E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1098/11N din  8 decembrie 1999

pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              NR. 1.098 din 8 decembrie 1999
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
              NR. 11N din 13 ianuarie 2000
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 19 aprilie 2000

    Ministerul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    avand in vedere specificul deosebit al lucrarilor hidrotehnice in comparatie cu alte tipuri de constructii si necesitatea abordarii unitare in stabilirea categoriei de importanta si in activitatea de evaluare a starii lor de siguranta in exploatare, inclusiv a constructiilor si instalatiilor-anexa aferente, de catre expertii tehnici certificati si de specialistii avizati pentru efectuarea acestui tip de expertize,
    in conformitate cu prevederile art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata, si a art. 9 lit. d) din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
    avand in vedere propunerea de Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021, analizata si avizata in cadrul sedintei Biroului operativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice din data de 7 octombrie 1999,
    emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Expertii certificati conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor si lucrarilor hidrotehnice speciale - NTLH-014, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.096/1999*), specialistii avizati conform prevederilor Procedurii de avizare a specialistilor pentru intocmirea evaluarilor starii de siguranta a barajelor si digurilor din categoriile de importanta C si D - NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.097/1999*) si detinatorii/administratorii, cu orice titlu, de lucrari hidrotehnice raspund, in aria lor de autoritate, de evaluarea starii de siguranta in exploatare a lucrarilor hidrotehnice si de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
------------
    *) Ordinul nr. 1.096/1999 este reprodus in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 1.
    *) Ordinul nr. 1.097/1999 este reprodus in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, la pag. 5.

    Art. 3
    Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Directia generala a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului vor urmari si vor controla aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                        Ministrul lucrarilor publice
                         si amenajarii teritoriului,
                               Nicolae Noica

                             Ministrul apelor,
                     padurilor si protectiei mediului,
                              Romica Tomescu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021

    CAP. 1
    Obiectul metodologiei

    Art. 1
    Stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice reprezinta o obligatie legala a detinatorilor/administratorilor, cu orice titlu, indiferent de proiectant, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, si are consecinte directe asupra nivelului de calitate impus acestora in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, precum si asupra delimitarii obligatiilor care revin persoanelor juridice si fizice.
    Art. 2
    Incadrarea in categorii de importanta a lucrarilor hidrotehnice, realizata in conformitate cu prezenta metodologie, este utilizata in mod expres pentru:
    a) stabilirea tipului de urmarire - speciala sau curenta - care trebuie aplicata unui anumit tip de lucrare;
    b) stabilirea listei cuprinzand lucrarile hidrotehnice care intra sub incidenta reglementarilor privind sistemul de urmarire a sigurantei, inclusiv a competentelor de autorizare si control, in conformitate cu ordinele emise de ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, in baza avizului Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice, organism consultativ care functioneaza pe langa Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    c) ierarhizarea lucrarilor hidrotehnice, in vederea stabilirii programului de evaluare a starii de siguranta in exploatare a acestora.

    CAP. 2
    Principii generale

    Art. 3
    (1) Prezenta metodologie are in vedere o cuantificare a componentelor riscului si a riscului final al barajelor, in vederea incadrarii acestora in categoriile de importanta A, B, C si D, utilizand un sistem de criterii, indici si notari.
    (2) Criteriul de stabilire a categoriei de importanta a barajelor il constituie riscul determinat prin relatia:
    Risc = Indicele de cedare x Consecinta.
    (3) Incadrarea in categorii de importanta a celorlalte lucrari hidrotehnice (diguri, lucrari hidrotehnice speciale, baraje si diguri care realizeaza depozite de deseuri industriale si altele) se efectueaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 766/1997 si nu face obiectul prezentei metodologii.

    CAP. 3
    Criterii si subcriterii

    Art. 4
    (1) Criteriile utilizate in evaluarea riscului barajelor sunt:
    a) indicele BA este determinat de caracteristicile barajului (dimensiuni, tip, descarcatori, clasa de importanta) si ale amplasamentului acestuia (natura terenului de fundare si zona seismica); punctajele corespunzatoare sunt prevazute in tabelul nr. 1 cuprins in anexa la prezenta metodologie;
    b) indicele CB, de stare a barajului, este operant pentru barajele existente si depinde de sistemul de supraveghere, de lucrarile de intretinere, de principalele date din urmarirea comportarii in timp (UCC) si de conditiile lacului de acumulare si ale uvrajelor-anexa; subcriteriile si punctajele aferente sunt prevazute in tabelul nr. 2 cuprins in anexa la prezenta metodologie;
    c) indicele CA corespunde consecintelor avariei barajului si necesita intocmirea de studii si harti de inundabilitate, inventarul bunurilor inundate in zona aval, estimarea pierderilor de vieti omenesti etc.; criteriile partiale si numarul de puncte corespunzatoare sunt prevazute in tabelul nr. 3 cuprins in anexa la prezenta metodologie.
    (2) Pentru fiecare criteriu sunt stabilite subcriterii si un sistem de puncte atribuit acestora. Punctajul total al unui criteriu este dat de suma aritmetica a punctajelor subcriteriilor. In cazul indicilor BA si CB, situatia cea mai favorabila este exprimata prin punctajul maxim, iar suma punctajelor unui criteriu este plafonata la maximum 100. In cazul indicelui CA, subcriteriile sunt punctate maximal pentru consecintele cele mai grave, iar suma acestora, in situatia cea mai defavorabila, este plafonata la 100.

    CAP. 4
    Incadrarea in categorii de importanta a barajelor

    Art. 5
    Riscul asociat unui baraj se apreciaza printr-un indice de risc (RB) determinat cu relatiile:

    RB = BC x CA;
    PC = 1/SG;
    SG = alfa BA + beta CB,
    in care:
    RB = indicele de risc asociat barajului;
    PC = indicele de cedare a barajului (probabilitatea de rupere);
    SG = indicele de siguranta, determinat ca suma ponderata a criteriilor BA si CB.

    Art. 6
    In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului (RB), care variaza in domeniul 0,005... 10, se determina categoria de importanta dupa cum urmeaza:
    RB > 1          - risc inacceptabil, barajul nu poate fi exploatat;
    0,5 < RB < 1    - baraj de importanta exceptionala (A);
    0,25 < RB < 0,5 - baraj de importanta deosebita (B);
    0,1 < RB < 0,25 - baraj de importanta normala (C);
    RB < 0,1        - baraj de importanta redusa (D).

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 7
    (1) In conformitate cu prevederile legale, utilizarea prezentei metodologii pentru stabilirea categoriei de importanta a barajelor revine proprietarului, respectiv detinatorului, in cazul barajelor existente.
    (2) Stabilirea categoriei de importanta a barajelor se face de comisiile tehnice ale celor direct responsabili, urmand ca rezultatele sa fie validate de comisiile de urmarire a comportarii constructiilor (UCC) ale detinatorilor de baraje. Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice are drept de control asupra stabilirii categoriilor de importanta pentru toate barajele din Romania.
    Art. 8
    Anexa face parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    CRITERIILE, SUBCRITERIILE SI PUNCTAJELE DE EVALUARE A INDICILOR DE RISC ASOCIATE BARAJELOR

    1. Tabelul nr. 1 - Caracteristicile barajului si conditiile amplasamentului (BA)
 ______________________________________________________________________________
|Criteriul partial|             |                |           |               | | |_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|1. Dimensiunile  |mici H < 15 m|medii           |mari H > 30|               | |
|   barajului     |0,05 < V <   |15 < H < 30 m   | V > 50 hmc|               | |
|                 |1 hmc        |1 < V < 50 hmc  |           |               | |
|                 |          10 |              6 |         2 |               | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|2. Tipul de baraj|greutate sau |contrafort sau  |anrocamente|front de       | |
|                 |arcuite      |anrocamente cu  |cu nucleu  |retentie total | |
|                 |(PG + VA)    |masca (CB + ERm)|de argila  |sau partial din| |
|                 |             |                |(ERn)      |pamant (TE)    | |
|                 |          20 |             15 |        10 |             5 | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|3. Tipul de      |deversor     |deversor cu     |baraj      |fara           | |
|   descarcator   |liber        |stavile         |stavilar cu|descarcatori de| |
|                 |             |                |clapet si  |suprafata      | |
|                 |             |                |vane de    |(numai goliri) | |
|                 |             |                |fund       |               | |
|                 |          25 |             15 |        10 |             5 | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|4. Terenul de    |stanca       |aluviuni        |terenuri   |               | |
|   fundare       |             |                |dificile   |               | |
|                 |          20 |             10 |         2 |               | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|5. Clasa de      |      I      |       II       | III - IV  |        -      | |
|   importanta    |             |                |           |               | |
|   (STAS 4273-83)|          15 |             10 |         5 |               | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|6. Zona seismica |    D - F    |       C        |     B     |        A      | |
|   (P 100-92)    |          10 |              7 |         5 |             3 | |
|_________________|_____________|________________|___________|_______________|_|
|                            TOTAL BA:                                         |
|______________________________________________________________________________|

    2. Tabelul nr. 2 - Indicele de stare a barajului (CB)
 ______________________________________________________________________________
|Criteriul partial|               |            |              |              | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 1. Supraveghere |AMC*) + topo*)|topo*) +   |numai         |fara          | |
|                 | + vizual      |vizual      |vizual        |supraveghere  | |
|                 |               |            |              |              | |
|                 |            17 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 2. Echipament   |operational    |operational |incert (parte |capacitatea de| |
|    mecanic      | + manevre     | + manevre  |neoperational)|evacuare      | |
|                 |curente        |periodice   |              |afectata*)  | |
|                 |            17 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 3. Intretinere  | foarte buna   |acceptabila |     slaba    |      -       | |
|                 |          10   |          5 |            0 |              | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 4. Varsta (T)   | T < 10 ani    | 20 > T >   |50 > T > 20 de| T > 50 de ani| |
|                 |               | 10 ani     |ani           |              | |
|                 |            10 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 5. Infiltratii  |in limite      |atipice, dar|evolutive     |pun in pericol| |
| (debite sau     |prognozate     |nu          |(cresteri     |siguranta     | |
| subpresiuni)    |               |periculoase |necorelate)   |barajului     | |
| A. TE + ERn     |            17 |          7 |            3 |            0 | |
| B. PG + VA + ERm|             7 |          3 |            1 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 6. Deformatii   |in limite      |atipice, dar|evolutive (cu |care pun in   | |
|                 |prognozate     |nu          |cresteri      |pericol       | |
|                 |(conform       |periculoase |necorelate    |siguranta     | |
|                 |proiectului)   |(fara       |cu factorii   |barajului     | |
|                 |               |antrenari,  |exteriori)    |              | |
|                 |               |fara        |              |              | |
|                 |               |concentrari)|              |              | |
| A. Baraje din   |               |            |              |              | |
|    pamant sau   |               |            |              |              | |
|    anrocamente  |               |            |              |              | |
|    cu nucleu    |            17 |          7 |            3 |            0 | |
| B. Baraje din   |               |            |              |              | |
|    beton sau    |               |            |              |              | |
|    anrocamente  |               |            |              |              | |
|    cu masca     |               |            |              |              | |
|    din beton    |             7 |          3 |            1 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 7. Deformatii   |in limite      |atipice, dar|evolutive (cu |periculoase,  | |
|                 |prognozate     |nu          |cresteri      |care conduc la| |
|                 |(conform       |periculoase |necorelate    |crapaturi,    | |
|                 |proiectului)   |            |cu factorii   |deschideri de | |
|                 |               |            |exteriori)    |rost, cu      | |
|                 |               |            |              |afectarea     | |
|                 |               |            |              |etansarii     | |
| A. Baraje din   |               |            |              |              | |
|    pamant sau   |               |            |              |              | |
|    anrocamente  |               |            |              |              | |
|    cu nucleu    |             7 |          3 |            1 |            0 | |
| B. Baraje din   |               |            |              |              | |
|    beton sau    |               |            |              |              | |
|    anrocamente  |               |            |              |              | |
|    cu masca     |               |            |              |              | |
|    din beton    |            17 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 8. Colmatarea   |nesemnificativa|goliri de   |colmatari     |colmatare care| |
|    acumularii   |               |fund blocate|la coada, care|afecteaza     | |
|                 |               |            |afecteaza     |volumul de    | |
|                 |               |            |capacitatea   |de atenuare   | |
|                 |               |            |de tranzit    |              | |
|                 |            10 |          7 |            3 |            0 | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
| 9. Starea       |foarte buna    |acceptabila |foarte        |              | |
|    disipatorilor|               |            |deteriorate   |      -       | |
|    si a         |               |            |sau           |              | |
|    rizbermelor  |               |            |inexistente   |              | |
|                 |             6 |          3 |            0 |              | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
|10. Calcul       |conform        |calculul    |necalculat sau|      -       | |
|    seismic      |prevederilor   |reactualizat|situatie      |              | |
|                 |cuprinse in    |            |necunoscuta   |              | |
|                 |normele actuale|            |              |              | |
|                 |             6 |          3 |            0 |              | |
|_________________|_______________|____________|______________|______________|_|
|                             TOTAL CB:                                        |
|______________________________________________________________________________|
    *) AMC (aparate de masura si control) sunt suficiente si informatiile sunt satisfacator prelucrate.
    *) Masuratori topografice sistematice si interpretate.
    *) In cazul in care echipamentele sunt blocate sau infiltratiile sunt periculoase, indicele CB se multiplica cu 0,1.

    3. Tabelul nr. 3 - Consecintele avariei barajului (CA)
 ______________________________________________________________________________
|Criteriul       |               |              |              |             | |
|partial         |               |              |              |             | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|1. Densitatea   |mari aglomerari|normal        |putin populata|nepopulata   | |
|   populatiei in|(> 20.000      |populata      |(locuinte     |             | |
|   zona din aval|locuitori)     |(20.000 >     |razlete)      |             | |
|                |               |loc > 300)    |              |             | |
|                |            20 |           10 |            5 |           0 | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|2. Sistem de    |fara sistem de |posibilitate  |sistem de     |sistem de    | |
|   alarmare     |alarmare       |de informare  |alarmare      |alarmare     | |
|                |               |      a       |neverificat   |verificat    | |
|                |               |autoritatilor |de apararea   |de apararea  | |
|                |               |locale        |civila        |civila       | |
|                |            20 |           10 |            5 |           0 | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|3. Importanta in|unica sursa de |exista surse  |folosinte in  |alte         | |
|   raport cu    |apa pentru     |alternative   |energie si    |folosinte    | |
|   tertii       |populatie      |              |irigatii      |(piscicultura, |
|                |               |              |              |turism)      | |
|                |            20 |           10 |            5 |           2 | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|4. Numarul si   |industrii cu   |industrie     |ateliere      |fara         | |
|   importanta   |mai mult de 100|mica          |familiale     |industrie    | |
|   obiectivelor |de salariati   |              |              |             | |
|   economice    |               |              |              |             | |
|                |            10 |            5 |            3 |           0 | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|5. Folosirea    |   agricol     |pasune/padure |  neproductiv |     -       | |
|   terenului    |               |              |              |             | |
|   in aval      |            10 |            5 |            2 |             | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|6. Efecte asupra|dezastru       |efecte        |efecte        |     -       | |
|   mediului     |ecologic       |cuantificabile|neglijabile   |             | |
|                |(compromitere  |              |              |             | |
|                |totala a faunei|              |              |             | |
|                |si florei)     |              |              |             | |
|                |             5 |            3 |            1 |             | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|7. Pozitia      |cedarea        |cedarea       |cedarea nu    |      -      | |
|   lucrarii in  |antreneaza     |afecteaza     |are efecte    |             | |
|   amenajarea   |ruperi in      |atenuarea     |secundare     |             | |
|   bazinala     |cascada        |viiturilor    |              |             | |
|                |            15 |            7 |            2 |             | |
|________________|_______________|______________|______________|_____________|_|
|                             TOTAL CA:                                        |
|______________________________________________________________________________|

    4. Relatia de determinare a indicelui de siguranta a barajului (SG):
                                  ____     ____     ____     ____     ____
    SG = alfa x BA + beta x CB = |____| x |____| + |____| x |____| = |____|

    alfa = 1 - baraj proiectat conform reglementarilor actuale;
    alfa = 0,8 - baraj proiectat pe baza reglementarilor vechi, dar verificat
           in functie de standardele actuale;
    alfa = 0,4 - nu exista date privind proiectarea;
    beta = 1 - comportare normala;
    beta = 0,7 - incidente sau accidente trecute, care au necesitat lucrari
           majore de remediere.

    5. Indicele de cedare a barajului (PC):
                   ______     ______
    PC = 1/SG = 1/|______| = |______|

    6. Indicele de risc asociat barajului (RB):
                    ______     ______     ______
    RB = PC x CA = |______| x |______| = |______|

    7. Determinarea categoriei de importanta a barajelor in functie de indicele de risc (RB)
 ________________________________________________________________________
|  Indicele          |           Categoria                |   Urmarirea  |
|  de risc           |         de importanta              |  comportarii |
|____________________|____________________________________|______________|
| RB > 1,0           | Risc inacceptabil; este necesara scoaterea din    |
|                    | exploatare pana la aducerea in limite de risc     |
|                    | acceptabile                                       |
|____________________|___________________________________________________|
| 1 >/= RB > 0,5     |    A    | Importanta exceptionala  |     Speciala |
|____________________|_________|__________________________|______________|
| 0,5 >/= RB > 0,25  |    B    | Importanta deosebita     |     Speciala |
|____________________|_________|__________________________|______________|
| 0,1 >/= 0,25 >/= RB|    C    | Importanta normala       |     Curenta  |
|____________________|_________|__________________________|______________|
| Rb < 0,1           |    D    | Importanta redusa        |     Curenta  |
|____________________|_________|__________________________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu