Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1344 din 6 noiembrie 2006

pentru aprobarea Listei nationale a expertilor medicali

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 962 din 30 noiembrie 2006Având în vedere prevederile art. 669 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 6.283 din 6 noiembrie 2006,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista naţională a experţilor medicali, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Experţii medicali cuprinşi în lista prevăzută la art. 1 sunt consultaţi în toate cazurile în care comisiile de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt sesizate în legătură   cu   săvârşirea   unor   acte   de   malpraxis   în exercitarea unor activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţile de sănătate publică judeţene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 ANEXĂ

LISTA NAŢIONALA A EXPERŢILOR MEDICALI

JUDEŢUL ALBA

MEDICI

1.   Dr.Andone Alexandrina - Sănătate publică şi management

2.   Dr.Azamfirei Bogdan - Neurochirurgie

3.   Dr.Barbonţa Diana - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

4.   Dr.Bogdan Liana - Nefrologie

5.   Dr.Boilă Ioan - Medicină de urgenţă

6.   Dr.Cibu Dan - Urologie

7.   Dr.Cibu Simona - Otorinolaringologie

8.   Dr.Ciodaru Dumitrescu Horea - Medicină legală

9.   Dr.Crainic Silviu - Radiologie-imagistică medicală

10. Dr.Crişan Simona - Boli infecţioase

11. Dr.Curcă Răzvan - Oncologie medicală

12. Dr.Gheorghiu Lorena - Medicina Muncii

13. Dr.Haber George - Medicină de familie

14. Dr.Ionescu-Poenaru Dorin   - Oftalmologie

15.Dr.Ludoşan Mircea - Obstetrică-ginecologie

16.Dr.Macavei Gheorghe - Anatomie patologică

17. Dr.Macavei Adriana - Psihiatrie

18. Dr.Manu Mariana - Medicină de laborator

19. Dr.Morariu Ştefan - Pediatrie

20. Dr.Mucea Ionel - Anestezie şi terapie intensivă

21.Dr.Munteanu Ioan - Reumatologie

22.Dr.Munteanu Ion - Medicină sportivă

23.Dr.Nanu Stelian - Neurologie

24.Dr.Pahonţu Dan - Chirurgie generală

25. Dr.Popa Constantin - Ortopedie şi traumatologie

26.Dr.Radu Călin - Dermatovenerologie

27. Dr.Rău Mircea - Cardiologie

28.Dr.Suciu Monica - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

29. Dr.Vescan Ioana - Pneumologie

30. Dr.Vieru Floarea - Bioetică

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Sava Ioan

2.   Dr.Pană Emilia

3.   Dr.Mureşan Gheorghe

FARMACIŞTI

1.  Farm.Bacu Clara

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Sabău Adina

JUDEŢUL ARAD

MEDICI

1.   Dr.Alexa Mircea - Chirurgie cardiovasculară

2.   Dr.Bajzat Andreas - Chirurgie plastică-Microchirurgie reconstructivă

3.   Dr.Bătae Monica - Expertiză medicală a capacităţii de muncă

4.   Dr.Bernaz Mărioara - Genetică medicală

5.   Dr.Blajovan Elvira - Boli infecţioase

6.   Prof.Dr.Cioban Gheorghe - Radiologie-Imagistică medicală

7.   Dr.Corciu Mihaela - Psihiatrie pediatrică

8.   Dr.Cotoraci Coralia - Hematologie

9.   Dr.Crişan Stelian - Medicină legală

10. Dr.Crâşmar Daniela - Explorări funcţionale

11. Prof.Dr.Crâsnic Ioan - Medicină de laborator

12. Dr.Domşa Gheorghe - Sănătate publică şi management

13. Dr.Drăgănescu Ionel - Igienă

14. Dr.Dumnici Alexandru - Chirurgie generală

15. Dr.Folescu Floare - Dermatovenerologie

16. Dr.Furau Gheorghe - Obstetrică-ginecologie

17. Dr.Geantă Cristian - Alergologie şi imunologie clinică

18.Dr.Herman Ervin - Neurologie

19. Dr.Ioiart Ioan - Urologie

20. Prof.Dr.Lazăr Dorin - Pediatrie

21.Dr.Manole Nicolae - Neurochirurgie

22.Dr.Mârza Nicolae - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

23.Dr.Miuţescu Eftimie - Gastroenterologie

24.Dr.Moldovan Zeno - Chirurgie pediatrică

25.Dr.Morariu Stelian Ioan - Medicina muncii

26. Dr.Nedea Nicolae - Medicină de familie

27.Dr.Negru Dana - Epidemiologie

28.Dr.Olar Dana - Pneumologie

29.Dr.Olariu Codin - Cardiologie

30. Dr.Olariu Teodora - Anestezie şi terapie intensivă

31. Dr.Păiuşan Lucian - Anatomie patologică

32.Prof.Dr.Podea Delia - Psihiatrie

33. Prof.Dr.Pop Alexandru - Ortopedie şi traumatologie

34.Dr.Popa Simona - Medicină nucleară

35. Prof.Dr.Puşchiţă Măria - Medicină internă

36.Dr.Puticiu Monica - Medicină de urgenţă

37.Dr.Radu Gabriela - Medicină sportivă

38.Dr.Şerban Ion - Otorinolaringologie

39.Dr.Soiu Mihai - Ortopedie pediatrică

40.Dr.Stamoran Milivoi - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

41.Dr.Szekely Orban Csaba - Oncologie medicală

42.Dr.Ţăndrău Mircea - Nefrologie

43.Dr.Teodorescu Doina - Neonatologie

44.Dr.Tudorancea Ancuţa - Endocrinologie

45.Dr.Ţurlea Magdalena - Oftalmologie

46.Dr.Vaida Voievod Măria - Reumatologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Floare Vasica

2.   Dr.Vasca Virgil

3.   Dr.Carmen Dehelean

FARMACIŞTI

1. Farm Barbu Daniela

ASISTENŢI MEDICALI/MOAŞE

1.  Pai Mirela

JUDEŢUL ARGEŞ

MEDICI

1.   Dr.Băjan Flavius - Urologie

2.   Dr.Bărbulescu Cristian - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

3.   Dr.Boşneag Mariana - Medicină de familie

4.   Dr.Bucur Ştefania - Oncologie medicală

5.   Dr.Ciopleaşi Moise - Otorinolaringologie

6.   Dr.Copciag Gabriel - Ortopedie şi traumatologie

7.   Dr.Diaconu Emanoil - Oftalmologie

8.   Dr.Dumitrescu Traian - Medicină de laborator

9.   Dr.Enăchescu Mihai - Radiologie-lmagistică medicală

10. Dr.Găvănescu Mihaela - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

11. Dr.Hotăran Crucian - Pediatrie

12. Dr.Irimia Victoria - Psihiatrie

13. Dr.Manu Dan - Medicină legală

14. Dr.Matei Corina - Neonatologie

15. Dr.Matrozi Alexandru - Boli infecţioase

16. Dr.Micu Mioara - Pneumologie

17. Dr.Neacşu Doina - Reumatologie

18. Dr.Olteanu Vasile Cristinel - Chirurgie generală

19. Dr.Pascu Marius   - Medicină de urgenţă

20. Dr.Pătraşcu Viorel - Dermatovenerologie

21 .Dr.Păun Constantin - Anestezie şi terapie intensivă

22. Dr.Petrescu Doina - Medicină sportivă

23. Dr.Stanciu Marian - Neurologie

24. Dr.Tase Adrian Viorel - Cardiologie

25. Dr.Ştefănescu Silviu - Obstetrică-ginecologie

26. Dr.Toma Adriana - Endocrinologie

27. Dr.Vasilescu Sorin - Medicină internă

MEDICI DENTIŞTI

1.  Dr.Boiangiu Petre Valeriu

FARMACIŞTI

1.  Farm. Burnei Ion

JUDEŢUL BACĂU

MEDICI

1.   Dr.Aflorei Angela - Medicina muncii

2.   Dr.Angheluş Aurel - Urologie

3.   Dr.Antohi Marius - Otorinolaringologie

4.   Dr.Bădără Marcel - Medicină legală

5.   Dr.Bora Teofil - Medicină sportivă

6.   Dr.Butucaru Elena - Pediatrie

7.   Dr.Ciobanu Melania - Medicină internă

8.   Dr.Colos Dana - Radiologie-imagistică medicală

9.   Dr.Coman Raluca - Epidemiologie

10. Dr.Costăchel Alexandra - Endocrinologie

11. Dr.Cotârleţ Adrian - Chirurgie generală

12. Dr.Dichiu Carmen - Oftalmologie

13. Dr.Dinu Silviu - Obstetrică-ginecologie

14. Dr.Gavrilă Gabriel - Pneumologie

15. Dr.Indreas Marina - Medicină de laborator

16. Dr.Ionaş Iuliu - Oncologie medicală

17. Dr.Ionescu Milena - Medicină de familie

18. Dr.Lazăr Doina - Neurologie

19. Dr.Lămăşanu Elena - Medicină de urgenţă

20. Dr.Mateiciuc Marius - Anatomie patologică

21. Dr.Mazilu Elena - Reumatologie

22. Dr.Mihalache Luminiţa - Nefrologie

23. Dr.Nafomiţă Doina - Cardiologie

24. Dr.Naforniţă Valerica - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

25. Dr.Neagu Ioan - Ortopedie şi traumatologie

26. Dr.NicoarăVeronica - Psihiatrie

27. Dr.Preda Dinu - Medicină legală

28. Dr.Russu Viorica - Neurochirurgie

29. Dr.Stan Valerica - Boli infecţioase

30.Dr.Stănescu Cristina - Dermatovenerologie

31 .Dr.Tincu Eugen - Anestezie şi terapie intensivă

MEDICI DENTIŞTI

1.  Dr.Taraboi Natasa

FARMACIŞTI

1.  Farm.Cel Mare Lucia

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Direa Iulian

JUDEŢUL BIHOR

MEDICI

1.   Dr.Anton Valentin - Medicină de urgenţă

2.   Conf.Dr.Bako Gabriel - Nefrologie

3.   Dr.Bechtold Edit - Medicină de laborator

4.   Prof.Dr.Bembea Marius - Bioetică

5.   Prof.Dr.Bembea Marius - Genetică medicală

6.   Şef Lucrări Dr.Bitea Zoia - Sănătate publică şi management

7.   Dr.Bocaniciu Marius - Medicină de familie

8.   Prof.Dr.Bumbu Gheorghe - Urologie

9.   Conf.Dr.Burtă Ligia - Hematologie

10. Dr.Cantor Liana - Medicină Sportivă

11. Dr.Cheregi Gavril - Anestezie şi terapie intensivă

12. Dr.Corbu Viorel - Ortopedie şi traumatologie

13. Dr.Crişan Dan Cornel - Otorinolaringologie

14. Dr.Cucu Lucia - Reumatologie

15. Conf.Dr.Drăghici Sonia - Boli infecţioase

16. Dr.Duse Adrian - Chirurgie generală

17. Dr.Grigorescu Daniel - Chirurgie toracică

18. Dr.Kricsfallusi Vasile - Obstetrică-ginecologie

19. Conf.Dr.Magyar Ioan - Farmacologie clinică

20. Conf.Dr.Mihalache Gabriel - Medicină legală

21. Dr.Milian Lucia - Oncologie medicală

22. Conf.Dr.Mohan Dumitru - Neurochirurgie

23. Conf.Dr.Mircea Ioana - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

24. Dr.Paina Gheorghe - Psihiatrie

25. Dr.Popa Corina - Gastroenterologie

26. Dr.Popa Mircea Alexandru - Pneumologie

27.Conf.Dr.Popescu Mircea - Cardiologie

28. Dr.Praja Măria - Pediatrie

29. Dr.Roşea Elena - Anatomie patologică

30. Dr.Roşu Bogdan - Medicină legală

31.Dr.Rujan Mihaela - Oftalmologie

32.Dr.Sabău Monica - Neurologie

33.Dr.Şaupe Mărioara - Endocrinologie

34. Dr.Şuteu Corina - Medicina muncii

35. Dr.Turda Constanţa - Dermatovenerologie

36. Dr.Toc Liana - Radiologie-lmagistică medicală

37.Dr.Uivaroşan Teodora Carmen - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

38.Dr.Urda Ioan Teodor - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

39.Dr.Zvorişteanu Anca - Alergologie şi imunologie clinică

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Tig Ioan

2.   Dr.Puşcaş Genoveva

3.   Dr.Balaj Liana

FARMACIŞTI

1. Farm.Hamza Eugenia

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Busuiog Iuliana

JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD

                                                        

MEDICI

1.   Dr.Buta Liliana - Pediatrie

2.   Dr.Candrea Eva - Diabet zaharat, nutreţuri şi boli metabolice

3.   Dr.Ciobotaru Eligia - Oftalmologie

4.   Dr.Ciovemache Dan - Endocrinologie

5.   Dr.Cocoi Dan - Cardiologie

6.   Dr.Dugeniuc Mihaela - Dermatovenerologie

7.   Dr.Hotiu Carina - Radiologie - imagistică medicală

8.   Dr.Hriscu Cristea Costel - Medicina muncii

9.   Dr.IlieşDan - Psihiatrie

10.Dr.Măgheruşan Tasia - Boli infecţioase

11. Dr.Munteanu Elena - Medicină internă

12.Dr.Orza Gavrilă - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

13.Dr.Piciu Monica - Medicină sportivă

14.Dr.Ponoran Vasile  - Neurologie

15.Dr.Puiu Comeliu - Medicină de familie

16.Dr.Rebeleanu Codrin - Medicină legală

17.Dr.Resteman Etelca - Pneumologie

18.Dr.Rus Ovidiu - Medicina de urgenţă

19. Dr.Someşan Dumitru - Ortopedie şi traumatologie

20. Dr.Suciu Elena - Oncologie medicală

21.Dr.Suciu Gheorghe - Chirurgie generală

22.Dr.Ştefănescu Dan - Urologie

23. Dr.Tanca Aurelia - Neonatologie

24.Dr.Vasiluţ Porfirie - Obstetrică-ginecologie

25.Dr.Vulcu Ioana - Otorinolaringologie

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Rusu Măria

FARMACIŞTI

1.  Farm.Vasile Ionel

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Bălan Rodica

JUDEŢUL BOTOŞANI

MEDICI

1.  Dr.Airimiţoaie Măria - Pediatrie

2. Dr.Andronicescu Măria   - Hematologie

3. Dr.Apetroaie Cristina - Otorinolaringologie

4. Dr.Aursulesei Mihaela - Reumatologie

5. Dr.Bantea Odana - Geriatrie şi gerontologie

6.  Dr.Bucşă Doina - Igienă

7.  Dr.Căliman Codru Doru Nicolae - Radiologie-imagistică medicală

8.  Dr.Chihaia Ecaterina - Epidemiologie

9. Dr.Ciobanu Victor - Neurologie

10.  Dr.Ciortea Manuela - Alergologie şi imunologie clinică

11.  Dr.Cojocaru Tereza - Oncologie medicală

12.  Dr.Darie Doina - Medicină de familie

13.  Dr.Gheorghiţă Anuţa - Dermatovenerologie

14.  Dr.Grigore Ioan - Neurologie pediatrică

15. Dr.Hamburda Mihail - Chirurgie generală

16.  Dr.Holenciuc Genoveva - Medicină sportivă

17. Dr.Holonca Nicolae - Chirurgie pediatrică

18.  Dr.Ilişescu Rodica - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

19.  Dr.Iosub Doinita - Nefrologie

20.  Dr.Isailă Alexandrina - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

21.  Dr.Isailă Vasile - Medicină legală

22. Dr.Jijie Laura - Psihiatrie pediatrică

23. Dr.Malancea Radu - Ortopedie şi traumatologie

24. Dr.Matei Ilie - Anestezie şi terapie intensivă

25. Dr.Matei Măria - Cardiologie

26. Dr.Murvai Mirela - Pneumologie

27.  Dr.Niculiţă Ilie - Urologie

28. Dr.Onofrei Corina - Boli Infecţioase

29.  Dr.Petrescu Ioan - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

30.  Dr.Pîrvu Anton - Medicină internă

31.  Dr.Prăjinariu Eugen - Neonatologie

32. Dr.Radu Dan - Endocrinologie

33.  Dr.Rădăuceanu Petre - Medicină de urgenţă

34.  Dr.Roşca Crenguţa - Medicina muncii

35. Dr.Sârbu Dorina - Oftalmologie

36. Dr.Szente Ladislau - Obstetrică-ginecologie

37.  Dr.Tănase Teodor - Anatomie patologică

38.  Dr.Ţăran Andrei - Gastroenterologie

39.  Dr.Vasilică Eugen - Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă

40. Dr.Vlad Nicolae - Psihiatrie

41. Dr.Zbârnea Liliana - Medicină de laborator

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Borhan Iuliana Manuela

2.   Dr.Holonca Carmen

FARMACIŞTI

1.  Farm.Cazacu Maricica

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Manciu Gabriela

JUDEŢUL BRAŞOV

MEDICI

1.   Dr.Agache Ioana - Alergologie şi imunologie clinică

2.   Dr.Albotă Adrian - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

3.   Dr.Barabas Bârna - Medicină legală

4.   Dr.Branişte Simona - Medicina Muncii

5.   Dr.Burducea Antoniu - Cardiologie

6.   Prof.Dr.Burtea Victoria - Psihiatrie

7.   Dr.Ciobanu Traian Doru - Pneumologie

8.   Şef Lucrări Dr.Cârstea Constantin - Medicină de familie

9.   Conf.Dr.Codarcea Dorin - Otorinolaringologie

10. Dr.Coltescu Gabriel - Chirurgie toracică

11. Dr.Gheorghiţă Emanoil - Hematologie

12. Dr.Gogonea Dan - Obstetrică-ginecologie

13. Dr.Grigorescu Ovidiu Dan - Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă

14. Dr.Hriscu Octavian - Boli infecţioase

15. Dr.Istrati Leon - Chirurgie maxilo-facială

16. Dr.Macavei Radu - Nefrologie

17. Dr.Minea Dan - Neurologie

18. Dr.Mircea Radu - Neurochirurgie

19. Dr.Mirea Gavrilă - Endocrinologie

20. Dr.Moldovean Elena - Medicină sportivă

21. Dr.Moraru Adrian - Gastroenterologie

22. Dr.Năstase Valentin - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

23. Prof.Dr.Neculoiu Marius - Urologie

24. Conf.Dr.Nedelcu Laurenţiu - Medicina internă

25. Dr.Niţu Luminiţa - Medicină sportivă

26. Prof.Dr.Oanţă Alexandru - Dermatovenerologie

27. Dr.Proka Reka - Medicină de urgenţă

28. Dr.Roman Liliana - Oncologie medicală

29. Dr.Rujan Constantin - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

30. Dr.Soare Radu Cătălin - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

31. Dr.Soare Radu Cătălin - Chirurgie vasculară

32.Prof.Dr.Samota Iosif - Ortopedie şi traumatologie

33. Dr.Taflan Lucia - Radioterapie

34.Prof.Dr.Tecău Marius - Anestezie şi terapie intensivă

35.Prof.Dr.Vasile Cristina - Oftalmologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Hohota Mariana

2.   Dr.Lazăr Lucia

3.   Dr.Vasarhelyi Moise

FARMACIŞTI

1.  Farm.Botezatu Măria

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Dinu Eleonora Antoaneta

JUDEŢUL BRĂILA

MEDICI

1.   Dr.Boală Ana - Expertiză medicală a capacităţii de muncă

2.   Dr.Ceteraş Gheorghe - Ortopedie şi traumatologie

3.   Dr.Ceteraş Ştefana - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

4.   Dr.Coltofeanu Adrian - Obstetrică-ginecologie

5.   Dr.Costea Virgil - Pediatrie

6.   Dr.Cristei Dorica - Reumatologie

7.   Dr.Dobre Mihai - Radiologie-imagistică medicală

8.   Dr.Dobrescu Tiberiu - Psihiatrie

9.   Dr.Gârleanu Liliana - Oftalmologie

10. Dr.Giovani Marian - Hematologie

11. Dr.Grecu Anatoli - Urologie

12. Dr.Grecu Ileana - Boli infecţioase

13. Dr.Ilie Gina - Medicină legală

14. Dr.Ilieş Carmen - Medicină sportivă

15.Dr.Ioan Florin - Chirurgie şi ortopedie pediatrică

16.Dr.Ivan Paula - Otorinolaringologie

17.Dr.Manolescu Irina - Oncologie medicală

18. Dr.Mihăilescu Ştefan - Medicină internă

19.Dr.Militaru Angela - Endocrinologie

20.Dr.Minescu Aurelia - Diabet zazarat, nutriţie şi boli metabolice

21.Dr.Minescu Bogdan - Cardiologie

22.Dr.Perianu Octavian - Neurologie

23.Dr.Pintea Constanţa - Medicina muncii

24.Dr.Polatos Nicolae - Chirurgie generală

25.Dr.Popa Ştefan - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

26.Dr.Râşnoveanu Delia - Epidemiologie

27. Dr.Sălcudean Mioara - Anestezie şi terapie intensivă

28.Dr.Scutaru Lucica - Sănătate publică şi management

29.Dr.Şerban Iuliana - Dermatovenerologie

30.Dr.Talanca Corneliu - Gastroenterologie

31 Dr.Tite Dorina - Medicină de familie

32.Dr.Vărzaru Victoria - Medicină de laborator

MEDICI DENTIŞTI

1.  Dr.Sibiescu Aurelia

FARMACIŞTI

1.  Farm Constantinoiu Profira

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Muth Gina Irina

JUDEŢUL BUZĂU

MEDICI

1.   Dr.Albu Adriana - Medicină de laborator

2.   Dr.Albu Măria - Radiologie - imagistică medicală

3.   Dr.Anastasiu Marius Nicolae - Chirurgie generală

4.   Dr.Ciurea Adriana - Medicină de familie

5.   Dr.Constantinescu Mircea Alexandru - cardiologie

6.   Dr.Constantinescu Silviana - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

7.   Dr.Craiu Rodica - Oftalmologie

8.   Dr.Dima Adrian - Pediatrie

9.   Dr.Dinu Luminiţa - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

10.Dr.Dragomir Silviana - Dermatovenerologie

11.Dr.Dragu Magdalena - Medicină legală

12.Dr.Ioniţă Victor - Anestezie şi terapie intensivă

13.Dr.Manole Stelian - Otorinolaringologie

14.Dr.Merticariu Cristina - Boli infecţioase

15.Dr.Neacşu Dorin - Obstetrică-ginecologie

16.Dr.Neagu Laurenţiu - Medicină internă

17.Dr.Paraschiv Stanciu Cameluş - Ortopedie şi traumatologie

18. Dr.Pătraşcu Mircea - Medicină sportivă

19.Dr.Piticaş Gheorghe - Neurologie

20. Dr.Roznovieţchi Denisa Victoria - Pneumologie

21.Dr.Ştefănescu Mihai Tudorel - Urologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Ciurea Ioan

2.   Dr.Niţă Viorica

3.   Dr.Radu Doina

FARMACIŞTI

1.  Farm. Simache Jeni

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Gheorghiu Liliana

JUDEŢUL CARAS - SEVERIN

MEDICI

1.   Dr. Apahideanu Octavian - Obstetrică-ginecologie

2.   Dr.Babics Zoltan - Neonatologie

3.   Dr.Bengulescu Melania - Oncologie medicală

4.   Dr.Brânzan Florina - Boli infecţioase

5.   Dr.Brizu Ioan - Medicina muncii

6.   Dr.Buru Ileana - Anestezie şi terapie intensivă

7.   Dr.Cheregi Gelu - Otorinolaringologie

8.   Dr.Chirculescu Eugen - Psihiatrie

9.   Dr.Codoşpan Elisabeta - Nefrologie

10.Dr.Cotelici Măria - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

11.Dr.Culda Liviu - Medicină internă

12.Dr.Mateuţ Marius - Anatomie patologică

13.Dr.Măgureanu Adrian - Medicină de urgenţă

14.Dr.Mănescu Dana - Psihiatrie pediatrică

15.Dr.Miloş Martin - Ortopedie şi traumatologie

16.Dr.Modor Adriana - Endocrinologie

17.Dr.Muşat Diana - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

18.Dr.Nandriş Ioan - Neurologie

19.Dr.Paraschiv Aurelia - Dermatovenerologie

20.Dr.Popovici Daniel - Medicină de familie

21.Dr.Preda Nicolae - Cardiologie

22.Dr.Quint Felicia - Oftalmologie

23.Dr.Racz Marinela - Hematologie

24.Dr.Râza Erika - Pediatrie

25. Dr.Roşoagă Victoria - Radiologie - imagistică medicală

26.Dr.Secăşan Dumitru - Pneumologie

27.Dr.Secăşan Iosif - Urologie

28. Dr.Sisac Doru - Medicină de laborator

29. Dr.Soran Gavril - Chirurgie generală

30.Dr.Şerbescu Ioan - Medicină sportivă

31. Dr.Toc Marius - Medicină legală

32.Dr.Ungur Ioan - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

MEDICI DENTIŞTI

1.  Dr.Soran Ligia

FARMACIŞTI

1.  Farm. Boşcu Cornelia

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Iovanovici Măria

 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

MEDICI

1.   Dr.Badea Sever - Dermatovenerologie

2.   Dr.Becherescu Iolanda - Radiologie - imagistică medicală

3.   Dr.Botan Gheorghe - Nefrologie

4.   Dr.Catrangiu Floarea - Cardiologie

5.   Dr.Coriu Adrian - Oncologie medicală

6.   Dr.Enea Lucian - Medicină legală

7.   Dr.Enescu Liliana - Psihiatrie

8.   Dr.Farkas Lucica - Anestezie şi terapie intensivă

9.   Dr.Florescu Simona - Anatomie patologică

10.Dr.Gândea Pariscu - Oftalmologie

11.Dr.Gheorghe Paula - Otorinolaringologie

12.Dr.Giurcă Cristian - Ortopedie şi traumatologie

13.Dr.Ioniţă Laurian - Obstetrică-ginecologie

14.Dr.Miron Alexandru - Medicină legală

15.Dr.Miron Minodora - Pediatrie

16.Dr.Olteanu Doina - Medicină de familie

17.Dr.Pahomeanu Mihai - Chirurgie generală

18.Dr.Ştefan Septimia - medicină internă

19.Dr.Stoiculescu Teodor - Neurologie

20.Dr.Truică Camelia - Epidemiologie

21.Dr.Verinceanu Camelia - Geriatrie şi gerontologie

22.Dr.Verinceanu Liviu - Pneumologie

MEDICI DENTIŞTI

1.  Dr.Dinescu Ioan

FARMACIŞTI

1. Farm.Gheorghe Florica

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Stanciu Victoria

JUDEŢUL CLUJ

MEDICI

1.   Conf.Dr.Albu Silviu - Otorinolaringologie

2.   Şef Lucrări Dr.Andrieş Gabriel Laurenţiu  - Medicină nucleară

3.   Prof.Dr. Benga Ileana - Neurologie pediatrică

4.   Prof.Dr.Căpâlneanu Radu - Cardiologie

5.   Conf.Dr. Câmpian   Radu Septimiu   - Chirurgie orală şi maxilo-facială

6.   Prof.Dr. Ciuce Constantin   - Chirurgie generală

7.   Conf.Dr. Ciuleanu Tudor Eliade   - Oncologie medicală

8.   Dr. Colhon Marius Dan Ioan   - Medicină de laborator

9.   Conf.Dr. Coman Ioan   - Urologie

10.Dr.Coroianu Septimiu   - Medicina de urgenţă

11. Prof.Dr. Coşgărea Rodica Măria   - Dermatovenerologie

12. Prof.Dr. Covalcic Mihai Andrei   - Radiologie - imagistică medicală

13.Prof.Dr.Drăghici Anton - Gastroenterologie

14.Prof.Dr. Dumbravă Perju Lăcrămioara  - Neurologie

15. Conf.Dr. Dumitraşcu Diana Mihaela   - Alergologie şi imunologie clinică

16.Prof.Dr.Duncea Alina Ileana Măria  - Endocrinologie

17.Conf.Dr.Stefan Ioan Florian - Neurochirurgie

18. Prof.Dr. Fodoreanu Liana Gabriela  - Psihiatrie

19. Prof.Dr. Gherman Mirela Măria   - Nefrologie

20. Prof.Dr.Ghidrai Olimpia   - Geriatrie şi gerontologie

21. Prof.Dr.Georgescu Alexandru Valentin   - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

22. Dr.Mazilu Mirela - Medicină sportivă

23. Şef Lucrări Dr. Mitre Călin Iosif  - Anestezie şi terapie intensivă

24. Prof.Dr.Miu Nicolae - Pediatrie

25.Prof.Dr.Părăian Ioan   - Chirurgie pediatrică

26.Conf.Dr.Oargă Paraschiva Marilena   - Medicina muncii

27. Prof.Dr.Pascu Oliviu - Medicină internă

28.Dr.Petrescu Magdalena Măria   - Anatomie patologică

29.Dr.Pop Cornel   - Medicină de familie

30. Conf.Dr.Pop Monica Carmen   - Pneumologie

31 .Prof.Dr.Pop Liviu Vladimir  - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

32. Prof.Dr.Popescu Antoniea Popescu - Neonatologie

33.Conf.Dr.Scridon Traian Gabriel   - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

34.Prof.Dr.Stamatian Vasile Florin   - Obstetrică - ginecologie

35.Conf.Dr.Stan Cristina   - Oftalmologie

36. Prof.Dr.Tatulescu Doina Florina   - Boli infecţioase

37.Conf.Dr.Tomoaia Gheorghe  - Ortopedie şi traumatologie

38. Dr.Vartic Marius   - Medicină legală

39.Conf.Dr.Veresiu Andrei Ioan   - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

MEDICI DENTIŞTI

1.   Conf.Dr.Câmpean Radu

2.   Dr.Negruţiu Mircea

3.   Dr.Poruţiu Letiţia

4.   Conf.Dr.Şerbănescu Alin

FARMACIŞTI

1.  Farm. Iacob Speranţa

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Milas Măria

JUDEŢUL CONSTANTA

                                                                                    

MEDICI

1.   Dr.Adam Tatiana - Hematologie

2.   Dr. Asan Rucni - Anestezie şi terapie intensivă

3.   Prof.Dr.Aşchie Mariana - Anatomie patologică

4.   Dr.Bordeianu Ion - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

5.   Dr.Botez Ştefan - Medicină legală

6.   Dr.Braga Gabriela - Medicina muncii

7.   Prof.Dr.Braga Victoria - Medicină de laborator

8.   Dr.Bucur Teodora - Neonatologie

9.   Dr. Burşova Mihaela - Geriatrie şi gerontologie

10.Dr.Cambrea Marius Ion - Medicină nucleară

11.Dr.Catrinoiu Doina - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

12.Şef Lucrări Dr.Ciobotaru Camelia - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

13.Prof.Dr.Circo Eduard - Endocrinologie

14.Conf.Dr.Comşă Gheorghe Ionel - Otorinolaringologie

15.Conf.Dr.Craiu Elvira - Cardiologie

16.Dr.Damaschin Floarea - Igienă

17. Dr.Davidescu Horia Bogdan - Neurochirurgie

18. Dr.Dinisov Mihaela - Epidemiologie

19.Prof.Dr. Friedmann Carol - Psihiatrie

20.Dr.Goleşteanu Gina - Psihiatrie pediatrică

21. Şef Lucrări Dr.Hâncu Anca - Neurologie

22. Şef Lucrări Dr.Iliescu Dan Marcel - Medicină sportivă

23. Dr.Ionaşcu Petru - Medicină sportivă

24.Dr.Jinga Lazăr Doina - Medicină de familie

25.Dr.Lazăr Monica - Radioterapie

26.Prof.Dr.Lupescu Vasile - Ortopedie şi traumatologie

27. Dr.Maftei Gigei - Oftalmologie

28. Dr.Mătărângă Mihaela - Neurologie pediatrică

29. Dr.Nicola Gheorghe - Dermatovenerologie

30.Conf.Dr.Niculae Ion - Chirurgie orală şi maxilo-facială

31.Dr.Niculescu Zizi - medicină internă

32.Şef lucrări Dr.Onciu Mihai - Medicină legală

33.Dr.Pop Viorel Liviu - Chirurgie vasculară

34.Dr.Popescu Anca - Genetică medicală

35.Dr.Popescu Steliana - Radiologie - imagistică medicală

36.Conf.Dr. Rugină Sorin - Boli infecţioase

37.Prof.Dr.Sârbu Vasile - Chirurgie generală

38. Dr.Soescu Sorina - Sănătate publică şi management

39.Prof.Dr.Stroia Valeria - Pediatrie

40.Conf.Dr.Tica Constantin - Chirurgie pediatrică

41.Conf.Dr.Tica Constantin - Ortopedie pediatrică

42.Conf.Dr.Tica Vlad Iustin - Obstetrică-ginecologie

43.Prof.Dr.Tode Viorel - Urologie

44.Dr.Toldişan Dan - Chirurgie toracică

45.Dr.Tudoran Rodica Olimpia - Medicină de urgenţă

46.Dr.Tuţă Liliana - Nefrologie

47.Dr.Vasilescu Radu - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

48. Dr.Vişinescu Dan Călin - Oncologie medicală

49.Prof.Dr.Voinea Florea - Gastroenterologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Prof.Dr. Amariei Comeliu

2.   Dr.AvramAnca

3.   Dr.Totolici Dragoş

FARMACIŞTI

1.  Farm.Mitrea Luminiţa

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Băluşescu Mari - Larisa

JUDEŢUL COVASNA

MEDICI

1.   Dr.Albert Eva - Otorinolaringologie

2.   Dr.Albert Ildiko - Oftalmologie

3.   Dr.Albert Istvan - Cardiologie

4.   Dr.Barbu Carmen - Medicină legală

5.   Dr.Bartok Ştefan - Hematologie

6.   Dr.Bencze Sarolta - Medicină sportivă

7.   Dr.Biro Eva   - Medicină de urgenţă

8.   Dr.Biro Gabor - Neurologie

9.   Dr.Biro Istvan - Psihiatrie

10.Dr.Blenyesi Olga - Anestezie şi terapie intensivă

11.Dr.Bojin Silvia - Reumatologie

12.Dr.Brînduşoiu Simona - Medicina muncii

13. Dr.Creţu Adrian - Medicină legală

14. Dr.Erdelyi Istvan - Chirurgie generală

15.Dr.Halmagyi Ildiko - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

16.Dr.Imreh Laszlo - Sănătate publică şi management

17.Dr.Ivacson Zsofia - Nefrologie

18. Dr.Kelemen Andrei - Obstetrică - ginecologie

19. Dr.Kovats Ştefan - Boli infecţioase

20.Dr.Mild Edit - Dermatovenerologie

21.Dr.PapucOctavian - Gastroenterologie

22.Dr.Para Janos - Medicină de familie

23. Dr.Peter Margareta - Pediatrie

24.Dr.Roşu Matyas - Radiologie - imagistică medicală

25.Dr.Sipos Andras - Pneumologie

26.Dr.Strîmbu Cerasela - Oncologie medicală

27.Dr.Szanto Ana Măria - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

28. Dr.Szmolka Istvan - Ortopedie şi traumatologie

29. Dr.Vajna Zsombor - Medicină de laborator

30. Dr.Varga Emilia - Endocrinologie

31. Dr.Vitos Attila - Urologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Lorincz Ionela Măria

2.   Dr.Lukacs Andrei

FARMACIŞTI

1. Farm.Kovacs Sandor

JUDEŢUL DÂMBOVITA

                                                                                                         

MEDICI

1.   Dr.Bădescu Melania-Iulia - Pneumologie

2.   Dr.Comeci Cristian - Urologie

3.   Dr.Dincă Măria - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

4.   Dr.Dumitrescu Mihail - Medicină internă

5.   Dr.Dumitrescu Ileana - Medicină de familie

6.   Dr.Firoiu Elena - Oncologie medicală

7.   Dr.Gagiu Remus - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

8.   Dr.Ghenu Adrian - Nefrologie

9.   Dr.Grapă Ştefan - Neurologie

10. Dr.Jantes Bogdan - Reumatologie

11. Dr.Lambrache Camelia

12.Dr.Lenkiewicz Lucia - Neuropsihiatrie infantilă

13.Dr.Minulescu Radu - Chirurgie şi ortopedie infantilă

14.Dr.Mirescu Nicolae - Medicină legală

15.Dr.Mîndrilă Nicolae - Medicină de urgenţă

16.Dr.Munteanu Mara - Endocrinologie

17.Dr.Nicolae Măria - Neonatologie

18.Dr.Oprescu Măria - Oftalmologie

19. Dr.Paraschiv Marcel - Boli infecţioase

20. Dr.Petraşcu Elena - Pneumologie

21.Dr.Petrescu Radu - Anestezie şi terapie intensivă

22.Dr.PetrescuZănica - Gastroenterologie

23. Dr.Pohoaţă Daniel - Dermatovenerologie

24.Dr.Pop Rodica - Radiologie - imagistică medicală

25.Dr.Popescu Jean - Chirurgie generală

26.Dr.Popescu Gabriela - Medicină şcolară

27.Dr.Popescu Marta - Pediatrie

28. Dr.Puianu Aurel - Chirurgie toracică

29. Dr.Roşu Carmen Letiţia - Otorinolaringologie

30. Dr.Ştefan Doina - Boli infecţioase

31. Dr.Tăbârcă Narcisa - Medicină de laborator

32.Dr.Toma Ioana - Alergologie şi imunologie clinică

33.Dr.Trandafir Dorel - Psihiatrie

34.Dr.Vlădoianu Mircea - Cardiologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr. Badea Radu Şerban

2.   Dr.Cucerencu Măria

3.   Dr.Ştirbescu Alexandru

FARMACIŞTI

1.  Dr.Bate Carmen Mihaela

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Iugulescu Georgiana

JUDEŢUL DOLJ

MEDICI

1.   Prof.Dr.Bădulescu Florinei - Oncologie medicală

2.   Dr.Beţiu George - Medicină de familie

3.  Prof.Dr.Bistriceanu Marian - Endocrinologie

4.  Prof.Dr.Bondari Andrei - Radiologie - imagistică medicală

5.  Dr.Bran Sevastiana - Hematologie

6.  Prof.Dr.Bulucea Dumitru - Pediatrie

7.   Dr.Cameniţă Alexandru - Neurochirurgie

8.   Prof.Dr.Ciurea Paulina - Reumatologie

9.     Conf.Dr.Cotulbea Romeo - Chirurgie toracică

10.   Prof.Dr.Cupşa Augustin - Boli infecţioase

11.  Conf.Dr.Dincă Mihaela - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

12.  Dr.DiţăVeronica - Radioterapie

13.  Prof.Dr.Găman Gabriel - Hematologie

14. Prof.Dr.Georgescu Marius - Medicină internă

15. Prof.Dr.Ghelase Fane - Chirurgie generală

16. Conf.Dr.Grecu Dan - Ortopedie şi traumatologie

17. Prof.Dr.Ignat Floarea - Oftalmologie

18. Prof.Dr.Ionescu Dan Dominic - Cardiologie

19.  Prof.Dr.Ioniţă Elena - Otorinolaringologie

20. Prof.Dr.Manolescu Mirela - Medicină de laborator

21.  Prof.Dr.Mota Eugen - Nefrologie

22.  Prof.Dr. Nemeş Răducu - Medicină de urgenţă

23.  Conf.Dr.Niţu Mimi - Pneumologie

24.  Conf.Dr.Pârvănescu Horia - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

25. Prof.Dr.Popescu Florica - Farmacologie clinică

26. Conf.Dr.Popescu Roxana - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

27.  Prof.Dr.Purcaru Florea - Anestezie şi terapie intensivă

28. Prof.Dr.Raca Nicolae - Obstetrică - ginecologie

29. Prof.Dr.Sabetay Corneliu - Chirurgie şi ortopedie pediatrică

30. Prof.Dr.Sbarcea Valeriu - Gastroenterologie

31. Dr.Serba Ion - Medicină sportivă

32.  Prof.Dr.Surpăţeanu Mihai - Chirurgie orală şi maxilo-facială.

33.  Prof.Dr.Tolea Ion - Dermatovenerologie

34.  Prof.Dr.Toma Ion - Medicina Muncii

35. Conf.Dr.Tomescu Paul - Urologie

36.  Prof.Dr.UdriştoiuTudor - Psihiatrie

37.  Dr.Vasilescu Mirela - Medicină sportivă

38. Dr.Voiculescu Mihaela - Alergologie şi imunologie clinică

39.  Prof.Dr.Zaharia Bogdan - Anatomie patologică

40. Prof.Dr.Zaharia Cornelia - Neurologie

41.  Conf.Dr.Zăvoi Roxana - Medicină legală

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Aninoiu Daniel

FARMACIŞTI

1.  Farm.Călin Elena

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Ionescu Ileana

JUDEŢUL GALAŢI

MEDICI

1.   Dr.Arbune Manuela - Boli infecţioase

2.   Prof.Dr.Bacalbaşa Nicolae - Anestezie şi terapie intensivă

3.   Dr.Bacalbaşa Roxanda  - Urologie

4.   Dr.Bugeag Gheorghe - Medicină nucleară

5.   Dr.Bucatanschi Mihaela - Obstetrică-ginecologie

6.   Dr.Chişcăneanu Daniela Luminiţa - Oftalmologie

7.   Dr.Cotoranu Dan Victor - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

8.   Prof.Dr.Cristea Dumitru - Otorinolaringologie

9.   Dr.Debita Mihaela - Epidemiologie

10.Dr.Dragomir Daniela Mariana - Medicină de familie

11.Dr.Draşoveanu Virgil - Psihiatrie

12.Dr.Duţoiu Honoriu - Neurologie

13. Dr.Galiaţatos Emilia - Medicină de laborator

14. Dr.Gogulescu Nicolae - Ortopedie şi traumatologie

15.Dr.Hanţă Suzana - Radiologie - imagistică medicală

16.Dr.Huţanu Marius - Endocrinologie

17.Conf.Dr.Ierima Alexandru - Alergologie şi imunologie clinică

18.Prof.Dr.Maftei Octavian - Chirurgie generală

19. Dr.Mihalache Cornel - Neurochirurgie

20.Dr.Mitrea Geta - Neonatologie

21.Dr.Moraru Sorin - Anatomie Patologică

22. Dr.Moraru Sorin - Medicină legală

23.Dr.Moroşanu Magdalena - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

24. Prof.Dr.Nechita Aurel - Pediatrie

25. Dr.Nechita Eugenia - Cardiologie

26.Dr.Polinschi Mihai - Medicină de urgenţă

27.Dr.Roşea Lucreţia - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

28.Dr.Roşea Tudor - Medicină internă

29.Dr.Stan George Ginel - Medicina muncii

30.Dr.Tatu Alin Alexandru - Dermatovenerologie

31.Dr.Tănase Marilena - Pneumologie

32.Dr.Troacă Mihail - Medicină sportivă

33. Dr.Vasile Rodica - Oncologie medicală

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Băluţescu Radu

2.   Dr.Ciocănaru Romeo

3.   Dr.Ionescu Afrodita

4.   Dr.Marcu Carmen

5.   Dr.Moise Mihaela

6.   Dr.Nicolau Mircea

7.   Dr.Popa Lucia

FARMACIŞTI

1. Farm.Marcu Eugen

JUDEŢUL GIURGIU

MEDICI

1.   Dr.Albu Daniela - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

2.   Dr.Andreescu Irina - Boli infecţioase

3.   Dr.Bene Elisabeta - Pediatrie

4.   Dr.Boţocan Valerian - Medicină internă

5.   Dr.Cârjaliu Mircea - Igienă

6.   Dr.Câlnicean Elena - Neurologie

7.   Dr.Chiosea Alina - Dermatovenerologie

8.   Dr.Chiriac Adriana - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

9.   Dr.Cociu Mihai - Oftalmologie

10.Dr.Creţulescu Mariana - Endocrinologie

11.Dr.Dinu Nicolae - Chirurgie generală

12.Dr.Dorobanţu Georgeta - Pneumologie

13.Dr.Gandabescu Ion - Anatomie patologică

14.Dr.Marin Ketty - Cardiologie

15.Dr.Matefi Felicia - Medicină de laborator

16.Dr.Micu Sorel - Medicină de urgenţă

17. Dr.Neacşu Eugenia - Medicină de familie

18. Dr.Neaţă Daniel - Ortopedie şi traumatologie

19. Dr.Onisim Florin - Oncologie medicală

20. Dr.Păun Mihai - Radiologie - imagistică medicală

21 .Dr.Pick Ladislau - Anestezie şi terapie intensivă

22.Dr.Pinciu Dan - Medicină legală

23.Dr.Popescu - Guinea Gelu - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

24. Dr.Pricop Ioana - Psihiatrie pediatrică

25.Dr.Stoica Baziliu - Obstetrică - ginecologie

26.Dr.Ştefănescu Silviu - Psihiatrie

27.Dr.Toma Gabriela - Otorinolaringologie

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Mitroi Mariana

FARMACIŞTI

1. Farm.Păun Elena

JUDEŢUL GORJ

MEDICI

1.   Dr.Bălăşoiu Vasile - Urologie

2.   Dr.Băleanu Ana - Geriatrie şi gerontologie

3.   Dr.Beldean Elena Claudia - Medicină legală

4.   Dr.Butulescu Dumitru - Pediatrie

5.   Dr.Cheznoiu Florentina - Anatomie patologică

6.   Dr.Dascăl Ion - Ortopedie şi traumatologie

7.   Dr.Dogariu Ioan - Neurologie

8.   Dr.Găvănescu Mariana - Oncologie medicală

9.   Dr.Geamănu Constantin -   Medicină sportivă

10.Dr.Gheorghiţoiu Ion - Gastroenterologie

11.Dr.Ionescu Vasilica - Boli infecţioase

12.Dr.Mălăescu Ion - Cardiologie

13. Dr.Mergea Florin - Chirurgie generală

14.Dr.Mergea Victoria - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

15.Dr.Mitrulescu Păişeanu Ioana - Radiologie - imagistică medicală

16.Dr.Novac Luminiţa - Dermatovenerologi

17.Dr.Pălivan Constantin - Anestezie şi terapie intensivă

18. Dr.Pătrăşcoiu Dumitru - Obstetrică - ginecologie

19. Dr.Pătrăşcoiu Gabriela - Psihiatrie

20. Dr.Perciun Emilia - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

21.Dr.Pîrcălăboiu Lucreţia - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

22.Dr.Popescu Costinel - Epidemiologie

23. Dr.Popescu C.Măria - Pneumologie

24. Dr.Prejbeanu Jana Ileana - Medicină de urgenţă

25. Dr.Rîcă Ioana - Endocrinologie

26. Dr.Roman Bărbuţi Ileana - Neonatologie

27.Dr.Stanciu Gheorghe - Otorinolaringologie

28. Dr.Stăniloiu Virgil Sorin - Chirurgie pediatrică

29.Dr.Stăniloiu Virgil Sorin - Ortopedie pediatrică

30. Dr.Şomănescu Elena - Medicină de familie

31. Dr.Trocan Olimpia - Medicina muncii

32.Dr.Udriştoiu Aurelian - Medicină de laborator

33. Dr.Vînă Dumitraşcu Speranţa - Sănătate publică şi management

34.Dr.Vodislav Dana - Oftalmologie

MEDICI DENTIŞTI

1.  Dr.Stăniloiu Mihail

FARMACIŞTI

1.  Farm.Dumitrescu Ileana Alecsandrina

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Udriştioiu Adriana

JUDEŢUL HARGHITA

MEDICI

1.   Dr.Amza Valentin - Geriatrie şi gerontologie

2.   Dr.Arros Levente - Obstetrică - ginecologie

3.   Aszalos Albert - Boli infecţioase

4.   Dr.Berecz Ludwig Dieter - Gastroenterologie

5.   Dr.Biro Denes Joszef - Medicină de familie

6.   Dr.Borşa Ştefan - Alergologie şi imunologie clinică

7.   Dr.Borşa Ştefan - Dermatovenerologie

8.   Dr.Bustya Attila - Chirurgie plastică şi reparatorie

9.   Dr.Csiki Csongor - Hematologie

10.Dr.Csiki Csongor - Oncologie medicală

11 .Dr.Elteto Csaba - Sănătate publică şi management

12.Dr.Elteto Csaba - Igienă

13.Dr.Eross Măria - Reumatologie

14.Dr.Feher Istvan - Anatomie patologică

15.Dr.FustozsZsuzsanna - Medicina muncii

16.Dr.Gagyi Lidia - Pneumologie

17.Dr.Galffy Csilla - Nefrologie

18.Dr.Jeszenszky Ferenc - Cardiologie

19.Dr.Kraft Zsolt - Chirurgie şi ortopedie pediatrică

20.Dr.Kraft Zsolt - Ortopedie şi traumatologie

21.Dr.Koppandi Magdolna - Neurologie

22.Dr.Lorinczi Csaba - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

23.Dr.Magyarosi Julianna - Explorări funcţionale

24.Dr.Mark Imre - Radiologie - imagistică medicală

25. Dr.Mihaly Levente - Medicină sportivă

26. Dr.Nagy Levente - Medicină de familie

27.Dr.Parfeni Ovidiu - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

28.Dr.Piros Gheorghe Adam - Endocrinologie

29.Dr.Porhaszka Rad Ibolya - Oftalmologie

30. Dr.Prodan Valentina - Microbiologie

31.Dr.Reman Istvan - Medicină legală

32.Dr.Rend Dezso - Chirurgie generală

33.Dr.Szentannai Denes - Otorinolaringologie

34. Dr.Sîngeorzan Dorin - Urologie

35. Dr.Toth Attila - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

36. Dr.Ţăran Ioan - Medicină internă

37.Dr.Varga Peter - Anestezie şi terapie intensivă

38.Dr.Vargancsik Margit - Pediatrie

39.Dr.Vass Elod - Sănătatea mediului ambiant

40.Dr.Veress Adalbert - Psihiatrie

41.Dr.Veress Eva - Epidemiologie

42.Dr.Vogel Katalin - Hematologie

43.Dr.Vogel Katalin - Medicină de laborator

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Fulop Laszlo

2.   Dr.Keszeg Ioan

FARMACIŞTI

1.  Farm Vuap Sofia Rozalia

JUDEŢUL HUNEDOARA

MEDICI

1.   Dr.Armean Elena - Medicina muncii

2.   Dr.Artean Marcela - Boli infecţioase

3.   Dr.Avram Rodica - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

4.   Dr.Badea Octavian - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

5.   Dr.Basarab Gheorghe - Cardiologie

6.   Dr.Băcilă Traian - Pediatrie

7.   Dr.Belu Constantin - Gastroenterologie

8.   Dr.Botescu Adrian - Anatomie patologică

9.   Dr.Brânda Ioan - Ortopedie şi traumatologie

10.Dr.Bucşe Narcisa - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

11. Dr.Cordea Traian - Psihiatrie

12.Dr.Cordea Valerica - Medicină de familie

13.Dr.Ghergan Alexandrina - Alergologie şi imunologie clinică

14.Dr.Haiduc Ioan - Obstetrică - ginecologie

15.Dr.Haţegan Marinela - Anestezie şi terapie intensivă

16.Dr.Korozsi Imre - Reumatologie

17.Dr.Magheru Dan - Hematologie

18.Dr.Mezo Elisaveta - Oncologie medicală

19.Dr.Mihu Anca - Neurologie

20. Dr.Mihu Ioana Venuşa - Oftalmologie

21. Dr.Murariu Bogdan Victor - Otorinolaringologie

22.Dr.Neagu Măria - Pneumologie

23.Dr.PopaTănase - Medicină de urgenţă

24.Dr.Rădoi Vasile - Chirurgie generală

25.Dr.Rădulescu Ion - Urologie

26.Dr.Rusan Cornel - Nefrologie

27.Dr.Samoilescu Ioan Gabriel - Radiologie - imagistică medicală

28.Dr.Seviciu Caius - Dermatovenerologie

29.Dr.Sfetcu Otilia - Sănătate publică şi management

30.Dr.Stoian Mihaela - Medicină de laborator

31. Dr.Tozlovanu Dorel - Medicină legală

32.Dr.Toma Ileana - Endocrinologie

33.Dr.Ţiu Tamara - Geriatrie şi gerontologie

MEDICI DENTIŞTI

1.  Dr.Sebeşan Voicu

FARMACIŞTI

1.  Farm.Cărăuş Constantin

JUDEŢUL IALOMIŢA

                                                                             

MEDICI

1.   Dr.Dochiu Nicolae - Cardiologie

2.   Dr.Dumitrescu Ionela - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

3.   Dr.Ene Anda Giana - Obstetrică - ginecologie

4.   Dr.Hoinaru Gheorghe - Pediatrie

5.   Dr.Ionescu Codruţa - Neurologie

6.   Dr.Lăzărescu Gheorghe - Oncologie

7.   Dr.Meiroşu Gabriela - Medicină internă

8.   Dr.Nourescu Camelia Mihaela - Otorinolaringologie

9.   Dr.Olaru Lucian - Pediatrie

10.Dr.Pîrgă Horia - Oftalmologie

11. Dr.Pravăţ Marcela - Anestezie şi terapie intensivă

12.Dr.Stamate Ionel - Dermatovenerologie

13. Dr.Toma Florin - Chirurgie generală

14. Dr.Truţă Gabriela - Medicină legală

15. Dr.Voinea Gheorghe - Psihiatrie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Niţescu Sorin

2.   Dr.Pîslă Doina

3.   Dr.Thiu Luciana

4.   Dr.Tron Andrei

FARMACIŞTI

1. Farm.Alexandru Ecaterina

JUDEŢUL IAŞI

MEDICI

1.   Prof.Dr.Aldea Adrian Sorin - Chirurgie toracică

2.   Dr.Alexa Ioana Dana - Geriatrie şi gerontologie

3.   Dr.Aprodu Sandu Gabriel - Chirurgie pediatrică

4.   Prof.Dr.Azoicăi Doina - Epidemiologie

5.   Prof. Dr.Apostol Ioan - Medicină sportivă

6.   Dr.Bejan Vlad Dorin - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

7.   Prof.Dr.Bild Eduard - Radioterapie

8.   Prof.Dr.Boişteanu Petru - Psihiatrie

9.   Prof.Dr. Botez Paul - Ortopedie şi traumatologie

10.Dr.Brănişteanu Daciana Elena - Dermatovenerologie

11.Dr.Bulgaru Iliescu Diana - Medicină legală

12.Dr.Bunescu Doina - Medicină de familie

13.Dr.Burcoveanu Cristina - Hematologie

14.Prof.Dr. Cijevschi Cristina - Gastroenterologie

15.Dr. Cimpoieşu Diana - Medicină de urgenţă

16. Prof.Dr.Chiriac Rodica - Reumatologie

17. Prof.Dr.Chiseliţă Dorin - Oftalmologie

18.Conf.Dr.Cobzeanu Mihail Dan - Otorinolaringologie

19. Prof.Dr. Cogălniceanu Dan - Chirurgie orală şi maxilo-facială

20. Conf. Dr.Constantinescu Aurora - Neurologie

21. Prof.Dr.Covic Adrian - Nefrologie

22. Prof.Dr.Cuciureanu Rodica - Farmacie clinică

23. Dr.Diaconescu Victor Mihail - Anestezie şi terapie intensivă

24. Dr.Dorobăţ Valentina - Ortodonţie şi ortopedie dento-facială

25. Prof.Dr.Forna Norina - Stomatologie generală

26. Prof.Dr.Farm.Gafiţeanu Eliza - Industrie farmaceutică şi cosmetică

27. Prof.Dr.Georgescu Ştefan Octavian - Chirurgie generală

28. Prof.Dr.Gheorghiţă Nastasia - Medicină de laborator

29. Prof.Dr.Goţia Dan George - Chirurgie şi ortopedie pediatrică

30. Prof.Dr. Graur Mariana - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

31. Prof.Dr.Gavăt Viorica - Igienă

32. Dr.Ispas Pluşa - Medicină sportivă

33. Prof.Dr.Lupuşoru Elena Cătălina - Laborator farmaceutic

34. Prof.Dr.Mătăsaru Silvia - Pediatrie

35. Dr.Miftode Egidia Gabriela - Boli infecţioase

36. Prof.Dr.Mihăescu Traian - Pneumologie

37. Conf.Dr.Mitu Florin - Cardiologie

38. Prof.Dr.Mihalache Camelia - Medicina muncii

39. Conf.Dr.Miron Lucian - Oncologie medicală

40. Conf.Dr.Negru Dragoş - Radiologie - imagistică medicală

41. Conf.Dr.Novac Costică - Urologie

42.Conf.Dr.Onofriescu Mircea - Obstetrică - ginecologie

43. Prof.Dr.Pavelescu Mircea - Farmacologie clinică

44. Dr.Pieptu Dragoş - Chirurgie plastică şi reparatorie

45. Prof.Dr.Plămădeală Petru - Anatomie patologică

46. Prof.Dr.Poeată Ioan - Neurochirurgie

47. Dr.Popa Măria - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

48. Dr.Popa Florin - Chirurgie vasculară

49. Prof.Dr.Popescu Cristian - Neurologie pediatrică

50. Prof.Dr.Romanescu Constantin - Psihiatrie pediatrică

51 .Prof.Dr.Siniţchi Georgeta - Alergologie şi imunologie clinică

52.Prof.Dr.Stamatin Măria - Neonatologie

53.Prof.Dr.Stănescu Ursula - Farmacie generală

54.Dr.Stoica Ortansa - Genetică medicală

55.Conf.Dr.Ştefănescu Cipriana - Medicină nucleară

56.Prof.Dr.Tinică Grigore - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

57.Prof.Dr.Ungureanu Gabriel - Medicină internă

58.Dr. Vulpoi Carmen - Endocrinologie

59.Conf.Dr.Zanovschi Georgeta - Sănătate publică şi management

MEDICI DENTIŞTI

1.  Prof.Dr.Dănilă Ioan

2.  Prof.Dr.Gogălniceanu Dan

3.  Conf.Dr.Irina Zetu

4.  Dr.Liviu Zetu

FARMACIŞTI

1. Farm.Streit Gabriela

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Dram Irina

JUDEŢUL ILFOV

MEDICI

1.   Dr.Badea Roxana   - Medicină internă

2.   Dr.Bezergheanu Daniela - Neurologie

3.   Dr.Blendea Dan - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

4.   Dr.Danciu Anca - Psihiatrie

5.   Dr.Florea Liliana - Anestezie şi terapie intensivă

6.   Dr.Florescu Ion - Obstetrică - ginecologie

7.   Dr.Lucas Nicolae - Urologie

8.   Dr.Malinescu Bogdan - Medicină legală

9.   Dr.Sgarbură Radu - Chirurgie generală

10. Dr.Sima Doina - Medicină de familie

11. Dr.Vlădulescu Daniela - Otorinolaringologie

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Sala Codruţa

FARMACIŞTI

1. Farm.Cosma Georgeta

JUDEŢUL MARAMUREŞ

MEDICI

1.  Dr.Bota Gheorghe - Chirurgie toracică

2.  Dr.Budulan Gheorghe - Neurochirurgie

3.  Dr.Căpâlnean Alin - Medicină legală

4.  Dr.Căpâlnean Claudia Simona - Medicina muncii

5.  Dr.Cherecheş Viorica - Boli infecţioase

6.  Dr.Chertif Costache - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

7.  Dr.Cordea Iuliu - Psihiatrie

8.  Dr.Costin Mircea - Otorinolaringologie

9.   Dr.Crişan Delia - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

10.  Dr.Dragomir Liviu - Urologie

11.  Dr.Filip Andreea - Pneumologie

12.  Dr.Filip Dumitru - Oncologie medicală

13.  Dr.Hidegcuti Gheorghe - Obstetrică - ginecologie

14.  Dr.Hirian Gabriela Cornelia - Alergologie şi imunologie clinică

15.  Dr.Hînsa Tiberiu Alin - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

16.  Dr.Ieremia Gabriela - Reumatologie

17.  Dr.Matei Gabriel - Anatomie patologică

18.  Dr.Mureşan Andrei - Anestezie şi terapie intensivă

19.  Dr.Nemeş Bota Sabin - Radiologie - imagistică medicală

20. Dr.Oros Mariana - Medicină sportivă

21.  Dr.Pop Călin - Cardiologie

22.  Dr.Pop Coriolan - Chirurgie generală

23.  Dr.Pop Lavinia - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

24.  Dr.Pop Mariana - Nefrologie

25.  Dr.Pop Valentin - Dermatovenerologie

26.  Dr.Raţiu Codruţa - Gastroenterologie

27.  Dr.Roman Dan - Medicină de urgenţă

28.  Dr.Sima Carmen - Sănătate publică şi management

29.  Dr.Ştefan Ion - Ortopedie şi traumatologie

30.  Dr.Todea Doina - Endocrinologie

31.  Dr.Toma Rodica - Neurologi

32.  Dr.Veronescu Laura - Pediatrie

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Mercea Aida

FARMACIŞTI

1. Farm. Cicioc Măria

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Bozga Lucia

JUDEŢUL MEHEDINŢI

MEDICI

1.  Dr.Barbul Rodica - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

2.  Dr.Băicuş Carmen - Medicina muncii

3.  Dr.Cameniţă Pasca Mariana - Medicină legală

4.  Dr.Ciucur Liliana - Medicină de laborator

5.  Dr.Egher Dan - Oncologie medicală

6.  Dr.Frântu Gheorghe - Radiologie - imagistică medicală

7.  Dr.Gheorghe Ovidiu - Medicină legală

8.  Dr.Glavici Aurelia - Anatomie patologică

9.   Dr.Hinoveanu Elena - Obstetrică - ginecologie

10.Dr.lman Camelia - Boli infecţioase

11.Dr. Ionică Lucia - Psihiatrie

12.Dr.Ivan Daniela - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

13.Dr.Mărgineanu Florin - Nefrologie

14.Dr.Măroiu Augustin - Anestezie şi terapie intensivă

15.Dr.Măroiu Augustin - Medicină de urgenţă

16.Dr.Mihărtescu Măria - Pneumologie

17.Dr.Nicolescu Viorel - Otorinolaringologie

18.Dr.Nicu Constanţa - Oftalmologie

19.Dr.Nină Teodora - Dermatovenerologie

20.Dr.Nistor Vasile - Chirurgie generală

21.Dr.Pau Cornelia Măria - Neuropsihiatrie infantilă

22.Dr.Pătraşcu Mirela - Medicină internă

23.Dr.Sîmpălean Mitra - Medicină de familie

24.Dr.Soare Mihaela - Pediatrie

25.Dr.Spătaru Ion - Ortopedie şi traumatologie

26.Dr.Stanciu Aurel - Igienă

27.Dr.Stoian Marinică - Epidemiologie

28.Dr.Traşcă Emil - Urologie

29.Dr.Trocan Nicolae - Cardiologie

30.Dr. Vlăduţ Domnica - Neurologie

31.Dr.Zimta Mariana - Medicină sportivă

MEDICI DENTIŞTI

1.Dr. Floricica Constantina

FARMACIŞTI

I.Farm.Paraschivan Dana

JUDEŢUL MUREŞ MEDICI

1. Şef Lucrări Dr.Azamfirei Leonard - Anestezie şi terapie intensivă

2. Şef Lucrări Dr.Simona Băţagă - Gastroenterologie

3. Şef Lucrări Dr.Tiberiu Băţagă - Ortopedie şi traumatologie

4.  Dr.Benedek Istvan - Hematologie

5.  Dr.Boţan Adrian Paul Antoniu - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

6.  Dr.Brânzaniuc Klara - Medicină sportivă

7.   Dr.Bud Vasile - Chirurgie toracică

8.   Prof.Dr.Mircea Buruian - Radiologie - imagistică medicală

9.  Conf.Dr.Chiriac Lucia Carmen - Boli infecţioase

10. Prof.Dr.Copotoiu Constantin - Chirurgie generală

11.Conf.Dr.Cozlea Laurenţiu - Cardiologie

12.Prof.Dr.Csiszar Anna Adrienn - Oftalmologie

13.Conf.Dr.Dobrean Minodora - Medicină de laborator

14.Şef Lucrări Dogaru Aloiziu - Nefrologie

15.Prof.Dr.Dogaru Titica - Farmacologie clinică şi toxicologie

16.Prof.Dr.Egyed Zsigmond - Anatomie patologică

17.Prof.Dr.Lia Georgescu - Reumatologie

18.Şef Lucrări Dr.Viorel Hădărean - Medicină legală

19.Conf.Dr.Hecser Laszlo - Bioetică

20.Conf.Dr.Ladislau Hecser - Medicină legală

21.Prof.Dr.Incze Alexandru - Geriatrie şi gerontologie

22.Dr.lvanici Ioan - Medicină de urgenţă

23.Prof.Dr.Jimborean Gabriela - Pneumologie

24.Prof.Dr.Kiss Eva - Pediatrie

25.Prof.Dr.Kun Imre Zoltan - Endocrinologie

26.Conf.Dr.Liebhard Mihail - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

27. Dr.Lupşa Alexandru - Neurochirurgie

28.Conf.Dr.Lupşa Romanţa - Oncologie medicală

29.Dr.Mihăescu Ileana - Medicină de familie

30.Conf.Dr.Morariu Silviu - Dermatovenerologie

31.Prof.Dr.Aurel Nireştean - Psihiatrie

32.Conf.Dr.Virgil Oşan - Urologie

33.Dr.Popovici Horaţiu - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

34.Dr.Sarchiz Rodica - Medicină sportivă

35.Şef Lucrări Dr. Sorin Sabău - Otorinolaringologie

36.Şef Lucrări Dr. Suciu Gina - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

37.Conf.Dr.Szabo Bela - Obstetrică - ginecologie

38.Conf.Dr.Szasz Lorand - Medicina muncii

39.Şef Lucrări Dr. Szatmari Szobolcs - Neurologie

40.Şef Lucrări Dr.Szocs Terezia - Genetică medicală

41.Şef Lucrări Dr.Corina Ureche - Alergologie şi imunologie clinică

MEDICI DENTIŞTI

1.   Prof.Dr.Kovacs Dezideriu

2.   Prof.Dr.Păcurar Mariana

3.   Dr.Pongracz Anton

FARMACIŞTI

1. Farm.Vass Iustina

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Mirea Emanuela

JUDEŢUL NEAMŢ

                                                                        

MEDICI

1.   Dr.Amariei Ioana - Gastroenterologie

2.   Dr.Apetroaia Doina - Bioetică

3.   Dr.Andriţa Valeriu - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

4.   Dr.Bararu George - Medicină internă

5.   Dr.Boştină Niculina - Boli infecţioase

6.   Dr.Botezatu Elena - Pneumologie

7.   Dr.Caranfil Remus - Ortopedie şi traumatologie

8.   Dr.Carata Iuliana - Alergologie şi imunologie clinică

9.   Dr.Căileanu Gabriela Denisa - Oftalmologie

10.Dr.Chiriţă Daniel - Urologie

11.Dr.Ciobanu Aurica - Anestezie şi terapie intensivă

12.Dr.Ciobanu Sorin - Radiologie - imagistică medicală

13.Dr.Ciocoiu Constantin - Medicină de urgenţă

14.Dr.Crăciunescu Măria - Medicina muncii

15.Dr.Creţu Doina - Sănătate publică şi management

16.Dr.Croitoru Camelia - Anatomie patologică

17.Dr.Curelaru Iorgu - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

18.Dr.Dragomirescu Elena - Neurochirurgie

19.Dr.Gaube Constantin - Reumatologie

20.Dr.Garbea Smaranda - Cardiologie

21 .Dr.Hîncu Elena - Geriatrie şi gerontologie

22.Dr.Koszeghi Iosif - Chirurgie generală

23.Dr.Lujinschi Petronela - Otorinolaringologie

24.Dr.Maxim Radu - Medicină legală

25.Dr.Măndăşescu Silvia - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

26.Farm.Moldovan Mariana - Farmacologie clinică şi toxicologie

27.Dr.Olteanu Manuela - Medicină sportivă

28.Dr.Pop Dorin Corneliu - Oncologie medicală

29.Dr.Rugină Gheorghe - Obstetrică - ginecologie

30.Dr.Schmidt Elena - Pediatrie

31 .Dr.Spînoiu Mihai - Medicină de familie

32.Dr.Stan Rodica - Psihiatrie

33.Dr.Stângu Mia - Medicină de laborator

34.Dr.Turcea Carmen - Nefrologie

35.Dr.Ţicală Gina - Dermatovenerologie

36.Dr.Ţuţuianu Carmen - Hematologie

37.Dr.Vitiuc Minodora - Endocrinologie

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Cotae Gheorghe

2.Dr.Enea Manuela

3.Dr.Horodniceanu Cristina

FARMACIŞTI

1. Farm.Ilieşi Ecaterina

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Sîrbu Puiu

JUDEŢUL OLT

MEDICI

1.   Dr.Beliniski Doina - Alergologie şi imunologie clinică

2.   Dr.Berteşteanu Alexandru - Otorinolaringologie

3.   Dr.Boeru George - Cardiologie

4.   Dr.Buzău Ecaterina - Medicină de urgenţă

5.   Dr.Călinescu Mihai - Oftalmologie

6.   Dr.Chiriac Alina - Anestezie şi terapie intensivă

7.   Dr.Chitea Nicoliţa - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

8.   Dr.Ciobanu Măria - Pediatrie

9.   Dr.Corbea Constantin - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

10.Dr.Costache Marinache - Ortopedie şi traumatologie

11.Dr.Dogaru Gabriela - Neurologie

12.Dr.Dumitrescu Carmen - Boli infecţioase

13.Dr.Grigore Petru - Psihiatrie

14.Dr.Ilea Niculina - Obstetrică - ginecologie

15. Dr.Iovu Ecaterina - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

16.Dr.Ivan Emilia-Constanţa - Urologie

17. Dr.Jijău Dan - Chirurgie generală

18.Dr.Mărgineanu Gheorghe - Radiologie - imagistică medicală

19. Dr.Mihalache Alexandru - Gastroenterologie

20.Dr.Muntean Mihaela - Anatomie patologică

21.Dr.Petrescu Liviu - Medicină sportivă

22.Dr.Radu Liviu - Medicină legală

23.Dr.Rădulescu Viorel - Medicină de familie

24.Dr.Rusu Mircea-Alin - Pneumologie

25.Dr.Simionescu Aurelian - Nefrologie

26.Dr.Simionescu Livia - Dermatovenerologie

27. Dr.Stoica Floricica - Medicina muncii

28.Dr.Stănculescu Romeo - Medicină internă

29.Dr.Tănăsoiu Liliana - Oncologie medicală

30.Dr.Teleu Livia - Chirurgie toracică

31.Dr.Triţă Iulia - Endocrinologie

32.Dr.Ţecu Mariana - Medicină de laborator

MEDICI DENTIŞTI

1.  Dr.Coca Doru

FARMACIŞTI

1.  Farm.Subaşu Tania

ASISTENŢI MEDICALI /MOAŞE

1.  Dutan Dan

JUDEŢUL PRAHOVA

MEDICI

1.   Dr.Anghelescu Ioan - Pediatrie

2.   Dr.Badea Nicolae - Oftalmologie

3.   Dr.Balea Lucia - Obstetrică - ginecologie

4.   Dr.Bomboe Liliana - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

5.   Dr.Brătianu Denisa - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

6.   Dr.Butnaru Viorica - Nefrologie

7.   Dr.Buzatoiu Cristina - Alergologie şi imunologie clinică

8.   Dr.Chirică Mihaela - Dermatovenerologie

9.   Dr.Chiriţă Vlase Gabriela - Otorinolaringologie

10. Dr.Ciola Pîrvulescu Giovani - Medicină legală

11.  Dr.Dăscălescu Luiza - Neurologie

12.Dr.Dobrescu Anca - Sănătate publică şi management

13. Dr.Enăchescu Mihaela - Anestezie şi terapie intensivă

14. Dr.Falcă Vasile - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

15. Dr.Georgescu Florentin - Boli infecţioase

16. Dr.Georgescu Florin Antonie - Chirurgie generală

17.Dr.Ghizdăvescu Doru-Oncologie medicală

18. Dr.Grigoriu Ana Marcela - Hematologie

19.Dr.Hanganu Georgeta - Medicină de laborator

20. Dr.Iie Virgil - Anatomie patologică

21.Dr.Iosifescu Renata - Psihiatrie

22. Dr.Kustos Gabriela - Neurologie

23.Dr.Lucaci Marilena - Gastroenterologie

24. Dr.Neacşu Eugenia - Pneumologie

25.Dr.Olteanu Emil - Cardiologie

26.Dr.Pană Odette - Medicină de urgenţă

27.Dr.Popa Bogdan - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

28. Dr.Popa Elena - Radiologie - imagistică medicală

29.Dr.Popa Ion - Urologie

30. Dr.Popescu Nicolae - Urologie

31. Dr.Popescu Dorin Nicolae - Medicină de familie

32. Dr.Popină Ştefan - Ortopedie şi traumatologie

33. Dr.Predescu Dumitru - Cardiologie

34. Dr.Rădulescu Virgil - Chirurgie generală

35. Dr.Sandu Marian - Reumatologie

36.Dr.Săvescu-Bulata Laurenţiu - Medicină sportivă

37. Dr.Stoicescu Cristina - Medicina muncii

38. Dr.Stroe Marilena - Psihiatrie

39. Dr.Surdu Cristina - Alergologie şi imunologie medicală

40.Dr.Şarban Mihaela - Endocrinologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Popa Adrian

2.   Dr.Valuta Emil

3.   Dr.Vicol Radu

FARMACIŞTI

1. Farm.Popescu Elena

JUDEŢUL SATU MARE

MEDICI

1.   Dr.Aniţaş Marioara - Neurologie

2.   Dr.Barabasi Alexandru - Chirurgie generală

3.   Dr.Barabasi Carmen - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

4.   Dr.Barna Joszef - Obstetrică - ginecologie

5.   Dr.Bartha Dezideriu - Ortopedie şi traumatologie

6.   Dr.Bidilean Nicolae - Otorinolaringologie

7.   Dr.Borsa Petruţa - Endocrinologie

8.   Dr. Bota Gheorghe - Chirurgie toracică

9.   Dr.Brandeu Ion - Gastroenterologie

10.Dr.Bumbuluţ Călin - Medicină de familie

11.Dr.Crişan Doinita - Hematologie

12.Dr.Dragoş Guran Dorina - Sănătate publică şi management

13.Dr.Enătescu Virgil - Psihiatrie

14.Dr.Grosz Gyula - Radiologie - imagistică medicală

15.Dr.Heidenhofer Beata - Medicina muncii

16.Dr.Ioan Sergiu - Pneumologie

17. Dr.Kruzlics Cristian - Medicină de laborator

18.Dr.Liss Ladislau - Cardiologie

19.Dr.Micul Marilena - Nefrologie

20. Dr.Mihalca Man Sorina - Pediatrie

21. Dr.Mihali Teodor - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

22.Dr.Moldovan Adriana - Medicină de urgenţă

23.Dr.Morosanu Vitalie - Anestezie şi terapie intensivă

24.Dr.Nichita Marcela -Dermatovenerologie

25. Dr.Pop Ştefan - Oncologie medicală

26. Dr.Rusu Cristian - Urologie

27. Dr.Ster Olimpia - Oftalmologie

28. Dr.Szekely Adela - Medicină legală

29. Dr.Szilagyi Iosif - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

30.Dr.Tamaş Lidia - Bioetică

31. Dr.Varodi Lucia - Boli infecţioase

32. Dr.Varodi Petru - Medicină legală

33. Dr.Vasvari Alexandru - Anatomie patologică

34.Dr.Vincze Katalin - Medicină sportivă

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Craiovan Onisifor

2.   Dr.Nistor Victor

3.   Dr.Simu Flaviu

FARMACIŞTI

1. Farm.Vulciu Aurelia

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Dragoş Viorica

JUDEŢUL SĂLAJ

MEDICI

1.   Dr.Angelescu Ştefan - Radiologie - imagistică medicală

2.   Dr.Barbura Romulus   - Urologie

3.   Dr.Beko Elisabeta - Pneumologie

4.   Dr.Bogdan Minodora - Cardiologie

5.   Dr. Bogdan Nicolae - Neurologie

6.   Dr.Brânzan Veronica - Medicină Internă

7.   Dr.Călinici Marius - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

8.   Dr.Călinici Vanda - Medicină de laborator

9.   Dr.Cherecheş Fabian - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

10.Dr.Ciobanca Petru - Gastroenterologie

11.Dr.Ciobanu Marin - Psihiatrie

12. Dr.Conon Doina - Neonatologie

13. Dr.Corha Marinei - Medicină sportivă

14.Dr.Druţă Salomia - Dermatovenerologie

15.Dr.Feder Ioan -   Chirurgie generală

16.Dr.Garbea Liviu - Reumatologie

17. Dr.Garbovan Ileana - Geriatrie şi gerontologie

18. Dr.Horvat Florentina - Boli infecţioase

19. Dr.Iuhas Nicolae - Medicină de urgenţă

20.Dr.Labău Otilia - Hematologie

21. Dr.Mănăilă Liana - Pediatrie

22.Dr.Majdic Vasile - Obstetrică - ginecologie

23.Dr.Medve Dan - Medicină de familie

24. Dr.Moldovan Florin - Medicina muncii

25.Dr.Neaga Florian - Ortopedie şi traumatologie

26.Dr.Neaga Liliana - Anatomie patologică

27.Dr.Oroian Liviu - Medicină legală

28. Dr.Papp Margareta - Oncologie medicală

29. Dr.Papp Ştefan - Otorinolaringologie

30.Dr.Pop Dana - Sănătate publică şi management

31.Dr.Pop Dan Marius - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

32. Dr.Riza Victor - Chirurgie generală

33. Dr.Stanca Sanda - Epidemiologie

34. Dr.Szekely Aurelia - Endocrinologie

35. Dr.Ţurcaş Viorica - Oftalmologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Istoan Viorel

2.   Dr.Meseşan Doina

FARMACIŞTI

1.  Farm.Cîlb Lucia

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Anton Vasile Sorin

JUDEŢUL SIBIU

MEDICI

1.   Prof.Dr.Baier Ioan - Ortopedie şi traumatologie

2.   Dr.Bârluţiu Victoria - Boli infecţioase

3.   Dr.Boca Ioan - Nefrologie

4.   Dr.Chicea Radu - Obstetrică - ginecologie

5.   Dr.Chicea Ileana - Reumatologie

6.   Dr.Costea Mircea Vasile - Neurologie

7.   Dr.Domnaru Carmen - Sănătate publică

8.   Dr.Frăticiu Alexandru - Gastroenterologie

9.   Dr.Frâncu Ovidiu Nicolae - Pneumologie

10. Dr. Grigore Nicolae - Urologie

11. Dr.Lazăr Aurelian - Geriatrie şi gerontologie

12.Dr.Luca Daniel Simion - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

13.Dr.Mailat Mioara - Alergologie şi imunologie clinică

14.Prof.Dr. Maniţiu Ioan - Cardiologie

15.Dr. Marchian Sanda - Genetică medicală

16.Dr. Marchian Sanda - Medicină sportivă

17. Dr. Mărieş Marina - Medicina muncii

18.Dr.Mihăilă Romeo Gabriel - Hematologie

19.Dr. Morar Silviu- Medicină legală

20.Dr.Moga Adrian Ştefan - Oncologie medicală

21. Dr. Neamţu Mihai Leonida - Pediatrie

22.Dr.Olteanu Ariela Ligia - Medicină de laborator

23. Dr.Păcală Bogdan Marius - Psihiatrie

24. Dr.Pătruşel Doina - Anestezie şi terapie intensivă

25.Dr.Piloff Loredana - Medicină de familie

26. Dr.Roşea Constantin - Medicină de urgenţă

27.Conf.Dr. Rotaru Măria - Dermatovenerologie

28. Dr.Rusu Gabriel George - Otorinolaringologie

29. Dr.Sora Daniel - Chirurgie generală

30. Dr.Sora Daniel - Chirurgie toracică

31. Dr.Stănilă Adriana - Oftalmologie

32.Dr.Strugariu Minola Felicia - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

33. Dr.Şanta Adrian - Radiologie - imagistică medicală

34.Dr.Tănase Liviu - Neurochirurgie

35.Dr.Traian Dan Horaţiu - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

36.Prof.Dr.Totoianu Ioan Gh. - Endocrinologie

37.Dr.Zaharie Ioan Sorin - Anatomie patologică

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Victor Boboc

2.   Prof.Dr.Mircea Mitariu

3.   Dr.Iosif Susa

FARMACIŞTI

1.  Farm. Răsdiaconu Aurelia

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1.  Pirnoiu Dan

JUDEŢUL SUCEAVA

MEDICI

1.   Dr.Ardeleanu Mihai - Nefrologie

2.   Dr.Bălan Lăcrămioara - Medicină legală

3.   Dr.Boldeanu Georgeta Nicoleta - Geriatrie şi gerontologie

4.   Dr.Buimistriuc Draga Doina - Medicină de familie

5.   Dr.Buzdugan Anatolii - Neurochirurgie

6.   Dr.Belibou Cornelia Georgeta - Reumatologie

7.   Dr.Cârlan Liviu - Medicină de urgenţă

8.   Dr.Cemartan Lucia Emilia - Hematologie

9.   Dr.Creţeanu Gabriela - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

10.Dr.Creţeanu Mihai - Cardiologie

11Dr.Croitoriu Liliana - Gastroenterologie

12.Dr.Dobromir Nicolae - Urologie

13. Dr.Dumitrescu Corneliu Alexandru - Otorinolaringologie

14.Dr.Florescu Elisabeta - Endocrinologie

15.Dr.Gafencu Cezarina Lucia - Medicina muncii

16.Dr.Hancu Sorin George - Chirurgie generală

17.Dr.Iordăchel Cristina - Dermatovenerologie

18.Dr.IrimieZoie - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

19. Dr.Martiniuc Georgeta - Oftalmologie

20.Dr.Merticariu Ilie - Obstetrică - ginecologie

21.Dr.Miheţiu Ioan Gheorghe - Neurologie

22.Dr.MonţiaTatiana Elena - Pneumologie

23.Dr.Motan Ganea Doina Elena - Oncologie medicală

24. Dr.Pascal Alexandrina - Anatomie patologică

25. Dr.Păziuc Alexandru - Psihiatrie

26.Dr.Petrea Ingrid - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

27.Dr.Petrea Radu Iulian   - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

28. Dr.Săvescu Constantin - Ortopedie şi traumatologie

29. Dr. Schachter Edgar - Medicină sportivă

30.Dr.Scurtu Ana Măria - Alergologie şi imunologie clinică

31. Dr.Spanu Doina - Pediatrie

32.Dr.Stănescu Corina - Boli infecţioase

33. Dr.Stănescu Dorin Stelian - Anestezie şi terapie intensivă

34.Dr.Tătăranu Dana Elena - Radiologie - imagistică medicală

35. Dr.Vărzaru Marinela Carmen - Medicină de laborator

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Alaci Angelica

2.   Dr.Costea Ioan

3.   Dr.Grecu Teodor

FARMACIŞTI

1.  Farm.Cocriş Doinita - Nela

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Chirap Doina

JUDEŢUL TELEORMAN

MEDICI

1.   Dr.Calotă Relu - Medicină legală

2.   Dr.Călăraşu Violeta - Cardiologie

3.   Dr.Constantinescu Cosmin - Ortopedie şi traumatologie

4.   Dr.Creţu Constanţa Olimpia - Anestezie şi terapie intensivă

5.   Dr.Creţu Constanţa Olimpia - Nefrologie

6.   Dr.DobreTiţa - Pediatrie

7.   Dr.Drăghici Alice - Oncologie medicală

8.   Dr.Filip Constanţa - Hematologie

9.   Dr.Haită Daniela - Oftalmologie

10.Dr.Ignat Dana - Medicină de urgenţă

11.Dr.Ionescu Damian - Alergologie şi imunologie clinică

12.Dr.Isvoranu Magdalena - Neurologie

13.Dr.Ivaşcu Vasilica - Gastroenterologie

14.Dr.KiralyZoltan - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

15.Dr.Laban Mircea - Otorinolaringologie

16.Dr.Lăzărescu Mihaela - Psihiatrie

17.Dr.Moraru Daniela - Medicină de laborator

18.Dr.Năstăsescu Mihail - Pneumologie

19.Dr.Pană Eugen - Endocrinologie

20. Dr.Panculescu Mariana - Psihiatrie infantilă

21. Dr.Picu Elena - Medicina muncii

22. Dr.Pîrvan Angelica - Obstetrică - ginecologie

23.Dr.Popescu Eugeniu - Medicină legală

24.Dr.Predilă Florea - Medicină de familie

25.Dr.Protopopescu Dragoş - Medicină sportivă

26.Dr.Roşu Monica - Geriatrie şi gerontologie

27.Dr.Şerbănescu Cristina - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

28. Dr.Ştefănescu Alexandru - Boli infecţioase

29.Dr.VasileClaudia Manuela - Anatomie patologică

30.Dr.Vlăsceanu Teodora - Dermatovenerologie

31.Dr.Vlăsceanu Virgil - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

32.Dr.ZlatanCorneliu - Radiologie - imagistică medicală

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Andrei Ionel

2.   Dr.Filios Eugen

FARMACIŞTI

1. Farm. Ionaşcu Stela

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Gigi Călin

JUDEŢUL TIMIŞ

MEDICI

1.   Conf.Dr.Boia Eugen - Ortopedie pediatrică

2.   Prof.Dr.Bratu Tiberiu - Chirurgie plastică şi reparatorie

3.   Prof.Dr.Cincă Rodica - Farmacologie clinică

4.   Prof.Dr.Costea Constantin - Neurochirurgie

5.   Prof.Dr.Cotulbea Stan - Otorinolaringologie

6.   Dr.Curescu Ştefan - Oncologie medicală

7.   Prof.Dr.Pompilia Dehelean - Psihiatrie

8.   Prof.Dr.Drăgulescu I.Ştefan - Cardiologie

9.   Conf.Dr.Drăgoi Mihai - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

10.Prof.Dr.FeierVirgil - Dermatovenerologie

11.Conf.Dr.Gaşpar Marinică - Chirurgie vasculară

12.Prof.Dr.Gluhovschi Gheorghe  - Medicină internă

13. Conf.Dr.Hrubaru Narcis - Obstetrică - ginecologie

14. Prof.Dr.Ilie Constantin - Neonatologie

15. Prof.Dr.Ioniţă Hortensia - Hematologie

16.Prof.Dr.Koos Mărie Jeanne - Oftalmologie

17. Dr.Lupu Constantin - Neurologie pediatrică

18.Prof.Dr.Mancaş Silvia - Medicină de familie

19.Prof.Dr.Matcău Liviu - Neurologie

20. Prof.Dr.Miclea Florin - Urologie

21.Prof.Dr.Mogoşeanu Măria - Radioterapie

22. Prof.Dr.Negruţiu Lucian - Boli infecţioase

23. Prof.Dr.Nica Constantin - Medicină de urgenţă

24.Conf.Dr.Nemeş Ioan - Reumatologie

25. Prof.Dr.Nicodim Alexandru - Chirurgie toracică

26.Dr.Pantea Corina - Medicină sportivă

27.Şef Lucrări Dr.Păuncu Elena - Medicina muncii

28.Prof.Dr.PăunescuVirgil - Alergologie şi imunologie clinică

29.Prof.Dr.Popa Ioan - Pediatrie

30.Prof.Dr.Romoşan Ioan - Geriatrie şi gerontologie

31.Conf.Dr.Sandesc Dorel - Anestezie şi terapie intensivă

32.Prof.Dr.SchillerAdalbert - Nefrologie

33.Prof.Dr.Socoteanu Ion - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

34.Prof.Dr.Sporea Ioan - Gastroenterologie

35.Prof.Dr.Szucsik Iosif Adalbert - Chirurgie generală

36.Prof.Dr.Şerban Viorel - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

37.Dr.Şerbescu Ioan - Medicină sportivă

38.Prof.Dr.Tiberiu Mircea - Psihiatrie pediatrică

39.Prof.Dr.Tudorache Voicu - Pneumologie

40.Prof.Dr.Ţepeneu Pavel - Chirurgie pediatrică

41 .Prof.Dr.Vasiluţă Ilie- Chirurgie maxilo-facială

42.Prof.Dr.Vermeşan Horia - Ortopedie şi traumatologie

43.Prof.Dr.Zosin Ioana - Endocrinologie

MEDICI DENTIŞTI

1.   Prof.Dr.Virgil Carligeriu

2.   Prof.Dr.Doina Onisei

3.   Prof.Dr.Angela Podariu

FARMACIŞTI

1.  Farm.Peleneagră Miclea Ana

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Sîrbu Ofelia

JUDEŢUL TULCEA

MEDICI

1.   Dr.Argetoianu Gelu - Obstetrică-ginecologie

2.   Dr.Bretcan Elena - Pediatrie

3.   Dr.Cilreanu Constantin - Medicină de familie

4.   Dr.Coman Nicolae - Boli infecţioase

5.   Dr.Constantin Lucia - Radiologie - imagistică medicală

6.   Dr.Georgescu Nicolae - Oncologie medicală

7.   Dr.Jitea Cecilia - Anestezie şi terapie intensivă

8.   Dr.Lungu Marioara - Pneumologie

9.   Dr.Mocanu Georgeta - Dermatovenerologie

10. Dr.Nicolau Lăcrămioara - Neurologie

11. Dr.Rădulescu Aurelia - Medicină de laborator

12. Dr.Romila Mihai - Chirurgie generală

13. Dr.Santea Ioan - Cardiologie

14. Dr.Stamate Emilia - Oftalmologice

15. Dr.Stoianovschi Zenobie - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

16. Dr.Stoica Nicolae - Medicină sportivă

17. Dr.Tatu Mihai - Psihiatrie

18. Dr.Tomescu Vasile - Otorinolaringologie

19. Dr.Tudor Luminiţa - Medicină legală

20. Dr.Zaharcu Neviser - Medicină internă

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Carlan Constantin

FARMACIŞTI

1  Farm.Roşea Felicia

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Iorga Emilia

JUDEŢUL VASLUI

MEDICI

1.   Dr.Cotae Elena Violeta - Psihiatrie

2.   Dr.Croitoru Lelia - Neurologie

3.    Dr.Dascălu Gheorghe - Cardiologie

4.   Dr.Gabureac Aurel Dorin - Medicină internă

5.   Dr.Ilieş Augustin - Chirurgie pediatrică

6.   Dr.Moldoveanu Sorin - Medicină legală

7.   Dr.Rusu Gabriela - Obstetrică - ginecologie

8.   Dr.Stoica Elena Violeta - Medicină de familie

9.   Dr.Zavate Dan Mircea - Chirurgie generală

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Micu Georgeta

FARMACIŞTI

1. Farm.Sârbu Ana

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Popa Aurora

JUDEŢUL VÂLCEA

MEDICI

1.   Dr.Barna Manolică - Ortopedie şi traumatologie

2.   Dr.Bădescu Silvia - Oftalmologie

3.   Dr.Bărbulescu Emil - Chirurgie generală

4.   Dr.Brânzan George - Obstetrică - ginecologie

5.   Dr.Cazan Bulacu Mirela - Boli infecţioase

6.   Dr.Coameşu Ileana - Endocrinologie

7.   Dr.Colţa Rodica - Chirurgie pediatrică

8.   Dr.Comoiu Rodica - Anestezie şi terapie intensivă

9.   Dr.Diaconu Constantin - Radiologie - imagistică medicală

10. Dr.Fota Corina - Medicină sportivă

11. Dr.Ghiţă Florian - Medicină legală

12. Dr.Grigorie Victor Gheorghe - Urologie

13.Dr.Istrate Emil - Neurologie

14. Dr.Maier Elena Dana - Dermatovenerologie

15.Dr.Manu Florin - Pediatrie

16.Dr.Marinescu Ana Măria - Medicină de familie

17.Dr.Nania Nicolae - Neuropsihiatrie infantilă

18.Dr.Nicolae Monica - Neonatologie

19.Dr.Petrescu Ilie - Cardiologie

20.Dr.Podărelu Paul Constantin - Medicină de urgenţă

21. Dr.Popescu Daniela - Otorinolaringologie

22. Dr.Preda Lucia - Psihiatrie

23. Dr.Roncea Daniel - Medicină legală

24. Dr.Roncea Daniel - Anatomie patologică

25.Dr.Turcitu Alexandru

26.Dr.Vîlcu Valeria - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

27.Dr.Vultur Mircea - Oncologie medicală

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Micu Ioan Pândele

FARMACIŞTI

1. Farm.Vâlcu Samoil

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Costea Lucian

JUDEŢUL VRANCEA

MEDICI

1.   Dr.Albu Ion - Ortopedie şi traumatologie

2.   Dr.Andronache Monica - Oftalmologie

3.   Dr.Bara Costică - Chirurgie pediatrică

4.   Dr.Bengus Florin Alecu - Gastroenterologie

5.   Dr.Buleu Mariana - Neurologie

6.   Dr.Carteleanu Doina - Boli infecţioase

7.   Dr.Cârstea Mihail - Anestezie şi terapie intensivă

8.    Dr.Cherciu Adriana - Medicină internă

9   .Dr.Cocioabă Gheorghe - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

10.  Dr.Cotea Rodica - Medicină de laborator

11.  Dr.David Mariana - Pneumologie

12.  Dr.Draguna Daniil - Dermatovenerologie

13.  Dr.Dumitru Constantin - Alergologie şi imunologie clinică

14.  Dr.Georgescu Aurora - Sănătate publică şi management

15.  Dr.Ghenadi Alexandru - Medicină de familie

16.  Dr.Gheorghiu Doina - Medicină sportivă

17.  Dr.Iacob Carmen - Neonatologie

18.  Dr.Iancu Viorel - Cardiologie

19 Dr.Lucasievici Sergiu - Medicină legală

20.  Dr.Maiorov Mariana - Epidemiologie

21.  Dr.Moise Nicolae - Otorinolaringologie

22.  Dr.Munteanu George - Pediatrie

23.  Dr.Nechita Cristian - Radiologie - imagistică medicală

24.  Dr.Popescu Marin - Obstetrică - ginecologie

25.  Dr.Sava Mircea - Urologie

26.  Dr.Savin Corneliu - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

27.  Dr.Săpunaru Constantin - Chirurgie generală

28.  Dr.Serghi Ioan - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

29.  Dr.Tocari Elena - Psihiatrie

MEDICI DENTIŞTI

1. Dr.Caragata Dumitru

FARMACIŞTI

1.Farm.Stoica Fevronia

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Panţîru Florentin

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

MEDICI

1.   Dr.Amărăşteanu Silvia - Expertiza medicală a capacităţii de muncă

2.   Prof.Dr.Ancăr Virgiliu - Obstetrică - ginecologie

3.   Prof.Dr.Antonescu Dinu - Ortopedie şi traumatologie

4.   Conf.Dr.Ardeleanu Carmen Măria - Anatomie patologică

5.   Dr.Bacinschi Xenia - Radioterapie

6.   Conf.Dr. Braticievici Bogdan - Urologie

7.   Dr.Cristina Bălăşan - Medicină de urgenţă

8.   Conf.Dr.Ion Bască - Chirurgie pediatrică

9.   Dr.Bucur Alexandru - Chirurgie orală şi maxilo-facială

10.   Cont.Dr.Petre Calistru - Boli infecţioase

11.Dr.Marius Chiţac - Otorinolaringologie

12.Dr.Ciprut Tudor - Radiologie - imagistică medicală

13.Dr.Mirela Culman - Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

14.Conf.Dr.Delia Cinteză - Recuperare, medicină fizică şi balneologie

15.Conf.Dr.Inimioara Cojocaru - Neurologie

16.Dr.Ioan Cordoş - Chirurgie toracică

17.Dr.Mihai Craiu - Pediatrie

18.Dr.Cristescu Adrian - Neurochirurgie

19.Prof.Dr.Dermengiu Dan - Medicină legală

20.Prof.Dr.Diculescu Mircea - Gastroenterologie

21.Dr.Dobrescu Iuliana - Psihiatrie pediatrică

22.Prof.Dr.Dorobanţu Măria - Cardiologie

23.Dr.Dragomirişteanu Ion - Urologie

24.Dr.Dumitrache - Marian Ruxandra Ileana - Epidemiologie

25.Prof.Dr.Enescu Dan Mircea - Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

26.Prof.Dr.Forsea Dan - Dermatovenerologie

27.Dr.Franciuk Tereza - Medicină de familie

28.Prof.Dr.Fulga Ion Gigei - Farmacologie clinică

29.Dr.Grancea-Nanoveanu Simona - Medicină sportivă

30.Dr.Goleanu Viorel - Chirurgie cardiacă şi a vaselor mari

31.Dr.Ionescu Anca - Medicină sportivă

32.Dr.Lache Marinela - Medicină de laborator

33.Dr.Lupulescu Doina - Igienă

34.Prof.Dr.Măgureanu Sanda Adriana - Neurologie pediatrică

35.Prof.Dr.Mihălţan Florin - Pneumologie

36.Prof.Dr.Mincă Dana Galieta - Sănătate publică şi management

37.Dr.Moldovan Horaţiu - Chirurgie vasculară

38.Prof.Dr.Naghi Eugenia - Medicina muncii

39.Prof.Dr.Pătraşcu Traian - Chirurgie generală

40.Dr.Păun Diana - Endocrinologie

41.Dr.Penescu Mircea - Endocrinologie

42.Prof.Dr.Pop Mihai - Oftalmologie

43.Dr.Popescu Ionuţ - Medicină legală

44.Prof.Dr.Predeţeanu Denisa - Reumatologie

45.Prof.Dr.Radu Jeana Rodica - Alergologie şi imunologie clinică

46.Dr.Silaghi Anca Mihaela - Oncologie medicală

47.Dr.Spiru Luiza - Geriatrie şi gerontologie

48.Dr.Stănescu Dan - Medicină nucleară

49.Dr.Stoica Radu - Anestezie şi terapie intensivă

50.Prof.Dr.Stoica Victor - Medicină internă

51..Prof.Dr.Stoicescu Silvia - Neonatologie

52.Dr.Ştefănescu Dragoş Tiberiu - Genetică medicală

53.Dr.Tudose Cătălina - Psihiatrie

54.Dr.Vlădăreanu Ana Măria - Hematologie

55.Dr.Zamfirescu Alexandru - Ortopedie pediatrică

MEDICI DENTIŞTI

1.   Dr.Brezoescu Alexandru

2.   Prof.Dr.Bucur Alexandru

3.   Prof.Dr.Gănuţă Nicolae

4.   Dr.Georgescu Horia

5.   Prof.Dr.Luca Rodica

6.   Dr.Ionescu Ileana

7.   Prof.Dr.Slăvescu Ioan

8.   Prof.Dr.Stanciu Dragoş

9.   Prof.Dr.Trăistaru Teodor

FARMACIŞTI

1. Farm. Uivarosi Ioan

ASISTENŢI MEDICALI / MOAŞE

1. Drăghici George


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1344/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1344 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu