Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 93 din  9 octombrie 2003

pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 14 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta privesc instituirea unui sistem de vot prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei, in scopul facilitarii procedurii de votare pentru personalul militar si politistii care se afla, in perioada de desfasurare a referendumului, in misiuni oficiale in Afganistan, Bosnia-Hertegovina, Irak si Kosovo.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta de urgenta, in masura in care nu dispune altfel, se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele ale Legii nr. 375/2003 pentru organizarea si desfasurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 2
    Dispozitii comune cu privire la desfasurarea referendumului

    Art. 3
    In vederea participarii la vot in cadrul referendumului, personalul militar si politistii aflati in misiuni oficiale in afara granitelor tarii isi organizeaza, in cadrul comandamentelor de pe teritoriul tarilor unde se desfasoara misiunile oficiale, sectii de votare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Legii nr. 3/2000, cu modificarile ulterioare, sectii care apartin de circumscriptia electorala a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    (1) In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va implementa, sub supravegherea Biroului Electoral Central, Sistemul de vot electronic, in vederea desfasurarii prin mijloace electronice a referendumului.
    (2) Pentru implementarea si functionarea Sistemului de vot electronic se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare asigurarii bunei desfasurari a procesului de votare, in conditiile legii.
    (3) Comunicarea dintre Sistemul de vot electronic si calculatoarele aflate in sectiile de votare se va face exclusiv pe baza certificatelor digitale emise in acest scop de sistem, in vederea asigurarii securitatii si integritatii acestei comunicari.
    Art. 5
    Personalul militar si politistii care, in ziua referendumului, se afla in afara granitelor in cadrul unei misiuni oficiale pot sa isi exercite dreptul de vot prin mijloace electronice la sectiile de votare prevazute la art. 3.
    Art. 6
    Biroul Electoral Central va adopta, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, procedura pentru participarea militarilor si politistilor din misiunile oficiale prevazute la art. 1 si exprimarea votului prin mijloace electronice, care va fi pusa la dispozitie sectiilor de votare din comandamente prin intermediul Ministerului Apararii Nationale sau al Ministerului Administratiei si Internelor, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Fiecare sectie de votare in care se va aplica procedura de desfasurare prin mijloace electronice a referendumului trebuie sa aiba un numar suficient de cabine de vot, dotate cu calculatoare cu conexiune la Internet.
    (2) Cabinele trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul presedintelui.
    (3) Fiecare calculator din cabinele de vot va avea instalat, in vederea comunicarii cu Sistemul de vot electronic, un certificat digital emis in acest sens, precum si programul informatic necesar conectarii la Internet.
    Art. 8
    In ziua referendumului, la ora 7,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica functionarea calculatoarelor din cabinele de vot si existenta certificatului digital.
    Art. 9
    (1) Cetatenii care participa la referendum vor primi, in vederea votarii, un plic sigilat, in interiorul caruia se vor gasi datele de accesare (tip utilizator si parola) cu ajutorul carora, prin conectare la Sistemul de vot electronic, se va realiza operatiunea de votare.
    (2) Datele de accesare vor fi generate, prin intermediul unui algoritm specific, de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si vor fi tiparite in conditii stabilite de Biroul Electoral Central, care sa asigure deplina confidentialitate a acestora, urmand sa fie trimise, in plicuri sigilate, catre sectiile de votare de Biroul Electoral Central.
    (3) Datele de accesare vor fi constituite din insiruiri de caractere, fara nici o legatura cu nume, denumiri sau alte date de identificare.
    (4) In vederea exprimarii votului, pe ecranul calculatorului din cabina de vot se va afisa un buletin de vot in format electronic, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale si suplimentare si stampilelor pentru referendumul national privind revizuirea Constitutiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003, cu modificarile ulterioare. Afisarea buletinului se va face prin intermediul paginii de Internet a Sistemului de vot electronic, cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagra. Patratele cu mentiunea "DA" sau "NU" vor avea latura vizibila de 4 cm.
    Art. 10
    (1) Accesul participantilor la referendum in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al sectiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, dupa inscrierea in lista electorala speciala, va inmana participantului un singur plic sigilat, cu datele de accesare.
    (2) Participantul la referendum isi va exprima vointa in mod individual, intr-o cabina inchisa, dupa desigilarea plicului si introducerea in pagina de Internet a Sistemului de vot electronic a datelor de accesare primite.
    (3) Dupa realizarea corecta a accesarii, Sistemul de vot electronic va afisa buletinul de vot in format electronic, prin intermediul caruia se va realiza votarea.
    (4) Votarea se va face prin bifarea de catre participant, cu ajutorul mouse-ului, in interiorul unuia dintre cele doua patrate corespunzatoare raspunsurilor "DA" si "NU", in functie de alegerea participantului. Bifarea va determina aparitia automata a textului "VOTAT" in interiorul patratului respectiv.
    (5) Votarea se va incheia in momentul in care participantul va confirma prin intermediul mesajului automat generat de sistem ca si-a exprimat votul.
    (6) Foaia cu datele de accesare se va restitui presedintelui biroului electoral, care va aplica pe ea stampila de control a sectiei de votare.
    Art. 11
    (1) Dupa inchiderea votarii presedintele biroului electoral al sectiei de votare va proceda la numararea plicurilor continand date de acces neintrebuintate, in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum.
    (2) Numararea buletinelor de vot in format electronic se va face automat, de catre Sistemul de vot electronic, rezultatul acestei numarari urmand sa fie transmis automat, prin intermediul sistemului, sectiei de votare in cauza, in cel mult 30 de minute de la inchiderea votarii.
    (3) Sunt nule buletinele de vot in format electronic, pe care semnul "VOTAT" a fost aplicat in ambele patrate sau nu a fost aplicat pe nici unul dintre ele.
    (4) Buletinele nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
    (5) Dupa primirea rezultatului numararii voturilor se va incheia un proces-verbal care se semneaza de presedinte si de ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare si se inainteaza, de indata, o copie prin posta electronica si originalul prin posta speciala biroului electoral de circumscriptie.
    Art. 12
    Pentru consemnarea rezultatelor referendumului se intocmesc procese-verbale al caror model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 3
    Contraventii si infractiuni

    Art. 13
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) refuzul nejustificat de a inmana plicul sigilat continand datele de acces persoanei inscrise in lista si care prezinta act de identitate sau inmanarea unui plic sigilat continand datele de acces unei persoane care nu prezinta acest act;
    b) desigilarea fara drept a plicului continand datele de acces.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 300.000 lei la 1.200.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezentul articol se fac prin proces-verbal intocmit de comandantul unitatii.
    4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    (1) Tiparirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a Sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot in format electronic constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.
    (2) Tentativa se pedepseste.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Cezar Armeanu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    Tara ........................
    Localitatea .................
    Sectia de votare nr. ........

                               PROCES-VERBAL
    privind rezultatele referendumului asupra ..............................

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista speciala
    ...........................................................................
    2. Numarul participantilor*)
    ...........................................................................
    3. Numarul plicurilor cu date de acces primite pentru a fi intrebuintate
    ...........................................................................
    4. Numarul plicurilor cu date de acces ramase neintrebuintate
    ...........................................................................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA"
    ...........................................................................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU"
    ...........................................................................
    7. Numarul voturilor nule
    ...........................................................................
    8. Numarul voturilor contestate
    ...........................................................................
    9. Numarul intampinarilor si contestatiilor primite
    ...........................................................................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate
    ...........................................................................
    11. Numarul intampinarilor si contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie
    ...........................................................................
    12. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor
    ...........................................................................

       Presedintele Biroului electoral,                    Membri:
  ..........................................   ................................
  (numele, prenumele, semnatura si stampila)   (numele, prenumele si semnatura)

    Data .................

           
    *) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.SmartCity5

COMENTARII la OUG 93/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 93 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu