Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1090 din 3 august 2010

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 620 din 2 septembrie 2010In temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor si al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 14 se introduce următorul paragraf:

„Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2009/85/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include cumatetralilul ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009, ale Directivei 2009/86/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fenpropimorfului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009, ale Directivei 2009/89/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii azotului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 199 din 31 iulie 2009, ale Directivei 2009/91/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea tetraboratului disodic ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/94/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea acidului boric ca substanţă activă în anexa I la directiva, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/95/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de aluminiu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/96/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea octaboratului de disodiu tetrahidrat ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/98/CE a Comisiei din 4 august 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea oxidului boric ca substanţă activă în anexa I la directiva, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009, ale Directivei 2009/150/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii flocumafenului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 313 din 28 noiembrie 2009, ale Directivei 2009/151/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tolilfluanidului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 313 din 28 noiembrie 2009, ale Directivei 2010/5/UE a Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acroleinei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 36 din 9 februarie 2010."

2. La anexa nr. I „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia nr. 19 se introduc 11 noi poziţii, poziţiile nr. 20-25 şi 27-31, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Prevederile de la poziţia nr. 30 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2010.

(2) Prevederile de la poziţiile nr. 21 şi 28 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

(3) Prevederile de la poziţiile nr. 20, 22, 23, 24, 25 şi 27 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor si al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2011.

(4) Prevederile de la poziţiile nr. 29 şi 31 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo

ANEXA

LISTA

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide”

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea lUPAC/Numere de identificare

Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat

pe piaţă

Data includerii

Termen-limită

pentru punere

în conformitate cu art. 16(3) din Directiva

98/8/CE [cu excepţia

produselor care conţin

mai mult decât o

substanţă activă,

pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima

decizie de includere cu privire la substanţele

active ale respectivelor

produse]

Data la care expiră

includerea

Tip

de

produs

Dispoziţii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

Fosfură de aluminiu care  eliberează fosfină

Fosfură de aluminiu Nr. CE: 244-088-0

Nr. CAS: 20859-73-8

830 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

14

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar, In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. In mod special, produsele nu pot fi autorizate pentru o utilizare în interior, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele prevăzute la art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar, prin recurgerea la măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Produsele sunt vândute numai către profesionişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia din urmă.

2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru operatori, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea

unui echipament individual de protecţie corespunzător, folosirea de aplicatoare şi prezentarea produsului într-o formă concepută pentru a reduce expunerea operatorului la un nivel acceptabil.

3. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru speciile de animale terestre nevizate, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, absenţa tratamentului pentru zonele în care sunt prezente mamifere de vizuină, altele decât speciile-ţintă.

21

Fenpropimorf

(+/-)-cis-4-[3-(p-terţ- butil  fenil)-2-m'etil propil]-2,6- dimetilmorfolină/

Fenpropimorf

Nr. CE: 266-719-9

Nr. CAS:  67564-91-4

930 g/kg

1.07.2011

30.06 2013

30.06.2021

8

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea' competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar, In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. In temeiul presupunerilor făcute în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industrială trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru sol şi compartimentele mediului acvatic, trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja aceste compartimente. In special, etichetele sau fişele tehnice ale produselor autorizate pentru utilizare industrială trebuie să indice faptul că cheresteaua proaspăt tratată va fi depozitată după tratare, în loc acoperit şi/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau în apă, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.

22

Acid boric

Acid boric

Nr. CE:  233-139-2

Nr. CAS: 10043-35-3

990 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

8

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar.

In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. In special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

23

Oxid boric

Trioxid de dibor

Nr. CE:  215-125-8

Nr. CAS: 1303-86-2

975 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

8

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. In special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz' industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

24

Tetraborat de disodiu

Tetraborat de disodiu

Nr. CE:  215-540-4

Nr. CAS: (anhidru):

1330-43-4;

Nr. CAS:

(pentahidrat):

12267-73-1;

Nr. CAS: (decahidrat):

1303-96-4

990 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

8

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Ţinând cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. In special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

25

Octaborat   de disodiu tetrahidrat

Octaborat de disodiu

tetrahidrat

Nr. CE: 234-541-0

Nr. CAS: 12280-03-4

975 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

8

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar, In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate.

Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.

Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea in situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar

prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. In special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

27

Azot

Azot

Nr. CE: 231-783-9

Nr. CAS: 7727-37-9

999 g/kg

1.09.2011

31.08.2013

31.08.2021

18

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea' competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Produsele sunt vândute numai către profesionişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia din urmă.

2. Pentru reducerea la minimum a riscurilor, este necesar să se stabilească practici de lucru sigure şi metode de lucru sigure, inclusiv punerea la dispoziţie a echipamentului individual de protecţie, dacă este necesar.

28

Cumatetralil

Cumatetralil

Nr. CE: 227-424-0

Nr. CAS: 5836-29-3

980 g/kg

1.07.2011

30.06.2013

30.06.2016

14

Având în vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în această anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse, în afară de pulberile de prăfuit, nu trebuie să depăşească 375 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare.

2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant.

3. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea doar în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29

Tolilfluanid

Diclor-N- [(dimetilamino) sulfonil] fluor-N-(p-tolil) metansulfen amidă

Nr. CE: 211-986-9

Nr. CAS: 731-27-1

960 g/kg

1.10.2011

30.09.2013

30.09.2021

8

Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior sau pentru lemn care va fi expus intemperiilor. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Avându-se în vedere ipotezele făcute în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industrială sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru sol şi compartimentele mediului acvatic, trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja aceste compartimente. In special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială trebuie să indice faptul că cheresteaua proaspăt tratată va fi depozitată, după tratare, în loc acoperit şi/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau în apă, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.

30

Acroleină

Aldehidă acrilică

Nr. CE:  203-453-4

Nr. CAS: 107-02-8

913 g/kg

1.09.2010

Nu se aplică.

31.08.2020

12

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea' competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene. In momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Apele reziduale care conţin acroleină trebuie monitorizate înainte de deversare, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că riscurile pentru mediu pot fi reduse prin alte mijloace. In cazurile în care este necesar din punctul de vedere al riscurilor pentru mediul marin, apele reziduale trebuie fie păstrate în cisterne sau rezervoare, fie tratate corespunzător înainte de deversare.

2. Produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional trebuie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, trebuind să se stabilească proceduri operaţionale sigure, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

31

Flocumafen

4-hidroxi-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS) 1,2,3,4-tetrahidro- 3-[4-(4-trifluoro metilbenziloxi) fenil]-1- naftil] cumarină

Nr. CE:  421-960-0

Nr. CAS: 90035-08-8

955 g/kg

1.10.2011

30.09.2013

30.09.2016

14

Deoarece caracteristicile substanţei active conferă acesteia caracter potenţial persistent, capacitate de bioacumulare sau toxicitate ori caracter foarte persistent sau capacitate semnificativă de bioacumulare, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare.

2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant.

3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit.

4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea doar în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1090/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1090 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu