Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 262/1459 din 16 iulie 2001

privind infiintarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 262 din 16 iulie 2001
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
              Nr. 1.459 din 12 octombrie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 707 din  7 noiembrie 2001

    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    in temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, ale Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    in concordanta cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 2.090/92/CEE referitor la Registrul comunitar al navelor de pescuit,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    In structura Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se infiinteaza Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, care va avea un rol de evidenta statistica, pe categorii de instalatii, unelte de pescuit si specii exploatate, a tuturor navelor si ambarcatiunilor de pescuit care arboreaza pavilionul roman, pe baza caruia sa se asigure raportarea permanenta la Registrul comunitar al navelor de pescuit.
    Art. 2
    Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit se organizeaza la nivel de compartiment in cadrul directiei de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 3
    Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si Regia Autonoma "Registrul Naval Roman" vor furniza, la solicitarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit, datele necesare, astfel cum sunt enumerate in anexa la prezentul ordin.
    Art. 4
    Fisierul Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit are urmatoarele atributii:
    a) intocmeste fisa individuala pentru fiecare nava sau ambarcatiune angajata in pescuitul comercial si o actualizeaza permanent;
    b) intocmeste fisierul centralizat al navelor si ambarcatiunilor de pescuit, grupate in functie de tonajul brut, de puterea motorului, de categoriile de specii exploatate, de uneltele si tehnologiile folosite;
    c) centralizeaza efortul de pescuit pe segmente ale flotei;
    d) asigura transmiterea permanenta a informatiilor catre Registrul comunitar al navelor de pescuit.
    Art. 5
    Fisa individuala a navei sau a ambarcatiunii de pescuit va cuprinde toate informatiile necesare in vederea raportarii la Registrul comunitar al navelor si ambarcatiunilor de pescuit, astfel cum sunt cuprinse in anexa la prezentul ordin.
    Art. 6
    Directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si Regia Autonoma "Registrul Naval Roman" vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                              Ilie Sarbu

        Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
                           Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

              DEFINIREA DATELOR SI DESCRIEREA INREGISTRARILOR

________________________________________________________________________________
   Datele de      Numarul de   Alinierea        Definitii si observatii
  inregistrat     caractere  inregistrarii
________________________________________________________________________________
Indicator de          3            -       Cod de identificare a tipului de
actualizare                                declaratie (tabelul nr. 1)
________________________________________________________________________________
Numar intern*1)      12         stanga     Codul Alfa - 3 ISO al Romaniei, urmat
                                           de numarul unic de identificare
                                           (1 - 9 caractere)
________________________________________________________________________________
Tara de               3            -       Codul Alfa - 3 ISO al tarii unde este
inregistrare                               inregistrata nava pentru pescuit
                                           [R(EEC) 3760/92]
________________________________________________________________________________
Pavilion              3            -       Codul Alfa - 3 ISO al tarii unde este
                                           inregistrata nava pentru pescuit
                                           [R(EEC) 3760/92]
________________________________________________________________________________
Numarul de           14         stanga
inregistrare
________________________________________________________________________________
Numele navei         40         stanga
________________________________________________________________________________
Portul de             5         stanga     Conform codului national utilizat*2)
inregistrare
________________________________________________________________________________
Indicativul radio     7         stanga
________________________________________________________________________________
Marcajul exterior    14         stanga
________________________________________________________________________________
Tipul instalatiei     3         stanga     Unealta folosita, conform codului
de pescuit - 1                             international FAO (tabelul nr. 2)
________________________________________________________________________________
Tipul instalatiei     3         stanga     Orice tip de unealta de pescuit
de pescuit - 2                             secundara, conform codului
                                           international FAO (tabelul nr. 2).
________________________________________________________________________________
Tipul instalatiei     3         stanga     Orice tip de unealta de pescuit
de pescuit - 3                             tertiara, conform codului
                                           international FAO (tabelul nr. 2)
________________________________________________________________________________
Lungimea totala       5         dreapta    In centimetri
________________________________________________________________________________
Lungimea intre        5         dreapta    In centimetri
perpendiculare
________________________________________________________________________________
Tonajul conform       7         dreapta    In sutimi de tona
Conventiei de la
Londra*3)
________________________________________________________________________________
Tonajul, alt          7         dreapta    In sutimi de tona. Standardul va fi
standard                                   mentionat.
________________________________________________________________________________
Puterea motorului     7         dreapta    In sutimi kW, conform definitiilor
principal                                  din R(EEC) 2930/86
________________________________________________________________________________
Puterea motoarelor    7         dreapta    In sutimi kW - toata puterea
auxiliare                                  instalata mai putin cea a motorului
                                           principal
________________________________________________________________________________
Materialul de         1            -       Materialul de constructie al corpului
constructie al                             navei (tabelul nr. 3)
corpului navei
________________________________________________________________________________
Data la care nava     8            -       Data (AAAALLZZ) de la care se masoara
a intrat in                                varsta navei, conform definitiilor
serviciu*4)                                din R(EEC) 2930/86
________________________________________________________________________________
Anul                  4            -       Determina, prin lipsa, varsta navei;
constructiei*4)                            valoarea 1850 inseamna construita in
                                           anul 1850 sau mai devreme.
________________________________________________________________________________
Segmentul de          3         stanga     Segmentul definit in tabelul nr. 5
flota
________________________________________________________________________________
Tara importatoare/    3            -       Codul Alfa - 3 ISO al tarii
exportatoare                               importatoare/exportatoare
________________________________________________________________________________
Data intocmirii       8            -       Data (AAAAMMZZ) intocmirii fisei*5)
fisei individuale
________________________________________________________________________________
Schema de retragere   -            -       A se vedea tabelul nr. 4
asistata
________________________________________________________________________________
    *1) Se va aloca un numar de identificare unic pentru fiecare nava inregistrata la data inventarierii si pentru toate navele inregistrate pentru prima data dupa inventariere. Ulterior, acest numar nu poate fi schimbat sau alocat unei alte nave, chiar daca aceasta urmeaza sa fie casata sau retrasa din activitatea de pescuit.
    *2) O data cu aderarea la Uniunea Europeana orice modificari aduse sistemului national de codificare vor fi transmise si Comisiei.
    *3) Conventia internationala asupra masurarii tonajului navelor, incheiata la Londra la 23 iunie 1969.
    *4) Momentul in care nava a intrat in serviciu, iar in cazul in care luna si ziua lipsesc, ultima zi a anului de constructie va fi folosita pentru determinarea varstei navei.
    *5) In cazul inventarierii, aceasta va fi data la care are loc inventarierea; in cazul unei constructii noi, data intrarii in serviciu; in cazul unei corecturi sau al anularii se va inregistra data corectarii sau a anularii.

    Tabelul nr. 1 - Codurile indicatorilor de actualizare
    _________________________________________________________________________
    Inventariere                                                       XXX
    Intrarea in activitatea de pescuit, constructie noua               CST
    Intrarea in activitatea de pescuit prin schimbarea activitatii     CHA
    Modificarea/modernizarea unei nave                                 MOD
    Intrarea in activitatea de pescuit in urma unui import             IMP
    Retragerea din activitate prin export                              EXP
    Retragerea din pescuit in urma incetarii activitatii               RET
    Retragerea din pescuit in urma casarii                             DES
    Corectarea unei declaratii anterioare                              COR
    Anularea unei declaratii anterioare                                DEL
    _________________________________________________________________________

    Tabelul nr. 2 - Codurile tipurilor instalatiilor de pescuit

    Unelte tractate
    _________________________________________________________________________
    Traule de fund cu panouri                                          OTB
    Traule laterale                                                    TBB
    Traule de fund ingemanate                                          PTB
    Seinere daneze                                                     SDN
    Seinere scotiene                                                   SSC
    Navoade de plaja                                                   SB
    Drage                                                              DRB
    Traule de fund pentru crustacee                                    CTB
    Traule pelagice cu panouri                                         OTM
    Traule pelagice ingemanate                                         PTM
    Alte unelte de pescuit tractate                                    OTG
    _________________________________________________________________________

    Unelte statice
    _________________________________________________________________________
    Plase punga                                                        PS
    Setci fixe                                                         GNS
    Setci in deriva                                                    GND
    Setci cu sirec                                                     GTR
    Undite fixe                                                        LLS
    Undite in deriva                                                   LLD
    Custi                                                              FPO
    Carmace                                                            LH
    Paragate                                                           BTF
    Alte unelte de pescuit statice                                     OFG
    _________________________________________________________________________

    Toate navele care au declarat ca folosesc atat unelte statice, cat si unelte tractate sunt considerate nave de pescuit polivalente.

    Tabelul nr. 3 - Codurile folosite pentru materialul de constructie al corpului navei
    _________________________________________________________________________
    Lemn                                                               1
    Metal                                                              2
    Fibra de sticla/plastic                                            3
    Alte materiale                                                     4
    _________________________________________________________________________

    Tabelul nr. 4 - Codurile folosite pentru modalitatea de retragere
    _________________________________________________________________________
    Cu asistenta publica                                               1
    Fara asistenta publica si fara referire la constructie             2
    Fara asistenta publica, cu referire la constructie                 3
    _________________________________________________________________________

    Tabelul nr. 5 - Codurile segmentelor de flota
    _________________________________________________________________________
    Zona de pescuit    Stocuri de pesti      Segmentul de flota      Codul
    _________________________________________________________________________
    Marea Neagra -   Demersale si pelagice   Artizanal < 12 m         4R1
    zona de coasta
    Marea Neagra     Pelagice                Traulere pelagice        4R2
    Marea Neagra     Demersale si pelagice   Setci fixe, paragate     4R3
                                             si carmace
    Ape              Pelagice                Traulere pelagice        4R4
    internationale
    _________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1459/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1459 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu