Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1280 din 30.09.2021

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 28 octombrie 2021SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, emite următorul ordin: Articolul I Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera A „Tarife", la poziţia 1.1.1.2.2.3, după litera g) se introduc unsprezece noi litere, literele h)-r), cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„1.1.1.2.2.3 Autorizări speciale: €/tip de aeronavă
...
h) Operaţiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS) 880 la emiterea AOC
i) Operaţiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiţii meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC) 1.100 la emiterea AOC
j) Operaţiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO) 880 la emiterea AOC
k) Operaţiuni de servicii medicale de urgenţă cu elicopterul (HEMS) 1.100 la emiterea AOC
l) Operaţiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO) 880 la emiterea AOC
m) Operaţiuni de apropiere rapidă (Steep approach) 440 la emiterea AOC
n) Utilizarea documentaţiei de zbor în format electronic (EFB) 880 la emiterea AOC
o) Operaţiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE) 880 la emiterea AOC
p) Operaţiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor de decolare şi aterizare (HSFL) 880 la emiterea AOC
q) Operaţiuni cu avioane către un aerodrom izolat 880 la emiterea AOC
r) Aprobarea de a desfăşura cursul de pregătire şi examenele care trebuie susţinute de solicitanţii unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei 3.850 la emiterea AOC"

2. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera A „Tarife", poziţia 1.1.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„1.1.2.3 Modificarea autorizărilor speciale €/tip de aeronavă
a) Operaţiuni cu vizibilitate redusă (LVO) 500 la emiterea AOC
b) Operaţiuni în condiţii cu specificaţii minime de performanţe de navigaţie (MNPS) 350 la emiterea AOC
c) Operaţiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS) 750 la emiterea AOC
d) Operaţiuni de navigaţie aeriană Basic/Precision (BRNAV/PRNAV) 350 la emiterea AOC
e) Operaţiuni în spaţiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM) 350 la emiterea AOC
f) Operaţiuni în zone cu altimetrie metrică 50 la emiterea AOC
g) Transportul aerian al bunurilor periculoase 750 la emiterea AOC
h) Operaţiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS) 880 la emiterea AOC
i) Operaţiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiţii meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC) 1.100 la emiterea AOC
j) Operaţiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO) 880 la emiterea AOC
k) Operaţiuni de servicii medicale de urgenţă cu elicopterul (HEMS) 1.100 la emiterea AOC
l) Operaţiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO) 880 la emiterea AOC
m) Operaţiuni de apropiere rapidă (Steep approach) 440 la emiterea AOC
n) Utilizarea documentaţiei de zbor în format electronic (EFB) 880 la emiterea AOC
o) Operaţiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE) 880 la emiterea AOC
p) Operaţiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forţată în condiţii de siguranţă pe parcursul fazelor de decolare şi aterizare (HSFL) 880 la emiterea AOC
q) Operaţiuni cu avioane către un aerodrom izolat 880 la emiterea AOC
r) Aprobarea de a desfăşura cursul de pregătire şi examenele care trebuie susţinute de solicitanţii unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei 3.850 la emiterea AOC"

3. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera A „Tarife", poziţia 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„1.4 Operaţiuni de aviaţie generală efectuate cu aeronave complexe motorizate/operaţiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate
1.4.1 Operaţiuni de aviaţie generală cu aeronave care nu deţin certificat de tip EASA
1.4.1.1 Aprobare iniţială €/tip aeronavă 500 la depunerea cererii
1.4.1.2 Modificare aprobare constând în persoana responsabilă €/schimbare 150 la depunerea cererii
1.4.1.3 Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de acelaşi tip €/aeronavă 50 la depunerea cererii
1.4.1.4 Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip €/tip aeronavă 250 la depunerea cererii
1.4.1.5 Acordare/modificare aprobări specifice (se aplică tariful prevăzut la poziţia A.1.1.1.2.2.3)
1.4.1.6 Supravegherea continuă a siguranţei operării €/an/tip aeronavă 300 €/an/tip aeronavă Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plăteşte până la sfârşitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare.
1.4.2 Operaţiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate care deţin certificat de tip EASA (NCC)
1.4.2.1 Confirmarea declaraţiei şi includerea în programul de supraveghere €/aeronavă 550 la depunerea declaraţiei
1.4.2.2 Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de acelaşi tip €/aeronavă 275 la depunerea declaraţiei
1.4.2.3 Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip €/aeronavă 495 la depunerea declaraţiei
1.4.2.4 Acordare/modificare aprobări specifice (se aplică tariful prevăzut la poziţia A.1.1.1.2.2.3)
1.4.2.5 Supravegherea continuă a siguranţei operării €/an/tip aeronavă 300 €/an/tip aeronavă) Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plăteşte până la sfârşitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul."

4. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera A „Tarife", după poziţia 1.4 se introduce o nouă poziţie tarifară, poziţia 1.5, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„1.5 Operaţiuni aeriene specializate comerciale €/aeronavă
1.5.1 Confirmarea declaraţiei şi includere în programul de supraveghere 550 la depunerea declaraţiei
1.5.2 Confirmare modificare declaraţie prin includerea unei aeronave de acelaşi tip 275 la depunerea declaraţiei
1.5.3 Confirmare modificare declaraţie prin includerea unei aeronave de alt tip 495 la depunerea declaraţiei
1.5.4 Confirmare modificare declaraţie prin introducerea de noi tipuri de operaţiuni aeriene specializate comerciale 110 la depunerea declaraţiei
1.5.5 Emitere autorizaţie iniţială pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat 550 la depunerea declaraţiei
1.5.6 Modificare autorizaţie pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de acelaşi tip 275 la depunerea declaraţiei
1.5.7 Modificare autorizaţie pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de alt tip 550 la depunerea declaraţiei
1.5.8 Modificare autorizaţie pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin introducerea de noi tipuri de operaţiuni aeriene 550 la depunerea declaraţiei
1.5.9 Evaluarea documentaţiei aferente operaţiunilor specializate comerciale transfrontaliere în vederea emiterii autorizaţiei pentru operaţiuni specializate comerciale cu risc ridicat 385 la depunerea declaraţiei
1.5.10 Supravegherea continuă a siguranţei operării €/an/tip aeronavă 300 €/an/tip aeronavă Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plăteşte până la sfârşitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare."

5. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera B „Condiţii de aplicare", punctele 3, 7, 8, 10, 11 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condiţiile şi finanţarea necesare pentru respectarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în «dry lease» şi pentru pregătirea personalului de supraveghere al Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor. De asemenea, pe cheltuiala sa, solicitantul va furniza AACR un set complet al documentaţiei tehnice privind descrierea, exploatarea, întreţinerea şi asigurarea continuităţii navigabilităţii aeronavei respective. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 7. Tarifele stabilite pentru supraveghere la poziţiile A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.2.4, A.1.3, A.1.4 şi A.1.5 vor fi aplicate tuturor tipurilor de aeronave pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este abilitat să efectueze mai multe tipuri de activităţi (transport aerian public, lucru aerian etc.), tariful pentru supraveghere se va obţine prin cumularea tarifelor corespunzătoare fiecărei activităţi. 8. Prelungirea valabilităţii autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii continue efectuate de către AACR şi în condiţiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 10. În tarifele percepute conform poziţiei A.1.1.4.2, «un pasager per kilometru zburat» se consideră efectuat când un pasager este transportat de operatorul aerian român un kilometru. Calcularea «pasagerilor per kilometri zburaţi» se efectuează prin însumarea produselor obţinute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportaţi în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurşi de toţi pasagerii transportaţi. 11. Tarifele achitate în avans pentru operaţiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată. Partea de tarif reţinută la AACR se determină în funcţie de orele de manoperă consumate şi tariful pe ora de consultanţă. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 14. Tarifele indicate la poziţia A.1.4 nu se aplică operatorilor aerieni aflaţi sub incidenţa prevederilor art. ORO. AOC.125 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 6. La capitolul 1 „Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieni" litera B „Condiţii de aplicare", după punctul 14 se introduc două noi puncte , punctele 15 şi 16, cu următorul cuprins: 15. Tariful prevăzut la poziţia A.1.2.6 se aplică pentru persoanele manageriale care necesită acceptare în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile. În cazul în care procesul de acceptare se desfăşoară pentru două sau mai multe persoane simultan, tariful se percepe o singură dată. 16. Tarifele minime anuale prevăzute la poziţiile A.1.1.4.1, A.1.2.4.1, A.1.4.1.6, A.1.4.2.5, A.1.5.10 se plătesc chiar dacă operatorul aerian nu a efectuat cu aeronava în cauză nicio oră de zbor sau cuantumul orelor de zbor nu depăşeşte valoarea minimă anuală. NOTĂ: Pentru tarifele prevăzute la poziţiile 1.1.1.2.2.3 [literele h)-q)], 1.5.1-1.5.9 se aplică o reducere de 50% din valoarea tarifului în cazul cererilor depuse până la data de 31.12.2021. 7. La capitolul 2 „Certificarea de navigabilitate a aeronavelor" litera A „Tarife", poziţiile 2.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.3.2, 2.3.3 şi 2.13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„2.1 Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilităţii (CEN) la depunerea cererii
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
2.1.1.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg €/aeronavă 600
2.1.1.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg €/aeronavă 1.100
2.1.1.4 Aeronave manageriate de organizaţii CAMO/CAO cu sediul în ţări terţe €/aeronavă 4.000
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
2.1.2 Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilităţii EASA Form 15 pe baza recomandării unei organizaţii autorizate €/aeronavă 250
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
2.2.1.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg €/aeronavă 300
2.2.1.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg €/aeronavă 450
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
2.2.2.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg €/aeronavă 700
2.2.2.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg €/aeronavă 1.400
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
2.2.3.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg €/aeronavă 250
2.2.3.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg €/aeronavă 350
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
2.3.2 Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg €/aeronavă 300
2.3.3 Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg €/aeronavă 450
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
2.13 Alocare coduri ELT (emiţător de localizare în caz de urgenţă)/transponder €/cod 30 la depunerea cererii"

8. La capitolul 2 „Certificarea de navigabilitate a aeronavelor" litera A „Tarife", poziţiile 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.2.6, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.8.5 şi 2.10.4 se abrogă. 9. La capitolul 2 „Certificarea de navigabilitate a aeronavelor" litera B „Condiţii de aplicare", punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Tariful pentru analiza unui program de întreţinere pentru o aeronavă prevăzut la poziţia A.2.12 nu se percepe în cazul organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii autorizate de către AACR, fiind inclus în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere. 10. La capitolul 3 „Înmatricularea aeronavelor şi înscrierea menţiunilor în registrul foilor de sarcini" litera A „Tarife", după poziţia 3.8 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3.9, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„3.9 Emitere documente în regim de urgenţă €/solicitare 200% faţă de tariful normal la depunerea cererii"

11. La capitolul 3 „Înmatricularea aeronavelor şi înscrierea menţiunilor în registrul foilor de sarcini" litera B „Condiţii de aplicare", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Prin eliberarea în regim de urgenţă a unuia din documentele menţionate în prezentul capitol se înţelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum două zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine întemeiate, AACR îşi rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgenţă a documentelor menţionate în prezentul capitol. 12. La capitolul 4 „Autorizări pentru procese speciale" litera A „Tarife", după poziţia 4.1.4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4.1.5, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„4.1.5 Emitere duplicat după documentele de autorizare 20 la depunerea cererii"

13. La capitolul 4 „Autorizări pentru procese speciale" litera A „Tarife", poziţiile 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 şi 4.3.5 se abrogă. 14. La capitolul 4 „Autorizări pentru procese speciale" litera B „Condiţii de aplicare", punctul 3 se abrogă . 15. La capitolul 5 „Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilă" litera A „Tarife", poziţiile 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 şi 5.7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„5.1 Investigaţii în cadrul proceselor de autorizare iniţială în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea G € - ora de investigaţie/ auditor 45 (minimum 1.500 €) la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............
5.2 Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a modificărilor semnificative apărute în cadrul organizaţiei în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea G
5.2.1 Aprobarea modificărilor semnificative (definite prin 21A.153) referitoare la termenii autorizării, respectiv modificarea amplasamentului (definită prin 21A.148) €/ora de investigaţie/ auditor 45 (minimum 1.000 €) conform pct. B.2.1
5.2.2 Aprobarea modificărilor semnificative definite prin 21A.147 €/ora de investigaţie/ auditor 45 € conform pct. B.2.1
1 2 3 4 5
5.3 Investigaţii în cadrul proceselor de supraveghere continuă pentru menţinerea condiţiilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea G € - ora de investigaţie/ auditor 45 (minimum 1.500 €/an) la începutul anului calendaristic şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........
5.4 Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a condiţiilor desfăşurării activităţii de producţie fără autorizare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea F €/ora de investigaţie/ auditor 45 (minimum 1.000 €/anual) la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1 şi B.3
5.5 Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a modificării termenilor conţinuţi în scrisoarea de aprobare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A, subpartea F €/ora de investigaţie/ auditor 45 (minimum 500 €) la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1 şi B.3
5.6. Investigaţii în cadrul proceselor de menţinere a valabilităţii unei scrisori de aprobare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea F €/ora de investigaţie/ auditor 45 (minimum 1.000 €) la începutul perioadei de valabilitate (maximum 1 an de la data emiterii) şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2 şi B.3
5.7 Inspecţii de conformitate efectuate de către AACR în baza unui acord cu o altă autoritate aeronautică civilă şi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea B, subpartea F €/ora de inspecţie/ inspector 45 la încheierea inspecţiei, dar anterior emiterii raportului AACR de inspecţie"

16. La capitolul 5 „Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilă" litera A „Tarife", poziţiile 5.1.1, 5.1.2, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.2.1 şi 5.3.2.2 se abrogă . 17. La capitolul 5 „Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilă" litera B „Condiţii de aplicare", poziţiile 2, 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2. Numărul orelor de investigaţie necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la poziţiile A.5.1, A.5.2, A.5.3, A.5.4, A.5.5 şi A.5.6 se stabilesc pe baza aranjamentelor documentate între AACR şi organizaţia de producţie (contracte de supraveghere continuă, scrisori oficiale ale AACR şi ale organizaţiei, programe/planuri/rapoarte de investigaţie ale AACR, orice alte documente cu caracter juridic), în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secţiunea A şi B, subpartea G, art. 21.A.129(a) şi 21.B.120, respectiv 21.A.157 şi 21.A.220, precum şi procedurile AACR dezvoltătoare. Principiile de determinare a numărului orelor de investigaţie necesare sunt: 2.1. Pentru activităţile prevăzute la poziţiile A.5.1, A.5.2, A.5.4 şi A.5.5, numărul orelor de investigaţie tarifate se calculează luând în considerare numărul efectiv de ore afectate analizei AACR a tuturor informaţiilor (de exemplu: număr de angajaţi din organizaţie ce desfăşoară activităţi în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activităţi necesar a fi investigate, performanţe ale sistemului de management al calităţii, complexitate procese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziţie de către organizaţia solicitantă prin scrisoarea de intenţie, cererea de autorizare/modificare, precum şi prin celelalte documente-suport ataşate cererii. Analiza acestor informaţii este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite şi documentate, cu fiecare organizaţie în parte, anterior finalizării activităţilor respective. 2.2. Pentru activităţile prevăzute la poziţiile A.5.3 şi A.5.6, numărul orelor de investigaţie necesare se determină pe baza volumului informaţiilor specifice menţionate la pct. B.2.1 şi pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizaţii în parte cu cerinţele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite şi documentate, cu fiecare organizaţie în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării). NOTE: a)Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigaţii aferent fiecărei activităţi, menţionate la poziţiile A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă şi se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcţie de numărul de angajaţi din cadrul organizaţiei şi care ulterior poate varia (scădea sau creşte), în funcţie de un număr de variabile, printre care: performanţele sistemului de management al calităţii, tipurile de activităţi investigate, complexitatea şi numărul proceselor/programelor de fabricaţie, numărul de neconformităţi constatate anterior, investigaţii suplimentare, rata de fabricaţie etc. b)Performanţele ridicate ale sistemului de management al calităţii în conformarea cu cerinţele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigaţie şi, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru activitatea respectivă. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 4. Numărul orelor de investigaţie se stabileşte şi se agreează cu organizaţia de producţie anterior prestării activităţii respective şi/sau pe parcursul desfăşurării investigaţiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigaţiei efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigaţii aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizaţie în parte, respectiv modificării acesteia, precum şi investigaţii specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului în cel mult 15 zile calendaristice de la data finalizării fiecărei etape de investigaţie. Achitarea tarifelor condiţionează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum şi menţinerea valabilităţii autorizării/aprobării. 5. Tarifele achitate în avans pentru investigaţiile care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizaţiei sau, la cererea organizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu activităţile prestate şi se determină în funcţie de numărul de ore de investigaţie prestate şi de tariful pe ora de consultanţă prevăzut la poziţia A.11.6. 18. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", literele a.1) şi b.1) de la poziţia 6.1.1.2 şi literele a) şi b) de la poziţia 6.1.3.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.1.1.2 Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F
a) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A3 2.200
b) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A4 1.900
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
6.1.3.5 Modificare domeniu de autorizare în cadrul aceleiaşi categorii
a) Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de bază €/locaţie 500
b) Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de linie €/locaţie 350"

19. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", la poziţia 6.1.1.2, literele a.2) şi b.2) se abrogă . 20. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", poziţia 6.1.1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.1.1.4 Tarif fix de autorizare a unităţilor de întreţinere şi reparaţii paraşute conform RACR-CP 500 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare"

21. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", după poziţia 6.1.1.4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6.1.1.5, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.1.1.5 Tarife adiţionale 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2"
a) Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere la linie €/locaţie 500
b) Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere de bază €/locaţie 800
c) Tarif adiţional pentru tip de aeronavă, de motor, categorie de componente sau metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare:
c.1) pentru tip de aeronavă în categoria A1 €/tip 150
c.2) pentru tip de aeronavă în categoriile A2, A3, A4, tip motor în categoria B, categorie de componente în clasa C (C1-22), metodă NDT (testare nedistructivă) în cadrul categoriei D1 €/tip şi/sau categorie componentă/ metodă 100
d) Tarif adiţional pentru autorizare pentru activităţi de pregătire a personalului tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute 350
e) Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere paraşute €/locaţie 250
f) Tarif adiţional pentru organizaţiile care solicită autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administraţia Federală pentru Aviaţie (SUA)] 20% din tarifele prevăzute la poziţiile A.6.1.1.1 şi A.6.1.1.5 lit. a)-c)
g) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN) 750

22. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", după poziţia 6.1.3.7 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 6.1.3.8-6.1.3.10, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.1.3.8 Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară de întreţinere paraşute €/locaţie 400 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare"
6.1.3.9 Evaluare suplimentară modificare pentru organizaţiile care deţin şi autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administraţia Federală pentru Aviaţie (SUA)] 20% din tarifele prevăzute la poziţiile A.6.1.3.1-A.6.1.3.7, cu excepţia poziţiei 6.1.3.3
6.1.3.10 Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN) 750

23. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", poziţia 6.1.4 se abrogă . 24. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", la poziţia 6.2.1.3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.2.1.3 Tarife adiţionale 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.7"
...
e) Tarif adiţional pentru examinare/evaluare pe tip de aeronavă €/tip aeronavă 200

25. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", poziţia 6.2.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.2.3.2 Modificare prin introducere examinare/evaluare pe tip aeronavă €/tip aeronavă 200 la depunerea cererii"

26. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", după poziţia 6.2.3.2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6.2.3.3, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.2.3.3 Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară €/locaţie 600 la depunerea cererii"

27. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", poziţiile 6.3, 6.4, 6.4.4.3 şi 6.5 se abrogă . 28. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului", litera A „Tarife", poziţia 6.6.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.6.1.1 Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART M(G)/PART CAMO 3.650 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9"

29. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", poziţia 6.6.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.6.1.2 Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea RACR-AZAC 1.000 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9"

30. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", după poziţia 6.6.1.2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6.6.1.3, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.6.1.3 Tarife adiţionale 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9"
a) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN), PART M (G şi I)/PART CAMO 750
b) Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART M(G)/PART CAMO 750
c) Tip de aeronavă suplimentar 150
d) Evaluare iniţială program întreţinere
d.1) Pentru aeronave complexe €/program 400
d.2) Pentru aeronave noncomplexe €/program 250
d.3) Pentru aeronave din anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1139 €/program 120
e) Evaluare iniţială sistem jurnal de bord pentru organizaţii PART M(G)/PART CAMO 100

31. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", poziţia 6.6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.6.3 Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locaţii suplimentare
6.6.3.1 Introducerea unui nou tip de aeronavă €/tip 500 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
6.6.3.2 Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN), PART M(G şi I)/PART CAMO 750
6.6.3.3 Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART M(G)/PART CAMO 750
6.6.3.4 Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară €/locaţie 750
1 2 3 4 5
6.6.3.5 Evaluare modificare program întreţinere la depunerea cererii"
a) Pentru organizaţii PART M(G)/PART CAMO €/program 100
b) Pentru organizaţii RACR-AZAC €/program 50
6.6.3.6 Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizaţii PART M(G)/PART CAMO 50

32. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", poziţiile 6.6.4, 6.6.4.1, 6.6.4.2, 6.6.4.3, 6.6.5, 6.6.5.1, 6.6.5.2, 6.6.5.3, 6.6.5.4, 6.6.5.5 şi 6.6.5.6 se abrogă . 33. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor , motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera A „Tarife", după poziţia 6.6.3.6 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 6.7-6.13, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„6.7 Autorizarea organizaţiilor cu privilegii combinate în domeniul navigabilităţii
6.7.1 Organizaţii cu privilegii de întreţinere (CAO-M)
6.7.1.1 Autorizarea iniţială
a) Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART CAO 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2
a.1) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru avioane sau elicoptere 2.700
a.2) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru dirijabile, baloane sau planoare 2.300
a.3) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru motoare complete 2.000
a.4) Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru componente, altele decât motoare complete, sau NDT (testare nedistructivă) 1.600
b) Tarife adiţionale
b.1) Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere €/locaţie 600
b.2) Tarif adiţional pentru tip de aeronavă, tip motor, categorie de componente, metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare 120
b.3) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN) 750
b.4) Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor 750
6.7.1.2 Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare €/an 50% din tarifele prevăzute la poziţia A.6.7.1.1 trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală
6.7.1.3 Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare a locaţiei sau adăugarea unei locaţii suplimentare
a) Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile avioane, elicoptere, clasa componente, categoriile motoare complete şi clasa servicii specializate, categoria NDT (testare nedistructivă) 1.100 la depunerea cererii
1 2 3 4 5
b) Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile dirijabile, baloane, planoare şi clasa componente, categoria componente, altele decât motoare complete 700 la depunerea cererii
c) Modificare domeniu de autorizare prin adăugare tip aeronavă sau tip motor €/tip 250
d) Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară de întreţinere €/locaţie 900
e) Modificare pentru acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN) 750
f) Modificare pentru acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor 750
6.7.2 Organizaţii cu privilegii de managementul continuităţii navigabilităţii (CAO-CAM)
6.7.2.1 Autorizarea iniţială
a) Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART CAO 3.650 50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
b) Tarife adiţionale
b.1) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN), PART CAO 750
b.2) Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART CAO 750
b.3) Categorie sau tip de aeronavă suplimentar 180
b.4) Evaluare iniţială program întreţinere 250
b.5) Evaluare iniţială sistem jurnal de bord pentru organizaţii PART CAO 120
6.7.2.2 Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare €/an 50% din tariful prevăzut la poziţia A.6.7.2.1 trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală
6.7.2.3 Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locaţii suplimentare
a) Introducerea unei categorii sau unui nou tip de aeronavă €/categorie sau tip aeronavă 600 la depunerea cererii
b) Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilităţii (CEN), PART CAO 750
c) Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART CAO 750
d) Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară €/locaţie 750
e) Evaluare modificare program întreţinere în vederea aprobării de către AACR 120
f) Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizaţii PART CAO 60
6.8 Schimbare/adăugare persoane acceptate conform reglementărilor PART M/PART CAMO/PART 145/PART 147/RACR-AZAC, prin intermediul EASA Form 4/AACR-DN-507 €/persoană 180 la depunerea cererii
6.9 Modificare date autorizaţie/certificat (restrângere domeniu la solicitarea deţinătorului sau altele decât cele menţionate la poziţiile A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3, A.6.7.2.3 €/modificare 120 la depunerea cererii
1 2 3 4 5
6.10 Evaluare sistem jurnal de bord pentru organizaţii ATO sau pentru operaţiuni speciale comerciale
6.10.1 În vederea aprobării iniţiale 120 la depunerea cererii
6.10.2 În vederea aprobării modificărilor 60
6.11 Autorizarea unui curs efectuat în afara organizaţiilor de pregătire autorizate (în baza PIAC-AW-NON147)
6.11.1 Curs pe tip de aeronavă - nivel 3 €/curs 800 la depunerea cererii
6.11.2 Curs pe tip de aeronavă - nivel 2 €/curs 600
6.11.3 Curs pe tip de aeronavă - nivel 1 €/curs 400
6.11.4 Curs pentru componente €/curs 400
6.12 Tarif de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent
6.12.1 Tarif iniţial de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent 500 la depunerea cererii
6.12.2 Tarif de prelungire autorizare 300
6.13 Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare 20 la depunerea cererii"

34. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera B „Condiţii de aplicare", punctele 1-5, 7 -9 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. Tarifele pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de întreţinere, prevăzute la poziţiile A.6.1.1 şi A.6.7.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal şi unui tip de aeronavă sau motor sau clasă componente sau metodă NDT (testare nedistructivă). 2. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de întreţinere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie şi bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiţionale pentru fiecare tip de aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special şi locaţie suplimentară. Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare iniţială pentru organizaţie de întreţinere Part 145, conform listei de mai jos:

Domeniul de autorizare solicitat Tariful (€)
Cat. A1 Boeing B737-100/200 (PW JT8D) (A.6.1.1.1 a.1) 3.200
Locaţie suplimentară linie x 3 (A.6.1.1.5.a) 500 x 3
Locaţie suplimentară baza (A.6.1.1.5.b) 800
Cessna 550/560 (PWC PW530/535) (A.6.1.1.5.c.1) 150
Cat. A2 Cessna 500 (PWC JT15D) (A.6.1.1.5.c.2) 100
Cat. A3 Bell 230 (RR Corp 250) (A.6.1.1.5.c.2) 100
Cat. C C5 Electrical Power conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.5.c.2) 100
C8 Flight Controls conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.5.c.2) 100
C9 Fuel Airframe conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.5.c.2) 100
Cat. D Ultrasonic (A.6.1.1.5.c.2.) 100
Eddy Current (A.6.1.1.5.c.2) 100
TOTAL: 6.350

3. Tarifele de supraveghere prevăzute la poziţiile A.6.1.2, A.6.2.2, A.6.6.2, A.6.7.1.2 şi A.6.7.2.2 se calculează având ca referinţă domeniul de autorizare iniţial şi se recalculează la fiecare modificare a acestuia. 4. Tarifele prevăzute la subpoziţiile aferente poziţiilor A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3 şi A.6.7.2.3 sunt cumulative. Exemplu pentru poziţia A.6.1.3: în cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A. 6.1.3.2/A.6.1.3.3/A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la poziţiile A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/ A.6.1.3.8/A.6.1.3.9/A.6.1.3.10. 5. Tariful prevăzut la poziţia A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreţinere şi un model de jurnal de bord. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 7. Pentru reluarea procesului de autorizare a organizaţiilor după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleaşi tarife ca pentru autorizarea iniţială. 8. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de pregătire pentru întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la poziţia A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la poziţia A.6.2.1.3 pentru fiecare modul, curs pe tip aeronavă, curs de diferenţe, examinare/evaluare de tip, locaţie suplimentară. 9. Tarifele prevăzute la poziţia A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locaţii, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locaţii numai cele declarate ca locaţii permanente în manualul de prezentare. Exemplu de calcul:

Domeniul de autorizare solicitat Tariful (€)
Pregătire de bază Cat. B2 (A.6.2.1.1) 3.200 + nr. module aplicabile 12* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
Cat. A1 nr. module aplicabile 13* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
Pregătire pe tip aeronavă Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1 (A.6.2.1.3 lit. b) 350
Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2 (A.6.2.1.3 lit. b) 350
Locaţie suplimentară Bacău (A.6.2.1.3 lit. d) 500
TOTAL: 16.900

........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 11. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de management al continuităţii navigabilităţii PART M(G)/PART CAMO sau PART CAO-CAM, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la poziţia A.6.6.1.1 sau 6.7.2.1 lit. a), la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la poziţia A.6.6.1.3 sau 6.7.2.1 lit. b), după caz. Exemplu de calcul: Autorizare iniţială:

Domeniul de autorizare solicitat Tariful (€)
„Part M (G)/PART CAMO Part M (i) Boeing B737-100/200 (PW JT8D) (A.6.6.1.1) 3.650 + (A.6.6.1.3 lit. a) 750
Cessna 550/560 (PWC PW530/535) (A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
Cessna 500 (PWC JT15D) (A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
TOTAL: 5.500

35. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera B „Condiţii de aplicare", după punctul 12 se introduc cinci noi puncte , punctele 13-17, cu următorul cuprins: 13. Schimbarea unei locaţii autorizate este tarifată identic cu adăugarea unei locaţii autorizate. 14. La tariful de supraveghere, din tariful de autorizare iniţială se iau în calcul maximum 5 tipuri de aeronave/motoare în cadrul unei categorii. 15. Tarifele achitate în avans pentru evaluările care sunt întrerupte de către organizaţie sau finalizate prin neacordarea autorizării/modificării autorizării solicitate se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată şi se determină în funcţie de orele de activitate desfăşurate de AACR şi de tariful pe oră de consultanţă prevăzut la poziţia A.11.6. 16. Pentru organizaţiile cu privilegii combinate în domeniul navigabilităţii care deţin simultan privilegii de întreţinere şi privilegii de continuitatea navigabilităţii, tarifele în cauză se reduc cu 30% pentru acele tipuri de aeronave pentru care organizaţia deţine privilegii combinate. 17. În cazul în care este necesară modificarea referinţei certificatului de autorizare datorită modificărilor referinţelor regulamentelor care au stat la baza acordării acesteia, nu se va percepe tariful de autorizare iniţială (de exemplu, tranziţia de la organizaţii autorizate conform partea-M, subpartea G la organizaţii autorizate conform partea-CAMO sau tranziţia de la organizaţii autorizate conform partea-M, subpartea F la organizaţii autorizate conform partea-CAO). 36. La capitolul 6 „Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatorului" litera B „Condiţii de aplicare", punctele 6 şi 10 se abrogă . 37. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera A „Tarife", după poziţia 7.1.1.2.11 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7.1.1.2.12, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„7.1.1.2.12 Tip suplimentar a/c €/persoană 70"

38. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera A „Tarife", poziţiile 7.1.3, 7.1.3.1, 7.1.3.1.1, 7.1.3.1.2, 7.1.3.1.3, 7.1.3.1.5, 7.1.3.1.6, 7.1.3.1.7, 7.1.3.2, 7.1.3.2.1, 7.1.3.2.2, 7.1.3.2.3, 7.1.3.2.5, 7.1.3.2.6, 7.1.3.2.7 se abrogă. 39. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera A „Tarife", poziţia 7.2.2.4 se abrogă . 40. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera A „Tarife", poziţiile , 7.5, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.2, 7.5.2.1, 7.5.2.2, 7.5.2.3 se abrogă. 41. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera A „Tarife", poziţia 7.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„7.7 Personal ATSEP
7.7.1 Acordare/revalidare licenţă €/persoană 175
7.7.2 Acordare specializări/autorizări suplimentare €/persoană 45
7.7.3 Acordare/revalidare autorizare instructor €/persoană 100"

42. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera A „Tarife", după poziţia 7.7.3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7.7.4, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„7.7.4 Acordare/revalidare autorizare evaluator €/persoană 100"

43. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera A „Tarife", poziţiile 7.12 şi 7.16 se abrogă . 44. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera A „Tarife", după poziţia 7.22 se introduc două noi poziţii, poziţiile 7.23 şi 7.24, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„7.23 Recunoaştere certificat competenţă limba engleză €/persoană 20
7.24 Transfer licenţă între state membre UE €/persoană 20"

45. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera B „Condiţii de aplicare", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează «la eliberarea documentelor sau conform contractului cu beneficiarul 46. La capitolul 7 „Certificarea personalului aeronautic" litera B „Condiţii de aplicare", după punctul 10 se introduc zece noi puncte , punctele 11-20, cu următorul cuprins: 11. Tariful prevăzut la poziţia A.7.1.1.1.2.1 se va aplica la susţinerea examinărilor teoretice pentru obţinerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR). 12. Tariful prevăzut la poziţia A.7.1.1.1.2.2 se va aplica la susţinerea examinărilor teoretice pentru obţinerea licenţei pilot comercial (CPL). 13. Tariful prevăzut la poziţia A.7.1.1.2.3.1 se va aplica la susţinerea examinărilor practice pentru obţinerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR). 14. Tariful prevăzut la poziţia A.7.1.1.2.2.2 se va aplica la susţinerea examinărilor practice pentru obţinerea licenţei pilot comercial (CPL). 15. Prin revalidare licenţă pilot linie (ATPL) se înţelege revalidarea calificării de tip, inclusiv a celei de zbor după instrumente. 16. Prin revalidare licenţă CPL se înţelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deţinute, precum şi a celei de zbor după instrumente, după caz. 17. Prin revalidare licenţă pilot particular (PPL) se înţelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deţinute, precum şi a celei de zbor după instrumente, după caz. 18. Tariful pentru examinarea practică în vederea obţinerii licenţei PPL se aplică şi pentru obţinerea licenţei aeronave uşoare (LAPL). 19. Categoria de personal aeronautic navigant însoţitor de bord se echivalează cu denumirea membru echipaj cabină conform Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului. 20. Tarifele aplicabile pentru obţinerea, revalidarea calificării instructor OJTI se aplică şi în cazul instructorilor echipamente sintetice de pregătire (STDI). 47. La capitolul 9 „Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborului" litera A „Tarife", poziţia 9.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„9.8 Inspecţia şi verificarea din zbor a funcţionării mijloacelor PNA-Tc; validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental €/ora zbor 3.434 la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul"

48. La capitolul 9 „Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborului" litera A „Tarife", după poziţia 9.24.3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9.25, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„9.25 Evaluarea persoanelor desemnate conform Regulamentului (UE) nr. 139/2014, ADR.OR.D.015 €/persoană 100 la depunerea cererii"

49. La capitolul 10 „Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A „Tarife", poziţiile 10.2.1.2 şi 10.2.1.3 se renumerotează şi se modifică , devenind poziţiile 10.2.2 şi 10.2.3, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„10.2.2 Modificarea domeniului de autorizare prin:
a) adăugare clasă de aeronavă (A1-A4) 1.000 la depunerea cererii
b) adăugare tip de aeronavă în clasa de aeronavă (A1-A4) 500
c) adăugare clasă de motoare (B1-B2) 800
d) adăugare tip de motor în clasa de motoare (B1-B2) 250
e) adăugare clasă de componente (C1-C20) 150
1 2 3 4 5
f) adăugare tip de component în clasa de componente (C1-C20) 100 la depunerea cererii
g) adăugare produse chimice destinate fabricaţiei/întreţinerii aeronavelor €/domeniu de autorizare 100
h) adăugare articole normalizate/standardizate €/domeniu de autorizare 100
i) adăugare produse destinate pentru control nedistructiv (NDT) €/domeniu de autorizare 100
j) adăugare uleiuri şi fluide hidraulice €/domeniu de autorizare 250
10.2.3 Supravegherea continuă a agenţilor distribuitori de produse aeronautice €/an 1.200 în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certificatul de autorizare"

50. La capitolul 10 „Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A „Tarife", după poziţia 10.2.3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 10.2.4, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„10.2.4 Acceptare personal de management nominalizat 100 la depunerea cererii"

51. La capitolul 10 „Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A „Tarife", titlurile de la poziţiile 10.7.2 şi 10.7.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„10.7.2 Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru personalul CTA (controlori trafic aerian)
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
10.7.4 Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru paraşutişti, meteorologici aeronautici, dispeceri operaţiuni zbor"

52. La capitolul 10 „Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A „Tarife", după poziţia 10.8.6 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 10.8.7-10.8.11, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„10.8.7 Supraveghere simulator de zbor real tip FFS €/simulator 2.640 anual
10.8.8 Supraveghere simulator de zbor tip FTD €/simulator 1.760 anual
10.8.9 Supraveghere simulator de zbor tip FNPT I sau II €/simulator 880 anual
10.8.10 Supraveghere simulator de zbor tip FNPT I sau II cu MCC €/simulator 880 anual
10.8.11 Supraveghere simulator de zbor BITD sau alt tip de simulator (OTD) €/simulator 660 anual"

53. La capitolul 10 „Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A „Tarife", după poziţia 10.11.2 se introduc două noi poziţii, poziţiile 10.11.3 şi 10.11.4, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„10.11.3 Extindere privilegii autorizare 315 la depunerea cererii
10.11.4 Autorizare şi supraveghere curs pregătire examinator aeromedicali (AME) 500/modul la depunerea cererii"

54. La capitolul 10 „Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A „Tarife", poziţia 10.13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„10.13 Autorizarea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi conexe transportului aerian de bunuri periculoase
10.13.1 Autorizarea iniţială
10.13.1.1 Autorizarea expeditorilor şi împachetatorilor €/aprobare 660 la depunerea cererii
10.13.1.2 Autorizare freight forwarders
(i) pentru maximum două puncte de lucru €/aprobare 1.100 la depunerea cererii
(ii) de la al 3-lea punct de lucru în sus (tarif pe fiecare punct de lucru) €/aprobare 550 la depunerea cererii
10.13.1.3 Autorizare centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase
a) Autorizare centre de pregătire pentru personalul propriu 55 la depunerea cererii, pe categorie curs
b) Autorizare centre de pregătire pentru terţi
(i) Autorizare administrativă şi primele două cursuri 880 la depunerea cererii
(ii) Autorizare cursuri suplimentare, de la al 3-lea curs în sus 55 la depunerea cererii; include un curs pentru o singură categorie de personal
10.13.2 Reînnoire autorizare
10.13.2.1 Autorizarea expeditorilor şi împachetatorilor 440 la depunerea cererii
1 2 3 4 5
10.13.2.2 Autorizare freight forwarders
(i) pentru maximum două puncte de lucru 660 la depunerea cererii
(ii) de la al 3-lea punct de lucru în sus (tarif pe fiecare punct de lucru) 220 la depunerea cererii
10.13.2.3 Centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase pentru personalul propriu 55 la depunerea cererii, pe categorie curs
10.13.2.4 Autorizare centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase, pentru terţi
(i) autorizare administrativă şi primele două cursuri 330 la depunerea cererii
(ii) autorizare cursuri suplimentare (de la al 3-lea curs în sus) 55 la depunerea cererii, pe categorie curs
10.13.3 Modificarea autorizaţiei prin schimbarea datelor administrative de funcţionare 165 la depunerea cererii
10.13.4 Modificarea autorizării pentru expeditori, împachetatori, freight forwarders şi agenţi de handling prin includerea/ excluderea de activităţi
a) includere de activităţi €/aprobare 220 la depunerea cererii; include o singură activitate
b) excludere de activităţi €/aprobare 55 la depunerea cererii; include o singură activitate
10.13.5 Modificarea autorizării de centre de pregătire pentru transportul aerian de bunuri periculoase prin includerea/ excluderea de cursuri
a) includere de cursuri 110 la depunerea cererii, pe categorie curs
b) excludere de cursuri 55 la depunerea cererii, pe categorie curs"

55. La capitolul 10 „Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă" litera A „Tarife", după poziţia 10.15.4 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 10.16-10.19, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„10.16 Aprobare cursuri pregătire personal electronist pentru siguranţa traficului (ATSEP), controlori informare aeronautică (CITA) 220 la depunerea cererii
10.17 Organizaţii de pregătire tip DTO
10.17.1* Înregistrare 1.000 la depunerea cererii
10.17.2** Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor iniţiale de înregistrare 500/activitate anual
10.17.3 Modificarea înregistrării prin schimbarea denumirii, programelor de pregătire, introducere programe de pregătire noi, modificarea sediului declarat anterior, date administrative) 150/activitate la depunerea cererii
10.18 Organizaţie evaluare competenţă lingvistică
10.18.1 Certificare iniţială 1.000 la eliberarea certificatului
10.18.2** Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor iniţiale de certificare 500 anual
10.18.3 Modificare prin schimbarea unor condiţii de funcţionare (date administrative) 150 la depunerea cererii
10.19 Certificare entităţi calificate
10.19.1 Certificare iniţială 500 la eliberarea certificatului
10.19.2** Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor iniţiale de certificare 200/activitate anual
10.19.3 Modificarea prin schimbarea denumirii, programelor de pregătire, introducere programe de pregătire noi, modificarea sediului declarat anterior, date administrative, modificare aeronave 150/activitate la depunerea cererii"

56. La capitolul 11 „Alte prestaţii în domeniul aeronautic" litera A „Tarife", după poziţia 11.6 se introduc două noi poziţii, poziţiile 11.7 şi 11.8, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
„11.7 Supervizarea unui furnizor ATM/ANS* (altul decât cel prevăzut la cap. 8 din ordin), inclusiv un furnizor FIS** care declară că dispune de capacitatea şi de mijloacele necesare pentru a se achita de responsabilităţile asociate serviciilor furnizate €/oră evaluare/om 55 la finalizarea activităţii
11.8 Evaluare emitere exceptare conform art. 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 2.500 la depunerea cererii

* ATM/ANS - Managementul traficului aerian/Servicii de navigaţie aeriană ** FIS - Servicii de informare a zborurilor" 57. După capitolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul 111 „Certificări/Autorizări specifice domeniului aeronavelor fără pilot", cuprinzând poziţiile 111.1-111.9, cu următorul cuprins: Capitolul 111 Certificări/Autorizări specifice domeniului aeronavelor fără pilot

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
111.1 Înregistrare online a operatorilor UAS 20 la finalizarea aplicaţiei online
111.2 Modificarea informaţiilor menţionate în conturile operatorilor UAS (modificarea datelor în cazul persoanelor juridice) 10
111.3 Examinare piloţi UAS
111.3.1 Examinare online pentru categoria A1/A3 10 la accesarea modulului de examinare (acest tarif include o examinare şi două reexaminări)
111.3.2 Examinare online pentru categoria A2 10
111.3.3 Examinare online pentru scenarii standard 10
111.4 Operaţiuni din categoria «Specific» (cu excepţia LUC)
111.4.1 Confirmare declaraţie pentru scenariu standard 20 la depunerea declaraţiei
111.4.2 Autorizarea de operaţiuni UAS 165 la depunerea cererii
111.4.3 Modificarea autorizaţiei de operare 100 la depunerea cererii
1 2 3 4 5
111.4.4 Supravegherea operaţiunilor UAS desfăşurate în baza confirmării declaraţiei pentru un scenariu standard sau a autorizaţiei operaţionale 50 tarif anual
111.5 Operaţiuni UAS din categoria „Specific" în baza unui certificat de operator UAS uşor (LUC)
111.5.1 Emitere LUC 800 la depunerea cererii
111.5.2 Supravegherea menţinerii condiţiilor de emitere LUC 50% din tariful de emitere LUC tarif anual
111.5.3 Modificarea certificatelor LUC (domeniul de autorizare, date contact/administrative) 150 la depunerea cererii
111.6 Autorizarea operaţiunilor UAS în cadrul cluburilor şi asociaţiilor
111.6.1 Operaţiuni UAS în categoria «deschis» 110 la depunerea cererii
111.6.2 Supravegherea operaţiunilor UAS desfăşurate în cadrul cluburilor şi asociaţiilor în categoria «deschis» 50% din tariful de autorizare tarif anual
111.6.3 Operaţiuni UAS în categoria «specific» 165 la depunerea cererii
111.6.4 Supravegherea operaţiunilor UAS desfăşurate în cadrul cluburilor şi asociaţiilor în categoria «specific» 50% din tariful de autorizare tarif anual
111.7 Recunoaşterea entităţilor/operatorilor pentru a putea desfăşura activităţi de pregătire a piloţilor UAS
111.7.1 Confirmarea declaraţiei 100 la depunerea declaraţiei
111.7.2 Supravegherea entităţilor/organizaţiilor recunoscute 150 tarif anual
111.8 Procesul de supravegherea a pieţei aeronavelor fără pilot la bord (UAS), a seturilor de accesorii şi a dispozitivelor complementare de identificare la distanţă Categorii de produse care fac obiectul activităţii de supraveghere a pieţei:
111.8.1 Aeronave fără pilot la bord din clasa C0 €/produs introdus pe piaţă 5
111.8.2 Aeronave fără pilot la bord din clasa C1 €/produs introdus pe piaţă 10
111.8.3 Aeronave fără pilot la bord din clasa C2 €/produs introdus pe piaţă 15
Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tariful Modul de plată/Observaţii
U.M. Valoarea
1 2 3 4 5
111.8.4 Aeronave fără pilot la bord din clasa C3 €/produs introdus pe piaţă 20
111.8.5 Aeronave fără pilot la bord din clasa C4 €/produs introdus pe piaţă 20
111.8.6 Aeronave fără pilot la bord din clasa C5 €/produs introdus pe piaţă 40
111.8.7 Aeronave fără pilot la bord din clasa C6 €/produs introdus pe piaţă 40
111.8.8 Seturi de accesorii pentru clasa C5 €/produs introdus pe piaţă 5
111.8.9 Dispozitive complementare de identificare directă la distanţă €/produs introdus pe piaţă 5
111.9 Eliberare duplicate certificate emise de AACR 10 la depunerea cererii

58. La capitolul 12 „Condiţii generale de aplicare a tarifelor", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. Pentru întârzierea plăţii facturilor la termenele scadente, AACR va aplica o dobândă penalizatoare de 0,015% la suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă până în momentul plăţii. Articolul IIPe durata instituirii stării de urgenţă/de alertă pe teritoriul României, termenul de plată prevăzut la punctul 1 de la capitolul 12 „Condiţii generale de aplicare a tarifelor" este de cel mult 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. Articolul IV La 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă renumerotare.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,Ionel Scrioşteanu,secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1280/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1280 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1280/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu