Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 152 din 23 februarie 2009

pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 24 februarie 2009Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 17 februarie 2009 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Litera B „Indicatori de performanţă specifici - Preşedinţi-directori generali ai CAS" din anexa nr. 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă,   încheierea   contractelor  de   management   si evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, se modifică şi se completează potrivit anexei la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

ANEXĂ

B.   INDICATORI   DE   PERFORMANŢĂ  SPECIFICI

Preşedinţi-directori generali ai CAS

1. Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a fondurilor prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel:

CHELTUIELI TOTALE:

a)  gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli:

- sub 90%                - 0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte;

b) gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte;

c)  gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate pe total capitol sănătate:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte;

d) gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise pe total capitol sănătate:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

e)  gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate pe total titlu VIII - asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte;

f)  gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise pe total titlu VIII - asistenţă socială:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

2. Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor Programului naţional cu scop curativ:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli transmisibile Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul de boli netransmisibile

Programul naţional de oncologie:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli neurologice

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de diabet zaharat:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli endocrine:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli transmisibile

Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul de boli netransmisibile

Programul naţional de boli cardiovasculare:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli neurologice

Subprogramul de tratament al surdităţii congenitale prin implant cohlearşi proteză auditivă BAHA:

- sub 90%                 -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul    naţional    de    diabet    zaharat    (teste    de autoimunizare):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de ortopedie:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de diabet zaharat

Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice (HbA1c):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

3.  Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor aferente Programului naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară

Asistenţă medicală primară (PNESSP):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice (PNESSP):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

4.  Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor aferente Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Medicamente cu şi fără contribuţie personală:

- sub 90%                  -0 puncte,

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Dispozitive şi echipamente medicale:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală primară (activitate curentă şi centre de permanenţă):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală stomatologică:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice (activitate curentă):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale (servicii medicale de recuperare):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99 -99,5%             - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Ingrijiri medicale la domiciliu:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

5. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) cu serviciile medicale faţă de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate Programului naţional cu scop curativ:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli transmisibile

Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul de boli netransmisibile

Programul naţional de oncologie

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli neurologice

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de diabet zaharat:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli endocrine:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Materiale sanitare specifice, utilizate în programele naţionale cu scop curativ:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli transmisibile

Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul de boli netransmisibile

Programul naţional de boli cardiovasculare:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de boli neurologice

Subprogramul de  tratament al surdităţii congenitale prin implant cohlearşi proteză auditivă BAHA:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul    naţional    de    diabet    zaharat    (teste    de autoimunizare):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de ortopedie:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Programul naţional de diabet zaharat

Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice (HbA1c):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

6. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) cu serviciile medicale faţă de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate Programului naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală primară (PNESSP):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice (PNESSP):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

7. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) cu serviciile medicale faţă de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Medicamente cu şi fără contribuţie personală:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Dispozitive şi echipamente medicale:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală primară (activitate curentă şi centre de permanenţă):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală stomatologică:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice (activitate curentă):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale (servicii medicale de recuperare):

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

Ingrijiri medicale la domiciliu:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

8.  Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

9. Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 90%                  -0 puncte;

- 91-94%                 - 1 punct;

- 95-96%                 - 2 puncte;

- 97-98%                 - 3 puncte;

- 99-99,5%              - 4 puncte;

- 99,6-100%            - 5 puncte.

10.  Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

11.   Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

12.  Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de capital:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

13.   Gradul de   realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

14.  Gradul de colectare a creanţelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs faţă de suma estimată (în proiectul de buget) a fi colectată:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

15.  Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate în anul fiscal în curs faţă de numărul total de persoane cu debite restante înregistrate la nivelul casei:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

16.  Ponderea numărului de executări silite închise, pentru situaţiile în care sumele înscrise în titluri executorii au fost stinse, faţă de numărul de proceduri demarate:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

17.  Gradul de recuperare a sumelor reprezentând creanţe restante, faţă de sumele înscrise în titlurile executorii:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

18. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentând indemnizaţii de concedii medicale achitate angajatorilor faţă de sumele solicitate prin cererile de restituire potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

19. Gradul de realizare a plăţilor privind sumele reprezentând indemnizaţii de concedii medicale achitate persoanelor fizice faţă de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 51-60%                 - 1 punct;

- 61-70%                 -2 puncte;

- 71-80%                 -3 puncte;

- 81-90%                 -4 puncte;

- 91-100%               - 5 puncte.

20. Gestionarea influenţelor de mediu intern şi extern în managementul resurselor umane:

a) gradul de ocupare a posturilor aprobate:

                                      Număr personal existent la sfârşitul perioadei de raportare +

                           Număr posturi vacante pentru care s-a organizat concurs în vederea ocupării*)

Npers. =_____________________________________________________________________ x100                                                                                                                                                Număr posturi aprobate

- sub 85%                  -0 puncte;

- 85-95%                 - 3 puncte;

- 96-100%               - 5 puncte.

b) rata stabilităţii:

- sub 85%                  -0 puncte;

- 86-90%                 - 2 puncte;

- 91-95%                 -4 puncte;

- peste 95%               - 5 puncte.

c) dinamica mişcărilor de personal:

- sub 10%                  - 5 puncte;

- 10-15%                 -4 puncte;

- 16-20%                 -2 puncte;

- peste 20%               - 0 puncte.

21. Respectarea termenelor de raportare a datelor specifice în activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfecţionare.

Respectarea termenului de raportare

5 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 1-3 zile

4 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 4-7 zile

3 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 8-11 zile

2 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 12-15 zile

1 punct

Intârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 15 zile

0 puncte

22.    Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la activitatea CAS în domeniul resurselor umane (baza de date a funcţionarilor publici, state de funcţii, structura de funcţii publice, rapoarte lunare cu respectarea formatului în care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi cerinţelor stabilite prin note/îndrumări/precizări):

- 100%                      -5 puncte;

- 80-99%                 - 3 puncte;

- 50-79%                 - 2 puncte;

- sub 50%                  -0 puncte.

23.    Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS (un chestionar pe semestru)****):

- 60-100%               - 5 puncte;

- 20-50%                 - 3 puncte;

- sub 20%                  -1 punct.

24. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, faţă de sumele aprobate prin buget cu această destinaţie:

- Monitorizare                 - 5 puncte;

- Monitorizare parţială    - 0 puncte.

25.  Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu CAS:

- Informare                      - 5 puncte;

- Informare parţială        - 0 puncte.

26. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile Contractului-cadru şi ale normelor de aplicare a acestuia:

DA

NU

Existenţa tuturor documentelor necesare încheierii contractelor cu furnizorii, pe toate domeniile de asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive

1,5 puncte

0 puncte

Incheierea   contractelor  cu   furnizorii   de   servicii   medicale   şi medicamente, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul CAS, pentru fiecare domeniu

2 puncte

0 puncte

Stabilirea valorilor de contract pe toate domeniile de asistenţă medicală şi medicamente, cu respectarea criteriilor stabilite de actele normative în vigoare

1,5 puncte

0 puncte

*) Se vor avea în vedere funcţiile publice pentru care s-a obţinut avizul ANFP pentru organizarea concursului, rămase vacante după desfăşurarea acestuia, precum şi posturile pentru personalul contractual, neocupate în urma organizării concursului, în toată perioada de raportare.

**) Se iau în considerare „Intrările" şi „Ieşirile" de personal numai din intervalul perioadei de raportare.

***) Ieşirile de personal nu vor include pensionările conform legii şi pe cele datorate cauzelor naturale.

****) Numărul optim de asiguraţi intervievaţi care vor constitui eşantionul de lucru este de 400 de asiguraţi. In rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraţilor (valoarea absolută şi procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare.

27. Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare:

Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare

5 puncte

Nerespectarea termenului de finalizare a procesului de contractare

0 puncte

28. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceştia:

Respectarea termenului de raportare

5 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 1-3 zile

4 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 4-7 zile

3 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 8-11 zile

2 puncte

Intârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 12-15 zile

1 punct

Intârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 15 zile

0 puncte

29.    Corectitudinea situaţiilor transmise referitoare la activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceştia (acest indicator se referă la respectarea formatului în care sunt solicitate datele, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări):

- 100%                      -5 puncte;

- 95-99%                 - 3 puncte;

- sub 95%                  -0 puncte.

30.   Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

       Număr de zile în care s-au eliberat medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,

                                                corespunzător tuturor farmaciilor în contract cu CAS

__________________________________________________________________________________________x100

     Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze medicamente conform contractelor încheiate cu CAS

- 80 - 100%             - 5 puncte;

- 71-79%               -3 puncte;

- 60 - 70%               - 2 puncte;

- sub 60%                  -0 puncte.

31.  Management proactiv în domeniul relaţiilor publice:

a) analiză imagine:

- pozitivă                   - 5 puncte;

- neutră                     - 2 puncte;

- negativă                  - 0 puncte;

b) număr apariţii în media în scopul promovării imaginii CAS şi informării asiguraţilor, din total apariţii:

- sub 60%                  -0 puncte;'

- 60 - 69%               - 1 punct;

- 70 - 79%               - 2 puncte;

- 80 - 89%               - 3 puncte;

- 90 - 99%               - 4 puncte;

- 100%                      -5 puncte.

32. Gradul de realizare a planului de audit:

- sub 100%                - 0 puncte;

- 100%                      - 5 puncte.

33. Intocmirea şi transmiterea către CNAS a raportărilor în domeniul tehnologiei informaţiei (conţinut şi termene) în vederea implementării SIUI*):

- sub 50%                  - 1 punct;

- 50 - 74%               - 3 puncte;

- 75 - 100%             -5 puncte.

34. Intocmirea şi transmiterea rapoartelor privind schimbul de date pentru validarea asiguraţilor la nivel naţional (numai pentru CASAOPSNAJ şi CASMTCT):

- sub 50%                  - 1 punct;

- 50 - 74%               - 3 puncte;

- 75 - 100%             -5 puncte.

35.  Gradul de implicare în implementarea, integrarea şi operarea SIUI-ERP:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 50 - 74%               - 2,5 puncte;

- 75 - 100%             -5 puncte.

36.  Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 50 - 74%               - 3 puncte;

- 75 - 100%             -5 puncte.

37.    Număr de formulare emise corect în aplicarea documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte (regulamente europene, acorduri etc.) din totalul formularelor eliberate:

- 91 - 100%             -5 puncte;

- 81-90%               -4 puncte;

- 71-80%               -3 puncte;

- 61-70%               -2 puncte;

- 51 -60%               -1 punct;

- sub 51%                  -0 puncte.

38.   Utilizarea aplicaţiilor informatice privind muncitorii migranti şi a celei privind eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate:

- 91 - 100%             -5 puncte;

- 81-90%               -4 puncte;

- 71-80%               -3 puncte;

- 61-70%               -2 puncte;

- 51 -60%               -1 punct;

- sub 51%                  -0 puncte.

39. Corectitudinea situaţiilor transmise către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în domeniul securităţii sociale:

- 91 - 100%             -5 puncte;

- 81-90%               -4 puncte;

- 71 - 80%              -3 puncte;

- 61-70%               -2 puncte;

- 51 -60%               -1 punct;

- sub 51%                  -0 puncte.

*) Exclusiv CASAOPSNAJ şi CASMTCT.

40.  Număr de cereri de decontare a serviciilor medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE soluţionate, faţă de numărul total de solicitări:

- sub 50%                  -0 puncte;

- 50 - 74%               - 3 puncte;

- 75-100%             -5 puncte.

41. Număr de litigii pierdute cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, prin comisia de arbitraj sau prin alte instanţe de judecată*):

- 0                              - 5 puncte;

- 1                              -4 puncte;

- 3                              - 3 puncte;

- peste 3                    - 0 puncte.

42.  Număr de litigii pierdute cu asiguraţii la instanţele de judecată**):

- 0                              - 5 puncte;

- 1                              -4 puncte;

- 2                              - 3 puncte;

- peste 2                    - 0 puncte.

43.  Număr de litigii pierdute în instanţele de contencios administrativ***):

- 0                              - 5 puncte;

- 1                              -4 puncte;

- 2                              - 3 puncte;

- peste 2                    - 0 puncte.

44.  Număr de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie****) derulate de casa de asigurări de sănătate:

- 0                              - 5 puncte;

- 1                              -4 puncte;

- 2                              - 3 puncte;

- peste 2                    - 0 puncte.

45.   Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:

Respectarea termenului stabilit prin ordin al preşedintelui CNAS

5 puncte

Intârzieri peste termenul prevăzut

0 puncte

46.     Corectitudinea indicatorilor     raportaţi, specifici programelor de sănătate:

- indicatori corecţi (100%)                       - 5 puncte;

- indicatori eronaţi                                    - 0 puncte.

47.   Raportul dintre numărul de controale neplanificate (operative + inopinate) şi cele tematice realizate:

- 0 - 20%                 - 5 puncte;

- 21-50%               -4 puncte;

- 51-75%               -3 puncte;

- 76 - 100%             - 2 puncte;

- peste 100%            - 1 punct.

48. Gradul de realizare a planului de control (raportul dintre numărul total de controale tematice realizate şi numărul de controale tematice prevăzute):

- 0 - 50%                 - 0 puncte;

- 51 - 60%               - 1 punct;

- 61-70%               -2 puncte;

- 71-80%               -3 puncte;

- 81-90%               -4 puncte;

- 91 - 100%             -5 puncte.

49.   Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor:

- 0 - 20%                 - 1 punct;

- 21-40%               -2 puncte;

- 41-60%               -3 puncte;

- 61-80%               -4 puncte;

- 81 - 100%             -5 puncte.

50.  Respectarea termenelor şi procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:

- 100%                      -5 puncte;

- 95 - 99%               - 3 puncte;

- sub 95%                  -0 puncte.

51.  Corectitudinea documentaţiei cu privire la activitatea de rambursare şi recuperare a cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale la care România este parte (mod de întocmire şi verificare):

- 91 - 100%             -5 puncte;

- 81-90%               -4 puncte;

- 71-80%               -3 puncte;

- 61-70%               -2 puncte;

- 51 -60%               -1 punct;

- sub 51%                  -0 puncte.

52. Număr de contracte de asigurare încheiate anual faţă de numărul de asiguraţi aflaţi în evidenţa CNAS:

- 80 - 100%             -5 puncte;

- 50 - 79%               - 4 puncte;

- 30 - 49%               - 3 puncte;

- 20 - 29%               - 2 puncte;

- 10 - 19%               -1 punct;

- sub 10%                  - 0 puncte.

53.  Gradul de implicare în realizarea şi implementarea strategiilor CNAS prin acţiuni specifice derulate la nivelul

- 75 - 100%             - 5 puncte;

- 50 - 74%               - 3 puncte;

- sub 50%                  -0 puncte.

54.   Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

DA

NU

Existenţa registrului de riscuri

1,5 puncte

0 puncte

Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de control managerial

1 punct

0 puncte

Existenţa deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial

1 punct

0 puncte

Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe activităţi, actualizate şi complete

1,5 puncte

0 puncte

*) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă şi care au ca obiect aspecte din perioada mandatului preşedintelui-director general şi în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile.

**) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă şi care au ca obiect aspecte din perioada mandatului preşedintelui-director general şi în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile.

***) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă şi care au ca obiect aspecte din perioada mandatului preşedintelui-director general şi în care au fost pronunţate hotărâri definitive şi irevocabile.

****) Proceduri derulate de CAS în perioada mandatului preşedintelui-director general.

*****) Vor fi transmise planuri de acţiune pe obiectivele comune CNAS-CAS


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 152/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 152 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu