E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 13C din  9 octombrie 1998

privind regimul licentelor de export si import pentru marfurile si operatiunile supuse licentierii

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 486 din 17 decembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 764/1991 privind unele masuri in legatura cu respectarea regimului licentelor de export si import,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licentelor de export si import al Romaniei,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator, modificata si completata prin hotararile Guvernului nr. 437/1992 si nr. 145/1995,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 594/1992 privind regimul importurilor si exporturilor de articole si tehnologii supuse controlului destinatiei finale, precum si cel al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a rachetelor purtatoare de asemenea arme, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice, aprobata prin Legea nr. 93/1994, si ale Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 148/1993 cu privire la incasarile in valuta din operatiunile cu strainatatea, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere Legea nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, a Acordului international privind carnea de bovina si a Acordului international privind produsele lactate, incheiate la Marrakesh la 15 aprilie 1994,
    tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 969/1996,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 267/1997 privind reglementarea unor operatiuni comerciale de tip barter - compensatie cu operatori economici din Republica Moldova,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Industriei si Comertului, prin Directia licente, elibereaza licente de import, documente juridice necesare agentilor economici pentru introducerea in teritoriul vamal al Romaniei, in conditiile aprobate prin aceste documente, a urmatoarelor categorii de marfuri:
    a) supuse regimului de control al importului;
    b) trimise din strainatate ca ajutoare economice;
    c) care fac obiectul unor contingente tarifare, instituite prin hotarari ale Guvernului;
    d) care sunt supuse regimului licentelor de import automate.
    Art. 2
    Ministerul Industriei si Comertului, prin Directia licente, elibereaza licente de export, documente juridice necesare agentilor economici pentru scoaterea din teritoriul vamal al Romaniei, in conditiile aprobate prin aceste documente, a urmatoarelor categorii de marfuri:
    a) supuse unor restrictii cantitative la export*);
    b) supuse de catre anumite tari unor limitari cantitative la importul din Romania;
    c) supuse supravegherii de catre unele tari;
    d) supuse regimului de control al exportului;
    e) supuse regimului licentelor de export automate;
    f) supuse regimului licentelor de export automate, dar care sunt:
    - rezultate din operatiuni de perfectionare activa (lohn sau processing);
    - trimise temporar in strainatate pentru operatiuni de perfectionare pasiva (lohn sau processing);
    - destinate procesului de productie in cadrul lucrarilor de constructii-montaj si de instalatii complexe, realizate de societatile comerciale romanesti in strainatate;
    g) exportate cu plata pe credit peste 90 de zile.
------------
    *) Se stabilesc prin hotarari ale Guvernului si prin ordine ale ministrului industriei si comertului, dupa caz.

    Art. 3
    Ministerul Industriei si Comertului, prin Directia licente, elibereaza licente de operatiune, documente juridice necesare agentilor economici in vederea evidentierii si derularii, in conditiile aprobate prin aceste documente, a urmatoarelor categorii de operatiuni:
    a) operatiuni comerciale cu decontare in conturile de cliring, de barter sau de cooperare, convenite in baza unor acorduri guvernamentale incheiate de Romania cu alte tari;
    b) operatiuni de recuperare a creantelor Romaniei prin import de marfuri;
    c) operatiuni care se realizeaza pe baza unor credite acordate sau garantate la nivel guvernamental;
    d) operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic.
    Prin operatiune legata de import-export se intelege operatiunea in cadrul careia marfa si/sau contravaloarea serviciilor contractate la import cu un partener strain sunt platite prin marfa indigena si/sau servicii de valoare egala, fara transfer efectiv de devize;
    e) operatiuni de export in contul datoriilor externe ale societatilor comerciale si ale regiilor autonome, rezultate din neplata la scadenta a importurilor de marfuri si de servicii.
    Art. 4
    Derularea unei operatiuni comerciale pentru care sunt necesare licente se poate face numai dupa obtinerea de catre agentii economici a licentelor de import, de export sau de operatiune, necesare pentru activitatea respectiva, conform art. 1 - 3. Normele interne de avizare, aprobate de catre ministrul industriei si comertului, vor fi date publicitatii prin afisare la sediul Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 5
    Licentele de operatiune, eliberate conform prevederilor art. 3, vor fi utilizate si pentru introducerea unor marfuri in teritoriul vamal al Romaniei, in cazul in care acestea se incadreaza si in prevederile art. 1.
    Art. 6
    Licentele de operatiune, eliberate conform prevederilor art. 3, vor fi utilizate si pentru scoaterea unor marfuri din teritoriul vamal al Romaniei, in cazul in care aceste marfuri se incadreaza in prevederile art. 2.
    Art. 7
    (1) Numarul, data eliberarii, termenul de valabilitate si codificarea operatiunii, inscrise in licente, vor fi mentionate in mod obligatoriu de catre declarant in declaratia vamala.
    (2) In cazul exportului, datele prevazute la alineatul precedent vor fi mentionate in mod obligatoriu de catre declarant si in declaratia de incasare valutara.
    Art. 8
    (1) Modelul oficial al fiecareia dintre cele patru categorii de formulare de cerere pentru licenta este pastrat la Ministerul Industriei si Comertului, Directia licente.
    (2) Specimene ale acestor modele vor fi depuse la Directia Generala a Vamilor din cadrul Ministerului Finantelor si la Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Formularele se imprima pe hartie normala, avand o greutate de cel putin 40 g/mp.
    (4) Hartia trebuie sa fie de culoare alba, suficient de opaca, iar formatul formularelor sa fie de 210 mm x 297 mm, inscrisurile si liniatura avand urmatoarele semnificatii si culori:
    - exemplarul nr. 1, in original, culoarea verde;
    - exemplarul nr. 2, exemplar pentru vama - in cazul licentelor de import si export - si exemplar pentru banca - in cazul licentelor de operatiune -, culoarea rosie;
    - exemplarul nr. 3, care ramane la Directia licente, culoarea albastra.
    (5) Formularele pentru fiecare dintre cele patru categorii de cereri pentru licenta se tiparesc in seturi de cate 3 exemplare, avand destinatiile si culorile mentionate mai sus. La suprapunerea celor 3 formulare ale unui set este necesar sa se suprapuna atat inscrisul, cat si liniatura imprimate pe fata acestora.
    (6) Se admite o toleranta de maximum 0,5 mm pe lungime si pe latime a copiilor fata de original.
    (7) Pe toate formularele cererilor pentru licenta este obligatoriu sa fie inscrise denumirea agentului economic care a realizat tiparirea acestora, numarul si data comenzii pentru imprimare.
    (8) Fiecare set de formulare va fi inseriat cu un numar de serie format din 6 cifre.
    (9) O cerere pentru licenta se intocmeste obligatoriu numai pe un set de formulare de cerere pentru licenta care au acelasi numar de serie.
    (10) Tiparirea seturilor de formulare de cereri pentru licenta si inserierea acestora se realizeaza de catre Centrul Roman de Comert Exterior, abilitat sa le puna la dispozitie agentilor economici, contra cost, in cantitate nelimitata.
    (11) Formularele cererilor pentru licenta nu sunt transmisibile si pot fi folosite numai de agentul economic care le-a achizitionat de la Centrul Roman de Comert Exterior.
    (12) Modelele formularelor tipizate pentru cererile pentru licenta sunt prezentate in anexele la prezentul ordin, astfel:
    - anexele nr. 1, 2 si 3 - formulare de cerere pentru licenta de import;
    - anexele nr. 4, 5 si 6 - formulare de cerere pentru licenta de export;
    - anexele nr. 7, 8 si 9 - formulare de cerere pentru licenta de operatiune de import;
    - anexele nr. 10, 11 si 12 - formulare de cerere pentru licenta de operatiune de export.
    Art. 9
    Formularele cererilor pentru licenta se completeaza conform instructiunilor cuprinse in anexa nr. 13.
    Art. 10
    (1) Cererile pentru licenta se primesc si se inregistreaza la ghiseul "Primiri cereri pentru licenta" al Centrului Roman de Comert Exterior (Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152), in zilele si la orele in care este deschis pentru public, respectiv de luni pana vineri, intre orele 8,30 - 15,30.
    (2) In cazul operatiunilor legate de import-export, toate cererile pentru licenta referitoare la operatiunea respectiva trebuie predate concomitent.
    Art. 11
    (1) Raspunsul la cererile pentru licenta, respectiv licentele eliberate, sau la cererile pentru licenta neaprobate, insotit de motivatia in scris a refuzului, se preia de catre delegatii agentilor economici, cu semnatura de primire, numai pe baza de legitimatie sau de delegatie, de la ghiseul "Eliberari licente" al Centrului Roman de Comert Exterior (Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152), in zilele si la orele in care este deschis pentru public, respectiv de luni pana vineri, intre orele 8,30 - 15,30.
    (2) In cazul cererilor pentru licenta neaprobate, exemplarul al treilea, de culoare albastra, al acestora, nu se returneaza.
    (3) In cazul unei operatiuni legate de import-export, toate licentele referitoare la aceasta se elibereaza concomitent.
    Art. 12
    (1) Modificarea unei licente se poate efectua numai de catre Directia licente, pe baza solicitarii in scris a titularului licentei. Din solicitare trebuie sa rezulte clar motivul, elementele din licenta a caror modificare se solicita, precum si elementele noi care le vor inlocui pe acestea.
    (2) Modificarea se efectueaza concomitent pe toate cele trei exemplare ale licentei, prin taierea cu o linie orizontala a elementului care se modifica, astfel incat acesta sa ramana lizibil, si prin inscrierea in spatiul liber de langa acesta a elementului inlocuitor.
    (3) Modificarea se certifica prin semnaturile autorizate si cu stampila corespunzatoare, fiind obligatorie inscrierea datei la care a fost efectuata.
    (4) Modificarea unei licente poate fi efectuata numai in termenul de valabilitate a acesteia.
    Art. 13
    (1) Anularea unei licente se poate face numai de catre Directia licente, pe baza solicitarii scrise a titularului licentei, in care acesta trebuie sa precizeze motivul, precum si faptul ca nu a utilizat deloc licenta propusa spre anulare. Anularea unei licente se face prin bararea cu o linie continua, in diagonala, care uneste coltul din stanga jos cu cel din dreapta sus al spatiului destinat licentierii pe toate cele 3 exemplare ale licentei, si prin inscrierea deasupra liniei, cu majuscule, a urmatorului text: "ANULATA LA DATA DE ...".
    (2) Anularea se certifica prin semnaturile autorizate, fiind obligatorie inscrierea datei la care a fost efectuata.
    (3) Anularea unei licente se poate face numai in cadrul termenului de valabilitate a acesteia.
    Art. 14
    (1) Inlocuirea, partiala sau totala, a unei licente se efectueaza de catre emitentul acesteia - Directia licente -, la solicitarea in scris a titularului licentei. Aceasta trebuie sa cuprinda motivarea necesitatii inlocuirii licentei, elementele care urmeaza sa fie inlocuite, elementele cu care acestea urmeaza sa fie inlocuite, precum si stadiul realizarii licentei. Scrisoarea trebuie sa fie insotita de primele doua exemplare ale licentei pentru care se solicita inlocuirea si de cererea sau de cererile pentru licenta cu care se solicita inlocuirea.
    (2) Cu licenta care urmeaza sa fie inlocuita se va proceda conform prevederilor art. 12, in cazul inlocuirii partiale, si conform prevederilor art. 13, in cazul inlocuirii totale.
    (3) Inlocuirea unei licente se poate face numai in cadrul termenului de valabilitate a acesteia.
    Art. 15
    Suspendarea unei licente in cazul in care, in baza acesteia, a fost incheiat un contract extern se poate face numai prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 16
    (1) In cazul in care unul dintre exemplarele unei licente sau amandoua exemplarele au fost pierdute, deteriorate sau furate, emitentul licentei - Directia licente - poate elibera, la solicitarea scrisa a beneficiarului, un duplicat al licentei, in care se va mentiona cu majuscule: DUPLICAT ELIBERAT LA DATA DE ..., mentionandu-se numarul si data eliberarii licentei initiale.
    (2) Scrisoarea de solicitare a beneficiarului va cuprinde in anexa, pe langa cererea pentru licenta care trebuie sa fie identica in continut cu cererea initiala (diferind de aceasta doar prin numarul de serie al formularului de cerere), o copie de pe anuntul de pierdere sau de deteriorare, predat spre publicare intr-un ziar de larga circulatie, precum si chitanta prin care se dovedeste plata taxei de publicare a acestui anunt sau, dupa caz, confirmarea organului de politie care cerceteaza furtul. Scrisoarea trebuie sa contina, de asemenea, si datele privind utilizarea licentei pana la data solicitarii duplicatului.
    Art. 17
    Termenul de valabilitate a licentelor de export sau de import, care expira la finele anului calendaristic, poate fi prelungit pe o perioada determinata prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    Art. 18
    Pentru produsele strategice supuse controlului, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 594/1992 si ale Legii nr. 93/1994, formularele tipizate pentru cererile de licenta de import tip "A" si de export tip "B" sunt asigurate de Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice si vor fi completate, in conformitate cu prevederile prezentului ordin, sub indrumarea directa a specialistilor agentiei.
    Art. 19
    Instructiunile privind eliberarea licentelor de import, de export si de operatiune sunt cuprinse in anexa nr. 14.
    Art. 20
    Codificarea operatiunii, care se inscrie in cererea de licenta, este mentionata in anexa nr. 15.
    Art. 21
    Codificarea conditiei de plata si de credit este mentionata in anexa nr. 16.
    Art. 22
    Codificarea tarilor si a unitatilor monetare, precum si a unitatilor de masura este cuprinsa in Ghidul de utilizare a Tarifului vamal de import al Romaniei.
    Art. 23
    Modelul de anexa la cererea pentru licenta este prezentat in anexa nr. 17.
    Art. 24
    Licentele eliberate pot fi utilizate numai de catre titular, nefiind transmisibile.
    Art. 25
    Anexele nr. 1 - 17 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 26
    (1) Formularele de cereri pentru licenta, instituite prin Ordinul ministrului comertului nr. 6/1996, vor mai putea fi utilizate maximum 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
    (2) Licentele eliberate pana la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei sunt valabile pana la termenul inscris in acestea.
    Art. 27
    (1) Intreaga raspundere privind operatiunea de comert exterior, eficienta acesteia, conditiile de realizare, corectitudinea pretului, respectarea reglementarilor nationale, a celor din tarile partenere si de tranzit, inclusiv a celor referitoare la standarde, reguli fitosanitare, sanitar-veterinare, preturi prag etc. revine solicitantului de licenta.
    (2) De asemenea, titularul licentei este raspunzator de utilizarea licentei in conformitate cu conditiile stabilite la eliberarea acesteia.
    Art. 28
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza valabilitatea Ordinul ministrului comertului nr. 6/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 1 februarie 1996, cu modificarile ulterioare.

                    p. Ministrul industriei si comertului,
                             Nicolae Staiculescu,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                                            ORIGINAL - IMPORT
______________________________________________________________________________
        |Cod importator:                        |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |importator:                  |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Importator:                            |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |Ministerul Industriei si     |
        |                                       |Comertului:                  |
        |Adresa:                                |                             |
        |                                       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Partener extern:             |
        |                                       |                             |
        |Telefon:        Telex:      Fax:       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |Banca:                                 |Tara          |Tara          |
        |                                       |vanzatoare: __|platitoare: __|
        |                                       |              |______________|
        |Cont in lei:     Cont in valuta:       |              |Tara de       |
        |                                       |              |origine: _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Beneficiar:                            |Conditia de livrare:         |
        |                                       |(conform INCOTERMS 90)       |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Conditii de plata si         |
CERERE  |                                       |de credit:                   |
PENTRU  |                                       |                        _____|
LICENTA |---------------------------------------|                             |
DE      |Termenul de valabilitate solicitat     |                             |
IMPORT  |                                 ______|                             |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Pozitia din Tariful vamal de           |Moneda (valuta) platii:      |
        |import al Romaniei               ______|                        _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Denumirea comerciala   Cantitatea  Cantitatea in UM  Valoarea CIF in |
        |a marfii/operatiunii:  tone   168  suplimentare ___   valuta platii: |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |---------------------------------------------------------------------|
        |Alte precizari ale solicitantului:     |Certificam pe propria        |
        |                                       |raspundere exactitatea       |
        |                                       |datelor inscrise in prezenta |
        |                                       |cerere si va rugam sa        |
        |                                       |autorizati importul.         |
        |                                       |(numele si prenumele in clar,|
        |                                       |semnatura autorizata,        |
        |                                       |stampila)                    |
        |                     ----------------- |                             |
        |                    |  Cod operatiune: |                             |
        |                    |             ____ |                             |
________|____________________|__________________|_____________________________|
        |              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                    |
        |              DIRECTIA LICENTE                                       |
        |                                                                     |
        |           LICENTA DE IMPORT Nr. ...... DATA .........               |
        |                                                                     |
        |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA IMPORTULUI PANA LA DATA DE .........   |
        |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:         |
LICENTA |                                                                     |
DE      |                                                                     |
IMPORT  |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                    Semnatura autorizata si stampila |
________|_____________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 2

                                                    COPIE PENTRU VAMA - IMPORT
______________________________________________________________________________
        |Cod importator:                        |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |importator:                  |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Importator:                            |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |Ministerul Industriei si     |
        |                                       |Comertului:                  |
        |Adresa:                                |                             |
        |                                       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Partener extern:             |
        |                                       |                             |
        |Telefon:        Telex:      Fax:       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |Banca:                                 |Tara          |Tara          |
        |                                       |vanzatoare: __|platitoare: __|
        |                                       |              |______________|
        |Cont in lei:     Cont in valuta:       |              |Tara de       |
        |                                       |              |origine: _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Beneficiar:                            |Conditia de livrare:         |
        |                                       |(conform INCOTERMS 90)       |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Conditii de plata si         |
CERERE  |                                       |de credit:                   |
PENTRU  |                                       |                        _____|
LICENTA |---------------------------------------|                             |
DE      |Termenul de valabilitate solicitat     |                             |
IMPORT  |                                 ______|                             |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Pozitia din Tariful vamal de           |Moneda (valuta) platii:      |
        |import al Romaniei               ______|                        _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Denumirea comerciala   Cantitatea  Cantitatea in UM  Valoarea CIF in |
        |a marfii/operatiunii:  tone   168  suplimentare ___   valuta platii: |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |---------------------------------------------------------------------|
        |Alte precizari ale solicitantului:     |Certificam pe propria        |
        |                                       |raspundere exactitatea       |
        |                                       |datelor inscrise in prezenta |
        |                                       |cerere si va rugam sa        |
        |                                       |autorizati importul.         |
        |                                       |(numele si prenumele in clar,|
        |                                       |semnatura autorizata,        |
        |                                       |stampila)                    |
        |                     ----------------- |                             |
        |                    |  Cod operatiune: |                             |
        |                    |             ____ |                             |
________|____________________|__________________|_____________________________|
        |              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                    |
        |              DIRECTIA LICENTE                                       |
        |                                                                     |
        |           LICENTA DE IMPORT Nr. ...... DATA .........               |
        |                                                                     |
        |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA IMPORTULUI PANA LA DATA DE .........   |
        |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:         |
LICENTA |                                                                     |
DE      |                                                                     |
IMPORT  |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                    Semnatura autorizata si stampila |
________|_____________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|Pozitia    UM      Importat          DVI       Sold autorizat   Certificarea |
|tarifara                                                            vamii    |
|                                                                             |
|              cantitate  valoare   nr./data  cantitate  valoare              |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 3

                     COPIE PENTRU MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI - IMPORT
______________________________________________________________________________
        |Cod importator:                        |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |importator:                  |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Importator:                            |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |Ministerul Industriei si     |
        |                                       |Comertului:                  |
        |Adresa:                                |                             |
        |                                       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Partener extern:             |
        |                                       |                             |
        |Telefon:        Telex:      Fax:       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |Banca:                                 |Tara          |Tara          |
        |                                       |vanzatoare: __|platitoare: __|
        |                                       |              |______________|
        |Cont in lei:     Cont in valuta:       |              |Tara de       |
        |                                       |              |origine: _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Beneficiar:                            |Conditia de livrare:         |
        |                                       |(conform INCOTERMS 90)       |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Conditii de plata si         |
CERERE  |                                       |de credit:                   |
PENTRU  |                                       |                        _____|
LICENTA |---------------------------------------|                             |
DE      |Termenul de valabilitate solicitat     |                             |
IMPORT  |                                 ______|                             |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Pozitia din Tariful vamal de           |Moneda (valuta) platii:      |
        |import al Romaniei               ______|                        _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Denumirea comerciala   Cantitatea  Cantitatea in UM  Valoarea CIF in |
        |a marfii/operatiunii:  tone   168  suplimentare ___   valuta platii: |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |---------------------------------------------------------------------|
        |Alte precizari ale solicitantului:     |Certificam pe propria        |
        |                                       |raspundere exactitatea       |
        |                                       |datelor inscrise in prezenta |
        |                                       |cerere si va rugam sa        |
        |                                       |autorizati importul.         |
        |                                       |(numele si prenumele in clar,|
        |                                       |semnatura autorizata,        |
        |                                       |stampila)                    |
        |                     ----------------- |                             |
        |                    |  Cod operatiune: |                             |
        |                    |             ____ |                             |
________|____________________|__________________|_____________________________|
        |              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                    |
        |              DIRECTIA LICENTE                                       |
        |                                                                     |
        |           LICENTA DE IMPORT Nr. ...... DATA .........               |
        |                                                                     |
        |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA IMPORTULUI PANA LA DATA DE .........   |
        |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:         |
LICENTA |                                                                     |
DE      |                                                                     |
IMPORT  |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                    Semnatura autorizata si stampila |
________|_____________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|Avize:                                                                       |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 4

                                                            ORIGINAL - EXPORT
______________________________________________________________________________
        |Cod exportator:                        |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |exportator:       |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Exportator:                            |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |Ministerul Industriei si     |
        |                                       |Comertului:                  |
        |Adresa:                                |                             |
        |                                       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Partener extern:             |
        |                                       |                             |
        |Telefon:        Telex:      Fax:       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |Banca:                                 |Tara          |Tara          |
        |                                       |cumparatoare: |platitoare: __|
        |                                       |         _____|______________|
        |Cont in lei:     Cont in valuta:       |              |Tara de       |
        |                                       |              |destinatie: __|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Furnizor:                              |Conditia de livrare:         |
        |                                       |(conform INCOTERMS 90)       |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Conditii de plata si         |
CERERE  |                                       |de credit:                   |
PENTRU  |                                       |                        _____|
LICENTA |---------------------------------------|                             |
DE      |Termen de valabilitate solicitat       |                             |
EXPORT  |                                 ______|                             |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Cod statistic = pozitia din            |Moneda (valuta) platii:      |
        |Tariful vamal de import al             |                             |
        |Romaniei                         ______|                        _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Denumirea comerciala   Cantitatea  Cantitatea in UM  Valoare FOB in  |
        |a marfii/operatiunii:  tone   168  suplimentare ___   valuta platii: |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |---------------------------------------------------------------------|
        |Alte precizari ale solicitantului:     |Certificam pe propria        |
        |                                       |raspundere exactitatea       |
        |                                       |datelor inscrise in prezenta |
        |                                       |cerere si va rugam sa        |
        |                                       |autorizati exportul.         |
        |                                       |(numele si prenumele in clar,|
        |                                       |semnatura autorizata,        |
        |                                       |stampila)                    |
        |                     ----------------- |                             |
        |                    |  Cod operatiune: |                             |
        |                    |             ____ |                             |
________|____________________|__________________|_____________________________|
        |              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                    |
        |              DIRECTIA LICENTE                                       |
        |                                                                     |
        |           LICENTA DE EXPORT Nr. ...... DATA .........               |
        |                                                                     |
        |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA EXPORTULUI PANA LA DATA DE .........   |
        |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:         |
LICENTA |                                                                     |
DE      |                                                                     |
EXPORT  |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                    Semnatura autorizata si stampila |
________|_____________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 5

                                                    COPIE PENTRU VAMA - EXPORT
______________________________________________________________________________
        |Cod exportator:                        |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |exportator:                  |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Exportator:                            |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |Ministerul Industriei si     |
        |                                       |Comertului:                  |
        |Adresa:                                |                             |
        |                                       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Partener extern:             |
        |                                       |                             |
        |Telefon:        Telex:      Fax:       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |Banca:                                 |Tara          |Tara          |
        |                                       |cumparatoare: |platitoare: __|
        |                                       |         _____|______________|
        |Cont in lei:     Cont in valuta:       |              |Tara de       |
        |                                       |              |destinatie: __|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Furnizor:                              |Conditia de livrare:         |
        |                                       |(conform INCOTERMS 90)       |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Conditii de plata si         |
CERERE  |                                       |de credit:                   |
PENTRU  |                                       |                        _____|
LICENTA |---------------------------------------|                             |
DE      |Termen de valabilitate solicitat       |                             |
EXPORT  |                                 ______|                             |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Cod statistic = pozitia din            |Moneda (valuta) platii:      |
        |Tariful vamal de import al             |                             |
        |Romaniei                         ______|                        _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Denumirea comerciala   Cantitatea  Cantitatea in UM  Valoare FOB in  |
        |a marfii/operatiunii:  tone   168  suplimentare ___   valuta platii: |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |---------------------------------------------------------------------|
        |Alte precizari ale solicitantului:     |Certificam pe propria        |
        |                                       |raspundere exactitatea       |
        |                                       |datelor inscrise in prezenta |
        |                                       |cerere si va rugam sa        |
        |                                       |autorizati exportul.         |
        |                                       |(numele si prenumele in clar,|
        |                                       |semnatura autorizata,        |
        |                                       |stampila)                    |
        |                     ----------------- |                             |
        |                    |  Cod operatiune: |                             |
        |                    |             ____ |                             |
________|____________________|__________________|_____________________________|
        |              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                    |
        |              DIRECTIA LICENTE                                       |
        |                                                                     |
        |           LICENTA DE EXPORT Nr. ...... DATA .........               |
        |                                                                     |
        |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA EXPORTULUI PANA LA DATA DE .........   |
        |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:         |
LICENTA |                                                                     |
DE      |                                                                     |
EXPORT  |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                    Semnatura autorizata si stampila |
________|_____________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|Pozitia     UM      Exportat          DVE       Sold autorizat  Certificarea |
|tarifara                                                            vamii    |
|                                                                             |
|               cantitate  valoare   nr./data  cantitate  valoare             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                            |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 6

                     COPIE PENTRU MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI - EXPORT
______________________________________________________________________________
        |Cod exportator:                        |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |exportator:                  |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Exportator:                            |Nr. si data inregistrarii la |
        |                                       |Ministerul Industriei si     |
        |                                       |Comertului:                  |
        |Adresa:                                |                             |
        |                                       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Partener extern:             |
        |                                       |                             |
        |Telefon:        Telex:      Fax:       |                             |
        |                                       |-----------------------------|
        |Banca:                                 |Tara          |Tara          |
        |                                       |cumparatoare: |platitoare: __|
        |                                       |         _____|______________|
        |Cont in lei:     Cont in valuta:       |              |Tara de       |
        |                                       |              |destinatie: __|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Furnizor:                              |Conditia de livrare:         |
        |                                       |(conform INCOTERMS 90)       |
        |                                       |-----------------------------|
        |                                       |Conditii de plata si         |
CERERE  |                                       |de credit:                   |
PENTRU  |                                       |                        _____|
LICENTA |---------------------------------------|                             |
DE      |Termen de valabilitate solicitat       |                             |
EXPORT  |                                 ______|                             |
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Cod statistic = pozitia din            |Moneda (valuta) platii:      |
        |Tariful vamal de import al             |                             |
        |Romaniei                         ______|                        _____|
        |---------------------------------------|-----------------------------|
        |Denumirea comerciala   Cantitatea  Cantitatea in UM  Valoare FOB in  |
        |a marfii/operatiunii:  tone   168  suplimentare ___   valuta platii: |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |---------------------------------------------------------------------|
        |Alte precizari ale solicitantului:     |Certificam pe propria        |
        |                                       |raspundere exactitatea       |
        |                                       |datelor inscrise in prezenta |
        |                                       |cerere si va rugam sa        |
        |                                       |autorizati exportul.         |
        |                                       |(numele si prenumele in clar,|
        |                                       |semnatura autorizata,        |
        |                                       |stampila)                    |
        |                     ----------------- |                             |
        |                    |  Cod operatiune: |                             |
        |                    |             ____ |                             |
________|____________________|__________________|_____________________________|
        |              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                    |
        |              DIRECTIA LICENTE                                       |
        |                                                                     |
        |           LICENTA DE EXPORT Nr. ...... DATA .........               |
        |                                                                     |
        |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA EXPORTULUI PANA LA DATA DE .........   |
        |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:         |
LICENTA |                                                                     |
DE      |                                                                     |
EXPORT  |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                                                     |
        |                                    Semnatura autorizata si stampila |
________|_____________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|Avize:                                                                       |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 7

                                                            ORIGINAL - IMPORT
______________________________________________________________________________
          |Cod importator:                      |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |importator:       |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Importator:                          |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |Ministerul Industriei si     |
          |                                     |Comertului:                  |
          |Adresa:                              |                             |
          |                                     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Partener extern:             |
          |                                     |                             |
          |Telefon:        Telex:      Fax:     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |Banca:                               |Tara          |Tara          |
          |                                     |vanzatoare: __|platitoare: __|
          |                                     |              |______________|
          |Cont lei:       Cont valuta:         |              |Tara de       |
          |                                     |              |origine: _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Destinatar:                          |Conditia de livrare:         |
          |                                     |(conform INCOTERMS 90)       |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Conditii de plata si         |
CERERE    |                                     |de credit:                   |
PENTRU    |                                     |                        _____|
LICENTA DE|-------------------------------------|                             |
OPERATIUNE|Termen de valabilitate solicitat     |                             |
          |                               ______|                             |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Cod statistic = pozitie tarif vamal  |Moneda (valuta) platii:      |
          |import                           ____|                        _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Denumirea comerciala   Cantitate  Cantitate in UM  Valoarea CIF in |
          |a marfii/operatiunii:  tone  168  supl. _________   valuta platii: |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |-------------------------------------------------------------------|
          |Alte precizari ale solicitantului:   |Certificam pe propria        |
          |                                     |raspundere exactitatea       |
          |                                     |datelor inscrise in prezenta |
          |                                     |cerere si va rugam sa        |
          |                                     |autorizati importul.         |
          |                                     |(numele si prenumele in clar,|
          |                                     |semnatura autorizata,        |
          |                                     |stampila)                    |
          |                     --------------- |                             |
          |                    | Cod operatiune:|                             |
          |                    |           ____ |                             |
__________|____________________|________________|_____________________________|
          |             MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                   |
          |             DIRECTIA LICENTE                                      |
          |                                                                   |
          |           LICENTA DE OPERATIUNE Nr. ...... DATA .........         |
          |                                                                   |
          |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA IMPORTULUI PANA LA DATA DE .......   |
          |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:       |
LICENTA DE|                                                                   |
OPERATIUNE|                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                  Semnatura autorizata si stampila |
__________|___________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 8

                                                   COPIE PENTRU BANCA - IMPORT
______________________________________________________________________________
          |Cod importator:                      |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |importator:                  |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Importator:                          |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |Ministerul Industriei si     |
          |                                     |Comertului:                  |
          |Adresa:                              |                             |
          |                                     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Partener extern:             |
          |                                     |                             |
          |Telefon:        Telex:      Fax:     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |Banca:                               |Tara          |Tara          |
          |                                     |vanzatoare: __|platitoare: __|
          |                                     |              |______________|
          |Cont lei:        Cont valuta:        |              |Tara de       |
          |                                     |              |origine: _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Destinatar:                          |Conditia de livrare:         |
          |                                     |(conform INCOTERMS 90)       |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Conditii de plata si         |
CERERE    |                                     |de credit:                   |
PENTRU    |                                     |                        _____|
LICENTA DE|-------------------------------------|                             |
OPERATIUNE|Termen de valabilitate solicitat     |                             |
          |                               ______|                             |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Cod statistic = pozitie tarif vamal  |Moneda (valuta) platii:      |
          |import                           ____|                        _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Denumirea comerciala   Cantitate  Cantitate in UM  Valoarea CIF in |
          |a marfii/operatiunii:  tone  168  supl. _________   valuta platii: |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |-------------------------------------------------------------------|
          |Alte precizari ale solicitantului:   |Certificam pe propria        |
          |                                     |raspundere exactitatea       |
          |                                     |datelor inscrise in prezenta |
          |                                     |cerere si va rugam sa        |
          |                                     |autorizati importul.         |
          |                                     |(numele si prenumele in clar,|
          |                                     |semnatura autorizata,        |
          |                                     |stampila)                    |
          |                     --------------- |                             |
          |                    | Cod operatiune:|                             |
          |                    |           ____ |                             |
__________|____________________|________________|_____________________________|
          |             MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                   |
          |             DIRECTIA LICENTE                                      |
          |                                                                   |
          |         LICENTA DE OPERATIUNE Nr. ...... DATA .........           |
          |                                                                   |
          |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA IMPORTULUI PANA LA DATA DE .......   |
          |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:       |
LICENTA DE|                                                                   |
OPERATIUNE|                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                  Semnatura autorizata si stampila |
__________|___________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|Pozitia     UM      Importat          DVI       Sold autorizat  Certificarea |
|tarifara                                                            vamii    |
|                                                                             |
|               cantitate  valoare   nr./data  cantitate  valoare             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 9

                     COPIE PENTRU MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI - IMPORT
______________________________________________________________________________
          |Cod importator:                      |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |importator:                  |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Importator:                          |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |Ministerul Industriei si     |
          |                                     |Comertului:                  |
          |Adresa:                              |                             |
          |                                     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Partener extern:             |
          |                                     |                             |
          |Telefon:        Telex:      Fax:     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |Banca:                               |Tara          |Tara          |
          |                                     |vanzatoare: __|platitoare: __|
          |                                     |              |______________|
          |Cont lei:        Cont valuta:        |              |Tara de       |
          |                                     |              |origine: _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Destinatar:                          |Conditia de livrare:         |
          |                                     |(conform INCOTERMS 90)       |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Conditii de plata si         |
CERERE    |                                     |de credit:                   |
PENTRU    |                                     |                        _____|
LICENTA DE|-------------------------------------|                             |
OPERATIUNE|Termen de valabilitate solicitat     |                             |
          |                               ______|                             |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Cod statistic = pozitie tarif vamal  |Moneda (valuta) platii:      |
          |import                           ____|                        _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Denumirea comerciala   Cantitate  Cantitate in UM  Valoarea CIF in |
          |a marfii/operatiunii:  tone  168  supl. _________   valuta platii: |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |-------------------------------------------------------------------|
          |Alte precizari ale solicitantului:   |Certificam pe propria        |
          |                                     |raspundere exactitatea       |
          |                                     |datelor inscrise in prezenta |
          |                                     |cerere si va rugam sa        |
          |                                     |autorizati importul.         |
          |                                     |(numele si prenumele in clar,|
          |                                     |semnatura autorizata,        |
          |                                     |stampila)                    |
          |                     --------------- |                             |
          |                    | Cod operatiune:|                             |
          |                    |           ____ |                             |
__________|____________________|________________|_____________________________|
          |             MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                   |
          |             DIRECTIA LICENTE                                      |
          |                                                                   |
          |         LICENTA DE OPERATIUNE Nr. ...... DATA .........           |
          |                                                                   |
          |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA IMPORTULUI PANA LA DATA DE ......    |
          |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:       |
LICENTA DE|                                                                   |
OPERATIUNE|                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                  Semnatura autorizata si stampila |
__________|___________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|Avize:                                                                       |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 10

                                                            ORIGINAL - EXPORT
______________________________________________________________________________
          |Cod exportator:                      |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |exportator:                  |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Exportator:                          |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |Ministerul Industriei si     |
          |                                     |Comertului:                  |
          |Adresa:                              |                             |
          |                                     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Partener extern:             |
          |                                     |                             |
          |Telefon:        Telex:      Fax:     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |Banca:                               |Tara          |Tara          |
          |                                     |cumparatoare: |platitoare: __|
          |                                     |          ___ |______________|
          |Cont lei:        Cont valuta:        |              |Tara de       |
          |                                     |              |destinatie: __|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Furnizor:                            |Conditia de livrare:         |
          |                                     |(conform INCOTERMS 90)       |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Conditii de plata si         |
CERERE    |                                     |de credit:                   |
PENTRU    |                                     |                        _____|
LICENTA DE|-------------------------------------|                             |
OPERATIUNE|Termen de valabilitate solicitat     |                             |
          |                               ______|                             |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Cod statistic = pozitie tarif vamal  |Moneda (valuta) platii:      |
          |import                           ____|                        _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Denumirea comerciala   Cantitate  Cantitate in UM  Valoarea FOB in |
          |a marfii/operatiunii:  tone  168  supl. _________   valuta platii: |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |-------------------------------------------------------------------|
          |Alte precizari ale solicitantului:   |Certificam pe propria        |
          |                                     |raspundere exactitatea       |
          |                                     |datelor inscrise in prezenta |
          |                                     |cerere si va rugam sa        |
          |                                     |autorizati exportul.         |
          |                                     |(numele si prenumele in clar,|
          |                                     |semnatura autorizata,        |
          |                                     |stampila)                    |
          |                     --------------- |                             |
          |                    | Cod operatiune:|                             |
          |                    |           ____ |                             |
__________|____________________|________________|_____________________________|
          |             MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                   |
          |             DIRECTIA LICENTE                                      |
          |                                                                   |
          |         LICENTA DE OPERATIUNE Nr. ...... DATA .........           |
          |                                                                   |
          |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA EXPORTULUI PANA LA DATA DE ......    |
          |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:       |
LICENTA DE|                                                                   |
OPERATIUNE|                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                  Semnatura autorizata si stampila |
__________|___________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 11

                                                   COPIE PENTRU BANCA - EXPORT
______________________________________________________________________________
          |Cod exportator:                      |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |exportator:                  |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Exportator:                          |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |Ministerul Industriei si     |
          |                                     |Comertului:                  |
          |Adresa:                              |                             |
          |                                     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Partener extern:             |
          |                                     |                             |
          |Telefon:        Telex:      Fax:     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |Banca:                               |Tara          |Tara          |
          |                                     |cumparatoare: |platitoare: __|
          |                                     |          ___ |______________|
          |Cont lei:        Cont valuta:        |              |Tara de       |
          |                                     |              |destinatie: __|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Furnizor:                            |Conditia de livrare:         |
          |                                     |(conform INCOTERMS 90)       |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Conditii de plata si         |
CERERE    |                                     |de credit:                   |
PENTRU    |                                     |                        _____|
LICENTA DE|-------------------------------------|                             |
OPERATIUNE|Termen de valabilitate solicitat     |                             |
          |                               ______|                             |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Cod statistic = pozitie tarif vamal  |Moneda (valuta) platii:      |
          |import                           ____|                        _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Denumirea comerciala   Cantitate  Cantitate in UM  Valoarea FOB in |
          |a marfii/operatiunii:  tone  168  supl. _________   valuta platii: |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |-------------------------------------------------------------------|
          |Alte precizari ale solicitantului:   |Certificam pe propria        |
          |                                     |raspundere exactitatea       |
          |                                     |datelor inscrise in prezenta |
          |                                     |cerere si va rugam sa        |
          |                                     |autorizati exportul.         |
          |                                     |(numele si prenumele in clar,|
          |                                     |semnatura autorizata,        |
          |                                     |stampila)                    |
          |                     --------------- |                             |
          |                    |Cod operatiune: |                             |
          |                    |           ____ |                             |
__________|____________________|________________|_____________________________|
          |             MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                   |
          |             DIRECTIA LICENTE                                      |
          |                                                                   |
          |         LICENTA DE OPERATIUNE Nr. ...... DATA .........           |
          |                                                                   |
          |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA EXPORTULUI PANA LA DATA DE .......   |
          |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:       |
LICENTA DE|                                                                   |
OPERATIUNE|                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                  Semnatura autorizata si stampila |
__________|___________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|Pozitia     UM      Exportat          DVE       Sold autorizat  Certificarea |
|tarifara                                                            vamii    |
|                                                                             |
|               cantitate  valoare   nr./data  cantitate  valoare             |
|_____________________________________________________________________________|
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 12

                     COPIE PENTRU MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI - EXPORT
______________________________________________________________________________
          |Cod exportator:                      |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |exportator:                  |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Exportator:                          |Nr. si data inreg. la        |
          |                                     |Ministerul Industriei si     |
          |                                     |Comertului:                  |
          |Adresa:                              |                             |
          |                                     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Partener extern:             |
          |                                     |                             |
          |Telefon:        Telex:      Fax:     |                             |
          |                                     |-----------------------------|
          |Banca:                               |Tara          |Tara          |
          |                                     |cumparatoare: |platitoare: __|
          |                                     |          ___ |______________|
          |Cont lei:        Cont valuta:        |              |Tara de       |
          |                                     |              |destinatie: __|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Furnizor:                            |Conditia de livrare:         |
          |                                     |(conform INCOTERMS 90)       |
          |                                     |-----------------------------|
          |                                     |Conditii de plata si         |
CERERE    |                                     |de credit:                   |
PENTRU    |                                     |                        _____|
LICENTA DE|-------------------------------------|                             |
OPERATIUNE|Termen de valabilitate solicitat     |                             |
          |                               ______|                             |
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Cod statistic = pozitie tarif vamal  |Moneda (valuta) platii:      |
          |import                           ____|                        _____|
          |-------------------------------------|-----------------------------|
          |Denumirea comerciala   Cantitate  Cantitate in UM  Valoarea FOB in |
          |a marfii/operatiunii:  tone  168  supl. _________   valuta platii: |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |-------------------------------------------------------------------|
          |Alte precizari ale solicitantului:   |Certificam pe propria        |
          |                                     |raspundere exactitatea       |
          |                                     |datelor inscrise in prezenta |
          |                                     |cerere si va rugam sa        |
          |                                     |autorizati exportul.         |
          |                                     |(numele si prenumele in clar,|
          |                                     |semnatura autorizata,        |
          |                                     |stampila)                    |
          |                     --------------- |                             |
          |                    |Cod operatiune: |                             |
          |                    |           ____ |                             |
__________|____________________|________________|_____________________________|
          |             MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI                   |
          |             DIRECTIA LICENTE                                      |
          |                                                                   |
          |         LICENTA DE OPERATIUNE Nr. ...... DATA .........           |
          |                                                                   |
          |    SE AUTORIZEAZA EFECTUAREA EXPORTULUI PANA LA DATA DE ......    |
          |       CONFORM PREZENTEI CERERI SI CU URMATOARELE PRECIZARI:       |
LICENTA DE|                                                                   |
OPERATIUNE|                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                                                   |
          |                                  Semnatura autorizata si stampila |
__________|___________________________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
|Avize:                                                                       |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Alte precizari ale solicitantului:                                           |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|
|Denumirea operatiunii:              |Numele si prenumele in clar, semnatura  |
|                                    |autorizata, stampila:                   |
|                                    |                                        |
|____________________________________|________________________________________|

    ANEXA 13

                               INSTRUCTIUNI
         privind completarea formularelor cererilor pentru licenta

    Cererile pentru licenta se intocmesc pe formulare tipizate de cerere pentru licenta, ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 1 - 12.
    In toate cazurile, toate rubricile formularelor cererilor pentru licenta se completeaza in mod obligatoriu de catre agentii economici, in 3 exemplare, in limba romana, numai prin dactilografiere lizibila pe exemplarul original, cu reproducere prin hartie carbon pe celelalte doua exemplare, fara prescurtarea cuvintelor folosite.
    Cererile pentru licenta se intocmesc pentru fiecare tara, pentru fiecare partener extern si pentru fiecare pozitie tarifara a marfii la nivel de 8 cifre.
    Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent cererile pentru licenta de export produse din fonta, fier si otel - capitolul 72 din Tariful vamal de import al Romaniei. In acest caz, un formular de cerere pentru licenta de export poate fi folosit pentru toate produsele care se incadreaza intr-o grupa de produse, astfel: in cerere, la rubrica "Cod statistic - pozitia din Tariful vamal de import al Romaniei" se inscriu doar primele 4 cifre ale codului, iar la rubrica "Denumirea comerciala a marfii/operatiunii" se inscrie denumirea grupei respective, urmata de mentiunea "conform specificatiei din anexa".
    Pe anexa la cererea pentru licenta se vor mentiona cantitatea si valoarea totala pentru fiecare pozitie tarifara (din 8 cifre), care vor fi inscrise obligatoriu numai o data in anexa respectiva.
    La cererea respectiva se prezinta anexa conform modelului prevazut in anexa nr. 17. Anexa se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare exemplar al cererii pentru licenta.
    Cererile pentru licenta, prezentate de catre agentii economici pentru aprobare la Ministerul Industriei si Comertului, nu trebuie sa contina nici o adaugare sau stersatura. Existenta acestora conduce la respingerea documentelor si la necesitatea prezentarii unor noi cereri.
    Autenticitatea cererilor pentru licenta este conferita de semnatura obligatorie a imputernicitului firmei, ale carui nume si prenume trebuie mentionate in clar, si de stampila firmei.
    Semnatura si stampila trebuie sa se incadreze in spatiul destinat cererii din cadrul formularului, stampila fiind astfel aplicata incat numele si prenumele semnatarului cererii, precum si inscrisul din stampila sa ramana lizibile, iar semnatura, vizibila.
    Pentru export, cererile pentru licenta se completeaza astfel:
    - Cod exportator - se va inscrie codul fiscal al agentului economic solicitant.
    - Nr. si data inregistrarii la exportator - se vor inscrie numarul si data inregistrarii cererii pentru licenta in registrul de evidenta a corespondentei de la sediul societatii solicitante.
    - Exportator - se va inscrie denumirea oficiala completa, fara prescurtari, a agentului economic solicitant, asa cum este inregistrat la registrul comertului.
    - Adresa - se va mentiona adresa completa a agentului economic solicitant (judetul, localitatea, codul localitatii, strada, numarul si, dupa caz, blocul, scara, apartamentul, sectorul), care reprezinta sediul social, adresa la care agentul economic este inregistrat la registrul comertului.
    - Telefon - se va inscrie numarul de telefon complet, inclusiv prefixul pentru firmele din provincie.
    - Telex - se vor mentiona numarul si indicativul telexului societatii solicitante.
    - Fax - idem ca la telefon.
    - Banca - se va inscrie denumirea bancii, mentionandu-se sucursala sau filiala prin care va fi efectuata incasarea platii.
    In cazul in care contul in lei este deschis la o banca, iar cel in valuta la o alta banca, vor fi mentionate amandoua bancile.
    - Cont lei - se va mentiona numarul contului in lei deschis de agentul economic solicitant la banca mentionata.
    - Cont valuta - se va mentiona numarul contului, in valuta platii exportului respectiv, deschis de agentul economic solicitant la banca mentionata.
    - Furnizor - se va mentiona agentul economic (sau, dupa caz, agentii economici) producator al marfii exportate si localitatea. Daca marfa este produsa de solicitantul licentei, se va face mentiunea "Productie proprie".
    In cazul produselor achizitionate de la producatori individuali - persoane fizice -, se va face mentiunea "Achizitii din sectorul particular - persoane fizice".
    - Partener extern - se vor inscrie numele oficial, complet, fara prescurtari, al firmei partenere de contract si, facultativ, localitatea in care aceasta firma isi are sediul.
    - Tara cumparatoare - se va inscrie tara in care firma partenera externa are sediul social. In caseta se va mentiona numarul de cod al tarii respective.
    - Tara platitoare - se va mentiona tara in care se afla sediul bancii platitoare. In caseta se va mentiona numarul de cod al tarii respective.
    - Tara de destinatie - se va inscrie tara care reprezinta destinatia finala a marfii exportate. In caseta se va mentiona numarul de cod al tarii respective.
    In cazul marfurilor de bursa, tara de destinatie poate ramane nenominalizata, daca, la momentul solicitarii licentei, nu se cunoaste destinatia finala a marfii. In acest caz, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului" se va face mentiunea "marfa de bursa".
    - Conditia de livrare - se va inscrie conditia de livrare, conform INCOTERMS 1990, convenita cu partenerul extern.
    - Cod operatiune - in cele 5 casete ale acestei rubrici se va inscrie codul operatiunii conform codificarii din anexa nr. 15, iar in spatiul liber de pe spatele cererii pentru licenta se va mentiona in clar, detaliat, operatiunea respectiva, corespunzatoare codului inscris.
    - Termenul de valabilitate solicitat - in cele 6 casete se vor inscrie dupa cum urmeaza:
      - in primele doua casete, ziua (numere de la 1 la 31);
      - in urmatoarele doua casete, luna (numere de la 1 la 12);
      - in ultimele doua casete se vor inscrie ultimele doua cifre ale anului calendaristic.
    - Cod statistic - pozitia din Tariful vamal de import al Romaniei - se va inscrie un numar format din 8 cifre, reprezentand pozitia tarifara din Tariful vamal de import al Romaniei in care se incadreaza marfa care face obiectul cererii de licenta.
    - Conditii de plata si credit - se va completa conform anexei nr. 16.
    - Moneda (valuta) platii - se va mentiona valuta in care s-a convenit cu partenerul efectuarea platii exportului. In caseta se va inscrie codul corespunzator valutei respective.
    - Denumirea comerciala a marfii/operatiunii - se vor inscrie denumirea completa a marfii si, dupa caz, dimensiunile, compozitia, structura, caracteristicile tehnice, calitatea, tipul, marca. Pe o cerere nu poate fi inscrisa decat marfa care se incadreaza intr-o singura pozitie tarifara (din 8 cifre).

    NOTA:
    In aceasta rubrica nu se inscrie denumirea pozitiei tarifare in care a fost incadrata marfa al carei cod a fost inscris in rubrica adecvata.

    In cazul in care spatiul afectat acestei rubrici este insuficient, se pot face mentiuni suplimentare pe spatele cererii pentru licenta, specificand aceasta in cadrul rubricii "Alte precizari ale solicitantului" sau pe o coala separata, care se constituie in anexa la cererea de licenta si va purta titlul "Anexa la cererea de licenta nr. ..... din data de .........". Aceasta anexa trebuie sa fie semnata si stampilata de solicitant la fel ca si cererea pentru licenta. Anexa se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare exemplar al cererii pentru licenta, conform modelului prezentat in anexa nr. 17.
    - Cantitatea - tone - se va completa in mod obligatoriu cu greutatea in tone a marfii exportate (exceptie: kWh, serviciile etc.).
    - Cantitatea in U.M. suplimentare - se va completa in mod obligatoriu in cazul in care pentru pozitia tarifara respectiva este mentionata si alta unitate de masura (suplimentara), pe langa greutatea in tone, in Tariful vamal de import al Romaniei. In acest caz se va inscrie aceasta unitate de masura, iar in caseta, codul corespunzator acesteia.
    - Valoarea FOB in valuta platii - se va inscrie valoarea totala FOB a marfii care face obiectul cererii pentru licenta respective.
    In cazul in care conditia de livrare mentionata in cererea pentru licenta este alta decat FOB, pe spatele acesteia, la rubrica "Alte precizari" se va mentiona si valoarea aferenta conditiei de livrare respective.
    In cazul marfurilor supuse licentierii, trimise/primite ca ajutoare economice in/din strainatate, precum si in cazul mostrelor trimise/primite gratuit, la aceasta rubrica se va inscrie valoarea comunicata de expeditorul marfii.
    In cazul marfurilor supuse licentierii, primite/trimise pentru operatiuni de perfectionare activa sau pasiva (lohn sau processing in tara sau in strainatate), precum si in cazul marfurilor provenite din operatiuni de perfectionare activa sau pasiva, se va inscrie valoarea statistica a marfii, iar sub aceasta se va mentiona costul prelucrarii respective.
    Cifrele care reprezinta cantitatea si valoarea se vor scrie cu punct de despartire pentru mii, milioane etc.
    - Alte precizari ale solicitantului - in cazul in care pentru licentierea exportului respectiv sunt obligatorii, in prealabil, avize ale altor institutii, este necesar ca acestea sa fie anexate la cererea pentru licenta, in original sau in copie xerox, dupa caz, iar la aceasta rubrica sa se faca mentiunea indicand documentul anexat, numarul, data si institutia emitenta. Daca spatiul acestei rubrici nu permite inscrierea tuturor precizarilor, se va face mentiunea "vezi verso", iar pe spatele celor 3 exemplare ale cererii se vor face mentiunile respective sub titlul "Alte precizari ale solicitantului", cu semnatura si stampila solicitantului.
    Pentru import, cererile de licenta se completeaza astfel:
    Rubricile comune cu cele din formularele cererilor pentru licenta de export se completeaza conform instructiunilor de mai sus, iar cele specifice importului, dupa cum urmeaza:

    NOTA:
    Se considera rubrici comune si cele in care, in loc de referire la "export", se face referire la "import".

    - Beneficiarul - se va mentiona agentul economic (sau, dupa caz, agentii economici) care urmeaza sa utilizeze marfa in procesul de productie sau sa o comercializeze, dupa caz.
    - Tara vanzatoare - se va inscrie denumirea tarii in care firma partenera externa isi are sediul social. In caseta se va mentiona numarul de cod al tarii respective.
    - Tara de origine - se va mentiona denumirea tarii in care s-a fabricat efectiv marfa care face obiectul cererii de import. In caseta se va inscrie numarul de cod al tarii respective. In cazul marfurilor de bursa, tara de origine poate ramane nenominalizata, daca la momentul solicitarii licentei nu se cunoaste originea marfii. In acest caz, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului" se va face mentiunea "Marfa de bursa".
    - Valoarea CIF in valuta platii - se va inscrie valoarea totala CIF a marfii care face obiectul cererii respective.
    In cazul in care conditia de livrare mentionata in cererea pentru licenta este alta decat CIF, pe spatele acesteia, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului" se va mentiona si valoarea aferenta conditiei de livrare respective.
    In cazul cererilor pentru licenta pentru operatiuni legate de export-import, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului" se vor face, in mod obligatoriu, si urmatoarele mentiuni:
      - pe cererile pentru licenta de operatiune de export: "compensare cu import de ..., conform cererii (cererilor) pentru licenta nr. .... din data de ....." (mentionand denumirile marfurilor, numarul si data cererii/cererilor pentru licenta de import in compensare cu exportul respectiv);
      - pe cererile pentru licenta de operatiune de import: "compensare cu export de ..., conform cererii (cererilor) pentru licenta nr. .... din data de ...." (mentionand denumirile marfurilor, numarul si data cererii/cererilor pentru licenta de export in compensare cu importul respectiv).
    Toate cererile pentru licenta pentru o operatiune legata de export-import trebuie sa fie intocmite in aceeasi valuta.

    ANEXA 14

                              INSTRUCTIUNI
                     privind eliberarea licentelor

    Termenul de analiza si de solutionare a cererilor pentru licenta, cu avizele prealabile necesare, este de doua zile lucratoare de la data inregistrarii lor la Centrul Roman de Comert Exterior.
    In cazul in care, in urma analizarii unei cereri pentru licenta sau a cererilor pentru licenta din cadrul unei operatiuni comerciale rezulta necesitatea prezentarii unor date suplimentare sau a unor clarificari, termenul de mai sus decurge de la data primirii acestora. Datele sau clarificarile solicitate vor fi transmise in forma scrisa.
    Refuzul eliberarii licentelor se motiveaza in scris solicitantului.
    Pe cele 3 exemplare ale unei cereri pentru licenta respinsa, spatiul afectat licentierii se bareaza cu o linie diagonala care uneste coltul din stanga jos cu cel din dreapta sus.
    Exemplarul nr. 3 al cererilor pentru licenta respinse se retine la Ministerul Industriei si Comertului - Directia licente.
    In cazul in care, in vederea eliberarii unei licente, este necesara obtinerea in prealabil a unor avize ale altor institutii, la eliberarea licentelor se va tine seama in mod obligatoriu de prevederile acestora, nefiind admise nici un fel de derogari de la acestea (privind denumirea marfii, caracteristicile ei, cantitatea, valoarea, furnizorul, termenul de livrare sau oricare alt element din aviz care se regaseste si in cererea pentru licenta).
    Licentele se elibereaza, de regula, cu valabilitate pana la sfarsitul anului in care sunt emise.
    In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, dar care sunt rezultate din operatiuni de perfectionare activa (lohn sau processing) a unor marfuri importate temporar in Romania, o data cu cererile pentru licenta este obligatorie prezentarea si a urmatoarelor documente:
    - declaratiile vamale de import, din care sa rezulte ca importul este efectuat in regim temporar;
    - declaratia scrisa pe propria raspundere a agentului economic care a realizat prelucrarea, din care sa rezulte ca din materialele importate s-au obtinut cantitatile de produse pentru care se solicita licenta de export;
    - avizul, dupa caz, al ministerului de specialitate sau al Bancii Nationale a Romaniei.
    In acest caz, pe cererea pentru licenta de export, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului", acesta va inscrie in mod obligatoriu si mentiunea urmatoare: "export in cadrul operatiunii de perfectionare activa, in baza declaratiei vamale de import temporar nr. ... din data de ... si a scrisorii nr. ... din data de ... a ..." (se va trece agentul economic care a efectuat prelucrarea).
    Licenta de export va fi eliberata in acest caz cu termen de valabilitate care nu poate depasi termenul stabilit in declaratia vamala de import temporar.
    Licenta de export de metale pretioase si de pietre pretioase, precum si de obiecte confectionate din acestea, rezultate din operatiuni de prelucrare activa in Romania, se poate acorda pentru o cantitate globala, avand termen de valabilitate, de regula, 6 luni de la data eliberarii acesteia, cu avizul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei.
    Exportul efectiv, in cadrul licentei de export pentru o cantitate globala, se poate realiza numai pe baza de centralizatoare de export avizate de Banca Nationala a Romaniei, pana la epuizarea acesteia si in limita cantitatilor importate temporar pe baza de declaratii vamale de import temporar.
    In termen de 30 de zile de la epuizarea cantitatii globale mentionate in licenta de export sau de la data expirarii termenului de valabilitate a acesteia, agentul economic are obligatia sa comunice, in scris, Ministerului Industriei si Comertului si Bancii Nationale a Romaniei stadiul realizarii licentei de export, anexand in fotocopie lizibila: declaratiile vamale de import temporar si cele de export definitiv, precum si licenta de export (exemplarul pentru vama).
    In vederea eliberarii licentelor de export pentru marfurile supuse licentierii, care sunt trimise temporar in strainatate pentru operatiuni de prelucrare pasiva (processing sau lohn), o data cu cererile pentru licenta este necesara si prezentarea avizului ministerului de specialitate sau al Bancii Nationale a Romaniei, dupa caz.
    Licentele de export pentru operatiuni de prelucrare pasiva se elibereaza conditionat de returnarea integrala in tara a produsului sau a produselor rezultate.
    Pentru marfurile rezultate din operatiuni de prelucrare pasiva si care sunt supuse licentierii la export, la cererea titularului operatiunii, motivata din punct de vedere economic, Ministerul Industriei si Comertului poate aproba exportul definitiv al acestora fara returnarea marfurilor in Romania, pe baza de licenta de export si cu intocmirea declaratiei de incasare valutara.
    Pe cererea de licenta, la rubrica "Alte precizari ale solicitantului" se va mentiona "export in cadrul operatiunii de prelucrare pasiva".
    Agentii economici au obligatia sa comunice, in scris, in termen de maximum 30 de zile de la realizarea importului definitiv al produselor rezultate, Ministerului Industriei si Comertului si institutiei care a avizat exportul temporar in vederea prelucrarii lichidarea operatiunii, anexand in fotocopie lizibila declaratiile vamale de export temporar si declaratiile vamale de import definitiv aferente.
    In cazul operatiunilor de export temporar in vederea prelucrarii in strainatate a marfurilor, numarul licentei de export se va mentiona in mod obligatoriu atat pe declaratia vamala de export, cat si pe declaratia vamala de import definitiv.
    Agentilor economici care nu au lichidat o operatiune de prelucrare in strainatate in termenul stabilit in licenta de export li se va ridica dreptul de a primi licente de export si de import pentru asemenea operatiuni, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 764/1991.
    In cazul participarii la licitatii internationale la care, prin caietul de sarcini, se solicita de catre organizatorii licitatiei prezentarea unei licente de export, la cererea societatii participante la licitatie se va elibera licenta de export, pe care licentiatorul va mentiona in mod obligatoriu "provizorie, pentru licitatia nr. ... din data de ..., fara valabilitate pentru vama".
    In cazul in care cererile pentru licenta au si anexa, aceasta va fi semnata si stampilata de Directia licente din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    Licentele neridicate de catre agentii economici in termen de 30 de zile de la data aprobarii lor vor fi anulate in mod automat.

    ANEXA 15

                         CODIFICAREA OPERATIUNII

    In spatiul rezervat rubricii "Denumirea operatiunii" de pe versoul formularului cererii pentru licenta, se va inscrie denumirea operatiunii, iar in caseta rezervata codului operatiunii, de pe fata formularului cererii pentru licenta, codul acesteia, dupa cum urmeaza:

    Import
    Nivelul 1 - litera I - import
    Nivelul 2 - codul este reprezentat dintr-un numar compus din doua cifre, avand urmatoarea semnificatie:
    40 - import definitiv;
    52 - import temporar in regim de perfectionare activa;
    53 - import temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
    65 - reimport cu plasare sub perfectionare activa;
    71 - import in regim de antrepozit vamal;
    80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar;
    82 - import temporar in regim de perfectionare activa in cadrul unui contingent tarifar.
    Nivelul 3 - codul este reprezentat printr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
    1 - import liberalizat;
    4 - supuse licentierii automate;
    5 - controlate;
    6 - interzise.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat printr-o cifra cu urmatoarea semnificatie:
    1 - aport la capitalul social;
    2 - ajutoare;
    3 - donatii;
    4 - recuperare creante externe;
    5 - cliring;
    6 - mostre si material publicitar;
    7 - credite guvernamentale;
    8 - credite comerciale cu rambursare peste un an;
    9 - marfuri in contul realizarii de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate;
    0 - nespecificat.

    Export
    Nivelul 1 - litera E - export
    Nivelul 2 - codul este reprezentat printr-un numar compus din doua cifre, avand urmatoarea semnificatie:
    10 - export definitiv;
    21 - export temporar in regim de perfectionare pasiva;
    22 - export temporar cu returul marfii in aceeasi stare;
    30 - reexport din perfectionare activa;
    31 - reexport prin returul in aceeasi stare al marfurilor importate temporar;
    95 - export prin magazine duty-free;
    96 - export prin aprovizionare nave si aeronave.
    Nivelul 3 - codul este reprezentat printr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    1 - export liberalizat;
    2 - contingentat in cadrul contingentului;
    3 - contingentat in afara contingentului;
    4 - supuse licentierii automate;
    5 - controlate;
    6 - interzise.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat printr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    1 - aport la capitalul social;
    2 - ajutoare;
    3 - donatii;
    4 - livrari de marfuri in contul datoriei externe;
    5 - cliring;
    6 - mostre si material publicitar;
    7 - credite guvernamentale;
    8 - credite comerciale cu rambursare la peste 90 de zile;
    9 - marfuri pentru realizarea de obiective complexe si lucrari de constructii-montaj in strainatate, inclusiv produse cu ciclu lung de fabricatie;
    0 - nespecificat.

    Operatiuni legate de import-export
    Nivelul 1 - litera L - operatiuni legate
    Nivelul 2 - codul este reprezentat printr-un numar compus din doua cifre, avand urmatoarea semnificatie:
    40 - import definitiv;
    52 - import temporar in regim de perfectionare activa;
    10 - export definitiv;
    21 - export temporar in regim de perfectionare pasiva;
    30 - reexport din perfectionare activa;
    80 - import definitiv in cadrul unui contingent tarifar;
    82 - import temporar in regim de perfectionare activa in cadrul unui contingent tarifar.
    Nivelul 3 - codul este format dintr-o cifra avand urmatoarea semnificatie:
    - pentru import - vezi nivelul 3 de la import;
    - pentru export - vezi nivelul 3 de la export.
    Nivelul 4 - codul este reprezentat prin cifra 0, cu semnificatia nespecificat, atat la import, cat si la export.

    ANEXA 16

                               CODIFICAREA
                    conditiilor de plata si de credit

    A. Codul conditiei de plata si de credit este un numar compus din 4 cifre, avand urmatoarea semnificatie:
    a) Primele doua cifre indica momentul platii:
    10 - plata anticipata;
    20 - plata imediata (la vedere);
    31 - plata la termen pana la 90 de zile;
    32 - plata la termen intre 90 de zile si un an;
    33 - plata la termen peste un an.
    b) A treia cifra indica mijlocul de plata:
    1 - cash;
    2 - cliring;
    3 - cont creante/obligatii externe;
    4 - cont barter/cooperare la nivel guvernamental;
    5 - compensare la nivel de agenti economici.
    c) A patra cifra indica modalitatea de plata:
    1 - acreditiv;
    2 - alte modalitati bancare (incasso, ordin de plata);
    3 - schimb de documente prin banca;
    4 - schimb de documente in afara bancilor;
    5 - valuta efectiva (inclusiv cecuri).
    B. In cazul in care operatiunea respectiva nu comporta plati sau incasari de nici un fel, se va mentiona codul 4100.

    NOTA:
    - In caseta destinata mentionarii codului se va inscrie codul conditiei de plata respective, iar in spatiul liber din cadrul rubricii "Conditii de plata si credit" se va inscrie, cu cuvinte, detaliat si complet, conditia de plata negociata si convenita cu partenerul extern.
    - In cazul in care din conditiile convenite cu partenerul extern rezulta mai multe coduri ale conditiei de plata, se va inscrie in caseta codul conditiei cu ponderea principala.

    ANEXA 17

    .........................................
    (denumirea importatorului/exportatorului)

                                   ANEXA
             la cererea pentru licenta nr. ... din data de ...

                                                                    - valuta -
-------------------------------------------------------------------------------
    Nr. pozitiei                                   Cantitatea
 din Tariful vamal       Denumirea marfii    ----------------------   Valoarea
de import al Romaniei                        in tone     in U.M.
     (8 cifre)                                         suplimentare
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL:                                                  -
-------------------------------------------------------------------------------

                                           Numele si prenumele in clar,
                                              semnatura si stampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 13/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 13 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu