E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 103 din  6 noiembrie 1998

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare si procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si privind aprobarea efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala si cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 499 din 23 decembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul agriculturii si alimentatiei,
    in temeiul art. 30 si al art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 2 pct. 28 din Hotararea Guvernului nr. 390/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    1. - Se aproba Norma sanitara veterinara privind conditiile sanitare veterinare si procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si privind aprobarea efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala si cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    2. - Agentia nationala sanitara veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei va lua masuri de instruire a personalului directiilor sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in vederea aplicarii prevederilor prezentului ordin.
    3. - Agentia nationala sanitara veterinara si directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    4. - Agentia nationala sanitara veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    5. - La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga orice dispozitii contrare cu privire la emiterea autorizatiei sanitare veterinare de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si la aprobarea efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala si cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar.
    6. - Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii lui.

                  Ministrul agriculturii si alimentatiei,
                            Dinu Gavrilescu

    ANEXA 1

                      NORMA SANITARA VETERINARA
privind conditiile sanitare veterinare si procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si privind aprobarea efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala si cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar

    I. Definitii

    Art. 1
    In sensul prezentei norme sanitare veterinare, se intelege prin:
    1. Administratia veterinara centrala - serviciul veterinar central - Agentia nationala sanitara veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, care are competenta asupra teritoriului tarii in domeniul sanitar veterinar, notifica bolile animalelor, asigura, monitorizeaza si controleaza punerea in aplicare a normelor si masurilor sanitare veterinare;
    2. autoritate sanitara veterinara de stat - serviciul veterinar de stat direct responsabil de aplicarea masurilor zoosanitare;
    3. autorizatie sanitara veterinara de functionare - documentul oficial emis de autoritatea veterinara de stat, in baza caruia pot functiona unitatile supuse controlului sanitar veterinar;
    4. unitati supuse controlului sanitar veterinar - unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, precum si unitatile care asigura fluxul tehnologic pentru cresterea, productia si reproductia animalelor, pestilor, albinelor si viermilor de matase, unitati care produc, depoziteaza si comercializeaza produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar, unitati care produc, depoziteaza, comercializeaza nutreturi combinate, unitati care asigura asistenta veterinara, laboratoare veterinare.

    II. Autorizarea sanitara veterinara de functionare

    Art. 2
    Unitatile supuse controlului sanitar veterinar pot functiona numai daca sunt autorizate de autoritatea sanitara veterinara de stat.
    Art. 3
    Conducerile unitatilor supuse controlului sanitar veterinar au obligatia de a solicita autoritatii sanitare veterinare de stat emiterea autorizatiei sanitare veterinare de functionare pentru obiectivele proprii la infiintarea acestora, precizand fiecare activitate pentru care se solicita autorizarea.
    Pentru orice modificari ulterioare ale fluxului tehnologic, pentru modernizari, extinderi sau pentru schimbarea profilului de activitate se impune solicitarea emiterii unei noi autorizatii sanitare veterinare de functionare.
    Art. 4
    In vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare de functionare, unitatile supuse controlului sanitar veterinar depun la directiile sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, dosarul pentru autorizare care cuprinde:
    - cerere-tip, model prevazut in anexa nr. I la prezenta norma sanitara veterinara;
    - copii de pe urmatoarele documente: certificatul de inmatriculare, codul fiscal, actul constitutiv, actul de proprietate sau contractul de inchiriere pentru spatiu, schita tehnica a unitatii cu indicarea fluxului tehnologic, contractul de munca sau de colaborare cu un medic veterinar autorizat in conditiile legii;
    - memoriul tehnic justificativ.
    La depunerea dosarului in vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare de functionare, solicitantul va prezenta si originalul documentelor agentului economic pentru conformitatea copiilor cu originalul.
    Art. 5
    Directia sanitara veterinara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti, prin serviciul de specialitate, verifica legalitatea documentatiei depuse si o trimite in termen de 5 zile medicului veterinar de stat competent in a carui raza de activitate se afla unitatea.
    Art. 6
    Medicul veterinar de stat competent teritorial verifica unitatea in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale referitoare la:
    - amplasarea obiectivului, vecinatati, noxe;
    - caracteristicile constructive: materiale de constructii, sisteme de aprovizionare cu apa, canalizare, statii de epurare;
    - conditiile de microclimat: ventilatie, temperatura, umiditate, luminozitate si altele asemenea;
    - fluxul tehnologic: dotarea tehnica cu utilaje, circulatia materiilor prime si a produselor finite, spatii pentru produse comestibile si necomestibile, spatii pentru Venena si Separanda, in conformitate cu Farmacopeea Romana;
    - capacitatile de productie, depozitare, conservare si de desfacere a produselor finite si asigurarea lantului frigorific;
    - dotarea cu aparatura de masura, control si cu sisteme de inregistrare a temperaturii, umiditatii etc.;
    - functionarea filtrelor si a grupurilor sanitare;
    - spatiile pentru depozitarea ambalajelor si containerelor pentru depozitarea produselor sechestrate sau confiscate, spatiile pentru substantele toxice in cazul produselor farmaceutice cu acest regim;
    - sistemele de evacuare a produselor confiscate, deseurilor, ambalajelor si a altor materiale nefolosibile;
    - dotarea cu echipamente si cu materiale pentru dezinfectie, combaterea insectelor si a rozatoarelor in spatiile din incinta si din afara unitatii;
    - starea tehnica si igienica a mijloacelor de transport destinate circulatiei produselor de origine animala, a animalelor, produselor de uz veterinar, asigurarea lantului frigorific, amenajarea spatiilor pentru spalat si dezinfectie;
    - organizarea si functionarea laboratorului uzinal, dotarea si incadrarea cu personal, atestarea acestuia;
    - elaborarea si aplicarea programelor in conformitate cu Procedurile operationale standard de sanitatie (SSOP) si Analiza riscului si punctele critice de control (HACCP) in unitati si a regulilor de buna practica de fabricatie (GMP) la producatorii de produse farmaceutice veterinare si de alte produse de uz veterinar;
    - asigurarea permanenta a asistentei sanitare veterinare in unitate;
    - incadrarea cu personal cu pregatire adecvata activitatii care urmeaza a fi desfasurata si corespunzator din punct de vedere al starii de sanatate etc.
    Art. 7
    Medicul de stat competent teritorial, pe baza rezultatului verificarii unitatii, intocmeste referatul tehnic conform modelului prezentat in anexa nr. II, in care propune, dupa caz, autorizarea sau neautorizarea acesteia. Referatul tehnic se inainteaza la secretariatul Directiei sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la primirea documentatiei.
    Referatul tehnic prin care se propune neautorizarea va fi motivat, indicand acele conditii pe care unitatea supusa autorizarii nu le indeplineste.
    Art. 8
    Directia sanitara veterinara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti, prin Serviciul de igiena si sanatate publica si/sau Serviciul antiepizootic si de asistenta sanitara veterinara, in raport cu natura unitatii, analizeaza referatul tehnic transmis de medicul veterinar de stat competent teritorial si, in functie de complexitatea activitatii pentru care s-a solicitat autorizarea, verifica in teritoriu conditiile sanitare veterinare.
    Inspectorul de specialitate din cadrul Serviciului de igiena si sanatate publica, respectiv al Serviciului antiepizootic si de asistenta sanitara veterinara care a verificat referatul tehnic si, dupa caz, obiectivul pentru care se solicita autorizarea completeaza autorizatia sanitara veterinara de functionare in trei exemplare, conform modelului prezentat in anexa nr. III. Tipurile de unitati si de activitati pentru care se emit autorizatiile sanitare veterinare de functionare sunt prevazute in anexa nr. IV.
    Al treilea exemplar al autorizatiei sanitare veterinare de functionare se contrasemneaza de inspectorul de specialitate care l-a intocmit si, in functie de natura unitatii, si de seful Serviciului de igiena si sanatate publica si de seful Serviciului antiepizootic si asistenta sanitara veterinara, dupa caz.
    Directorul Directiei sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti semneaza autorizatia sanitara veterinara de functionare care se inmaneaza solicitantului sub semnatura, numai dupa ce acesta face dovada ca a achitat contravaloarea tarifului de avizare, stabilit prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 9
    In situatia in care se constata ca unitatea care a solicitat autorizarea nu indeplineste conditiile sanitare veterinare de functionare, Directia sanitara veterinara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti, pe baza referatului tehnic intocmit de medicul veterinar de stat competent teritorial, comunica in scris solicitantului, in termen de 30 de zile, motivele pentru care unitatea respectiva nu poate fi autorizata.
    Art. 10
    Autorizatia sanitara veterinara de functionare se avizeaza anual sau o data la 2 ani, potrivit obiectului de activitate, conform specificatiilor cuprinse in anexa nr. V, percepandu-se o taxa de jumatate din tariful stabilit pentru autorizare prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 11
    In situatia in care unitatea nu mai indeplineste conditiile sanitare veterinare de functionare pentru care a fost autorizata, Directia sanitara veterinara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti retrage autorizatia sanitara veterinara de functionare prin emiterea Ordonantei privind interzicerea functionarii unitatilor supuse controlului sanitar veterinar, conform modelului prezentat in anexa nr. VI.
    Ordonanta privind interzicerea functionarii unei unitati se emite pe baza referatului tehnic intocmit de catre medicul veterinar de stat competent teritorial.
    Ordonanta privind interzicerea functionarii unei unitati se intocmeste in trei exemplare de inspectorul de specialitate din cadrul Serviciului de igiena si sanatate publica si/sau al Serviciului antiepizootic si de asistenta sanitara veterinara si, dupa caz, de inspectorul de specialitate din cadrul Serviciului de politie sanitara veterinara, care contrasemneaza ultimul exemplar.
    Art. 12
    Administratia veterinara centrala emite autorizatii sanitare veterinare de functionare pentru:
    - institute de cercetare, crestere si reproductie zootehnica, unitati de selectie si hibridare a animalelor;
    - fabrici de medicamente, produse biologice si alte produse de uz veterinar;
    - fabrici de premixuri si aditivi furajeri;
    - laboratoare sanitare veterinare centrale.
    Art. 13
    Laboratorul Central Sanitar Veterinar de Diagnostic din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei emite autorizatii sanitare veterinare de functionare pentru unitatile care executa operatiuni de dezinfectie la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
    Art. 14
    Laboratorul Central Sanitar Veterinar de Diagnostic, Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine Animala si Laboratorul Central de Control Stiintific al Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar emit autorizatia sanitara veterinara de functionare pentru Laboratorul sanitar veterinar de stat din cadrul directiilor sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.
    Art. 15
    Eliberarea autorizatiilor sanitare veterinare de functionare se face cu respectarea prevederilor normelor sanitare veterinare in vigoare si a celor stabilite prin conventii, acorduri si alte reglementari internationale.
    Art. 16
    In termen de un an de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei norme sanitare veterinare, autorizatiile sanitare veterinare de functionare emise anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin isi pierd valabilitatea.
    Directiile sanitare veterinare judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti au obligatia ca in termenul de un an prevazut la alin. 1 sa verifice conditiile sanitare veterinare de functionare a unitatilor respective si sa emita autorizatii sanitare veterinare de functionare conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    Art. 17
    Tarifele privind emiterea autorizatiei sanitare veterinare de functionare pentru unitatile supuse controlului sanitar veterinar se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

    III. Aprobare pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala

    Art. 18
    Unitatile care au activitate de export cu produse de origine animala vor solicita in scris Administratiei veterinare centrale aprobare pentru efectuarea acestor activitati.
    In vederea obtinerii aprobarii pentru efectuarea activitatilor de export cu produse de origine animala, unitatea depune la Administratia veterinara centrala dosarul care va cuprinde urmatoarele:
    - cererea in care se precizeaza activitatea pentru care se solicita aprobarea si relatia de export, vizata de Directia sanitara veterinara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti;
    - copii de pe urmatoarele documente: certificatul de inmatriculare, codul fiscal, actul constitutiv, actul de proprietate sau contractul de inchiriere pentru spatiu, proiectul de amplasare, constructie si dotare al unitatii pentru care se solicita autorizarea;
    - memoriul tehnic justificativ.
    La depunerea documentatiei in vederea obtinerii aprobarii pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala, solicitantul va prezenta si originalul documentelor de mai sus pentru conformitatea copiilor cu originalul.
    Art. 19
    Aprobarea pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala se face in baza evaluarii conditiilor sanitare veterinare de functionare a unitatilor, in conformitate cu normele sanitare veterinare in vigoare, cu prevederile conventiilor si acordurilor privind colaborarea in domeniul sanitar veterinar si cu alte reglementari internationale.
    Administratia veterinara centrala din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei analizeaza legalitatea documentatiei si verifica modul in care unitatea de productie are asigurate conditiile sanitare veterinare.
    In baza rezultatului verificarii, inspectorul de specialitate din cadrul Administratiei veterinare centrale intocmeste referatul tehnic cu propunerea de aprobare a efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala a unitatii respective, pe care il prezinta conducerii acesteia.
    Unitatile care nu indeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare nu sunt aprobate pentru efectuarea de activitati de export. Inspectorul de specialitate din cadrul Administratiei veterinare centrale mentioneaza in referatul tehnic motivele justificative.
    Pentru unitatile care indeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare pentru export Administratia veterinara centrala stabileste numarul sub care unitatea poate efectua aceasta activitate si o inscrie in lista cuprinzand unitatile aprobate pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala.
    Administratia veterinara centrala comunica Directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si solicitantului numarul sub care unitatea poate efectua activitati de export cu produse de origine animala, activitatea si relatia pentru care a fost aprobata.
    Administratia veterinara centrala intocmeste, ori de cate ori situatia o impune, lista cuprinzand unitatile aprobate pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala, pe care o transmite directiilor sanitare veterinare, inspectoratelor de politie sanitara veterinara de frontiera, Comisiei Europene, administratiilor veterinare centrale ale tarilor importatoare si altor factori interesati.
    Art. 20
    Exportul produselor de origine animala se poate efectua numai din unitati care au fost aprobate pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala, inscrise in lista oficiala intocmita de catre Administratia veterinara centrala.
    Art. 21
    Asistenta sanitara veterinara in unitatile aprobate pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala se asigura prin formatii sanitare veterinare abilitate, incadrate de unitate cu personal de specialitate in conformitate cu prevederile legale.
    Controlul sanitar veterinar al unitatilor aprobate pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala se asigura de medicul veterinar de stat.
    Art. 22
    Indrumarea tehnica si verificarea conditiilor sanitare veterinare de functionare a unitatilor aprobate pentru efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala se fac lunar de catre directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de Administratia veterinara centrala, atunci cand situatia o impune.
    Directia sanitara veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia sa notifice Administratiei veterinare centrale orice situatie necorespunzatoare aparuta in unitatile aprobate sa efectueze activitati de export cu produse de origine animala.
    Art. 23
    In cazul in care inspectorii de specialitate din cadrul Directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constata ca unitatea care a fost aprobata pentru efectuarea unor activitati de export cu produse de origine animala nu mai indeplineste conditiile sanitare veterinare de functionare, intocmesc referatul tehnic in acest sens. In baza acestuia, directorul Directiei sanitare veterinare propune Administratiei veterinare centrale retragerea aprobarii privind efectuarea activitatii de export, eliminarea unitatii din lista cuprinzand unitatile aprobate pentru efectuarea activitatilor de export cu produse de origine animala si comunicarea acestei situatii factorilor interesati.
    Decizia de retragere a aprobarii pentru efectuarea unor activitati de export cu produse de origine animala se ia in baza referatului intocmit de directorul directiei de specialitate din cadrul Administratiei veterinare centrale, contrasemnat de seful de serviciu.
    Decizia de retragere a aprobarii pentru efectuarea unor activitati de export cu produse de origine animala, luata de Administratia veterinara centrala, se comunica Directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatii careia i s-a interzis efectuarea unor astfel de activitati, Inspectoratului de politie sanitara veterinara de frontiera, Administratiei veterinare centrale din tarile importatoare si altor factori interesati.
    Art. 24
    Unitatile carora li s-a retras aprobarea privind efectuarea de activitati de export cu produse de origine animala pot solicita, in scris, Administratiei veterinare centrale reluarea activitatii pentru export, numai dupa remedierea deficientelor si dupa asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare conform prevederilor legale, confirmate printr-o nota intocmita de inspectorul de specialitate din Administratia veterinara centrala si de Directia sanitara veterinara judeteana sau a municipiului Bucuresti.

    ANEXA Nr. I

    Agentul economic .......................
    Sediul .................................
    Nr. telefon ........ fax ...............
    Nr. ............... data ...............

                                Catre
                     Directia sanitara veterinara

    Subsemnatul .........................., in calitate de .................. la
............................., din localitatea ............., str. .............
(denumirea agentului economic)
nr. ...., judetul ..........., in baza documentatiei tehnice pe care o anexez, va rog sa binevoiti a-mi elibera autorizatia sanitara veterinara de functionare pentru unitatea ................, cu urmatoarele activitati: .............................................................................. .

                                                    Reprezentantul legal
                                                    al agentului economic
                                                   .......................
                                                   (semnatura si stampila)

    ANEXA Nr. II

    DIRECTIA SANITARA VETERINARA
    ............................
    Circumscriptia sanitara veterinara
    ............................
    Nr. .... din ...............

                            REFERAT TEHNIC
pentru acordarea/neacordarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare
a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar

    Subsemnatul ................, medic veterinar de stat la Circumscriptia sanitara veterinara .............., avand in vedere documentatia inregistrata la Directia sanitara veterinara .............. sub nr. ...... din data de ......... si transmisa Circumscriptiei sanitare veterinare ..................... la data de .........., cu nr. ...., privind solicitarea emiterii autorizatiei sanitare veterinare de functionare pentru unitatea .................................. din ................................, in conformitate cu prevederile Legii sanitare
(localitatea, strada si numarul)
veterinare nr. 60/1974, republicata, cu modificarile ulterioare, am verificat unitatea, constatand urmatoarele:
    1. Cladiri si local in functiune:
    - nr. cladiri .............................
    - nr. incaperi/suprafata ..................
    2. Caracteristici constructive:
    - materiale de constructie: pavimente, pereti, plafoane ................
    - sisteme de aprovizionare cu apa rece si calda ........................
    - canalizare ...........................................................
    - statii de epurare ....................................................
    3. Conditii de microclimat:
    - ventilatie ...........................................................
    - temperatura ..........................................................
    - umiditate ............................................................
    - luminozitate .........................................................
    - dotarea cu aparatura de masura si control, sisteme de inregistrare a
      temperaturii, umiditatii etc. ........................................
    - conditii de depozitare si de transport, care sa asigure conservarea
      produselor biologice de uz veterinar
    4. Fluxul tehnologic:
    - dotarea cu utilaje ...................................................
    - dotarea cu ustensile .................................................
    - circulatia materiilor prime si a produselor finite ...................
    - ambalaje, circuitul acestora .........................................
    - sisteme de evacuare din incinta a produselor confiscate, a deseurilor
      etc. .................................................................
    5. Capacitati in functiune:
    - de productie (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)
    - de depozitare (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.),
      din care:
      - pentru materii prime (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi,
        doze/zi etc.);
      - pentru semifabricate (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi,
        doze/zi etc.);
      - pentru produse finite (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi,
        doze/zi etc.);
      - pentru materii prime, produse sechestrate (unitatea de masura/timp:
        tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);
      - pentru deseuri tehnologice (unitatea de masura/timp: tone/zi, litri/zi,
        doze/zi etc.)
    6. Dotarea cu materiale si mijloace pentru dezinfectie, combaterea insectelor si rozatoarelor:
............................................................................
    7. Asigurarea ustensilelor si materialelor pentru igiena personalului:
    - spalatoare pentru maini ..............................................
    - sterilizatoare pentru cutite .........................................
    - sapun lichid, substante dezinfectante, prosop din hartie etc. ........
    8. Grupuri sanitare:
    - nr. cabine ...........................................................
    - dotare ...............................................................
    9. Vestiare:
    - nr. vestiare ....................................
    - nr. incaperi vestiar ............................
    - dotare ..........................................
    10. Personal muncitor incadrat:
    - nr. total muncitori .............................
    - nr. total muncitori/schimb ......................
    - echipa de igienizare/nr. muncitori ..............
    11. Organizare, functionare, incadrare laborator uzinal:
    - nr. spatii ......................................
    - nr. sectii (profil) .............................
    - dotare/sectie ...................................
    - nr. personal ........... specialitatea ..........
    12. Elaborarea si aplicarea programelor in conformitate cu Procedurile operationale standard de sanitatie (SSOP) si Analiza riscului si punctele critice de control in unitati (HACCP) si cu Regulile de buna practica de fabricatie (GMP), in cazul producatorilor de medicamente si de alte produse de uz veterinar:
    - program .........................................
    - responsabil cu aplicarea ........................
    13. Asistenta sanitara veterinara:
    - abilitata ............ nr. ......... pregatire ..............
    - de stat .............. nr. ......... pregatire ..............
    14. Amplasare, noxe, vecinatati:
    - distante fata de perimetrele locuibile ......................
    - surse poluante in vecinatate ................................
    15. Autorizatii de functionare emise de alte organe abilitate:
...............................................................................
    16. Alte aspecte:
...............................................................................
...............................................................................
    17. Concluzii:
...............................................................................
...............................................................................
    18. Fata de cele constatate se propune:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

        Medic veterinar de stat,                Reprezentantul legal al
                                                 agentului economic,
     ...............................            .......................
     (semnatura, parafa si stampila)            (semnatura si stampila)

    ANEXA Nr. III

                  MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
                   AGENTIA NATIONALA SANITARA VETERINARA
                       Directia sanitara veterinara
                       ............................

              AUTORIZATIE SANITARA VETERINARA DE FUNCTIONARE
                       Nr. ........ din ............

    Directorul Directiei sanitare veterinare .................., avand in vedere cererea si documentatia inregistrate la nr. ...... din ......... ale ....... din ...............................................................................
             (localitatea, strada, numarul si sectorul/judetul)
    in baza referatului tehnic intocmit de dr. ............... cu nr. .......... de la Circumscriptia sanitara veterinara .......................,
    in temeiul prevederilor Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicata, cu modificarile ulterioare, si al normelor si masurilor sanitare veterinare in vigoare,

                                 DISPUNE:
              AUTORIZAREA SANITARA VETERINARA DE FUNCTIONARE

a unitatii .....................................................................
...............................................................................
................................................................................
din localitatea ................, str. ........... nr. ........, sectorul ....., codul ........., judetul ..........., pentru urmatoarele activitati:
- codul, denumirea
................................................................................................................................................................
................................................................................
.......................................................................... .

    Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii, schimbarea profilului sau efectuarea altor activitati atrage, dupa caz, ridicarea temporara sau definitiva a autorizatiei sanitare veterinare de functionare, precum si sanctionarea contraventionala sau penala conform Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicata, cu modificarile ulterioare.

                              Director,
                      ..........................
                       (semnatura si stampila)
  _______________________________________________________________________
 |   VIZAT   |   VIZAT   |   VIZAT   |   VIZAT   |   VIZAT   |   VIZAT   |
 | anul 1999 | anul 2000 | anul 2001 | anul 2002 | anul 2003 | anul 2004 |
 |___________|___________|___________|___________|___________|___________|

    ANEXA Nr. IV

    A. UNITATI SUPUSE CONTROLULUI SANITAR VETERINAR PENTRU CARE SE EMIT AUTORIZATII SANITARE VETERINARE DE FUNCTIONARE

    I. Unitati de crestere, productie, reproductie si comercializare a animalelor
    1. Ferma de animale - unitate organizata pentru crestere, productie, reproductie, livrare si valorificare a animalelor:
    1.1. Ferma zootehnica de elita - unitate organizata pentru cresterea animalelor in rasa curata sau prin hibridare, in care o parte din efectivul matca este supus controlului oficial al productiei.
    1.2. Genoteca de animale - unitate zootehnica specializata in care sunt afluite si sunt prezente rase, populatii, linii de animale cu efective reduse numeric si/sau in risc de disparitie, apartinand diferitelor specii.
    1.3. Herghelie - unitate zootehnica de crestere pentru armasari si iepe de reproductie din una sau mai multe rase.
    1.4. Stupina - unitate care detine un numar minim de 5 familii de albine, produsele apicole obtinute fiind destinate consumului familial si/sau valorificarii pe piata.
    2. Ferma de carantina - cladire sau ansamblu de cladiri, spatii unde animalele pentru export sunt izolate in scopul observarii lor pe o perioada in care se efectueaza unele actiuni sanitare veterinare pentru asigurarea sigurantei starii de sanatate a acestora si preintampinarea introducerii de boli transmisibile in efectivele de animale.
    3. Statie de incubatie - unitate unde sunt asigurate conditiile de desfasurare a procesului de incubatie artificiala a oualor obtinute de la diferite specii de pasari, hibride sau crescute in rasa pura, si de unde se livreaza pui si boboci de o zi.
    4. Expozitie de animale si gradina zoologica - spatiu liber si amenajat, cu caracter permanent sau sezonier, in care sunt afluite si ingrijite in scop stiintific, instructiv diverse animale pentru a fi expuse publicului.
    5. Menajerie - locul special amenajat in care sunt expuse publicului animale domestice si salbatice.
    6. Unitati - obiective specializate in activitatea de reproductie si selectie a animalelor - institutii de cercetare, laboratoare de productie de material seminal, ovule, embrioni, oua embrionate, larve de albine si altele, puncte de insamantari artificiale, centre de monta si alte unitati care desfasoara activitati specializate in domeniul reproductiei si selectiei animalelor:
    6.1. Statiune de testare a reproducatorilor masculi - unitate specializata in care sunt afluiti produsii masculi obtinuti din imperecheri nominalizate de la fermele de elita, aflate in controlul oficial al productiei.
    6.2. Statiune pentru efectuarea testului descendentei - unitate zootehnica specializata in care sunt afluiti descendenti masculi pentru efectuarea descendentei privind productia de carne si/sau femele, in scopul testului descendentei privind productia de lapte.
    6.3. Hipodrom - unitate organizata cu rol in testarea cabalinelor privind performantele specifice: galop, trap, sport si altele.
    6.4. Statiune de insamantari artificiale si/sau pentru transferul de embrioni - unitate specializata pentru una sau mai multe specii, care creste, exploateaza reproducatori masculi in scopul recoltarii, prelucrarii, conservarii si al livrarii de material seminal.
    6.5. Depozit de armasari - unitate zootehnica de afluire, hranire si ingrijire a armasarilor de reproductie.
    6.6. Punct de insamantari artificiale pentru animale - unitate zootehnica organizata pentru una sau mai multe specii de animale, care procura material seminal testat si efectueaza insamantarea artificiala a femelelor.
    6.7. Statiune de monta naturala la animale - unitate zootehnica de crestere a reproducatorilor masculi din una sau mai multe rase, utilizati la monta naturala a femelelor.
    7. Tabara de vara - complex de amenajari cu amplasament fix sau mobil, cu caracter permanent sau sezonier, pentru animale.
    8. Stana - spatiu special amenajat ca tabara de vara pentru ovine.

    II. Alte unitati supuse controlului sanitar veterinar
    1. Unitate de prelucrare industriala a cadavrelor animalelor, produselor de origine animala, a unor subproduse necomestibile de origine animala, confiscate in conditiile legii - unitate specializata care asigura ecarisarea teritoriului de cadavre de animale pentru ca acestea sa fie supuse procesului de prelucrare industriala.
    2. Crematorii, cimitire de animale, puturi seci - obiective prin care se asigura colectarea confiscatelor, a deseurilor de abator si a cadavrelor de animale, in scopul distrugerii acestora si al aplicarii masurilor generale de profilaxie, in conformitate cu normele sanitare veterinare si de protectie a mediului inconjurator.
    3. Unitate de dezinfectie, dezinsectie si deratizare - unitate specializata in executarea operatiunilor specifice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si care, prin actiunile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, participa la aplicarea masurilor generale de profilaxie in teritoriu.
    4. Targ de animale - unitate organizata cu caracter permanent sau ocazional pentru vanzarea de animale.
    5. Baza de achizitie a animalelor - cladire sau loc amenajat in conformitate cu normele sanitare veterinare si de protectie a mediului, unde sunt afluite animale.
    6. Adapost pentru cainii fara stapan - unitate organizata pentru prinderea, colectarea si ingrijirea cainilor fara stapan, a celor supranumerar.
    7. Canisa - unitate organizata pentru cresterea, ingrijirea, reproductia si selectia cainilor de rase diferite pentru activitati de serviciu, agrement, vanatoare.
    8. Pensiune pentru animale de companie - spatiu special amenajat, dotat corespunzator in conformitate cu normele sanitare veterinare, pentru cazarea si ingrijirea temporara a animalelor de companie.
    9. Scoala de dresaj pentru caini - unitate special amenajata pentru efectuarea dresajului cainilor din diferite rase, utilizati pentru activitati de serviciu, agrement, vanatoare.
    10. Frizerie pentru animale de companie - unitate special amenajata pentru efectuarea unor servicii igienico-sanitare la animalele de companie.

    III. Unitati care produc, depoziteaza, comercializeaza produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar
    1. Fabrica producatoare de medicamente, biopreparate si de alte produse de uz veterinar - unitate care asigura operatiunile necesare pentru prepararea acestora de la receptia materiei prime si a articolelor de conditionare, trecand prin faza de prelucrare si conditionare, pana la obtinerea produsului finit.
    2. Fabrica de nutreturi combinate - unitate care asigura conditii pentru achizitionarea materiei prime, depozitarea si producerea de furaje pentru animale.
    3. Punct farmaceutic veterinar - unitate in care se comercializeaza unele produse de uz veterinar, medicamente, biopreparate, antiseptice, raticide, insecticide, instrumentar veterinar, iar in sector separat, aparatura de tehnica medicala veterinara.
    4. Farmacie veterinara - unitate care prepara pe baza prescriptiilor medicale diferite formule medicamentoase, specialitati farmaceutice autorizate si comercializeaza produse farmaceutice veterinare, alte produse de uz veterinar, instrumentar veterinar, iar in sector separat, aparatura de tehnica medicala veterinara.
    5. Laborator pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar - unitate organizata in spatii corespunzatoare care, prin amplasare, dotare si alte unitati, asigura conditiile de producere si de calitate a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
    6. Unitati specializate pentru productia unor biostimulatori, premixuri si nutreturi medicamentate - unitate care asigura, in conditiile legii si ale reglementarilor in vigoare, producerea si comercializarea substantelor biologic active folosite ca aditivi furajeri, premixuri vitamino-minerale si nutreturi concentrate medicamentate.
    7. Depozit de produse de uz veterinar - unitate prin care se asigura conditiile de depozitare si de pastrare a medicamentelor, biopreparatelor, dezinfectantelor, raticidelor, insecticidelor, aditivilor furajeri si a altor produse de uz veterinar, a instrumentarului veterinar, aparaturii tehnico-medicale veterinare.
    8. Unitate de tehnica medicala veterinara - unitate care asigura achizitionarea, depozitarea si comercializarea de instrumentar veterinar, aparatura, utilaje, echipamente de tehnica medicala veterinara.

    IV. Unitati care asigura asistenta veterinara
    1. Laborator sanitar veterinar - unitate organizata care efectueaza examene, analize si investigatii de laborator, in scop de diagnostic veterinar si de expertiza a produselor de origine animala si a furajelor.
    2. Dispensar sanitar veterinar - unitate de asistenta sanitara veterinara in care se efectueaza unele consultatii, examene si diagnostic clinic, interventii, tratamente si alte operatiuni recuperatorii.
    3. Cabinet medical veterinar - unitate de asistenta sanitara veterinara in care se efectueaza unele consultatii, examene si diagnostic clinic, interventii, tratamente si alte operatiuni recuperatorii.
    4. Clinica veterinara sau spital veterinar - unitate complexa de asistenta medicala veterinara care asigura conditiile de internare si de supraveghere permanenta, in care se efectueaza consultatii, examene si investigatii clinice, remedieri, interventii obstetricale, operatii chirurgicale, tratamente, examene radiologice si de laborator pentru diagnostic si alte actiuni recuperatorii.
    5. Laborator de control furaje - unitate care efectueaza, prin analize si examene de laborator, determinarea parametrilor de integritate a furajelor.

    V. Industria carnii
    1. Combinat pentru carne - unitate utilata complex, in care se prelucreaza, in sectii sau fabrici anexe, produsele si subprodusele rezultate in urma taierii animalelor.
    2. Abator - unitate dotata cu instalatii pentru taierea animalelor (bovine, cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescatorie, pasari, vanat cu blana si pene) destinate alimentatiei umane.
    3. Centru de taiere - constructie amenajata si dotata tehnic, destinata taierii ocazionale a animalelor (bovine, cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescatorie, pasari, vanat cu blana si pene).
    4. Antrepozit frigorific - unitate care utilizeaza frigul pentru conservarea carnurilor si a produselor de origine animala, destinate alimentatiei umane, corespunzatoare in ceea ce priveste amenajarea, echipamentul si utilajele.
    5. Unitati pentru prelucrarea carnii si a subproduselor din carne - unitati dotate pentru obtinerea produselor din carne care, in timpul procesului tehnologic, au fost supuse unui tratament prin fierbere, deshidratare, sarare, saramurare sau afumare:
    - fabrica pentru preparate din carne;
    - atelier pentru preparate din carne;
    - carmangerie.
    6. Fabrica pentru conserve din carne - unitate construita si dotata pentru prelucrarea carnii sau a subproduselor comestibile, ambalate in recipiente etanse si supuse sterilizarii la temperaturi de peste 100 grade C.
    7. Fabrica pentru semiconserve din carne - unitate dotata pentru prelucrarea carnii sau a subproduselor comestibile, ambalate in recipiente etanse sau in membrane artificiale, supuse unui tratament termic de minimum 70 grade C si cu un grad de conservare limitat.
    8. Fabrica pentru salamuri crude - uscate - unitate dotata special pentru fabricarea preparatelor uscate din carne cruda, tocata, afumate sau nu, cu conservare de durata.
    9. Fabrica pentru preparate si semipreparate culinare din carne si mixte - unitate dotata special pentru fabricarea preparatelor si semipreparatelor culinare din carne si mixte, cu conservare limitata.
    10. Depozit pentru subproduse necomestibile brute de origine animala (piei, lana, par, coarne, ongloane, pene, puf) - unitate specializata pentru conservarea si pastrarea subproduselor de origine animala necomestibile.
    11. Unitati pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine) - unitati dotate cu spatii amenajate special pentru prelucrarea membranelor naturale.

    VI. Industria pestelui
    1. Punct (sau centru) de colectare - unitate dotata cu instalatii pentru colectarea si pastrarea pestelui in conditii adecvate de temperatura.
    2. Cherhana - unitate situata in apropierea punctelor sau zonelor pentru pescuit, construita si dotata pentru a receptiona de la pescari sau de la vasele de pescuit produsele pescaresti vii sau proaspete (peste, crustacee, moluste etc.) pentru a le prelucra si depozita in conditii corespunzatoare.
    3. Antrepozit frigorific - unitate de capacitate mare, situata de obicei in porturile in care se receptioneaza produse pescaresti rezultate din pescuitul industrial, construita si dotata special pentru a asigura prelucrarea si conservarea prin frig a acestora.
    4. Fabrica pentru conserve din peste - unitate cu capacitate mare de productie, situata in vecinatatea zonelor de pescuit sau a raurilor navigabile, construita si dotata pentru realizarea conservelor cu diferite adaosuri de legume, sosuri, condimente, ulei etc., ambalate in recipiente etanse, supuse sterilizarii la temperaturi de peste 100 grade C.
    5. Fabrica pentru semiconserve din peste - unitate dotata pentru a produce sortimente diversificate din peste cu un grad de conservare limitat.
    6. Punct de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc. - unitate cu spatiu limitat si dotat pentru colectarea, trierea si depozitarea acestor produse in conditii specifice pana la trimiterea lor spre unitatile de prelucrare.
    7. Unitate de prelucrare a batracienilor, gasteropodelor, fructelor de mare etc. - unitate amenajata, dotata tehnic pentru prelucrarea periodica a acestora si depozitarea produselor rezultate.
    8. Chiosc pentru desfacerea pestelui si a produselor din peste - unitate fixa sau mobila, special amenajata si dotata pentru desfacerea pestelui si a produselor din peste pentru o perioada limitata de timp.

    VII. Industria laptelui
    1. Centru de colectare, racire si depozitare a laptelui - unitate in care se colecteaza, se filtreaza si se refrigereaza laptele crud.
    2. Fabrica de produse lactate - unitate de receptie, prelucrare, depozitare si distribuire a laptelui si a produselor lactate.

    VIII. Unitate de colectare si prelucrare a oualor - constructie amenajata si dotata special pentru colectarea si prelucrarea oualor in produse pasteurizate si/sau sterilizate.

    IX. Unitate de colectare si prelucrare a mierii de albine si a altor produse apicole - unitate amenajata si dotata special pentru colectarea si prelucrarea mierii de albine in diverse produse apicole.

    X. Depozit alimentar - unitate construita si dotata pentru a asigura conservarea in conditii adecvate a produselor alimentare de origine animala preambalate.

    XI. Unitate de preambalare a produselor alimentare de origine animala - unitate dotata pentru desfacerea produselor alimentare de origine animala portionate si preambalate.

    XII. Sector de alimentatie publica - unitati care receptioneaza si depoziteaza produse de origine animala in scopul vanzarii ca atare, al prelucrarii si transformarii acestora in preparate culinare sau semipreparate, produse de cofetarie-patiserie, pentru consum pe loc sau pentru desfacere cu consum la domiciliu.
    Dupa specificul activitatii, sectorul de alimentatie publica se imparte in urmatoarele tipuri si categorii:
    1. Restaurant - unitate gastronomica in care se servesc preparate culinare, produse de cofetarie, patiserie etc.:
    1.1. Restaurant clasic
    1.2. Restaurant cu specific:
    1.2.1. Restaurant cu specific local (han, sura, dobrogean, coliba,
           moldovenesc, banatean)
    1.2.2. Restaurant cu specific national
    1.2.3. Crama
    1.3. Restaurant cu program artistic
    1.4. Restaurant specializat:
    1.4.1. Restaurant pescaresc
    1.4.2. Restaurant vanatoresc
    1.4.3. Restaurant zahana
    1.4.4. Restaurant lacto-vegetarian
    1.4.5. Restaurant dietetic
    1.4.6. Restaurant pensiune
    1.4.7. Restaurant familial
    1.4.8. Restaurant cu autoservire
    1.4.9. Restaurant tip expres
    1.4.10. Restaurant tip expres - in vagoane C.F.R.
    1.4.11. Restaurant pe nave
    2. Berarie - unitate gastronomica in care se servesc produse si preparate de origine animala, preparate si semipreparate tratate sau netratate termic si produse de patiserie.
    3. Braserie - unitate gastronomica in care se servesc preparate si semipreparate tratate sau netratate termic, specialitati de cofetarie-patiserie etc.
    4. Bar - unitate de alimentatie publica in care se servesc preparate si semipreparate culinare tratate sau netratate termic, specialitati de patiserie-cofetarie etc.:
    4.1. Bar de zi
    4.2. Bar de noapte
    4.3. Cafe-bar
    4.4. Pati-bar
    4.5. Snack-bar
    4.6. Disco (video)-bar.
    5. Cantina - restaurant - unitate dotata cu echipamentele necesare pentru servirea mesei de pranz sau de seara. Poate organiza in incinta bufet pentru desfacerea preparatelor si semipreparatelor culinare cu consum la domiciliu sau microcantine unde se transporta preparate culinare pentru servirea mesei la locurile de munca.
    6. Bistro, fast food, hot dog, chiosc, toneta - unitate cu servire rapida in care se desfac semipreparate tratate sau netratate termic si produse de patiserie-cofetarie.
    7. Birt - unitate cu dotare limitata in care se servesc unele sortimente de preparate culinare, produse de patiserie-cofetarie etc.
    8. Pizzerie - unitate specializata pentru desfacerea sortimentelor de pizza, preparate si semipreparate tratate sau netratate termic, produse de patiserie etc.
    9. Ceainarie - unitate in care se desfac produse de cofetarie-patiserie etc.
    10. Bodega - unitate cu spatiu limitat de servire in care se desfac preparate si semipreparate culinare tratate sau netratate termic, produse de patiserie etc.
    11. Rotiserie - unitate gastronomica in care se servesc preparate si specialitati din carne la frigare (rotisor) si semipreparate culinare netratate termic.
    12. Bufet - unitate cu spatiu limitat de servire prin care se desfac preparate si semipreparate culinare tratate sau netratate termic, produse de patiserie-cofetarie etc.
    13. Cofetarie - unitate specializata in desfacerea sortimentelor de prajituri, torturi, dulciuri, inghetata etc.
    14. Unitati de producere si desfacere a specialitatilor de panificatie - unitati specializate pentru producerea si desfacerea specialitatilor de panificatie cu produse de origine animala:
    14.1. Patiserie
    14.2. Placintarie
    14.3. Simigerie
    14.4. Covrigarie
    14.5. Gogoserie
    15. Magazin alimentar si mixt, punct alimentar - unitate specializata in desfacerea produselor de origine animala, care asigura pastrarea in conditii adecvate a acestora pe o perioada limitata.
    16. Macelarie - unitate specializata pentru desfacerea carnii si a subproduselor comestibile.
    17. Hala pentru desfacerea produselor de origine animala - unitate amenajata si dotata special pentru desfacerea produselor de origine animala si pastrarea acestora pentru o perioada limitata.
    18. Stand - unitate specializata in prezentarea si desfacerea pentru o perioada limitata a unor sortimente de produse de origine animala preambalate.
    19. Catering - unitate specializata in desfacerea preparatelor culinare tratate termic, a specialitatilor de patiserie-cofetarie pentru aeronave.
    20. Cambuza pe nava - spatiu limitat, special amenajat si dotat pentru pastrarea in conditii adecvate de temperatura a produselor de origine animala.

                             B. DEFINIREA
              ACTIVITATII OBIECTIVELOR PREVAZUTE LA LIT. A

    I. Unitati de crestere, productie, reproductie si comercializare a animalelor
    1. Ferma de animale
    Activitate: cresterea, intretinerea, reproductia, selectia, productia si livrarea de animale de diferite specii: bovine, porcine, cabaline, ovine, caprine, pasari, animale cu blana, animale de companie, animale de laborator, pesti, albine, viermi de matase etc.
    2. Ferma de carantina
    Activitate: izolarea, hranirea, exploatarea si acordarea asistentei sanitare veterinare in conformitate cu normele si masurile sanitare veterinare
    3. Statie de incubatie
    Activitate: receptionarea, incubatia, ecloziunea oualor si livrarea puilor si bobocilor de o zi
    4. Expozitie de animale si gradina zoologica
    Activitate: ingrijirea, hranirea si acordarea asistentei sanitare veterinare pentru animalele expuse publicului
    5. Menajerie
    Activitate: ingrijirea, hranirea si acordarea asistentei sanitare veterinare pentru animale
    6. Unitati si obiective specializate in activitatea de reproductie si selectie a animalelor
    Activitate: ingrijirea, hranirea si acordarea asistentei sanitare veterinare pentru domeniul in care este specializata unitatea:
    6.1. Statiune de testare a reproducatorilor masculi
    Activitate: afluirea, ingrijirea si testarea dupa performante a produsilor masculi obtinuti prin imperecheri nominalizate de la femele de elita, aflati in controlul oficial al productiei
    6.2. Statiune pentru efectuarea testului descendentei
    Activitate: afluirea, ingrijirea si testarea dupa descendenta a masculilor pentru productia de carne si/sau a femelelor pentru productia de lapte
    6.3. Hipodrom
    Activitate: testarea cabalinelor pentru performante specifice: galop, trap etc.
    6.4. Statiune de insamantari artificiale si/sau pentru transferul de embrioni
    Activitate: cresterea, exploatarea reproducatorilor masculi pentru recoltarea, prelucrarea, conservarea si livrarea de material seminal
    6.5. Depozit de armasari
    Activitate: afluirea, hranirea si ingrijirea armasarilor de reproductie
    6.6. Punct de insamantari artificiale pentru animale
    Activitate: procurarea de material seminal si efectuarea operatiunii de insamantare artificiala a femelelor
    6.7. Statiune de monta naturala la animale
    Activitate: cresterea, ingrijirea si hranirea reproducatorilor masculi utilizati la monta naturala a femelelor
    7. Tabara de vara
    Activitate: ingrijirea, hranirea sezoniera sau permanenta a animalelor
    8. Stana
    Activitate: ingrijirea, hranirea sezoniera a ovinelor si a caprinelor

    II. Alte unitati supuse controlului sanitar veterinar
    1. Unitati de prelucrare industriala a cadavrelor animalelor si a produselor de origine animala, confiscate in conditiile legii, precum si a unor subproduse necomestibile de origine animala
    Activitate: colectarea, depozitarea, prelucrarea materiei prime si livrarea produsului finit
    2. Crematorii, cimitire de animale si puturi seci
    Activitate: depozitarea, distrugerea prin incinerare, degradare chimica sau prin alte procedee de biosterilizare a cadavrelor animalelor si a produselor de origine animala, confiscate in conditiile legii, precum si a unor subproduse necomestibile de origine animala
    3. Unitate de dezinfectie, dezinsectie si deratizare
    Activitate: achizitionarea produselor de uz veterinar pentru aceasta activitate si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare
    4. Targ de animale
    Activitate: asigurarea conditiilor de adapostire, hranire si de control sanitar veterinar pentru animalele destinate vanzarii
    5. Baza de achizitie a animalelor
    Activitate: asigurarea conditiilor de adapostire, hranire si a celor sanitare veterinare pentru animalele afluite
    6. Adapost pentru caini fara stapan
    Activitate: prinderea, colectarea, cazarea si ingrijirea cainilor fara stapan, efectuarea unor actiuni obligatorii, potrivit normelor si masurilor sanitare veterinare, si returnarea acestor animale in conditiile legii
    7. Canisa
    Activitate: cresterea, ingrijirea, reproductia si selectia efectivelor de caini pentru serviciu, agrement, vanatoare
    8. Pensiune pentru animale de companie
    Activitate: cazarea, ingrijirea temporara a animalelor de companie
    9. Scoala de dresaj pentru caini
    Activitate: efectuarea dresajului cainilor pentru serviciu, vanatoare, agrement
    10. Frizerie pentru animale de companie
    Activitate: tunderea, samponarea si efectuarea altor servicii igienico-sanitare la animale de companie

    III. Unitati care produc, depoziteaza, comercializeaza produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar
    1. Fabrica producatoare de medicamente, biopreparate si de alte produse de uz veterinar
    Activitate: receptionarea materiilor prime, depozitarea, conditionarea, fabricarea si comercializarea produselor farmaceutice veterinare si a altor produse de uz veterinar
    2. Fabrica de nutreturi combinate
    Activitate: achizitionarea si receptionarea de materii prime, depozitarea, prelucrarea, ambalarea si comercializarea furajelor
    3. Punct farmaceutic veterinar
    Activitate: achizitionarea, depozitarea, comercializarea produselor de uz veterinar, a instrumentarului si aparaturii de uz veterinar
    4. Farmacie veterinara
    Activitate: prepararea de formule medicamentoase, achizitionarea, depozitarea si comercializarea produselor farmaceutice veterinare, a altor produse de uz veterinar, a instrumentarului veterinar, aparaturii de tehnica medicala
    5. Laborator pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar
    Activitate: asigurarea conditiilor de producere si de calitate a biopreparatelor si medicamentelor de uz veterinar
    6. Unitati specializate pentru productia unor biostimulatori, premixuri si nutreturi medicamentate
    Activitate: achizitionarea si receptionarea materiilor prime, depozitarea, producerea si comercializarea de biostimulatori, premixuri si nutreturi medicamentate
    7. Depozit de produse de uz veterinar
    Activitate: achizitionarea, depozitarea, conservarea si comercializarea produselor farmaceutice si a altor produse de uz veterinar
    8. Unitate de tehnica medicala veterinara
    Activitate: achizitionarea, depozitarea si comercializarea de instrumentar veterinar, aparatura, utilaje, echipamente de tehnica medicala veterinara

    IV. Unitati care asigura asistenta veterinara
    1. Laborator sanitar veterinar
    Activitate: efectuarea de analize, examene, investigatii de laborator in scop de: diagnostic, igiena si expertiza a produselor de origine animala si a furajelor
    2. Dispensar sanitar veterinar
    Activitate: acordarea de consultatii, interventii, tratamente in domeniul asistentei sanitare veterinare
    3. Cabinet medical veterinar
    Activitate: acordarea de consultatii, interventii, tratamente si alte actiuni de asistenta sanitara veterinara
    4. Clinica veterinara sau spital veterinar
    Activitate: acordarea de consultatii, examene, investigatii, interventii, tratamente etc. in domeniul asistentei sanitare veterinare
    5. Laborator de control furaje
    Activitate: executarea de examene si analize de laborator ale furajelor
    6. Laborator de control al calitatii produselor farmaceutice veterinare si al altor produse de uz veterinar
    Activitate: controleaza in conditiile legii calitatea medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, deratizantelor, produselor biologice de uz veterinar si a altor produse de uz veterinar

    V. Industria carnii
    1. Combinat pentru carne
    Activitate: receptionarea si prelucrarea in sectii si in fabrici anexe a produselor si subproduselor rezultate in urma taierii animalelor, depozitarea si livrarea acestora
    2. Abator
    Activitate: receptionarea si taierea animalelor (bovine, cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescatorie, pasari, vanat cu blana sau pene) destinate consumului uman, depozitarea si livrarea acestora
    3. Centru de taiere
    Activitate: receptionarea si taierea ocazionala a animalelor (bovine, cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescatorie, pasari, vanat cu blana sau pene), depozitarea de scurta durata si livrarea acestora
    4. Antrepozit frigorific
    Activitate: receptionarea, depozitarea si conservarea cu ajutorul frigului a carnii, subproduselor comestibile si a altor produse alimentare de origine animala, livrarea acestora; prelucrarea in sectia de transare a carnii in piese transate, ambalarea, depozitarea si conservarea prin frig, livrarea acestora
    5. Fabrica pentru preparate din carne, atelier pentru preparate din carne (carmangerie)
    Activitate: receptionarea, prelucrarea si procesarea carnii, a subproduselor din carne prin tratament termic, deshidratare, sarare, saramurare sau afumare, depozitarea si livrarea acestora
    6. Fabrica pentru conserve din carne
    Activitate: receptionarea, prelucrarea si procesarea carnii sau a subproduselor comestibile, ambalarea produselor in recipiente etanse, supuse sterilizarii la temperaturi de peste 100 grade C, depozitarea si livrarea acestora
    7. Fabrica pentru semiconserve din carne
    Activitate: receptionarea, prelucrarea si procesarea carnii sau a subproduselor comestibile, ambalarea produselor rezultate in recipiente etanse sau in membrane artificiale, supuse unui tratament termic la temperaturi de minimum 70 grade C si care au un termen de conservare limitat, livrarea produselor rezultate
    8. Fabrica pentru salamuri crude - uscate
    Activitate: receptionarea, prelucrarea si procesarea carnii crude, tocate in preparate uscate, afumate sau nu, cu conservare de durata, depozitarea si livrarea acestora
    9. Fabrica pentru preparate si semipreparate culinare din carne si mixte
    Activitate: receptionarea, prelucrarea si procesarea carnii sau a subproduselor comestibile in preparate si semipreparate culinare, preambalarea sau ambalarea acestora, dupa caz, depozitarea la temperaturi adecvate pe perioada limitata si livrarea produselor rezultate
    10. Depozit pentru subproduse necomestibile de origine animala (piei, lana, par, coarne, ongloane, pene, puf)
    Activitate: receptionarea, depozitarea, conservarea in conditii adecvate si livrarea subproduselor necomestibile de origine animala
    11. Unitati pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine)
    Activitate: receptionarea din unitati autorizate, sortarea, calibrarea; sararea, ambalarea, depozitarea si livrarea membranelor naturale

    VI. Industria pestelui
    1. Punct (sau centru) de colectare
    Activitate: receptionarea, colectarea, conservarea pestelui in conditii adecvate de temperatura, depozitarea si livrarea acestuia
    2. Cherhana
    Activitate: receptionarea, prelucrarea si depozitarea in conditii adecvate de temperatura a produselor pescaresti proaspete; recoltarea icrelor si a laptilor, conservarea sau nu a acestor produse prin sarare; expedierea produselor proaspete, refrigerate cu gheata, unitatilor specializate pentru comercializare sau prelucrare industriala
    3. Antrepozit frigorific
    Activitate: receptionarea, depozitarea si conservarea cu ajutorul frigului a produselor pescaresti rezultate din pescuitul industrial; prelucrarea in sectii separate a produselor pescaresti, in vederea congelarii, si livrarea acestora
    4. Fabrica pentru conserve din peste
    Activitate: receptionarea, prelucrarea si procesarea produselor pescaresti in conserve cu diferite adaosuri de legume, sosuri, condimente, ulei etc., ambalarea in recipiente etanse, supuse sterilizarii la temperaturi de peste 10 grade C, depozitarea si livrarea acestora
    5. Fabrica pentru semiconserve din peste
    Activitate: receptionarea, prelucrarea si procesarea produselor pescaresti in sortimente diferite cu un grad de conservare limitat, depozitarea si livrarea acestora
    6. Punct de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc.
    Activitate: colectarea, receptionarea, trierea si depozitarea in conditii adecvate a produselor pescaresti si expedierea acestora spre unitatile de prelucrare
    7. Unitate de prelucrare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc.
    Activitate: receptionarea, prelucrarea, depozitarea si livrarea batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc.
    8. Chiosc pentru desfacerea pestelui si a produselor din peste
    Activitate: receptionarea, pastrarea in conditii adecvate de temperatura pentru o perioada limitata a pestelui si produselor din peste si livrarea acestora

    VII. Industria laptelui
    1. Centru de colectare, racire si depozitare a laptelui
    Activitate: colectarea, receptionarea, refrigerarea, filtrarea, depozitarea si livrarea laptelui crud
    2. Fabrica de produse lactate
    Activitate: receptionarea, prelucrarea (pasteurizarea sau sterilizarea), ambalarea, depozitarea, livrarea laptelui si a produselor lactate

    VIII. Unitate de colectare si prelucrare a oualor
    Activitate: colectarea, receptionarea si prelucrarea oualor in produse pasteurizate si/sau sterilizate, depozitarea si livrarea acestora

    IX. Unitate de colectare si prelucrare a mierii de albine si a altor produse apicole
    Activitate: colectarea, receptionarea si prelucrarea mierii de albine in diferite produse apicole, depozitarea si livrarea acestora

    X. Depozit alimentar
    Activitate: depozitarea si pastrarea in conditii adecvate de temperatura si umiditate a produselor alimentare de origine animala preambalate si livrarea acestora

    XI. Sectorul de alimentatie publica
    Activitate: receptionarea si depozitarea produselor de origine animala in scopul prelucrarii si transformarii acestora in semipreparate sau preparate culinare, produse de cofetarie-patiserie, pentru consum pe loc sau vanzare pentru consum la domiciliu
    Dupa specificul activitatii, sectorul de alimentatie publica se imparte in urmatoarele tipuri:
    1. Restaurant
    Activitate: receptionarea produselor alimentare de origine animala, producerea si desfacerea de preparate si semipreparate culinare, tratate si netratate termic, produse de cofetarie, patiserie etc.
    2. Berarie, braserie
    Activitate: receptionarea si desfacerea de preparate si semipreparate, tratate sau netratate termic, a specialitatilor de cofetarie, patiserie etc.
    3. Bar, cafe-bar, pati-bar, snack-bar, disco (video)-bar
    Activitate: receptionarea, desfacerea unor sortimente de preparate si semipreparate culinare, tratate sau netratate termic, a specialitatilor de cofetarie-patiserie
    4. Cantina-restaurant
    Activitate: receptionarea produselor alimentare de origine animala, producerea si desfacerea de preparate si semipreparate culinare, tratate si netratate termic, produse de cofetarie, patiserie etc.
    5. Bistro, birt, bodega, bufet, fast food, hot dog, chiosc, toneta
    Activitate: receptionarea si desfacerea unor sortimente de preparate si semipreparate culinare, tratate sau netratate termic, produse de patiserie-cofetarie etc.
    6. Pizzerie
    Activitate: receptionarea produselor de origine animala, prepararea si desfacerea sortimentelor de pizza etc.
    7. Rotiserie
    Activitate: receptionarea unor produse de origine animala si desfacerea produselor din carne la frigare-rotisor, a preparatelor si semipreparatelor culinare
    8. Cafenea, ceainarie
    Activitate: desfacerea produselor de cofetarie si patiserie
    9. Cofetarie-patiserie, placintarie, simigerie, covrigarie, gogoserie
    Activitate: receptionarea unor produse de origine animala, prepararea si desfacerea produselor de cofetarie-patiserie pentru consum pe loc sau la domiciliu
    10. Magazin alimentar si mixt, punct alimentar
    Activitate: receptionarea, depozitarea si livrarea unor produse de origine animala
    11. Macelarie
    Activitate: receptionarea, depozitarea si pastrarea in conditii adecvate de temperatura a carnii si a unor subproduse comestibile de origine animala, transarea, preambalarea si livrarea acestora
    12. Hala pentru desfacerea produselor de origine animala
    Activitate: receptionarea, depozitarea si pastrarea in conditii adecvate de temperatura pentru o perioada limitata a produselor de origine animala si livrarea acestora
    13. Stand
    Activitate: expunerea in scop promotional a unor produse alimentare de origine animala preambalate sau ambalate si/sau livrarea acestora
    14. Catering
    Activitate: receptionarea, depozitarea, pastrarea in conditii adecvate de temperatura, producerea, procesarea si preambalarea produselor de origine animala in scopul deservirii pasagerilor pe timpul transportului aerian
    15. Cambuza pe nava
    Activitate: depozitarea si pastrarea in conditii adecvate de temperatura a produselor de origine animala pe durata transportului naval.

    ANEXA Nr. V

             A. UNITATI A CAROR AUTORIZATIE SANITARA VETERINARA
                     DE FUNCTIONARE SE AVIZEAZA ANUAL

     1. Ferme de animale
     2. Ferme de carantina
     3. Statii de incubatie
     4. Expozitii de animale
     5. Gradini zoologice
     6. Menajerii
     7. Unitati-obiective specializate in activitatea de reproductie si selectie a animalelor
     8. Tabere de vara
     9. Stani
    10. Unitati de prelucrare industriala a cadavrelor de animale, a produselor de origine animala, a unor subproduse necomestibile de origine animala si a confiscatelor
    11. Crematorii, cimitire de animale, puturi seci
    12. Unitati de dezinfectie, dezinsectie, deratizare
    13. Targuri de animale
    14. Baze de achizitie a animalelor
    15. Adaposturi pentru caini fara stapan
    16. Canise
    17. Pensiuni pentru animale de companie
    18. Scoli de dresaj pentru caini
    19. Frizerii pentru animale de companie
    20. Fabrici producatoare de medicamente, biopreparate si de alte produse de uz veterinar
    21. Fabrici de nutreturi combinate
    22. Puncte farmaceutice veterinare
    23. Farmacii veterinare
    24. Laboratoare pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar
    25. Unitati specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri si nutreturi medicamentate
    26. Depozite de produse de uz veterinar
    27. Unitati de tehnica medicala veterinara
    28. Laboratoare sanitare veterinare
    29. Dispensare sanitare veterinare
    30. Cabinete medicale veterinare
    31. Clinici veterinare, spitale veterinare
    32. Laboratoare de control al furajelor
    33. Combinate pentru carne
    34. Abatoare
    35. Centre de taiere
    36. Antrepozite frigorifice
    37. Unitati pentru prelucrarea carnii si a subproduselor din carne
    38. Fabrici pentru conserve din carne
    39. Fabrici pentru semiconserve din carne
    40. Fabrici pentru salamuri crude - uscate
    41. Fabrici pentru preparate si semipreparate culinare din carne si mixte
    42. Depozite pentru subproduse necomestibile, brute, de origine animala
    43. Antrepozite frigorifice pentru peste
    44. Fabrici pentru conserve din peste
    45. Fabrici pentru semiconserve din peste
    46. Fabrici de produse lactate
    47. Unitati de colectare - prelucrare a oualor
    48. Depozite alimentare
    49. Unitati de preambalare a produselor alimentare de origine animala
    50. Restaurante
    51. Cantine-restaurant.

    B. UNITATILE A CAROR AUTORIZATIE SANITARA VETERINARA DE FUNCTIONARE
                       SE AVIZEAZA O DATA LA 2 ANI

     1. Puncte (centre) de colectare a pestelui
     2. Cherhana
     3. Puncte de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc.
     4. Unitati de prelucrare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc.
     5. Chioscuri pentru desfacerea pestelui si a produselor din peste
     6. Centre de colectare, racire si depozitare a laptelui
     7. Unitati de colectare-prelucrare a mierii de albine si a altor produse apicole
     8. Braserii
     9. Berarii
    10. Baruri
    11. Bistro, fast food, hot dog, chiosc, toneta
    12. Birturi
    13. Pizzerii
    14. Cafenea, ceainarie, cofetarie, patiserie, placintarie, simigerie, gogoserie, covrigarie
    15. Bodegi
    16. Rotiserii
    17. Bufete
    18. Magazine alimentare si mixte
    19. Unitati pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine)
    20. Catering
    21. Cambuze pe nave.

    ANEXA Nr. VI

                  MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
                   AGENTIA NATIONALA SANITARA VETERINARA
                       Directia sanitara veterinara
                        ..........................

                                ORDONANTA
                privind interzicerea functionarii unitatii
                          Nr. ....... din ........

    Directorul Directiei sanitare veterinare .................., avand in vedere prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicata, cu modificarile ulterioare, si referatul tehnic inregistrat la Directia sanitara veterinara sub nr. ....... din data de ............, intocmit de .........., medic veterinar de stat la Circumscriptia sanitara veterinara ................, in baza verificarii la unitatea ........... din ..................., proprietar ....................
            (denumirea)    (localitatea, sediul)           (numele si prenumele)

                                 DISPUNE:
    Interzicerea desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizata unitatea .................. conform autorizatiei sanitare veterinare de functionare nr. ..... din .........., incepand cu data de .................... .
    Acordarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare si reluarea activitatii se fac la solicitarea proprietarului numai dupa remedierea deficientelor si asigurarea conditiilor sanitare veterinare conform prevederilor legale.
    Nerespectarea prezentelor masuri atrage, dupa caz, sanctionarea contraventionala sau penala, conform normelor legale in vigoare.

            Director,
     .......................
     (semnatura si stampila)

                                         Reprezentantul legal al unitatii,
                                             ..........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 103/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 103 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 103/1998
Ordin 261 2003
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor si de aprobare a activitatii de export, precum si definirea unitatilor supuse controlului sanitar veterinar
Ordin 3 2000
privind modificarea art. 16 si 17 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 103/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare si procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si privind aprobarea efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala si cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar
Ordin 150 1999
privind modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 103/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare si procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si privind aprobarea efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala si cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu