Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.504 din 01.07.2015

privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 517 din 10 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare, a codului de clasificaţie şi a valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniului public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a căror valoare de inventar se actualizează CUI: 4266863 -

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală în administrare/ concesiune
99649 8.29.06 Clădire Regim înălţime: S + P + E + M Supr. utilă: 897 m.p. Supr. construită: 247 m.p. Carte funciară nr. 107753 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 24 1997 2.133.725,00 HG 5/1997 în administrare imobil
99659 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 107753 Suprafaţa 682 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 24; 1997 5.478.250,00 HG 5/1997 în administrare imobil
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală în administrare/ concesiune
99648 8.29.06 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 1.248 m.p. Supr. construită: 593 m.p. Carte funciară nr. 107715 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 33 1991 2.937.462,00 PMB 809/1991 în administrare imobil
159518 8.29.06 Teren Suprafaţa 1.248 m.p. Carte funciară nr. 107715 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 33 1991 10.236.938,00 PMB 809/1991 în administrare imobil
99647 8.29.06 Clădire Regim înălţime: S + P + 3E Supr. utilă: 5.358 m.p. Supr. construită: 2.407 m.p. Carte funciară nr. 107723 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Modrogan nr. 14 1991 12.160.314,00 HG 811/1991 în administrare imobil
99658 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 107723 Suprafaţa 5.358 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Modrogan nr. 14; 1991 47.498.536,00 HG 811/1991 în administrare imobil
156569 8.29.06 Imobil Regim înălţime: S + P + 3E Supr. desf. totală: 1.997,69 m.p. Supr. desf. utilă: 1.814,89 m.p. Supr. construită: 460,18 m.p. Suprafaţă teren: 1.043,99 m.p. Carte funciară nr. 114573 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 50A 2011 15.289.100,00 HG 1.291/2011 HG 8/09.01.2013 în administrare imobil
99652 8.29.06 Clădire Regim înălţime: S + P + E Supr. utilă: 1.729 m.p. Supr. construită: 666 m.p. Carte funciară nr. 107737 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Bd. Primăverii nr. 17 1997 2.132.933,12 HG 74/1997 în administrare imobil
99661 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 107737 Suprafaţa 1.478 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Bd. Primăverii nr. 17 1997 15.622.386,00 HG 74/1997 în administrare imobil
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală în administrare/ concesiune
153651 8.29.06 Clădire Spaţiu în cadrul BCU „Carol I“ Supr. utilă: 165,8 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Calea Victoriei nr. 88 2007 1.316.378,00 HG 1.471/2007 HG 976/ 29.09.2011 HG 8/09.01.2013 în administrare imobil
159514 8.28.10 Clădire Magazie pe structura metalică Regim înălţime: P Supr. utilă: 462 m.p. Supr. construită: 462 m.p. CF nr. 105150 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Cireşului nr. 11 1962 204.304,00 SPC 3112/1962 în administrare imobil
159515 8.29.06 Teren Suprafaţa 827 m.p. Carte funciară nr. 105150 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Cireşului nr. 11 1962 2.161.282,00 SPC 3112/1962 în administrare imobil
99655 8.28.10 Clădire Magazie pe structură metalică Regim înălţime: P Supr.: 145,87 Carte funciară nr.: 103143 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Cireşului nr. 13 1962 83.521,00 SPC 3112/1962 în administrare imobil
159516 8.29.06 Teren Suprafaţa 552 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Daniel Constantin nr. 17 2010 2.171.306,00 Lege 157/2005 în administrare imobil
159517 8.29.06 Clădire Regim înălţime: 2S+P+E+M Supr. utilă: 635 m.p. Supr. construită: 232 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Daniel Constantin nr. 17 2010 5.199.019,00 Lege 157/2005 în administrare imobil
99654 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 100647 Suprafaţa 171 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Donici nr. 6 1997 545.605,00 HG 5/1997 în administrare imobil
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală în administrare/ concesiune
99662 8.29.06 Clădire Regim înălţime: S + P + 2E + M Supr. utilă: 645 m.p. Supr. construită: 152 m.p. Carte funciară nr. 100647 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Donici nr. 6 1997 1.323.035,00 HG 5/1997 în administrare imobil
99656 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 42602 Suprafaţa 194.127,41 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Dr. Mina Minovici nr. 1 (Bucureşti - Ploieşti nr. 2B) 1996 355.570.025,00 HG 1.059/1996 în administrare imobil
99650 8.29.06 Clădire Regim înălţime: D + P + E + M Supr. utilă: 756 m.p. Supr. construită: 295 m.p. Carte funciară nr. 107709 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Muzeul Zambaccian nr. 18 1997 1.841.865,00 HG 5/1997 în administrare imobil
99660 8.29.06 Teren Carte funciară nr. 107709 Suprafaţa 2.610 m.p. Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Muzeul Zambaccian nr. 18; 1997 23.137.585,00 HG 5/1997 în administrare imobil
99651 8.28.10 Clădire Spaţiu în cadrul unei clădiri aflate în administrarea RAPPS Supr. utilă: 557 m.p. Carte funciară nr. 102074 Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Paris nr. 11 1992 263.560,00 HG 142/1992 în administrare imobil
152349 8.29.06 Teren Suprafaţa 1.180,13 m.p. Ţara: România Oraşul: Bucureşti Adresa: Str. Ermil Pangratti nr. 20 2006 10.402.585,00 HG 77/2006 în administrare imobil
152350 8.29.06 Clădire Nr. cadastral: 7139 Regim înălţime: S + P + 2E Supr. utilă: 1.208,18 m.p. Supr. construită: 276,87 m.p. Ţara: România Oraşul: Bucureşti Adresa: Str. Ermil Pangratti nr. 20 2006 3.017.940,00 HG 77/2006 în administrare imobil
Total 520.727.654,12SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 504/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 504 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu