Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1146 din 10 decembrie 2002

pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 197 din 27 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996 si ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul apelor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normativul privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile normativului prevazut la art. 1 se aplica la toate apele de suprafata, cu exceptia apelor cu salinitate ridicata, inlocuind STAS 4706/88 "Ape de suprafata - Categorii si conditii tehnice de calitate".
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul apelor si protectiei mediului,
                                Petru Lificiu

    ANEXA 1

                                   NORMATIV
privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In scopul protectiei impotriva oricarei forme de poluare si de refacere a calitatii apelor, clasificarea calitatii apelor se poate face in conditiile prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea prezentelor obiective de referinta.
    (2) Obiectivele de referinta urmarite prin clasificarea calitatii apei au in vedere urmatoarele:
    a) abordarea integrata a evaluarii calitatii apei din punct de vedere chimic, biologic si microbiologic;
    b) coroborarea datelor de calitate a apei cu cele specifice sedimentelor;
    c) armonizarea cu practica de la nivelul Uniunii Europene in domeniul protectiei calitatii apelor de suprafata curgatoare;
    d) asigurarea conditiilor de implementare a Directivei-cadru a apei;
    e) incadrarea in metodologia adoptata in activitatea de monitoring a Retelei transnationale de monitoring pentru bazinul hidrografic al Dunarii din cadrul Conventiei privind protectia fluviului Dunarea.
    (3) In cadrul prezentei clasificari a calitatii apei obiectivele de referinta corespund valorilor corespunzatoare clasei a II-a de calitate si reprezinta nivelurile ce urmeaza sa fie atinse pe plan national si regional intr-o strategie pe termen mediu.
    (4) Prezenta clasificare a calitatii apelor de suprafata inlocuieste prevederile STAS 4706/88 "Ape de suprafata - Categorii si conditii tehnice de calitate".
    Art. 2
    (1) Valorile limita precizate pentru fiecare clasa prevazuta in tabelul nr. 1 corespund limitei maxime admisibile pentru respectiva clasa de calitate.
    (2) Clasa I. Limitele maxime admisibile reflecta conditiile naturale de referinta sau concentratiile de fond. In situatia substantelor toxice (sintetice) se adopta limita de detectie a metodei de analiza sau pragul minim posibil de interes in activitatea de monitoring. In cazul substantelor de provenienta naturala, inclusiv metale grele, conditia de referinta se refera la fondul natural care se stabileste in cadrul bazinului hidrografic, pentru fiecare sectiune de referinta din cadrul retelei bazinale de monitoring. Sectiunile de referinta corespund acelor amplasamente la care influenta antropica este sub 10% .
    (3) Clasa a II-a. Limitele corespunzatoare acestei clase corespund valorilor-tinta (obiective de referinta) si reflecta conditia de calitate pentru protectia ecosistemelor acvatice. In cazul altor substante toxice, valorile-tinta se stabilesc in baza evaluarii de risc.
    (4) Clasele III - IV. Valorile limita corespunzatoare acestor clase sunt de 2 - 5 ori mai mari decat cele ale obiectivelor de referinta si reflecta ponderea influentei antropice.
    (5) Substante specifice. In cazul metalelor valorile limita se refera atat la concentratia totala a unui metal (proba de apa nefiltrata si suspensie), cat si la cea sub forma dizolvata. Determinarea continutului de metale dizolvate implica o filtrare prealabila a probei.
    (6) Convertirea datelor de calitate a apelor de suprafata din STAS 4706/88 la sistemul prezentului normativ se realizeaza pe baza coeficientilor de echivalare prevazuti in tabelul nr. 2.
    Art. 3
    Evaluarea incadrarii in clasele de calitate in scopul stabilirii calitatii apei se face din punct de vedere chimic, biologic si microbiologic. Pentru probe lunare (12/an) se considera valoarea corespunzatoare la 90% asigurare, cu exceptia oxigenului dizolvat la care se considera 10% asigurare.
    Art. 4
    Radioactivitatea trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.

    II. Dispozitii finale

    Art. 5
    Metodele de prelevare, transport si analiza utilizate pentru determinarea cantitativa a indicatorilor de calitate prevazuti in tabelul nr. 1 sunt cele prevazute de standardele in vigoare.
    Art. 6
    Prezentul normativ constituie un instrument de lucru pentru autoritatile de gospodarire a apelor si de protectie a mediului in activitatea de evaluare calitativa a resurselor de apa.

    Tabelul nr. 1*)

    *) Tabelul nr. 1 este reprodus in facsimil.

                               CLASIFICAREA
                calitatii apei de suprafata si a sedimentelor

    A. Determinari fizico-chimice la apa
 ______________________________________________________________________________
|    Valori limita pe clase    |  Unitate |         Clasa de calitate          |
|                              |    de    |____________________________________|
|                              |  masura  |  I  |  II   |  III |  IV  |   V    |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.1. Indicatori fizici                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Temperatura                  | grade C  |           Nu se normeaza           |
|______________________________|__________|____________________________________|
| pH                           |          |  Cuprins in intervalul 6,5 - 8,5   |
|______________________________|__________|____________________________________|
| A.2. Regimul oxigenului                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Oxigen dizolvat              |  mg/l O2 |    7|      6|     5|     4|     < 4|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| CBO5                         |  mg/l O2 |    3|      5|    10|    25|    > 25|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| CCO-Mn                       |  mg/l O2 |    5|     10|    20|    50|    > 50|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| CCO-Cr                       |  mg/l O2 |   10|     25|    50|   125|   > 125|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.3. Nutrienti                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Amoniu N-NH4 +               |   mg N/l |  0,2|    0,3|   0,6|   1,5|   > 1,5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Azotiti N-NO2 -              |   mg N/l | 0,01|   0,06|  0,12|   0,3|   > 0,3|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Azotati N-NO3 -              |   mg N/l |    1|      3|     6|    15|    > 15|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Azot total - N               |   mg N/l |  1,5|      4|     8|    20|    > 20|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Ortofosfati P-PO4 3-         |   mg P/l | 0,05|    0,1|   0,2|   0,5|   > 0,5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Fosfor total - P             |   mg P/l |  0,1|    0,2|   0,4|     1|     > 1|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Clorofila "a"                | microg/l |   25|     50|   100|   250|   > 250|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.4. Ioni generali, salinitate                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Reziduu filtrabil uscat      |     mg/l | fond|    500|  1000|  1300|  > 1300|
| la 105 grade C               |          |     |       |      |      |        |
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Sodiu (Na +)                 |     mg/l | fond|     50|   100|   200|   > 300|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Calciu (Ca 2+)               |     mg/l |   75|    150|   200|   300|   > 300|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Magneziu (Mg 2+)             |     mg/l | fond|     25|    50|   100|   > 100|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Fier total                   |     mg/l | fond|    0,1|   0,3|   1,0|   > 1,0|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Mangan total                 |     mg/l | fond|   0,05|   0,1|   0,3|   > 0,3|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Cloruri (Cl -)               |     mg/l | fond|    100|   250|   300|   > 300|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Sulfati (SO4 2-)             |     mg/l |   80|    150|   250|   300|   > 300|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.5. Metale                                                                  |
| A.5.1. Fractiune dizolvata                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Zinc (Zn 2+)                 | microg/l | fond|      5|    10|    25|    > 25|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Cupru (Cu 2+)                | microg/l | fond|      2|     4|     8|     > 8|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Crom total (Cr 3+ + Cr 6+)   | microg/l | fond|      2|     4|    10|    > 10|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Plumb (Pb 2+)                | microg/l | fond|      1|     2|     5|     > 5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Cadmiu (Cd 2+)               | microg/l | fond|    0,1|   0,2|   0,5|   > 0,5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Mercur (Hg 2+)               | microg/l | fond|    0,1|  0,15|   0,3|   > 0,3|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Nichel (Ni 2+)               | microg/l | fond|    1,0|   2,0|   5,0|   > 5,0|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Arsen (As 2+)                | microg/l | fond|    1,0|   2,0|   5,0|   > 5,0|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.5.2. Concentratie totala                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Zinc (Zn 2+)                 | microg/l | fond|    100|   200|   500|   > 500|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Cupru (Cu 2+)                | microg/l | fond|     20|    40|   100|   > 100|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Crom total (Cr 3+ + Cr 6+)   | microg/l | fond|     50|   100|   250|   > 250|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Plumb (Pb 2+)                | microg/l | fond|      5|    10|    25|    > 25|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Cadmiu (Cd 2+)               | microg/l | fond|      1|     2|     5|     > 5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Mercur (Hg 2+)               | microg/l | fond|    0,1|   0,2|   0,5|   > 0,5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Nichel (Ni 2+)               | microg/l | fond|     50|   100|   250|   > 250|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Arsen (As 2+)                | microg/l | fond|      5|    10|    25|    > 25|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| A.6. Substante toxice organice                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Fenoli (index fenolic)       | microg/l | fond|      1|    20|    50|    > 50|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Detergenti anionici activi   | microg/l | fond|    500|   750|  1000|  > 1000|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| AOX                          | microg/l |   10|     50|   100|   250|   > 250|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Hidrocarburi petroliere      | microg/l | fond|    100|   200|   500|   > 500|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| PAH-uri (suma de 6)          | microg/l |    -|      -|     -|     -|       -|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| PCB-uri (suma de 7)          | microg/l |    -|      -|     -|     -|       -|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Lindan (lambda-HCH)          | microg/l | 0,05|    0,1|   0,2|   0,5|   > 0,5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| pp' DDT                      | microg/l |0,001|   0,01|  0,02|  0,05|  > 0,05|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Atrazin                      | microg/l | 0,02|    0,1|   0,2|   0,5|   > 0,5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Triclormetan                 | microg/l | 0,02|    0,6|   1,2|   1,8|   > 1,8|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Tetraclormetan               | microg/l | 0,02|      1|     2|     5|     > 5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Tricloretan                  | microg/l | 0,02|      1|     2|     5|     > 5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|
| Tetracloretan                | microg/l | 0,02|      1|     2|     5|     > 5|
|______________________________|__________|_____|_______|______|______|________|

     B. Determinari fizico-chimice la sedimente
        fractiune < 63 microm
 _______________________________________________________
|   Component         |    U.M.   | Concentratie limita |
|_____________________|___________|_____________________|
| Arsen               |    mg/kg  |          17         |
|_____________________|___________|_____________________|
| Cadmiu              |    mg/kg  |         3,5         |
|_____________________|___________|_____________________|
| Crom                |    mg/kg  |          90         |
|_____________________|___________|_____________________|
| Cupru               |    mg/kg  |         200         |
|_____________________|___________|_____________________|
| Plumb               |    mg/kg  |          90         |
|_____________________|___________|_____________________|
| Mercur              |    mg/kg  |         0,5         |
|_____________________|___________|_____________________|
| Zinc                |    mg/kg  |         300         |
|_____________________|___________|_____________________|
| Benz(a) piren       |    mg/kg  |         750         |
|_____________________|___________|_____________________|
| Lindan              |    mg/kg  |         1,4         |
|_____________________|___________|_____________________|
| PCB-uri (suma 7)    |    mg/kg  |         280         |
|_____________________|___________|_____________________|

    C. Analize biologice
 ______________________________________________________________________________
| Indicator              | Cl. I-a | Cl. II-a | Cl. III-a | Cl. IV-a | Cl. V-a |
|________________________|_________|__________|___________|__________|_________|
| Index saprobic MZB     | </= 1,8 | 1,81-2,3 | 2,31-2,7  | 2,71-3,2 |  > 3,2  |
|________________________|_________|__________|___________|__________|_________|

    D. Analize microbiologice
 ______________________________________________________________________________
| Indicator*)            | Cl. I-a | Cl. II-a | Cl. III-a | Cl. IV-a | Cl. V-a |
|________________________|_________|__________|___________|__________|_________|
| Coliformi totali       |    500  |   10000  |      -    |     -    |     -   |
|________________________|_________|__________|___________|__________|_________|
| Coliformi fecali       |    100  |    2000  |      -    |     -    |     -   |
|________________________|_________|__________|___________|__________|_________|
    *) numar probabil de colonii/100 ml

    E. Indicatori pentru procesul de eutrofizare - lacuri naturale si de acumulare

    E.1. Valori pentru nutrienti
 _________________________________________________________
|  Stadiul trofic  |  P total mg P/l  |  N mineral total  |
|                  |                  |       mg N/l      |
|__________________|__________________|___________________|
| Ultraoligotrof   | Pana la 0,005    | 0,200             |
|__________________|__________________|___________________|
| Oligotrof        | 0,005 - 0,01     | 0,200 - 0,400     |
|__________________|__________________|___________________|
| Mezotrof         | 0,01 - 0,03      | 0,400 - 0,650     |
|__________________|__________________|___________________|
| Eutrof           | 0,03 - 0,1       | 0,650 - 1,500     |
|__________________|__________________|___________________|
| Hipertrof        | Peste 0,1        | 1,500             |
|__________________|__________________|___________________|

    E2. - Valorile pentru biomasa fitoplanctonica
 __________________________________________
|  Stadiul trofic  | Biomasa maxima a      |
|                  | fitoplanctonului      |
|                  | in zona fotica (mg/l) |
|__________________|_______________________|
| Ultraoligotrof   | 0 - 1                 |
|__________________|_______________________|
| Oligotrof        | 1 - 3                 |
|__________________|_______________________|
| Mezotrof         | 3 - 5                 |
|__________________|_______________________|
| Eutrof           | 5 - 10                |
|__________________|_______________________|
| Hipertrof        | Peste 10              |
|__________________|_______________________|

    E3. - Valori pentru clorofila "a"
 ______________________________________________________________
| Stadiul trofic |MEDIE                |MAXIMA                 |
|                |Media anuala in zona |Media maxime anuale in |
|                |fotica (mg. m -3)    |zona fotica (mg. m -3) |
|________________|_____________________|_______________________|
| Ultraoligotrof | < 1                 | < 2,5                 |
|________________|_____________________|_______________________|
| Oligotrof      | < 2,5               | < 8                   |
|________________|_____________________|_______________________|
| Mezotrof       | 2,5 - 8             | 8 - 25                |
|________________|_____________________|_______________________|
| Eutrof         | 8 - 25              | 25 - 75               |
|________________|_____________________|_______________________|
| Hipertrof      | 25 - 75             | > 75                  |
|________________|_____________________|_______________________|

    E4. - Valori ale saturatiei de oxigen dizolvat
 ________________________________________________
|       Stadiul trofic        | Saturatia minima |
|                             |  de oxigen (%)   |
|_____________________________|__________________|
| Ultraoligotrof si oligotrof | Peste 70         |
|_____________________________|__________________|
| Mezotrof                    | 10 - 70          |
|_____________________________|__________________|
| Eutrof si hipertrof         | Sub 10           |
|_____________________________|__________________|

    Tabelul nr. 2*)

    *) Tabelul nr. 2 este reprodus in facsimil.

                                COEFICIENTI
    de echivalare a limitelor din STAS 4706/88 cu cele din normativ

 _________________________________________________________________________
|     Indicator       |    Cat. I-a   |    Cat. II-a    |   Cat. III-a    |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| temperatura         | - a se avea in vedere la calculul % sat. oxigen   |
|_____________________|___________________________________________________|
| -oxigen dizolvat    | 6/6 = 1,0     | 5/5 = 1,0       | 4/4 = 1,0       |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| -CBO5               | 5/5 = 1,0     | 10/7 = 1,4      | 25/12 = 2,1     |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| -CCOMn              | 10/10 = 1,0   | 20/15 = 1,3     | 50/25 = 2,0     |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| -CCO Cr             | 25/10 = 2,5   | 50/20 = 2,5     | 125/30 = 4,2    |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| -pH                 | 1,0           | 1,0             | 1,0             |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| N-NH4 +             | 0,3/0,8 = 0,4 | 0,6/2,4 = 0,25  | 1,5/8,0 = 0,2   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| N-NO2 -             | 0,06/0,3 = 0,2| 0,12/0,9 = 0,13 | 0,3/0,9 = 0,3   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| N-NO3 -             | 3/2,3 = 1,3   | 6/6,9 = 0,9     | 15/6,9 = 2,2    |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Fosfor total (P)    | 0,2/0,1 = 2,0 | 0,4/0,1 = 4,0   | 1/0,1 = 10,0    |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Reziduu fix         | 500/750 = 0,7 | 1000/1000 = 1,0 | 1300/1200 = 1,1 |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Sodiu               | 50/100 = 0,5  | 100/200 = 0,5   | 200/200 = 1,0   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Calciu              | 150/150 = 1,0 | 200/200 = 1,0   | 300/300 = 1,0   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Magneziu            | 25/50 = 0,5   | 50/100 = 0,5    | 100/200 = 0,5   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Fier total          | 0,1/0,3 = 0,3 | 0,3/1,0 = 0,3   | 1,0/1,0 = 1,0   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Mangan total        | 0,05/0,1 = 0,5| 0,1/0,3 = 0,3   | 0,3/0,8 = 0,4   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Cloruri             | 100/250 = 0,4 | 250/300 = 0,8   | 300/300 = 1,0   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Sulfati             | 150/200 = 0,75| 250/400 = 0,6   | 300/400 = 0,75  |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Zinc (total)        | 100/30 = 3,3  | 200/30 = 6,7    | 500/30 = 16,7   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Cupru (total)       | 20/50 = 0,4   | 40/50 = 0,8     | 100/50 = 2,0    |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Crom (total)        | 50/550 = 0,09 | 100/550 = 0,18  | 250/550 = 0,45  |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Plumb (total)       | 5/50 = 0,1    | 10/50 = 0,2     | 25/50 = 0,5     |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Cadmiu (total)      | 1/3 = 0,33    | 2/3 = 0,7       | 5/3 = 1,7       |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Mercur (total)      | 0,1/1 = 0,1   | 0,2/1 = 0,2     | 0,5/1 = 0,5     |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Nichel (total)      | 50/100 = 0,5  | 100/100 = 1,0   | 250/100 = 2,5   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Arsen (total)       | 5/10 = 0,5    | 10/10 = 1,0     | 25/10 = 2,5     |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Fenoli              | 1/1 = 1,0     | 20/20 = 1,0     | 50/50 = 1,0     |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Detergenti anionici | 500/500 = 1,0 | 750/500 = 1,5   | 1000/500 = 2,0  |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Prod. Petroliere    | 100/100 = 1,0 | 200/100 = 2,0   | 500/100 = 5,0   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Lindan              | 0,1/0,1 = 1,0 | 0,2/0,1 = 2,0   | 0,5/0,1 = 5,0   |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| Atrazin             | 0,1/1,0 = 0,1 | 0,2/1,0 = 0,2   | 0,5/1 = 0,5     |
|_____________________|_______________|_________________|_________________|

    NOTA: coeficientul de echivalare reprezinta raportul dintre

          Ob. ref.  cl. III-a   cl. IV-a     sist. clasif.
                  ;          ;            =              
          Cat. I a  cat. II a  cat. III a        4706SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1146/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1146 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1146/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu