Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 142 din 14 martie 2003

pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R2-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat"*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 317 bis  din 12 mai 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 142/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul industriei si resurselor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Prescriptia tehnica PT R2-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat", cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul industriei si resurselor,
                              Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT - ISCIR

                     - REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -

                       PRESCRIPTIE TEHNICA PT R2-2003,
editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat"

    Colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR

                            - Editie oficiala -

    Scopul principal al prescriptiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar in vederea aplicarii intocmai a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protectiei utilizatorilor, mediului inconjurator si proprietatii.
    Prevederile prezentei prescriptii tehnice sunt obligatorii pentru toti cei care monteaza, repara, intretin, detin, exploateaza sau verifica mecanisme de ridicat.
    Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acesteia.

    ISCIR
    Str. Sf. Elefterie nr. 47 - 49, sector 5
    BUCURESTI www.iscir.ro
    Cod: 762111

    Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
    Fax: (+4021) 411.98.70
    E-mail: iscir@fx.ro

    Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentei prescriptii tehnice in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al ISCIR.
    Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia editiei oficiale tiparite.

    1. GENERALITATI

    1.1 Scop
    Prezenta prescriptie tehnica face parte din reglementarile tehnice nationale referitoare la punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat.
    Prezenta prescriptie tehnica stabileste cerintele tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le satisfaca mecanismele de ridicat pentru a putea fi autorizata functionarea lor la utilizatorii finali (detinatorii) din Romania.
    Cerintele privind proiectarea, construirea si introducerea pe piata a componentelor de securitate se adreseaza producatorilor acestora.
    Cerintele privind exploatarea, repararea, intretinerea, detinerea si siguranta in utilizare a mecanismelor de ridicat se adreseaza agentilor economici si detinatorilor.
    Cerintele privind verificarea tehnica inaintea punerii in functiune, verificarile tehnice periodice si verificarile dupa reparatii ale mecanismelor de ridicat se adreseaza ISCIR-INSPECT, agentilor economici, autorizati de ISCIR-INSPECT, si detinatorilor.
    Aceste cerinte au drept scop asigurarea protectiei sanatatii si securitatii utilizatorilor si a persoanelor expuse din zona periculoasa si a protectiei mediului inconjurator si proprietatii.
    De asemenea, prescriptia tehnica stabileste modul de verificare a respectarii acestor cerinte tehnice.
    Autoritatea tehnica ce asigura punerea in aplicare si respectarea prevederilor din prezenta prescriptie tehnica este ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, care, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor avand ca principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si securitatea in functionare pentru instalatiile in categoria carora se integreaza si mecanismele de ridicat.
    Documentele, documentatia tehnica (cartea mecanismului de ridicat si informatii furnizate de fabricant), precum si inscriptionarile privind informarea si avertizarea utilizatorilor trebuie sa fie redactate sau traduse in limba romana.

    1.2 Domeniu de aplicare
    1.2.1 Prezenta prescriptie tehnica se aplica urmatoarelor tipuri de mecanisme de ridicat:
    - vinciuri;
    - trolii;
    - palane;
    - dispozitive de ridicat si tractiune (tirfoare);
    - transpalete;
    - alte mecanisme de ridicat.
    1.2.2 Prezenta prescriptie tehnica stabileste cerintele tehnice minime obligatorii pentru punerea in functiune, exploatarea, repararea si verificarea tehnica a mecanismelor de ridicat si componentelor de securitate destinate acestora.
    1.2.3 Utilizarea mecanismelor de ridicat de catre persoane fizice, pentru uzul propriu, se va face pe baza reparatiilor de folosire elaborate de producator si nu face obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

    1.3 Referinte normative
    Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale.
    1.3.1 Legi si hotarari
    - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
    - Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
    - Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor
    - Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
    - Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii si normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 388/1996
    1.3.2 Standarde
    Standardele aplicabile sunt mentionate in anexa P.

    1.4 Termeni si definitii
    Termenii si definitiile se aplica numai in sensul prezentei prescriptii tehnice.
    1.4.1 activitate de reparare - ansamblu de lucrari si operatiuni specializate de investigare a defectelor aparute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depanarilor si/sau inlocuirilor de componente defecte si incercare functionala a mecanismului de ridicat pentru demonstrarea calitatii reparatiei efectuate menite sa-l readuca in stare buna de functionare in conditii de securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrarile de reparare trebuie sa fie atestata printr-o autorizatie emisa de ISCIR-INSPECT IT.
    1.4.2 autorizarea functionarii - ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a mecanismelor de ridicat sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate a mecanismelor de ridicat. Se efectueaza de catre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    1.4.3 cerinta esentiala - cerinta care are in vedere, in special, protectia sanatatii, securitatea utilizatorilor, protectia proprietatii si a mediului, astfel cum este prevazuta in actele normative in vigoare.
    1.4.4 cursa de ridicare - distanta pe verticala intre pozitiile de lucru inferioara si superioara a mecanismului de ridicat.
    1.4.5 declaratie de conformitate - procedura prin care un producator sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs este conform conditiilor specificate.
    1.4.6 dispozitiv de manipulare a sarcinii - dispozitiv pentru prinderea sau manipularea sarcinii.
    1.4.7 electropalan - palan cu actionare electrica, la care cablul care sustine sarcina se infasoara pe unul sau mai multi tamburi.
    1.4.8 importator - orice persoana fizica sau juridica cu sediul in Romania, care introduce pe piata un produs provenit dintr-o alta tara.
    1.4.9 introducere pe piata a mecanismului de ridicat - actiune care are loc atunci cand producatorul pune pentru prima data mecanismul de ridicat la dispozitia detinatorului.
    1.4.10 incercari dinamice - incercarea unui mecanism de ridicat prin executarea miscarilor de lucru cu o sarcina care depaseste cu Y% capacitatea de ridicare a mecanismului de ridicat.
    1.4.11 incercari statice - incercarea unui mecanism de ridicat prin aplicarea unei sarcini statice la dispozitivul de manipulare a sarcinii, care depaseste cu X% capacitatea de ridicare a mecanismului de ridicat.
    1.4.12 limitator de sfarsit de cursa - componenta de securitate destinata sa intrerupa automat actionarea mecanismelor de ridicat cand partile sale in miscare depasesc pozitiile limita de lucru stabilite, permitand actionarea mecanismelor in sens invers celui in care s-a limitat miscarea respectiva.
    1.4.13 mecanism de ridicare - mecanism independent care serveste la deplasarea pe verticala a sarcinii.
    1.4.14 organism de inspectie - ISCIR-INSPECT, organism desemnat si recunoscut de Ministerul Industriei si Resurselor pentru supravegherea si verificarea tehnica in functionare a mecanismelor de ridicat.
    1.4.15 organism notificat - organism desemnat si recunoscut de Ministerul Industriei si Resurselor, in calitate de autoritate publica in domeniu, pentru evaluarea si certificarea conformitatii mecanismelor de ridicat si a componentelor lor de securitate.
    1.4.16 palan - mecanism de ridicare format din roti de cablu sau lant cu axe deplasabile sau/si nedeplasabile. Deplasarea verticala a sarcinii se realizeaza prin manevrarea cablurilor sau lanturilor care se infasoara in jurul acestor roti.
    1.4.17 persoana expusa - orice persoana care se gaseste integral sau partial in zona periculoasa.
    1.4.18 producator - persoana responsabila pentru proiectarea si realizarea unui produs in scopul introducerii pe piata, in numele sau; responsabilitatile producatorului se aplica oricarei persoane fizice sau juridice care asambleaza sau eticheteaza produse in vederea introducerii pe piata sub nume propriu. Termen echivalent = fabricant.
    1.4.19 proiectant - persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea proiectarii mecanismelor de ridicat.
    1.4.20 punerea in functiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul Romaniei de catre detinator.
    1.4.21 reprezentant autorizat al producatorului - persoana juridica imputernicita de producator sa actioneze in numele acestuia.
    1.4.22 ridicare (coborare) sarcina - deplasarea unei sarcini pe verticala.
    1.4.23 sarcina nominala - sarcina pentru care a fost proiectat si construit mecanismul de ridicat.
    1.4.24 troliu - mecanism de ridicare, prevazut cu un sistem de demultiplicare si cu un tambur pe care se infasoara cablul sau lantul prin intermediul carora se exercita tractiunea.
    1.4.25 utilizator - persoana fizica sau juridica detinatoare a unui mecanism de ridicat pe care il exploateaza in folos propriu si care are obligatia de a-l utiliza numai daca acesta a fost supus verificarilor tehnice periodice si a obtinut autorizatia de functionare in urma acestora. Termen echivalent = detinator.
    1.4.26 verificare tehnica periodica - activitate desfasurata la intervale predeterminate sau ori de cate ori detinatorul considera necesar, pentru a se asigura ca mecanismul de ridicat pe care il detine si il utilizeaza satisface cerintele de functionare in securitate. Activitatea cuprinde un ansamblu de verificari si incercari menite sa constate starea de buna functionare in conditii de securitate si aptitudinea acestuia de a-si indeplini rolul functional. Activitatea se efectueaza de catre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    1.4.27 vinci - mecanism de ridicare cu cursa scurta, la care sarcina se reazema pe o tija sau coloana, putand avea o miscare de translatie verticala.
    1.4.28 zona periculoasa - orice zona din interiorul si/sau din apropierea unei mecanism de ridicat, in care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sanatatea sau securitatea sa.

    1.5 Abrevieri
    IT - Inspectia Teritoriala
    PT - Prescriptie tehnica
    RSVTI - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
    RTS - Responsabil tehnic cu sudura

    2. CERINTE ESENTIALE DE SANATATE SI DE SECURITATE CE TREBUIE ASIGURATE LA PROIECTAREA SI CONSTRUIREA MECANISMELOR DE RIDICAT SI COMPONENTELOR DE SECURITATE

    2.1 Dispozitii preliminare
    Cerintele esentiale de sanatate si de securitate continute in prezenta prescriptie tehnica sunt obligatorii.
    Mecanismele de ridicat trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se atinga obiectivele acestor cerinte esentiale.
    Producatorul mecanismelor de ridicat are obligatia sa efectueze analiza de risc in vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor sale, fiind obligat sa proiecteze si sa construiasca produsele tinand seama de aceasta analiza.

    2.2 Generalitati
    2.2.1 Principii de integrare a securitatii
    2.2.1.1 Prin constructie mecanismele de ridicat trebuie sa fie apte de a-si asigura functia, sa fie reglate si intretinute fara ca persoanele sa fie expuse riscului atunci cand aceste operatii sunt efectuate in conditii prevazute de fabricant.
    Masurile adoptate trebuie sa asigure eliminarea riscurilor de accidentare pe intreaga durata de viata previzibila a mecanismului de ridicat chiar daca aceste riscuri de accidentare rezulta din situatii anormale previzibile.
    2.2.1.2 La alegerea celei mai corespunzatoare solutii fabricantul trebuie sa aplice urmatoarele principii:
    - eliminarea sau reducerea riscurilor intr-o masura maxim posibila (integrarea elementelor de securitate inca din faza de proiectare si de executie a mecanismului de ridicat);
    - adoptarea masurilor de protectie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;
    - informarea utilizatorilor despre riscurile reziduale datorate eficacitatii incomplete a masurilor de protectie adoptate.
    2.2.1.3 La proiectarea si constructia mecanismului de ridicat, precum si la elaborarea cartii tehnice, fabricantul trebuie sa ia in considerare nu numai utilizarea sa normala, ci si alte situatii rezonabil previzibile.
    Mecanismul de ridicat trebuie sa fie astfel proiectat incat sa se evite utilizarea sa anormala, daca aceasta comporta un risc. Eventual, cartea tehnica trebuie sa atraga atentia utilizatorului asupra contraindicatiilor privind folosirea mecanismului de ridicat.
    2.2.2 Organe de comanda
    Organele de comanda trebuie sa fie:
    - vizibile, usor de identificat si, cand este necesar, sa fie marcate corespunzator;
    - dispuse astfel incat sa se garanteze o manevra sigura, univoca si rapida;
    - proiectate astfel incat sensul de miscare al organului de comanda sa corespunda cu sensul miscarii organului comandat;
    - amplasate in afara zonelor periculoase dispuse astfel incat actionarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare;
    - proiectate sau protejate astfel incat actionarea lor, daca poate provoca un risc, sa nu se poata produce fara o manevra intentionata;
    - executate astfel incat sa reziste la eforturi previzibile.
    De la locul de comanda personalul manevrant trebuie sa se poata asigura de absenta persoanelor expuse in zonele periculoase.
    2.2.3 Pornirea
    Pornirea mecanismului de ridicat trebuie sa fie posibila numai printr-o actiune voluntara a organului de comanda prevazut special pentru acest scop.
    Aceasta cerinta este obligatorie:
    - in cazul repunerii in functiune a mecanismului de ridicat dupa o oprire, independent de cauza ei;
    - pentru comandarea oricarei modificari semnificative a conditiilor de functionare.
    2.2.4 Oprirea normala
    Orice mecanism de ridicat trebuie sa fie prevazut cu un organ de comanda care sa permita oprirea completa in conditii de securitate.
    Orice post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un organ de comanda care sa permita oprirea, in functie de riscurile existente, a tuturor elementelor mobile ale mecanismului de ridicat astfel incat mecanismul de ridicat sa fie adus in stare de securitate.
    2.2.5 Oprirea de urgenta
    Orice mecanism de ridicat trebuie sa fie prevazut cu unul sau mai multe dispozitive de oprire de urgenta care permit evitarea situatiilor periculoase, care risca sa se produca iminent sau care sunt in curs de producere.
    Dupa ce inceteaza actionarea comenzii de oprire de urgenta, dupa ce s-a declansat un ordin de oprire, acest ordin trebuie mentinut prin blocarea dispozitivului de oprire de urgenta pana la deblocarea acestuia.
    2.2.6 Defectarea alimentarii cu energie
    Intreruperea, restabilirea dupa o intrerupere, sau variatia, oricare ar fi sensul, alimentarii cu energie a mecanismului de ridicat nu trebuie sa creeze situatii periculoase.
    In mod special se va evita:
    - pornirea neasteptata;
    - impiedicarea opririi mecanismului de ridicat, in cazul in care comanda a fost deja data;
    - impiedicarea opririi elementelor mobile;
    - ineficacitatea dispozitivelor de protectie.
    2.2.7 Separarea surselor de energie
    Mecanismele de ridicat trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa permita separarea acestora de oricare din sursele de alimentare cu energie.
    Aceste dispozitive trebuie sa fie identificabile si blocabile atunci cand recuplarea lor reprezinta un pericol pentru persoanele expuse.
    2.2.8 Rezistenta mecanica
    Mecanismele de ridicat trebuie sa poata rezista la solicitarile la care sunt supuse in timpul functionarii.
    Mecanismele de ridicat trebuie sa fie proiectate si construite in asa fel incat sa se evite defectiunile datorate oboselii sau uzurii, avand in vedere utilizarea prevazuta.
    Materialele folosite trebuie sa fie alese luandu-se in consideratie mediile de utilizare prevazute de fabricant, in special in ceea ce priveste coroziunea, abraziunea, socurile, fragilitatea la frig si imbatranirea.
    Mecanismele de ridicat trebuie sa fie proiectate si construite pentru a suporta suprasarcinile aplicate la probele statice, fara a prezenta deformatii permanente sau disfunctii.
    Mecanismele de ridicat trebuie sa fie proiectate si construite pentru a suporta probele dinamice.
    2.2.9 Scripeti, tamburi, lanturi si cabluri
    Diametrele scripetilor, ale tamburilor si ale rolelor trebuie sa fie compatibile si adecvate dimensiunilor cablurilor sau ale lanturilor cu care pot fi echipate.
    Tamburii si rolele trebuie sa fie proiectate, construite si instalate astfel incat cablurile sau lanturile sa se poata infasura fara a iesi din locasul prevazut.
    2.2.10 Controlul miscarilor
    Dispozitivele de control al miscarilor trebuie sa actioneze in vederea asigurarii securitatii mecanismului de ridicat pe care sunt instalate, astfel:
    a) mecanismele trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sarcinile sa nu poata devia in mod periculos sau sa cada liber pe neasteptate sau cand inceteaza actiunea personalului manevrant;
    b) elementele de prindere trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa se evite caderea neasteptata a sarcinilor.

    2.3 Riscuri
    2.3.1 Riscuri datorate energiei electrice
    Mecanismul de ridicat alimentat cu energie electrica trebuie sa fie astfel proiectat, construit si echipat incat sa previna sau sa permita prevenirea riscurilor de origine electrica.
    2.3.2 Riscuri datorate energiilor, altele decat cele electrice
    Daca mecanismul de ridicat este alimentat cu o sursa de energie diferita de cea electrica (hidraulica, pneumatica) trebuie sa fie proiectat, construit si echipat astfel incat sa se previna toate riscurile care pot decurge din utilizarea acestor tipuri de energie.
    2.3.3 Riscuri datorate sarcinilor manipulate
    Pozitia postului de manevrare a mecanismului de ridicat trebuie sa permita supravegherea traiectoriilor elementelor in miscare pentru a evita posibilitatea lovirii persoanelor, obiectivelor din zona periculoasa si deci ar prezenta un pericol.
    Mecanismul de ridicat trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat persoanele expuse in zona periculoasa sa nu fie lovite de sarcini.
    2.3.4 Riscuri reziduale
    Daca riscurile continua sa persiste, cu toate masurile luate sau daca se prevede existenta unor riscuri, fabricantul trebuie sa prevada avertizari.
    Avertizarile trebuie sa utilizeze, de preferinta, simboluri usor de inteles si sa fie redactate in limba romana.

    2.4 Marcarea
    Fiecare mecanism de ridicat trebuie sa aiba afisate lizibil si inteligibil, astfel incat sa nu poata fi sterse, urmatoarele:
    - numele fabricantului si adresa lui;
    - marcajul de conformitate si anul de fabricatie;
    - indicarea seriei sau a tipului;
    - parametrii de functionare.

    3. PROIECTAREA SI FABRICAREA

    3.1 Conditia de baza pe care trebuie sa o indeplineasca proiectarea si fabricarea mecanismelor de ridicat este asigurarea functionarii acestora in conditii de securitate pe toata perioada de utilizare prevazuta in documentatia tehnica a mecanismului de ridicat.
    3.2 Proiectantul trebuie sa-si asume responsabilitatea privind conceptia solutiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenta al tuturor elementelor, potrivit conditiilor de functionare date, precum si pentru stabilirea metodelor pentru incercari si verificari tehnice, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    3.3 La proiectarea si fabricarea mecanismelor de ridicat, producatorul trebuie sa ia in considerare nu numai utilizarea normala ci si alte situatii rezonabile previzibile.
    3.4 Producatorii mecanismelor de ridicat sunt obligati sa respecte intocmai cerintele esentiale de securitate precizate la capitolul 2.
    3.5 Producatorii mecanismelor de ridicat raspund de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie, de calitatea executiei si a materialelor folosite.

    4. INTRODUCEREA PE PIATA A MECANISMELOR DE RIDICAT

    4.1 Pentru introducerea pe piata in Romania a mecanismelor de ridicat din import este necesara eliberarea de catre ISCIR-INSPECT a unui document/dovada de luare in evidenta.
    4.2 Documentul/dovada de luarea in evidenta pentru mecanismele de ridicat si componentele de securitate aferente acestora va fi eliberat in conformitate cu reglementarile ISCIR-INSPECT in vigoare la data efectuarii importului.
    4.3 In vederea introducerii pe piata in Romania, orice mecanism de ridicat trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale de securitate mentionate la capitolul 2.
    4.4 Producatorul sau reprezentantul sau autorizat in Romania va intocmi instructiuni de utilizare si de mentenanta in limba romana si va aplica pe mecanismul de ridicat informatii cu caracter permanent.

    5. MONTAREA SI REPARAREA

    5.1 Proiectarea
    5.1.1 Pentru efectuarea lucrarilor de montare/reparare trebuie sa se intocmeasca proiecte care sa fie in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, actelor normative si legilor in vigoare.
    5.1.2 Unitatea de proiectare trebuie sa fie autorizata de ISCIR-INSPECT in acest scop si raspunde de conceptia corecta a solutiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al elementelor proiectate ale mecanismelor de ridicat potrivit conditiilor de functionare in conditii de securitate, de stabilirea conditiilor tehnice de executie si control.
    5.1.3 Conditiile de autorizare ale unitatilor de proiectare sunt precizate in anexa E.

    5.2 Montarea
    5.2.1 Conditia de baza pe care trebuie sa o satisfaca montarea mecanismelor de ridicat este asigurarea functionarii in conditii de securitate pe toata perioada de utilizare.
    5.2.2 Montarea mecanismelor de ridicat trebuie sa fie efectuata de agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT, denumiti in continuare "montatori", care dispun de mijloacele tehnice corespunzatoare si personal tehnic calificat.
    5.2.3 Conditiile de autorizare a montatorului sunt precizate in anexa B.
    5.2.4 Lucrarile de montaj se vor executa pe baza unui proiect detaliat pe faze si defalcat pe responsabilitati, care va respecta prevederile prezentei prescriptii tehnice, standardele, actele normative in vigoare.
    5.2.5 Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare mecanism de ridicat in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea mecanismului de ridicat.
    Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
    a) lista documentatiei de montaj, piese scrise si desenate;
    b) certificat de calitate privind sistemul de sustinere a acestora;
    c) fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
    e) certificatele de calitate ale materialelor de adaos folosite la imbinarile sudate;
    f) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
    g) certificatul masurarilor izolatiei si verificarii impotriva tensiunilor de atingere;
    h) procesul-verbal incheiat cu ocazia incercarilor de casa, semnat de montator si beneficiar;
    i) proiectul care a stat la baza efectuarii montajului mecanismului de ridicat.
    5.2.6 Inaintea efectuarii probelor de casa trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:
    a) toate lucrarile de montaj au fost complet terminate;
    b) constructia sistemului de sustinere a fost terminata;
    c) toate elementele componente ale mecanismului de ridicat, supuse frecarii, au fost gresate;
    d) franele si instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere au fost verificate si au corespuns; franele trebuie sa functioneze astfel incat opririle sa se faca fara socuri periculoase;
    e) mecanismul de ridicat a fost prevazut cu tablita indicatoare a sarcinii maxime si au fost montate sau afisate toate panourile de protectie, inscriptionarile de avertizare si tablitele indicatoare de securitate.
    5.2.7 Montatorul are obligatia sa participe la verificarea tehnica oficiala pentru autorizarea de functionare a mecanismului de ridicat si sa prezinte procesul-verbal al incercarilor de casa semnat de montator si beneficiar, care va fi anexat la cartea mecanismului de ridicat.
    5.2.8 La lucrarile de montare, montatorul va respecta Normele Tehnice de protectia muncii specifice si Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.

    5.3 Repararea
    5.3.1 Conditia de baza pe care trebuie sa o satisfaca repararea mecanismelor de ridicat este asigurarea functionarii in conditii de securitate pe toata perioada de utilizare.
    5.3.2 Repararea mecanismelor de ridicat trebuie sa fie facuta de agenti economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzatoare si sunt autorizati de ISCIR-INSPECT IT in acest scop.
    5.3.3 Documentatia tehnica pentru repararea mecanismelor de ridicat se va elabora de catre proiectanti autorizati de ISCIR-INSPECT, in limitele si conditiile prevazute in anexa I. Proiectantul raspunde de conceptia corecta a solutiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al tuturor elementelor mecanismelor de ridicat, potrivit conditiilor de functionare date, precum si de stabilirea metodelor si volumului de verificare dupa reparare.
    5.3.4 Reparatorul raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie si de calitatea executiei si a materialelor folosite, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, cu prevederile documentatiei tehnice pentru reparare si cu instructiunile de reparare a mecanismelor de ridicat. Conditiile privind autorizarea reparatorilor, precum si obligatiile si responsabilitatile ce le revin sunt prevazute in anexa B.
    5.3.5 Autorizatia de a repara mecanisme de ridicat nu este necesara atunci cand reparatia se efectueaza de catre unitatea constructoare a instalatiei.
    5.3.6 La lucrarile de reparatii ale mecanismelor de ridicat trebuie folosit personal calificat si instruit anume in acest scop.
    5.3.7 La efectuarea lucrarilor de reparatii ale mecanismelor de ridicat se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea avariilor si accidentelor.
    5.3.8 Agentii economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT pentru reparare pot efectua si lucrari de intretinere si revizie la mecanismele de ridicat.
    5.3.9 La lucrarile de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protectia muncii si Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.

    6. AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE

    6.1 Generalitati
    6.1.1 Mecanismele de ridicat pot fi puse in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare in urma unei verificari tehnice oficiale efectuate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
    6.1.2 Verificarea tehnica oficiala a mecanismelor de ridicat, la autorizarea pentru punerea in functiune va fi efectuata de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, sau de catre RSVTI numai cu acordul scris din partea ISCIR-INSPECT IT.
    6.1.3 Mecanismele de ridicat se inregistreaza in evidentele unitatii detinatoare cu exceptia mecanismelor de ridicat actionate electric, cu sarcina nominala mai mare de 5 tf, care se inregistreaza in evidentele ISCIR-INSPECT IT.
    6.1.4 Documentatia tehnica necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare a mecanismelor de ridicat va cuprinde urmatoarele:
    - cartea mecanismului de ridicat - completata cu documentatia de montaj, dupa caz. In cazul instalatiilor importate se va prezenta si documentul/dovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;
    - declaratia de conformitate a mecanismului de ridicat;
    - procesul-verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare.

    6.2 Cartea mecanismului de ridicat
    6.2.1 Cartea mecanismului de ridicat trebuie sa contina:
    1) Cartea mecanismului de ridicat - partea tehnica, care va contine:
    - indicatii privind marcarea;
    - caracteristici tehnice de baza ale mecanismului de ridicat;
    - planuri si scheme necesare pentru:
        - punerea in functiune;
        - intretinerea si inspectia (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
        - verificarea functionarii;
        - reparare;
    - instructiuni pentru:
        - montare si demontare;
        - instalare si reglare;
        - contraindicatii privind utilizarea mecanismului de ridicat.
    Aceasta carte trebuie sa fie redactata sau tradusa in limba romana.
    2) Cartea mecanismului de ridicat - partea de exploatare, in care se completeaza procesele-verbale de verificare si de inspectie.
    Cartea mecanismului de ridicat va fi completata cu documentatia de montaj (acolo unde este cazul), intocmita de montatorul autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    6.2.2 Cartea mecanismului de ridicat pentru mecanismele care au documentatie incompleta sau lipsa si aflate in perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, in nici un fel, cartea mecanismului de ridicat - partea de constructie elaborata initial de producator, se va completa respectand urmatoarea procedura:
    a) se va intocmi documentatia tehnica de catre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT care va stabili parametri de utilizare ai mecanismului de ridicat (daca este cazul);
    b) unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare a mecanismului de ridicat cu mentionarea metodelor si volumului de incercari la care va fi supus (daca este cazul);
    c) o unitate autorizata de ISCIR-INSPECT IT pentru activitatea de montare/reparare a mecanismelor de ridicat va derula planul de verificare si va emite concluziile testelor intr-un raport tehnic de incercari si verificari, insotit de buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT (daca este cazul);
    d) se vor elabora instructiuni de exploatare, intretinere si revizie a mecanismului de ridicat;
    e) dupa autorizarea de functionare a mecanismului de ridicat de catre RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, montatorul/reparatorul va marca pe mecanism (daca este cazul):
    - un numar de inregistrare (corespunzator pozitiei din registrul de evidenta al proiectantului);
    - parametrii de functionare ai mecanismului de ridicat.
    Cartea mecanismului de ridicat trebuie sa contina:
    1) Cartea mecanismului - partea tehnica, in care se va consemna:
    a) partea de proiectare:
    - caracteristici tehnice de baza ale mecanismului de ridicat;
    - lista componentelor de securitate;
    - planuri si scheme necesare pentru:
         - punerea in functiune;
         - intretinerea si inspectia (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
    - instructiuni pentru:
         - montare si demontare;
         - instalare si reglare;
         - intretinere si revizie;
         - exploatare etc.;
    b) raportul tehnic de incercari si verificari:
    - metode de incercare folosite;
    - buletine de analiza ale examinarilor distructive si nedistructive;
    - concluziile raportului.
    2) Cartea mecanismului - partea de exploatare, in care se completeaza procesele-verbale de verificare si de inspectie.

    6.3 Verificarea tehnica oficiala (la prima punere in functiune)
    6.3.1 Inainte de inceperea verificarii, se va face instructajul de protectia muncii persoanelor participante de catre beneficiarul instalatiei. Celelalte persoane se vor indeparta din raza de actiune a mecanismului de ridicat.
    Verificarea va fi condusa de catre RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    6.3.2 Verificarea tehnica oficiala trebuie sa stabileasca daca:
    - exista cartea mecanismului de ridicat - completata cu documentatia de montaj, dupa caz;
    - exista declaratia de conformitate a mecanismului de ridicat;
    - exista procesul-verbal de probe de casa cu rezultate corespunzatoare;
    - mecanismul de ridicat a fost montat si instalat in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
    - mecanismul de ridicat supus la incercari a corespuns si functioneaza normal;
    - este asigurata intretinerea si revizia de catre un agent economic autorizat;
    - personalul de supraveghere si manevrare este instruit;
    - constructia metalica si imbinarile acesteia nu prezinta defecte vizibile;
    - instalatia electrica este echipata cu dispozitivele de protectie necesare si prevazuta cu inscriptionarile corespunzatoare;
    - mecanismul de ridicat este prevazut cu: placuta cu date despre sarcina maxima admisa, inscriptionari de avertizare;
    Acestea trebuie sa corespunda cu mecanismul de ridicat prezentat pentru verificari.
    6.3.3 Verificarea tehnica oficiala consta din:
    a) verificarea principalelor elemente componente ale mecanismului de ridicat;
    b) incercari in gol;
    c) incercari in sarcina:
    - statice;
    - dinamice;
    d) alte incercari.
    6.3.4 Incercarile in gol se executa prin actionarea mecanismului de ridicat, fara sarcina.
    Cu aceasta ocazie se verifica si functionarea componentelor de securitate.
    6.3.5 Incercarea statica se efectueaza cu o suprasarcina cu 25% mai mare decat sarcina nominala de ridicare timp de 10 minute si numai daca verificarile si incercarile anterioare au avut rezultate corespunzatoare.
    Ridicarea suprasarcinii de incercare se va face cu viteza minima pe care o poate realiza mecanismul de ridicat.
    In cazul in care suprasarcina nu se poate ridica, mecanismul de ridicat nefiind dimensionat in acest scop, incercarea se va face ridicandu-se suprasarcina de 10% si adaugandu-se fara socuri diferenta pana la valoarea suprasarcinii cu care trebuie verificat.
    La incercarea statica nu este admisa deformatia permanenta a structurii portante.
    Daca la incercarea statica mecanismul de ridicat s-a comportat corespunzator, se va trece la efectuarea incercarilor dinamice.
    6.3.6 Incercarile dinamice se efectueaza cu sarcina nominala marita cu 10% si consta in efectuarea repetata a tuturor miscarilor admise, verificandu-se functionarea normala a franelor si componentelor de securitate.
    Miscarile se vor executa in felul urmator:
    - porniri si opriri ale mecanismului;
    - lent si fara socuri pe toata cursa.
    6.3.7 Mecanismele de ridicat actionate pneumatic sau hidraulic se supun si urmatoarelor incercari cu sarcina nominala:
    - incercarea de etanseitate, care se executa prin actionarea mecanismului de ridicat cu aer comprimat, respectiv lichid, la presiune maxima; dupa intreruperea actionarii sarcina nu trebuie sa coboare timp de 10 minute peste limitele prevazute in documentatia tehnica a mecanismului de ridicat si nu trebuie sa se constate scapari de fluid;
    - incercarea dinamica, ce se efectueaza prin actionarea succesiva a distribuitorului de aer, respectiv de lichid, in pozitiile opuse (ridicare, apoi coborare); sarcina trebuie sa fie deplasata cu o viteza uniforma, fara smucituri, trepidatii sau intepeniri; nu este permisa scaparea aerului, respectiv lichidului, prin garnituri si armaturi;
    - incercarea la scaparea brusca a presiunii de aer sau lichid se executa cu distribuitorul in pozitie de ridicare, desfacandu-se brusc conducta de alimentare cu aer, respectiv lichid; sarcina nu trebuie sa coboare cu o viteza mai mare de 0,15 m/min; se admite utilizarea la aceasta incercare a unui dispozitiv care sa simuleze desfacerea brusca a conductei de alimentare.

    6.4 Concluziile verificarii tehnice oficiale
    6.4.1 Autorizarea de functionare se acorda numai daca rezultatele verificarii tehnice oficiale satisfac prevederile prezentei prescriptii tehnice, printr-un proces-verbal, conform modelului din anexa D, in care se consemneaza parametrii de functionare aprobati, precum si data scadentei urmatoarei verificari (luna si anul), care nu va fi mai mare de patru ani.
    6.4.2 Cartea mecanismului de ridicat se pastreaza de RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    6.4.3 Evidenta mecanismelor de ridicat va fi tinuta de catre unitatile detinatoare intr-un registru ca in modelul din anexa Q.
    6.4.4 Este interzisa acordarea autorizarii de functionare cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza securitatea in functionare.
    6.4.5 Deficientele mentionate in procesul-verbal de autorizare trebuie sa fie inlaturate in termenele stabilite.
    Neindeplinirea dispozitiilor date prin procesul-verbal atrage dupa sine anularea autorizatiei de functionare, la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
    6.4.6 Se interzice acordarea autorizatiei de functionare in urmatoarele cazuri:
    - cartea mecanismului de ridicat si documentatia de montaj lipsesc sau sunt incomplete;
    - componentele de securitate lipsesc, nu functioneaza sau functioneaza defectuos;
    - frana mecanismului functioneaza defectuos;
    - protectia impotriva tensiunilor de atingere nu este asigurata, creand pericol de electrocutare;
    - instalatia electrica este executata defectuos, prezentand pericol de electrocutare;
    - modul de fixare al elementelor de rezistenta, cablurilor, lanturilor, carligelor sau altor dispozitive de prindere a sarcinii nu este corespunzator, putand conduce la producerea de avarii sau accidente;
    - se constata fisuri in structura portanta;
    - sunt slabite sau lipsesc niturile sau suruburile de la imbinarile principale ale constructiei metalice;
    - exista deformatii permanente, vizibile cu ochiul liber, la constructia metalica;
    - la incercarile la care a fost supus mecanismul de ridicat nu s-au obtinut rezultate corespunzatoare;
    - instalatia hidraulica prezinta scapari de fluid.
    De asemenea, nu se acorda autorizatia de functionare daca se constata la verificare orice alte deficiente care pot genera avarii sau accidente.

    6.5. Verificari tehnice programate si neprogramate (inopinate)
    6.5.1 In timpul exploatarii, mecanismele de ridicat sunt supuse la termenul scadent unor verificari tehnice oficiale periodice. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a mecanismului de ridicat si se acorda, dupa caz, autorizatia de functionare in continuare. Daca rezultatele verificarilor tehnice si incercarilor, comparativ cu prevederile documentatiei tehnice insotitoare si ale prezentei prescriptii tehnice, au corespuns se intocmeste un proces-verbal de verificare prin care se acorda autorizarea de functionare in continuare, fixandu-se si data (luna si anul) urmatoarei verificari tehnice oficiale care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadenta se stabileste in functie de complexitatea, locul de instalare, conditiile de mediu si regimul de functionare, vechimea in serviciu si starea tehnica ale mecanismului de ridicat.
    Daca rezultatele sunt necorespunzatoare, deficientele se consemneaza in procesul-verbal si nu se acorda autorizatia de functionare.
    6.5.2 Verificarea tehnica periodica are ca scop sa stabileasca, pe langa cele mentionate la autorizarea de functionare, si urmatoarele:
    - daca registrul de evidenta supravegherii este corect completat si tinut la zi;
    - daca exploatarea, intretinerea si revizia se fac in conditii satisfacatoare si asigura functionarea mecanismului de ridicat in conditii de securitate;
    - daca gradul de uzura si deficientele elementelor componente ale mecanismului de ridicat nu constituie un pericol pentru functionare si nu s-au depasit limitele admise.
    6.5.3 Verificarea tehnica periodica se efectueaza in conformitate cu prevederile pct. 6.3.3, cu precizarea ca incercarea statica se va face cu sarcina nominala marita cu 10% .
    6.5.4 Autorizarea de functionare in continuare se va acorda numai daca la verificarile tehnice si incercarile efectuate se constata indeplinirea tuturor cerintelor de securitate prevazute in prezenta prescriptie tehnica.
    Rezultatele verificarii tehnice se vor consemna intr-un proces-verbal din cartea mecanismului de ridicat - partea de exploatare.
    6.5.5 Este interzisa functionarea mecanismului de ridicat cu scadenta de verificare depasita.
    6.5.6 Este interzisa acordarea autorizatiei de functionare cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza securitatea in functionare sau in cazurile mentionate la pct. 6.4.6.
    6.5.7 RSVTI al unitatii detinatoare si personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrarilor de intretinere au dreptul de a efectua verificari tehnice inopinate la mecanismele de ridicat aflate in exploatare, luand, dupa caz, masurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
    6.5.8 Examinarile si incercarile periodice nu trebuie sa fie mai dure decat cele cerute inainte de punerea in functiune a mecanismului de ridicat. Aceste incercari nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau scaderea rezistentei care ar duce la diminuarea securitatii mecanismului de ridicat.

    7. EXPLOATAREA

    7.1 Supravegherea
    7.1.1 Pentru functionarea in conditii de siguranta, mecanismele de ridicat vor fi supuse unui regim de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale instructiunilor de exploatare elaborate de producator.
    7.1.2 Unitatile care detin si/sau exploateaza mecanisme de ridicat sunt direct raspunzatoare pentru functionarea acestora in conditii de siguranta.
    7.1.3 In vederea aplicarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, privind securitatea in functionare a mecanismelor de ridicat, unitatile care le folosesc vor numi personal tehnic, ingineri si tehnicieni de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care vor fi autorizati de ISCIR-INSPECT IT (modelul autorizatiei conform anexei K).
    Personalul autorizat raspunde impreuna cu conducerea unitatilor mentionate de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind securitatea in functionare a mecanismelor de ridicat.
    7.1.4 Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie sa posede cunostinte teoretice si practice in domeniul mecanismelor de ridicat si are urmatoarele sarcini principale:
    - sa tina evidenta mecanismelor de ridicat si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;
    - sa urmareasca pregatirea mecanismelor de ridicat si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale;
    - sa supravegheze ca mecanismele de ridicat sa fie folosite in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, instructiunile de exploatare si normele specifice de protectia muncii;
    - sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
    - sa interzica manevrarea mecanismelor de ridicat de catre persoane neinstruite;
    - sa efectueze instructajul profesional si de protectia muncii cu personalul de manevrare, o data pe semestru;
    - sa urmareasca efectuarea reparatiilor mecanismelor de ridicat numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;

    7.2 Registrul de evidenta a supravegherii mecanismelor de ridicat
    7.2.1 Unitatea detinatoare va intocmi registre de evidenta a supravegherii mecanismelor de ridicat in care se vor consemna, sub semnatura, toate observatiile avute asupra deficientelor in functionare si a modului in care s-au solutionat.
    In registrele de evidenta a supravegherii mecanismelor de ridicat se vor inscrie, de asemenea, dispozitiile pentru oprirea lor din functionare, ca urmare a unor deficiente care afecteaza siguranta in exploatare, inclusiv natura deficientelor respective.
    7.2.2 Registrul de evidenta a supravegherii se va intocmi dupa modelul dat in anexa A, se va numerota, snurui si viza de catre conducerea unitatii detinatoare.

    7.3 Norme de exploatare
    7.3.1 Exploatarea (manevrarea) mecanismelor de ridicat trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, cu normele specifice de protectia muncii, cu instructiunile de exploatare specifice mecanismului de ridicat respectiv si cu instructiunile interne elaborate de unitatea detinatoare.
    7.3.2 Este interzisa functionarea mecanismelor de ridicat in cazul in care componentele de securitate nu sunt in stare perfecta de functionare sau nu indeplinesc conditiile tehnice prevazute.
    7.3.3 Este interzisa folosirea mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima admisa.
    7.3.4 Manevrarea mecanismelor de ridicat se va face in conditii de securitate pentru persoanele expuse in zona periculoasa.
    7.3.5 Locurile de munca in care functioneaza mecanisme de ridicat trebuie sa fie bine iluminate in tot timpul lucrului.
    7.3.6 Este interzis a se executa ungerea, curatirea, intretinerea sau repararea mecanismelor de ridicat in timpul functionarii lor.
    7.3.7 Dupa terminarea sau la intreruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ramana suspendata. In cazuri exceptionale, cand nu e posibila coborarea sarcinii, se vor lua masuri de asigurare prin ingradirea locului de sub sarcina si prevederea unor indicatoare de securitate si dupa caz prin sprijinirea sarcinii.
    7.3.8 La exploatarea mecanismelor de ridicat cu actionare manuala se vor respecta prevederile in legatura cu efortul fizic, inscrise in normele de protectia muncii.
    7.3.9 Personalul de manevrare, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile mecanismelor de ridicat trebuie sa cunoasca codul de semnalizare. Codul de semnalizare este prezentat in anexa R.

    7.4 Manevrarea
    7.4.1 Manevrarea mecanismelor de ridicat va fi asigurata de personal instruit cu privire la masurile de tehnica securitatii si a modului de deservire a acestora. Rezultatul instruirii de catre unitatea detinatoare se va inscrie in fisa individuala de protectia muncii si constituie permis de lucru cu acel mecanism de ridicat, pe perioada de valabilitate a instructajului.
    7.4.2 Indatoririle personalului de manevrare a mecanismelor de ridicat rezulta din prevederile prezentei prescriptii tehnice, ale instructiunilor de exploatare, precum si din instructiunile interne ale unitatii detinatoare.
    7.4.3 In exercitarea atributiilor sale, personalul de manevrare a mecanismelor de ridicat are urmatoarele obligatii principale:
    - sa cunoasca mecanismul de ridicat pe care lucreaza, normele de exploatare si sa le aplice intocmai;
    - sa cunoasca si sa respecte codul de semnalizare;
    - sa nu actioneze mecanismul de ridicat atat timp cat in zona periculoasa nu sunt satisfacute conditiile de securitate;
    - sa consemneze in registrul de evidenta a supravegherii mecanismelor de ridicat toate observatiile avute asupra deficientelor in functionare si a modului in care s-au solutionat.
    7.4.4 Legarea si fixarea sarcinilor se face numai de catre personal instruit in acest scop, denumit in continuare "legator de sarcina".
    Legatorul de sarcina efectueaza legarea si fixarea sarcinilor, le urmareste in timpul manipularii, semnalizeaza manevrele si elibereaza sarcinile dupa asezarea lor corecta la locul dorit.
    Legatorii de sarcina vor fi supusi unor instructaje lunare si examinari periodice anuale.
    Daca rezultatele examinarilor sunt corespunzatoare, unitatea elibereaza o adeverinta care il autorizeaza sa exercite functia de legator de sarcina in conditiile prevazute in prezenta prescriptie tehnica. Aceste adeverinte trebuie sa fie pastrate de legator asupra sa in timpul efectuarii serviciului.
    Aceste adeverinte vor cuprinde urmatoarele date:
    - date personale ale legatorului de sarcina;
    - locul de munca;
    - semnatura legatorului de sarcina;
    - semnatura conducatorului locului de munca;
    - rubrica de vize anuale (completata si semnata de RSVTI).

    8. INTRETINEREA SI REVIZIA MECANISMELOR DE RIDICAT

    8.1 Intretinerea si revizia periodica a mecanismelor de ridicat trebuie sa fie executata de catre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT, care dispune de personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).
    Documentatia tehnica de autorizare a agentilor economici pentru lucrari de intretinere si revizie mecanisme de ridicat va fi intocmita conform prevederilor anexei L.
    Autorizatia eliberata de ISCIR-INSPECT IT va fi conform modelului din anexa G.
    8.2 Pentru efectuarea operatiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a mecanismului de ridicat si principalele operatii ce urmeaza a se efectua. Acestea constau in general din:
    - curatirea mecanismului de ridicat;
    - controlul nivelului uleiului;
    - verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
    - ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere;
    - verificarea uzurii cablurilor si lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;
    - verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
    - verificarea functionarii si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;
    - verificarea elementelor de prindere sau manipulare a sarcinii;
    - verificarea functionarii sistemului electric de forta si comanda;
    - verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pamant, a rezistentei prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;
    - verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice si pneumatice.
    8.3 Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie se vor stabili in functie de complexitatea mecanismului de ridicat, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza.
    8.4 Evidenta lucrarilor de intretinere si revizie se va tine intr-un registru intocmit conform modelului din anexa F.

    9. AVARII SI ACCIDENTE

    9.1 Detinatorul sau cel care are in folosinta mecanismele de ridicat are obligatia sa anunte imediat ISCIR-INSPECT IT in raza careia se afla, avariile si accidentele de persoane in timpul functionarii, prin mijloacele cele mai rapide (telefon, fax etc.), in vederea efectuarii cercetarilor tehnice necesare si obligatorii.
    9.2 Detinatorul sau cel ce utilizeaza mecanismul de ridicat sunt obligati sa ia toate masurile necesare astfel ca situatia produsa de avarie sau in timpul accidentului sa ramana nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT in raza careia se afla acesta, cu exceptia cazului cand situatia respectiva ar pune in pericol viata persoanelor sau ar crea alte situatii periculoase. Atunci cand este necesar sa se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, detinatorul mecanismului de ridicat va face fotografii sau schite ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.
    9.3 In vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, detinatorul mecanismului de ridicat va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive, precum si probe de materiale, conform dispozitiilor consemnate in procesul-verbal de constatare.
    9.4 Daca avaria sau accidentul s-a produs ca urmare a unei defectiuni a mecanismului de ridicat acesta se va scoate din functiune. Repunerea lui in exploatare se va face dupa o verificare tehnica oficiala completa.

    10. DISPOZITII FINALE

    10.1 Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica mecanismelor de ridicat in conditiile precizate la subcapitolul 1.2.
    10.2 In cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la montarea, repararea si exploatarea mecanismelor de ridicat, detinatorii, montatorii si reparatorii vor putea stabili, pe propria raspundere, solutii compensatoare, motivate corespunzator din punct de vedere tehnic, care sa nu afecteze securitatea in functionare a mecanismelor de ridicat si sa excluda pericolul de avarii sau accidente. Detinatorii, montatorii si reparatorii care au stabilit astfel de solutii le vor supune avizarii principalilor factori interesati: proiectant, producator si ISCIR-INSPECT.
    10.3 In vederea efectuarii in bune conditii a verificarii tehnice a instalatiilor, agentii economici montatori, reparatori, utilizatori si detinatori de instalatii, dupa caz, sunt obligati sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT:
    a) datele, informatiile sau documentele in legatura cu verificarea tehnica a instalatiilor;
    b) instalatia, personalul si echipamentul de lucru si protectie necesar;
    c) mijloace de transport, daca nu exista mijloace publice de transport la si de la locul respectiv.
    10.4 Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare, mergand pana la retragerea autorizatiilor acordate.
    10.5 Trimiterile facute in text la alte reglementari tehnice sau documente normative se refera la editiile in vigoare pe perioada aplicarii prezentei prescriptii tehnice.
    10.6 Prezenta prescriptie tehnica intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    10.7 Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei prescriptii tehnice isi inceteaza valabilitatea.

    ANEXA A

       REGISTRU DE EVIDENTA A SUPRAVEGHERII PENTRU MECANISME DE RIDICAT

    Registrul de evidenta a supravegherii se intocmeste pentru fiecare mecanism de ridicat in parte si va cuprinde urmatoarele:

    A.1 Pe coperta se vor mentiona urmatoarele:
    1) REGISTRU DE EVIDENTA A SUPRAVEGHERII
    2) Denumirea si adresa unitatii detinatoare:
    3) Numarul si anul fabricatiei mecanismului:
    4) Numarul de inregistrare in evidenta unitatii detinatoare:
    5) Caracteristicile tehnice principale ale mecanismului:
    6) Periodicitatea stabilita pentru lucrarile de intretinere, revizie periodica si revizie generala:

    A.2 In interior se vor inscrie, pe coloane:
    1) Numarul curent;
    2) Data;
    3) Operatiile de intretinere, revizie periodica, revizie generala efectuata, precum si, dupa caz, constatarea unor deficiente sau deranjamente in timpul exploatarii;
    4) Principalele lucrari executate, ca urmare a celor de la punctul 3);
    5) Numele, prenumele si semnatura persoanei care a constatat deficiente sau deranjamente ale mecanismului de ridicat;
    6) Numele, prenumele si semnatura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrarilor de intretinere, revizie periodica, revizie generala sau pentru inlaturarea deficientelor si deranjamentelor constatate in timpul exploatarii;
    7) Semnatura RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
    8) Observatii;

    A.3 Pe ultima pagina se va scrie:
    Se certifica de noi ca prezentul registru, snuruit, contine ............... pagini numerotate (in cifre si litere).
    (Semnatura si stampila detinatorului).

    ANEXA B

    AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTARE/REPARARE MECANISME DE RIDICAT

    B.1 In vederea acordarii/reactualizarii autorizatiei, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul o documentatie intocmita conform anexei C.
    B.2 Prin "agenti economici" se inteleg toate societatile comerciale cu sediul in Romania avand personalitate juridica, constituite intr-una din formele de organizare definite la art. 2 din Legea nr. 31/1990 si a caror activitate, inscrisa la Registrul comertului, cuprinde cel putin unul din domeniile reglementate de prezenta anexa, precum si asociatii sau organizatii nonprofit avand personalitate juridica si sediul in Romania.
    B.3 Autorizatia pentru executarea lucrarilor de montare/reparare mecanisme de ridicat are valabilitate de maximum 2 ani.
    B.4 Agentul economic autorizat sa execute lucrari de montare/reparare mecanisme de ridicat are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa execute lucrari in conformitate cu documentatia de montare/reparare cu respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR, standardelor in vigoare si normele specifice de securitatea muncii;
    b) sa pregateasca si sa prezinte mecanismele de ridicat si toate documentatiile tehnice necesare, in timpul si la sfarsitul montarii/repararii, la verificarile care se efectueaza de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI;
    c) sa intocmeasca si sa prezinte pentru mecanismul de ridicat care trebuie verificat documentatia tehnica pentru lucrarile efectuate;
    d) sa foloseasca la lucrarile de montare/reparare mecanisme de ridicat personal calificat;
    e) sa numeasca personal tehnic propriu: responsabil tehnic pentru supravegherea lucrarilor care fac obiectul autorizarii si responsabil tehnic cu sudura (ingineri si tehnicieni de specialitate), in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizati in acest scop de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul agentul economic;
    f) personalul mentionat la lit. e) trebuie sa fie examinat odata cu verificarea in vederea acordarii/reactualizarii autorizatiei agentului economic si sa faca dovada ca are cunostintele de specialitate teoretice si practice. Rezultatele examinarii/reexaminarii vor fi consemnate intr-un proces-verbal de verificare, conform modelului din anexa D.
    g) sa posede prescriptiile tehnice specifice domeniului de lucrari pentru care solicita autorizarea;

    ANEXA B
    (continuare)

    h) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor din domeniul in care a fost autorizat. Registrul va fi numerotat si vizat de ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul agentul economic si va cuprinde datele prevazute in anexa F; pentru agentii economici care au subunitati in teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrarilor;
    i) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa-si poata indeplini in bune conditii sarcinile prevazute la pct. B.6 si sa comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul agentul economic orice schimbare a personalului tehnic mentionat la lit. e), si sa o definitiveze numai dupa confirmarea acestuia de catre ISCIR-INSPECT; pana la definitivarea schimbarii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrari care fac obiectul autorizatiei.
    B.5 Numai agentii economici autorizati vor monta/repara mecanisme de ridicat din categoria celor care nu trebuie sa fie verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, dar care se supun prevederilor prescriptiei tehnice.
    B.6 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea lucrarilor de montare/reparare mecanisme de ridicat ii revin, conform specificului sau de activitate, urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice specifice mecanismelor de ridicat si standardele in domeniu;
    b) sa verifice ca lucrarile de montare/reparare sa se execute dupa documentatii tehnice intocmite de agenti economici de proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT;
    c) sa intocmeasca documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele verificarilor si examinarilor;
    d) sa verifice registrele de evidenta a lucrarilor executate si sa urmareasca tinerea la zi a acestora;
    e) sa participe la instructaje si testarile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
    f) sa verifice periodic, cel putin o data pe an, pregatirea tehnica a personalului de montare/reparare a mecanismelor de ridicat, consemnand rezultatele intr-un proces-verbal.
    B.7 Responsabilul tehnic cu sudura (RTS) autorizat de ISCIR-INSPECT IT are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice specifice mecanismelor de ridicat si standardele in domeniu;
    b) sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea probelor si incercarilor in vederea omologarii procedurilor de sudare;
    c) sa tina la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizati si a procedurilor de sudare omologate;
    d) sa verifice proiectele si tehnologiile de executie inainte de lansarea lor in lucru;
    e) sa verifice daca tehnologia de executie si de examinare a imbinarilor sudate este in concordanta cu procedura de sudare omologata folosita;
    f) sa participe la instructaje si testarile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;

    ANEXA B
    (sfarsit)

    B.8 In vederea autorizarii agentilor economici pentru efectuarea lucrarilor de montare/reparare la mecanisme de ridicat, ISCIR-INSPECT IT trebuie sa efectueze urmatoarele:
    a) sa verifice concordanta dintre datele din documentatia prezentata de agentii economici care solicita autorizarea si situatia existenta la agentul economic;
    b) sa verifice personalul tehnic propus, privind pregatirea in domeniu si cunoasterea prevederilor prescriptiilor tehnice specifice;
    c) sa verifice existenta la agentul economic a prescriptiilor tehnice specifice in domeniu si a standardelor specifice;
    d) sa intocmeasca un proces-verbal asupra constatarilor facute privind verificarile prevazute la lit. a) ... c).
    B.9 In cazul indeplinirii conditiilor de autorizare prevazute de anexa si pe baza constatarilor facute in conformitate cu prevederile pct. B.8, ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul agentul economic va elibera autorizatia conform modelului din anexa G.

    ANEXA C

    CONTINUTUL DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA/REACTUALIZAREA AUTORIZATIEI DE A EFECTUA LUCRARI DE MONTARE/REPARARE MECANISME DE RIDICAT

    Documentatia se intocmeste de catre agentii economici montatori si/sau reparatori si se inainteaza la ISCIR-INSPECT IT. Documentatia va contine un memoriu in care se vor preciza urmatoarele:
    a) felul lucrarilor (montare, reparare);
    b) domeniul autorizatiei (mecanisme de ridicat) cu precizarea parametrilor maximi si a caracteristicilor principale ale instalatiilor respective;
    c) calitatea principalelor materiale de baza folosite;
    d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de baza ce vor fi utilizate;
    e) procedurile de sudare ce vor fi folosite in executie;
    f) metodele si mijloacele de examinare nedistructiva din dotare, pentru punerea in evidenta a eventualelor defecte ce ar putea sa apara in executie, in materialele de baza si imbinarile sudate, functie de calitatea si grosimea acestora, precum si a procedurilor de sudare aplicate;
    g) punctele de control in fluxul de montare/reparare care concura la realizarea executiei corespunzatoare a mecanismelor de ridicat in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice - colectia ISCIR;
    h) numele, pregatirea si vechimea in specialitate a personalului tehnic pentru montare/reparare a mecanismelor de ridicat, precum si a responsabilului tehnic cu sudura, propusi de agentul economic sa fie autorizati de catre ISCIR-INSPECT IT.
    La memoriu se vor atasa urmatoarele documente:
    a) dotarea cu utilaje de executie, conform datelor din tabelul 1;
    b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
    c) metodele folosite pentru verificarea calitatii produselor executate, precum si dotarea cu laborator de efectuare a examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) si laborator de efectuare a incercarilor mecanice, tehnologice, metalografice si analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; in cazul in care unitatea economica nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) incheiat cu alta unitate economica autorizata de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinarilor; de asemenea, se va preciza si dotarea cu standuri pentru incercari si verificari, conform datelor din tabelul 3;
    d) pregatirea si activitatea practica in domeniu a personalului de executie si control, conform datelor din tabelul 4;
    e) natura si volumul lucrarilor efectuate in colaborare cu alti agenti economici, conform datelor din tabelul 5.

    ANEXA C
    (continuare)

    Tabelul 1

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Utilajul pentru executie           |Tipul (marca) si|  Obs.  |
|crt.|                                               |caracteristicile|        |
|    |                                               |principale*)    |        |
|____|_______________________________________________|________________|________|
|  1 | Taiere:                                       |                |        |
|    | a) foarfeci;                                  |                |        |
|    | b) ghilotine;                                 |                |        |
|    | c) aparate oxiacetilenice;                    |                |        |
|    | d) alte masini si aparate.                    |                |        |
|  2 | Formare:                                      |                |        |
|    | a) indoire (valturi);                         |                |        |
|    | b) masini de indoit;                          |                |        |
|    | c) masini si dispozitive pentru prelucrarea   |                |        |
|    |    rostului la table si tevi;                 |                |        |
|    | d) masini unelte (strunguri, masini de frezat,|                |        |
|    |    raboteze, masini de alezat, masini de      |                |        |
|    |    rectificat, masini de gaurit).             |                |        |
|  3 | Sudare:                                       |                |        |
|    | a) convertizoare;                             |                |        |
|    | b) transformatoare;                           |                |        |
|    | c) tractoare de sudare;                       |                |        |
|    | d) aparatura WIG, TIG sau MIG;                |                |        |
|    | e) aparate pentru sudare in baie de zgura.    |                |        |
|  4 | Tratament termic:                             |                |        |
|    | a) cuptoare;                                  |                |        |
|    | b) instalatii de tratament local;             |                |        |
|    | c) dispozitive de preincalzire inainte de     |                |        |
|    |    sudare.                                    |                |        |
|____|_______________________________________________|________________|________|
    *) Pentru utilajul de sudare se va mentiona, dupa caz, aparatura de stabilire, masurare si reglare a parametrilor regimurilor de sudare.

    Tabelul 2

 _______________________________________________________________________________
|Nr. |Procedura |Tipul    |Nr. fisei de  |Grupa de  |Grupa de   |Pozitia  |Obs.|
|crt.|de sudare |imbinarii|omologare     |oteluri   |grosimi si |de sudare|    |
|    |          |         |Ag. econ./    |acoperita |diametrul  |         |    |
|    |          |         |ISCIR-INSPECT |de fisa de|acoperite  |         |    |
|    |          |         |              |omologare |de fisa de |         |    |
|    |          |         |              |          |omologare  |         |    |
|____|__________|_________|______________|__________|___________|_________|____|

    ANEXA C
    (sfarsit)

    Tabelul 3

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Utilajul pentru verificare si control     |Tipul (marca)   |  Obs.  |
|crt.|                                               |si buc.         |        |
|    |                                               |Caracteristicile|        |
|    |                                               |principale      |        |
|____|_______________________________________________|________________|________|
|  1 | Pentru masurarea si verificarea dimensiunilor:|                |        |
|    | a) dispozitive pentru masurarea diametrelor si|                |        |
|    |    ovalitatii;                                |                |        |
|    | b) sabloane pentru verificarea abaterilor de  |                |        |
|    |    la forma geometrica;                       |                |        |
|    | c) aparate si dispozitive pentru verificarea  |                |        |
|    |    paralelismului, denivelarilor si           |                |        |
|    |    verticalitatii;                            |                |        |
|    | d) aparate si dispozitive pentru masurarea    |                |        |
|    |    deformatiilor.                             |                |        |
|  2 | Standuri pentru rodaje la mecanisme           |                |        |
|  3 | Standuri pentru verificarea subansamblelor la |                |        |
|    | mecanisme                                     |                |        |
|  4 | Standuri pentru incercari, echipamente cu     |                |        |
|    | aparatura de masura si control, in            |                |        |
|    | conformitate cu prevederile Prescriptiilor    |                |        |
|    | tehnice, Colectia ISCIR si normele de         |                |        |
|    | fabricatie:                                   |                |        |
|    | a) la presiune hidraulica;                    |                |        |
|    | b) la presiune pneumatica;                    |                |        |
|    | c) sub sarcina;                               |                |        |
|    | d) a componentelor de securitate (pentru      |                |        |
|    |    limitarea presiunii, sarcinii, vitezei).   |                |        |
|____|_______________________________________________|________________|________|

    Tabelul 4

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Personalul de executie, nominalizat      | Specialitatea |Numar|  Obs.  |
|crt.|                                          |               |     |        |
|____|__________________________________________|_______________|_____|________|
|  1 | Sudori autorizati                        |               |     |        |
|  2 | Personal pentru examinari nedistructive, |               |     |        |
|    | din care:                                |               |     |        |
|    | - ingineri;                              |               |     |        |
|    | - tehnicieni;                            |               |     |        |
|    | - operatori.                             |               |     |        |
|____|__________________________________________|_______________|_____|________|

     Tabelul 5

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Natura colaborarii  | Lucrarile cuprinse | Denumirea agentului |  Obs.  |
|crt.|                     | in contractul de   | economic cu care se |        |
|    |                     | colaborare si      | efectueaza          |        |
|    |                     | felul in care se   | colaborarea         |        |
|    |                     | realizeaza         |                     |        |
|____|_____________________|____________________|_____________________|________|

    ANEXA D

 ______________________________________________________________________________
|          ROMANIA          |      Proces-verbal    | INSPECTIA TERITORIALA    |
| Inspectia de stat pentru  | de verificare tehnica | ........................ |
|   controlul cazanelor,    | nr. ................. | Adresa ................. |
|    recipientelor sub      |                       | Telefon ................ |
| presiune si instalatiilor |                       | Fax .................... |
|        de ridicat         |                       |                          |
|        - ISCIR -          |                       |                          |
|___________________________|_______________________|__________________________|

    Incheiat astazi .................. cu ocazia ................... efectuat in baza Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001, Hotararii Guvernului nr. 19/2001 si Decretului nr. 587/1973, modificat si completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, si Prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, la ...................... tip ..................... cu numarul de fabricatie/inventar ................. si cartea instalatiei nr. ..................... avand parametrii ultimei verificari
................................................................................
................................................................................
    Denumirea agentului economic ........................................... din localitatea ......................... str. ........................ nr. ........ judet/sector ........................ CUI ............... .
    Verificarea s-a efectuat la ............................................ din localitatea ......................... str. ........................ nr. ........
judet/sector ..............................
    Subsemnatul*1) ................................................ am constatat urmatoarele:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Am dat urmatoarele dispozitii: .............................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Dupa aceasta verificare s-a admis*2) .......................................
................................................................................
    Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de .......................
    Pentru aceasta verificare se va plati suma de ................. lei de catre ................................. din localitatea .............................. str. ............................ nr. ....... judet/sector .................. in cont ............................ deschis la Banca ............................. filiala .................................

                              Am luat la cunostinta

 Organ de      Directorul           Responsabil cu         Delegatul agentului
 verificare    agentului economic   supravegherea si       economic montator,
               sau delegatul sau    verificarea tehnica    reparator
 ..........    ..................   ...................    ...................
 ..........    ..................   ...................    ...................
________________________________________________________________________________
    *1) Functia, numele si prenumele.
    *2) Se vor inscrie parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.

    ANEXA E

    AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR LUCRARILOR DE MONTARE/REPARARE LA MECANISME DE RIDICAT

    E.1 Proiectele de montare/reparare a mecanismelor de ridicat se elaboreaza de catre agenti economici de proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate si de catre alti agenti economici, urmand ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, sa fie, in prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT si avizate in conformitate cu prevederile pct. E.3.
    Agentii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care le elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice specifice in domeniu si ca indeplinesc prevederile pct. E.3 lit. a), b) si c).
    E.2 In vederea autorizarii, agentii economici de proiectare sau agentii economici care au unitati de proiectare pentru lucrarile mentionate la pct. E.1 vor inainta la ISCIR-INSPECT o documentatie care va fi constituita din:
    a) adresa (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
    b) acte agent economic (copie):
    - statut (actul constitutiv) actualizat;
    - certificat de inmatriculare;
    - certificat de inregistrare fiscala sau CUI (cod unic de inregistrare fiscala);
    c) procedura privind modul de efectuare a activitatii de proiectare (organizare si responsabilitati, prescriptii tehnice, standarde si normative de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat);
    d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
    e) deciziile de numire a personalului propriu propus pentru autorizare (original), conform modelului din anexa J si adaptat corespunzator;
    f) curriculum vitae pentru personalul propriu propus pentru autorizare (original);
    g) documentele de studii si calificare pentru personalul propriu propus pentru autorizare (in original si o copie);
    h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicita autorizarea (original).

    NOTA:
    In cazul existentei unor subunitati (filiale, ateliere etc.) pentru care se solicita autorizarea si care au un alt sediu decat agentul economic solicitant, se vor indica adresele acestora si, dupa caz, datele mentionate la aliniatele a), d), e), f) si g).

    E.3 Agentii economici autorizati pentru activitatea de proiectare au urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa posede prescriptiile tehnice specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;
    b) sa numeasca personal tehnic de specialitate, in numar necesar, care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in functionare si care sa raspunda impreuna cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescriptiilor tehnice, semnand proiectele in acest sens;
    c) sa adopte solutii constructive care sa permita functionarea in conditii de securitate a mecanismelor de ridicat si sa prevada in documentatia tehnica examinarile si incercarile ce trebuie sa fie efectuate de agentii economici montatori si reparatori la locul de functionare pentru verificarea parametrilor de siguranta in functionare, raspunzand de alegerea corecta a acestora si de respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice;
    d) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conforma a proiectelor elaborate, prezentand in acest scop desenul de ansamblu verificat de personalul tehnic de specialitate propriu mentionat la lit. b);
    Este interzisa folosirea proiectelor, care nu au avizul conform al ISCIR-INSPECT sau al personalului autorizat;
    e) sa propuna, in vederea autorizarii de catre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeaza sa avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de unitati neautorizate.
    Orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare si avizare conforma, va fi comunicata la ISCIR-INSPECT si va deveni definitiva dupa confirmarea acesteia;
    f) sa inregistreze la ISCIR-INSPECT IT proiectele pe care le avizeaza conform si sa tina evidenta acestora;
    g) sa comunice periodic (cel putin o data pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT, lista proiectelor elaborate si avizate conform pentru perioada expirata, precum si lista proiectelor pe care le vor elabora si care trebuie sa fie avizate conform in perioada urmatoare;
    h) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele de ansamblu, pentru care primeste imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT IT.
    E.4 Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al sigurantei in functionare, numit de agentul economic de proiectare si autorizat de ISCIR-INSPECT, are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa verifice proiectele din punct de vedere al respectarii prevederilor prescriptiei tehnice;
    b) sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile pct. E.8.
    E.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiectele are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa avizeze conform desenele de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit imputernicire din partea ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor pct. E.9;
    b) sa confirme avizarea conforma prin aplicarea stampilei pe desenul de ansamblu, conform prevederilor pct. E.10, precizand si numarul de exemplare avizate;
    c) sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT.

    ANEXA E
    (continuare)

    E.6 Personalul tehnic de specialitate ce urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conforma de proiecte trebuie sa fie absolvent al unui institut de invatamant superior tehnic de specialitate de lunga durata si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 8 ani, din care cel putin 3 ani in proiectare sau 5 ani in constructia, exploatarea sau verificarea mecanismelor de ridicat.
    E.7 In vederea autorizarii agentilor economici de proiectare, in conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa verifice concordanta dintre datele inscrise in documentatia prezentata de unitatea de proiectare care solicita autorizarea si situatia din unitatea respectiva, precum si existenta prescriptiilor tehnice specifice in domeniu, intocmind un proces-verbal asupra constatarilor facute;
    b) sa verifice, din punct de vedere al cunoasterii prevederilor prescriptiilor tehnice, personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
    c) sa elibereze in baza constatarilor facute, in cazul indeplinirii conditiilor de autorizare, autorizatia de proiectare conform modelului din anexa H.
    E.8 Verificarea proiectelor, in ceea ce priveste concordanta acestora cu prevederile prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR si ale legislatiei in vigoare, se efectueaza de catre agentii economici de proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT.
    In acest scop, agentii economici de proiectare autorizati vor numi personal de specialitate care sa efectueze verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului.
    Confirmarea verificarii se va face pe desenul de ansamblu, consemnand pe acesta prin stampilare pe copii, urmatoarele:
    - Denumirea agentului economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT
      "Verificat, corespunde prevederilor prescriptiei tehnice PT ..."
      _______________________________________________________________
    - Numele si prenumele ___________________________________
    - Data ____________________________
    - Semnatura _______________________
    E.9 Avizarea conforma a desenului de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor prescriptiei tehnice si ale legislatiei in vigoare, se efectueaza de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre personal autorizat de ISCIR-INSPECT.
    Avizarea conforma de catre ISCIR-INSPECT IT se va efectua numai dupa verificarea proiectelor respective de catre un agent economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT.
    Aceasta avizare conforma se poate efectua si de catre personalul propriu de specialitate din unitatile de proiectare, dar numai cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.
    E.10 Confirmarea avizarii conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnand prin stampilare pe copii, urmatoarele:
    a) in cazul in care avizarea se face de catre ISCIR-INSPECT IT:

    ANEXA E
    (sfarsit)

    AVIZAT conform
    ISCIR-INSPECT IT
    Numele ____________________ Prenumele _________________
    Data ______________________ Semnatura _________________

    b) in cazul in care avizarea se face de catre personalul propriu de specialitate din unitatile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT si imputernicit in scris de ISCIR-INSPECT IT pentru proiectul respectiv:

    AVIZAT conform
    AUTORIZAT de ISCIR-INSPECT
    Denumirea unitatii _________________________________________________
    Scrisoarea ISCIR-INSPECT IT de imputernicire nr. ______/____________
    Numele ____________________ Prenumele _________________
    Data ______________________ Semnatura _________________

    E.11 Unitatea de proiectare in cadrul careia se avizeaza conform desenele tip de ansamblu va retine cate un exemplar din fiecare.
    Acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidenta.

    ANEXA F

                                       REGISTRU
PENTRU EVIDENTA LUCRARILOR DE*) ...................... MECANISME DE RIDICAT

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Proiect de executie (unitatea proiectanta, nr. si data)
    B - Proces-verbal de receptie (nr. si data)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Felul si    |Denumire | P |Nr. si data|Parametrii  |Beneficiarul| B |Obs.|
|crt.|tipul       |si sediu |   |actului de |mecanismului|(denumire   |   |    |
|*) |mecanismului|fabricant|   |omologare/ |    *)    |si sediu)   |   |    |
|    |            |         |   |Certificare|            |            |   |    |
|____|____________|_________|___|___________|____________|____________|___|____|
    *) Se va scrie dupa caz: MONTARE, REPARARE, INTRETINERE SI REVIZIE, conform obiectului autorizatiei.
    *) Este acelasi cu numarul de fabricatie mentionat in cartea mecanismului.
    *) Sarcina nominala (tf); inaltimea de ridicare (m).

    NOTA:
    Pentru agentii economici autorizati sa efectueze reparatii, intretinere si revizie la mecanisme de ridicat, se va folosi modelul de registru completat cu trei coloane in plus, in care se vor scrie:
    - numarul si anul fabricatiei;
    - numarul autorizatiei de functionare (cartea instalatiei);
    - elementele reparate sau inlocuite, caracteristicile lor constructive.

    ANEXA G

             ISCIR
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

ISCIR-INSPECT IT ..........................
Str. ........ nr. .... telefon ............

                                AUTORIZATIE
                         nr. ...... din ..........

    In baza prevederilor legale in vigoare si a prescriptiei tehnice PT R2 si in urma verificarilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr. .......... din ................. .
    I. Se autorizeaza pentru*1) ................................................ agentul economic ...................................... din .................... str. ................... nr. .......... urmare a cererii nr. ......... din ................. .
    II. Se autorizeaza pentru supravegherea lucrarilor de mai sus urmatorul personal tehnic de specialitate: ............................................... si responsabilul tehnic cu sudura:
................................................................................
................................................................................
    In cazul schimbarii denumirii, intreruperii activitatii sau desfiintarii ......................*2) ........................................ are obligatia sa anunte in termen de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitenta a autorizatiei.
    Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT in baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.

    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*3) .....................

    Se considera reinnoirea autorizatiei numai cazul in care cererea scrisa de reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT IT cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei. In caz contrar se considera autorizare noua.

              INSPECTOR SEF                     Inspector de specialitate
    (numele, prenumele si semnatura)         (numele, prenumele si semnatura)

------------
    *1) Se va indica succint domeniul autorizatiei.
    *2) Se va indica agentul economic.
    *3) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.

    ANEXA H

             ISCIR
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
          ISCIR-INSPECT

                            AUTORIZATIE DE PROIECTARE
                            Nr. ...... din ..........

    In baza prevederilor legale in vigoare si a prescriptiei tehnice PT R2 si in urma verificarilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr. .......... din .................... .
    I. Se autorizeaza pentru proiectare de*1) .......................... agentul economic .................... din ....................... str. ................. nr. ....... judet/sector ............................. din cadrul*2) ............................. unitatea de proiectare ........................... din ..................... str. ................. nr. ........ judet/sector ................. urmare cererii nr. ......... din ........... .
    II. Se autorizeaza pentru avizare conforma de proiecte proprii sau elaborate de unitati neautorizate urmatoarele persoane, salariati ai unitatii de proiectare:*3)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    In cazul schimbarii denumirii, intreruperii activitatii sau desfiintarii ........................*4) are obligatia sa anunte in termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
    Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT in baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*5) ......................

    INSPECTOR DE STAT SEF                  INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT

                                            Inspector de specialitate

------------
    *1) Se indica succint domeniul autorizatiei.
    *2) Se completeaza pentru filialele sau unitate avand alt sediu.
    *3) Se indica numele si prenumele persoanelor.
    *4) Se va indica unitatea de proiectare.
    *5) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.

    ANEXA I

               VERIFICAREA REPARATIILOR MECANISMELOR DE RIDICAT

    I.1 Prezenta anexa contine prevederi tehnice minime obligatorii care se refera la verificarea tehnica a reparatiilor efectuate la mecanismele de ridicat care fac obiectul prescriptiei tehnice efectuate de catre RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al detinatorului.
    I.2 Lucrarile care constituie reparatii sunt urmatoarele:
    a) inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;
    b) transformarea de principiu a modului de actionare a mecanismelor de ridicat (trecerea de la actionare manuala la actionare electrica, de la actionare electrica la actionare pneumatica sau hidraulica etc.);
    c) inlocuirea elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte tipo-dimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
    d) modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice, pneumatice de actionare;
    e) inlocuirea totala a instalatiei electrice;
    f) inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale mecanismului de ridicat cu alte tipo-dimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;
    I.3 Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie de reparatie din care sa rezulte lucrarile ce urmeaza a se efectua, precum si conditiile tehnice de executie, verificari si incercari.
    I.4 In vederea efectuarii verificarii tehnice a reparatiei, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie care va cuprinde:
    a) lista lucrarilor efectuate sau, dupa caz, proiectul sau tehnologia de reparatie;
    b) certificatele de calitate ale materialelor si subansamblelor intrebuintate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
    c) fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare folosite;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
    e) schema cinematica, schema electrica, hidraulica si desenul de ansamblu al instalatiei, daca s-au efectuat modificari ale acestora;
    f) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
    g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa;
    h) certificatele de conformitate si garantie ale lucrarilor executate;
    i) la documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putand fi inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numarul fisei de omologare (numarul dat de unitate si ISCIR-INSPECT IT) si domeniul de valabilitate.
    I.5 Documentatia tehnica de reparatii se va anexa la cartea instalatiei.
    I.6 Efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie in registrul de evidenta a supravegherii.
    I.7 Unitatile autorizate de ISCIR-INSPECT IT sa efectueze reparatii la mecanismele de ridicat vor tine la zi evidenta lucrarilor executate intr-un registru, numerotat, snuruit si parafat de ISCIR-INSPECT IT.

    ANEXA J

    MODEL DE DECIZIE PENTRU NUMIREA RESPONSABILULUI CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR (RSVTI)

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

                          DECIZIE NR. ..........
                              din ..........

    Unitatea ............................. reprezentata prin ........................ manager (director).
    Avand in vedere legislatia cu privire la functionarea in conditii de securitate a instalatiilor prin care agentii economici care detin si exploateaza aceste instalatii sunt obligati sa numeasca personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maistri sau tehnicieni de specialitate) in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, in vederea aplicarii prevederilor prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR,

                               DECIDE:

    1. D-nul (D-na) ........................... de specialitate .................... avand functia de ....................... incepand cu data de .......... se numeste responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor .......................... din cadrul .............................., urmand a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    2. Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR.
    3. Activitatea responsabilului cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor va fi coordonata si indrumata din partea conducerii de .......................... care raspunde impreuna cu acesta de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR.
    4. Incalcarea obligatiilor prevazute in prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.
    5. Prezenta decizie anuleaza decizia anterioara nr. ..... din ........... si devine definitiva dupa autorizarea responsabilului de catre ISCIR-INSPECT IT.

            MANAGER,                                       OFICIUL JURIDIC
      Numele si prenumele                                Numele si prenumele
    (Semnatura si stampila)                                  (Semnatura)

    ANEXA K

    MODEL DE AUTORIZATIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR (RSVTI)

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ...................

    AUTORIZATIE PENTRU SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR

                            AUTORIZATIA Nr.*) .....

    Numele si prenumele ................. Data si locul nasterii ...............
    Cod numeric personal .......................................................

    In baza prevederilor legale in vigoare si urmare adresei nr. ........... din ............................ a agentului economic ........................... se autorizeaza sa execute in cadrul unitatii:
    a) supravegherea*) ........................................ din dotarea sau folosinta agentului economic.

    Data ..................

                               INSPECTOR SEF,
                           (Semnatura, stampila)

    ANEXA K
    (sfarsit)

    Posesorul autorizatiei are obligatia si raspunderile prevazute de legislatia in vigoare si prevederile prescriptiilor tehnice specifice. Raspunde, impreuna cu conducerea agentului economic, de luarea masurilor pentru aplicarea prevederilor prescriptiilor tehnice specifice.

    Autorizatia este valabila numai in cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.
    Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT in baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.

    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*) .................

    NOTA:
    *) Se va trece numarul de inregistrare al agentului economic in evidenta ISCIR-INSPECT IT, supra numarul de ordine al autorizatiei.
    Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
    *) Se va trece, dupa caz: instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii sub presiune si de ridicat, recipiente transportabile etc.
    *) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.

    ANEXA L

    CONTINUTUL DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI PENTRU LUCRARILE DE INTRETINERE SI REVIZIE TEHNICA A MECANISMELOR DE RIDICAT

    L.1 Documentatia se intocmeste de catre agentii economici care efectueaza lucrari de intretinere si revizie la mecanismele de ridicat.
    L.2 Documentatia este constituita dintr-un memoriu tehnic din care sa rezulte domeniul pentru care se solicita autorizarea. Aceasta va cuprinde urmatoarele:
    a) felul lucrarilor (intretinere si revizie tehnica mecanisme de ridicat cu sarcina maxima de ...... tf);
    b) dotarea minima cu materiale si piese de schimb;
    c) numele, pregatirea si vechimea in specialitate a responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrarilor de intretinere si revizie a mecanismelor;
    d) decizia de numire, conform anexei J.
    L.3 Memoriul va fi insotit de documente din care sa rezulte urmatoarele:
    a) dotarea cu scule, dispozitive, verificatoare, aparatura de masura si control etc.;
    b) numele, prenumele, pregatirea si activitatea practica in domeniu a personalului de executie (electricieni, mecanici etc.).

    ANEXA M

                         INSTRUIREA MANEVRANTILOR

    M.1 Manevrantii de mecanisme de ridicat, denumiti in continuare "manevranti" trebuie sa fie instruiti de catre agentul economic detinator, printr-un curs de adaptare profesionala.
    M.2 Pentru a fi admisi in vederea instruirii, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
    b) indeplinesc conditiile de sanatate pentru manevrarea mecanismelor de ridicat si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea "Apt pentru manevrarea mecanismelor";
    c) fac dovada ca au absolvit invatamantul obligatoriu.
    M.3 Instruirea teoretica se va efectua pe baza programei analitice specificate in anexa N, care prevede minimum de cunostinte necesare si de durata a cursurilor.
    De la caz la caz, in functie de complexitatea mecanismelor de ridicat, programa analitica mentionata va fi dezvoltata corespunzator.
    M.4 Practica obligatorie pentru manevrarea mecanismului de ridicat va cuprinde minim 16 ore si se va efectua sub stricta supraveghere a RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT sau de catre un manevrant instruit.
    M.5 La finalizarea instruirii teoretice si practice, candidatii vor fi examinati de o comisie numita prin decizie, din care va face parte in mod obligatoriu RSVTI al agentului economic.
    M.6 Rezultatele examinarii vor fi consemnate intr-un proces-verbal. Candidatilor admisi li se va elibera un carnet de manevrant al carui model este prezentat in anexa O.
    M.7 Carnetul de manevrant este valabil numai in cadrul unitatii care l-a eliberat.
    M.8 Pentru improspatarea cunostintelor profesionale, manevrantii vor fi instruiti periodic, odata cu instructajul de protectia muncii, de catre personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de catre conducerea agentului economic detinator de instalatii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate intr-un proces-verbal.
    M.9 Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice, vor fi examinate anual pentru verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice de catre o comisie numita de conducerea agentului economic detinator la care acestea isi desfasoara activitatea.
    Din comisie va face parte obligatoriu si responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT.

    ANEXA M
    (sfarsit)

    Rezultatele examinarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de verificare.
    M.10 Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice, au obligatia sa se prezinte anual la examinarea medicala, prezentand rezultatul comisiei mentionate la pct. M.9.
    M.11 Persoanelor instruite care detin carnet de manevrant si nu se prezinta la examinarile mentionate la pct. M.9 si M.10 sau persoanelor instruite care, in urma examinarilor respective, obtin rezultate necorespunzatoare li se vor retrage carnetele de catre agentul economic detinator, pe timp limitat sau definitiv, dupa caz.
    M.12 Personalul instruit, conform prevederilor prescriptiei tehnice, este obligat sa poarte permanent asupra sa carnetul.

    ANEXA N

    PROGRAMA ANALITICA PENTRU CURSUL DE INSTRUIRE A MANEVRANTILOR

 ______________________________________________________________________________
|                                                          | Numarul orelor de |
|                                                          |       predare     |
|               Partea teoretica si practica               |___________________|
|                                                          |Teoretica| Practica|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| a) Descrierea detaliata a tipurilor de mecanisme de      |         |         |
| ridicat. Antrenarea mecanismelor (electrica, hidraulica  |         |         |
| etc.).                                                   |     4   |     2   |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| b) Componente de securitate la mecanismele de ridicat:   |         |         |
|    - limitatoare de sfarsit de cursa;                    |         |         |
|    - limitatoare de sarcina;                             |         |         |
|    - tampoane, opritori, sigurante la carlig;            |     4   |     2   |
|    - dispozitive de retinere a fluidului din cilindri;   |         |         |
|    - contacte si sigurante electrice.                    |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| c) Dispozitive de franare (descriere, rol, tipuri        |         |         |
| existente, reglare si verificare).                       |     2   |     2   |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| d) Cabluri si lanturi (materiale, constructie, mod de    |         |         |
| fixare, uzura permisa, intretinere etc.).                |     2   |     2   |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| e) Mecanismul de ridicare/coborare.                      |     4   |     2   |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| f) Obligatiile manevrantului.                            |     2   |     -   |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| g) Semnalizarea comenzilor.                              |     2   |     -   |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| h) Manevrarea si exploatarea mecanismelor de ridicat:    |         |         |
|    - manevre permise si nepermise, cauzele               |         |         |
|      deranjamentelor;                                    |         |         |
|    - legarea sarcinilor;                                 |     4   |      4  |
|    - exploatarea, cartea mecanismului, registrul de      |         |         |
|      evidenta a supravegherii.                           |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| i) Intretinerea, revizia, reparatia si verificarea       |         |         |
|    tehnica oficiala:                                     |         |         |
|    - intretinerea mecanismului de ridicat;               |         |         |
|    - revizia mecanismului de ridicat;                    |         |         |
|    - reparatia mecanismului de ridicat;                  |     4   |      4  |
|    - verificarea tehnica oficiala: autorizatia de        |         |         |
|      functionare, incercari statice si dinamice,         |         |         |
|      verificari periodice la scadenta.                   |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| j) Avarii si accidente la mecanismele de ridicat:        |         |         |
|    - cauzele avariilor si accidentelor;                  |         |         |
|    - masuri pentru evitarea si eliminarea avariilor si   |     2   |     -   |
|      accidentelor.                                       |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|

    ANEXA M
    (sfarsit)

 ______________________________________________________________________________
|                                                          | Numarul orelor de |
|                                                          |       predare     |
|               Partea teoretica si practica               |___________________|
|                                                          |Teoretica| Practica|
|__________________________________________________________|_________|_________|
| k) Tehnica securitatii muncii                            |         |         |
|    - Legislatia in vigoare privind protectia muncii      |         |         |
|    - Echipamentul de protectie                           |     2   |     -   |
|    - Masuri de prim ajutor in caz de avarii, de incendiu |         |         |
|      si in caz de accidente la mecanismele de ridicat    |         |         |
|      etc.                                                |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| l) Legislatie, regulamente, instructiuni                 |         |         |
|    - Hotararea Guvernului nr. 1340/2001                  |         |         |
|    - Decret nr. 587/1973 si nr. 417/1985                 |     2   |     -   |
|    - Prescriptii tehnice - Colectia ISCIR                |         |         |
|    - Instructiuni tehnice interne intocmite de detinator |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| m) Disciplina in munca, respectarea legislatiei, a       |         |         |
|    Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, a normelor de|         |         |
|    tehnica securitatii si protectiei muncii etc.         |     2   |     -   |
|__________________________________________________________|_________|_________|

    Recapitulatie:

    I. Partea teoretica .................. 36 ore
       Partea practica ................... 18 ore
    II. Verificarea insusirii cunostintelor - o ora pentru fiecare candidat.

    ANEXA O

                         CARNET DE MANEVRANT

 ______________________________________________________________________________
|  ______________________________________   _________________________________  |
| |  Agent economic .................    | |         VIZE ANUALE*4)          | |
| |  .............................*1)    | |                                 | |
| |  RC/CUI ......................*2)    | |  _____________________________  | |
| |                                      | | |         |         |         | | |
| |        CARNET DE MANEVRANT           | | |         |         |         | | |
| |        Nr. .... din ......           | | |         |         |         | | |
| |                                      | | |_________|_________|_________| | |
| | Nume .......................         | | |         |         |         | | |
| | Prenume ....................         | | |         |         |         | | |
| | CNP*3) ............................  | | |         |         |         | | |
| | ...................................  | | |_________|_________|_________| | |
| |                                      | | |         |         |         | | |
| | Tipul instalatiei                    | | |         |         |         | | |
| | ...................................  | | |         |         |         | | |
| |                                      | | |_________|_________|_________| | |
| |______________________________________| |_________________________________| |
|______________________________________________________________________________|
    *1) Se va inscrie denumirea completa a agentului economic.
    *2) RC/CUI - Numar de inregistrare la Registrul Comertului sau Codul Unic de Inregistrare.
    *3) CNP- Cod numeric personal al manevrantului.
    *4) Se vor inscrie: numar proces-verbal/data, semnatura directorului (managerului) si stampila agentului economic.

    ANEXA P

                                STANDARDE

    SR EN 292-1:1996      - Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii
                            generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de
                            baza, metodologie
    SR EN 292-2 + A1:1998 - Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii
                            generale de proiectare. Partea 2: Principii si
                            conditii tehnice
    SR EN 294:1997        - Securitatea masinilor. Distante de securitate pentru
                            prevenirea patrunderii membrelor superioare in
                            zonele periculoase
    SR EN 349:1996        - Securitatea masinilor. Distante minime pentru
                            prevenirea strivirii partilor corpului uman
    SR EN 418:1996        - Securitatea masinilor. Echipament pentru oprirea de
                            urgenta, aspecte functionale. Principii de
                            proiectare
    SR EN 811:2000        - Securitatea masinilor. Distante de securitate pentru
                            prevenirea patrunderii Membrelor inferioare in zone
                            periculoase
    SR EN 818-1:2000      - Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de
                            securitate. Partea 1: Conditii generale de receptie
    SR EN 818-2:2000      - Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de
                            securitate. Partea 2: Lant de toleranta mijlocie
                            pentru lanturi de legare. Clasa 8
    SR EN 818-4:2000      - Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de
                            securitate. Partea 4: Lanturi de legare. Clasa 8
    SR EN 10155:1995      - Oteluri de constructie cu rezistenta imbunatatita la
                            coroziune atmosferica. Conditii tehnice de livrare
    SR EN 50081-1:1998    - Compatibilitate electromagnetica. Standard generic
                            de emisie. Partea 1: Mediu rezidential, comercial si
                            usor industrializat
    SR EN 50082-1:1999    - Compatibilitate electromagnetica. Standard generic
                            de imunitate. Partea 1: Mediu rezidential,
                            comercial si usor industrializat
    SR ISO 2262:1994      - Rodante de uz general pentru cabluri de otel.
                            Conditii tehnice
    SR ISO 4347:2000      - Lanturi de ridicat fara spatiu liber intre eclise,
                            articulatii si role de transmisie
    SR ISO 9477:1995      - Oteluri turnate de inalta rezistenta pentru
                            constructii mecanice si constructii metalice de uz
                            general
    SR 1944-1:1999        - Instalatii de ridicat. Carlige simple forjate, cu
                            tija. Partea 1: conditii tehnice pentru materiale,
                            executie si livrare.
    SR 1944-2:1999        - Instalatii de ridicat. Carlige simple forjate, cu
                            tija. Partea 2: carlige cu tija neprelucrata
    SR 1944-3:1999        - Instalatii de ridicat. Carlige simple forjate, cu
                            tija. Partea 3: carlige cu tija filetata
    SR 1944-4:1999        - Instalatii de ridicat. Carlige simple forjate, cu
                            tija. Partea 4: filet rotund
    STAS 500/1-89         - Oteluri de uz general pentru constructii. Conditii
                            tehnice generale de calitate
    STAS 500/2-80         - Oteluri de uz general pentru constructii. Marci
    STAS 500/3-80         - Oteluri de uz general pentru constructii rezistente
                            la coroziune atmosferica. Marci
    STAS 791-88           - Oteluri aliate pentru tratament termic, destinate
                            constructiei de masini. Marci si conditii tehnice de
                            calitate
    STAS 880-88           - Oteluri carbon de calitate pentru tratament termic,
                            destinate constructiei de masini. Marci si conditii
                            tehnice de calitate
    STAS 1528-68          - Lanturi industriale cu zale sudate pentru tractiune
                            si ridicat. Lanturi de uz general cu zale sudate.
                            Conditii generale
    STAS 2577-67          - Lanturi articulate. Tipuri uzuale. Terminologie
    STAS 3208-72          - Instalatii de ridicat. Role pentru cabluri de otel.
                            Diametre de infasurare si profilul santului
    STAS 4246-68          - Instalatii de ridicat. Roata de manevra pentru lant
                            calibrat cu zale sudate, scurte. Dimensiuni
    STAS 7952-87          - Lanturi industriale cu zale sudate pentru tractiune
                            si ridicat. Lanturi de uz general cu zale sudate
                            lungi. Parametri principali
    STAS 8277-68          - Roti de lant pentru lanturi calibrate cu zale sudate
                            scurte. Calculul elementelor geometrice ale
                            profilului

    ANEXA P
    (sfarsit)

    STAS 8638-88          - Instalatii de ridicat. Papuc pentru fixarea
                            capetelor de cablu din otel
    STAS 8639-70          - Instalatii de ridicat. Placa pentru fixarea axelor
    STAS 12177-84         - Instalatii de ridicat. Carlige forjate. Controlul in
                            exploatare
    STAS 12350-85         - Instalatii de ridicat. Cleme pentru cabluri din otel
    STAS 12351-85         - Instalatii de ridicat. Mansoane de presare pentru
                            cabluri
    STAS 13077/2-91       - Oteluri destinate fabricarii de lanturi industriale.
                            Marci si conditii tehnice de calitate.

    ANEXA Q

                    REGISTRU DE EVIDENTA A MECANISMELOR DE RIDICAT

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    L - Locul functionarii instalatiei (sectia, localitatea, strada, nr., sector, judet)
    U - Unitatea constructoare
 ______________________________________________________________________________
|Numar       |L |Denumirea   |Nr. de    |U |Proces-     |Scadenta  |Observatii |
|inregistrare|  |instalatiei,|fabricatie|  |verbal/     |urmatoarei|           |
|            |  |parametrii  |sau       |  |autorizatie |verificari|           |
|            |  |principali  |inventar/ |  |functionare/|          |           |
|            |  |            |an de     |  |data        |          |           |
|            |  |            |fabricatie|  |autorizarii |          |           |
|____________|__|____________|__________|__|____________|__________|___________|

    ANEXA R

                             CODUL DE SEMNALIZARE

    CARLIG SUS!

    Figura 1 - Carlig sus! - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 bis din 12 mai 2003, la pagina 51.

    CARLIG JOS!

    Figura 2 - Carlig jos! - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 bis din 12 mai 2003, la pagina 51.

    OPRESTE!

    Figura 3 - Opreste! - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 bis din 12 mai 2003, la pagina 51.

    OPRESTE BRUSC!

    Figura 4   Opreste brusc!   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 bis din 12 mai 2003, la pagina 51.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 142/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 142 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu