E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă Decizia 99 2000
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 modifica articolul 1 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 2 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 3 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 4 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 5 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 7 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 8 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 9 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 1 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 3 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 6 din actul Decizia 44 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1 din  4 august 2000

pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi, altii decat cei eligibili, si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 369 din  9 august 2000


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
    in baza prevederilor art. 5 pct. 4 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata si modificata prin Legea nr. 99/2000, precum si ale art. 41 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor captivi, altii decat cei eligibili, cuprinse in anexele nr. 1.1 - 1.4 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vanzare cu amanuntul si includ taxa pe valoarea adaugata. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 3
    Se aproba tarifele pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice, cuprinse in anexele nr. 2a) si 2b) la prezentul ordin.
    Art. 4
    Orele de varf de sarcina ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt stabilite in anexa nr. 3 la prezentul ordin; la aplicarea tarifelor A si B se vor considera numai orele de varf de seara, extins si pentru zilele de sambata si duminica.
    Art. 5
    Schimbarea tipului de tarif este permisa, de regula:
    a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;
    b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;
    c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.
    Art. 6
    Consumatorii captivi, industriali si similari, pot cere furnizorilor, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii sau a perioadei de facturare pentru care se face solicitarea, modificarea puterii contractate de maximum doua ori pe luna, in cazuri bine justificate.
    Art. 7
    Pentru consumatorii captivi, industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane, taxa de putere se aplica numai la puterea consumata la orele de varf de seara.
    Art. 8
    Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
    Art. 9
    Tariful A33 pentru nivelul de inalta tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.
    Art. 10
    Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim. In cazul aplicarii acestui tarif diferentele de putere care depasesc cu 15% valoarea contractata se factureaza la dublul valorii pretului puterii.
    Art. 11
    Aplicarea tarifelor cu preplata la consumatorii casnici se va face treptat, in functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul sucursalelor de distributie ale Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.
    Art. 12
    Pentru tariful E1 si tarifele optionale pentru consumatorii casnici cu plata postconsum sau cu plata anticipata, de tip monom diferentiat pe doua si, respectiv, pe trei zone orare, intervalele orare sunt definite in anexa nr. 1.5.
    Art. 13
    La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 99 din 6 iunie 2000 privind aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor si subconsumatorilor finali, altii decat cei eligibili, si a preturilor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 13 iunie 2000, si art. 1 lit. a) si c), art. 2 - 9 si anexele nr. 1 si 3 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 44 din 20 septembrie 1999 privind aprobarea tarifelor la energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 30 septembrie 1999.
    Art. 15
    Prezentul ordin intra in vigoare la 5 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                      PRESEDINTELE AUTORITATII NATIONALE
                     DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI,
                                  ION LUNGU

    ANEXA 1.1

                                TARIFUL BINOM
diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33
 ________________________________________________________________
|    |               |                                           |
|    | Niveluri de   |        Durata de utilizare mica           |
|    | tensiune      |___________________________________________|
|    | egale cu cele |                  |         Pentru         |
|Nr. | din punctele  | Pentru putere    |        energie         |
|crt.| de delimitare |  (lei/kW/an)     |       (lei/kWh)        |
|    |       a       |__________________|________________________|
|    | instalatiilor | Ore de    Restul |Ore de    Ore     Ore   |
|    |               |  varf     orelor | varf   normale  de gol |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 1. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    |  (220 kV)     |  380.040  165.216| 1.402    701     552   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 2. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    | (110 kV)      |  447.720  194.676| 1.517    759     597   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 3. | Medie tensiune|                  |                        |
|    |  (1 - 110 kV  |  470.952  204.756| 1.672    836     659   |
|    |   exclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 4. | Joasa tensiune|                  |                        |
|    |  (0,1 - 1 kV  |  563.076  244.800| 2.211  1.106     871   |
|    |   inclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
 ________________________________________________________________
|    |               |                                           |
|    | Niveluri de   |    Durata de utilizare medie              |
|    | tensiune      |___________________________________________|
|    | egale cu cele |                  |         Pentru         |
|Nr. | din punctele  | Pentru putere    |        energie         |
|crt.| de delimitare |  (lei/kW/an)     |       (lei/kWh)        |
|    |       a       |__________________|________________________|
|    | instalatiilor |  Ore de   Restul |Ore de    Ore     Ore   |
|    |               |   varf    orelor | varf   normale  de gol |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 1. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    |  (220 kV)     |  950.076  413.064| 1.155    578     455   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 2. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    | (110 kV)      |1.119.252  486.624| 1.250    625     492   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 3. | Medie tensiune|                  |                        |
|    |  (1 - 110 kV  |1.177.272  511.848| 1.321    660     520   |
|    |   exclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 4. | Joasa tensiune|                  |                        |
|    |  (0,1 - 1 kV  |1.407.672  612.036| 1.650    825     650   |
|    |   inclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
 ________________________________________________________________
|    |               |                                           |
|    | Niveluri de   |        Durata de utilizare mare           |
|    | tensiune      |___________________________________________|
|    | egale cu cele |                  |         Pentru         |
|Nr. | din punctele  | Pentru putere    |        energie         |
|crt.| de delimitare |  (lei/kW/an)     |       (lei/kWh)        |
|    |       a       |__________________|________________________|
|    | instalatiilor |  Ore de   Restul |Ore de    Ore     Ore   |
|    |               |   varf    orelor | varf   normale  de gol |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 1. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    |  (220 kV)     |1.908.936  829.980|   924    462     364   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 2. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    | (110 kV)      |2.248.800  977.748| 1.000    500     394   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 3. | Medie tensiune|                  |                        |
|    |  (1 - 110 kV  |1.973.064  857.856| 1.123    561     442   |
|    |   exclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 4. | Joasa tensiune|                  |                        |
|    |  (0,1 - 1 kV  |1.987.728  864.228| 1.485    743     585   |
|    |   inclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.2

                            TARIFELE A, B, C SI D

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a
          instalatiilor
    II  - Preturi pentru energia electrica reactiva livrata consumatorilor cu
          factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92 (lei/kvarh)
    III - Pentru puterea contractata (lei/kW/an)
    IV  - Pentru energie (lei/kWh)
    V   - Restul orelor
 ______________________________________________________________________________
|  |        |        PRETURI PENTRU ENERGIA ELECTRICA ACTIVA               |   |
|  |        |______________________________________________________________|   |
|  |        |A. Tarif binom diferentiat   |B. Tarif   |C. Tarif     |  D.  |   |
|  |        |                             |   monom   |   binom     |Tarif |   |
|N |        |                             |diferentiat|   simplu    |monom |   |
|r.|        |                             |           |             |simplu|   |
|  |        |_____________________________|___________|_____________|______|   |
|c |        |    Pentru putere  | Pentru  |  Pentru   |         |   |      |   |
|r |   I    |     (lei/kW/an)   | energie |  energie  |         |   |      |II |
|t.|        |                   |(lei/kWh)| (lei/kWh) |         |   |      |   |
|  |        |___________________|_________|___________|         |   |      |   |
|  |        | Ore de  |         |Ore  |   |Ore  |     |   III   | IV|  IV  |   |
|  |        | varf de |         |de   |   |de   |     |         |   |      |   |
|  |        | seara   |   V     |varf | V |varf |  V  |         |   |      |   |
|  |        |         |         |de   |   |de   |     |         |   |      |   |
|  |        |         |         |seara|   |seara|     |         |   |      |   |
|__|________|_________|_________|_____|___|_____|_____|_________|___|______|___|
|1.|Inalta  |1.474.407|  635.083|1.547|560|2.073|  787|1.155.098|702|   942| 94|
|  |tensiune|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |(110 kV |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |si peste)         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |        |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|2.|Medie   |2.175.336|  912.872|1.557|566|2.291|  872|1.297.420|755| 1.031|103|
|  |tensiune|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |(1 - 110|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |kV      |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |exclusiv)         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |        |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|3.|Joasa   |3.718.631|1.599.784|1.846|669|3.052|1.134|1.657.430|964| 1.345|134|
|  |tensiune|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |(0,1 - 1|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |kV      |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |inclusiv)         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|__|________|_________|_________|_____|___|_____|_____|_________|___|______|___|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.3

                       TARIFELE ZI - NOAPTE E 1 SI E 2
                     ________________________________________________________
                    |         TARIF E 1         |         TARIF E 2          |
                    |Pentru consumul de energie |Pentru consumul de energie  |
                    |electrica din orele de zi  |electrica din orele de zi   |
                    |si din orele de noapte,    |si din orele de noapte      |
                    |inclusiv din zilele de     |         (lei/kWh)          |
                    |sambata si duminica        |                            |
                    |         (lei/kWh)         |                            |
 ___________________|___________________________|____________________________|
|    |Niveluri de   |             |             |             |              |
|    |tensiune egale|             |             |             |              |
|Nr. |cu cele din   |  Ore de zi  | Ore de      |  Ore de zi  | Ore de       |
|crt.|punctele de   | 6,00 - 22,00| noapte*)    | 6,00 - 22,00| noapte       |
|    |delimitare a  |             | 22,00 - 6,00|             | 22,00 - 6,00 |
|    |instalatiilor |             |             |             |              |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|1.  |Inalta        |             |             |             |              |
|    |tensiune (110 |             |             |             |              |
|    |kV si peste)  |   1.253     |     605     |   1.008     |      592     |
|    |              |             |             |             |              |
|2.  |Medie tensiune|             |             |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |             |             |              |
|    |exclusiv)     |   1.321     |     667     |   1.120     |      661     |
|    |              |             |             |             |              |
|3.  |Joasa tensiune|             |             |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |             |             |              |
|    |inclusiv)     |   1.727     |     876     |   1.469     |      861     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada: vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.4

                             TARIFELE
                     pentru consumatorii casnici

    Pentru contoare cu plata postconsum

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Transa 0 - 50 kWh/luna (lei/kWh si abonat)
    B - Transa peste 50 kWh/luna (lei/kWh si abonat)
    C - Abonament (lei/luna)
    D - Pretul energiei (lei/kWh)
    E - Pretul energiei in orele de zi (lei/kWh)
    F - Pretul energiei in orele de noapte (lei/kWh)
    G - Pretul energiei in orele de varf (lei/kWh)
    H - Pretul energiei in orele normale (lei/kWh)
    I - Pretul energiei in orele de gol (lei/kWh)
                ______________________________________________________________
               | Tarif   |   Tarif    |Tarif optional  |Tarif optional de tip |
               |optional |optional de |de tip monom    |monom diferentiat pe  |
               |de tip   |  tip monom |diferentiat pe  |trei zone orare       |
               |social   |            |doua zone orare |                      |
 ______________|_________|____________|________________|______________________|
|Nr. | Nivelul |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|crt.|   de    | A |  B  |   C  |  D  |   C  |  E  | F |   C  |  G  |  H  | I |
|    |tensiune |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|____|_________|___|_____|______|_____|______|_____|___|______|_____|_____|___|
|  1.|  Joasa  |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |tensiune |767|3.301|36.382|1.209|36.382|1.468|952|36.382|2.420|1.210|953|
|    |(0 - 1 kV|   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |inclusiv)|   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |         |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|  2.|  Medie  | - |  -  |36.382|  957|36.382|1.148|765|36.382|1.913|  957|754|
|    |tensiune |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |(1 - 110 |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |   kV    |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |exclusiv)|   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|____|_________|___|_____|______|_____|______|_____|___|______|_____|_____|___|

    Pentru contoare cu preplata
 ____________________________________________________________________________
|Tariful optional de tip monom| Tarif optional de tip monom diferentiat      |
|                             |            pe doua zone orare                |
|_____________________________|______________________________________________|
| Abonament | Pretul energiei | Abonament| Pretul energiei| Pretul energiei  |
|(lei/luna) |  (lei/kWh)      |(lei/luna)| in orele de zi |in orele de noapte|
|           |                 |          |     (lei/kWh)  |     (lei/kWh)    |
|___________|_________________|__________|________________|__________________|
|  36.382   |     1.149       |  36.382  |      1.394     |        905       |
|           |                 |          |                |                  |
|  36.382   |       909       |  36.382  |      1.091     |        727       |
|___________|_________________|__________|________________|__________________|

    NOTA:
    Tarifele includ taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.5

                                DEFINIREA
orelor de varf, a orelor normale si a orelor de gol pentru consumatorii casnici care aleg tariful diferentiat pe trei zone orare
 ____________________________________________________________________________
|  Sezon   | Ore de varf |           Ore de gol               |  Ore normale |
|__________|_____________|____________________________________|______________|
|          |             |             0 - 8,00               |              |
|  Vara    | 8,00 - 9,00 |            21,00 - 0               |  9,00 - 21,00|
|          |             | vineri, ora 21,00 - luni, ora 8,00 |              |
|__________|_____________|____________________________________|______________|
|          |             |             0 - 8,00               |              |
|  Iarna   | 8,00 - 10,00|            22,00 - 0               | 10,00 - 19,00|
|          |19,00 - 22,00| vineri, ora 22,00 - luni, ora 8,00 |              |
|__________|_____________|____________________________________|______________|

    Sezonul de vara: 1 aprilie - 30 septembrie
    Sezonul de iarna: 1 octombrie - 31 martie

                  DEFINIREA ZONELOR ORARE PENTRU ALTE TARIFE
 _____________________________________________________________________
|  TARIF E 1 si tarif monom          |                                |
|  diferentiat cu doua zone orare,   |           TARIF E 2            |
|  aplicabil consumatorului casnic   |                                |
|____________________________________|________________________________|
|  Ore de zi   |    Ore de noapte    |  Ore de zi   |  Ore de noapte  |
|______________|_____________________|______________|_________________|
|              |     22,00 - 6,00    |              |                 |
| 6,00 - 22,00 |          si         | 6,00 - 22,00 |  22,00 - 6,00   |
|              |  vineri, ora 22,00  |              |                 |
|              |   - luni, ora 6,00  |              |                 |
|______________|_____________________|______________|_________________|

    ANEXA 2a)

                                TARIFELE MEDII
pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice, aplicate de Compania Nationala de Electricitate - S.A.
 ______________________________________________________________________________
|Agentul economic din cadrul|                                     |Tarif mediu/|
|Companiei Nationale de     |           Activitatea               |   tarife   |
|Electricitate - S.A.       |                                     | (lei/MWh)  |
|___________________________|_____________________________________|____________|
| Societatea Comerciala     | Transportul energiei electrice      |   90.074*) |
| "Transelectrica" - S.A.   | Servicii de sistem                  |   25.370   |
|                           |                                     |            |
| Societatea Comerciala     | Tarif specific de distributie IT    |   30.137   |
| "Electrica" - S.A.        | Tarif specific de transformare IT/MT|   40.299   |
|                           | Tarif specific de distributie MT    |   52.852   |
|                           | Tarif specific de transformare MT/JT|   75.961   |
|                           | Tarif specific de distributie JT    |  424.333   |
|___________________________|_____________________________________|____________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2b)

                             TARIFELE ZONALE
pentru transportul energiei electrice*)
 ______________________________________________________________________________
|       |                               |Componentele tarifului de transport*)|
|Numarul|                               |______________________________________|
| zilei |                               | C1 - pentru   | C2 - pentru preluarea|
|       |                               | introducerea  | de energie din retea |
|       | Noduri principale ale retelei | de energie in |      (consum)        |
|       | de transport apartinand zonei | retea         |      (lei/MWh)       |
|       |                               | (producere)   |                      |
|       |                               | (lei/MWh)     |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, |               |                      |
|       |Turnu Magurele, Fundeni        |     40.571    |        46.668        |
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu,       |               |                      |
|       |Targoviste                     |     26.969    |        46.668        |
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei|     44.089    |        46.668        |
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta,|               |                      |
|       |Tulcea, Pelicanu, Gura         |               |                      |
|       |Ialomitei                      |     40.571    |        46.668        |
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina     |     52.531    |        46.668        |
|  6.   |Rovinari, Sardanesti, Targu    |               |                      |
|       |Jiu, Paroseni, Baru Mare,      |               |                      |
|       |Tantareni                      |     47.841    |        46.668        |
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,  |               |                      |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, |               |                      |
|       |Calafat                        |     51.828    |        46.668        |
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara,       |               |                      |
|       |Sacalaz, Alba Iulia, Pestis,   |               |                      |
|       |Hasdat                         |     47.137    |        46.668        |
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare,    |               |                      |
|       |Cluj, Vetis, Salaj, Tihau      |     41.509    |        46.668        |
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,|               |                      |
|       |Fantanele, Gheorgheni          |     29.783    |        46.668        |
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste   |     44.323    |        46.668        |
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti,  |               |                      |
|       |Barbosi                        |     39.633    |        46.668        |
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI   |     38.460    |        46.668        |
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman,      |               |                      |
|       |Suceava                        |     45.965    |        46.668        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 3

                                ORELE DE VARF
    ale Sistemului electroenergetic national si alte zone orare
    _______________________________________________________________________
         Luna          Ore de varf      Ore de gol        Ore normale
    _______________________________________________________________________
    Ianuarie
    zile lucratoare   8 - 10  17 - 22      0 - 6     10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 17           17 - 22

    Februarie
    zile lucratoare   8 - 10  17 - 22      0 - 6     10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 17           17 - 22

    Martie
    zile lucratoare   8 - 10  18 - 22      0 - 6     10 - 18, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 18           18 - 22

    Aprilie
    zile lucratoare     -     19 - 22      0 - 6         22 - 0, 6 - 19
    sambata, duminica   -        -        22 - 19           19 - 22

    Mai
    zile lucratoare     -     20 - 22      0 - 6         22 - 0, 6 - 20
    sambata, duminica   -        -        22 - 20           20 - 22

    Iunie
    zile lucratoare     -        -         0 - 6            6 - 0
    sambata, duminica   -        -         0 - 24             -

    Iulie
    zile lucratoare     -        -         0 - 6            6 - 0
    sambata, duminica   -        -         0 - 24             -

    August
    zile lucratoare     -     20 - 22      0 - 6         22 - 0, 6 - 20
    sambata, duminica   -        -        22 - 20           20 - 22

    Septembrie
    zile lucratoare     -     19 - 22      0 - 6         22 - 0, 6 - 19
    sambata, duminica   -        -        22 - 19           19 - 22

    Octombrie
    zile lucratoare   8 - 10  18 - 22      0 - 6      10 - 18, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 18            18 - 22

    Noiembrie
    zile lucratoare   8 - 10  17 - 22      0 - 6      10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 17            17 - 22

    Decembrie
    zile lucratoare   8 - 10  17 - 22      0 - 6      10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica                     22   17            17   22
    _______________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu