Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1106 din 23 decembrie 2003

privind aprobarea Programului de actiuni pentru imbunatatirea calitatii si salubritatii laptelui materie prima

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 61 din 23 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 3 pct. 1 lit. b) din cap. III din Programul national-cadru de restructurare si modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 48/2003, cu modificarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,
    vazand Referatul de aprobare nr. 158.271 din 4 decembrie 2003, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Programul de actiuni pentru imbunatatirea calitatii si salubritatii laptelui materie prima, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii.

          p. Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
                               Petre Daea,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                               PROGRAM DE ACTIUNI
pentru imbunatatirea calitatii si salubritatii laptelui materie prima

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul program stabileste etapele, obiectivele, responsabilitatile si actiunile care trebuie intreprinse pentru realizarea standardelor de calitate si salubritate pentru laptele materie prima destinat procesarii industriale, in conformitate cu standardele stabilite in cap. IV din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe baza de lapte, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 389/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002.
    Art. 2
    Pentru aplicarea prevederilor prezentului program, in cadrul directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, prin decizie a directorului executiv, se vor nominaliza persoanele care indeplinesc atributiile specifice la nivelul directiei sanitare veterinare in domeniul supravegherii si controlului productiei si procesarii laptelui si produselor lactate.

    CAP. 2
    Etapele si obiectivele prezentului program

    Art. 3
    Pentru atingerea parametrilor de calitate si salubritate ai laptelui materie prima destinat procesarii industriale, in cadrul prezentului program se stabilesc urmatoarele etape:
    a) etapa I: perioada 1 martie 2004 - 31 decembrie 2004;
    b) etapa a II-a: perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2006;
    c) etapa a III-a: perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008;
    d) etapa a IV-a: perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2010.
    Art. 4
    Obiectivele stabilite pentru etapa I a prezentului program sunt urmatoarele:
    a) realizarea de instruiri pentru fermieri referitoare la igiena adaposturilor pentru animale, igiena si bunastarea animalelor, igiena mulsului, colectarii si transportului laptelui materie prima;
    b) asigurarea conditiilor de igiena a mulsului si de bunastare a animalelor in exploatatiile autorizate de animale producatoare de lapte materie prima;
    c) colectarea laptelui materie prima destinat procesarii in unitati autorizate numai la nivelul centrelor de colectare autorizate conform cerintelor legislatiei specifice;
    d) efectuarea unor analize fizico-chimice pentru determinarea grasimii, aciditatii, densitatii, gradului de impurificare si temperaturii la laptele materie prima la nivelul centrelor de colectare;
    e) organizarea la nivel national a retelei de recoltare a probelor de lapte materie prima la nivelul producerii si al procesarii laptelui materie prima;
    f) asigurarea capacitatii analitice in cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti, in vederea testarii calitatii laptelui materie prima;
    g) constituirea bazei de date pentru monitorizarea parametrilor de calitate ai laptelui materie prima.
    Art. 5
    Obiectivele stabilite pentru etapa a II-a a prezentului program sunt urmatoarele:
    a) reducerea numarului total de germeni/ml lapte materie prima < 1.000.000 si a numarului de celule somatice/ml lapte materie prima < 600.000;
    b) aplicarea programelor de autocontrol la nivelul fiecarei exploatatii autorizate de animale producatoare de lapte, de catre toti producatorii, pentru asigurarea calitatii laptelui materie prima;
    c) monitorizarea permanenta a parametrilor de calitate si salubritate ai laptelui materie prima destinat procesarii, provenit de la detinatorii de animale producatoare de lapte materie prima si de la unitatile de procesare a laptelui.
    Art. 6
    Obiectivele stabilite pentru etapa a III-a a prezentului program sunt urmatoarele:
    a) reducerea numarului total de germeni/ml lapte materie prima < 500.000 si a numarului de celule somatice/ml lapte materie prima < 400.000;
    b) aplicarea programelor de autocontrol la nivelul fiecarei exploatatii de animale producatoare de lapte, de catre toti producatorii, pentru asigurarea calitatii si salubritatii laptelui materie prima.
    Art. 7
    Obiectivele stabilite pentru etapa a IV-a a prezentului program sunt urmatoarele: reducerea numarului total de germeni/ml lapte materie prima < 100.000 si a numarului de celule somatice/ml lapte materie prima < 400.000.

    CAP. 3
    Masuri si actiuni

    Art. 8
    In vederea realizarii obiectivelor stabilite la art. 4, directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor intreprinde urmatoarele masuri si actiuni:
    a) evaluarea modului in care sunt indeplinite conditiile de functionare si cerintele de bunastare a animalelor in exploatatiile autorizate de animale producatoare de lapte si autorizarea acestora potrivit cerintelor legislatiei specifice; in urma evaluarii modului in care sunt respectate conditiile zooigienice din exploatatiile autorizate de animale producatoare de lapte, acestea se vor clasifica astfel:
    (i) care indeplinesc conditiile zooigienice;
    (ii) care nu indeplinesc conditiile zooigienice cu programe de restructurare si care vor indeplini aceste conditii la data de 1 ianuarie 2007;
    (iii) care nu indeplinesc conditiile zooigienice fara programe de restructurare;
    b) controlul modului in care sunt indeplinite conditiile de functionare a centrelor de colectare a laptelui materie prima si autorizarea acestora potrivit cerintelor legislatiei specifice;
    c) asigurarea materialelor necesare recoltarii probelor de lapte materie prima;
    d) dotarea laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti, in conditiile legii, cu echipamente si aparatura performante pentru determinarea rapida a numarului total de germeni si a numarului de celule somatice din laptele materie prima;
    e) dotarea laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti, in conditiile legii, cu echipamente si aparatura performante pentru determinarea rapida a parametrilor fizico-chimici la laptele materie prima;
    f) nominalizarea, in cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti, a personalului responsabil de controlul calitatii si salubritatii laptelui materie prima;
    g) constituirea si organizarea retelei de recoltare a probelor de lapte materie prima, formata din medici veterinari concesionari, medici veterinari zonali, medici veterinari din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animala si personal de specialitate din cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti;
    h) asigurarea recoltarii probelor de lapte materie prima, conform unui program stabilit, astfel:
    (i) de la producatori (ferme, exploatatii individuale): recoltarea probelor de lapte de catre medicii veterinari concesionari, conform programului cifric stabilit de directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti;
    (ii) de la centrele de colectare a laptelui materie prima: recoltarea probelor de lapte de catre medicii veterinari din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animala si de catre medicii veterinari zonali, acolo unde nu sunt organizate circumscriptii sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animala;
    (iii) de la unitatile de procesare a laptelui: recoltarea probelor la receptia laptelui, separat pe rute (trasee), de catre medicii veterinari de stat care asigura supravegherea unitatii respective;
    (iv) de la producatori, centre de colectare si unitati de procesare a laptelui: recoltarea probelor de catre personal de specialitate din cadrul laboratoarelor sanitare veterinare de stat judetene si al municipiului Bucuresti in cazul expertizelor sau litigiilor;
    i) organizarea, in colaborare cu alte organisme de specialitate, de instruiri periodice pentru personalul implicat in testarea calitatii laptelui materie prima, producatorii particulari si pentru personalul din exploatatiile de animale producatoare de lapte, precum si pentru procesatorii de lapte si produse lactate, pe teme specifice din domeniul legislatiei si metodelor pentru asigurarea calitatii si salubritatii laptelui si produselor lactate.
    Art. 9
    (1) Frecventa si modul de recoltare a probelor de lapte materie prima de la cele trei niveluri (producator, centru de colectare si unitatea de procesare a laptelui), precum si frecventa controlului starii de sanatate a animalelor prin teste pentru depistarea mastitelor subclinice la animalele producatoare de lapte materie prima vor fi stabilite prin Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectia mediului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.
    (2) In cazurile in care se constata neconformitati la parametrii laptelui materie prima livrat centrelor de colectare, directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor dispune masuri de extindere a controalelor la producatori pentru stabilirea si inlaturarea cauzelor care au dus la aparitia acestor neconformitati.
    (3) Laptele materie prima care nu corespunde parametrilor de calitate si salubritate, respectiv numar total de germeni si numar de celule somatice, va fi prelucrat numai in produse semifabricate destinate procesarii ulterioare in branzeturi topite.
    Art. 10
    (1) Operatorii si conducatorii unitatilor de tratare sau de procesare a laptelui sunt obligati sa efectueze in mod constant, in baza unor programe de autocontrol avizate de autoritatea veterinara competenta, analiza calitatii si salubritatii laptelui materie prima receptionat, prin analiza probelor de lapte recoltate de la producatori, de la centrele de colectare si la receptia in unitate.
    (2) Probele de lapte materie prima recoltate in cadrul programelor de autocontrol ale unitatilor se vor analiza in laboratoare autorizate de catre autoritatea veterinara competenta, iar rezultatele analizelor, precum si cantitatile de lapte din care au fost recoltate probele se vor evidentia prin documente scrise ce vor fi prezentate autoritatii veterinare competente ori de cate ori este nevoie.
    (3) Probele de lapte materie prima recoltate in cadrul programelor de autocontrol se vor analiza si la parametrii "numar total de germeni", "numar de celule somatice", "punct crioscopic" si "grasime".
    Art. 11
    Conditiile pentru acceptarea laptelui materie prima destinat tratarii sau procesarii in unitatile de tratare sau de procesare sunt urmatoarele:
    a) incepand cu data de 1 ianuarie 2007:
    (i) numarul total de germeni/ml lapte materie prima < 1.000.000;
    (ii) numarul de celule somatice/ml lapte materie prima < 600.000;
    b) incepand cu data de 1 ianuarie 2009:
    (i) numarul total de germeni/ml lapte materie prima < 500.000;
    (ii) numarul de celule somatice/ml lapte materie prima < 400.000;
    c) incepand cu data de 1 ianuarie 2011:
    (i) numarul total de germeni/ml lapte materie prima < 100.000;
    (ii) numarul de celule somatice/ml lapte materie prima < 400.000.
    Art. 12
    Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor monitoriza si vor comunica lunar Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara cantitatile si parametrii de calitate si salubritate ai laptelui materie prima receptionat de unitatile de procesare a laptelui si produselor lactate.
    Art. 13
    Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara va intreprinde urmatoarele actiuni:
    a) organizarea de instruiri pentru personalul sanitar veterinar implicat in recoltarea, transportul si analiza probelor de lapte materie prima, pe teme specifice;
    b) monitorizarea, centralizarea, interpretarea si informarea lunara a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare privind datele transmise de directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, referitoare la cantitatile si parametrii de calitate si salubritate ai laptelui materie prima destinat procesarii.
    Art. 14
    In baza datelor transmise de Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara, Agentia Nationala Sanitara Veterinara va dispune directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti masurile corespunzatoare in vederea realizarii obiectivelor stabilite.
    Art. 15
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului vor elabora strategii comune in vederea cointeresarii producatorilor si procesatorilor de lapte si produse lactate pentru realizarea parametrilor calitativi si de salubritate la laptele materie prima, stabiliti la art. 10.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1106/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1106 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu