Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 498/1109 din  3 aprilie 2000

pentru aprobarea Regulamentului privind dotarea, pastrarea si utilizarea armamentului de catre personalul autoritatii vamale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR - Nr. 498


SmartCity3

              MINISTERUL DE INTERNE - Nr. 1.109
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 203 din 11 mai 2000

    Ministrul finantelor si ministrul de interne,
    avand in vedere prevederile Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor si ale Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Dotarea cu arme de foc cu glont (pistoale) si cu munitia aferenta se va realiza gratuit de catre Ministerul de Interne, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 17/1996.
    Art. 2
    Ministerul de Interne va asigura instruirea personalului vamal, inclusiv intretinerea si reparatia armamentului, precum si indrumarea si coordonarea sedintelor de tragere efectuate periodic de catre personalul stabilit.
    Art. 3
    In vederea aplicarii legislatiei se aproba Regulamentul privind dotarea, pastrarea si utilizarea armamentului de catre personalul autoritatii vamale, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, timp in care se vor incheia protocoale de colaborare intre reprezentantii Ministerului de Interne si Directia Generala a Vamilor atat la nivel central, cat si la nivel teritorial.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

                           Ministru de interne,
                           Constantin Dudu Ionescu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind dotarea, pastrarea si utilizarea armamentului de catre personalul autoritatii vamale

    Art. 1
    Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu personalul vamal autorizat are dreptul sa poarte si sa faca uz de arme de foc cu glont (pistoale) sau cu gaze, in conditiile legii.
    Art. 2
    In baza Hotararii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare, categoriile de personal care au drept de portarma se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor, cu avizul ministrului de interne.
    Personalul vamal care are dreptul sa poarte si sa faca uz de arma va fi stabilit de directorul general al Directiei Generale a Vamilor, cu aprobarea ministrului finantelor, si va fi avizat de organele de politie.
    Art. 3
    Dotarea autoritatii vamale cu pistoale cu glont, munitie (12 bucati/arma) si cu accesoriile aferente se asigura, in mod gratuit, de Ministerul de Interne prin inspectoratele de politie judetene sau prin Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    In vederea autorizarii pentru detinerea si folosirea de arme si munitii de catre autoritatea vamala, Directia Generala a Vamilor va depune cerere la inspectoratele de politie judetene competente sau la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.
    Cererea trebuie sa cuprinda:
    - denumirea si sediul persoanei juridice;
    - activitatea pentru care solicita autorizarea;
    - autoritatea vamala pentru care se solicita autorizarea.
    Art. 5
    Organele de politie elibereaza, vizeaza o data la 2 ani, preschimba ori retrag autorizatiile de detinere si de folosire a armelor si munitiilor, in conditiile legii.
    Art. 6
    Autoritatea vamala autorizata pentru detinerea de arme si munitii va solicita avizul organelor de politie competente, pentru personalul vamal, prin directorul general al Directiei Generale a Vamilor, in conditiile art. 2 alin. 2, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 7
    Personalul vamal care a obtinut avizul organelor de politie va purta si va folosi armele si munitiile cu care a fost dotat numai in timpul si in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin, in baza ordinului de serviciu al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la Regulamentul armelor de foc si al munitiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 679/1997, si care trebuie sa cuprinda:
    - numele si prenumele salariatului;
    - domiciliul;
    - seria si numarul actului de identitate, functia detinuta, marca, seria si calibrul armei, cantitatea de munitie, semnatura conducatorului persoanei juridice si stampila, spatii pentru viza anuala a organelor de politie.
    Art. 8
    Personalul vamal care a obtinut avizul organelor de politie sa detina si sa foloseasca in interesul serviciului arme de foc si munitii are obligatia sa efectueze activitati de pregatire profesionala specifica privind cunoasterea si manipularea armamentului din dotare, precum si uzul de arma.
    Aceste activitati se organizeaza de Directia de inspectie si control intern pentru activitate vamala, de conducerea Directiei de supraveghere si control vamal sau a directiei regionale vamale ierarhic superioare, pe baza tematicii intocmite anual si prezentate spre aprobare organelor de politie.
    In cadrul activitatii de pregatire profesionala se executa trageri cu armamentul din dotare, organizate si conduse de organele de politie competente. Munitia necesara pentru executarea tragerilor de instruire si antrenament, precum si materialele de pregatire de lupta vor fi asigurate, contra cost, de unitatile de politie care au efectuat dotarea autoritatii vamale respective.
    Repararea armamentului defect se face de catre armurierul unitatii de politie care a efectuat dotarea, in mod gratuit, cu exceptia cazurilor in care se constata ca defectul se datoreaza folosirii necorespunzatoare a armamentului, situatie in care costul va fi imputat persoanei vinovate de producerea pagubei.
    Art. 9
    Autoritatea vamala autorizata sa detina si sa foloseasca arme are obligatia ca dupa terminarea orelor de program sa impuna detinatorilor depunerea armamentului la sediul Directiei Generale a Vamilor, la sediile directiilor regionale vamale sau la sediile organelor de politie cele mai apropiate, cu care Directia Generala a Vamilor va incheia protocoale.
    Art. 10
    Predarea-preluarea armamentului si a munitiei de catre persoanele autorizate sa le detina se va face la locurile de pastrare sau de depozitare, pe baza tichetelor inlocuitoare sau prin semnatura intr-un registru special.
    Dupa efectuarea operatiunilor de predare-preluare a armelor si a munitiilor usile dulapurilor si ale camerelor se sigileaza. La Directia Generala a Vamilor si la sediile directiilor regionale vamale camerele in care se afla dulapurile pentru pastrarea armelor si munitiilor trebuie sa aiba usi metalice prevazute cu doua sisteme de inchidere, cu cheie, cu grilaje metalice cu bare de minimum 14 mm grosime si cu ochiuri de 10 x 10 cm, asigurate cu sisteme de alarmare alimentate cu energie electrica de la retea si de la o baterie cu acumulatori, si sa dispuna de o gura de aerisire de 20 x 20 cm, cu grilaj metalic incadrat in zid, prevazut cu sita metalica.
    Pentru aceste camere se asigura paza fizica inarmata permanenta, prin serviciul operativ organizat la sediile Directiei Generale a Vamilor si ale directiilor regionale vamale. In interiorul acestor camere este interzisa pastrarea oricaror alte obiecte care nu au legatura cu activitatea respectiva.
    Gestionarii de arme si de munitie vor fi numiti prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 11
    La nivelul Directiei Generale a Vamilor se va constitui Comisia de control privind armamentul din dotarea autoritatii vamale, care va avea urmatoarele atributii:
    - controlul asupra modului de stocare, intretinere si predare-preluare a armelor si a munitiilor, la autoritatea vamala care a primit autorizatie din partea organelor competente;
    - verificarea nivelului de cunostinte privind intretinerea si manuirea armamentului din dotare de catre personalul vamal autorizat sa detina si sa foloseasca armamentul din dotare;
    - efectuarea cercetarilor preliminare (in paralel cu organele de politie) in cazul uzului de arma. Rezultatele constatarilor vor fi consemnate intr-un raport care va fi inaintat directorului general al Directiei Generale a Vamilor, cu eventuale propuneri de sanctionare disciplinara, materiala sau civila, atunci cand este cazul.
    Comisia de control privind armamentul din dotarea autoritatii vamale, cu activitate permanenta, va fi alcatuita din 5 membri din cadrul Directiei de supraveghere si control vamal si al Directiei de inspectie si control intern pentru activitate vamala. Membrii comisiei vor fi numiti prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 12
    Autoritatea vamala autorizata sa detina si sa foloseasca arme si munitii este obligata:
    a) sa inainteze autorizatia pentru viza, in perioada si la datele stabilite, la organul de politie in a carui raza teritoriala isi are sediul;
    b) sa anunte schimbarea sediului, cu cel putin 10 zile inainte de producerea acestei schimbari, la organul de politie in a carui raza teritoriala este situat noul sediu, pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare in autorizatie;
    c) sa anunte in scris imediat, dar nu mai tarziu de 24 de ore din momentul cand a luat cunostinta despre pierderea, furtul ori distrugerea autorizatiei, la organul de politie care a eliberat-o, solicitand emiterea unui nou document;
    d) sa comunice in scris, in termen de 10 zile, organului de politie competent despre incetarea activitatii care a determinat eliberarea autorizatiei, anexand autorizatia care urmeaza sa fie retrasa;
    e) sa prezinte in termen de 10 zile la organul de politie competent actele care dovedesc dobandirea de arme;
    f) sa se supuna controlului exercitat de organele de politie competente referitor la detinerea, portul, folosirea si operatiunile desfasurate cu armamentul din dotare;
    g) in cazul furtului sau al pierderii armamentului din dotare sa anunte, in termen de 24 de ore, cel mai apropiat organ de politie;
    h) in cazul uzului de arma sa anunte, in cel mai scurt timp, organele competente.
    Art. 13
    Prin uz de arma se intelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor. Personalul vamal care este dotat cu arme de foc poate face uz de arma pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in urmatoarele situatii:
    a) impotriva persoanelor care riposteaza sau incearca sa riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pun in pericol viata sau integritatea corporala a personalului vamal ori care incearca fortarea trecerii frontierei de stat fara a avea acceptul organismelor abilitate care isi desfasoara activitatea in punctele de trecere a frontierei;
    b) impotriva oricarui mijloc de transport folosit de persoanele prevazute la lit. a).
    Art. 14
    Personalul vamal autorizat sa detina si sa foloseasca arme si munitii poate face uz de arma numai in legitima aparare sau in stare de necesitate, potrivit legii.
    Art. 15
    Uzul de arma se poate face numai dupa ce s-au facut somatiile legale.
    Somatia se face prin cuvantul "STAI!". In caz de nesupunere se someaza din nou prin cuvintele "STAI, CA TRAG!". Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea unui foc de arma in sus, in plan vertical.
    In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.
    In cazuri deosebite se poate face uz de arma fara somatie, daca lipseste timpul necesar pentru aceasta.
    In cazul folosirii armelor impotriva autovehiculelor, se executa un foc de arma in plan vertical, iar apoi se trage in pneurile acestora, in scopul imobilizarii.
    Uzul de arma in conditiile si in situatiile prevazute la art. 13 se va face in asa fel incat sa conduca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a se evita cauzarea mortii acestora.
    Daca prin uzul de arma s-a atins scopul prevazut la alin. 6, inceteaza folosirea armamentului din dotare.
    Persoanei ranite trebuie sa i se acorde primul ajutor si ingrijiri medicale.
    Despre eveniment se va raporta imediat, pe cale ierarhica, directorului general al Directiei Generale a Vamilor, precum si organelor competente.
    Se va evita, pe cat posibil, uzul de arma impotriva minorilor, femeilor si batranilor.
    Art. 16
    Se interzice uzul de arma:
    a) impotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu exceptia cazurilor in care faptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a personalului vamal;
    b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.
    Art. 17
    In actiunile intreprinse personalul vamal poate solicita ajutor organelor de politie, politiei de frontiera sau oricarei alte autoritati pentru prevenirea si combaterea fraudei vamale.
    Art. 18
    In timpul serviciului personalul vamal autorizat sa detina si sa foloseasca arme si munitii va purta uniforma regulamentara, iar armamentul si munitia se poarta in baza ordinului de serviciu emis de conducerea profesionala, dupa obtinerea avizului inspectoratului judetean de politie sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.
    Art. 19
    Autoritatea vamala autorizata va avea periodic un program de pregatire teoretica si practica a personalului autorizat, constand in studiul si dezbaterea actelor normative, a regulamentelor si ordinelor privitoare la detinerea si uzul armelor si munitiilor, trageri cu armamentul din dotare, alte activitati de pregatire specifica.
    Pentru coordonarea acestor activitati se vor constitui, la nivelul fiecarei directii regionale vamale, colective permanente formate din 3 membri, numiti de directorul acesteia.
    Art. 20
    Programul de pregatire si tragere cu armamentul din dotare se realizeaza in poligoane amenajate ale unitatilor Ministerului Apararii Nationale sau ale Ministerului de Interne ori ale altor institutii autorizate, pe baza conventiilor incheiate cu comandamentele acestora.
    Art. 21
    Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara sau penala, in conformitate cu actele normative in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1109/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1109 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1109/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu