Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1096 din 30 iulie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe lacul Snagov

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  2 noiembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    in temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila, ale Hotararii Guvernului nr. 1.300/2000 privind reconstructia ecologica a raului Ialomita si afluenti, in judetul Ilfov si ale Hotararii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de navigatie pe lacul Snagov, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                                  Ion Selaru,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                 REGULAMENTUL
                         de navigatie pe lacul Snagov

    Art. 1
    Navigatia cu nave si ambarcatiuni de orice categorie in scop de agrement, sportiv, pentru deservirea populatiei, precum si orice activitati cu caracter nautic desfasurate pe lacul Snagov se vor face cu respectarea dispozitiilor prevazute in prezentul regulament.
    Art. 2
    (1) Pe lacul Snagov sunt admise pentru navigatie numai navele si ambarcatiunile care indeplinesc conditiile tehnice necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si care sunt conduse de personal calificat corespunzator.
    (2) Raspunderea pentru buna stare si functionare ale navelor si ale micilor ambarcatiuni revine persoanelor fizice sau juridice care le detin in proprietate.
    Art. 3
    Supravegherea sigurantei navigatiei si controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului regulament se fac de catre Inspectoratul Navigatiei Civile, denumit in continuare I.N.C., prin Oficiul de Capitanie Snagov.
    Art. 4
    (1) Pentru desfasurarea in siguranta a navigatiei, evitarea accidentelor, protejarea zonei ecologice si pastrarea linistii pentru persoanele rezidente in zona si a celor aflate la odihna si agrement, pe lacul Snagov se stabilesc urmatoarele zone:
    a) Zona I, care cuprinde extremitatea lacului spre Tancabesti pana in dreptul pontonului Oficiului de Capitanie Snagov, unde viteza maxima de deplasare este de 20 km/ora;
    b) Zona a II-a, care cuprinde zona dintre pontonul Oficiului de Capitanie Snagov - debarcader Snagov Parc/Zona R.G.A.B. Snagov, unde viteza maxima este de 40 km/ora;
    c) Zona a III-a, care cuprinde debarcaderul Snagov Parc/Zona R.G.A.B. Snagov - extremitatea lacului spre Silistea Snagovului, zona fara limita de viteza si in care se permite practicarea schiului nautic.
    (2) In zona I si in sectorul cuprins intre Complexul Sportiv National "Nicolae Navasart" si debarcaderul Snagov Parc - Zona R.G.A.B. Snagov din zona a II-a este interzisa practicarea schiului nautic.
    (3) Pe tot cuprinsul navigabil al lacului Snagov conducatorii ambarcatiunilor de agrement turistic sau individual au obligatia ca in caz de necesitate sa reduca viteza pana la limita evitarii oricarui accident.
    Art. 5
    Delimitarea pe lac a zonelor si a locurilor pentru inot sau pentru activitati sportive se face prin balize, indicatoare de semnalizare si inscriptii de avertizare instalate de administratia lacului si avizate de I.N.C. - Oficiul de Capitanie Snagov.
    Art. 6
    (1) In zonele prevazute la art. 4 navigatia se face pe partea dreapta in sensul de deplasare de-a lungul malurilor, pastrandu-se o zona de siguranta de cel putin 20 m fata de mal.
    (2) Sensul de navigatie este dinspre Tancabesti spre Silistea Snagovului, la malul drept (aval), si dinspre Silistea Snagovului spre Tancabesti, la malul stang (amonte).
    Art. 7
    Traversarea lacului se face numai in conditii de siguranta a navigatiei si fara a se perturba buna desfasurare a celorlalte activitati.
    Art. 8
    (1) Concursurile nautice se organizeaza cu luarea masurilor necesare in vederea asigurarii sigurantei navigatiei si a salvarii vietii pe apa si numai cu avizul Oficiului de Capitanie Snagov si al administratiei lacului.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) Oficiul de Capitanie Snagov emite avize catre navigatori de interzicere a navigatiei.
    Art. 9
    (1) In zonele nebalizate antrenamentul sportivilor cu ambarcatiuni se desfasoara pe baza unui program avizat de Oficiul de Capitanie Snagov si adus la cunostinta celor interesati.
    (2) Sportivii vor fi insotiti de antrenori, cu ambarcatiuni cu motor, in vederea supravegherii lor si a interventiei rapide in caz de accident.
    Art. 10
    Conducatorii ambarcatiunilor de agrement care navigheaza in zonele in care se antreneaza sportivii, individual sau in grup, au obligatia evitarii acestora prin trecerea la o distanta corespunzatoare si reducerea vitezei pana la limita prevenirii oricarui pericol.
    Art. 11
    Orice amenajari si constructii, inclusiv pistele pentru canotaj, care modifica sau influenteaza regimul de navigatie pe lac, se vor executa cu avizul prealabil al I.N.C.
    Art. 12
    Ambarcatiunile de agrement cu motor sau cu vele pot fi conduse numai de persoane care detin certificate de capacitate corespunzatoare, eliberate de I.N.C.
    Art. 13
    Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament, precum si a celorlalte prevederi legale in vigoare privind siguranta navigatiei si protectia mediului se sanctioneaza conform legii.
    Art. 14
    Balizele si semnele de navigatie sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul regulament si vor fi instalate de administratia lacului cu avizul I.N.C.

    ANEXA 1
    la Regulamentul de navigatie pe lacul Snagov

                              LOCURILE
in care se vor instala semnale care servesc reglementarii navigatiei pe lacul Snagov

    ZONA I
    Extremitate lac spre Tancabesti - localitatea Ciofliceni

    Pe ambele maluri se amplaseaza cate 3 panouri cu semnalul B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteza de 20 km/h. Panourile vor fi vazute si din amonte si din aval si vor limita viteza de navigatie pentru ambele sensuri de deplasare: amonte spre aval si aval spre amonte.

    ZONA a II-a
    Localitatea Ciofliceni - localitatea Snagov

    I. Pe malul drept:
    1. Pontonul capitaniei
    a) vazute dinspre amonte, semnalele:
    - B 6 (20 km/h) - obligatia de a respecta limita de viteza de 20 km/h;
    - A 14 - interzicerea practicarii schiului nautic;
    - A 18 - interzicerea navigatiei cu viteza mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement;
    - B 3-b - obligatia de a tine partea senalului situat la tribord;
    b) vazute dinspre aval, semnalele:
    - E 11 - terminarea zonei de restrictie (interzicere);
    - B 6 (20 km/h).
    2. Clubul Sportiv Dinamo, promontoriu intrarea Coada Lintii, restaurantul "Muntenia":
    a) vazute dinspre amonte, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    - B 3-b;
    b) vazute dinspre aval, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    - A 1 - interzicere de trecere.
    3. Statie de epurare zona 5:
    a) vazute dinspre amonte, semnalele:
    - E 11 - terminarea zonei de restrictie (interzicere);
    - E 17 - permiterea practicarii schiului nautic;
    - E 21 - zona permisa pentru navigatia cu viteza mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement;
    b) vazute dinspre aval, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    - A 1.

    II. Pe malul stang:
    1. Drumul comunal Izvorani, vizavi de pontonul capitaniei:
    a) vazute dinspre amonte, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    - A 1;
    b) vazute dinspre aval, semnalele:
    - E 11;
    - B 6 (20 km/h).
    2. Restaurantul "Pacea", baza veche, strandul R.G.A.B.:
    a) vazute dinspre amonte, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    - A 1;
    b) vazute dinspre aval, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    - B 3-b.
    3. Zona Palat Snagov, vizavi de statia de epurare:
    a) vazute dinspre amonte, semnalele:
    - E 11;
    - E 17;
    - E 21;
    b) vazute dinspre aval, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    - B 3-b.

    ZONA a III-a
    Localitatea Snagov - extremitatea lacului spre Silistea

    I. Pe malul drept:
    1. Intrarea spre Complexul C.F.R. Snagov:
    a) vazute dinspre larg, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    b) vazute dinspre Complexul C.F.R. Snagov, semnalele:
    - E 11;
    - E 17;
    - E 21.
    II. Pe malul stang:
    1. Debarcaderul Palatului Snagov, Manastirii Snagov si promontoriu vizavi de Manastirea Snagov spre Silistea Snagovului (intrarea spre Complexul Sportiv National Snagov):
    a) vazute dinspre larg, semnalele:
    - B 6 (20 km/h);
    - A 14;
    - A 18;
    b) vazute dinspre Palatul Snagov, Manastirea Snagov si Complexul Sportiv National Snagov, semnalele:
    - E 11;
    - E 17;
    - E 21.

                                 A1
                        Interzicere de trecere
                        _      _         _   _
                       (_) ou (_) ou    (_) (_)
                        _
                       (_)
                             lumini rosii

                         ___              ___
                        /___/    ou      /___/
                       /___             /
                      /___/            /
                     /                /

                           pavilioane rosii

                           ________________
                          |________________|
                          |________________|
                          |________________|

                                panouri

    Figura 1 - Interzicerea practicarii schiului nautic (A 14) - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, la pagina 14.

    Figura 2 - Terminarea zonei permise pentru navigatia cu viteza mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement (A 18) - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, la pagina 14.

    Figura 3 - Obligatia de a tine partea senalului situat la tribord (B 3-b) - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, la pagina 14.

    Figura 4 - Obligatia de a respecta limita de viteza indicata (B 6) - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, la pagina 15.

    Figura 5 - Sfarsitul unei interziceri sau a unei obligatii valabile pentru un singur sens al navigatiei sau sfarsitul unei restrictii (E 11) - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, la pagina 15.

    Figura 6 - Permiterea de a practica schiul nautic (E 17) - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, la pagina 15.

    Figura 7   Zona permisa pentru navigatia cu viteza mare a ambarcatiunilor mici de sport sau de agrement (E 21)   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 2 noiembrie 2001, la pagina 15.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1096/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1096 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu