt autorizate sa detina, sa opereze, sa conserve si, dupa caz, sa dezafecteze instalatiile in care se desfasoara activitatile prevazute la art. 3 lit. i), j) si k).
    Art. 11
    (1) Certificatul de inregistrare constituie dovada inregistrarii instalatiei in care se desfasoara activitatile prevazute la art. 3 lit. i), j) si k), si reprezinta baza legala pentru desfasurarea activitatilor de detinere, de functionare, sau, dupa caz, de conservare sau dezafectare.
    (2) Conditiile si limitele impuse in certificat sunt echivalente conditiilor si limitelor impuse in autorizatie.
    (3) Documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat certificatul de inregistrare face parte integranta din inregistrare. Modificarea unilaterala a instalatiei fata de documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat certificatul de inregistrare este interzisa si duce la anularea inregistrarii.
    (4) Inregistrarea precede desfasurarea activitatilor de detinere, de functionare sau, dupa caz de conservare sau de dezafectare a instalatiilor in care se desfasoara activitatile prevazute la art. 3 lit. i), j) si k).
    (5) Drepturile obtinute pe baza certificatului de inregistrare nu pot fi transmise fara acordul Autoritatii.
    Art. 12
    Certificatul de inregistrare va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) Un numar de identificare dat de emitent;
    b) Denumirea oficiala a titularului, adresa sediului social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului sau tipul si numarul actului care ii confera calitatea de persoana legal constituita;
    c) Identificarea sectiunii administrative in care se gaseste instalatia, amplasamentul instalatiei;
    d) Caracteristicile tehnice de baza ale instalatiei, capacitatea de productie proiectata, capacitatea de productie utilizata, componenta, specificarea scopului in care este utilizata;
    e) Conditii privind verificarile periodice ale nivelurilor campurilor de radiatii, ale concentratiilor de radon, toron, descendenti ai acestora si ale radioactivitatii pulberilor;
    f) Persoana responsabila si permisul de exercitare al acesteia, eliberat de Autoritate;
    g) Limite si conditii;
    h) Data emiterii si data expirarii;
    i) Semnatura presedintelui si stampila Autoritatii.

    Autorizarea
    Art. 13
    (1) Autorizatia are calitatea de inscris oficial si reprezinta documentul oficial emis de Autoritate prin care se acorda titularului dreptul de a desfasura activitati din domeniul nuclear.
    (2) Autorizatia este actul prin care se dovedeste legalitatea activitatilor din domeniul nuclear.
    (3) Autorizatia este valabila numai pentru titular si numai pentru activitatile nucleare sau practicile pentru care a fost emisa.
    (4) Drepturile obtinute pe baza autorizatiei nu pot fi transmise fara acordul Autoritatii.
    (5) Respectarea limitelor, conditiilor si termenelor inscrise in autorizatie sau in anexele care o insotesc este obligatorie.
    (6) Documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat autorizatia face parte integranta din autorizatie. Modificarea unilaterala a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare sau a cadrului in care se desfasoara activitatea in domeniul nuclear, fata de documentatia tehnica pe baza careia s-a eliberat autorizatia, fara a se fi solicitat si obtinut in prealabil acordul scris al Autoritatii este interzisa si duce la anularea autorizatiei.
    (7) Autorizatia precede desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear.

    Tipuri de autorizatii

    Autorizatia de securitate radiologica pentru produs
    Art. 14
    (1) Autorizatia de securitate radiologica pentru produs, prevazuta la art. 16 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, trebuie solicitata si obtinuta de persoanele legal constituite care intentioneaza sa produca sau sa importe, in vederea utilizarii in cadrul activitatilor prevazute la art. 3 lit. a) - i) si l) - p) din prezentele norme, urmatoarele:
    a) Surse radioactive, cu exceptia minereurilor de uraniu si/sau toriu, materiilor prime nucleare si deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, de la prelucrarea materiilor prime nucleare si producerea combustibilului nuclear;
    b) Dispozitive generatoare de radiatii ionizante;
    c) Aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva;
    d) Materiale sau dispozitive utilizate in scopul protectiei impotriva radiatiilor ionizante;
    e) Mijloace de containerizare sau de transport special amenajat.
    (2) Autorizatia de securitate radiologica pentru produs trebuie solicitata pentru fiecare tip distinct de sursa radioactiva, dispozitiv generator de radiatii ionizante, aparatura dozimetrica, mijloc de containerizare sau de transport, prevazute la alin. (1), in conformitate cu prevederile Normelor de securitate radiologica - Proceduri de autorizare.

    Autorizatia de desfasurare a activitatilor din domeniile mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si toriu, prelucrarii materiilor prime nucleare si producerii combustibilului nuclear
    Art. 15
    Activitatile din domeniul nuclear prevazute la art. 3 lit. a) - h), l) - p), precum si activitatea de proiectare prevazuta la art. 3 lit. q) si, dupa caz, activitatea prevazuta la art. 3 lit. i) necesita autorizatii eliberate de Autoritate.
    Art. 16
    Obtinerea autorizatiilor de securitate radiologica prevazute la art. 15 nu exonereaza titularii acestora de obligatia de a solicita si obtine autorizatiile de securitate radiologica sau, dupa caz, certificatul de inregistrare, prevazute de Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare pentru a detine, utiliza, manipula, furniza, produce, depozita, inchiria, transfera, transporta, expedia, importa sau exporta materialele radioactive, dispozitivele generatoare de radiatii ionizante, materialele sau dispozitivele utilizate in scopul protectiei impotriva radiatiilor ionizante aparatura de control dozimetric, mijloacele de containerizare si de transport prevazute la art. 14 alin. (1).
    Art. 17
    (1) Autorizatiile prevazute la art. 15 sunt documentele emise de Autoritate in baza Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se permite titularului sa desfasoare activitati din domeniul nuclear, in limitele si conditiile mentionate in document.
    (2) Autorizatiile se emit la cererea persoanei legal constituite care dovedeste, cu documente, ca indeplineste toate cerintele legale de autorizare.
    Art. 18
    Autorizatia va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) Un numar de identificare dat de emitent;
    b) Denumirea oficiala a titularului, adresa sediului social, seria, numarul si data emiterii certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, codul unic de inregistrare, numarul de ordine la registrul comertului, numarul actului care ii confera calitatea de persoana legal constituita, numerele de telefon si fax de la sediul social;
    c) Activitatea din domeniul nuclear autorizata;
    d) Identificarea sectiunii administrative in care se desfasoara activitatea din domeniul nuclear;
    e) Adresa sectiunii administrative, numerele de telefon si fax ale sectiunii administrative;
    f) Numarul de anexe insotitoare;
    g) Semnatura presedintelui si stampila Autoritatii;
    h) Data emiterii si data expirarii.
    Art. 19
    Autorizatia este insotita de anexe, care fac parte integranta din autorizatie, cate una pentru fiecare clasa de: instalatii radiologice, instalatii nucleare, dispozitive generatoare de radiatii ionizante, surse inchise de radiatii, surse deschise de radiatii, minereuri de uraniu si toriu, materii prime nucleare, inclusiv combustibil nuclear tip CANDU, deseuri radioactive. Fiecare anexa va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) Un numar dat de emitent raportat la numarul de identificare al autorizatiei;
    b) Numerotarea paginilor si numarul total de pagini al autorizatiei;
    c) Denumirea activitatii din domeniul nuclear si a clasei de instalatie radiologica, de instalatie nucleara, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de sursa inchisa de radiatii, de sursa deschisa de radiatii, de minereu de uraniu si toriu, de materie prima nucleara si de deseu radioactiv;
    d) Identificarea amplasamentului in care se afla zona controlata in care se desfasoara activitatea sau practica din domeniul nuclear;
    e) Identificarea instalatiei radiologice, instalatiei nucleare, dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, surselor inchise de radiatii, surselor deschise de radiatii, minereurilor de uraniu si toriu, materiilor prime nucleare, deseurilor radioactive, cu precizarea cantitatilor, parametrilor maximi si a caracteristicilor tehnice, dupa caz;
    f) Limitele derivate autorizate de evacuare in mediul inconjurator a efluentilor lichizi, gazosi si a deseurilor radioactive solide, dupa caz;
    g) Limite impuse activitatii;
    h) Conditii suplimentare specifice;
    i) Identificarea persoanei sau persoanelor responsabile cu securitatea radiologica in activitatea autorizata din domeniul nuclear;
    j) Categoria de risc radiologie.

    Activitati care se autorizeaza in faza unica
    Art. 20
    Fiecare dintre urmatoarele activitati din domeniul nuclear se autorizeaza in faza unica si necesita autorizatie separata:
    a) Prospectiune pentru minereuri de uraniu si toriu prin efectuarea de masuratori radiometrice la suprafata, in santuri, dezveliri si foraje manuale si/sau mecanice sapate de la suprafata;
    b) Detinere de instalatii radiologice si instalatii nucleare prevazute la art. 3 lit. q) (i) - (vi), de minereuri de uraniu si toriu, de materii prime nucleare, inclusiv de combustibil nuclear, si de deseuri continand numai radionuclizi naturali proveniti de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, de la prelucrarea materiei prime nucleare si de la producerea combustibilului nuclear;
    c) Manipularea de minereuri de uraniu si/sau toriu, de materii prime nucleare, inclusiv de combustibil nuclear tip CANDU, de deseuri continand numai radionuclizi naturali proveniti de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, de la prelucrarea materiei prime nucleare si de la producerea combustibilului nuclear;
    d) Depozitarea materialelor radioactive prevazute la lit. c);
    e) Utilizarea mijloacelor de containerizare sau de transport, special amenajate pentru transportul materialelor radioactive prevazute la lit. c);
    f) Furnizarea materialelor radioactive prevazute la litera c);
    g) Transferarea materialelor radioactive prevazute la lit. c);
    h) Transportarea materialelor radioactive prevazute la lit. c);
    i) Expedierea materialelor radioactive prevazute la lit. c);
    j) Tranzitarea materialelor radioactive prevazute la litera c);
    k) Importul de minereuri de uraniu si toriu;
    l) Exportul de minereuri de uraniu si/sau toriu.

    Autorizatia de prospectiuni pentru minereuri de uraniu si/sau toriu prin efectuarea de masuratori radiometrice la suprafata
    Art. 21
    (1) Autorizatia de prospectiuni pentru minereuri de uraniu si toriu prin efectuarea de masuratori radiometrice la suprafata se elibereaza numai persoanelor legal constituite care dovedesc ca au inscris aceasta activitate in actele de infiintare si in certificatul de inregistrare.
    (2) O autorizatie de prospectiune a minereurilor de uraniu si/sau toriu prin efectuarea de masuratori radiometrice la suprafata se emite pentru cel mult cinci perimetre de prospectiune, bine delimitate, care se nominalizeaza in autorizatie.
    (3) Durata de valabilitate a autorizatiei de prospectiune a minereurilor de uraniu si/sau toriu prin efectuarea de masuratori radiometrice la suprafata este de 1 an.

    Autorizatia de detinere prevazuta la art. 20 lit. b)
    Art. 22
    Autorizatia de detinere prevazuta la art. 20 lit. b), permite titularului sa detina instalatii radiologice si instalatii nucleare prevazute la art. 3 lit. q) (i) - (vi), minereuri de uraniu si toriu, materii prime nucleare, inclusiv combustibil nuclear, si deseuri continand numai radionuclizi naturali proveniti de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, de la prelucrarea materiei prime nucleare si de la producerea combustibilului nuclear, care se afla in proprietatea sa.

    Autorizatia de manipulare de minereuri de uraniu si toriu, de materii prime nucleare, inclusiv combustibil nuclear, si de deseuri continand numai radionuclizi naturali
    Art. 23
    Actiunile permise in cadrul activitatii de manipulare se mentioneaza in anexa la autorizatie. Acestea pot fi: descarcare, incarcare, transbordare, cantarire, verificare, sfertuire, probare, ambalare, containerizare, etichetare, masurare a oricaror parametri fizici si chimici, intretinere sau alta operatie care se desfasoara in zona controlata a titularului de autorizatie.

    Autorizatia de depozitare de minereuri de uraniu si toriu, de materii prime nucleare si de deseuri continand numai radionuclizi naturali
    Art. 24
    Autorizatia de depozitare se elibereaza numai daca solicitantul dispune de conditii de depozitare care asigura protectia fizica a materialelor protejate in conformitate cu prevederile Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear.

    Autorizatia de utilizare a mijloacelor de containerizare sau de transport special amenajate
    Art. 25
    (1) Autorizatia de utilizare a mijloacelor de containerizare sau de transport special amenajate se obtine in conformitate cu prevederile normelor specifice pentru transportul materialelor radioactive.
    (2) Autorizatia de utilizare a mijloacelor de containerizare sau de transport se elibereaza numai pentru acele mijloace de containerizare si mijloace de transport special amenajate pentru care s-a obtinut autorizatia de securitate radiologica pentru produs, in conformitate cu prevederile Normelor de securitate radiologice - Proceduri de autorizare.

    Autorizatia de furnizare de minereuri de uraniu si toriu, de materii prime nucleare, inclusiv combustibil nuclear, si de deseuri continand numai radionuclizi naturali
    Art. 26
    (1) Autorizatia de furnizare permite titularului sa furnizeze materialele radioactive prevazute la art. 20 lit. c).
    (2) Furnizarea minereurilor de uraniu si/sau toriu este permisa numai catre:
    a) Beneficiari din tara care utilizeaza direct aceste minereuri si poseda cel putin autorizatia de detinere prevazuta la art. 20 lit. b);
    b) Beneficiarilor din tara care sunt autorizati sa depoziteze deseurile radioactive prevazute la art. 20 lit. c);
    c) Beneficiari din afara tarii, daca in prealabil titularul a solicitat autorizatia corespunzatoare de export.
    (3) Furnizarea materiilor prime nucleare si combustibilului nuclear continand numai uraniu natural este permisa numai catre:
    a) Beneficiari din tara care utilizeaza direct aceste materialele radioactive si poseda cel putin autorizatia de detinere prevazuta la art. 20 lit. b);
    b) Beneficiarilor din tara care sunt autorizati sa depoziteze temporar sub control de garantii materiale nucleare;
    c) Beneficiari din afara tarii, daca in prealabil titularul a solicitat autorizatia corespunzatoare de export.
    (4) Furnizarea deseurilor radioactive prevazute la art. 20 lit. c) este permisa numai catre beneficiari care sunt autorizati sa depoziteze acest tip de deseuri radioactive.

    Autorizatia de transfer de minereuri de uraniu si toriu si de deseuri continand numai radionuclizi naturali
    Art. 27
    (1) Autorizatia de transfer se solicita si se elibereaza pentru fiecare operatie de transfer de minereuri de uraniu si toriu si de deseuri continand numai radionuclizi naturali, aflate in proprietatea titularului de autorizatie.
    (2) Transferul se autorizeaza numai catre beneficiari din tara autorizati sa detina, sa utilizeze sau, dupa caz, sa depoziteze materialele radioactive prevazute la art. 20 lit. c).
    (3) Nu se considera transferuri si nu se emite autorizatie de transfer pentru:
    a) Mutarea minereurilor de uraniu si toriu si a deseurilor radioactive continand numai radionuclizi naturali intre compartimentele administrative ale aceleiasi persoane legal constituite. Daca mutarea presupune expedierea de materiale pe drumuri publice cu depasirea limitelor si conditiilor prevazute in autorizatia de transportare cu utilizarea mijlocului de transport special amenajat sau neamenajat special, este necesara autorizatie de expediere, prevazuta in normele specifice pentru transportul materialelor radioactive;
    b) Schimbarea situatiei juridice a titularului de autorizatie ca urmare a diviziunilor, fuziunilor, schimbarii regimului de proprietate, modificarii structurii actionariatului.

    Autorizatia de transport si autorizatia de expediere de minereuri de uraniu si toriu si de deseuri radioactive continand numai radionuclizi naturali
    Art. 28
    Autorizatiile de transport si autorizatia de expediere de minereuri de uraniu si toriu, de materii prime nucleare, inclusiv de combustibil nuclear, si de deseuri continand numai radionuclizi naturali proveniti de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, de la prelucrarea materiei prime nucleare si de la producerea combustibilului nuclear se elibereaza in conformitate cu prevederile normelor specifice pentru transportul materialelor radioactive.

    Autorizatia de import si autorizatia de export de minereuri de uraniu si toriu
    Art. 29
    (1) Autorizatiile de import si autorizatiile de export de minereuri de uraniu si toriu se elibereaza pentru fiecare operatiune de import, respectiv pentru fiecare operatiune de export.
    (2) Importatorul trebuie sa se asigure, in prealabil, ca beneficiarul indeplineste conditiile legale de a intra in posesia minereurilor de uraniu si toriu.
    (3) Este interzis importul minereurilor de uraniu si/sau toriu sau a altor substante minerale utile asociate cu uraniu si toriu pentru care nu a fost stabilita modalitatea de dispunere finala a deseurilor radioactive rezultate de la detinerea, depozitarea, manipularea sau utilizarea acestora.

    Autorizatia de proiectare
    Art. 30
    Autorizatia de proiectare a instalatiilor radiologice si a instalatiilor nucleare prevazute la art. 3 lit. q), precum si a dezafectarii acestora, trebuie sa fie obtinuta conform prevederilor normelor privind sistemul de management al calitatii in domeniul nuclear.

    Activitati care se autorizeaza pe faze de realizare
    Art. 31
    Autorizarea pe faze de realizare este obligatorie pentru activitatile din domeniul nuclear prevazute la art. 3 lit. b) - j) si m).
    Art. 32
    (1) Activitatile prevazute la art. 31 se autorizeaza obligatoriu pe urmatoarele faze de realizare:
    a) Amplasare;
    b) Constructie si montaj;
    c) Functionarea, inclusiv intretinerea;
    d) Conservarea;
    e) Dezafectarea.
    (2) Dupa caz, titularul unei autorizatii de functionare poate solicita direct autorizatia de dezafectare.
    (3) Autorizatia de amplasare permite trecerea la faza de constructie si montaj, pe amplasamentul autorizat, a instalatiei radiologice sau, dupa caz, a instalatiei nucleare in care urmeaza sa se desfasoare activitatea in domeniul nuclear.
    (4) Autorizatia de constructie si montaj permite realizarea constructiilor si amenajarilor de suprafata si subterane prevazute in proiectul tehnic si montajul tuturor utilajelor din componenta instalatiei radiologice sau, dupa caz, a instalatiei nucleare.
    (5) Autorizatia de functionare permite punerea in functiune, intretinerea si desfasurarea propriu-zisa a unei activitati din domeniul nuclear prevazuta la art. 3 lit. b) - j) si m).
    (6) Autorizatia de conservare permite efectuarea lucrarilor de intretinere a sistemelor de alimentare cu energie electrica, de evacuare a apelor de mina, de transport, de acces a personalului si de prevenire a sustragerii surselor de radiatii, utilajelor, minereurilor de uraniu si toriu, materiilor prime nucleare si deseurilor radioactive din cadrul instalatiilor radiologice si a instalatiilor nucleare in care au fost desfasurate activitatile prevazute la art. 3 lit. b) - j) si m).
    (7) Autorizatia de dezafectare permite dezasamblarea instalatiilor radiologice sau a instalatiilor nucleare, rambleierea si obturarea lucrarilor miniere subterane, demolarea constructiilor de la suprafata, refacerea mediului inconjurator afectat, prin intermediul unui titular de autorizatie care detine autorizatie de manipulare corespunzatoare.

    CAP. 3
    Eliberarea autorizatiilor

    Solicitarea inregistrarii sau a autorizarii
    Art. 33
    (1) Persoanele legal constituite care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme desfasoara activitati care se incadreaza in prevederile art. 3 lit. i), j) si k) au obligatia sa solicite inregistrarea in cel mult 1 an de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
    (2) Domeniile de activitate pentru care este obligatorie verificarea incadrarii in prevederile art. 3 lit. i), j) si k), si procedura de verificare se fac in conformitate cu normele specifice emise de Autoritate.
    Art. 34
    Solicitarea inregistrarii sau autorizarii se face prin depunerea sau trimiterea la Autoritate a unui dosar, in doua exemplare, fie pentru inregistrare, fie pentru autorizare, compus din:
    a) Cerere, care se completeaza conform formularului din anexa nr. 2, respectiv formularului din anexa nr. 3;
    b) Copii ale actelor de infiintare si ale actelor care dovedesc ca solicitantul este persoana legal constituita;
    c) Documentatie tehnica de autorizare;
    d) Copii ale autorizatiilor si avizelor emise, conform legii, de alte organe de stat;
    e) Alte informatii scrise, considerate necesare de solicitant in sustinerea cererii;
    f) Dovada achitarii taxelor si tarifelor.

    Dosarul de autorizare
    Art. 35
    (1) Dosarul de inregistrare sau de autorizare va avea filele numerotate si va include un cuprins.
    (2) Toate documentele din dosarul de autorizare trebuie sa fie lizibile, tiparite sau dactilografiate. Nu se admit documente transmise prin fax.
    (3) In cazul in care sunt necesare copii dupa actele doveditoare, acestea vor fi copii xerox sau copii dactilografiate si autentificate sau confirmate sub semnatura si stampilare de catre solicitant. Nu se admit copii facute sau transmise prin fax.
    (4) Documentele de autorizare vor fi prezentate in dosare de incopciat.
    Art. 36
    (1) Dosarele incomplete, in sensul art. 34, nu intra in procesul de evaluare.
    (2) Autoritatea va notifica in termen de maximum 30 de zile, printr-o adresa, completarile necesare. Daca aceste completari nu se primesc in termen de cel mult o luna de la data notificarii, dosarul este respins fara nici o alta avertizare si solicitantul nu mai poate face referiri ulterioare la acesta sau sa pretinda utilizarea unor parti din el ori sa revendice taxele si tarifele achitate.
    Art. 37
    (1) Dosarele complete, in sensul art. 34, intra in procesul de evaluare in cursul caruia Autoritatea poate solicita clarificari, dovezi in sustinerea afirmatiilor, expertize, evaluari de securitate radiologica, refacerea unor parti din dosar, poate efectua controale si sa dea termene pentru realizarea completarilor solicitate. Nerespectarea acestor termene, fara acordul prealabil al Autoritatii, duce la respingerea cererii de autorizare.
    (2) Pentru activitatile care se autorizeaza pe faze, controlul este obligatoriu la punerea in functiune.
    (3) Dosarele respinse sau parti din ele nu pot fi utilizate ulterior, la alte cereri de autorizare, in sensul ca sunt deja depuse la Autoritate.
    Art. 38
    Procesul de evaluare dureaza cel mult 60 de zile si se finalizeaza cu emiterea autorizatiei sau cu o adresa de notificare a respingerii motivate a autorizarii, justificata corespunzator, in cazul neindeplinirii conditiilor de autorizare.
    Art. 39
    (1) Dosarele incomplete sau respinse nu se restituie.
    (2) Exemplarul al doilea al dosarului de autorizare sau inregistrare, se restituie solicitantului odata cu autorizatia sau cu certificatul de inregistrare emis. Aceste dosare vor avea numar de inregistrare si fiecare fila din dosar va avea stampila Autoritatii;
    (3) Solicitantul de autorizatie poate contesta prin argumente documentate corespunzator, printr-un memoriu adresat Presedintelui Autoritatii, in termen de doua luni de la data primirii adresei de notificare a respingerii autorizarii.

    Cererea
    Art. 40
    (1) Cererea de inregistrare sau de autorizare va contine informatiile prevazute in formularul din anexa nr. 2, respectiv formularul din anexa nr. 3.
    (2) Cererea de inregistrare sau de autorizare trebuie sa fie semnata de persoana imputernicita legal sa reprezinte solicitantul, si sa fie stampilata.

    Documentatia tehnica de inregistrare
    Art. 41
    Documentatia tehnica pentru inregistrare va specifica, dupa caz, urmatoarele:
    a) Denumirea instalatiei radiologice in care se desfasoara activitatea care se incadreaza in prevederile art. 3 lit. i), j) si k);
    b) Proprietarul, administratorul, regimul proprietatii, diviziunea administrativa in cadrul careia se gaseste instalatia radiologica, cu datele complete de identificare (adresa, telefon fax, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana legal constituita care detine instalatia radiologica);
    c) Amplasarea geografica a instalatiei;
    d) Caracterizarea sumara a amplasamentului, respectiv date generale privind geologia, tectonica, caracterizarea mineralizatiilor din zona amplasamentului, reteaua hidrografica, ape subterane, clima, vegetatie, fauna, sol);
    e) Descrierea sumara a instalatiei, inclusiv prin prezentarea de planuri de situatie;
    f) Istoricul functionarii, capacitatea de productie proiectata, capacitatea de productie utilizata;
    g) Modul de dispunere al deseurilor;
    h) Anul planificat pentru incetarea activitatii;
    i) Optiunea avuta in vedere pentru dezafectarea instalatiei;
    j) Evaluarea radiologica a amplasamentului si a dozelor efective incasate de lucratorii care isi desfasoara activitatea in instalatie;
    k) Persoana responsabila, care trebuie sa detina permis de exercitare eliberat de Autoritate.

    Documentatia tehnica pentru autorizatia de securitate radiologica de produs
    Art. 42
    Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de securitate radiologica de produs, prevazuta la art. 14, trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 59 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea activitatilor care se autorizeaza in faza unica

    Documentatia tehnica pentru autorizatia de prospectiuni pentru minereuri de uraniu si/sau toriu prin efectuarea de masuratori radiometrice la suprafata
    Art. 43
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de prospectiuni pentru minereuri de uraniu si/sau toriu prin efectuarea de masuratori radiometrice la suprafata, prevazuta la art. 21, trebuie sa contina urmatoarele:
    a) Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru activitatea de prospectiune;
    b) Prezentarea detaliata, inclusiv sub forma de anexe grafice, a perimetrelor in care se efectueaza prospectiunile;
    c) Descrierea detaliata a tuturor tipurilor de masuratori radiometrice la suprafata, ce se efectueaza in fiecare perimetru;
    d) Modul de calibrare si de verificare a calibrarii aparatelor ce vor fi utilizate la efectuarea masuratorilor radiometrice;
    e) Volumele fizice ale fiecarui tip de masuratori radiometrice de prospectiune ce se vor efectua in fiecare perimetru;
    f) Volumele de santuri, dezveliri, foraje manuale si mecanice de la suprafata, programate a se efectua in fiecare perimetru;
    g) Documentele care demonstreaza ca la efectuarea masuratorilor dozimetrice se utilizeaza numai surse de radiatii si aparate dozimetrice etalonate si verificate metrologic, in conditiile legii, de o persoana legal constituita, autorizata de Autoritate;
    h) Programul de radioprotectie care se aplica in activitatea de prospectiune. Acesta trebuie sa contina:
    - Atribuirea responsabilitatilor, pe nivele ierarhice de decizie, privind asigurarea securitatii radiologice si a indeplinirii tuturor prevederilor legislatiei din domeniul nuclear, in activitatea de prospectiune;
    - Gestionarea tuturor surselor de radiatii necesare desfasurarii activitatii de prospectiune, inclusiv a probelor si esantioanelor radioactive;
    - Clasificarea locurilor de munca in zone controlate si zone supravegheate, planuri de situatie cu zonele controlate si zonele supravegheate;
    - Controlul accesului in scopul asigurarii securitatii radiologice;
    - Atributiile responsabilului cu securitatea radiologica si atributiile expertului acreditat in radioprotectie;
    - Monitorizarea si evaluarea dozelor;
    - Masurarea debitelor dozei date de expunerea externa;
    - Masurarea, dupa caz, a concentratiei radonului, descendentilor acestuia si activitatii pulberilor;
    - Sistemul de evaluare a expunerii profesionale si de atribuire a dozelor;
    - Inregistrarea rezultatelor monitorizarii dozelor, organismul dozimetric acreditat;
    - Instruirea personalului;
    - Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
    - Expunerile potentiale si masurile de contracarare;
    i) Expedierea probelor si esantioanelor radioactive la laboratorul de analize fizico-chimice;
    j) Planul detaliat de gospodarire a deseurilor radioactive si neradioactive rezultate de la activitatea de prospectiune;
    k) Planul de paza in vederea prevenirii sustragerii surselor de radiatii necesare desfasurarii activitatii de prospectiune;
    l) Planul de interventie in caz de urgenta pentru surse de radiatii;
    m) Procedurile dupa care se desfasoara activitatea de prospectiuni, ca parte componenta a sistemului de asigurare a calitatii;
    n) Sistemul de asigurare a calitatii in activitatea de prospectiune;
    o) Raportari periodice la Autoritate;
    p) Dispozitiile de numire a responsabililor cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de prospectiune, pentru fiecare perimetru. Responsabilii cu asigurarea securitatii radiologice trebuie sa detina permis de exercitare nivel 2, emis de Autoritate, pentru domeniul "Materie prima nucleara", specialitatea "Prospectiuni si explorari";
    q) Declaratia de expertizare si acceptare a documentatiei tehnice semnata de catre expertul acreditat mentionat in cerere.

    Documentatia tehnica pentru autorizatia de detinere
    Art. 44
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de detinere prevazute la art. 20 lit. b), trebuie sa contina urmatoarele:
    a) Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru activitatea de detinere;
    b) Prezentarea detaliata a tuturor tipurilor si cantitatilor detinute de minereuri de uraniu si/sau toriu, materii prime nucleare, fascicule de combustibil nuclear, deseuri radioactive continand numai radionuclizi naturali;
    c) Prezentarea detaliata, inclusiv sub forma de anexe grafice a tuturor constructiilor care alcatuiesc instalatia radiologica sau instalatia nucleara prevazuta la art. 3 lit. q) (i) - (vi), inclusiv a tuturor haldelor, iazurilor si oricaror alte depozite de deseuri radioactive;
    d) Prezentarea detaliata a tuturor utilajelor existente pe fluxul tehnologic;
    e) Lista cu aparatura dozimetrica verificata metrologic;
    f) Documentele care demonstreaza ca la efectuarea masuratorilor dozimetrice se utilizeaza numai surse de radiatii si aparate dozimetrice etalonate si verificate metrologic, in conditiile legii, de o persoana legal constituita, autorizata de Autoritate;
    g) Programul de radioprotectie care se aplica in activitatea de detinere, care trebuie sa contina:
    - Atribuirea responsabilitatilor, pe nivele ierarhice de decizie, privind asigurarea securitatii radiologice si a indeplinirii tuturor prevederilor legislatiei din domeniul nuclear, in activitatea de detinere;
    - Clasificarea locurilor de munca in zone controlate si zone supravegheate, planuri de situatie cu zonele controlate si zonele supravegheate;
    - Controlul accesului in scopul asigurarii securitatii radiologice;
    - Atributiile responsabilului cu securitatea radiologica si ale expertului acreditat in radioprotectie;
    - Monitorizarea si evaluarea dozelor;
    - Masurarea debitelor dozei data de expunerea externa;
    - Masurarea, dupa caz, a concentratiei radonului, a concentratiei descendentilor radonului si a activitatii pulberilor;
    - Masurarea contaminarii de suprafata;
    - Sistemul de evaluare a expunerii profesionale si de atribuire a dozelor;
    - Inregistrarea rezultatelor monitorizarii dozelor, organismul dozimetric acreditat;
    - Instruirea personalului;
    - Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
    - Expunerile potentiale si masurile de contracarare;
    - Programul de monitorizare a factorilor de mediu prevazut la art. 151 si 152 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul nr. 127/27.05.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 12.09.2002;
    h) Evaluarea de securitate radiologica;
    i) Dupa caz, planul detaliat de gospodarire a deseurilor radioactive si neradioactive rezultate de la activitatea de detinere;
    j) Dupa caz, sistemul de asigurare a protectiei fizice sau planul de paza in vederea prevenirii sustragerii materialelor protejate, conform prevederilor din Normele de protectie fizica in domeniul nuclear;
    k) Documentul care demonstreaza ca serviciile de paza sunt contractate cu o persoana legal constituita autorizata de Autoritate, in conformitate cu prevederile Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear;
    l) Planul de interventie in caz de urgenta pentru instalatii radiologice cu surse de radiatii;
    m) Dupa caz, sistemul de control de garantii in domeniul nuclear, prevazut in Normele de control de garantii in domeniul nuclear;
    n) Raportari periodice la Autoritate;
    o) Dispozitiile de numire a responsabililor cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de detinere. Responsabilii cu asigurarea securitatii radiologice trebuie sa detina permise de exercitare nivel 2, emis de Autoritate, pentru domeniile: "Generatori de radiatii", specialitatea "Alte aplicatii", "Surse inchise de radiatii", specialitatea "Alte aplicatii", "Surse deschise de radiatii", specialitatea "Alte aplicatii", dupa caz;
    p) Declaratia de expertizare si acceptare a acesteia semnata de catre expertul acreditat mentionat in cerere.

    Documentatia tehnica pentru autorizatia de manipulare
    Art. 45
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de manipulare, prevazuta la art. 20 lit. c), trebuie sa contina:
    a) Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru activitatea de manipulare;
    b) Prezentarea detaliata, dupa caz, a tuturor tipurilor si cantitatilor de minereuri de uraniu si/sau toriu, materii prime nucleare, fascicule de combustibil nuclear, deseuri radioactive continand numai radionuclizi naturali care se manipuleaza;
    c) Prezentarea detaliata, inclusiv sub forma de anexe grafice, a tuturor locatiilor de pe fluxul tehnologic in care se manipuleaza minereurile de uraniu si/sau toriu, materiile prime nucleare, fasciculele de combustibil nuclear si deseurile radioactive;
    d) Dotarile tehnice existente in fiecare locatie de pe fluxul tehnologic in care se manipuleaza minereuri de uraniu si/sau toriu, materii prime nucleare, fascicule de combustibil nuclear, deseuri radioactive continand numai radionuclizi naturali;
    e) Documentele care demonstreaza ca la efectuarea masuratorilor dozimetrice se utilizeaza numai surse de radiatii si aparate dozimetrice etalonate si verificate metrologic, in conditiile legii, de o persoana legal constituita, autorizata de Autoritate;
    f) Programul de radioprotectie care se aplica in activitatea de manipulare. Programul de radioprotectie trebuie sa contina:
    - Atribuirea responsabilitatilor, pe nivele ierarhice de decizie, privind asigurarea securitatii radiologice si a indeplinirii tuturor prevederilor legislatiei din domeniul nuclear, in activitatea de manipulare;
    - Clasificarea locurilor de munca in zone controlate si zone supravegheate, planuri de situatie cu zonele controlate si zonele supravegheate;
    - Controlul accesului in scopul asigurarii securitatii radiologice;
    - Atributiile responsabilului cu securitatea radiologica si ale expertului acreditat in radioprotectie;
    - Monitorizarea si evaluarea dozelor;
    - Masurarea debitelor dozei data de expunerea externa;
    - Masurarea, dupa caz, a concentratiei radonului, a descendentilor acestuia si a activitatii pulberilor;
    - Masurarea contaminarii de suprafata;
    - Sistemul de evaluare a expunerii profesionale si de atribuire a dozelor;
    - Inregistrarea rezultatelor monitorizarii dozelor, organismul dozimetric acreditat;
    - Instruirea personalului;
    - Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
    - Expunerile potentiale si masurile de contracarare;
    - Programul de monitorizare a factorilor de mediu prevazut la art. 151 si 152 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu.
    g) Dupa caz, planul detaliat de gospodarire a deseurilor radioactive si neradioactive rezultate de la activitatea de manipulare;
    h) Procedurile dupa care se desfasoara activitatea de manipulare, ca parte componenta a sistemului de asigurare a calitatii;
    i) Planul de interventie in caz de urgenta in activitatea de manipulare a surselor de radiatii;
    j) Raportari periodice la Autoritate;
    k) Dispozitiile de numire a responsabililor cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de manipulare. Responsabilii cu asigurarea securitatii radiologice trebuie sa detina permise de exercitare nivel 2, emis de Autoritate, pentru domeniile: "Surse inchise de radiatii", specialitatea "Alte aplicatii", "Surse deschise de radiatii", specialitatea "Alte aplicatii", dupa caz.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea utilizarii mijloacelor de containerizare si a mijloacelor de transport special amenajate
    Art. 46
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de utilizare a mijloacelor de containerizare si a mijloacelor de transportare special amenajate, prevazuta la art. 25, trebuie sa contina informatiile prevazute de Normele fundamentale pentru transportul in siguranta a materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 373 din 3 octombrie 2001 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 137 bis din 21 februarie 2002, si de Normele pentru transportul materialelor radioactive - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 222 din 2 decembrie 2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 9.I.2003.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea furnizarii
    Art. 47
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de furnizare, prevazuta la art. 26 alin. (1), trebuie sa contina:
    a) Prezentarea detaliata a tuturor tipurilor si cantitatilor de minereuri de uraniu si/sau toriu, materii prime nucleare, fascicule de combustibil nuclear, deseuri radioactive continand numai radionuclizi naturali, care se furnizeaza;
    b) Contractele sau documentele pe baza carora se efectueaza furnizarea;
    c) Lista cu aparatura dozimetrica autorizata si verificata metrologic;
    d) Documentele care demonstreaza ca la efectuarea masuratorilor dozimetrice in cadrul activitatii de furnizare se utilizeaza numai surse de radiatii si aparate dozimetrice etalonate si verificate metrologic, in conditiile legii, de o persoana legal constituita, autorizata de Autoritate;
    e) Programul de radioprotectie care se aplica in activitatea de furnizare, cu urmatoarea structura:
    - Atribuirea responsabilitatilor, pe nivele ierarhice de decizie, privind asigurarea securitatii radiologice si a indeplinirii tuturor prevederilor legislatiei din domeniul nuclear, in activitatea de furnizare;
    - Clasificarea locurilor de munca in zone controlate si zone supravegheate, planuri de situatie cu zonele controlate si zonele supravegheate;
    - Atributiile responsabilului cu securitatea radiologica si ale expertului acreditat in radioprotectie;
    - Monitorizarea si evaluarea dozelor;
    - Masurarea debitului de doza dat de expunerea externa;
    - Masurarea, dupa caz, a concentratiei radonului, descendentilor acestuia si activitatii pulberilor;
    - Masurarea contaminarii de suprafata;
    - Sistemul de evaluare a expunerii profesionale si de atribuire a dozelor;
    - Inregistrarea rezultatelor monitorizarii dozelor, organismul dozimetric acreditat;
    - Instruirea personalului;
    - Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
    - Expunerile potentiale si masurile de contracarare;
    f) Dupa caz, planul de gospodarire a deseurilor radioactive si neradioactive rezultate de la activitatea de furnizare;
    g) Procedurile dupa care se desfasoara activitatea de furnizare, ca parte componenta a sistemului de asigurare a calitatii;
    h) Documentele care insotesc produsele furnizate;
    i) Dupa caz, sistemul de control de garantii in domeniul nuclear, prevazut de Normele de control de garantii in domeniul nuclear;
    j) Planul de interventie in caz de urgenta pentru surse de radiatii;
    k) Raportari periodice la Autoritate;
    l) Dispozitiile de numire a responsabililor cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de furnizare. Responsabilii cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de furnizare, trebuie sa detina permise de exercitare nivel 2, emise de Autoritate, pentru domeniul "Surse deschise de radiatii", specialitatile "Deseuri radioactive" si "Alte aplicatii", dupa caz.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea de transfer
    Art. 48
    (1) Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de transfer, prevazuta la art. 27 alin. (1), trebuie sa contina:
    a) Datele complete de identificare ale celor doua persoane legal constituite intre care se realizeaza transferul (adresa completa a sediilor sociale, numerele de telefon si fax, persoanele care reprezinta legal entitatile intre care se realizeaza transferul, semnaturile, stampilele si numerele sub care documentatia a fost inregistrata la cele doua persoane legal constituite);
    b) Prezentarea detaliata a minereurilor de uraniu si/sau toriu si a deseurilor radioactive continand numai radionuclizi naturali care se transfera (provenienta, cantitati, granulatie, continuturi, activitati totale, mod de ambalare in colete);
    c) Scopul in care se realizeaza transferul;
    d) Perioada in care se realizeaza transferul, care nu poate fi mai mare de 6 luni;
    e) Mijlocul de transport autorizat de Autoritate, care va fi utilizat la efectuarea expedierii aferente transferului;
    f) Asigurarea protectiei fizice a materialelor radioactive pe perioada efectuarii transferului in conformitate cu prevederile Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear;
    g) Monitorizarea radiologica individuala a personalului expus profesional implicat in activitatea de transfer;
    h) Inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale a personalului expus profesional in activitatea de transfer;
    i) Raportari periodice la Autoritate;
    j) Persoanele responsabile cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de transfer. Responsabilii cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de transfer trebuie sa detina permise de exercitare nivel 2, emise de Autoritate, pentru domeniul "Surse deschise de radiatii", specialitatile "Deseuri radioactive" si "Alte aplicatii", dupa caz.
    (2) Titularul autorizatiei de transfer trebuie sa notifice Autoritatii, cu cel putin 72 ore inainte, data planificata a efectuarii transferului.
    (3) Daca transferul necesita o expediere nationala efectuata de operatorul de transportare cu depasirea limitelor si conditiilor de transport prevazute in autorizatia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat sau neamenajat special, transferul necesita si autorizatie de expediere.

    Documentatiile tehnice pentru autorizatiile de transport si pentru autorizatiile de expediere
    Art. 49
    Documentatiile tehnice necesare obtinerii autorizatiei de transport si autorizatiei de expediere, prevazute la art. 28, trebuie sa contina informatiile prevazute de Normele fundamentale pentru transportul in siguranta a materialelor radioactive si de Normele pentru transportul materialelor radioactive - Proceduri de autorizare.

    Documentatiile tehnice pentru autorizatiile de import si de export
    Art. 50
    (1) Documentatiile tehnice necesare obtinerii autorizatiilor de import si de export a minereurilor de uraniu si/sau de toriu, prevazute la art. 29 alin. (1), trebuie sa contina:
    a) Datele complete de identificare ale exportatorului/importatorului (adresele complete ale sediilor sociale, numerele de telefon si fax, persoanele care reprezinta legal entitatile intre care se realizeaza importul sau exportul);
    b) Copia contractului in baza caruia se realizeaza importul sau exportul;
    c) Prezentarea detaliata a minereurilor de uraniu si toriu care se importa sau se exporta (provenienta, cantitati, granulatie, continuturi, activitati totale, mod de ambalare in colete);
    d) Perioada in care se realizeaza importul sau exportul, care nu poate fi mai mare de 6 luni;
    e) Locul in care se transfera raspunderea de la exportator la importator, conform contractului incheiat intre cele doua parti;
    f) Mijloacele de transport care vor fi utilizate la realizarea importului sau a exportului;
    g) Asigurarea protectiei fizice a transportului aferent importului sau exportului;
    h) Declaratia de utilizare finala;
    i) Asigurarea protectiei fizice a materialelor radioactive pe perioada efectuarii transferului in conformitate cu prevederile Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear;
    j) Monitorizarea radiologica individuala, dupa caz, a personalului expus profesional implicat in activitatea de import/export;
    k) Inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale a personalului expus profesional in activitatea de import/export;
    l) Raportari la Autoritate;
    m) Persoanele responsabile cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de import sau de export. Responsabilii cu asigurarea securitatii radiologice in activitatile de import si de export trebuie sa detina permise de exercitare nivel 2, emise de Autoritate, pentru domeniul "Surse deschise de radiatii", specialitatea "Alte aplicatii";
    (2) Daca importul sau exportul implica si transportul materialelor radioactive pe drumuri publice interne cu depasirea limitelor si conditiilor de transport prevazute in autorizatia de transportare cu utilizarea mijlocului de transportare special amenajat sau neamenajat special, importul si exportul necesita si autorizatie de expediere.

    Documentatia tehnica pentru autorizatia de proiectare
    Art. 51
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de proiectare, prevazuta la art. 30, trebuie intocmita conform cerintelor din normele privind sistemul de management al calitatii in domeniul nuclear.

    Documentatia tehnica pentru activitatile care se autorizeaza pe faze de realizare

    Documentatia tehnica pentru autorizarea amplasarii
    Art. 52
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de amplasare, prevazuta la art. 32 alin. (1) lit. a), trebuie sa contina:
    a) Justificarea amplasarii activitatii din domeniul nuclear;
    b) Evaluarea preliminara de securitate radiologica, cu urmatorul continut:
    - Date complete de identificare ale persoanei legal constituite si ale coordonatorului care a intocmit evaluarea preliminara de securitate radiologica;
    - Amplasarea geografica a instalatiei;
    - Elementele de geologie structurala, seismologie, geochimie, mineralogie, geografie si geomorfologie, hidrografie, hidrogeologie, climatologie, demografie, utilizare a terenurilor, flora si fauna, aspecte arheologice si de mostenire culturala, si de accept al populatiei locale, caracteristice amplasamentului;
    - Prezentarea generala a lucrarilor propuse din domeniul nuclear;
    - Constructii si echipamente, de la suprafata si din subteran, propuse;
    - Parametri maximali la care va functiona instalatia;
    - Caracterizarea surselor potentiale de poluare radioactiva (halde, iazuri de decantare, depozite de deseuri radioactive solide, ape de mina, ape de siroire, ape tehnologice de la prepararea minereurilor de uraniu si toriu sau de la prelucrarea materiilor prime nucleare, radon, toron, descendentii radonului si toronului, pulberi radioactive);
    - Riscuri potentiale de natura neradiologica;
    - Metodologia de evaluare a riscurilor radiologice si neradiologice, cu prezentarea echipamentelor, tehnicilor si procedurilor de masurare, procedurilor de prelevare a probelor, procedurilor de efectuare a analizelor fizico-chimice si a metodelor de prelucrare si interpretare a rezultatelor masuratorilor si analizelor;
    - Expuneri potentiale;
    - Estimarea dozelor pentru persoanele expuse profesional, persoanele din populatie si grupurile critice; algoritmi de calcul; niveluri de fond identificate;
    - Niveluri propuse de eliberare in mediu a deseurilor solide, efluentilor lichizi si gazosi;
    - Evaluarea acceptabilitatii nivelurilor potentiale ale dozelor in raport cu limitele prevazute in reglementari;
    - Anexe grafice;
    - Concluzii.
    c) Planul preliminar de gospodarire a deseurilor radioactive si neradioactive, care trebuie sa contina:
    - Strategia de gospodarire a deseurilor;
    - Optiunile de gospodarire a deseurilor;
    - Caracterizarea deseurilor;
    - Identificarea necesitatilor viitoare de control institutional;
    - Evaluarea marimii resurselor financiare cerute de optiunea selectata de dezafectare si de reconstructie ecologica a mediului.
    d) Planul preliminar de dezafectare care trebuie sa identifice optiunile de dezafectare a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare, conforme cu concluziile evaluarii preliminare de securitate radiologica.
    e) Acordul de mediu.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea constructiei si montajului
    Art. 53
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de constructie si montaj trebuie sa contina:
    a) Proiectul tehnic detaliat de constructie care trebuie sa cuprinda si totalitatea instalatiilor de gospodarire a deseurilor radioactive aferente;
    b) Programul de asigurare a calitatii in activitatea de constructie si montaj;
    c) Evaluarea detaliata de securitate radiologica, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 52 lit. b), actualizate conform detaliilor din proiectul tehnic detaliat, precum si capitole privind optimizarea radioprotectiei si limitarea dozelor;
    d) Planul detaliat de gospodarire a deseurilor radioactive si neradioactive, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 52 lit. c), precum si:
    (i) Prezentarea detaliata a gospodaririi tuturor tipurilor de deseuri radioactive si neradioactive;
    (ii) Monitorizarea instalatiilor de gospodarire a deseurilor radioactive si neradioactive;
    e) Planul de dezafectare a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare, inclusiv a instalatiilor de gospodarire a deseurilor radioactive aferente, revizuit astfel incat sa fie conform cu proiectul tehnic detaliat de constructie.

    Documentatia tehnica pentru autorizarea functionarii
    Art. 54
    (1) Prin functionarea instalatiilor radiologice sau nucleare din domeniile mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si toriu, prelucrarii materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear se intelege desfasurarea propriu-zisa a activitatilor prevazute la art. 3 lit. b) - i) si m).
    (2) Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de desfasurare a activitatilor prevazute la art. 3 lit. b) - i) si m), trebuie sa contina, dupa caz, urmatoarele:
    a) Optimizarea radioprotectiei si limitarea dozelor;
    b) Fluxul tehnologic detaliat, cu toate constructiile si amenajarile care alcatuiesc instalatia radiologica sau instalatia nucleara, haldele, iazurile de steril, statiile de tratare a deseurilor, amenajarile de depozitare a minereurilor de uraniu si toriu, a materiilor prime nucleare si a deseurilor radioactive, inclusiv sub forma de anexe grafice;
    c) Prezentarea detaliata a tuturor utilajelor existente pe fluxul tehnologic;
    d) Capacitatea de productie proiectata si nivelul planificat al productiei, randamente, inclusiv pentru statiile de tratare a efluentilor lichizi radioactivi si gazosi, capacitati de depozitare construite, capacitati de depozitare ocupate, capacitati de depozitare disponibile;
    e) Volumele sau cantitatile anuale maximale, precum si continutul maximal in elemente radioactive naturale pentru efluentii lichizi si gazosi, si, dupa caz, a deseurilor radioactive solide eliminate in mediu;
    f) Lista completa a surselor de radiatii inchise si deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, a minereurilor de uraniu si toriu, a materiilor prime nucleare, a combustibilului nuclear, a deseurilor radioactive, inclusiv a haldelor de steril, cu precizarea locurilor in care se gasesc;
    g) Lista cu sursele de radiatii si aparatele utilizate pentru determinari dozimetrice;
    h) Documentele care demonstreaza ca la efectuarea masuratorilor dozimetrice se utilizeaza numai surse de radiatii si aparate dozimetrice etalonate si verificate metrologic, in conditiile legii, de o persoana legal constituita, autorizata de Autoritate;
    i) Documentul care demonstreaza ca monitorizarea dozimetrica individuala este asigurata de un organism dozimetric acreditat;
    j) Programul de radioprotectie care se aplica in activitatea de functionare. Programul trebuie sa contina:
    - Atribuirea responsabilitatilor, pe nivele ierarhice de decizie, privind asigurarea securitatii radiologice si a indeplinirii tuturor prevederilor legislatiei din domeniul nuclear, in activitatea de functionare;
    - Clasificarea locurilor de munca in zone controlate si zone supravegheate, planuri de situatie cu zonele controlate si zonele supravegheate;
    - Controlul accesului in scopul asigurarii securitatii radiologice;
    - Atributiile responsabilului cu securitatea radiologica si ale expertului acreditat in activitatea de functionare;
    - Monitorizarea si evaluarea dozelor;
    - Masurarea debitelor dozei data de expunerea externa;
    - Masurarea, dupa caz, a concentratiei radonului, a concentratiei descendentilor radonului si a activitatii pulberilor;
    - Masurarea contaminarii de suprafata;
    - Sistemul de evaluare a expunerii profesionale si de atribuire a dozelor:
    - Inregistrarea rezultatelor monitorizarii dozelor, organismul dozimetric acreditat;
    - Instruirea personalului;
    - Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
    - Masuri de avertizare;
    - Expunerile potentiale si masurile de contracarare;
    - Programul detaliat de monitorizare a factorilor de mediu prevazut la art. 151 si 152 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu.
    k) Planul detaliat de gospodarire a tuturor deseurilor radioactive si neradioactive rezultate din activitatea de functionare;
    l) Dupa caz, planul revizuit de dezafectare a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare;
    m) Dupa caz, programul de asigurare a calitatii in faza de functionare, intocmit in conformitate cu prevederile art. 99 - 101 din Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul nr. 192/26.09.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 867 bis din 02.12.2002;
    n) Proceduri privind asigurarea supravegherii dozimetrice individuale, atribuirea si inregistrarea dozelor, manipularea si depozitarea minereurilor de uraniu, materiilor prime nucleare, inclusiv a combustibilului nuclear, si a deseurilor radioactive, prelevarea probelor de mediu si monitorizarea mediului, monitorizarea emisiilor de efluenti radioactivi si a deseurilor radioactive solide, asigurarea protectiei fizice a materialelor protejate, a instalatiei radiologice si a instalatiei nucleare, dupa caz, alte proceduri solicitate de Autoritate;
    o) Dupa caz, sistemul de asigurare a protectiei fizice sau planul de paza in vederea prevenirii sustragerii materialelor protejate, conform prevederilor din Normele de protectie fizica in domeniul nuclear;
    p) Sistemul de raportare privind controlul de garantii in domeniul nuclear;
    q) Documentul care demonstreaza ca serviciile de paza sunt contractate cu o persoana legal constituita autorizata de Autoritate, in conformitate cu prevederile Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear;
    r) Planul de interventie in caz de urgenta in activitatea de functionare;
    s) Dupa caz, sistemul de control de garantii in domeniul nuclear, prevazut in Normele de control de garantii in domeniul nuclear;
    t) Autorizatia de mediu;
    u) Anuntari si raportari periodice la Autoritate;
    v) Dispozitiile de numire a responsabililor cu securitatea radiologica in activitatea de functionare. Responsabilii cu securitatea radiologica trebuie sa detina permise de exercitare nivel 2, conform prevederilor Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor calificati in protectie radiologica, aprobate prin Ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 936 din 20 decembrie 2002;
    w) Declaratia de expertizare si acceptare a acesteia semnata de catre expertul acreditat mentionat in cerere.

    Documentatia tehnica pentru autorizatia de conservare
    Art. 55
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de conservare trebuie sa contina urmatoarele:
    a) Informatii privind toate constructiile si amenajarile care alcatuiesc instalatia radiologica sau instalatia nucleara, haldele, iazurile de steril, statiile de tratare a deseurilor, amenajarile de depozitare a minereurilor de uraniu si toriu, a materiilor prime nucleare, inclusiv a combustibilului nuclear, si a deseurilor radioactive, inclusiv sub forma de anexe grafice;
    b) Prezentarea detaliata a tuturor utilajelor care au alcatuit fluxul tehnologic;
    c) Capacitatea de productie proiectata, inclusiv pentru statiile de tratare a efluentilor lichizi radioactivi si gazosi, capacitati de depozitare construite, capacitati de depozitare ocupate, capacitati de depozitare disponibile;
    d) Volumele sau cantitatile anuale maximale, precum si continutul maximal in elemente radioactive naturale pentru efluentii lichizi si gazosi, si, dupa caz, a deseurilor radioactive solide eliminate in mediu;
    e) Lista completa a surselor de radiatii inchise si deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, a minereurilor de uraniu si toriu, a materiilor prime nucleare, a combustibilului nuclear, a deseurilor radioactive, inclusiv a haldelor de steril, cu precizarea locurilor in care se gaseste;
    f) Lista cu aparatura dozimetrica si sursele de radiatii utilizate pentru determinari dozimetrice;
    g) Documentele care demonstreaza ca la efectuarea masuratorilor dozimetrice se utilizeaza numai surse de radiatii si aparate dozimetrice etalonate si verificate metrologic, in conditiile legii, de o persoana legal constituita, autorizata de Autoritate;
    h) Documentul care demonstreaza ca monitorizarea dozimetrica individuala este asigurata de un organism dozimetric acreditat;
    i) Programul de radioprotectie care se aplica in activitatea de conservare, care trebuie sa contina:
    - Atribuirea responsabilitatilor, pe nivele ierarhice de decizie, privind asigurarea securitatii radiologice si a indeplinirii tuturor prevederilor legislatiei din domeniul nuclear, in activitatea de conservare;
    - Planuri de situatie cu zonele controlate si zonele supravegheate;
    - Controlul accesului in scopul asigurarii securitatii radiologice;
    - Atributiile responsabilului cu securitatea radiologica si ale expertului acreditat in radioprotectie;
    - Monitorizarea si evaluarea dozelor;
    - Masurarea debitelor dozei data de expunerea externa;
    - Masurarea, dupa caz, a concentratiei radonului, a concentratiei descendentilor radonului si a activitatii pulberilor;
    - Masurarea contaminarii de suprafata;
    - Sistemul de evaluare a expunerii profesionale si de atribuire a dozelor;
    - Inregistrarea rezultatelor monitorizarii dozelor, organismul dozimetric acreditat;
    - Instruirea personalului;
    - Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
    - Masuri de avertizare;
    - Expunerile potentiale si masurile de contracarare;
    - Programul detaliat de monitorizare a factorilor de mediu prevazut la art. 151 si 152 din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu.
    j) Planul cu activitatile de intretinere si reparatii pe perioada de conservare;
    k) Dupa caz, planul revizuit de dezafectare a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare;
    l) Proceduri privind asigurarea supravegherii dozimetrice individuale, atribuirea si inregistrarea dozelor, manipularea si depozitarea minereurilor de uraniu, materiilor prime nucleare, inclusiv a combustibilului nuclear, si deseurilor radioactive, prelevarea probelor de mediu si monitorizarea mediului, monitorizarea emisiilor de efluenti radioactivi si a deseurilor radioactive solide, asigurarea protectiei fizice a materialelor protejate, a instalatiei radiologice si a instalatiei nucleare, dupa caz, alte proceduri solicitate de Autoritate;
    m) Dupa caz, sistemul de asigurare a protectiei fizice sau planul de paza in vederea prevenirii sustragerii materialelor protejate, conform prevederilor din Normele de protectie fizica in domeniul nuclear;
    n) Documentul care demonstreaza ca serviciile de paza sunt contractate cu o persoana legal constituita autorizata de Autoritate, in conformitate cu prevederile Normelor de protectie fizica in domeniul nuclear;
    o) Planul de interventie in caz de urgenta;
    p) Dupa caz, sistemul de control de garantii in domeniul nuclear, prevazut in Normele de control de garantii in domeniul nuclear;
    q) Anuntari si raportari periodice la Autoritate;
    r) Dispozitiile de numire a responsabililor cu asigurarea securitatii radiologice in activitatea de conservare, care trebuie sa detina permise de exercitare nivel 2, conform prevederilor Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica;
    s) Declaratia de expertizare si acceptare a documentatiei tehnice, semnata de catre expertul acreditat mentionat in cerere.

    Documentatia tehnica pentru autorizatia de dezafectare
    Art. 56
    Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei de dezafectare este cea prevazuta la art. 11 din Normele de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, aprobate prin Ordinul nr. 207/24.11.2003 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 24.12.2003.

    Durata de valabilitate a autorizatiei si a inregistrarii
    Art. 57
    Autorizatiile prevazute in prezentele norme se elibereaza pe o durata de 2 ani, cu exceptia autorizatiilor de transfer, expediere, import si export pentru care sunt prevazute alte perioade de valabilitate.
    Art. 58
    Inregistrarea este valabila atat timp cat nu se produc modificari fata de documentatia tehnica de inregistrare, dar nu mai mult de 10 ani.

    Reautorizarea
    Art. 59
    (1) Reautorizarea se solicita in urmatoarele situatii:
    a) Daca intentioneaza modificarea amenajarilor tehnice sau a limitelor din autorizatie;
    b) Daca autorizatia a fost retrasa de catre Autoritate, cu drept de reautorizare;
    c) La expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei.
    (2) Reautorizarea precede modificarea amenajarilor tehnice si a limitelor prevazute in autorizatie, in care urmeaza sa se desfasoare activitatile din domeniul nuclear prevazute in prezentele norme.
    (3) Reautorizarea se solicita prin transmiterea la Autoritate, cu cel putin 60 zile inainte de expirarea valabilitatii autorizatiei, a cererii si dosarului de reautorizare.
    (4) Dosarele de reautorizare trebuie sa indeplineasca toate cerintele prevazute in prezentele norme pentru dosarele de autorizare.
    (5) Procesul de evaluare a cererii si dosarului de reautorizare dureaza cel mult 60 de zile si se finalizeaza conform prevederilor de la art. 38.

    Modificarea autorizatiei
    Art. 60
    Modificarea autorizatiei poate fi facuta:
    a) De catre Autoritate, din proprie initiativa, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) La cererea titularului de autorizatie.
    Art. 61
    Titularul de autorizatie are obligatia sa solicite modificarea autorizatiei in urmatoarele situatii:
    a) La schimbarea denumirii, schimbarea sediului social sau la efectuarea altor modificari in actul de constituire a persoanei legal constituite, care altereaza informatiile pe baza carora s-a eliberat autorizatia;
    b) Schimbarea personalului cu responsabilitati in domeniul securitatii radiologice;
    c) Modificari ale limitelor si conditiilor specificate in autorizatie;
    d) Alte modificari care ar putea afecta securitatea surselor de radiatii, a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare, securitatea radiologica a personalului expus profesional, a populatiei sau a mediului inconjurator.
    Art. 62
    Solicitarea modificarilor mentionate la art. 61 se face prin trimiterea la Autoritate a unui dosar cu filele numerotate, care trebuie sa contina:
    a) Cerere conforma cu prevederile art. 34 litera a);
    b) Dovada achitarii taxelor si tarifelor;
    c) Justificarea modificarilor solicitate;
    d) Documentatia tehnica suport de modificare.
    Art. 63
    Modificarea autorizatiei nu schimba termenul de valabilitate al acesteia. Daca Autoritatea constata ca modificarile propuse nu satisfac cerintele de securitate radiologica, va interzice efectuarea modificarilor.

    CAP. 4
    Regimul de sanctionare

    Suspendarea autorizatiei si retragerea autorizatiei si inregistrarii
    Art. 64
    Autorizatia se suspenda sau se retrage, in parte sau in intregime, iar inregistrarea se retrage de catre emitent, din proprie initiativa sau la sesizarea oricaror persoane fizice sau persoane legal constituite, in toate cazurile in care Autoritatea constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 11 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 65
    Suspendarea sau retragerea autorizatiei se notifica titularului de autorizatie printr-o adresa semnata de presedintele Autoritatii. Notificarea va mentiona baza legala si motivele care au dus la luarea acestei masuri. In cazul suspendarii se va mentiona si intervalul de suspendare.
    Art. 66
    Suspendarea si retragerea autorizatiei devin efective imediat ce au fost aduse la cunostinta persoanei legal constituite. Semnarea de primire a corespondentei constituie o dovada a luarii la cunostinta.
    Art. 67
    Suspendarea autorizatiei are ca efect:
    a) Incetarea imediata a activitatilor din domeniul nuclear;
    b) Obligatia titularului de a lua masuri pentru asigurarea protectiei fizice si a securitatii radiologice a surselor de radiatii, a instalatiilor radiologice si a instalatiilor nucleare;
    c) Obligatia titularului de a prezenta in maximum 5 zile lucratoare un plan de masuri, cu termene de realizare si persoane responsabile, pentru rezolvarea problemelor care au provocat masura suspendarii;
    d) Obligatia titularului de a inapoia imediat Autoritatii originalul autorizatiei.
    Art. 68
    Masura suspendarii se ia pentru cazurile care se apreciaza ca pot fi rezolvate intr-un interval de timp nu mai mare de 4 luni calendaristice. Daca aceasta cerinta nu poate fi indeplinita se retrage autorizatia.
    Art. 69
    (1) Ridicarea suspendarii se realizeaza prin notificarea titularului in baza unui proces-verbal de control in care s-a constatat ca toate motivele suspendarii autorizatiei au fost indepartate.
    (2) Ridicarea suspendarii devine efectiva din momentul primirii notificarii semnate de presedintele Autoritatii si a originalului autorizatiei.
    Art. 70
    Retragerea autorizatiei are ca efect:
    a) Incetarea imediata a activitatii in domeniul nuclear;
    b) Obligatia titularului de a lua masuri pentru asigurarea protectiei fizice si a securitatii radiologice a surselor de radiatii, a instalatiilor radiologice si a instalatiilor nucleare;
    c) Obligatia titularului de a inapoia imediat Autoritatii originalul autorizatiei;
    d) Inceperea imediata a procedurii de incetare a activitatii conform art. 28 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Pierderea, furtul sau deteriorarea autorizatiei sau certificatului de inregistrare
    Art. 71
    (1) In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii autorizatiei sau certificatului de inregistrare, titularul de autorizatie trebuie sa solicite un duplicat, care se elibereaza in urmatoarele conditii:
    (2) Pentru obtinerea duplicatului solicitantul trebuie sa transmita Autoritatii un dosar care trebuie sa contina:
    a) Cererea in care se explica imprejurarile in care s-a produs evenimentul;
    b) Dovada publicarii unui anunt de anulare a autorizatiei;
    c) Dovada achitarii taxei si tarifului de modificare a autorizatiei.

    Pierderea valabilitatii autorizatiei
    Art. 72
    Autorizatia isi pierde valabilitatea in urmatoarele situatii:
    a) S-a depasit perioada de valabilitate mentionata pe autorizatie;
    b) Titularul de autorizatie a pierdut calitatea de persoana legal constituita;
    c) Titularul renunta la autorizatie, cu indeplinirea conditiilor de incetare a activitatii;
    d) Activitatea autorizata a fost instrainata;
    e) Autorizatia a fost retrasa, anulata sau suspendata.

    CAP. 5
    Incetarea activitatii

    Art. 73
    La finalizarea lucrarilor de dezafectare a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare, titularul autorizatiei de dezafectare are obligatia sa transmita Autoritatii documentele prevazute la art. 33 din Normele de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 24.XII.2003.
    Art. 74
    (1) In cazul in care Autoritatea constata ca pe amplasamentul pe care s-a dezafectat instalatia radiologica sau instalatia nucleara sunt indeplinite criteriile de eliberare de sub regimul de autorizare si amplasamentul nu mai prezinta riscuri radiologice pentru persoanele din populatie si mediul inconjurator, va emite certificatul de incheiere a activitatilor nucleare si de eliberare de sub regimul de autorizare care va contine datele din anexa nr. 8 din Normele de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu.
    (2) Dupa emiterea certificatului de incheiere a activitatilor nucleare si de eliberare de sub regimul de autorizare, terenul pe care a functionat instalatia de minerit si/sau preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiei prime nucleare sau de producere a combustibilului nuclear, poate fi instrainat de catre detinator.
    (3) Fostul titular al autorizatiei de dezafectare are obligatia sa transmita Autoritatii o copie a documentului prin care s-a instrainat terenul, in conditiile alin. (2), in termen de 30 zile de la data instrainarii.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 75
    Cu data prezentei reglementari se abroga dispozitiile cuprinse in cap. III din Normele republicane de securitate nucleara pentru activitatile de cercetare geologica, extractie si prelucrare a materiilor prime nucleare.
    Art. 76
    Autorizatiile emise inaintea intrarii in vigoare a prezentelor norme isi pastreaza valabilitatea pana la data expirarii acestora.
    Art. 77
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    Definitii
    In scopul aplicarii prezentei reglementari, pe langa termenii si expresiile definite in Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Normele fundamentale de securitate radiologica, expresiile urmatoare sunt definite astfel:
    (1) amplasare - activitate de alegere a unui amplasament convenabil pentru instalatia radiologica sau pentru instalatia nucleara;
    (2) aparatura dozimetrica - aparatura de masurare a campurilor de radiatii si a contaminarii radioactive, considerata necesara prin reglementarile Autoritatii, pentru indeplinirea cerintelor de securitate radiologica;
    (3) Autoritate - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), care in baza art. 4 alin. (1) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute in lege;
    (4) autorizare - proces de evaluare si control in urma caruia se elibereaza autorizatia;
    (5) clasa - multime de instalatii radiologice, de instalatii nucleare, de surse de radiatii, de dispozitive generatoare de radiatii ionizante, de minereuri de uraniu si toriu, de materii prime nucleare, inclusiv de combustibil nuclear, sau de deseuri radioactive cu aceeasi finalitate;
    (6) conservare - pastrarea in siguranta a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare, inclusiv a sistemelor de aeraj, transport, alimentare cu energie electrica, de eliminare a apelor de mina, in starea in care se aflau la sistarea etapei de functionare, dupa caz;
    (7) control institutional - activitate desfasurata de un organism imputernicit legal sa urmareasca transferurile de proprietate si modul de indeplinire a restrictiilor de utilizare a terenurilor contaminate si a amplasamentelor pe care au functionat si au fost dezafectate instalatii de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;
    (8) constructie si montaj - activitate de realizare a amenajarilor, incluzand constructia, finisajul, realizarea instalatiilor de ventilatie, energie, aer comprimat etc. montajul, teste de acceptare, necesare pentru functionarea in domeniul nuclear;
    (9) depozitare - activitate de pastrare in conditiile prevazute de reglementari, a surselor de radiatii, a minereurilor de uraniu si toriu, a instalatiilor radiologice si a instalatiilor nucleare, aflate in detinere autorizata;
    (10) deseuri radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, prelucrarea materiilor prime nucleare si producerea combustibilului nuclear - orice efluenti gazosi si lichizi proveniti de la activitati autorizate de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiei prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear, care au volume si activitati pe unitatea de volum superioare limitelor derivate de eliberare in mediu, aprobate de Autoritate in cadrul procesului de autorizare, conform prevederilor "Normelor fundamentale de securitate radiologica", si pentru care nu se intrevede o alta utilizare in cadrul activitatii respective;
    - orice materiale solide provenite de la activitati autorizate de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiei prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear care in mod obisnuit nu sunt considerate radioactive, dar care au un nivel al contaminarii superficiale superior nivelelor de eliberare de sub regimul de autorizare si pentru care nu se intrevede o alta utilizare in cadrul activitatii respective;
    - orice materiale solide provenite de la activitati autorizate de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiei prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear, inclusiv minereuri de uraniu si toriu si roci mineralizate cu uraniu si toriu, excavate si scoase la suprafata, care contin cel putin un radionuclid natural din seriile uraniului si toriului cu o concentratie a activitatii pe unitatea de masa mai mare decat nivelul de eliberare in scopul utilizarii fara restrictii, respectiv mai mare de 0,2 Bq/g, si pentru care nu se intrevad alte utilizari in cadrul activitatii respective;
    (11) detinere - activitate de luare in posesie;
    (12) dezafectare - activitate complexa ce se desfasoara la o instalatie radiologica sau o instalatie nucleara, in scopul eliberarii componentelor si amplasamentului acesteia de sub cerintele de autorizare;
    (13) faza de autorizare - proiectarea, amplasarea, constructia si montajul, functionarea, conservarea si dezafectarea unei instalatii radiologice sau a unei instalatii nucleare;
    (14) furnizare - activitate de schimbare a proprietarului instalatiei radiologice, instalatiei nucleare, sursei de radiatii, minereului de uraniu si toriu, materiei prime nucleare, inclusiv a combustibilului nuclear, indiferent daca aceasta se efectueaza printr-o operatie comerciala sau cu titlu gratuit;
    (15) importarea si exportarea - aducerea sau scoaterea din tara a surselor de radiatii si minereurilor de uraniu si toriu;
    (16) instalatie radiologica - (1) totalitatea lucrarilor si instalatiilor miniere de la suprafata si din subteran, inclusiv instalatiile de gospodarire a deseurilor radioactive asociate, care, impreuna, alcatuiesc o mina de:
    - prospectiune a minereurilor de uraniu si/sau toriu, prin efectuarea de lucrari miniere subterane;
    - explorare a minereurilor de uraniu si/sau de toriu;
    - exploatare a minereurilor de uraniu si/sau de toriu;
    (2) totalitatea lucrarilor si instalatiilor de la suprafata, inclusiv instalatiile de gospodarire a deseurilor radioactive asociate, care alcatuiesc o:
    - statie de tratare a deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, prelucrarea materiilor prime nucleare si producerea combustibilului nuclear;
    - uzina sau statie pilot de preparare a minereurilor de uraniu si toriu;
    - depozit de deseuri radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, prelucrarea materiilor prime nucleare si producerea combustibilului nuclear;
    - laborator in care se efectueaza analiza fizico-chimica a minereurilor de uraniu si toriu si a materiilor prime nucleare;
    (17) instalatie nucleara - totalitatea lucrarilor si instalatiilor de la suprafata, inclusiv instalatiile de gospodarire a deseurilor radioactive asociate, care, impreuna, alcatuiesc o:
    - statie pilot sau o uzina de prelucrare a materiilor prime nucleare;
    - statie pilot sau o uzina de producere a combustibilului nuclear;
    (18) intretinere - activitate de mentinere in buna stare de functionare a instalatiei radiologice sau a instalatiei nucleare prin operatiuni periodice, preventive;
    (19) manipulare - descarcare, incarcare, transbordare, cantarire, verificare, sfertuire, probare, ambalare, containerizare, etichetare, masurare a oricaror parametri fizici si chimici, intretinere sau alta operatie care se desfasoara in zona controlata a titularului de autorizatie cu minereuri de uraniu si toriu, materii prime nucleare si combustibil nuclear;
    (20) minereu de uraniu - substanta minerala aflata in zacamant sau extrasa prin metode miniere, care are un continut de uraniu de minim 0,004%;
    (21) minereu de toriu - substanta minerala aflata in zacamant sau extrasa prin metode miniere care are un continut de toriu cu o activitate de minimum 1 Bq/g;
    (22) mineritul uraniului si toriului - prospectarea, explorarea, deschiderea, pregatirea si exploatarea minereului de uraniu si toriu, conservarea si dezafectarea minelor de uraniu si toriu, inclusiv restaurarea mediului contaminat de mineritul uraniului si toriului;
    (23) persoana legal constituita - entitate cu sau fara personalitate juridica, constituita in baza unei legi, ordonante de guvern sau a unei Hotarari a Guvernului;
    (24) prelucrare a materiei prime nucleare - modificare a concentratiei sau continutului in radionuclizi a materiilor prime nucleare;
    (25) preparare a minereurilor de uraniu si toriu - prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu in scopul modificarii concentratiei sau continutului in radionuclizi naturali;
    (26) producere a combustibilului nuclear - totalitatea practicilor umane necesare organizarii procesului tehnologic de fabricatie a combustibilului nuclear;
    (27) transferare - intrarea minereurilor de uraniu si toriu si a deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, de la prelucrarea materiilor prime nucleare si de la producerea combustibilului nuclear, in posesia unui alt titular de autorizatie;
    (28) transport - deplasarea minereurilor de uraniu si toriu, a materiilor prime nucleare, a combustibilului nuclear si a deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, de la prelucrarea materiilor prime nucleare si de la producerea combustibilului nuclear, dintr-un loc in altul, in afara incintei aflate sub jurisdictia persoanei legal constituite;
    (29) utilizare - activitatea de folosire in scopul efectuarii de analize fizico-chimice a minereurilor de uraniu si toriu, a materiilor prime nucleare si a deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si/sau toriu, prelucrarea materiilor prime nucleare si producerea combustibilului nuclear.

    ANEXA 2
    la norme

    Formular model pentru cererea de inregistrare

    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite:
    Sediul social: ........................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit: ...............
    Telefon: ............................ Fax: ............................
    Numar de inregistrare/data: ...........................................

          Catre,
             Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
             B-dul Libertatii nr. 14, Bucuresti, sectorul 5, CP 42-4

    1. Va solicitam emiterea Certificatului de inregistrare:
    1.1. Denumirea solicitantului inregistrarii: ...............................
    - Sediul social: localitatea: ............................ sectorul/judetul: ........................ str. .................. nr. ...... telefon: .......... fax: ..............................
    - Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit: ................. persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita (nume si prenume): ................. functia: ................ telefon: ................
    - Datele de identificare a subunitatii solicitantului prin care se desfasoara activitatea supusa inregistrarii: filiala .......................... sucursala: ...................... diviziunea administrativa: .................. localitatea ..................... sectorul/judetul: ........................... strada: ................. nr. ..... telefon: ................ fax: ............
    - Adresa postala la care poate fi trimisa corespondenta: localitatea: ................. sectorul/judetul: ...................... str.: .............. nr.: ..................... telefon: ............... fax: ......................
    1.2. Activitatea pentru care se solicita inregistrarea: ...................
    1.3. Faza de realizare (dupa caz): ........................................
    1.4. Expertul acreditat care supervizeaza activitatile desfasurate in conformitate cu art. 47, 56, 62 si 105 din Normele fundamentale de securitate radiologica (nume si prenume): .............................. nr. certificat de acreditare: ............. domeniu: ............... specialitatea: ............. data emiterii: .............. data expirarii: ............... telefon: ........
    1.5. Numele si prenumele persoanei care poate angaja legal raspunderea solicitantului (nume si prenume): .................... functia: ................ mijloacele prin care aceasta poate fi contactata: telefon: .................... fax: .................... e-mail: .....................
    1.6. Numele si prenumele persoanei imputernicite sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea (nume si prenume): .................................. functia: ................... mijloacele prin care aceasta poate fi contactata: telefon: ................... fax: ................ e-mail: ....................
    1.7. Numele si prenumele persoanei de contact (pentru eventualele probleme tehnice specifice care pot aparea in procesul de inregistrare (nume si prenume): ...................... functia: ................... mijloacele prin care aceasta poate fi contactata: telefon: ............. fax: ............ e-mail: .........
    1.8. Informatii prevazute conform legilor in vigoare pentru a-i conferi solicitantului caracter legal in relatiile cu terti si a antrena raspunderea persoanei legal constituite: ..................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    1.9. Alte informatii, daca este cazul: ....................................
    ...........................................................................

    2. Va anexam documentatia tehnica pentru inregistrare, intocmita in conformitate cu art. 41 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear, ce contine un numar de ............... file, un numar de ......... anexe grafice si un cuprins.

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
             Numele si prenumele: .........................................
             Functia: .....................................................
             Semnatura: ...................................................
             Stampila: ....................................................

    (Se completeaza in doua exemplare care se transmit in doua dosare de incopciat impreuna cu 2 documentatii, conform art. 34 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear)

    ANEXA 3
    la norme

    Formular model pentru cererea de autorizare

    Antetul solicitantului:
    Denumirea persoanei legal constituite:
    Sediul social: ........................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit: ...............
    Telefon: ............................ Fax: ............................
    Numar de inregistrare/data: ...........................................

          Catre,
             Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
             B-dul Libertatii nr. 14, Bucuresti, sectorul 5, CP 42-4

    1. Va solicitam emiterea autorizatiei pentru desfasurarea de activitati din domeniul nuclear:
    1.1 Denumirea solicitantului: .............................................
    - Sediul social: localitatea: ............................ sectorul/judetul: ........................ str. .................. nr. ...... telefon: .......... fax: ..............................
    - Actul normativ in temeiul caruia este legal constituit: ................. persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita (nume si prenume): ................. functia: ................ telefon: ................
    - Datele de identificare a subunitatii solicitantului prin care se desfasoara activitatea nucleara: filiala ...................................... sucursala: ...................... diviziunea administrativa: .................. localitatea ..................... sectorul/judetul: ........................... strada: ................. nr. ..... telefon: ................ fax: ............
    - Adresa postala la care poate fi trimisa corespondenta: localitatea: ................. sectorul/judetul: ...................... str.: .............. nr.: ..................... telefon: ............... fax: ......................
    1.2. Activitatea pentru care se solicita inregistrarea: ...................
    1.3. Faza de realizare (dupa caz): ........................................
    1.4. Expertul acreditat care supervizeaza activitatile desfasurate in conformitate cu art. 47, 56, 62 si 105 din Normele fundamentale de securitate radiologica (nume si prenume): .............................. nr. certificat de acreditare: ............. domeniu: ............... specialitatea: ............. data emiterii: .............. data expirarii: ............... telefon: ........
    1.5. Numele si prenumele persoanei care poate angaja legal raspunderea solicitantului (nume si prenume): functia: ................ mijloacele prin care aceasta poate fi contactata: telefon: ......... fax: ........ e-mail: .........
    1.6. Numele si prenumele persoanei imputernicite sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea (nume si prenume): .................................. functia: ................... mijloacele prin care aceasta poate fi contactata: telefon: ................... fax: ................ e-mail: ....................
    1.7. Numele si prenumele persoanei de contact (pentru eventualele probleme tehnice specifice care pot aparea in procesul de autorizare (nume si prenume): ...................... functia: ................... mijloacele prin care aceasta poate fi contactata: telefon: ............. fax: ............ e-mail: .........
    1.8. Informatii prevazute conform legilor in vigoare pentru a-i conferi solicitantului caracter legal in relatiile cu terti si a antrena raspunderea persoanei legal constituite: ..................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    1.9. Alte informatii, daca este cazul: ....................................
    ...........................................................................

    2. Va anexam documentatia tehnica pentru inregistrare, intocmita in conformitate cu art. 43 - 56 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear, ce contine un numar de ............... file, un numar de ......... anexe grafice si un cuprins.

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:
             Numele si prenumele: .........................................
             Functia: .....................................................
             Semnatura: ...................................................
             Stampila: ....................................................

    (Se completeaza in doua exemplare care se transmit in doua dosare de incopciat impreuna cu 2 documentatii, conform art. 34 din Normele de securitate radiologica   Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 171/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 171 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu