Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 99 din  6 iunie 2000

pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor si subconsumatorilor finali, altii decat cei eligibili, si a preturilor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 263 din 13 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 6 lit. d) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare,

    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata de Compania Nationala de Electricitate - S.A. consumatorilor finali, altii decat cei eligibili, cuprinse in anexa nr. 1 la prezenta decizie.
    Art. 2
    Se aproba preturile medii si tarifele pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice, aplicate de Compania Nationala de Electricitate - S.A., cuprinse in anexele nr. 2a) si 2b) la prezenta decizie.
    Art. 3
    Furnizorul poate aplica noile tarife reglementate la consumatorii finali de energie electrica numai daca energia electrica este achizitionata pe baza contractelor si preturilor reglementate, in vigoare.
    Art. 4
    Orele de varf de sarcina ale Sistemului electroenergetic national si alte zone orare utilizate la tarifare, stabilite prin Decizia presedintelui ANRE nr. 44/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 30 septembrie 1999, sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezenta decizie; pentru tarifele A si B sunt considerate numai orele de varf de seara extinse si pentru zilele de sambata si duminica.
    Art. 5
    Schimbarea tipului de tarif este permisa, de regula:
    a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;
    b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;
    c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.
    Art. 6
    Consumatorii finali, industriali si similari pot cere furnizorilor, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii pentru care se face solicitarea, aplicarea taxei de putere pe intervale decadale, in urmatoarele situatii: la inceputul si la sfarsitul campaniilor de productie si in perioadele acordarii concediilor colective.
    Art. 7
    Pentru consumatorii finali, industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane, taxa de putere se aplica numai la puterea consumata la orele de varf de seara.
    Art. 8
    Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
    Art. 9
    Tariful A33 pentru nivelul de inalta tensiune de 220 kV se aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor, daca producatorii detin si licenta de furnizare.
    Art. 10
    Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim. In cazul aplicarii acestui tarif diferentele de putere care depasesc cu 15% valoarea contractata se factureaza la dublul valorii pretului puterii.
    Art. 11
    In cadrul tarifului E1, orele de noapte cuprind si perioada: vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.
    Art. 12
    Se introduce un nou tarif optional pentru consumatorii casnici de tip monom, diferentiat pe trei zone orare. Pentru acest tarif orele de varf, normale si de gol sunt prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 13
    Pentru consumatorii casnici se introduce posibilitatea de plata anticipata a consumului de energie electrica la tariful monom diferentiat pe trei zone orare la preturi stimulative.
    Art. 14
    Prezenta decizie intra in vigoare la 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 15
    Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si entitatile Companiei Nationale de Electricitate - S.A. vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii.

                   Presedintele Autoritatii Nationale
                  de Reglementare in Domeniul Energiei,
                           Jean Constantinescu

    ANEXA 1

                             TARIFUL BINOM
diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33
 ______________________________________________________________________
| Nr.  | Niveluri de     |         Durata de utilizare mica            |
| crt. | tensiune        |_____________________________________________|
|      | egale cu cele   |  Pentru putere  |       Pentru energie      |
|      | din punctele    |   (lei/kW/an)   |         (lei/kWh)         |
|      | de delimitare a |_________________|___________________________|
|      | instalatiilor   | Ore de | Restul | Ore de | Ore     | Ore de |
|      |                 | varf   | orelor | varf   | normale | gol    |
|______|_________________|________|________|________|_________|________|
|  1.  | Inalta tensiune |        |        |        |         |        |
|      | (220 kV)        | 357.780| 155.544|  1.320 |    660  |   520  |
|______|_________________|________|________|________|_________|________|
|  2.  | Inalta tensiune |        |        |        |         |        |
|      | (110 kV)        | 418.200| 181.836|  1.417 |    709  |   558  |
|______|_________________|________|________|________|_________|________|
|  3.  | Medie tensiune  |        |        |        |         |        |
|      | (1 - 110 kV     | 437.832| 190.356|  1.555 |    777  |   612  |
|      | exclusiv)       |        |        |        |         |        |
|______|_________________|________|________|________|_________|________|
|  4.  | Joasa tensiune  |        |        |        |         |        |
|      | (0,1 - 1 kV     | 513.852| 223.404|  2.018 |  1.009  |   795  |
|      | inclusiv)       |        |        |        |         |        |
|______|_________________|________|________|________|_________|________|
 ______________________________________________________________________
| Nr.  | Niveluri de     |          Durata de utilizare medie          |
| crt. | tensiune        |_____________________________________________|
|      | egale cu cele   |   Pentru putere  |       Pentru energie     |
|      | din punctele    |    (lei/kW/an)   |         (lei/kWh)        |
|      | de delimitare a |__________________|__________________________|
|      | instalatiilor   |  Ore de | Restul | Ore de | Ore     | Ore   |
|      |                 |  varf   | orelor | varf   | normale | de gol|
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
|  1.  | Inalta tensiune |         |        |        |         |       |
|      | (220 kV)        |  894.432| 388.872|  1.088 |   544   |  428  |
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
|  2.  | Inalta tensiune |         |        |        |         |       |
|      | (110 kV)        |1.045.452| 454.536|  1.167 |   584   |  460  |
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
|  3.  | Medie tensiune  |         |        |        |         |       |
|      | (1 - 110 kV     |1.094.472| 475.848|  1.228 |   614   |  483  |
|      | exclusiv)       |         |        |        |         |       |
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
|  4.  | Joasa tensiune  |         |        |        |         |       |
|      | (0,1 - 1 kV     |1.284.612| 558.528|  1.506 |   753   |  593  |
|      | inclusiv)       |         |        |        |         |       |
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
 ______________________________________________________________________
| Nr.  | Niveluri de     |          Durata de utilizare mare           |
| crt. | tensiune        |_____________________________________________|
|      | egale cu cele   |   Pentru putere  |       Pentru energie     |
|      | din punctele    |    (lei/kW/an)   |         (lei/kWh)        |
|      | de delimitare a |__________________|__________________________|
|      | instalatiilor   |  Ore de | Restul | Ore de | Ore     | Ore   |
|      |                 |  varf   | orelor | varf   | normale | de gol|
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
|  1.  | Inalta tensiune |         |        |        |         |       |
|      | (220 kV)        |1.797.132| 781.368|   870  |   435   |  343  |
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
|  2.  | Inalta tensiune |         |        |        |         |       |
|      | (110 kV)        |2.100.528| 913.284|   934  |   467   |  368  |
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
|  3.  | Medie tensiune  |         |        |        |         |       |
|      | (1 - 110 kV     |1.834.296| 797.520|  1.044 |   522   |  411  |
|      | exclusiv)       |         |        |        |         |       |
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|
|  4.  | Joasa tensiune  |         |        |        |         |       |
|      | (0,1 - 1 kV     |1.813.956| 788.676|  1.356 |   678   |  534  |
|      | inclusiv)       |         |        |        |         |       |
|______|_________________|_________|________|________|_________|_______|

                        TARIFELE A, B, C SI D
 ____________________________________________________________________________
| Nr.  | Niveluri de     |      Preturi pentru energie electrica activa      |
| crt. | tensiune        |___________________________________________________|
|      | egale cu        |    A. Tarif binom diferentiat    | B. Tarif monom |
|      | cele din        |                                  |    diferentiat |
|      | punctele de     |__________________________________|________________|
|      | delimitare a    |   Pentru putere   |Pentru energie| Pentru energie |
|      | instalatiilor   |    (lei/kW/an)    |  (lei/kWh)   |   (lei/kWh)    |
|      |                 |___________________|______________|________________|
|      |                 |Ore de   |Restul   |Ore de |Restul|Ore de  |Restul |
|      |                 |varf de  |orelor   |varf de|orelor|varf de |orelor |
|      |                 |seara    |         |seara  |      |seara   |       |
|______|_________________|_________|_________|_______|______|________|_______|
|  1.  |Inalta tensiune  |1.335.876|  575.412| 1.401 |  508 |  1.832 |  696  |
|      |(110 kV si peste)|         |         |       |      |        |       |
|______|_________________|_________|_________|_______|______|________|_______|
|  2.  |Medie tensiune   |1.981.896|  831.696| 1.418 |  516 |  2.026 |  771  |
|      |(1 - 110 kV      |         |         |       |      |        |       |
|      |exclusiv)        |         |         |       |      |        |       |
|______|_________________|_________|_________|_______|______|________|_______|
|  3.  |Joasa tensiune   |3.359.604|1.445.328| 1.667 |  604 |  2.664 |  990  |
|      |(0,1 - 1 kV      |         |         |       |      |        |       |
|      |inclusiv)        |         |         |       |      |        |       |
|______|_________________|_________|_________|_______|______|________|_______|

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de    | Preturi pentru energie electrica activa|Preturi       |
|crt.|tensiune egale |________________________________________|pentru        |
|    |cu cele din    | C. Tarif binom simplu | D. Tarif       |energia       |
|    |punctele de    |                       |    monom       |electrica     |
|    |delimitare a   |                       |    simplu      |reactiva,     |
|    |instalatiilor  |_______________________|________________|livrata       |
|    |               |(lei/kW/an)| (lei/kWh) |   (lei/kWh)    |consumatorilor|
|    |               |___________|___________|________________|cu factor de  |
|    |               |Pentru     | Pentru    |                |putere mediu  |
|    |               |puterea    | energie   |                |lunar mai mic |
|    |               |contractata|           |                |de 0,92       |
|    |               |           |           |                |(lei/kvarh)   |
|____|_______________|___________|___________|________________|______________|
| 1. |Inalta tensiune|           |           |                |              |
|    |   110 kV si   | 1.046.568 |    636    |       833      |       83     |
|    |    peste)     |           |           |                |              |
|____|_______________|___________|___________|________________|______________|
| 2. |Medie tensiune |           |           |                |              |
|    | (1 - 110 kV   | 1.182.048 |    688    |       912      |       91     |
|    |  exclusiv)    |           |           |                |              |
|____|_______________|___________|___________|________________|______________|
| 3. |Joasa tensiune |           |           |                |              |
|    |  (0,1 - 1 kV  | 1.497.408 |    871    |     1.174      |      117     |
|    |  inclusiv)    |           |           |                |              |
|____|_______________|___________|___________|________________|______________|

                      TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de    |        Tarif E1           |         Tarif E2          |
|crt.|tensiune egale |Pentru consumul de energie |Pentru consumul de energie |
|    |cu cele din    |electrica din orele de zi  |electrica din orele de zi  |
|    |punctele de    |si din orele de noapte,    |si din orele de noapte     |
|    |delimitare a   |inclusiv din zilele de     |         (lei/kWh)         |
|    |instalatiilor  |sambata si duminica        |                           |
|    |               |        (lei/kWh)          |                           |
|    |               |___________________________|___________________________|
|    |               | Ore de zi |    Ore de     | Ore de zi |     Ore de    |
|    |               |6,00 -22,00|    noapte*)   |6,00 -22,00|     noapte    |
|    |               |           | 22,00 - 6,00  |           | 22,00 - 6,00  |
|____|_______________|___________|_______________|___________|_______________|
| 1. |Inalta tensiune|           |               |           |               |
|    |(110 kV si     |   1.135   |      548      |     913   |       537     |
|    |peste)         |           |               |           |               |
|____|_______________|___________|_______________|___________|_______________|
| 2. |Medie tensiune |           |               |           |               |
|    |(1 - 110 kV    |   1.204   |      607      |   1.020   |       602     |
|    |exclusiv)      |           |               |           |               |
|____|_______________|___________|_______________|___________|_______________|
| 3. |Joasa tensiune |           |               |           |               |
|    |(0,1 - 1 kV    |   1.560   |      792      |   1.327   |       778     |
|    |inclusiv)      |           |               |           |               |
|____|_______________|___________|_______________|___________|_______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada: vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

                                  TARIFELE
                       pentru consumatorii casnici

    Pentru contoare cu plata postconsum
 ___________________________________________________________________
| Nr.  | Nivelul de  | Tariful optional de |  Tariful optional de   |
| crt. | tensiune    |     tip social      |        tip monom       |
|      |             |_____________________|________________________|
|      |             | Transa   | Transa   | Abonament  | Pretul    |
|      |             | 0 - 50   | peste 50 | (lei/luna) | energiei  |
|      |             | kWh/luna | kWh/luna |            | (lei/kWh) |
|      |             | (lei/kWh | (lei/kWh |            |           |
|      |             |    si    |    si    |            |           |
|      |             | abonat)  | abonat)  |            |           |
|______|_____________|__________|__________|____________|___________|
| 1.   | Joasa       |          |          |            |           |
|      | tensiune    |    582   |   2.272  |    30.573  |     876   |
|      | (0 - 1 kV   |          |          |            |           |
|      | inclusiv)   |          |          |            |           |
|______|_____________|__________|__________|____________|___________|
| 2.   | Medie       |                     |            |           |
|      | tensiune    |          _          |    30.573  |     684   |
|      | (1 - 110 kV |                     |            |           |
|      | exclusiv)   |                     |            |           |
|______|_____________|_____________________|____________|___________|

    Pentru contoare cu plata postconsum
 _____________________________________________________________________________
|N |Nivelul  |  Tariful optional de tip  |   Tariful optional de tip monom    |
|r.|de       |     monom diferentiat     |   diferentiat pe trei zone orare   |
|  |tensiune |___________________________|____________________________________|
|c |         |Abonament|Pretul  |Pretul  |Abonament|Pretul  |Pretul  |Pretul  |
|r |         |(lei/    |energiei|energiei|  (lei/  |energiei|energiei|energiei|
|t.|         |luna)    |in orele|in orele|  luna)  |in orele|in orele|in orele|
|  |         |         |de zi   |de      |         |de varf |normale |de gol  |
|  |         |         |(lei/   |noapte  |         | (lei/  | (lei/  | (lei/  |
|  |         |         |kWh)    |(lei/   |         |  kWh)  |  kWh)  |  kWh)  |
|  |         |         |        |kWh)    |         |        |        |        |
|__|_________|_________|________|________|_________|________|________|________|
|1.|Joasa    |         |        |        |         |        |        |        |
|  |tensiune |  30.573 |  1.062 |   689  |  30.573 |  1.752 |   876  |   690  |
|  |(0 - 1 kV|         |        |        |         |        |        |        |
|  |inclusiv)|         |        |        |         |        |        |        |
|__|_________|_________|________|________|_________|________|________|________|
|2.|Medie    |         |        |        |         |        |        |        |
|  |tensiune |         |        |        |         |        |        |        |
|  |(1 - 110 |  30.573 |    821 |   547  |  30.573 |  1.368 |   684  |   539  |
|  | kV      |         |        |        |         |        |        |        |
|  |exclusiv)|         |        |        |         |        |        |        |
|__|_________|_________|________|________|_________|________|________|________|

    Pentru contoare cu preplata
 __________________________________________________________________________
|Nr. | Nivelul de tensiune   |        Tariful optional de tip monom        |
|crt.|                       |        diferentiat pe trei zone orare       |
|    |                       |_____________________________________________|
|    |                       | Abonament  | Pretul   | Pretul   | Pretul   |
|    |                       | (lei/luna) | energiei | energiei | energiei |
|    |                       |            | in orele | in orele | in orele |
|    |                       |            | de varf  | normale  | de gol   |
|    |                       |            | (lei/kWh)| (lei/kWh)| (lei/kWh)|
|____|_______________________|____________|__________|__________|__________|
| 1. | Joasa tensiune        |            |          |          |          |
|    | (0 - 1 kV inclusiv)   |   28.433   |   1.629  |     815  |    642   |
|____|_______________________|____________|__________|__________|__________|
| 2. | Medie tensiune        |   28.433   |   1.273  |     636  |    501   |
|    | (1 - 110 kV exclusiv) |            |          |          |          |
|____|_______________________|____________|__________|__________|__________|

    ANEXA 2a)

                            PRETURI MEDII
pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice, aplicate de Compania Nationala de Electricitate - S.A.
_____________________________________________________________________________
Agentul economic din cadrul     Activitatea             Pretul mediu/tarife
Companiei Nationale de                                        (lei/MWh)
Electricitate - S.A.
_____________________________________________________________________________
Operatorul de transport si      Transport de energie
de sistem                       electrica                       78.738
                                Servicii de sistem              24.287
_____________________________________________________________________________
Societatea Comerciala           Distributie IT                  27.708
"Electrica" - S.A.              Transformare IT/MT              55.760
                                Distributie MT                 101.700
                                Transformare MT/JT             143.500
                                Distributie JT                 320.000
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 2b)

                            TARIFELE ZONALE
             pentru transportul energiei electrice*)
 __________________________________________________________________________
|Numarul| Noduri principale ale retelei    |  Componentele tarifului de    |
|zonei  | de transport apartinand zonei    |           transport*)        |
|       |                                  |_______________________________|
|       |                                  | C1 - pentru   | C2 - pentru   |
|       |                                  | introducerea  | preluarea de  |
|       |                                  | de energie in | energie din   |
|       |                                  | retea         | retea         |
|       |                                  | (producere)   | (consum)      |
|       |                                  | [lei/MWh]     | [lei/MWh]     |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   1.  | Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru,   |               |               |
|       | Turnu Magurele, Fundeni          |      35.465   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   2.  | Brazi, Teleajen, Stalpu,         |               |               |
|       | Targoviste                       |      23.575   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   3.  | Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei  |      38.540   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   4.  | Cernavoda, Medgidia, Constanta,  |               |               |
|       | Tulcea, Pelicanu, Gura Ialomitei |      35.465   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   5.  | Craiova, Isalnita, Slatina       |      45.920   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   6.  | Rovinari, Sardanesti, Targu Jiu, |               |               |
|       | Paroseni, Baru Mare, Tantareni   |      41.820   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   7.  | Portile de Fier, Resita, Iaz,    |               |               |
|       | Turnu Severin, Cetate, Calafat   |      45.305   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   8.  | Mintia, Arad, Timisoara, Sacalaz,|               |               |
|       | Alba Iulia, Pestis, Hasdat       |      41.205   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|   9.  | Rosiori, Oradea, Baia Mare, Cluj,|               |               |
|       | Vetis, Salaj, Tihau              |      36.285   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|  10.  | Iernut, Campia Turzii, Ungheni,  |               |               |
|       | Fantanele, Gheorgheni            |      26.035   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|  11.  | Sibiu, Lotru, Brasov, Darste     |      38.745   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|  12.  | Lacu Sarat, Smardan, Filesti,    |               |               |
|       | Barbosi                          |      34.645   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|  13.  | Gutinas, Bacau, Munteni, FAI     |      33.620   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
|  14.  | Stejaru, Dumbrava, Roman, Suceava|      40.180   |     40.795    |
|_______|__________________________________|_______________|_______________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componentele C1 a zonei in care se produce energia si C2 a zonei in care se consuma energia.

    ANEXA 3

                              ORELE DE VARF
ale Sistemului electroenergetic national si alte zone orare
_____________________________________________________________________________
    Luna                  Ore de varf     Ore de gol        Ore normale
_____________________________________________________________________________
Ianuarie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare        8 - 10   17 - 22     0 - 6     10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
sambata si duminica      -         -       22 - 17             17 - 22
_____________________________________________________________________________
Februarie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare        8 - 10   17 - 22     0 - 6     10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
sambata si duminica      -         -       22 - 17             17 - 22
_____________________________________________________________________________
Martie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare        8 - 10   18 - 22     0 - 6     10 - 18, 22 - 0, 6 - 8
sambata si duminica      -         -       22 - 18             18 - 22
_____________________________________________________________________________
Aprilie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare          -      19 - 22     0 - 6         22 - 0,  6 - 19
sambata si duminica      -         -       22 - 19            19 - 22
_____________________________________________________________________________
Mai
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare          -      20 - 22     0 - 6         22 - 0,  6 - 20
sambata si duminica      -         -       22 - 20            20 - 22
_____________________________________________________________________________
Iunie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare          -         -        0 - 6              6 - 0
sambata si duminica      -         -        0 - 24               -
_____________________________________________________________________________
Iulie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare          -         -        0 - 6              6 - 0
sambata si duminica      -         -        0 - 24               -
_____________________________________________________________________________
August
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare          -      20 - 22     0 - 6         22 - 0,  6 - 20
sambata si duminica      -         -       22 - 20            20 - 22
_____________________________________________________________________________
Septembrie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare          -      19 - 22     0 - 6         22 - 0,  6 - 19
sambata si duminica      -         -       22 - 19            19 - 22
_____________________________________________________________________________
Octombrie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare        8 - 10   18 - 22     0 - 6     10 - 18, 22 - 0, 6 - 8
sambata si duminica      -         -       22 - 18             18 - 22
_____________________________________________________________________________
Noiembrie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare        8 - 10   17 - 22     0 - 6     10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
sambata si duminica      -         -       22 - 17             17 - 22
_____________________________________________________________________________
Decembrie
_____________________________________________________________________________
zile lucratoare        8 - 10   17 - 22     0 - 6     10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
sambata si duminica                        22   17             17   22
_____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Decizia 99/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 99 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu