E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 97 din 14 iulie 2005

privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 641 din 20 iulie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere faptul ca realizarea reformei institutionale privind administratia publica a impus reorganizarea activitatii structurilor de stare civila si a structurilor de evidenta informatizata a persoanelor, prin a caror fuziune s-au constituit noi structuri - serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor - organizate la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti,
    tinand cont de aceste modificari structurale, de cele de ordin legislativ, precum si de importanta deosebita pe care o au actele de identitate pentru cetatenii romani, aspecte care impun cu necesitate adoptarea unui instrument juridic ale carui coordonate principale sa fie: introducerea unor noi principii in evidenta populatiei; dinamica miscarii populatiei, atat in tara, cat si peste hotare; schimbarea criteriilor privind domiciliul, resedinta si punerea in legalitate a cetatenilor romani, in interesul rezolvarii operative si corecte a tuturor situatiilor existente; stabilirea unor noi termene de valabilitate a actelor de identitate, care sa permita identificarea corecta a cetatenilor, prevenind astfel tentativele de substituire a identitatii, diminuarea birocratiei existente pana in prezent in relatiile autoritatilor cu cetatenii,
    luand in considerare situatia extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, determinata de implicatiile inexistentei unui cadru juridic eficient, adaptat la realitatile societatii romanesti, si pentru respectarea dreptului fiecarui cetatean de a-si stabili in mod neingradit locul de domiciliu sau resedinta, care presupune adoptarea unor masuri urgente,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul care reglementeaza evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, prin care se asigura realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice si institutiile statului de drept.
    Art. 2
    (1) Evidenta cetatenilor romani reprezinta un sistem national de inregistrare si actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii populatiei, miscarii acesteia si comunicarii de date, in interesul cetatenilor, al statului si al institutiilor publice.
    (2) Evidenta cetatenilor romani se tine dupa principiul locului de domiciliu al acestora, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, impreuna cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, in Registrul permanent de evidenta a populatiei din cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei.
    (3) Pentru cetatenii romani care au domiciliul in strainatate, evidenta acestora se tine dupa principiul ultimului domiciliu avut in tara si dupa resedinta declarata in Romania.
    Art. 3
    Sistemul national informatic de evidenta a populatiei, denumit in continuare S.N.I.E.P., este administrat de Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare C.N.A.B.D.E.P., si reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, eliberarea si evidenta documentelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu statul.
    Art. 4
    Registrul permanent de evidenta a populatiei, denumit in continuare R.P.E.P., este componenta principala a S.N.I.E.P. si reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor romani, rezultate in urma procesarii automate, intr-o conceptie unitara, in scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii.
    Art. 5
    (1) Intocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din R.P.E.P. se fac de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, si de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.
    (2) Administrarea bazelor de date integrate, precum si producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, in sistem informatizat, se realizeaza de catre C.N.A.B.D.E.P.
    (3) Continutul R.P.E.P. se aproba si se modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.
    (4) R.P.E.P. functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.
    (5) Cetatenii romani sunt inregistrati in R.P.E.P. la nastere, pe baza datelor de stare civila din actele de nastere.
    Art. 6
    (1) Codul numeric personal, denumit in continuare C.N.P., reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza o persoana fizica si constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date cu caracter personal privind persoana fizica.
    (2) Codurile numerice personale sunt generate si administrate prin mijloace informatice de catre C.N.A.B.D.E.P., care emite si distribuie anual catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti si Directia generala afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe listele continand codurile numerice personale precalculate pentru anul in curs.
    (3) Fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepand de la nastere, un C.N.P. care se inscrie in actele si certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum si in R.P.E.P.
    (4) Atribuirea C.N.P. se face, in tara, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, iar in strainatate, de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in baza listelor prevazute la alin. (2).
    (5) Pentru situatii de exceptie, la solicitarea institutiilor publice mentionate la alin. (2), C.N.A.B.D.E.P. genereaza coduri numerice personale suplimentare, in vederea atribuirii persoanelor fizice, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (6) Gestionarea si verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sub coordonarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

    CAP. 2
    Organizarea, actualizarea, valorificarea si administrarea datelor din R.P.E.P.

    Art. 7
    Activitatea de evidenta a persoanelor este organizata pe trei niveluri:
    a) la nivel central, de catre Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;
    b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti;
    c) la nivel local si al sectoarelor municipiului Bucuresti, de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor.
    Art. 8
    (1) Actualizarea datelor din R.P.E.P. se realizeaza de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, pe baza documentelor prezentate de persoana interesata sau comunicate de autoritati, potrivit atributiilor ce le revin, in situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt:
    a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civila intervenite in strainatate;
    b) Ministerul Justitiei, pentru cei care dobandesc sau pierd cetatenia romana;
    c) instantele judecatoresti, pentru persoanele care au pierdut drepturile electorale, pentru modificari intervenite ca urmare a divortului si pentru cei supusi interdictiei de a parasi o localitate sau de a se afla intr-o localitate, in temeiul hotararilor judecatoresti care au ramas definitive si irevocabile;
    d) Directia generala de pasapoarte, pentru cei care dobandesc sau detin statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate.
    Art. 9
    (1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea speciala si nu pot fi prelucrate decat in conditiile prevazute de aceasta.
    (2) Beneficiarii datelor cu caracter personal, comunicate din R.P.E.P., sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.P.E.P., la cererea persoanelor fizice si juridice, se face cu plata, in conditiile stabilite de lege.
    (2) Comunicarea unor date din R.P.E.P. in cadrul unor actiuni de interes public si achitarea taxelor corespunzatoare se fac pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, si beneficiar.
    (3) Pentru actiuni de interes public care necesita comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce revin Ministerului Administratiei si Internelor, furnizarea datelor din R.P.E.P. se face de catre C.N.A.B.D.E.P. si structurile sale teritoriale.
    (4) Furnizarea datelor cu caracter personal prevazute la alin. (3) se face in conditiile stabilite de lege, pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin C.N.A.B.D.E.P., si beneficiar.
    (5) Protocoalele prevazute la alin. (2) si (4) contin in mod obligatoriu destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege.
    (6) Se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile in R.P.E.P. sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre:
    a) institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;
    b) institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege;
    c) casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    d) Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
    e) institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;
    f) alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 3
    Actele de identitate

    Art. 11
    (1) Actul de identitate este documentul care se elibereaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cetateanului roman si cu care se face dovada identitatii, a domiciliului si, dupa caz, a resedintei titularului acestuia. Acest document se elibereaza incepand cu varsta de 14 ani.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate si cartea de identitate provizorie.
    Art. 12
    Dovada identitatii si a cetateniei romane in cazul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului sau legal, precum si cu documentele prevazute la art. 27.
    Art. 13
    (1) Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, in cazul persoanei fizice puse sub interdictie, a reprezentantului sau legal.
    (2) Minorul poate depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, personal ori insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal.
    (3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezinta formularul-tip pe care cetatenii romani il completeaza pentru obtinerea unui act de identitate si care contine informatiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea si actualizarea R.P.E.P.
    (4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor si trebuie sa fie insotita de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a domiciliului si, dupa caz, a resedintei.
    (5) In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorarii documentelor prevazute la alin. (4), solicitantii vor prezenta un alt document oficial pentru certificarea identitatii. In lipsa unui astfel de document este necesara declaratia unei rude sau, in lipsa, a unei alte persoane care sa certifice identitatea solicitantului. Declaratia trebuie sa fie autentificata in conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) In situatia cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea cartii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara respectiva.
    (7) Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
    Art. 14
    (1) In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentand, dupa caz, documentele mentionate la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).
    (2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.
    Art. 15
    (1) Minorilor care la implinirea varstei de 14 ani se gasesc internati, in conditiile legii, in centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenta sociala li se elibereaza acte de identitate prin grija acestor servicii de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenta.
    (2) In situatia in care parintii celor prevazuti la alin. (1) nu sunt cunoscuti sau nu pot fi identificati, la rubrica "Domiciliu" se inscrie adresa centrului respectiv.
    Art. 16
    (1) Cartea de identitate se elibereaza dupa cum urmeaza:
    a) prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani;
    b) pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 - 18 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 4 ani;
    c) pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 - 25 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 7 ani;
    d) cartile de identitate eliberate dupa implinirea varstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.
    (2) Dupa implinirea varstei de 55 de ani, cartea de identitate se elibereaza cu termen de valabilitate permanent.
    Art. 17
    (1) Orice modificari, adaugari sau mentiuni, altele decat cele prevazute de lege, inscrise in actul de identitate sunt interzise si atrag nulitatea acestuia.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), nulitatea se constata de catre lucratorii de politie sau de catre lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, dupa caz.
    (3) Politistul care constata una dintre situatiile prevazute la alin. (1) este obligat sa retina actul de identitate respectiv si sa-l depuna la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor.
    Art. 18
    (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor elibereaza o noua carte de identitate in urmatoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
    b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii;
    c) in cazul schimbarii domiciliului;
    d) in cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
    e) in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
    f) in cazul deteriorarii actului de identitate;
    g) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
    h) la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati;
    i) cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
    j) in cazul schimbarii sexului;
    k) in cazul anularii;
    l) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
    (2) In termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) - k), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).
    (3) Cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).
    Art. 19
    (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza in urmatoarele cazuri:
    a) cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate;
    b) in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.
    (2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, dar nu poate depasi un an.
    Art. 20
    Pe actul de identitate se fac mentiuni numai de catre lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, referitoare la stabilirea resedintei, iar in baza comunicarii scrise a organelor abilitate, si cu privire la interdictia de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu.
    Art. 21
    (1) Actul de identitate al persoanei fizice retinute, arestate preventiv sau care executa pedeapsa inchisorii se pastreaza de catre administratia aresturilor ori a penitenciarelor si se restituie la punerea in libertate a titularului acestuia.
    (2) Actul de identitate al persoanei fizice internate in institutii de reeducare si de protectie sociala se pastreaza pe durata internarii de catre administratia acestor institutii.
    Art. 22
    (1) Titularii actelor de identitate, precum si autoritatile publice prevazute la art. 21 sunt obligati sa ia masuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.
    (2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de catre persoanele fizice si autoritatile publice mentionate in alin. (1) la unitatea de politie pe raza careia s-a produs, in termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta.
    (3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.
    Art. 23
    (1) Persoana care a gasit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligata sa il depuna, in cel mai scurt timp posibil, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor.
    (2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior gasit de titular, trebuie predat in termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.
    Art. 24
    (1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi retinut in afara cazurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Este interzisa darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru incredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau in alte scopuri, de catre persoanele neautorizate.

    CAP. 4
    Domiciliul si resedinta

    Art. 25
    (1) Domiciliul unei persoane fizice este la adresa unde ea isi are locuinta statornica.
    (2) Cetatenii romani au dreptul sa-si stabileasca sau sa-si schimbe, in mod liber, domiciliul ori resedinta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.
    (3) Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat un singur domiciliu si/sau o singura resedinta. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele.
    Art. 26
    (1) Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, dupa caz, la reprezentantul sau legal, in cazul in care se afla sub tutela.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul persoanei fizice puse sub interdictie.
    Art. 27
    Dovada domiciliului se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
    a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
    b) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica;
    c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
    d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural.
    Art. 28
    Declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.
    Art. 29
    Resedinta este adresa la care persoana fizica locuieste temporar mai mult de 15 zile, alta decat cea de domiciliu.
    Art. 30
    (1) Persoana care locuieste temporar, in mod neintrerupt, mai mult de 15 zile la o alta adresa decat cea de domiciliu este obligata sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor inscrierea in actul de identitate a mentiunii de stabilire a resedintei.
    (2) Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarata ca resedinta. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei.
    Art. 31
    (1) Pentru inscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o va depune impreuna cu actul sau de identitate si cu documentele prevazute la art. 27.
    (2) Se excepteaza de la obligatia prevazuta la alin. (1):
    a) persoana care locuieste la o alta adresa decat cea de domiciliu, in interesul serviciului sau in scop turistic;
    b) persoana internata intr-o unitate sanitara/medicala.
    Art. 32
    Mentiunea privind resedinta se completeaza pe un autocolant-tip care se aplica pe versoul actului de identitate.
    Art. 33
    (1) Persoanelor fizice care nu poseda act de identitate si sunt internate sau primite spre ingrijire ori gazduire in unitati de ocrotire si de protectie sociala, in scoli de reeducare sau in alte institutii li se pot elibera acte de identitate in care se inscrie domiciliul sau resedinta la adresa institutiei respective.
    (2) In situatia in care, din motive obiective, nu poate fi stabilita identitatea persoanelor fizice prevazute la alin. (1), institutiile respective sunt obligate sa anunte imediat unitatea de politie pe raza careia isi desfasoara activitatea, care colaboreaza cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in vederea stabilirii identitatii lor.
    Art. 34
    In cazul in care mentiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a resedintei s-a efectuat in baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat ca era nul, fals ori falsificat, aceasta mentiune este nula de drept.
    Art. 35
    Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, pe o perioada mai mare de 15 zile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 31 alin. (2) lit. a), are obligatia de a anunta politia sau serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.
    Art. 36
    (1) Evidenta locatarilor prin cartea de imobil se tine in urmatoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unitati locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) destinate cazarii in comun;
    b) care servesc total sau partial ca locuinta.
    (2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate in incinta unitatilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare sau locuintelor destinate exclusiv personalului acestora, precum si, dupa caz, membrilor familiilor si persoanelor aflate in ingrijirea acestora.
    Art. 37
    (1) Organizarea activitatii de tinere a evidentei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administratiei si Internelor, prin unitatile de politie.
    (2) Cartea de imobil se intocmeste si se actualizeaza de catre persoana anume desemnata, cu acordul acesteia, de catre proprietarul imobilului sau de asociatia de proprietari; in cazul asociatiei de proprietari, responsabilul cartii de imobil este, de regula, administratorul sau un membru al comitetului executiv.
    (3) Pastrarea, actualizarea si utilizarea datelor din cartea de imobil de catre persoana desemnata in acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Responsabilul cartii de imobil are obligatia sa inscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliaza sau au resedinta in imobilul respectiv si sa o prezinte, la cerere, politistilor sau lucratorilor serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.
    (5) Cartea de imobil se intocmeste intr-un singur exemplar, care se pastreaza la responsabilul cartii de imobil.
    Art. 38
    (1) Persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sunt obligate sa ceara inscrierea in cartea de imobil la noua locuinta in termen de 15 zile de la mutare.
    (2) Persoanele care locuiesc in imobil sunt obligate sa prezinte actul de identitate responsabilului cartii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cartii de imobil.
    Art. 39
    La hoteluri si in alte locuri de cazare in comun, inscrierea in cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, dupa caz.
    Art. 40
    (1) In cazul in care, in conditiile legii, se schimba denumirea unor unitati administrativ-teritoriale sau se aproba reorganizarea ori trecerea in alt rang a unei unitati administrativ-teritoriale, precum si in situatia in care se schimba denumirea strazilor sau se renumeroteaza imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate si a celorlalte documente prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale respective.
    (2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor retinute sau arestate care nu poseda asemenea documente si care nu dispun de mijloace financiare, precum si persoanelor cu handicap si celor fara venituri, seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate.
    (3) Se excepteaza de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamitatilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre si care declara pe propria raspundere, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza teritoriala domiciliaza ori isi au resedinta, faptul ca actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situatii.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 41
    Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate.
    Art. 42
    Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (2) si (3), art. 23 si art. 37 alin. (4), cu amenda de la 25 lei (RON) la 50 lei (RON);
    b) nerespectarea dispozitiilor art. 24, 38 si 39, cu amenda de la 40 lei (RON) la 80 lei (RON);
    c) nerespectarea dispozitiilor art. 30 alin. (1) si art. 35, cu amenda de la 75 lei (RON) la 150 lei (RON).
    Art. 43
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 42 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si de catre politisti.
    Art. 44
    Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 45
    Evidenta manuala a cetatenilor romani constituita pentru perioada 15 iulie 1949 - 1 iulie 2000, pe baza de fise si registre, aflata in conservare la Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, se exploateaza si se utilizeaza in continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, precum si a institutiilor interesate, in conditiile legii.
    Art. 46
    (1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se completeaza olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinate semnaturii, care trebuie completata numai olograf de catre solicitantul actului de identitate.
    (2) In cazul in care semnarea cererii de catre solicitant nu este posibila, se face mentiune despre aceasta in cerere de catre lucratorul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor care primeste cererea.
    Art. 47
    Forma si continutul actelor de identitate, autocolantului privind stabilirea resedintei si cartii de imobil se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a C.N.A.B.D.E.P.
    Art. 48
    (1) In scopul asigurarii resurselor financiare pentru materialele necesare producerii documentelor prevazute la art. 3, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.
    (2) In scopul asigurarii resurselor financiare necesare achizitionarii echipamentelor de calcul si programelor software licentiate, utilizate pentru producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, precum si pentru incheierea si derularea contractelor de service la aceste echipamente, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.B.D.E.P.
    (3) Dotarea C.N.A.B.D.E.P. si a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu materialele necesare indeplinirii atributiilor legale se realizeaza, prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia interna si din import.
    (4) Tehnica, echipamentele, aparatura, softul si materialele procurate din import in scopul prevazut la alin. (1) sunt scutite de la plata taxelor vamale.
    Art. 49
    (1) C.N.A.B.D.E.P., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunica directiilor judetene de statistica sau, dupa caz, Directiei regionale de statistica a municipiului Bucuresti datele necesare pentru statistica demografica, referitoare la persoanele fizice care isi schimba domiciliul ori resedinta dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritoriala in alta.
    (2) Schimbarile intervenite in denumirea unor unitati administrativ-teritoriale, precum si situatiile de reorganizare sau de trecere in alt rang a unei unitati administrativ-teritoriale sunt comunicate C.N.A.B.D.E.P. de catre structura de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica.
    (3) Schimbarile prevazute la alin. (1) si (2) se comunica in sistem informatic, periodicitatea si circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administratiei si Internelor de comun acord cu Institutul National de Statistica.
    (4) Infiintarea, desfiintarea sau schimbarea denumirii strazilor, facuta in conditiile legii, este comunicata birourilor judetene de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor sau, dupa caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti, de catre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (5) Datele prevazute la alin. (4) se comunica in scris, anexandu-se copia hotararii prin care s-a infiintat, s-a desfiintat sau s-a schimbat denumirea strazilor.
    Art. 50
    Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, norme metodologice de aplicare unitara a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 51
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul adopta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care sa asigure actualizarea R.P.E.P.
    Art. 52
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Anton Niculescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 97/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 97 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu