Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 153 din 14 decembrie 1999

privind infiintarea comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap

ACT EMIS DE: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 11 din 13 ianuarie 2000


SmartCity3


    Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
    avand in vedere:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.100/1990;
    - Hotararea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;
    - Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, aprobat prin Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 120/1998,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) In temeiul art. 22 - 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, se infiinteaza, la nivel judetean si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, comisii de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, denumite in continuare comisii.
    (2) Comisiile sunt in coordonarea Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.
    (3) Aceste comisii functioneaza in cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
    Art. 2
    Comisiile sunt alcatuite din:
    - un presedinte, medic de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, angajat prin concurs de inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, cu norma intreaga;
    - 2 membri, dintre care un medic specialist de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, desemnat de oficiul judetean de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, si un medic desemnat de inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;
    - un membru desemnat de organizatiile neguvernamentale care sunt reprezentative prin activitatea in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti;
    - un secretar, cadru mediu, angajat prin concurs de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
    Art. 3
    (1) Pentru buna desfasurare a activitatii comisiile pot incheia contracte de colaborare cu medicii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca si cu medici de diferite specialitati din judete sau din sectoarele municipiului Bucuresti.
    (2) Acestia sunt retribuiti din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
    (3) Medicii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca emit avize catre comisia judeteana sau a sectorului municipiului Bucuresti, conform modelului-tip prezentat in anexa nr. I.
    Art. 4
    (1) Comisiile de expertiza medicala a copiilor cu handicap, prevazute la art. 23 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, sunt actualele comisii de diagnostic si triaj, constituite in baza Ordinului secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 245/1992.
    (2) Ele sunt preluate prin protocol de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap de la Ministerul Sanatatii si emit avize catre comisie.
    (3) Cu exceptia presedintelui si a secretarului comisiei, care sunt angajati cu contract de munca la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, membrii comisiei care elibereaza avize vor fi retribuiti pentru activitatea depusa in baza unor contracte de colaborare incheiate cu inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.
    Art. 5
    (1) Comisiile au urmatoarea componenta:
    - un medic specialist pediatru;
    - un medic specialist psihiatru pentru copii;
    - un psiholog,
desemnati de conducerile directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Componenta comisiilor este completata cu un psihopedagog desemnat de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    Membrii comisiilor prevazute la art. 22 si 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar al indemnizatiilor de sedinta nu poate depasi cuantumul castigului salarial mediu net comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica la data stabilirii drepturilor.
    Art. 7
    Comisiile constituite in baza art. 22 si 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 functioneaza in cadrul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap si sunt in coordonarea Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, care functioneaza pe langa Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    Art. 8
    Comisiile au urmatoarele atributii:
    a) examineaza persoanele care solicita eliberarea unui certificat de persoana cu handicap, analizeaza documentatia medicala, precum si rapoartele de ancheta sociala intocmite de organele competente;
    b) emit certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala sau, dupa caz, resping cererea de incadrare. Pentru persoanele cu handicap grav se va specifica pe certificat si faptul ca acestea au nevoie de un asistent personal. Respingerea, precum si incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala se fac prin certificat, conform modelului-tip prezentat in anexa nr. II;
    c) intocmesc si urmaresc realizarea programului individual de recuperare atat pentru copiii, cat si pentru adultii cu handicap;
    d) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, precum si indrumarea si consilierea persoanelor cu handicap, copii si adulti cu deficiente neuropsihice, in centre de asistenta, recuperare si invatamant special;
    e) primesc din teritoriul judetului sau al sectorului municipiului Bucuresti avize privind recomandarea de evaluare, conform anexei nr. I, pe care le examineaza la prezentarea persoanei. La fel se procedeaza si in cazul copiilor, avizele fiind emise de comisiile pentru copii. Comisiile emit, in baza avizelor si a examinarii certificatelor medicale, precum si a persoanelor cu handicap, certificate atat pentru copii, cat si pentru adulti. Programul de lucru este adaptat astfel incat o zi sau doua pe saptamana sa fie rezervate copiilor, in functie de solicitarile din zona de adresabilitate.
    Art. 9
    Eliberarea certificatelor este scutita de taxa de timbru, conform art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999.
    Art. 10
    Certificatele pot fi contestate in termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, sectiunea pentru adulti si, respectiv, sectiunea pentru copii. Contestatia se va solutiona prin decizie, in care se precizeaza incadrarea sau respingerea cererii de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, conform modelului-tip prezentat in anexa nr. III, in termen de 45 de zile lucratoare de la inregistrare la Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.
    Art. 11
    (1) In urma activitatii zilnice comisiile intocmesc un proces-verbal, conform modelului-tip prezentat in anexa nr. IV, in care se consemneaza activitatea desfasurata.
    (2) Programul individual de recuperare este intocmit si inmanat persoanei cu handicap, o data cu certificatul.
    Art. 12
    (1) Programul de recuperare este elaborat in scris atat pentru copii, cat si pentru adulti. Acest program cuprinde actiunile medicale, educative, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea si reintegrarea sociala a persoanei cu handicap. Din analiza datelor din dosarul medical se va decide asupra cazurilor care necesita internarea pentru tratament medical, recuperare prin tratament balnear sau chirurgical.
    (2) Sustinerea programului de recuperare se face prin protocoale incheiate cu Ministerul Sanatatii si cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate privind tratamentul medical, precum si cu Ministerul Educatiei Nationale privind programul educativ.
    (3) Pentru copii programul cuprinde si interventiile educative, formele de scolarizare recomandate sau forma de pregatire educativa adecvata pentru nevazatori si surdo-muti.
    (4) Prin colaborare cu organizatiile neguvernamentale se vor gasi solutii adecvate din punct de vedere social pentru fiecare caz: plasament familial, asigurarea unui ingrijitor la domiciliu.
    Art. 13
    (1) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap are in componenta doua sectiuni: sectiunea pentru adulti si sectiunea pentru copii.
    (2) Sectiunea pentru adulti cu handicap este organizata in cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, aflat in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Sectiunea pentru copii cu handicap este organizata in aceleasi conditii.
    Art. 14
    (1) In temeiul art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 se infiinteaza Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, care functioneaza pe langa Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, in cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap.
    (2) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap coordoneaza activitatea comisiilor la nivel judetean si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 15
    (1) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap - sectiunea pentru adulti cu handicap are urmatoarea componenta:
    - un presedinte, medic de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, angajat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap prin concurs;
    - un medic din cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;
    - un secretar, cadru mediu sanitar, angajat prin concurs de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    Membrii cu caracter nepermanent, care sunt convocati in functie de nevoile comisiei, sunt:
    - un reprezentant al Ministerului Sanatatii;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - un reprezentant al Institutului National de Expertiza si de Recuperare a Capacitatii de Munca;
    - un reprezentant al Institutului de Medicina Legala;
    - un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap - sectiunea pentru copii cu handicap are urmatoarea componenta:
    - un presedinte, medic specialist pediatru, angajat prin concurs si salarizat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap;
    - un medic din cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;
    - un secretar, cadru mediu sanitar, angajat prin concurs, salarizat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    De asemenea, membrii cu caracter nepermanent sunt:
    - un reprezentant al Ministerului Sanatatii;
    - un reprezentant al Departamentului pentru Protectia Copilului;
    - un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Presedintii si secretarii celor doua comisii lucreaza permanent, cu program de lucru zilnic.
    Art. 16
    Membrii Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap beneficiaza de indemnizatie de sedinta in conditiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999.
    Art. 17
    Deciziile emise de Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pot fi atacate conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 18
    Indemnizatiile de sedinta se suporta din Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.
    Art. 19
    Presedintii si membrii tuturor comisiilor au obligatia sa respecte actele normative existente in domeniul protectiei speciale a persoanei cu handicap. In caz contrar se aplica sanctiunile prevazute la art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999.
    Art. 20
    Conform art. 59 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, in termen de un an, incepand cu data de 1 ianuarie 2000, comisiile vor examina si vor reevalua toate persoanele detinatoare de certificate de persoana cu handicap, care necesita protectie speciala.
    Art. 21
    Directiile de specialitate din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, precum si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor asigura punerea in practica a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 22
    Anexele nr. I - VI fac parte integranta din prezentul ordin.

                       Secretariatul de Stat pentru
                          Persoanele cu Handicap
                           dr. Gabriela Popescu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

    Judetul ...................................
    Localitatea ...............................
    Unitatea sanitara..........................
    Nr. .......... data .......................

                                 AVIZ
    Subsemnatul dr. .............. in calitate de medic de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, examinand astazi ........... pe domnul/doamna ......................., domiciliat/domiciliata in .................., str. ............. nr. ....., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ..........., nascut/nascuta la data de ............., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. ................, suferind/suferinda de ............. conform Certificatului medical nr. .......... din data de .............., eliberat de ................, propun admiterea/respingerea incadrarii in gradul de handicap ............... .
    Prezentul aviz se elibereaza pentru a-i servi la Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap a judetului/sectorului ................... .
    Prezentul aviz este valabil timp de 30 de zile de la data eliberarii.

                              Medic expert,
                      dr. .........................

    ANEXA 2
    Nr. ...../..........

    COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALA
    A PERSOANELOR CU HANDICAP
    Judetul .....................

                            CERTIFICAT
de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala

    Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, constituita in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, examinand pe domnul/doamna ................... fiul/fiica lui .......... si al/a ......., nascut/nascuta la data de ......... in localitatea ................, judetul ................, domiciliat/domiciliata in ..............., str. ................ nr. ...., et. ......, ap. ....... judetul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ..........., hotaraste incadrarea/respingerea incadrarii in gradul de handicap ........., cu diagnosticul .............., conform Certificatului medical nr. ....... din data de ........., eliberat de ..............., si a Avizului nr. ......, eliberat de .................... la data de ........... .
    Prezentul certificat este valabil timp de 6 - 12 luni de la data eliberarii.
    Prezentul certificat se elibereaza pentru a-i servi la Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap ................... .

           Presedinte,                          Secretar,
       dr. .............                     ...............

    ANEXA 3

    COMISIA SUPERIOARA DE EXPERTIZA
    MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP              Nr. ......../.........

                                 DECIZIE
de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala

    Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, constituita in baza art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, examinand pe domnul/doamna ..............., fiul/fiica lui ............. si al/a ..........., nascut/nascuta la data de ................ in localitatea ............., judetul ............, domiciliat/domiciliata in ............., str. .......... nr. ...., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ......., decide incadrarea/respingerea incadrarii in gradul de handicap ........, cu diagnosticul ............, conform Certificatului medical nr. ........ din data de .............., eliberat de ................., a Avizului nr. .........., eliberat de ................. la data de ..........., si a Certificatului emis de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap a judetului/sectorului ................ nr. ....... din data de ............ .
    Prezenta decizie este valabila timp de 6 - 12 luni de la data eliberarii.
    Prezentul certificat se elibereaza pentru a-i servi la Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap .................... .

           Presedinte,                          Secretar,
       dr. .............                     ...............

    ANEXA 4

                              PROCES-VERBAL

    Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap, constituita in baza art. 22 si 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 la data de ............., avizeaza favorabil emiterea certificatelor nr. ........ de la ............. pana la ....................
    Observatii: ...........................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

               Presedinte,                     Membri,
          ....................           ....................
                                         ....................
                                         ....................
                                         ....................

    ANEXA 5

    Atributiile membrilor comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap sunt urmatoarele:
    Presedintele, medic de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca:
    - examineaza persoana care solicita eliberarea unui certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;
    - studiaza documentatia medicala, inclusiv avizul medicului expert;
    - incadreaza sau, dupa caz, respinge cererea de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;
    - elibereaza certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;
    - vegheaza la respectarea legalitatii si a bunului mers al activitatii comisiei.
    Medicul desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap:
    - participa la examinarea persoanelor cu handicap;
    - participa la examinarea documentatiei medicale;
    - examineaza anchetele sociale;
    - intocmeste planul individual de recuperare a persoanei cu handicap;
    - semneaza procesul-verbal de eliberare a certificatelor.
    Medicul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, desemnat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale:
    - asigura consultanta medicala de specialitate, sprijinind la nevoie aplicarea altor masuri de protectie speciala, conform legislatiei in vigoare.
    Reprezentantul organizatiei neguvernamentale:
    - are statut de observator;
    - are obligatia de a lua in evidenta toate cazurile deosebite de persoane cu handicap si de a implica toate organizatiile de la nivel local pentru a contribui la sprijinirea acestora.

    ANEXA 6

    Atributiile membrilor Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap sunt urmatoarele:
    A. Sectiunea pentru adulti cu handicap:
    Presedintele, medic de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca:
    - studiaza documentatia medicala;
    - incadreaza sau, dupa caz, respinge contestatia impotriva certificatului emis de comisia de expertiza a persoanelor cu handicap;
    - elibereaza decizia de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala;
    - vegheaza la respectarea legalitatii si a bunului mers al activitatii comisiei.
    Medicul din cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap:
    - participa la examinarea documentatiei medicale;
    - examineaza anchetele sociale;
    - verifica planul individual de recuperare a persoanei cu handicap;
    - semneaza procesul-verbal de eliberare a deciziilor.
    Membrii cu caracter nepermanent vor fi convocati in functie de structura cazuistica si vor da avize consultative de specialitate in cazurile deosebite.
    B. Sectiunea pentru copii cu handicap:
    Presedintele si membrii au aceleasi atributii ca si presedintele si membrii sectiunii pentru adulti.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 153/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 153 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 153/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu