Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 163 din 10 martie 2011

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Autoritatii Rutiere Romane -A.R.R.

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 15 martie 2011In temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române -A.R.R, se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română -A.R.R, poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Autoritatea Rutieră Română -A.R.R.

BUGETUL

de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

                                                                                                                        - mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Buget

2011

A

B

C

D

1

00.01

10

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

53.780,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

53.780,00

29.00

C. VENITURI NEFISCALE

53.780,00

30.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

160,00

31.10

VENITURI DIN DOBÂNZI

160,00

03

Alte venituri din dobânzi

160,00

33.00

10

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII

53.620,00

33.10

VENITURI DIN PRESTÂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

53.620,00

08

Venituri din prestări de servicii

53.620,00

84.10

CHELTUIELI -TOTAL

90.628,00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.856,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

25.697,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

19.200,00

01

Salarii de bază

17.310,00

02

Salarii de merit

-

03

Indemnizaţie de conducere

-

04

Spor de vechime

-

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

1.626,00

06

Alte sporuri

-

07

Ore suplimentare

-

08

Fond de premii

-

09

Prima de vacanţă

15,00

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

6,00

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

30

Alte drepturi salariale în bani

93,00

10.02

Cheltuieli salariale în natură

1.253,00

01

Tichete de masă

1.253,00

10.03

Contribuţii

5.244,00

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

3.963,00

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

96,00

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

991,00

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

32,00

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

162,00

20

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

24.961,00

20.01

Bunuri si servicii

16.381,00

01

Furnituri de birou

450,00

02

Materiale pentru curăţenie

15,00

03

Incălzit, iluminat şi forţă motrică

650,00

04

Apă, canal şi salubritate

80,00

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.500,00

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.965,00

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

8.957,00

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.764,00

20.02

Reparaţii curente

200,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.080,00

01

Uniforme şi echipament

800,00

30

Alte obiecte de inventar

280,00

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

1.044,00

01

Deplasări interne

665,00

02

Deplasări în străinătate

379,00

20.11

Carti, publicaţii şi materiale documentare

28,00

20.13

Pregătire profesională

150,00

20.14

Protecţia muncii

139,00

20.30

Alte cheltuieli

5,939,00

02

Protocol şi reprezentare

110,00

04

Chirii

3.000,00

07

Fondul conducătorului instituţiei

13,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Buget 2011

A

B

C

D

1

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2,816,00

57

Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALA

198,00

57.02

Ajutoare sociale

198,00

01

Ajutoare sociale în numerar

198,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

39.772,00

71

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

39.772,00

71.01

Active fixe

39.772,00

01

Construcţii

11.320,00

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

16.509,00

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

30

Alte active fixe

11.943,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE

53.780,00

CHELTUIELI TOTALE

90.628,00

a) Excedent

b) Deficit

36.848,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

36.848,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011:

1)  Numar mediu de personal: 653 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 2.412 lei(RON)/salariat;

3) In câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 76 mii lei);

4) In cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 6 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei), precum şi litigii conform hotărârilor judecătoreşti şi litigii în derulare (suma de 93 mii lei).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 163/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 163 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu