Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 95 din 28 octombrie 2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 731 din 3 noiembrie 2010Luând în considerare necesitatea actualizării Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS), prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, precum şi de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol,

având în vedere recomandările misiunilor de audit ale Comisiei Europene referitoare la calitatea LPIS şi condiţiile specifice din România, prin care s-a constatat necesitatea înlocuirii ortofotoplanurilor din 3 în 3 ani şi faptul că actualizarea acestui sistem a început în anul 2008 şi este prevăzută a se încheia la 31 decembrie 2010,

având în vedere faptul că LPIS este susţinut de activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor, precum şi de activitatea de digitizare şi actualizare, care nu a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010,

ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţe aplicarea de penalităţi României, ca urmare a neactualizării LPIS, precum şi excluderea, parţială sau totală, a României de la finanţarea comunitară de un miliard de euro, doar pentru campania 2010, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ceea ce ar conduce, implicit, la alocarea fondurilor necesare pentru plata fermierilor români din bugetul naţional,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale"

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Activitatea de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, denumit în continuare LPIS, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă activitate de interes naţional.

(2)  In perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2020, activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, realizată pe baza ortofotoplanurilor obţinute potrivit prevederilor art. 1, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se execută de către Ministerul Apărării Naţionale.

(3)  Prin excepţie de la prevederile alin. (2), activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS, alta decât cea realizată pe baza ortofotoplanurilor obţinute potrivit prevederilor art. 1, şi anume cea realizată pe baza informaţiilor oferite de fermieri, pe baza rezultatelor obţinute în urma controalelor pe teren, pe baza documentelor de scoatere din circuitul agricol şi pe baza altor informaţii puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de către alte instituţii ale statului, se execută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, potrivit reglementărilor în vigoare."

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Plata serviciilor de digitizare şi actualizare a LPIS se efectuează, anual, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Sumele încasate din serviciile de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor, precum şi sumele încasate din serviciile de digitizare şi actualizare a LPIS se constituie venituri ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările ulterioare."

Art. II. - Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţe şi până la data de 31 decembrie 2010, activitatea de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) se execută de Ministerul Apărării Naţionale pentru o suprafaţă de minimum 7.000 km2, pe baza ortofotoplanurilor puse la dispoziţie de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Art. III. - Contractele privind activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se derulează conform clauzelor contractuale, în condiţiile legii.

Art. IV. - (1) în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se încheie un protocol între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Apărării Naţionale pentru aplicarea prevederilor art. 11 şi 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi a prevederilor art. II.

(2)  Structurile Ministerului Apărării Naţionale care execută activitatea de digitizare şi actualizare a LPIS se stabilesc de ministrul apărării naţionale, prin protocolul prevăzut la alin. (1).

(3)  Structurile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale beneficiare ale activităţii de digitizare şi actualizare a LPIS se stabilesc de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin protocolul prevăzut la alin. (1).

(4) In baza protocolului prevăzut la alin. (1) se încheie anual contracte de prestări de servicii între structurile desemnate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3).

(5) Pentru anul 2010, contractele de prestări de servicii se încheie în termen de 10 zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (1), în limita bugetului aprobat al Agenţiei de Plăti si Intervenţie pentru Agricultură pentru anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 95/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 95 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu