Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.97 din 08.12.2016

pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1013 din 16 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru implementarea în regim de urgenţă, începând cu 1 ianuarie 2017, a liniilor directoare şi a obiectivelor prevăzute în Memorandumul cu tema „Aprobarea strategiei programului «Prima casă» (2017-2021)", adoptat de Guvern în data de 29 noiembrie 2016, precum şi perioada scurtă de timp rămasă până la sfârşitul anului şi necesitatea modificării şi a legislaţiei secundare aferente programului „Prima casă", astfel încât începând cu anul 2017 cadrul legal aferent acestui program să reflecte aspectele menţionate în strategia programului „Prima casă",pentru preîntâmpinarea producerii unor consecinţe negative, cu impact asupra bugetului de stat, în cadrul procedurilor judiciare în care sunt părţi Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi/sau unităţile teritoriale ale acesteia, izvorâte din circumstanţele în care se asigură la acest moment reprezentarea în faţa instanţelor de judecată, prin consilieri juridici,având în vedere importanţa stabilirii Băncii naţionale de dezvoltare în România pentru realizarea unei creşteri economice sustenabile şi Comunicarea Comisiei Europene privind băncile naţionale de promovare din 22 iulie 2015, conform căreia în vederea stabilirii rolului şi mandatului unei bănci naţionale de promovare/dezvoltare este necesar să se realizeze o evaluare ex-ante independentă a disfuncţionalităţilor pieţei financiare care vor fi adresate de către aceasta instituţie prin proiecte viabile ale beneficiarilor eligibili finanţate prin instrumente specifice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După alineatul (11) se introduc două noi alineate , alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins: (12) Prin locuinţă nouă în sensul programului «Prima casă» se înţelege orice locuinţă, astfel cum este definită la alin. (11), recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. (13) În sensul programului «Prima casă», locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi. 2. Alineatul (31) se modifică şi va avea următorul cuprins: (31) Finanţatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., şi finanţator, proporţional cu procentele de garantare prevăzute la alin. (33). Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. şi finanţatori. 3. După alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins: (33) Creditele destinate achiziţiei locuinţelor prevăzute la alin. (12) şi (13) pot fi garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Pentru creditele destinate achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe, procentul garantat de către stat poate fi de maximum 40% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. 4. Alineatul (81) se modifică şi va avea următorul cuprins: (81) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe în cadrul Programului. 5. Alineatele (10) , (101 ) şi (102 ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (9), (102) şi (103) sunt venituri ale bugetului de stat, proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33).(101 ) Prevederile alin. (8), (81) şi (9) se aplică şi în cazul în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin Program este instituită ipoteca de rang I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului.(102 ) Prin excepţie de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate potrivit alin. (101) se distribuie proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (33), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie. Articolul II(1) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului ori al altor instituţii, poate fi reprezentat şi de consilieri juridici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat.(2) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau ca reprezentantă a statului, poate fi reprezentată şi de consilieri juridici din cadrul unităţilor teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat.(3) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice pot fi reprezentate şi de consilieri juridici din cadrul altor direcţii generale regionale ale finanţelor publice, în baza mandatului acordat, cu avizul conform al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(4) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi/sau de unităţile teritoriale ale acesteia, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, reprezentarea acestora se poate realiza şi de consilierii juridici din Ministerul Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în baza mandatului acordat. Articolul IIISe autorizează Ministerul Finanţelor Publice să contracteze servicii de consultanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru realizarea unei evaluări independente ex-ante privind disfuncţionalităţile pieţei financiare, care să fundamenteze necesitatea extinderii activităţii desfăşurate de către S.C. Eximbank - S.A. în numele şi contul statului cu activităţi specifice unei bănci naţionale de dezvoltare, pentru toate domeniile de activitate. Fondurile necesare pentru achiziţionarea acestor servicii se vor asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul IVSolicitările de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului „Prima casă" transmise cu încadrarea în limita plafonului de garantare alocat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează prin aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii lor. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile DîncuSmartCity5

COMENTARII la OUG 97/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 97 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu