Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 163 din 10 martie 2011

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Autoritatii Rutiere Romane -A.R.R.

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 15 martie 2011In temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române -A.R.R, se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română -A.R.R, poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Autoritatea Rutieră Română -A.R.R.

BUGETUL

de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

                                                                                                                        - mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Buget

2011

A

B

C

D

1

00.01

10

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

53.780,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

53.780,00

29.00

C. VENITURI NEFISCALE

53.780,00

30.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

160,00

31.10

VENITURI DIN DOBÂNZI

160,00

03

Alte venituri din dobânzi

160,00

33.00

10

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII

53.620,00

33.10

VENITURI DIN PRESTÂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

53.620,00

08

Venituri din prestări de servicii

53.620,00

84.10

CHELTUIELI -TOTAL

90.628,00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.856,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

25.697,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

19.200,00

01

Salarii de bază

17.310,00

02

Salarii de merit

-

03

Indemnizaţie de conducere

-

04

Spor de vechime

-

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

1.626,00

06

Alte sporuri

-

07

Ore suplimentare

-

08

Fond de premii

-

09

Prima de vacanţă

15,00

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

6,00

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

30

Alte drepturi salariale în bani

93,00

10.02

Cheltuieli salariale în natură

1.253,00

01

Tichete de masă

1.253,00

10.03

Contribuţii

5.244,00

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

3.963,00

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

96,00

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

991,00

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

32,00

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

162,00

20

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

24.961,00

20.01

Bunuri si servicii

16.381,00

01

Furnituri de birou

450,00

02

Materiale pentru curăţenie

15,00

03

Incălzit, iluminat şi forţă motrică

650,00

04

Apă, canal şi salubritate

80,00

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.500,00

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.965,00

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

8.957,00

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.764,00

20.02

Reparaţii curente

200,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.080,00

01

Uniforme şi echipament

800,00

30

Alte obiecte de inventar

280,00

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

1.044,00

01

Deplasări interne

665,00

02

Deplasări în străinătate

379,00

20.11

Carti, publicaţii şi materiale documentare

28,00

20.13

Pregătire profesională

150,00

20.14

Protecţia muncii

139,00

20.30

Alte cheltuieli

5,939,00

02

Protocol şi reprezentare

110,00

04

Chirii

3.000,00

07

Fondul conducătorului instituţiei

13,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Buget 2011

A

B

C

D

1

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2,816,00

57

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALA

198,00

57.02

Ajutoare sociale

198,00

01

Ajutoare sociale în numerar

198,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.772,00

71

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

39.772,00

71.01

Active fixe

39.772,00

01

Construcţii

11.320,00

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

16.509,00

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

30

Alte active fixe

11.943,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE

53.780,00

CHELTUIELI TOTALE

90.628,00

a) Excedent

b) Deficit

36.848,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

36.848,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011:

1)  Numar mediu de personal: 653 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 2.412 lei(RON)/salariat;

3) In câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 76 mii lei);

4) In cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 6 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei), precum şi litigii conform hotărârilor judecătoreşti şi litigii în derulare (suma de 93 mii lei).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 163/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 163 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu