Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.157 din 26.06.2012

privind forma şi conţinutul permisului de conducere
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 28 iunie 2012SmartCity1

În temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul 1Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul permisului de conducere eliberat de autorităţile române. Articolul 2Forma şi conţinutul permisului de conducere corespund modelului Uniunii Europene de permis de conducere şi sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 3(1) Restricţiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica „Restricţii“ din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevăzute în anexa nr. 2.(2) Codurile armonizate ale Uniunii Europene se înscriu în permisul de conducere de către personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului. Articolul 4Punerea în circulaţie a permisului de conducere a cărui formă şi conţinut sunt stabilite prin prezentul ordin se face începând cu data de 19 ianuarie 2013. Articolul 5Permisele de conducere eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 7(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a)Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.455/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006; b)art. 23 alin. (1) şi (4) şi anexa nr. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010. Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. * Prezentul ordin transpune prevederile art. 1 alin. (1) şi ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 314 din 29 noiembrie 2011. Ministrul administraţiei şi internelor, Ioan Rus Contrasemnează: Ministrul delegat pentru administraţie, Victor Paul Dobre ANEXA Nr. 1FORMA ŞI CONŢINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE (modelul Uniunii Europene de permis de conducere) I. Forma A. Forma este dreptunghiulară, având aspectul unei cărţi de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser. Caracteristicile fizice ale suportului modelului Uniunii Europene de permis de conducere sunt în conformitate cu standardele ISO 7810 şi ISO 7816-1. Metodele de verificare a caracteristicilor permisului de conducere în vederea asigurării conformităţii cu normele internaţionale sunt în concordanţă cu standardul ISO 10373. Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării: suport inert UV; model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale; microscriere; printare curcubeu; gravare guilloche pozitiv şi negativ; elemente optice variabile; în zona fotografiei, modelul de fundal şi fotografia prezintă o zonă de suprapunere pe marginile fotografiei; elemente vizibile şi opace fluorescente; elemente opace şi transparente IR; caracteristici swoosh ale tiparului; tipărire prismatică; tipărire cu grosime variabilă; hologramă; fereastră transparentă; tipărire parţială tactilă.B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, după cum urmează: lăţime - 85,60 mm; înălţime - 53,98 mm; grosime - 0,76 mm; raza de racordare a colţurilor - 3,18 mm.II. Conţinutul II.1. Permisul de conducere este confecţionat în sistem duplex (faţa I şi faţa II verso). Informaţiile înscrise pe feţele permisului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe faţa II (verso), în cazul rubricilor 9-12, sunt folosite caractere cu înălţimea de 5 puncte. II.2. Faţa I, prezentată în figura nr. 1, conţine următoarele: denumirea documentului înscrisă cu majuscule - PERMIS DE CONDUCERE; înscrisul „ROMÂNIA“ şi indicativul statului în circulaţia internaţională, „RO“, încadrat într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de 12 steluţe galbene; rubrici care cuprind următoarele date:1. numele; 2. prenumele; 3. data şi locul naşterii; 4. a) data emiterii permisului de conducere; b)data expirării permisului de conducere; c)autoritatea emitentă; d)codul numeric personal;5. numărul permisului de conducere; 6. fotografia titularului; 7. semnătura titularului; 9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă; cuvintele „Model al Uniunii Europene“, precum şi denumirea „Permis de conducere“ tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se înscriu cu litere roz, pe fundal.II.3. Faţa II (verso), prezentată în figura nr. 2, conţine următoarele: un tabel cu rubricile 9-12, având următoarele semnificaţii:9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă; 10. data obţinerii fiecărei categorii: este data obţinerii categoriei prin examen. Această dată va fi retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare ale acestuia. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA); 11. data expirării fiecărei categorii. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA); 12. informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, după caz. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripţionată pe orizontală cu acelaşi număr (12) din subsolul tabelului; rubricile 13 şi 14 pentru înscrieri administrative, respectiv:13. spaţiu destinat înscrierii datelor necesare gestionării permisului; 14. spaţiu alocat pentru înscrieri administrative sau legate de siguranţa rutieră; denumirea explicativă a principalelor rubrici cuprinse pe faţa I şi faţa II a permisului; codul de bare.Figurile nr. 1 şi 2*) ale permisului de conducere, model al Uniunii Europene Figura nr. 1 - Faţa I a permisului de conducere Figura nr. 2 - Faţa II (verso) a permisului de conducere *) Figurile nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil. ANEXA Nr. 2CODURI ARMONIZATE ALE UNIUNII EUROPENE Conducătorul auto (probleme medicale) 01. Corecţia şi/sau protecţia vederii 01.01 Ochelari 01.02 Lentile de contact 01.03 Sticlă protectoare 01.04 Lentile opace 01.05 Acoperitoare pentru ochi 01.06 Ochelari sau lentile de contact 02. Proteză auditivă/aparat auditiv 02.01 Proteză auditivă pentru o ureche 02.02 Proteză auditivă pentru ambele urechi 03. Proteză/Orteză pentru membre 03.01 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre superioare 03.02 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre inferioare 05. Conducere cu restricţie (indicarea subcodului obligatoriu, conducere supusă restricţiilor din motive medicale) 05.01 Restricţie la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o oră după răsăritul soarelui şi o oră înainte de apus) 05.02 Restricţie la călătoria pe o rază de ... km de la locul de reşedinţă a titularului sau doar în interiorul unui oraş, în perimetrul unei zone/regiuni 05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului 05.04 Restricţie de utilizare în timpul deplasării a unei viteze mai mici sau egale cu... km/h 05.05 Conducere doar atunci când este însoţit de un titular de permis de conducere 05.06 Fără remorcă 05.07 Interzicerea conducerii pe autostradă 05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcoolice Adaptări ale vehiculului 10. Cutie de viteze adaptată 10.01 Schimbător de viteze manual 10.02 Schimbător de viteze automat 10.03 Schimbător de viteze cu comandă electronică 10.04 Levier adaptat de schimbat viteza 10.05 Fără cutie de transmisie secundară 15. Ambreiaj adaptat 15.01 Pedală de ambreiaj adaptată 15.02 Ambreiaj manual 15.03 Ambreiaj automat 15.04 Compartimentare în faţa pedalei de ambreiaj/pedală de ambreiaj neutralizată/suprimată 20. Mecanisme de frânare adaptate 20.01 Pedală de frână adaptată 20.02 Pedală de frână mărită 20.03 Pedală de frână adaptată pentru piciorul stâng 20.04 Pedală de frână pentru talpă 20.05 Pedală de frână cu basculă 20.06 Frână de serviciu acţionată cu mâna (adaptată) 20.07 Folosire maximă a frânei de serviciu ranforsate 20.08 Folosire maximă a frânei de siguranţă integrate în frâna de serviciu 20.09 Frână de mână (de staţionare) adaptată 20.10 Frână de mână (de staţionare) cu comandă electrică 20.11 Frână de mână cu comandă acţionată de picior (adaptată) 20.12 Compartimentare în faţa pedalei de frână/pedală de frână neutralizată/suprimată 20.13 Frână cu comandă acţionată la nivelul genunchiului 20.14 Frână principală cu comandă electrică 25. Mecanisme de acceleraţie adaptate 25.01 Pedală de acceleraţie adaptată 25.02 Pedală de acceleraţie pentru talpă 25.03 Pedală de acceleraţie cu basculă 25.04 Acceleraţie manuală 25.05 Acceleraţie acţionată la nivelul genunchiului 25.06 Servoacceleraţie (electronică, pneumatică etc.) 25.07 Pedală de acceleraţie plasată la stânga pedalei de frână 25.08 Pedală de acceleraţie plasată la stânga 25.09 Compartimentare în faţa pedalei de acceleraţie/Pedală de acceleraţie neutralizată/ suprimată 30. Mecanisme de frânare şi de acceleraţie combinate adaptate 30.01 Pedale paralele 30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelaşi plan 30.03 Acceleraţie şi frână cu glisieră 30.04 Acceleraţie şi frână cu glisieră cu orteză 30.05 Pedale de frână şi de acceleraţie neutralizate/suprimate 30.06 Podea înălţată 30.07 Compartimentare pe o latură a pedalei de frână 30.08 Compartimentare pentru proteză pe o latură a pedalei de frână 30.09 Compartimentare în faţa pedalelor de acceleraţie şi de frână 30.10 Rezemătoare pentru călcâi/picior 30.11 Acceleraţie şi frână cu comandă electrică 35. Dispozitive de comandă adaptate (comutatoare pentru faruri, ştergător şi spălător de parbriz, avertizor sonor, semnalizatoare etc.) 35.01 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a influenţa negativ conducerea 35.02 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.) 35.03 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna stângă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.) 35.04 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna dreaptă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.) 35.05 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.) ori a comenzilor de acceleraţie sau de frână combinate 40. Direcţie adaptată 40.01 Servodirecţie standard 40.02 Servodirecţie ranforsată 40.03 Servodirecţie cu sistem de securitate 40.04 Coloană de direcţie alungită 40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subţire, volan cu diametru redus etc.) 40.06 Volan cu basculare 40.07 Volan vertical 40.08 Volan orizontal 40.09 Acţionare cu piciorul 40.10 Acţionare cu dispozitiv adaptat (manşă etc.) 40.11 Mâner la volan 40.12 Orteză pentru mână pe volan 40.13 Orteză de tendon 42. Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată(e) 42.01 Oglindă retrovizoare exterioară stânga sau dreapta 42.02 Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă 42.03 Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului 42.04 Oglindă retrovizoare interioară panoramică 42.05 Oglindă retrovizoare de unghi mort 42.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare exterioară (exterioare) cu comandă electrică 43. Scaun pentru şofer modificat 43.01 Scaun pentru conducător cu înălţime adecvată pentru vizibilitate şi distanţă normală faţă de volan şi pedale 43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului 43.03 Scaun pentru conducător cu susţinere laterală pentru o bună stabilitate 43.04 Scaun pentru conducător cu rezemătoare pentru braţ 43.05 Scaun pentru conducător cu glisieră alungită 43.06 Centură de siguranţă adaptată 43.07 Centură de siguranţă de tip jug 44. Modificări ale motocicletelor (subcod obligatoriu) 44.01 Frână cu comandă unică 44.02 Frână de mână (adaptată) (pentru roata din faţă) 44.03 Frână de picior (adaptată) (pentru roata din spate) 44.04 Manetă de acceleraţie (adaptată) 44.05 Cutie de viteze manuală şi ambreiaj manual (adaptate) 44.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare adaptată(e) 44.07 Comenzi (adaptate) (indicatoare de direcţie, lumini de frână etc.) 44.08 Înălţimea scaunului permite conducătorului, în poziţia şezând, să aibă în acelaşi timp ambele picioare pe suprafaţa drumului. 45. Numai motocicletă cu ataş 50. Limitat la un anumit vehicul/un anumit număr de şasiu (numărul de identificare al vehiculului, VIN) 51. Limitat la un anumit vehicul/o anumită plăcuţă cu numărul de înmatriculare (numărul de înmatriculare al vehiculului) Aspecte administrative 70. Schimbarea permisului nr. ......, eliberat de ..... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţări terţe, de exemplu: 70.0123456789.NL) 71. Duplicatul permisului nr. ..... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţări terţe, de exemplu: 71.987654321HR) 72. Limitat la vehiculele din categoria A cu capacitate cilindrică maximă de 125 cm3 şi o putere maximă de 11 kW (A1) 73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roţi şi motor (B1) 74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1) 75. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1) 76. Limitat la vehiculele din categoria C, a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1), cuplate cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule să nu depăşească 12.000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător fără încărcătură (C1E) 77. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1), cuplate cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca: a)masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule să nu depăşească 12.000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător fără încărcătură; şi b)remorca să nu fie folosită pentru transportul de călători (D1E).78. Limitat la vehiculele cu schimbător de viteze automat 79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condiţiile indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (91/439/CEE). 90.01: la stânga 90.02: la dreapta 90.03: stânga 90.04: dreapta 90.05: mână 90.06: picior 90.07: utilizabil 95. Conducătorul auto deţinător de certificat de competenţă profesională care îndeplineşte obligaţia de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului până la.... [de exemplu, 95(01.01.12)]. 96. Conducătorul auto care a finalizat un curs de formare sau care a promovat un test de verificare a aptitudinilor şi comportamentului în conformitate cu dispoziţiile anexei V la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 157/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 157 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu