Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 148 din 14 martie 2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R4-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a nacelelor si platformelor autoridicatoare"*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 342 bis  din 20 mai 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 148/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul industriei si resurselor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Prescriptia tehnica PT R4-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a nacelelor si platformelor autoridicatoare", cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul industriei si resurselor,
                              Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
    RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT - ISCIR


                       - REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -


                         PRESCRIPTIE TEHNICA PT R4-2003,
        editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune,
           utilizarea, repararea si verificarea tehnica a nacelelor si
                           platformelor autoridicatoare"


             Colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
          Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR


                             - Editie oficiala -    Nr. de referinta: PT R4-2003                                    Editia 1

    Scopul principal al prescriptiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar in vederea aplicarii intocmai a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protectiei utilizatorilor, mediului inconjurator si proprietatii.
    Prevederile prezentei prescriptii tehnice sunt obligatorii pentru toti cei care monteaza, repara, intretin, detin, exploateaza sau verifica nacele si platforme autoridicatoare.
    Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acesteia.

    ISCIR
    Str. Sf. Elefterie nr. 47 - 49, sector 5
    BUCURESTI www.iscir.ro
    Cod: 726111
    Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
    Fax: (+4021) 411.98.70
    E-mail: iscir@fx.ro

    Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentei prescriptii tehnice in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al ISCIR.
    Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia editiei oficiale tiparite.

    1. GENERALITATI

    1.1. Scop
    Prezenta prescriptie tehnica face parte din reglementarile tehnice nationale referitoare la montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a nacelelor si platformelor autoridicatoare.
    Prezenta prescriptie tehnica stabileste cerintele tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le satisfaca nacelele si platformele autoridicatoare pentru a putea fi autorizata functionarea lor la utilizatorii (detinatorii) din Romania.
    Cerintele tehnice privind proiectarea, construirea si introducerea pe piata a componentelor de securitate se adreseaza producatorilor acestora.
    Cerintele tehnice privind utilizarea, repararea, intretinerea, detinerea si siguranta in exploatare se adreseaza agentilor economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT si detinatorilor.
    Cerintele tehnice privind verificarea tehnica inaintea punerii in functiune, verificarile tehnice periodice si verificarile dupa reparatii ale nacelelor si platformelor autoridicatoare se adreseaza ISCIR-INSPECT IT, agentilor economici, autorizati de ISCIR-INSPECT IT, si detinatorilor.
    Aceste cerinte au drept scop asigurarea protectiei sanatatii si securitatii utilizatorilor si persoanelor expuse din zona periculoasa si a protectiei mediului inconjurator si proprietatii.
    De asemenea, prescriptia tehnica stabileste modul de verificare a respectarii acestor cerinte tehnice.
    Autoritatea tehnica ce asigura punerea in aplicare si respectarea prevederilor din prezenta prescriptie tehnica este ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, care, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor avand ca principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si securitatea in functionare pentru instalatiile in categoria carora se integreaza si nacelele si platformele autoridicatoare.
    Documentele, documentatia tehnica (cartea nacelei/platformei autoridicatoare si informatii furnizate de montator) precum si inscriptionarile privind informarea si avertizarea utilizatorilor trebuie sa fie redactate sau traduse in limba romana.

    1.2. Domeniu de aplicare
    1.2.1. Prezenta prescriptie tehnica se aplica urmatoarelor tipuri de instalatii:
    - platforme autoridicatoare;
    - nacele suspendate pe cabluri;
    - nacele mobile.
    1.2.2. Prezenta prescriptie tehnica stabileste cerintele tehnice minime obligatorii pentru montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a nacelelor si platformelor autoridicatoare si componentelor de securitate destinate acestora.

    1.3. Referinte normative
    Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale.
    1.3.1 Legi si hotarari
    - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
    - Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
    - Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii si normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 388/1996
    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
    1.3.2. Standarde
    Standardele aplicabile sunt mentionate in anexa P.

    1.4. Termeni si definitii
    Termenii si definitiile mentionate se aplica numai in sensul prezentei prescriptii tehnice.
    1.4.1. activitate de reparare - ansamblu de lucrari si operatiuni specializate de investigare a defectelor aparute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depanarilor si/sau inlocuirilor de componente defecte si incercare functionala a nacelei si platformei autoridicatoare pentru demonstrarea calitatii reparatiei efectuate, menite sa le readuca in stare buna de functionare in conditii de securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrarile de reparare trebuie sa fie atestata printr-o autorizatie emisa de ISCIR-INSPECT IT.
    1.4.2. autorizarea functionarii - ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masurarilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a nacelelor si platformelor autoridicatoare sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate. Se efectueaza numai de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens.
    1.4.3. basculare brat - miscarea unghiulara a bratului in plan vertical.
    1.4.4. cerinta esentiala - cerinta care are in vedere, in special, protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia proprietatii si a mediului, astfel cum este prevazuta in actele normative in vigoare.
    1.4.5. cursa de ridicare - distanta pe verticala intre pozitiile de lucru inferioara si superioara.
    1.4.6. declaratie de conformitate - procedura prin care un producator sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs este conform conditiilor specificate.
    1.4.7. dispozitiv de retinere a fluidului din cilindri - componenta de securitate destinata retinerii fluidului in cilindri la scaderea brusca a presiunii.
    1.4.8. gabaritul nacelei/platformei autoridicatoare - spatiul determinat de conditiile functionarii in siguranta in timpul executarii operatiilor de ridicare/coborare.
    1.4.9. importator - orice persoana fizica sau juridica cu sediul in Romania care introduce pe piata un produs provenit dintr-o alta tara.
    1.4.10. introducere pe piata a nacelei/platformei autoridicatoare - actiune care are loc atunci cand producatorul le pune pentru prima data la dispozitia detinatorului.
    1.4.11. inaltimea de ridicare - distanta pe verticala de la nivelul solului pana la nivelul platformei cand acesta se afla in pozitia de lucru superioara maxima.
    1.4.12. incercari dinamice - incercarea unei nacele/platforme autoridicatoare prin executarea miscarilor de lucru cu o sarcina care depaseste cu Y% capacitatea de ridicare.
    1.4.13. incercari statice - incercarea unei nacele/platforme autoridicatoare prin aplicarea unei sarcini statice care depaseste cu X% capacitatea de ridicare.
    1.4.14. limitator de sarcina si de moment al sarcinii - componenta de securitate destinata sa intrerupa automat actionarea mecanismului de ridicare in cazul depasirii sarcinilor nominale, respectiv a momentelor, permitand actionarea mecanismelor in sensul coborarii sarcinii, respectiv micsorarii momentului de sarcina.
    1.4.15. limitator de sfarsit de cursa - componenta de securitate destinata sa intrerupa automat actionarea mecanismelor cand se depaseste pozitia limita superioara de lucru stabilita, permitand actionarea in sens invers celui in care s-a limitat miscarea respectiva.
    1.4.16. mecanism de ridicare - mecanism actionat si utilizat pentru ridicarea si coborarea nacelei/platformei autoridicatoare.
    1.4.17. mecanism de rotire - mecanism actionat si utilizat pentru rotire in plan orizontal a nacelei.
    1.4.18. moment produs de sarcina - produsul intre raza de actiune si sarcina corespunzatoare.
    1.4.19. nacela - instalatie care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la pozitia dorita.
    1.4.20. opritor - componenta de securitate destinata limitarii deplasarii peste pozitiile limita de lucru stabilite.
    1.4.21. organism de inspectie - ISCIR-INSPECT, organism desemnat si recunoscut de Ministerul Industriei si Resurselor pentru supravegherea si verificarea tehnica in functionare a nacelelor/platformelor autoridicatoare.
    1.4.22. organism notificat - laborator de incercari, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspectie, persoana juridica cu sediul in Romania, care a fost desemnata de o autoritate competenta sa efectueze evaluarea conformitatii intr-un domeniu reglementat si care este inscris in registrul organismelor notificate.
    1.4.23. persoana expusa - orice persoana care se gaseste integral sau partial in zona periculoasa.
    1.4.24. platforma autoridicatoare - instalatie cu sistem articulat destinata deplasarii pe verticala a persoanelor si/sau materialelor.
    1.4.25. producator - persoana responsabila pentru proiectarea si realizarea unui produs (nacela/platforma autoridicatoare sau componenta de securitate) in scopul introducerii pe piata, in numele sau; responsabilitatile producatorului se aplica oricarei persoane fizice sau juridice care asambleaza sau eticheteaza produse in vederea introducerii pe piata sub nume propriu; termen echivalent = fabricant.
    1.4.26. producatorul componentelor de securitate - persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii si fabricarii componentelor de securitate.
    1.4.27. proiectant - persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii nacelelor/platformelor autoridicatoare, componentelor de securitate si a proiectelor de reparatii.
    1.4.28. punerea in functiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul Romaniei de catre detinator.
    1.4.29. reprezentant autorizat al producatorului - persoana juridica imputernicita de producator sa actioneze in numele acestuia.
    1.4.30. ridicare (coborare) sarcina - deplasarea unei sarcini pe verticala.
    1.4.31. sarcina nominala - sarcina pentru care a fost proiectata si construita nacela/platforma autoridicatoare.
    1.4.32. troliu - mecanism care transmite forta de tractiune prin intermediul unui organ flexibil (cablu, lant) de la un tambur actionat.
    1.4.33. utilizator - persoana fizica sau juridica detinatoare a unei instalatii, pe care o exploateaza in folos propriu si care are obligatia de a o utiliza numai daca aceasta a fost supusa verificarilor tehnice periodice si a obtinut autorizatia de functionare in urma acestora. Termen echivalent = detinator.
    1.4.34. verificare tehnica periodica - activitate solicitata de detinator, la intervale predeterminate sau ori de cate ori detinatorul considera necesar, pentru a se asigura ca instalatia pe care o detine si o utilizeaza satisface cerintele de functionare in securitate. Activitatea cuprinde un ansamblu de verificari si incercari menite sa constate starea de buna functionare in conditii de securitate a instalatiei si aptitudinea acesteia de a-si indeplini rolul functional conform specificatiilor montatorului. Activitatea se efectueaza de catre ISCIR-INSPECT IT sau, dupa caz, de RSTVI autorizat si imputernicit de ISCIR-INSPECT IT in acest sens.
    1.4.35. viteza de deplasare - viteza de deplasare in regim stabilizat.
    1.4.36. zona periculoasa - orice zona din interiorul si/sau din apropierea unei nacele/platforme autoridicatoare, in care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sanatatea sau securitatea sa.

    1.5. Abrevieri
    IT    - Inspectia teritoriala
    PT    - Prescriptie tehnica
    RSVTI - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
    RTS   - Responsabil tehnic cu sudura

    2. CERINTE ESENTIALE DE SANATATE SI DE SECURITATE CE TREBUIE ASIGURATE LA PROIECTAREA SI CONSTRUIREA NACELELOR SI PLATFORMELOR AUTORIDICATOARE SI COMPONENTELOR DE SECURITATE

    2.1. Dispozitii preliminare
    Cerintele esentiale de sanatate si de securitate continute in prezenta prescriptie tehnica sunt obligatorii.
    Nacelele si platformele autoridicatoare sau componentele de securitate trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se atinga obiectivele acestor cerinte esentiale.
    Producatorul instalatiilor sau al componentelor de securitate are obligatia sa efectueze analiza de risc in vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor sale, fiind obligat sa proiecteze si sa construiasca produsele tinand seama de aceasta analiza.

    2.2. Generalitati
    2.2.1. Principii de integrare a securitatii
    2.2.1.1. Prin constructie nacelele si platformele autoridicatoare trebuie sa fie apte de a-si asigura functia, sa fie reglate si intretinute fara ca persoanele sa fie expuse riscului atunci cand aceste operatii sunt efectuate in conditii prevazute de fabricant.
    Masurile adoptate trebuie sa asigure eliminarea riscurilor de accidentare pe intreaga durata de viata previzibila, inclusiv fazele de montare si demontare, chiar daca aceste riscuri de accidentare rezulta din situatii anormale previzibile.
    2.2.1.2. La alegerea celei mai corespunzatoare solutii fabricantul trebuie sa aplice urmatoarele principii:
    - eliminarea sau reducerea riscurilor intr-o masura maxim posibila (integrarea elementelor de securitate inca din faza de proiectare si de executie);
    - adoptarea masurilor de protectie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;
    - informarea utilizatorilor despre riscurile reziduale datorate eficacitatii incomplete a masurilor de protectie adoptate.
    2.2.1.3. La proiectarea si constructia nacelei/platformei autoridicatoare, precum si la elaborarea cartii tehnice, fabricantul trebuie sa ia in considerare nu numai utilizarea sa normala, ci si alte situatii rezonabil previzibile.
    Nacelele/platformele autoridicatoare trebuie sa fie astfel proiectate incat sa se evite utilizarea lor anormala, daca aceasta comporta un risc. Eventual, cartea tehnica trebuie sa atraga atentia utilizatorului asupra contraindicatiilor privind folosirea lor.
    2.2.1.4. In conditiile de utilizare prevazute ale nacelei/platformei autoridicatoare trebuie reduse la minimum disconfortul, oboseala si tensiunile psihice ale personalului manevrant, aplicand principiile ergonomiei.
    2.2.2. Iluminatul
    Fabricantul trebuie sa furnizeze nacela/platforma autoridicatoare cu un sistem de iluminat incorporat, adecvat situatiilor in care chiar in conditiile unui iluminat ambiant normal, lipsa acestui sistem ar putea duce la aparitia unor riscuri.
    2.2.3. Organe de comanda
    Organele de comanda trebuie sa fie:
    - vizibile, usor de identificat si, cand este necesar, sa fie marcate corespunzator;
    - dispuse astfel incat sa se garanteze o manevra sigura, univoca si rapida;
    - proiectate astfel incat sensul de miscare al organului de comanda sa corespunda cu sensul miscarii organului sau mecanismului comandat;
    - amplasate in afara zonelor periculoase dispuse astfel incat actionarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare;
    - proiectate sau protejate astfel incat actionarea lor, daca poate provoca un risc, sa nu se poata produce fara o manevra intentionata;
    - executate astfel incat sa reziste la eforturi previzibile.
    Nacela/platforma autoridicatoare trebuie sa fie prevazuta cu mijloace de semnalizare (cadrane, LED-uri etc.) si indicatii a caror cunoastere este necesara pentru functionarea in securitate. De la locul sau de comanda personalul manevrant trebuie sa perceapa semnalele indicatoarelor sus-mentionate.
    De la locul de comanda personalul manevrant trebuie sa se poata asigura de absenta persoanelor expuse in zonele periculoase. Orice punere in functiune sa fie precedata de un semnal de avertizare sonor si/sau vizual.
    2.2.4. Pornirea
    Pornirea nacelei/platformei autoridicatoare trebuie sa fie posibila numai printr-o actiune voluntara a organului de comanda prevazut special pentru acest scop.
    Aceasta cerinta este obligatorie:
    - in cazul repunerii in functiune dupa o oprire, independent de cauza ei;
    - pentru comandarea oricarei modificari semnificative a conditiilor de functionare.
    2.2.5. Oprirea normala
    Orice nacela/platforma autoridicatoare trebuie sa fie prevazuta cu un organ de comanda care sa permita oprirea completa in conditii de securitate.
    Orice post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un organ de comanda care sa permita oprirea, in functie de riscurile existente, a tuturor elementelor mobile ale instalatiei sau a unei parti dintre acestea, astfel incat acesta sa fie adusa in stare de securitate.
    Comanda de oprire a nacelei/platformei autoridicatoare trebuie sa fie prioritara in comparatie cu comanda de pornire.
    2.2.6 Oprirea de urgenta
    Orice nacela/platforma autoridicatoare trebuie sa fie prevazuta cu unul sau mai multe dispozitive de oprire de urgenta care permit evitarea situatiilor periculoase, care risca sa se produca iminent sau care sunt in curs de producere.
    Dupa ce inceteaza actionarea comenzii de oprire de urgenta, dupa ce s-a declansat un ordin de oprire, acest ordin trebuie mentinut prin blocarea dispozitivului de oprire de urgenta pana la deblocarea acestuia.
    2.2.7. Defectarea alimentarii cu energie
    Intreruperea, restabilirea dupa o intrerupere, sau variatia, oricare ar fi sensul, alimentarii cu energie a nacelei/platformei autoridicatoare nu trebuie sa creeze situatii periculoase.
    In mod special se va evita:
    - pornirea neasteptata;
    - impiedicarea opririi in cazul in care comanda a fost deja data;
    - impiedicarea opririi elementelor mobile de orice tip;
    - ineficacitatea dispozitivelor de protectie.
    2.2.8. Defectarea circuitului de comanda
    Defectarea logicii circuitului de comanda sau deteriorarea circuitului de comanda nu trebuie sa duca la situatii periculoase.
    2.2.9. Stabilitatea
    Nacela/platforma autoridicatoare si subansamblurile sale trebuie sa fie proiectate si executate astfel incat, in conditiile de functionare prevazute, stabilitatea sa fie cat mai mare incat sa permita utilizarea sa fara risc de rasturnare, de cadere sau deplasare intempestiva.
    2.2.10. Mijloace de acces
    Fabricantul trebuie sa prevada mijloacele de acces la postul de lucru sau la punctele de interventie.
    2.2.11. Separarea surselor de energie
    Orice nacela/platforma autoridicatoare trebuie sa fie prevazuta cu dispozitive care sa permita separarea acesteia de oricare din sursele de alimentare cu energie.
    Aceste dispozitive trebuie sa fie identificabile si blocabile atunci cand recuplarea lor reprezinta un pericol pentru persoanele expuse.
    Dispozitivul trebuie sa fie de asemenea blocabil daca operatorul nu poate verifica de la toate posturile de lucru starea reala de separare de sursa de alimentare cu energie.
    Eventuala energie reziduala sau inmagazinata, dupa separarea de sursa de alimentare a instalatiei, trebuie sa poata fi disipata fara pericol pentru persoanele expuse.
    2.2.12. Dispozitive de alarmare
    Daca nacela/platforma autoridicatoare este prevazuta cu un sistem de alarmare, acesta trebuie sa fie usor perceptibil, clar si usor de inteles, fara ambiguitati.
    2.2.13. Rezistenta mecanica
    Nacela/platforma autoridicatoare si accesoriile de ridicare trebuie sa poata rezista la solicitarile la care sunt supuse in timpul functionarii.
    Aceasta cerinta trebuie, de asemenea, sa fie indeplinita in timpul transportului, montarii si demontarii.
    Nacela/platforma autoridicatoare si accesoriile de ridicare trebuie sa fie proiectate si construite in asa fel incat sa se evite defectiunile datorate oboselii sau uzurii, avand in vedere utilizarea prevazuta.
    Materialele folosite trebuie sa fie alese luandu-se in consideratie mediile de utilizare prevazute de fabricant, in special in ceea ce priveste coroziunea, abraziunea, socurile, fragilitatea la frig si imbatranirea.
    Nacela/platforma autoridicatoare si accesoriile de ridicare trebuie sa fie proiectate si construite pentru a suporta suprasarcinile aplicate la probele statice, fara a prezenta deformatii permanente sau disfunctii.
    Nacela/platforma autoridicatoare si accesoriile de ridicare trebuie sa fie proiectate si construite pentru a suporta probele dinamice.
    2.2.14. Scripeti, tamburi, lanturi si cabluri
    Diametrele scripetilor, ale tamburilor si ale rolelor trebuie sa fie compatibile si adecvate dimensiunilor cablurilor sau ale lanturilor cu care pot fi echipate.
    Tamburii si rolele trebuie sa fie proiectate, construite si instalate astfel incat cablurile sau lanturile sa se poata infasura fara a iesi din locasul prevazut.
    2.2.15. Controlul miscarilor
    Dispozitivele de control al miscarilor trebuie sa actioneze in vederea asigurarii securitatii nacelei/platformei autoridicatoare pe care sunt instalate, astfel:
    a) nacela/platforma autoridicatoare trebuie sa fie proiectata si echipata cu dispozitive care sa mentina amplitudinea miscarilor elementelor lor intre limitele prevazute; actiunea acestor dispozitive trebuie, dupa caz, sa fie precedata de un avertisment.
    b) mecanismele trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sarcinile sa nu poata devia in mod periculos sau sa cada liber pe neasteptate, in cazul intreruperii partiale sau totale a energiei electrice sau cand inceteaza actiunea personalului manevrant;
    c) elementele de prindere trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se evite caderea neasteptata a sarcinilor.

    2.3. Riscuri
    2.3.1. Riscuri datorate energiei electrice
    Nacela/platforma autoridicatoare alimentata cu energie electrica trebuie sa fie astfel proiectata, construita si echipata incat sa previna sau sa permita prevenirea riscurilor de origine electrica.
    2.3.2. Riscuri datorate energiilor, altele decat cele electrice
    Daca nacela/platforma autoridicatoare este alimentata cu o sursa de energie diferita de cea electrica (hidraulica, pneumatica, termica etc.) trebuie sa fie proiectata, construita si echipata astfel incat sa se previna toate riscurile care pot decurge din utilizarea acestor tipuri de energie.
    2.3.3. Riscuri datorate fulgerelor
    Nacela/platforma autoridicatoare expusa fulgerelor in timpul utilizarii trebuie sa fie echipata astfel incat eventualele sarcini electrice sa se scurga in pamant.
    2.3.4. Riscuri reziduale
    Daca riscurile continua sa persiste, cu toate masurile luate sau daca se prevede existenta unor riscuri, fabricantul trebuie sa prevada avertizari.
    Avertizarile trebuie sa utilizeze, de preferinta, simboluri usor de inteles si sa fie redactate in limba romana.

    2.4. Marcarea
    Fiecare nacela/platforma autoridicatoare trebuie sa aiba afisate lizibil si inteligibil, astfel incat sa nu poata fi sterse, urmatoarele:
    - numele fabricantului si adresa lui;
    - marcajul de conformitate si anul de fabricatie;
    - indicarea seriei sau a tipului;
    - parametrii de functionare.

    3. PROIECTAREA SI FABRICAREA

    3.1. Conditia de baza pe care trebuie sa o indeplineasca proiectarea si fabricarea nacelelor/platformelor autoridicatoare si a componentelor de securitate este asigurarea functionarii acestora in conditii de securitate pe toata perioada de utilizare prevazuta in documentatia tehnica.
    3.2. Proiectantul trebuie sa-si asume responsabilitatea privind conceptia solutiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenta al tuturor elementelor instalatiilor si componentelor, potrivit conditiilor de functionare date, precum si pentru stabilirea metodelor pentru incercari si verificari tehnice, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    3.3. La proiectarea si fabricarea nacelelor/platformelor autoridicatoare, producatorul trebuie sa ia in considerare nu numai utilizarea normala ci si alte situatii rezonabile previzibile.
    3.4. Proiectantul va trebui sa nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare nacela/platforma autoridicatoare, care asigura functionarea in conditii de securitate a acesteia.
    Componentele de securitate ce se folosesc, dupa caz, la nacele/platforme autoridicatoare sunt urmatoarele:
    a) Limitatoare de sfarsit de cursa
    b) Limitatoare pentru reglarea inclinarii platformei
    c) Limitatoare de viteza
    d) Limitatoare de sarcina si de moment al sarcinii
    e) Dispozitive de retinere a fluidului din cilindri
    f) Dispozitive anticadere
    g) Dispozitive de coborare de urgenta
    h) Tampoane si opritoare
    i) Contacte electrice de siguranta.
    3.5. Producatorii nacelei/platformei autoridicatoare si componentelor de securitate aferente acesteia sunt obligati sa respecte intocmai cerintele esentiale de securitate precizate la capitolul 2.
    3.6. Producatorii nacelei/platformei autoridicatoare si componentelor de securitate raspund de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie, de calitatea executiei si a materialelor folosite.

    4. INTRODUCEREA PE PIATA A NACELELOR SI PLATFORMELOR AUTORIDICATOARE SI COMPONENTELOR DE SECURITATE AFERENTE ACESTORA

    4.1. Pentru introducerea pe piata in Romania a nacelelor/platformelor autoridicatoare si componentelor de securitate aferente acestora din import este necesara eliberarea de ISCIR-INSPECT a unui document/dovada de luare in evidenta.
    4.2. Documentul/dovada de luare in evidenta pentru nacelele/platformele autoridicatoare si componentele de securitate aferente acestora va fi eliberat in conformitate cu reglementarile ISCIR-INSPECT in vigoare la data efectuarii importului.
    4.3. In vederea introducerii pe piata in Romania, orice nacela/platforma autoridicatoare si componenta de securitate aferenta acesteia trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale de securitate mentionate la capitolul 2.
    4.4. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat in Romania va intocmi instructiuni de utilizare si de mentenanta in limba romana si va aplica pe nacela/platforma autoridicatoare informatii cu caracter permanent.

    5. MONTAREA SI REPARAREA

    5.1. Proiectarea
    5.1.1. Pentru efectuarea lucrarilor de montare/reparare trebuie sa se intocmeasca proiecte care sa fie in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, actelor normative si legilor in vigoare.
    5.1.2. Unitatea de proiectare trebuie sa fie autorizata de ISCIR-INSPECT in acest scop si raspunde de conceptia corecta a solutiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al elementelor proiectate potrivit conditiilor de functionare in conditii de securitate, de stabilirea conditiilor tehnice de executie si control.
    5.1.3. Conditiile de autorizare ale unitatilor de proiectare sunt precizate in anexa E.

    5.2. Montarea
    5.2.1. Conditia de baza pe care trebuie sa o satisfaca montarea nacelelor/platformelor autoridicatoare si componentelor de securitate aferente acestora este asigurarea functionarii in conditii de securitate pe toata perioada de utilizare.
    5.2.2. Montarea nacelelor/platformelor autoridicatoare si componentelor de securitate aferente acestora trebuie sa fie efectuata de agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT, denumiti in continuare "montatori", care dispun de mijloacele tehnice corespunzatoare si personal tehnic calificat.
    5.2.3. Conditiile de autorizare a montatorului sunt precizate in anexa B.
    5.2.4. Lucrarile de montaj se vor executa pe baza unui proiect detaliat pe faze si defalcat pe responsabilitati, care va respecta prevederile prezentei prescriptii tehnice, standardele, actele normative in vigoare si instructiunile de montaj ale producatorului.
    5.2.5. Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare nacela/platforma autoridicatoare in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea nacelei.
    Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
    a) lista documentatiei de montaj, piese scrise si desenate;
    b) certificat de calitate al sistemului de sustinere a acestora;
    c) fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
    e) certificatele de calitate ale materialelor de adaos folosite la imbinarile sudate;
    f) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
    g) certificatul masurarilor izolatiei, reglarii automatelor de protectie si verificarii impotriva tensiunilor de atingere;
    h) schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta;
    i) procesul-verbal incheiat cu ocazia incercarilor de casa, semnat de montator si beneficiar;
    j) proiectul care a stat la baza efectuarii montajului nacelei.
    5.2.6. Inaintea efectuarii probelor de casa trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
    a) toate lucrarile de montaj au fost complet terminate;
    b) toate elementele componente ale nacelei, respectiv mecanismele supuse frecarii, au fost gresate;
    c) componentele de securitate, franele, dispozitivele de semnalizare, aparatele de comanda si instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere au fost verificate si au corespuns;
    d) limitatoarelor de sfarsit de cursa au fost reglate in conformitate cu indicatiile documentatiei tehnice.
    5.2.7. Dupa finalizarea lucrarilor de montaj se va intocmi un proces-verbal cu rezultatul probelor de casa. Verificarile si incercarile care constituie probele de casa sunt cel putin urmatoarele:
    a) verificari:
    - daca s-au montat toate ansamblele si subansamblele nacelei conform documentatiei tehnice, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice si normativelor in vigoare;
    - daca imbinarile sudate ale constructiei metalica nu prezinta defecte;
    - daca locurile de lucru sunt usor accesibile pentru personalul care executa lucrari de revizie, intretinere, reparare si verificare;
    - daca sunt respectate gabaritele de libera trecere si spatiile de siguranta prevazute;
    - daca instalatia electrica este echipata cu dispozitive de protectie si prevazuta cu inscriptionarile reglementare;
    - daca releele electromagnetice functioneaza corespunzator;
    - daca se respecta orizontalitatea nacelei/platformei autoridicatoare;
    - daca nacelele/platformele autoridicatoare sunt legate la instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere si daca aceasta instalatie este executata corespunzator;
    - daca nacela/platforma autoridicatoare este echipata cu componentele de securitate prevazute in prezenta prescriptie tehnica;
    b) incercari:
    - incercarea in gol, care se executa prin actionarea nacelelor/platformelor autoridicatoare, fara ca acestea sa fie incarcate cu sarcina; cu aceasta ocazie se verifica si functionarea componentelor de securitate;
    - incercarile sub sarcina, care se efectueaza atat static cat si dinamic; aceste incercari se efectueaza numai cu sarcina nominala, dupa ce incercarile in gol au dat rezultate corespunzatoare.
    5.2.8. Montatorul are obligatia sa participe la verificarea tehnica oficiala pentru autorizarea de functionare a nacelei/platformei autoridicatoare si sa prezinte procesul-verbal al incercarilor de casa semnat de montator si beneficiar, care va fi anexat la cartea instalatiei.
    5.2.9. La lucrarile de montare, montatorul va respecta Normele Tehnice de protectia muncii specifice si Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.

    5.3. Repararea
    5.3.1. Conditia de baza pe care trebuie sa o satisfaca repararea nacelelor/platformelor autoridicatoare este asigurarea functionarii in conditii de securitate pe toata perioada de utilizare.
    5.3.2. Repararea nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie sa fie facuta de agenti economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzatoare si sunt autorizati de ISCIR-INSPECT IT in acest scop.
    5.3.3. Documentatia tehnica pentru repararea nacelelor/platformelor autoridicatoare se va elabora de catre proiectanti autorizati de ISCIR-INSPECT, in limitele si conditiile prevazute in anexa I. Proiectantul raspunde de conceptia corecta a solutiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al tuturor elementelor, potrivit conditiilor de functionare date, precum si de stabilirea metodelor si volumului de verificare dupa reparare.
    5.3.4. Reparatorul raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie si de calitatea executiei si a materialelor folosite, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, cu prevederile documentatiei tehnice pentru reparare si cu instructiunile de reparare. Conditiile privind autorizarea reparatorilor precum si obligatiile si responsabilitatile ce le revin sunt prevazute in anexa B.
    5.3.5. Autorizatia de reparare a nacelelor/platformelor autoridicatoare nu este necesara atunci cand reparatia se efectueaza de catre unitatea constructoare a instalatiei.
    5.3.7. La lucrarile de reparatii ale nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie folosit personal calificat si instruit anume in acest scop.
    5.3.8. Agentii economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT pentru reparare pot efectua si lucrari de intretinere si revizie la nacele/platforme autoridicatoare.
    5.3.9. La efectuarea lucrarilor de reparatii ale nacelelor/platformelor autoridicatoare se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea avariilor si accidentelor.
    5.3.10. La lucrarile de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protectia muncii si Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.

    6. AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE

    6.1. Generalitati
    6.1.1. Nacelele/platformele autoridicatoare pot fi puse in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare in urma unei verificari tehnice oficiale efectuate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    6.1.2. Nacelele/platformele autoridicatoare vor fi inregistrate in evidentele agentilor economici detinatori.
    6.1.3. Verificarea tehnica oficiala a nacelelor/platformelor autoridicatoare, la autorizarea pentru punerea in functiune va fi efectuata de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, sau de catre RSVTI numai cu acordul scris din partea ISCIR-INSPECT IT.
    6.1.4. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a nacelelor/platformelor autoridicatoare, beneficiarul de acord, dupa caz, cu unitatea de montaj trebuie sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop. Totodata, va prezenta urmatoarea documentatie:
    - cartea nacelei/platformei autoridicatoare - completata cu documentatia de montaj, dupa caz. In cazul instalatiilor importate se va prezenta si documentul/dovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;
    - declaratia de conformitate a nacelei/platformei autoridicatoare;
    - procesul-verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare.
    6.1.5. Documentatia va fi inregistrata la ISCIR-INSPECT IT care va stabili cu beneficiarul:
    a) fie data certa la care urmeaza sa se efectueze verificarea de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT;
    b) fie acordul scris in vederea verificarii si eliberarii autorizatiei de catre RSVTI, din cadrul unitatii detinatoare.
    6.1.6. Documentatia incompleta va fi inapoiata unitatii detinatoare pentru a fi completata, iar data verificarii va fi stabilita in conditiile aratate anterior, dupa completarea acesteia.
    6.1.7. Instalatiile care necesita montare la locul de functionare vor fi pregatite si prezentate la verificarea in vederea autorizarii functionarii de catre unitatea care executa montajul. La verificare trebuie sa participe responsabilul tehnic cu supravegherea lucrarilor din unitatea de montaj respectiva.
    6.1.8. Toate nacelele/platformele autoridicatoare supuse prevederilor prezentei prescriptii tehnice se vor autoriza la prima punere in functiune de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.

    6.2. Cartea nacelei/platformei autoridicatoare
    6.2.1. Cartea nacelei/platformei autoridicatoare pentru instalatiile noi, trebuie sa contina:
    1) Cartea nacelei/platformei autoridicatoare - partea tehnica, care va contine:
    - indicatii privind marcarea;
    - caracteristici tehnice de baza ale nacelei/platformei autoridicatoare;
    - caracteristicile dispozitivelor pentru ridicarea sarcinii (limite de utilizare, conditii normale de utilizare, instructiuni de utilizare si mentenanta);
    - planuri si scheme necesare pentru:
        - punerea in functiune;
        - intretinerea si inspectia (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
        - verificarea functionarii;
        - reparare;
    - instructiuni pentru:
        - transportul nacelei/platformei autoridicatoare si subansamblelor;
        - montare si demontare;
        - instalare si reglare;
        - contraindicatii privind utilizarea nacelei/platformei autoridicatoare;
    Aceasta carte trebuie sa fie redactata sau tradusa in limba romana.
    2) Cartea nacelei/platformei autoridicatoare - partea de exploatare, in care se completeaza procesele-verbale de verificare si de inspectie.
    Cartea nacelei/platformei autoridicatoare va fi completata cu documentatia de montaj (acolo unde este cazul), intocmita de montatorul autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    6.2.2. Cartea nacelei/platformei autoridicatoare pentru instalatiile care au documentatie incompleta sau lipsa si aflate in perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, in nici un fel, cartea nacelei/platformei autoridicatoare - partea de constructie elaborata initial de producator, se va completa respectand urmatoarea procedura:
    a) se va intocmi documentatia tehnica de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT care va stabili parametri de utilizare ai nacelei/platformei autoridicatoare (daca este cazul);
    b) unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare a nacelei/platformei autoridicatoare cu mentionarea metodelor si volumului de incercari la care va fi supusa instalatia (daca este cazul);
    c) o unitate autorizata de ISCIR-INSPECT pentru activitatea de montare/reparare a nacelelor/platformelor autoridicatoare va derula planul de verificare si va emite concluziile testelor intr-un raport tehnic de incercari si verificari, insotit de buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT (daca este cazul);
    d) se vor elabora instructiuni de exploatare, intretinere si revizie ale nacelei/platformei autoridicatoare;
    e) dupa autorizarea de functionare a nacelei/platformei autoridicatoare de catre ISCIR-INSPECT IT, montatorul/reparatorul va marca pe instalatie (daca este cazul):
    - un numar de inregistrare (corespunzator pozitiei din registrul de evidenta al proiectantului);
    - parametrii de exploatare ai nacelei/platformei autoridicatoare.
    Cartea nacelei/platformei autoridicatoare trebuie sa contina:
    1) Cartea nacelei/platformei autoridicatoare - partea tehnica, care va contine:
    - partea de proiectare:
    - caracteristici tehnice de baza ale nacelei/platformei autoridicatoare;
    - lista componentelor de securitate;
    - planuri si scheme necesare pentru:
        - punerea in functiune;
        - intretinerea si inspectia (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
    - instructiuni pentru:
        - montare si demontare;
        - instalare si reglare;
        - intretinere si revizie;
        - exploatare etc.;
    - raportul tehnic de incercari si verificari:
        - metode de incercare folosite;
        - buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive;
        - concluziile raportului.
    2) Cartea nacelei/platformei autoridicatoare - partea de exploatare, in care se completeaza procesele-verbale de verificare si de inspectie.

    6.3. Verificarea tehnica oficiala (la prima punere in functiune)
    6.3.1. Inainte de inceperea verificarii, se va face instructajul de protectia muncii persoanelor participante de catre beneficiarul instalatiei. Celelalte persoane se vor indeparta din raza de actiune a acesteia.
    Verificarea va fi condusa de catre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI, dupa caz.
    6.3.2. Verificarea tehnica oficiala trebuie sa stabileasca daca:
    - exista cartea nacelei/platformei autoridicatoare - completata cu documentatia de montaj, dupa caz;
    - exista declaratia de conformitate a nacelei/platformei autoridicatoare;
    - exista procesul-verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare;
    - nacela/platforma autoridicatoare a fost executata, echipata, montata si instalata in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
    - nacela/platforma autoridicatoare supusa la incercari a corespuns si functioneaza normal;
    - este asigurata intretinerea si revizia de catre un agent economic autorizat;
    - personalul de manevrare este instruit;
    - constructia metalica si imbinarile acesteia (sudate etc.) nu prezinta defecte vizibile;
    - instalatia electrica este echipata cu dispozitivele de protectie necesare si prevazuta cu inscriptionarile corespunzatoare.
    Acestea trebuie sa corespunda cu nacela/platforma autoridicatoare prezentata pentru verificari.
    6.3.3. Verificarea tehnica oficiala consta din:
    a) verificarea principalelor elemente componente ale nacelei/platformei autoridicatoare;
    b) incercari in gol;
    c) incercari in sarcina:
        - statice;
        - dinamice;
    d) incercari de stabilitate;
    e) alte incercari.
    6.3.4. Incercarile in gol se executa prin actionarea nacelei/platformei autoridicatoare, fara sarcina.
    Cu aceasta ocazie se verifica si functionarea componentelor de securitate.
    Verificarea componentelor de securitate pentru nacelele suspendate se face in felul urmator:
    a) verificarea dispozitivului de coborare de urgenta:
    - se comanda ridicarea nacelei la 1 m de sol;
    - se debranseaza alimentarea nacelei de la alimentarea cu energie electrica;
    - se actioneaza comanda de coborare de urgenta;
    - nacela trebuie sa coboare cu viteza constanta;
    b) verificarea dispozitivului antiinclinare:
    - se comanda ridicarea nacelei la 1 m de sol;
    - se comanda manual actionarea unui singur troliu;
    - la 10% inclinare are loc oprirea functiilor urcare-coborare;
    - se comanda coborarea de urgenta a celui de al doilea troliu cu o viteza constanta;
    - la 15% inclinare declanseaza contactul general;
    - la 20% inclinare declanseaza dispozitivul anticadere;
    c) verificarea dispozitivului anticadere:
    - se trage in sus de cablul de securitate;
    - se realizeaza blocarea bacurilor;
    - pentru deblocare se comanda rearmarea dispozitivului.
    6.3.5. Incercarea statica se efectueaza cu o suprasarcina cu 25% mai mare decat sarcina nominala ridicata la circa 100 mm de sol timp de 10 minute si numai daca verificarile si incercarile anterioare au avut rezultate corespunzatoare.
    Ridicarea suprasarcinii de incercare se va face cu viteza minima pe care o poate realiza nacela/platforma autoridicatoare.
    In cazul in care suprasarcina nu se poate ridica, mecanismul de ridicare nefiind dimensionat in acest scop, incercarea se va face ridicandu-se suprasarcina de 10% si adaugandu-se fara socuri diferenta pana la valoarea suprasarcinii cu care trebuie verificata nacela/platforma autoridicatoare.
    Nu este admisa nici un fel de deformatie permanenta a structurii portante.
    La nacelele cu brate articulate sau care isi modifica lungimea bratului prin telescopare, incercarea statica se face atat la deschiderea minima, cat si la deschiderea maxima, sarcina de incercare fiind sarcina maxima admisa pentru pozitiile respective.
    Daca la incercarea statica nacela s-a comportat corespunzator, se va trece la efectuarea incercarilor dinamice.
    6.3.6. Incercarile dinamice se efectueaza cu sarcina nominala marita cu 10% si consta in efectuarea repetata a tuturor miscarilor admise, verificandu-se functionarea normala a mecanismelor, franelor si componentelor de securitate.
    Miscarile se vor executa in felul urmator:
    - separat pentru fiecare miscare;
    - porniri si opriri pentru fiecare miscare;
    - lent si fara socuri pe toata cursa.
    6.3.7. Incercarile de stabilitate pentru nacele/platforme autoridicatoare se realizeaza cu sarcina maxima admisa plasata in pozitia cea mai defavorabila in ceea ce priveste stabilitatea instalatiei.
    6.3.8. Nacelele/platformele autoridicatoare actionate hidraulic se supun si urmatoarelor incercari cu sarcina nominala:
    - incercarea de etanseitate, care se executa prin actionarea mecanismului de ridicare la presiunea maxima a fluidului de lucru; dupa intreruperea actionarii sarcina nu trebuie sa coboare timp de 10 minute peste limitele prevazute in documentatia tehnica a instalatiei si nu trebuie sa se constate scapari de fluid;
    - incercarea dinamica, ce se efectueaza prin actionarea succesiva a distribuitorului in pozitiile opuse (ridicare, apoi coborare); sarcina trebuie sa fie deplasata cu o viteza uniforma, fara smucituri, trepidatii sau intepeniri; nu este permisa scaparea lichidului, prin garnituri si armaturi;
    - incercarea la scaparea brusca a presiunii fluidului de lucru se executa cu distribuitorul in pozitie de ridicare, desfacandu-se brusc conducta de alimentare; sarcina nu trebuie sa coboare cu o viteza mai mare de 0,15 m/min; se admite utilizarea la aceasta incercare a unui dispozitiv care sa simuleze desfacerea brusca a conductei de alimentare.

    6.4. Concluziile verificarii tehnice oficiale
    6.4.1. Autorizarea de functionare se acorda numai daca rezultatele verificarii tehnice oficiale satisfac prevederile prezentei prescriptii tehnice, printr-un proces-verbal, conform modelului din anexa D, in care se consemneaza parametrii de functionare aprobati, precum si data scadentei urmatoarei verificari (luna si anul), care nu va fi mai mare de patru ani.
    6.4.2. Evidenta nacelelor/platformelor autoridicatoare va fi tinuta de catre unitatile detinatoare intr-un registru ca in modelul din anexa Q.
    6.4.3. Agentul economic detinator este obligat sa pastreze in bune conditiuni cartea nacelei/platformei autoridicatoare - partea de exploatare, la care se va atasa documentatia tehnica.
    6.4.4. Este interzisa acordarea autorizarii de functionare cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza securitatea in functionare.
    6.4.5. Deficientele mentionate in procesul-verbal de autorizare trebuie sa fie inlaturate in termenele stabilite.
    Neindeplinirea dispozitiilor date prin procesul-verbal atrage dupa sine anularea autorizatiei de functionare, la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
    6.4.6. Se interzice acordarea autorizatiei de functionare in urmatoarele cazuri:
    - cartea nacelei/platformei autoridicatoare si documentatia de montaj lipsesc sau sunt incomplete;
    - componentele de securitate lipsesc, nu functioneaza sau functioneaza defectuos;
    - franele mecanismelor functioneaza defectuos;
    - protectia impotriva tensiunilor de atingere nu este asigurata, creand pericol de electrocutare;
    - lipsesc sau nu functioneaza dispozitivele de semnalizare, optice sau acustice;
    - instalatia electrica este executata defectuos, prezentand pericol de electrocutare;
    - modul de fixare al elementelor de rezistenta, cablurilor, lanturilor nu este corespunzator, putand conduce la producerea de avarii sau accidente;
    - se constata fisuri in structura portanta;
    - sunt slabite sau lipsesc suruburile de la imbinarile constructiei metalice;
    - exista deformatii permanente, vizibile cu ochiul liber, la constructia metalica;
    - la incercarile la care a fost supusa nacela/platforma autoridicatoare nu s-au obtinut rezultate corespunzatoare;
    - stabilitatea nacelei/platformei autoridicatoare nu este asigurata;
    - instalatia hidraulica prezinta scapari de fluid.
    De asemenea, nu se acorda autorizatia de functionare daca se constata la verificare orice alte deficiente care pot genera avarii sau accidente.

    6.5. Verificari tehnice programate si neprogramate (inopinate)
    6.5.1. In timpul exploatarii, nacelele/platformele autoridicatoare sunt supuse la termenul scadent unor verificari tehnice oficiale periodice. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a instalatiei si se acorda, dupa caz, autorizatia de functionare in continuare. Verificarile se vor efectua de catre RSVTI al agentului economic detinator, autorizat de ISCIR-INSPECT IT. Daca rezultatele verificarilor tehnice si incercarilor, comparativ cu prevederile documentatiei tehnice insotitoare si ale prezentei prescriptii tehnice, au corespuns se intocmeste un proces-verbal de verificare prin care se acorda autorizarea de functionare in continuare, fixandu-se si data (luna si anul) urmatoarei verificari tehnice oficiale care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadenta se stabileste in functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu si regimul de functionare, vechimea in serviciu si starea tehnica a nacelelor/platformelor autoridicatoare.
    Daca rezultatele sunt necorespunzatoare, deficientele se consemneaza in procesul-verbal si nu se acorda autorizatia de functionare.
    6.5.2. Verificarea tehnica periodica are ca scop sa stabileasca pe langa cele mentionate la autorizarea de functionare, si urmatoarele:
    - daca registrul de evidenta supravegherii este corect completat si tinut la zi;
    - daca exploatarea, intretinerea si revizia se fac in conditii satisfacatoare si asigura functionarea in conditii de securitate;
    - daca gradul de uzura si deficientele elementelor componente ale nacelelor/platformelor autoridicatoare (inclusiv cabluri, lanturi etc.) nu constituie un pericol pentru functionarea instalatiei si nu s-au depasit limitele admise.
    6.5.3. Verificarea tehnica periodica se efectueaza in conformitate cu prevederile pct. 6.3.3, cu precizarea ca incercarea statica se va face cu sarcina nominala marita cu 10% .
    6.5.4. Autorizarea de functionare in continuare se va acorda numai daca la verificarile tehnice si incercarile efectuate se constata indeplinirea tuturor cerintelor de securitate prevazute in prezenta prescriptie tehnica.
    Rezultatele verificarii tehnice se vor consemna intr-un proces-verbal din cartea nacelei/platformei autoridicatoare - partea de exploatare.
    6.5.5. Este interzisa functionarea nacelei/platformei autoridicatoare cu scadenta de verificare depasita.
    6.5.6. Este interzisa acordarea autorizatiei de functionare cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza securitatea in functionare sau in cazurile mentionate la pct. 6.4.6.
    6.5.7. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul de a efectua verificari tehnice prin sondaj, neprogramate, la toate nacelele/platformele autoridicatoare supuse prevederilor prezentei prescriptii tehnice, precum si de a efectua verificari prin sondaj asupra modului in care reparatorii, intretinatorii si detinatorii respecta prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    De asemenea, personalul responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) al detinatorului si personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrarilor de intretinere au dreptul de a efectua verificari tehnice inopinate la nacelele/platformele autoridicatoare aflate in exploatare, luand, dupa caz, masurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    6.5.8. Examinarile si incercarile periodice nu trebuie sa fie mai dure decat cele cerute inainte de punerea in functiune a nacelei/platformei autoridicatoare. Aceste incercari nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau scaderea rezistentei care ar duce la diminuarea securitatii instalatiei.

    7. EXPLOATAREA

    7.1. Supravegherea
    7.1.1. Pentru functionarea in conditii de siguranta, nacelele/platformele autoridicatoare vor fi supuse unui regim special de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale instructiunilor de exploatare elaborate de producator.
    7.1.2. Unitatile care detin si/sau exploateaza nacelele/platformele autoridicatoare sunt direct raspunzatoare pentru functionarea acestora in conditii de siguranta.
    7.1.3. In vederea aplicarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, privind securitatea in functionare a nacelelor/platformelor autoridicatoare, unitatile care detin si exploateaza aceste instalatii vor numi personal tehnic, ingineri si tehnicieni de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care vor fi autorizati de ISCIR-INSPECT IT si vor poseda o autorizatie conform modelului din anexa K.
    Personalul autorizat (RSVTI) raspunde impreuna cu conducerea unitatilor mentionate de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind securitatea in functionare a nacelelor/platformelor autoridicatoare.
    7.1.4. Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie sa posede cunostinte teoretice si practice in domeniul nacelelor/platformelor autoridicatoare si are urmatoarele sarcini principale:
    - sa tina evidenta nacelelor/platformelor autoridicatoare si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;
    - sa urmareasca pregatirea nacelelor/platformelor autoridicatoare si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale si sa participe la efectuarea lor;
    - sa supravegheze ca nacelele/platformele autoridicatoare sa fie folosite in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, instructiunile de exploatare si normele specifice de protectia muncii;
    - sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
    - sa interzica manevrarea nacelelor/platformelor autoridicatoare de catre persoane neinstruite;
    - sa efectueze instructajul profesional si de protectia muncii cu manevrantii nacelelor/platformelor autoridicatoare, o data pe semestru;
    - sa organizeze reexaminarea periodica anuala a manevrantilor nacelelor/platformelor autoridicatoare si sa participe in comisia de reexaminare;
    - sa urmareasca efectuarea reparatiilor numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
    - sa tina evidenta manevrantilor instruiti.

    7.2. Registrul de evidenta a supravegherii nacelelor/platformelor autoridicatoare
    7.2.1. Pentru fiecare nacela/platforma autoridicatoare unitatea detinatoare va intocmi un registru de evidenta a supravegherii in care manevrantii instruiti si seful echipei de intretinere si revizie sunt obligati sa scrie sub semnatura toate observatiile avute asupra instalatiei respective. De asemenea vor inscrie sub semnatura remedierile care se executa ca urmare a observatiilor, precum si descrierea succinta a reparatiilor.
    In registrul de evidenta a supravegherii se vor inscrie, de asemenea, sub semnatura dispozitiile pentru oprirea nacelelor/platformelor autoridicatoare din functiune, ca urmare a unor deficiente care afecteaza siguranta in functionare, inclusiv natura deficientelor respective.
    7.2.2. Registrul de evidenta a supravegherii se va intocmi dupa modelul dat in anexa A, se va numerota, snurui si viza de catre conducerea unitatii detinatoare.

    7.3. Norme de exploatare
    7.3.1. Exploatarea (manevrarea) nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, cu normele specifice de protectia muncii, cu instructiunile de exploatare specifice instalatiei respective si cu instructiunile interne elaborate de unitatea detinatoare.
    7.3.2. Este interzisa functionarea nacelelor/platformelor autoridicatoare in cazul in care componentele de securitate nu sunt in stare perfecta de functionare sau nu indeplinesc conditiile tehnice prevazute.
    Nacelele/platformele autoridicatoare nu pot functiona daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator.
    7.3.3. Este interzisa folosirea nacelelor/platformelor autoridicatoare pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima admisa.
    7.3.4. Nacelele/platformele autoridicatoare prevazute sa lucreze calat vor functiona numai in aceste conditii. Sub bratele de calare se vor aseza elemente de sprijin rezistente, care sa nu se deplaseze in timpul efectuarii manevrelor si care sa aiba o suprafata astfel determinata, in functie de natura terenului, incat sa asigure functionarea in conditii de siguranta.
    7.3.5. Nacelele/platformele autoridicatoare prevazute sa lucreze necalat vor functiona in conditiile prevazute in instructiunile de exploatare ale producatorului.
    7.3.6. Se interzice functionarea nacelelor/platformelor autoridicatoare daca in raza lor de actiune se gasesc conductoare electrice aeriene.
    7.3.7. Este interzis a se executa ungerea, curatirea, intretinerea sau repararea nacelelor/platformelor autoridicatoare in timpul functionarii lor.
    7.3.8. Este interzisa folosirea nacelelor/platformelor autoridicatoare cand viteza vantului depaseste valoarea maxima admisa consemnata in documentatia tehnica.
    7.3.9. Este interzisa folosirea nacelelor/platformelor autoridicatoare pe timp de noapte daca nu sunt asigurate conditiile de iluminat corespunzatoare.
    7.3.10. Este interzisa actionarea brusca a comenzilor sau inversarea sensului de miscare inainte de oprirea completa.
    7.3.11. Este interzisa folosirea nacelelor/platformelor autoridicatoare de catre manevranti neinstruiti.
    7.3.12. Este interzisa manevrarea nacelelor/platformelor autoridicatoare fara echipament de protectie individual adecvat conditiilor de munca (centura de siguranta si casca de protectie).
    7.3.13. Este interzisa ridicarea materialelor periculoase (tuburi cu gaze sub presiune, recipiente cu acizi sau similare) pentru care nacela/platforma autoridicatoare.
    7.3.14. Este interzisa exploatarea nacelelor/platformelor autoridicatoare sub temperaturi de -10 grade C.
    7.3.15. Este interzisa exploatarea nacelelor daca peretele pe care se sprijina prezinta protuberante periculoase de care s-ar putea eventual agata, sau conductori electrici.
    7.3.16. Este interzisa deplasarea nacelelor/platformelor autoridicatoare cu platforma ridicata sau bratul extins.

    7.4. Manevrarea
    7.4.1. Manevrantii nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie sa fie instruiti in conformitate cu prevederile anexei M.
    7.4.2. Indatoririle manevrantilor nacelelor/platformelor autoridicatoare rezulta din prevederile prezentei prescriptii tehnice, ale instructiunilor de exploatare, precum si din instructiunile interne ale unitatii detinatoare.
    7.4.3. In exercitarea atributiilor sale, manevrantul nacelelor/platformelor autoridicatoare are urmatoarele obligatii principale:
    - sa cunoasca instalatia pe care lucreaza si normele de exploatare, pe care sa le aplice intocmai;
    - sa ia in primire si sa predea serviciul prin notare in registrul de evidenta a supravegherii; daca nacela/platforma autoridicatoare prezinta defecte care pericliteaza siguranta in functionare, va opri instalatia si va anunta RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT si echipa de intretinere si revizie;
    - sa nu se urce pe nacela/platforma autoridicatoare in stare de oboseala sau de ebrietate;
    - sa instaleze nacelele/platformele autoridicatoare numai pe un teren corespunzator (bine compactat, orizontal); la nacelele/platformele autoridicatoare pentru care se prevede calarea, sa se execute aceasta operatie in mod corespunzator;
    - sa verifice ungerea pieselor supuse frecarii, nivelul fluidului hidraulic, al electrolitului din bateriile de acumulatoare si functionarea componentelor de securitate;
    - sa verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de tractiune si a cablurilor electrice;
    - sa verifice existenta legaturii electrice la instalatiile de protectie impotriva tensiunilor de atingere;
    - sa verifice functionarea instalatiilor de semnalizare si iluminat;
    - sa interzica accesul pe nacela/platforma autoridicatoare a persoanelor ce nu au legatura cu locul de munca;
    - sa nu manevreze sarcini mai mari decat sarcina nominala a nacelei/platformei autoridicatoare;
    - sa deconecteze intrerupatorul general si sa aduca in pozitia "zero" toate comenzile, in cazul intreruperii accidentale a curentului electric de alimentare;
    - sa opreasca din functiune nacela/platforma autoridicatoare daca se aud zgomote anormale, daca franele sau componentele de securitate nu actioneaza in bune conditii sau cand constata orice alt defect care poate periclita siguranta in functionare;
    - sa opreasca functionarea nacelei/platformei autoridicatoare care lucreaza in aer liber atunci cand vantul depaseste limita pana la care functionarea instalatiilor este permisa;
    - dupa terminarea lucrului, nacela/platforma autoridicatoare va fi adusa in pozitia de stationare si se va deconecta de la intrerupatorul principal.

    8. INTRETINEREA SI REVIZIA NACELELOR/PLATFORMELOR AUTORIDICATOARE

    8.1. Intretinerea si revizia periodica a nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie sa fie executata de catre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT, care dispune de personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).
    Documentatia tehnica de autorizare a agentilor economici de intretinere si revizie a nacelelor/platformelor autoridicatoare de catre ISCIR-INSPECT IT va fi intocmita conform prevederilor anexei L.
    Autorizatia eliberata de ISCIR-INSPECT IT va fi conform modelului din anexa G.
    8.2. Pentru efectuarea operatiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a nacelei/platformei autoridicatoare si principalele operatii ce urmeaza a se efectua. Acestea constau in general din:
    - curatirea nacelei/platformei autoridicatoare;
    - controlul nivelului uleiului si al electrolitului din bateria de acumulatoare;
    - verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
    - ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere;
    - verificarea uzurii cablurilor si lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;
    - verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
    - verificarea functionarii mecanismelor nacelelor/platformelor autoridicatoare si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;
    - strangerea elementelor de imbinare, a articulatiilor, verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;
    - verificarea functionarii sistemului electric de forta, comanda si semnalizare;
    - verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pamant, a rezistentei prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;
    - verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice.
    8.3. Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie se vor stabili in functie de complexitatea nacelei/platformei autoridicatoare, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza.
    8.4. Evidenta lucrarilor de intretinere si revizie se va tine intr-un registru intocmit conform modelului din anexa F.

    9. AVARII SI ACCIDENTE

    9.1. Detinatorul sau cel care are in folosinta nacele/platforme autoridicatoare are obligatia sa anunte imediat ISCIR-INSPECT IT in raza careia se afla instalatiile avariile si accidentele de persoane in timpul functionarii, prin mijloacele cele mai rapide (telefon, fax etc.), in vederea efectuarii cercetarilor tehnice necesare si obligatorii.
    9.2. Detinatorul sau cel ce utilizeaza nacela/platforma autoridicatoare sunt obligati sa ia toate masurile necesare astfel ca situatia produsa de avarie sau in timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT in raza careia se afla aceasta, cu exceptia cazului cand situatia respectiva ar pune in pericol viata persoanelor sau ar crea alte situatii periculoase. Atunci cand este necesar sa se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, detinatorul instalatiei va face fotografii sau schite ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.
    9.3. In vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, detinatorul nacelei/platformei autoridicatoare va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive, precum si probe de materiale, conform dispozitiilor consemnate in procesul-verbal de constatare.
    9.4. Daca avaria sau accidentul s-a produs ca urmare a unei defectiuni a nacelei/platformei autoridicatoare aceasta se va scoate din functiune. Repunerea ei in exploatare se va face dupa o reparare si o verificare tehnica oficiala completa.

    10. DISPOZITII FINALE

    10.1. Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica nacelelor/platformelor autoridicatoare in conditiile precizate la subcapitolul 1.2.
    10.2. In cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la montarea, repararea si exploatarea nacelelor/platformelor autoridicatoare, detinatorii, montatorii si reparatorii, vor putea stabili, pe propria raspundere, solutii compensatoare, motivate corespunzator din punct de vedere tehnic, care sa nu afecteze securitatea in functionare a instalatiilor si sa excluda pericolul de avarii sau accidente. Detinatorii, montatorii si reparatorii care au stabilit astfel de solutii le vor supune avizarii principalilor factori interesati: proiectant, producator si ISCIR-INSPECT.
    10.3. In vederea efectuarii in bune conditii a verificarii tehnice a instalatiilor, agentii economici montatori, reparatori, utilizatori si detinatori de instalatii, dupa caz, sunt obligati sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT:
    a) datele, informatiile sau documentele in legatura cu verificarea tehnica a instalatiilor;
    b) instalatia, personalul si echipamentul de lucru si protectie necesar;
    c) mijloace de transport, daca nu exista mijloace publice de transport la si de la locul respectiv.
    10.4. Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare, mergand pana la retragerea autorizatiilor acordate.
    Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice referitoare la componentele de securitate conduce la retragerea autorizatiei acordate.
    10.5. Trimiterile facute in text la alte reglementari tehnice sau documente normative se refera la editiile in vigoare pe perioada aplicarii prezentei prescriptii tehnice.
    10.6. Prezenta prescriptie tehnica intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    10.7. Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea.

    ANEXA A

    REGISTRU DE EVIDENTA A SUPRAVEGHERII PENTRU NACELE/PLATFORME AUTORIDICATOARE

    Registrul de evidenta a supravegherii se intocmeste pentru fiecare nacela/platforma autoridicatoare in parte si va cuprinde urmatoarele:

    A.1. Pe coperta se vor mentiona urmatoarele:
    1) REGISTRU DE EVIDENTA A SUPRAVEGHERII
    2) Denumirea si adresa unitatii detinatoare:
    3) Numarul si anul fabricatiei nacelei/platformei autoridicatoare:
    4) Numarul de inregistrare in evidenta unitatii detinatoare:
    5) Caracteristicile tehnice principale ale nacelei/platformei autoridicatoare:
    6) Periodicitatea stabilita pentru lucrarile de intretinere, revizie periodica si revizie generala:
    A.2. In interior se vor inscrie, pe coloane:
    1) Numarul curent;
    2) Data;
    3) Operatiile de intretinere, revizie periodica, revizie generala efectuate, precum si, dupa caz, constatarea unor deficiente sau deranjamente in timpul exploatarii;
    4) Principalele lucrari executate, ca urmare celor de la punctul 3);
    5) Numele, prenumele si semnatura persoanei care a constatat deficiente sau deranjamente ale nacelei/platformei autoridicatoare;
    6) Numele, prenumele si semnatura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrarilor de intretinere, revizie periodica, revizie generala sau pentru inlaturarea deficientelor si deranjamentelor constatate in timpul exploatarii;
    7) Semnatura RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
    8) Observatii;
    A.3. Pe ultima pagina se va scrie:
    Se certifica de noi ca prezentul registru, snuruit, contine ............. pagini numerotate (in cifre si litere).
    (Semnatura si stampila detinatorului).

    ANEXA B

    AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTARE/REPARARE NACELE/PLATFORME AUTORIDICATOARE

    B.1. In vederea acordarii/reactualizarii autorizatiei, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul o documentatie intocmita conform anexei C.
    B.2. Prin "agenti economici" se inteleg toate Societatile Comerciale cu sediul in Romania avand personalitate juridica, constituite intr-una din formele de organizare definite la art. 2 din Legea nr. 31/1990 si a caror activitate, inscrisa la Registrul Comertului, cuprinde cel putin unul din domeniile reglementate de prezenta anexa, precum si asociatii sau organizatii nonprofit avand personalitate juridica si sediul in Romania.
    B.3. Autorizatia pentru executarea lucrarilor de montare/reparare nacele/platforme autoridicatoare are valabilitate de maximum 2 ani.
    B.4. Agentul economic autorizat sa execute lucrari de montare/reparare nacele/platforme autoridicatoare are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa execute lucrari in conformitate cu documentatia de montare/reparare cu respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR, standardelor in vigoare si normele specifice de securitatea muncii;
    b) sa pregateasca si sa prezinte nacelele/platformele autoridicatoare si toate documentatiile tehnice necesare, in timpul si la sfarsitul montarii/repararii, la verificarile care se efectueaza de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI;
    c) sa intocmeasca si sa prezinte pentru nacela/platforma autoridicatoare care trebuie verificata documentatia tehnica pentru lucrarile efectuate;
    d) sa foloseasca la lucrarile de montare/reparare nacele/platforme autoridicatoare personal calificat;
    e) sa numeasca personal tehnic propriu: responsabil tehnic pentru supravegherea lucrarilor care fac obiectul autorizarii si responsabil tehnic cu sudura (ingineri si tehnicieni de specialitate), in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizati in acest scop de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul agentul economic;
    f) personalul mentionat la lit. e) trebuie sa fie examinat odata cu verificarea in vederea acordarii/reactualizarii autorizatiei agentului economic si sa faca dovada ca are cunostintele de specialitate teoretice si practice. Rezultatele examinarii/reexaminarii vor fi consemnate intr-un proces-verbal de verificare, conform modelului din anexa D.
    g) sa posede prescriptiile tehnice specifice domeniului de lucrari pentru care solicita autorizarea;
    h) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor din domeniul in care a fost autorizat. Registrul va fi numerotat si vizat de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul agentul economic si va cuprinde datele prevazute in anexa F; pentru agentii economici care au subunitati in teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrarilor;

    ANEXA B (continuare)

    i) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa-si poata indeplini in bune conditii sarcinile prevazute la pct. B.6 si sa comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul agentul economic orice schimbare a personalului tehnic mentionat la lit. e), si sa o definitiveze numai dupa confirmarea acestuia de catre ISCIR-INSPECT; pana la definitivarea schimbarii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrari care fac obiectul autorizatiei.
    B.5. Numai agentii economici autorizati vor monta si repara nacele/platforme autoridicatoare din categoria celor care se supun prevederilor prescriptiei tehnice.
    B.6. Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea lucrarilor de montare/reparare nacele/platforme autoridicatoare ii revin, conform specificului sau de activitate, urmatoarele obligatii si raspunderi:
    - sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice specifice nacelelor/platformelor autoridicatoare si standardele in domeniu;
    - sa verifice ca lucrarile de montare/reparare sa se execute dupa documentatii tehnice intocmite de agenti economici de proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT;
    - sa intocmeasca documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele verificarilor si examinarilor;
    - sa verifice registrele de evidenta a lucrarilor executate si sa urmareasca tinerea la zi a acestora;
    - sa participe la instructaje si testarile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
    - sa verifice periodic, cel putin odata pe an, pregatirea tehnica a personalului de montare/reparare a nacelelor/platformelor autoridicatoare, consemnand rezultatele intr-un proces-verbal.
    B.7. Responsabilul tehnic cu sudura (RTS) autorizat de ISCIR-INSPECT IT are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice specifice nacelelor/platformelor autoridicatoare si standardele in domeniu;
    b) sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea probelor si incercarilor in vederea omologarii procedurilor de sudare;
    c) sa tina la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizati si a procedurilor de sudare omologate;
    d) sa verifice proiectele si tehnologiile de executie inainte de lansarea lor in lucru;
    e) sa verifice daca tehnologia de executie si de examinare a imbinarilor sudate este in concordanta cu procedura de sudare omologata folosita;
    f) sa participe la instructaje si testarile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
    B.8. In vederea autorizarii agentilor economici pentru efectuarea lucrarilor de montare/reparare la nacele/platforme autoridicatoare, ISCIR-INSPECT IT trebuie sa efectueze urmatoarele:
    a) sa verifice concordanta dintre datele din documentatia prezentata de agentii economici care solicita autorizarea si situatia existenta la agentul economic;

    ANEXA B (sfarsit)

    b) sa verifice personalul tehnic propus, privind pregatirea in domeniu si cunoasterea prevederilor prescriptiilor tehnice specifice;
    c) sa verifice existenta la agentul economic a prescriptiilor tehnice specifice in domeniu si a standardelor specifice;
    d) sa intocmeasca un proces-verbal asupra constatarilor facute privind verificarile prevazute la lit. a) .... c).
    B.9. In cazul indeplinirii conditiilor de autorizare prevazute de anexa si pe baza constatarilor facute in conformitate cu prevederile pct. B.8, ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul agentul economic va elibera autorizatia conform modelului din anexa G.

    ANEXA C

    CONTINUTUL DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA/REACTUALIZAREA AUTORIZATIEI DE A EFECTUA LUCRARI DE MONTARE/REPARARE LA NACELE/PLATFORME AUTORIDICATOARE

    Documentatia se intocmeste de catre agentii economici montatori si/sau reparatori si se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT. Documentatia va contine un memoriu in care se vor preciza urmatoarele:
    a) felul lucrarilor (montare, reparare);
    b) domeniul autorizatiei (nacele/platforme autoridicatoare) cu precizarea parametrilor maximi si a caracteristicilor principale ale instalatiilor respective;
    c) procedurile de sudare ce vor fi folosite in executie;
    d) metodele si mijloacele de examinare nedistructiva din dotare, pentru punerea in evidenta a eventualelor defecte ce ar putea sa apara in executie, in materialele de baza si imbinarile sudate, in functie de calitatea si grosimea acestora, precum si a procedeelor de sudare aplicate;
    e) punctele de control in fluxul de montare/reparare care concura la realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice - colectia ISCIR;
    f) numele, pregatirea si vechimea in specialitate a personalului tehnic pentru montare/reparare a nacelelor/platformelor autoridicatoare, precum si a responsabilului tehnic cu sudura, propusi de agentul economic sa fie autorizati de catre ISCIR-INSPECT IT.
    La memoriu se vor atasa urmatoarele documente:
    a) dotarea cu utilaje de executie, conform datelor din tabelul 1;
    b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
    c) metodele folosite pentru verificarea calitatii produselor executate, precum si dotarea cu laborator de efectuare a examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) si laborator de efectuare a incercarilor mecanice, tehnologice, metalografice si analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; in cazul in care unitatea economica nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) incheiat cu alta unitate economica autorizata de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinarilor; de asemenea, se va preciza si dotarea cu standuri pentru incercari si verificari, conform datelor din tabelul 3;
    d) pregatirea si activitatea practica in domeniu a personalului de executie si control, conform datelor din tabelul 4;
    e) natura si volumul lucrarilor efectuate in colaborare cu alti agenti economici, conform datelor din tabelul 5.

    ANEXA C (continuare)

    Tabelul 1
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Utilajul pentru executie             | Tipul (marca) si |Obs.|
|crt.|                                                 | caracteristicile |    |
|    |                                                 | principale*)     |    |
|____|_________________________________________________|__________________|____|
|  1 | Taiere:                                         |                  |    |
|    | a) foarfeci;                                    |                  |    |
|    | b) ghilotine;                                   |                  |    |
|    | c) aparate oxiacetilenice;                      |                  |    |
|    | d) alte masini si aparate.                      |                  |    |
|  2 | Formare:                                        |                  |    |
|    | a) indoire (valturi);                           |                  |    |
|    | b) masini de indoit;                            |                  |    |
|    | c) masini si dispozitive pentru prelucrarea     |                  |    |
|    | rostului la table si tevi;                      |                  |    |
|    | d) masini-unelte (strunguri, masini de frezat,  |                  |    |
|    | raboteze, masini de alezat, masini de           |                  |    |
|    | rectificat, masini de gaurit).                  |                  |    |
|  3 | Sudare:                                         |                  |    |
|    | a) convertizoare;                               |                  |    |
|    | b) transformatoare;                             |                  |    |
|    | c) tractoare de sudare;                         |                  |    |
|    | d) aparatura WIG, TIG sau MIG;                  |                  |    |
|    | e) aparate pentru sudare in baie de zgura.      |                  |    |
|  4 | Tratament termic:                               |                  |    |
|    | a) cuptoare;                                    |                  |    |
|    | b) instalatii de tratament local;               |                  |    |
|    | c) dispozitive de preincalzire inainte de       |                  |    |
|    | sudare.                                         |                  |    |
|____|_________________________________________________|__________________|____|
    *) Pentru utilajul de sudare se va mentiona, dupa caz, aparatura de stabilire, masurare si reglare a parametrilor regimurilor de sudare.

    Tabelul 2
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Procedura |Tipul     |Nr. fisei de  |Grupa de   |Grupa de  |Pozitia |Obs.|
|crt.|de sudare |imbinarii |omologare     |oteluri    |grosimi   |de      |    |
|    |          |          |Ag. econ./    |acoperit   |si        |sudare  |    |
|    |          |          |ISCIR-INSPECT |de fisa de |diametrul |        |    |
|    |          |          |              |omologare  |acoperite |        |    |
|    |          |          |              |           |de fisa de|        |    |
|    |          |          |              |           |omologare |        |    |
|____|__________|__________|______________|___________|__________|________|____|

    ANEXA C (sfarsit)

    Tabelul 3
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Utilajul pentru verificare si control      | Tipul (marca)    |Obs.|
|crt.|                                                 | si buc.          |    |
|    |                                                 | Caracteristicile |    |
|    |                                                 | principale       |    |
|____|_________________________________________________|__________________|____|
|  1 | Pentru masurarea si verificarea dimensiunilor:  |                  |    |
|    | a) dispozitive pentru masurarea diametrelor si  |                  |    |
|    | ovalitatii;                                     |                  |    |
|    | b) sabloane pentru verificarea abaterilor de la |                  |    |
|    | forma geometrica;                               |                  |    |
|    | c) aparate si dispozitive pentru verificarea    |                  |    |
|    | paralelismului, denivelarilor si verticalitatii;|                  |    |
|    | d) aparate si dispozitive pentru masurarea      |                  |    |
|    | deformatiilor;                                  |                  |    |
|  2 | Standuri pentru rodaje la mecanisme;            |                  |    |
|  3 | Standuri pentru verificarea subansamblelor la   |                  |    |
|    | nacele/platforme autoridicatoare;               |                  |    |
|  4 | Standuri pentru incercari, echipamente cu       |                  |    |
|    | aparatura de masura si control, in conformitate |                  |    |
|    | cu prevederile Prescriptiilor tehnice, Colectia |                  |    |
|    | ISCIR, si normele de fabricatie: |                  |    |
|    | a) la presiune hidraulica;                      |                  |    |
|    | b) sub sarcina;                                 |                  |    |
|    | c) a componentelor de securitate (pentru        |                  |    |
|    | limitarea presiunii, sarcinii, momentului de    |                  |    |
|    | sarcina).                                       |                  |    |
|____|_________________________________________________|__________________|____|

    Tabelul 4
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Personalul de executie, nominalizat     | Specialitatea | Numar |Obs.|
|crt.|                                            |               |       |    |
|____|____________________________________________|_______________|_______|____|
| 1  | Sudori autorizati                          |               |       |    |
|    | Personal pentru examinari nedistructive,   |               |       |    |
|    | din care:                                  |               |       |    |
|    | - ingineri;                                |               |       |    |
|    | - tehnicieni;                              |               |       |    |
|    | - operatori.                               |               |       |    |
|____|____________________________________________|_______________|_______|____|

    Tabelul 5
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Natura      | Lucrarile cuprinse in       | Denumirea agentului   | Obs.|
|crt.| colaborarii | contractul de colaborare si | economic cu care se   |     |
|    |             | felul in care se realizeaza | efectueaza colaborarea|     |
|____|_____________|_____________________________|_______________________|_____|

    ANEXA D

 ______________________________________________________________________________
|               ROMANIA              | Proces-verbal | INSPECTIA               |
|Inspectia de stat pentru controlul  | de verificare | TERITORIALA ........... |
|cazanelor, recipientelor sub        | tehnica       | Adresa ................ |
|presiune si instalatiilor de ridicat| nr. ......... | Telefon ............... |
|              - ISCIR -             |               | Fax ................... |
|____________________________________|_______________|_________________________|

    Incheiat astazi .................. cu ocazia .................. efectuat in baza Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, Hotararii Guvernului nr. 19/2001 si Decretului nr. 587/1973, modificat si completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, si Prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, la ............................................................ tip ................ cu numarul de fabricatie/inventar ............. si cartea instalatiei nr. .......... avand parametrii ultimei verificari
................................................................................
................................................................................
    Denumirea agentului economic .............................. din localitatea ................., str. .............................. nr. ......., judet/sector ........................, CUI ................ .
    Verificarea s-a efectuat la ................................................ din localitatea ................., str. .............................. nr. ......., judet/sector ........................ .
    Subsemnatul*1) .................................. am constatat urmatoarele:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Am dat urmatoarele dispozitii: .............................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Dupa aceasta verificare s-a admis*2) .......................................
................................................................................
    Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de .......................
    Pentru aceasta verificare se va plati suma de ................ lei de catre .................... din localitatea ................., str. .............................. nr. ......., judet/sector ........................ in cont .................. deschis la Banca ........................... filiala .......................

                              Am luat la cunostinta

  Organ de     Directorul agentului    Responsabil cu        Delegatul agentului
  verificare   economic sau            supravegherea si      economic montator,
               delegatul sau           verificarea tehnica   reparator
  ..........   ....................    ...................   ..................
  ..........   ....................    ...................   ..................
------------
    *1) Functia, numele si prenumele.
    *2) Se vor inscrie parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.

    ANEXA E

    AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR LUCRARILOR DE MONTARE/REPARARE LA NACELE/PLATFORME AUTORIDICATOARE

    E.1. Proiectele de montare/reparare a nacelelor/platformelor autoridicatoare se elaboreaza de catre agenti economici de proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate si de catre alti agenti economici, urmand ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, sa fie, in prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT si avizate in conformitate cu prevederile pct. E.3.
    Agentii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care le elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice specifice in domeniu si ca indeplinesc prevederile pct. E.3 lit. a), b) si c).
    E.2. In vederea autorizarii, agentii economici de proiectare sau agentii economici care au unitati de proiectare pentru lucrarile mentionate la pct. E.1 vor inainta la ISCIR-INSPECT o documentatie care va fi constituita din:
    a) adresa (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
    b) acte agent economic (copie):
    - statut (actul constitutiv) actualizat;
    - certificat de inmatriculare;
    - certificat de inregistrare fiscala sau CUI (cod unic de inregistrare fiscala);
    c) procedura privind modul de efectuare a activitatii de proiectare (organizare si responsabilitati, prescriptii tehnice, standarde si normative de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat);
    d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
    e) deciziile de numire a personalului propriu propus pentru autorizare (original), conform modelului din anexa J si adaptat corespunzator;
    f) curriculum vitae pentru personalul propriu propus pentru autorizare (original);
    g) documentele de studii si calificare pentru personalul propriu propus pentru autorizare (in original si o copie);
    h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicita autorizarea (original).

    NOTA:
    In cazul existentei unor subunitati (filiale, ateliere etc.) pentru care se solicita autorizarea si care au un alt sediu decat agentul economic solicitant, se vor indica adresele acestora si, dupa caz, datele mentionate la aliniatele a), d), e), f) si g).

    E.3. Agentii economici autorizati, respectiv unitatile de proiectare autorizate, au urmatoarele obligatii si raspunderi:

    ANEXA E (continuare)

    a) sa posede prescriptiile tehnice specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;
    b) sa numeasca personal tehnic de specialitate, in numar necesar, care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in functionare si care sa raspunda impreuna cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescriptiei tehnice, semnand proiectele in acest sens;
    c) sa adopte solutii constructive care sa permita functionarea in conditii de securitate a nacelelor/platformelor autoridicatoare si sa prevada in documentatia tehnica examinarile si incercarile ce trebuie sa fie efectuate de agentii economici montatori si reparatori la locul de functionare pentru verificarea parametrilor de siguranta in functionare, raspunzand de alegerea corecta a acestora si de respectarea prevederilor prescriptiei tehnice;
    d) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conforma a proiectelor elaborate, prezentand in acest scop desenul de ansamblu verificat de personalul tehnic de specialitate propriu mentionat la lit. b);

    Este interzisa folosirea proiectelor, care nu au avizul conform al ISCIR-INSPECT sau al personalului autorizat;

    e) sa propuna, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeaza sa avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de unitati neautorizate.
    Orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare si avizare conforma, va fi comunicata la ISCIR-INSPECT si va deveni definitiva dupa confirmarea acesteia;
    f) sa inregistreze la ISCIR-INSPECT IT proiectele pe care le avizeaza conform si sa tina evidenta acestora;
    g) sa comunice periodic (cel putin o data pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT, lista proiectelor elaborate si avizate conform pentru perioada expirata, precum si lista proiectelor pe care le vor elabora si care trebuie sa fie avizate conform in perioada urmatoare;
    h) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele de ansamblu, pentru care primeste imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT IT.
    E.4. Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al sigurantei in functionare, numit de agentul economic de proiectare si autorizat de ISCIR-INSPECT, are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa verifice proiectele din punct de vedere al respectarii prevederilor prescriptiei tehnice;
    b) sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile pct. E.8.
    E.5. Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiectele are urmatoarele obligatii si raspunderi:

    ANEXA E (continuare)

    a) sa avizeze conform desenele de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit imputernicire din partea ISCIR-INSPECT, conform prevederilor pct. E.9;
    b) sa confirme avizarea conforma prin aplicarea stampilei pe desenul de ansamblu, conform prevederilor pct. E.10, precizand si numarul de exemplare avizate;
    c) sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
    E.6. Personalul tehnic de specialitate ce urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conforma de proiecte trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamant superior tehnic de specialitate de lunga durata si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 8 ani, din care cel putin 3 ani in proiectare sau 5 ani in constructia, exploatarea sau verificarea nacelelor/platformelor autoridicatoare.
    E.7. In vederea autorizarii agentilor economici de proiectare, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa verifice concordanta dintre datele inscrise in documentatia prezentata de unitatea de proiectare care solicita autorizarea si situatia din unitatea respectiva precum si existenta prescriptiilor tehnice specifice in domeniu, intocmind un proces-verbal asupra constatarilor facute;
    b) sa verifice, din punct de vedere al cunoasterii prevederilor prescriptiei tehnice, personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
    c) sa elibereze in baza constatarilor facute, in cazul indeplinirii conditiilor de autorizare, autorizatia de proiectare conform modelului din anexa H.
    E.8. Verificarea proiectelor, in ceea ce priveste concordanta acestora cu prevederile prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR si ale legislatiei in vigoare, se efectueaza de catre agentii economici de proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT.
    In acest scop, agentii economici de proiectare autorizati vor numi personal de specialitate care sa efectueze verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului.
    Confirmarea verificarii se va face pe desenul de ansamblu, consemnand pe acesta prin stampilare pe copii, urmatoarele:
    - Denumirea agentului economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT "Verificat, corespunde prevederilor prescriptiei tehnice PT ..."
      ___________________________________________________________________
    - Numele si prenumele _______________________________________________
    - Data _________________________________
    - Semnatura ____________________________

    E.9. Avizarea conforma a desenului de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor prescriptiei tehnice si ale legislatiei in vigoare, se efectueaza de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre personal autorizat de ISCIR-INSPECT.

    ANEXA E (sfarsit)

    Avizarea conforma de catre ISCIR-INSPECT IT se va efectua numai dupa verificarea proiectelor respective de catre un agent economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT.
    Aceasta avizare conforma se poate efectua si de catre personalul propriu de specialitate din unitatile de proiectare, dar numai cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.
    E.10. Confirmarea avizarii conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnand, prin stampilare pe copii, urmatoarele:
    a) in cazul in care avizarea se face de catre ISCIR-INSPECT:
    AVIZAT conform
    ISCIR-INSPECT
    Numele ____________________ Prenumele ________________
    Data ______________________ Semnatura ________________
    b) in cazul in care avizarea se face de catre personalul propriu de specialitate din unitatile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT si imputernicit in scris de ISCIR-INSPECT IT pentru proiectul respectiv:

    AVIZAT conform
    AUTORIZAT de ISCIR-INSPECT
    Denumirea unitatii _______________________________________________________
    Scrisoarea ISCIR-INSPECT IT de imputernicire nr. ___________/___________
    Numele _____________________ Prenumele_________________
    Data _______________________ Semnatura ________________

    E.11. Unitatea de proiectare in cadrul careia se avizeaza conform desenele tip de ansamblu va retine cate un exemplar din fiecare.
    Acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidenta.

    ANEXA F

                                     REGISTRU
    PENTRU EVIDENTA LUCRARILOR DE*) .................. NACELE/PLATFORME AUTORIDICATOARE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    F - Felul si tipul nacelei/Platformei autoridicatoare
    P - Parametrii nacelei/platformei autoridicatoare*)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |F |Denumire  |Proiect de  |Nr. si     |P |Beneficiarul|Proces-verbal|Obs.|
|crt.|  |si sediu  |executie    |data       |  |(denumire   |de receptie  |    |
|*) |  |fabricant |(unitatea   |actului de |  |si sediu)   |(nr. si data)|    |
|    |  |          |proiectanta,|omologare/ |  |            |             |    |
|    |  |          |nr. si data)|Certificare|  |            |             |    |
|____|__|__________|____________|___________|__|____________|_____________|____|
    *) Se va scrie dupa caz: MONTARE, REPARARE, INTRETINERE SI REVIZIE, conform obiectului autorizatiei.
    *) Este acelasi cu numarul de fabricatie mentionat in cartea nacelei/platformei autoridicatoare.
    *) Sarcina nominala (tf); inaltimea de ridicare (m).

    NOTA:
    Pentru agentii economici autorizati sa efectueze reparatii, intretinere si revizie la nacele/platforme autoridicatoare, se va folosi modelul de registru completat cu trei coloane in plus, in care se vor scrie:
    - numarul si anul fabricatiei;
    - numarul autorizatiei de functionare (cartea instalatiei);
    - elementele reparate sau inlocuite, caracteristicile lor constructive.

    ANEXA G

                  ISCIR
    INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
    CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
    PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

    ISCIR-INSPECT IT ......................................
    Str. ............... nr. ......... telefon ..............

                                 AUTORIZATIE
                   nr. .......... din ....................

    In baza prevederilor legale in vigoare si a prescriptiei tehnice PT R 4 si in urma verificarilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr. .......... din ................ .
    I. Se autorizeaza pentru*1) .............................. agentul economic ................. din ...................., str. ................... nr. ......, urmare a cererii nr. ......... din .............. .
    II. Se autorizeaza pentru supravegherea lucrarilor de mai sus urmatorul personal tehnic de specialitate: ........................................... si responsabilul tehnic cu sudura: ............................................
...............................................................................

    In cazul schimbarii denumirii, intreruperii activitatii sau desfiintarii .......................*2) ............................ are obligatia sa anunte in termen de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitenta a autorizatiei.

    Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT in baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.

    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*3) .....................

    Se considera reinnoirea autorizatiei numai cazul in care cererea scrisa de reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT IT cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei. In caz contrar se considera autorizare noua.

           INSPECTOR SEF                    Inspector de specialitate
 (numele, prenumele si semnatura)        (numele, prenumele si semnatura)
------------
    *1) Se va indica succint domeniul autorizatiei.
    *2) Se va indica agentul economic.
    *3) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.

    ANEXA H

                  ISCIR
    INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
    CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
    PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
             ISCIR-INSPECT

                           AUTORIZATIA DE PROIECTARE
                     Nr. .............. din ..............

    In baza prevederilor legale in vigoare si a prescriptiei tehnice PT R4 si in urma verificarilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr. ............. din .......................
    I. Se autorizeaza pentru proiectare de*1) .................................. agentul economic ................... din ................., str. ............... nr. .........., judet/sector .................. din cadrul*2) .................. unitatea de proiectare .................. din ..............., str. ............ nr. .........., judet/sector ............... urmare cererii nr. ............ din ............
    II. Se autorizeaza pentru avizare conforma de proiecte proprii sau elaborate de unitati neautorizate urmatoarele persoane, salariati ai unitatii de proiectare:*3)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    In cazul schimbarii denumirii, intreruperii activitatii sau desfiintarii .............................*4) are obligatia sa anunte in termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
    Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT in baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*5) .....................

    INSPECTOR DE STAT SEF                  INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT

                                           Inspector de specialitate
------------
    *1) Se indica succint domeniul autorizatiei.
    *2) Se completeaza pentru filialele sau unitate avand alt sediu.
    *3) Se indica numele si prenumele persoanelor.
    *4) Se va indica unitatea de proiectare.
    *5) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.

    ANEXA I

       VERIFICAREA REPARATIILOR NACELELOR/PLATFORMELOR AUTORIDICATOARE

    I.1. Prezenta anexa contine prevederi tehnice minime obligatorii care se refera la verificarea tehnica a reparatiilor efectuate la nacelele/platformele autoridicatoare care fac obiectul prescriptiei tehnice, efectuate de catre RSVTI al detinatorului, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    I.2. Lucrarile care constituie reparatii sunt urmatoarele:
    a) refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale structurii portante;
    b) modificarea de principiu a schemei electrice sau hidraulice de actionare;
    c) inlocuirea totala a instalatiei electrice sau hidraulice;
    d) inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale nacelei/platformei autoridicatoare cu alte tipo-dimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala.
    I.3. Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie de reparatie din care sa rezulte lucrarile ce urmeaza a se efectua, precum si conditiile tehnice de executie, verificari si incercari.
    I.4. In vederea efectuarii verificarii tehnice a reparatiei, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie care va cuprinde:
    a) lista lucrarilor efectuate sau, dupa caz, proiectul sau tehnologia de reparatie;
    b) certificatele de calitate ale materialelor si subansamblelor intrebuintate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
    c) fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare folosite;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
    e) schema electrica sau hidraulica si desenul de ansamblu al instalatiei, daca s-au efectuat modificari ale acestora cu ocazia reparatiei;
    f) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
    g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa;
    h) certificatele de calitate si garantie ale lucrarilor executate;
    i) la documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putand fi inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numarul fisei de omologare (numarul dat de unitate si ISCIR-INSPECT IT) si domeniul de valabilitate.
    I.5. Documentatia tehnica de reparatii se va anexa la cartea instalatiei.
    I.6. Efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie in registrul de evidenta a supravegherii nacelei/platformei autoridicatoare.
    I.7. Unitatile autorizate de ISCIR-INSPECT IT sa efectueze reparatii la nacele/platforme autoridicatoare vor tine la zi evidenta lucrarilor executate intr-un registru, numerotat, snuruit si parafat de ISCIR-INSPECT IT.

    ANEXA J

    MODEL DE DECIZIE PENTRU NUMIREA RESPONSABILULUI CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR (RSVTI)

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

                             DECIZIE NR. ...............
                               din ...................

    Unitatea ...................... reprezentata prin ......................... manager (director).
    Avand in vedere legislatia cu privire la functionarea in conditii de securitate a instalatiilor prin care agentii economici care detin si exploateaza aceste instalatii sunt obligati sa numeasca personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maistri sau tehnicieni de specialitate) in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, in vederea aplicarii prevederilor prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR,

                              DECIDE:

    1. D-ul (D-na) .......................... de specialitate .................. avand functia de .......................... incepand cu data de ............ se numeste responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor .......................... din cadrul .............................., urmand a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    2. Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR.
    3. Activitatea responsabilului cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor va fi coordonata si indrumata din partea conducerii de .................................... care raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR.
    4. Incalcarea obligatiilor prevazute in prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.
    5. Prezenta decizie anuleaza decizia anterioara nr. ....... din ......... si devine definitiva dupa autorizarea responsabilului de catre ISCIR-INSPECT IT.

    MANAGER,                                OFICIUL JURIDIC
    Numele si prenumele                     Numele si prenumele
    (Semnatura si stampila)                 (Semnatura)

    ANEXA K

    MODEL DE AUTORIZATIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR (RSVTI)

    INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
    CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
    PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
    ISCIR-INSPECT IT ...................

    AUTORIZATIE PENTRU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR

                             AUTORIZATIA Nr.*) ................

    Numele si prenumele ...................... Data si locul nasterii .........
    Cod numeric personal ......................................................
    In baza prevederilor legale in vigoare si urmare adresei nr. .............. din ............. a agentului economic ..................................... se autorizeaza sa execute in cadrul unitatii:
    a) supravegherea*) ............................................... din dotarea sau folosinta agentului economic.

    Data ..............

                                   INSPECTOR SEF,
                               (Semnatura, stampila)

    ANEXA K (sfarsit)

    Posesorul autorizatiei are obligatia si raspunderile prevazute de legislatia in vigoare si prevederile prescriptiilor tehnice specifice. Raspunde, impreuna cu conducerea agentului economic, de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor prescriptiilor tehnice specifice.
    Autorizatia este valabila numai in cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.
    Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT in baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*) ....................

    NOTA:
    *) Se va trece numarul de inregistrare al agentului economic in evidenta ISCIR-INSPECT IT, supra numarul de ordine al autorizatiei.
    Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
    *) Se va trece, dupa caz: instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii sub presiune si de ridicat, recipiente transportabile etc.
    *) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.

    ANEXA L

    CONTINUTUL DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI PENTRU LUCRARILE DE INTRETINERE SI REVIZIE TEHNICA A NACELELOR/PLATFORMELOR AUTORIDICATOARE

    L.1. Documentatia se intocmeste de catre agentii economici care efectueaza lucrari de intretinere si revizie la nacele/platforme autoridicatoare.
    L.2. Documentatia va fi constituita dintr-un memoriu tehnic din care sa rezulte domeniul pentru care se solicita autorizarea. Acesta va cuprinde urmatoarele:
    a) felul lucrarilor (intretinere si revizie tehnica nacele/platforme autoridicatoare cu sarcina maxima de .... tf);
    b) dotarea minima cu materiale si piese de schimb;
    c) numele, pregatirea si vechimea in specialitate a responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrarilor de intretinere si revizie a nacelelor/platformelor autoridicatoare;
    d) decizia de numire, conform anexei J.
    L.3. Memoriul va fi insotit de documente din care sa rezulte urmatoarele:
    a) dotarea cu scule, dispozitive, verificatoare, aparatura de masurare si control etc.;
    b) numele, prenumele, pregatirea si activitatea practica in domeniu a personalului de executie (electricieni, mecanici etc.).

    ANEXA M

                           INSTRUIREA MANEVRANTILOR

    M.1. Manevrantii pentru nacele/platforme autoridicatoare, denumiti in continuare "manevranti" trebuie sa fie instruiti de catre agentul economic detinator, printr-un curs de adaptare profesionala.
    M.2. Pentru a fi admisi in vederea instruirii, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
    b) indeplinesc conditiile de sanatate pentru manevrarea nacelelor/platformelor autoridicatoare si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea "Apt pentru manevrarea nacelelor/platformelor autoridicatoare";
    c) fac dovada ca au absolvit invatamantul obligatoriu.
    M.3. Instruirea teoretica se va efectua pe baza programei analitice specificate in anexa N, care prevede minimum de cunostinte necesare si de durata a cursurilor.
    De la caz la caz, in functie de complexitatea nacelelor/platformelor autoridicatoare programa analitica va fi dezvoltata corespunzator.
    M.4. Practica obligatorie pentru manevrarea nacelelor/platformelor autoridicatoare va cuprinde minim 16 ore si se va efectua sub stricta supraveghere a RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT sau de catre un manevrant instruit.
    M.5. La finalizarea instruirii teoretice si practice, candidatii vor fi examinati de o comisie numita prin decizie, din care va face parte in mod obligatoriu RSVTI al agentului economic.
    M.6. Rezultatele examinarii vor fi consemnate intr-un proces-verbal. Candidatilor admisi li se va elibera un carnet de manevrant al carui model este prezentat in anexa O.
    M.7. Carnetul de manevrant este valabil numai in cadrul unitatii care l-a eliberat.
    M.8. Pentru improspatarea cunostintelor profesionale, manevrantii vor fi instruiti periodic, odata cu instructajul de protectia muncii, de catre personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de catre conducerea agentului economic detinator de instalatii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate intr-un proces-verbal.
    M.9. Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, vor fi examinate anual pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice de catre o comisie numita de conducerea agentului economic detinator la care acestea isi desfasoara activitatea.
    Din comisie va face parte obligatoriu si responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    Rezultatele examinarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de verificare.
    M.10. Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligatia sa se prezinte anual la examinarea medicala, prezentand rezultatul comisiei mentionate la pct. M.9.
    M.11. Persoanelor instruite care detin carnet de manevrant si nu se prezinta la examinarile mentionate la pct. M.9 si M.10 sau persoanelor instruite care, in urma examinarilor respective, obtin rezultate necorespunzatoare li se vor retrage carnetele de catre agentul economic detinator, pe timp limitat sau definitiv, dupa caz.
    M.12. Personalul instruit, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat sa poarte permanent asupra sa carnetul.

    ANEXA N

        PROGRAMA ANALITICA PENTRU CURSUL DE INSTRUIRE A MANEVRANTILOR

 ______________________________________________________________________________
|               Partea teoretica si practica                |Numarul orelor de |
|                                                           |     predare      |
|                                                           |__________________|
|                                                           |Teoretica|Practica|
|___________________________________________________________|_________|________|
|a) Descrierea detaliata a tipurilor de nacele/platforme    |    4    |   2    |
|   autoridicatoare.                                        |         |        |
|   Echipamentul de actionare electric si hidraulic.        |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|b) Componente de securitate la nacele/platforme            |    4    |   2    |
|   autoridicatoare:                                        |         |        |
|   - limitatoare de sfarsit de cursa;                      |         |        |
|   - limitatoare pentru reglarea inclinarii platformei;    |         |        |
|   - limitatoare de viteza;                                |         |        |
|   - limitatoare de sarcina si de moment al sarcinii;      |         |        |
|   - dispozitive de retinere a fluidului din cilindri;     |         |        |
|   - dispozitive anticadere;                               |         |        |
|   - dispozitive de coborare de urgenta;                   |         |        |
|   - tampoane si opritoare;                                |         |        |
|   - contacte electrice de siguranta ...                   |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|c) Cabluri si lanturi (materiale, constructie, mod de      |    2    |   2    |
|   fixare, uzura permisa, intretinere etc.).               |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|d) Mecanismul de ridicare/coborare.                        |    4    |   2    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|e) Obligatiile manevrantului.                              |    2    |   -    |
|___________________________________________________________|_________|________|
|f) Manevrarea si exploatarea nacelelor/platformelor        |    4    |   4    |
|   autoridicatoare:                                        |         |        |
|   - manevre permise si nepermise, cauzele deranjamentelor;|         |        |
|   - exploatarea, cartea instalatiei, registrul de evidenta|         |        |
|     a supravegherii.                                      |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|g) Intretinerea, revizia, reparatia si verificarea tehnica |    4    |   4    |
|   oficiala:                                               |         |        |
|   - intretinerea nacelei/platformei autoridicatoare;      |         |        |
|   - revizia nacelei/platformei autoridicatoare;           |         |        |
|   - reparatia nacelei/platformei autoridicatoare;         |         |        |
|   - verificarea tehnica oficiala; autorizatia de          |         |        |
|     functionare, incercari statice si dinamice, verificari|         |        |
|     periodice la scadenta.                                |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|h) Avarii si accidente la nacele/platforme autoridicatoare:|    2    |   -    |
|   - cauzele avariilor si accidentelor;                    |         |        |
|   - masuri pentru evitarea si eliminarea avariilor si     |         |        |
|     accidentelor.                                         |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|i) Tehnica securitatii muncii:                             |    2    |   -    |
|   - legislatia in vigoare privind protectia muncii;       |         |        |
|   - echipamentul de protectie;                            |         |        |
|   - masuri de prim ajutor in caz de avarii, de incendiu   |         |        |
|     si in caz de accidente la nacele/platforme            |         |        |
|     autoridicatoare.                                      |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|

    ANEXA N (sfarsit)

 ______________________________________________________________________________
|               Partea teoretica si practica                |Numarul orelor de |
|                                                           |     predare      |
|                                                           |__________________|
|                                                           |Teoretica|Practica|
|___________________________________________________________|_________|________|
|j) Legislatie, regulamente, instructiuni                   |    2    |   -    |
|   Hotararea Guvernului nr. 1340/2001                      |         |        |
|   Decret nr. 587/1973 si 417/1985                         |         |        |
|   Prescriptii tehnice - Colectia ISCIR                    |         |        |
|   Instructiuni tehnice interne intocmite de detinator     |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|
|k) Disciplina in munca, respectarea legislatiei, a         |    2    |   -    |
|   Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, a normelor de  |         |        |
|   tehnica securitatii si protectiei muncii etc.           |         |        |
|___________________________________________________________|_________|________|

    Recapitulatie:

    I.  Partea teoretica .................. 32 ore
        Partea practica ................... 16 ore
    II. Verificarea insusirii cunostintelor - o ora pentru fiecare candidat.

    ANEXA O

                             CARNET DE MANEVRANT

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|  ____________________________________   ___________________________________  |
| |  Agent economic .................  | |          VIZE ANUALE*4)           | |
| |  .............................*1)  | |  _______________________________  | |
| |  RC/CUI ......................*2)  | | |          |          |         | | |
| |                                    | | |          |          |         | | |
| |       CARNET DE MANEVRANT          | | |          |          |         | | |
| |  Nr. ........ din .............    | | |          |          |         | | |
| |                                    | | |__________|__________|_________|_|_|
| |  Nume ........... Prenume .......  | | |          |          |         | | |
| |  CNP*3) .........................  | | |          |          |         | | |
| |  Tipul instalatiei ..............  | | |          |          |         | | |
| |                                    | | |          |          |         | | |
| |  DIRECTOR/MANAGER                  | | |__________|__________|_________|_|_|
| |  (semnatura si stampila)           | | |          |          |         | | |
| |                                    | | |          |          |         | | |
| |  ................................  | | |          |          |         | | |
| |  Prezentul carnet este valabil     | | |          |          |         | | |
| |  numai pentru agentul economic     | | |__________|__________|_________|_|_|
| |  sus-mentionat.                    | |                                     |
| |____________________________________| |_____________________________________|
|______________________________________________________________________________|
    *1) Se va inscrie denumirea completa a agentului economic.
    *2) RC/CUI - Numar de inregistrare la Registrul Comertului sau Codul Unic de Inregistrare.
    *3) CNP - Cod numeric personal al manevrantului.
    *4) Se vor inscrie: numar proces-verbal/data, semnatura directorului (managerului) si stampila agentului economic.

    ANEXA P

                              STANDARDE

    SR EN 292-1:1996             - Securitatea masinilor. Concepte de baza,
                                   principii generale de proiectare.
                                   Partea 1: Terminologie de baza, metodologie
    SR EN 292-2+A1:1998          - Securitatea masinilor. Concepte de baza,
                                   principii generale de proiectare.
                                   Partea 2: Principii si conditii tehnice
    SR EN 294:1997               - Securitatea masinilor. Distante de
                                   securitate pentru prevenirea patrunderii
                                   membrelor superioare in zonele periculoase
    SR EN 418:1996               - Securitatea masinilor. Echipament pentru
                                   oprirea de urgenta, aspecte functionale.
                                   Principii de proiectare
    SR EN 614-1:1997             - Securitatea masinilor. Principii ergonomice
                                   de proiectare. Partea 1: Terminologie si
                                   principii generale
    SR EN 954-1:2000             - Securitatea masinilor. Parti referitoare
                                   la securitatea din sistemele de comanda.
                                   Partea 1: Principii generale de proiectare
    SR EN 982:2001               - Securitatea masinilor. Cerinte de securitate
                                   referitoare la sistemele de actionare
                                   hidraulice si pneumatice si la componentele
                                   acestora. Hidraulica
    SR EN 50081-1:1998           - Compatibilitate electromagnetica. Standard
                                   generic de emisie. Partea 1: Mediu
                                   rezidential, comercial si usor industrializat
    SR EN 50082-1:1999           - Compatibilitate electromagnetica.
                                   Standard generic de imunitate. Partea 1:
                                   Mediu rezidential, comercial si usor
                                   industrializat
    EN 1808:1999                 - Safety requirements on suspended access
                                   equipment. Design calculations, stability
                                   criteria, construction. Tests
    SR ISO 2262:1994             - Rodante de uz general pentru cabluri de
                                   otel. Conditii tehnice
    SR ISO 4309:1993             - Instalatii de ridicat. Cabluri. Criterii
                                   de examinare si de scoatere din functiune
    SR ISO 4347:2000             - Lanturi de ridicat fara spatiu liber intre
                                   eclise, articulatii si role de transmisie
    SR ISO 9477:1995             - Oteluri turnate de inalta rezistenta pentru
                                   constructii mecanice si constructii de uz
                                   general
    SR EN 10155:1995             - Oteluri de constructie cu rezistenta
                                   imbunatatita la coroziune atmosferica.
                                   Conditii tehnice de livrare
    SR EN 60204-1:2000           - Securitatea masinilor. Echipamentul electric
                                   al masinilor. Partea 1: Cerinte generale
    SR EN 60529:1995             - Grade de protectie asigurate prin carcase
                                   (Cod IP)
    SR EN 60947-5-1:2001/A1:2001 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Aparate
                                   si elemente de comutatie pentru circuite de
                                   comanda. Sectiunea 1: Aparate electromecanice
                                   pentru circuite de comanda
    STAS 500/1-89                - Oteluri de uz general pentru constructii.
                                   Conditii tehnice generale de calitate
    STAS 500/2-80                - Oteluri de uz general pentru constructii.
                                   Marci
    STAS 500/3-80                - Oteluri de uz general pentru constructii
                                   rezistente la coroziune atmosferica
    STAS 791-88                  - Oteluri aliate pentru tratament termic,
                                   destinate constructiei de masini. Marci si
                                   conditii tehnice de calitate
    STAS 880-88                  - Oteluri carbon de calitate pentru tratament
                                   termic, destinate constructiei de masini.
                                   Marci si conditii tehnice de calitate
    STAS 3208-72                 - Instalatii de ridicat. Role pentru cabluri
                                   de otel. Diametre de infasurare si profilul
                                   santului
    STAS 7526-91                 - Instalatii de ridicat. Transmisii prin cablu.
                                   Reguli de calcul si prescriptii de proiectare
    STAS 7952-87                 - Lanturi industriale cu zale sudate pentru
                                   tractiune si ridicat. Lanturi de uz general
                                   cu zale sudate lungi. Parametri principali
    STAS R 8542-79               - Alegerea otelurilor pentru constructii
                                   metalice
    STAS 8638-88                 - Instalatii de ridicat. Papuc pentru fixarea
                                   capetelor de cablu din otel
    STAS 12350-85                - Instalatii de ridicat. Cleme pentru cabluri
                                   din otel
    STAS 12351-85 -              - Instalatii de ridicat. Mansoane de presare
                                   pentru cabluri din otel

    ANEXA Q

            EVIDENTA NACELELOR/PLATFORMELOR AUTORIDICATOARE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nr. de fabricatie sau inventar/anul fabricatiei
    P - Proces-verbal/autorizatie functionare/data autorizarii
 ______________________________________________________________________________
|Numar       |Locul        |Denumirea   | N |Unitatea     | P |Scadenta   |Obs.|
|inregistrare|functionarii |instalatiei,|   |constructoare|   |urmatoarei |    |
|            |instalatiei  |parametrii  |   |             |   |verificari |    |
|            |(sectia,     |principali  |   |             |   |           |    |
|            |localitatea, |            |   |             |   |           |    |
|            |strada nr.,  |            |   |             |   |           |    |
|            |sector,      |            |   |             |   |           |    |
|            |judet)       |            |   |             |   |           |    |
|____________|_____________|____________|___|_____________|___|___________|____|
|____________|_____________|____________|___|_____________|___|___________|____|
|____________|_____________|____________|___|_____________|___|___________|____|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 148/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 148 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu