Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 93 din  9 octombrie 2003

pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 14 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta privesc instituirea unui sistem de vot prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei, in scopul facilitarii procedurii de votare pentru personalul militar si politistii care se afla, in perioada de desfasurare a referendumului, in misiuni oficiale in Afganistan, Bosnia-Hertegovina, Irak si Kosovo.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta de urgenta, in masura in care nu dispune altfel, se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele ale Legii nr. 375/2003 pentru organizarea si desfasurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 2
    Dispozitii comune cu privire la desfasurarea referendumului

    Art. 3
    In vederea participarii la vot in cadrul referendumului, personalul militar si politistii aflati in misiuni oficiale in afara granitelor tarii isi organizeaza, in cadrul comandamentelor de pe teritoriul tarilor unde se desfasoara misiunile oficiale, sectii de votare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Legii nr. 3/2000, cu modificarile ulterioare, sectii care apartin de circumscriptia electorala a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    (1) In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va implementa, sub supravegherea Biroului Electoral Central, Sistemul de vot electronic, in vederea desfasurarii prin mijloace electronice a referendumului.
    (2) Pentru implementarea si functionarea Sistemului de vot electronic se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare asigurarii bunei desfasurari a procesului de votare, in conditiile legii.
    (3) Comunicarea dintre Sistemul de vot electronic si calculatoarele aflate in sectiile de votare se va face exclusiv pe baza certificatelor digitale emise in acest scop de sistem, in vederea asigurarii securitatii si integritatii acestei comunicari.
    Art. 5
    Personalul militar si politistii care, in ziua referendumului, se afla in afara granitelor in cadrul unei misiuni oficiale pot sa isi exercite dreptul de vot prin mijloace electronice la sectiile de votare prevazute la art. 3.
    Art. 6
    Biroul Electoral Central va adopta, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, procedura pentru participarea militarilor si politistilor din misiunile oficiale prevazute la art. 1 si exprimarea votului prin mijloace electronice, care va fi pusa la dispozitie sectiilor de votare din comandamente prin intermediul Ministerului Apararii Nationale sau al Ministerului Administratiei si Internelor, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Fiecare sectie de votare in care se va aplica procedura de desfasurare prin mijloace electronice a referendumului trebuie sa aiba un numar suficient de cabine de vot, dotate cu calculatoare cu conexiune la Internet.
    (2) Cabinele trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul presedintelui.
    (3) Fiecare calculator din cabinele de vot va avea instalat, in vederea comunicarii cu Sistemul de vot electronic, un certificat digital emis in acest sens, precum si programul informatic necesar conectarii la Internet.
    Art. 8
    In ziua referendumului, la ora 7,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica functionarea calculatoarelor din cabinele de vot si existenta certificatului digital.
    Art. 9
    (1) Cetatenii care participa la referendum vor primi, in vederea votarii, un plic sigilat, in interiorul caruia se vor gasi datele de accesare (tip utilizator si parola) cu ajutorul carora, prin conectare la Sistemul de vot electronic, se va realiza operatiunea de votare.
    (2) Datele de accesare vor fi generate, prin intermediul unui algoritm specific, de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si vor fi tiparite in conditii stabilite de Biroul Electoral Central, care sa asigure deplina confidentialitate a acestora, urmand sa fie trimise, in plicuri sigilate, catre sectiile de votare de Biroul Electoral Central.
    (3) Datele de accesare vor fi constituite din insiruiri de caractere, fara nici o legatura cu nume, denumiri sau alte date de identificare.
    (4) In vederea exprimarii votului, pe ecranul calculatorului din cabina de vot se va afisa un buletin de vot in format electronic, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale si suplimentare si stampilelor pentru referendumul national privind revizuirea Constitutiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003, cu modificarile ulterioare. Afisarea buletinului se va face prin intermediul paginii de Internet a Sistemului de vot electronic, cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagra. Patratele cu mentiunea "DA" sau "NU" vor avea latura vizibila de 4 cm.
    Art. 10
    (1) Accesul participantilor la referendum in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al sectiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, dupa inscrierea in lista electorala speciala, va inmana participantului un singur plic sigilat, cu datele de accesare.
    (2) Participantul la referendum isi va exprima vointa in mod individual, intr-o cabina inchisa, dupa desigilarea plicului si introducerea in pagina de Internet a Sistemului de vot electronic a datelor de accesare primite.
    (3) Dupa realizarea corecta a accesarii, Sistemul de vot electronic va afisa buletinul de vot in format electronic, prin intermediul caruia se va realiza votarea.
    (4) Votarea se va face prin bifarea de catre participant, cu ajutorul mouse-ului, in interiorul unuia dintre cele doua patrate corespunzatoare raspunsurilor "DA" si "NU", in functie de alegerea participantului. Bifarea va determina aparitia automata a textului "VOTAT" in interiorul patratului respectiv.
    (5) Votarea se va incheia in momentul in care participantul va confirma prin intermediul mesajului automat generat de sistem ca si-a exprimat votul.
    (6) Foaia cu datele de accesare se va restitui presedintelui biroului electoral, care va aplica pe ea stampila de control a sectiei de votare.
    Art. 11
    (1) Dupa inchiderea votarii presedintele biroului electoral al sectiei de votare va proceda la numararea plicurilor continand date de acces neintrebuintate, in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum.
    (2) Numararea buletinelor de vot in format electronic se va face automat, de catre Sistemul de vot electronic, rezultatul acestei numarari urmand sa fie transmis automat, prin intermediul sistemului, sectiei de votare in cauza, in cel mult 30 de minute de la inchiderea votarii.
    (3) Sunt nule buletinele de vot in format electronic, pe care semnul "VOTAT" a fost aplicat in ambele patrate sau nu a fost aplicat pe nici unul dintre ele.
    (4) Buletinele nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
    (5) Dupa primirea rezultatului numararii voturilor se va incheia un proces-verbal care se semneaza de presedinte si de ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare si se inainteaza, de indata, o copie prin posta electronica si originalul prin posta speciala biroului electoral de circumscriptie.
    Art. 12
    Pentru consemnarea rezultatelor referendumului se intocmesc procese-verbale al caror model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 3
    Contraventii si infractiuni

    Art. 13
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) refuzul nejustificat de a inmana plicul sigilat continand datele de acces persoanei inscrise in lista si care prezinta act de identitate sau inmanarea unui plic sigilat continand datele de acces unei persoane care nu prezinta acest act;
    b) desigilarea fara drept a plicului continand datele de acces.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 300.000 lei la 1.200.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezentul articol se fac prin proces-verbal intocmit de comandantul unitatii.
    4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    (1) Tiparirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a Sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot in format electronic constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.
    (2) Tentativa se pedepseste.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Cezar Armeanu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    Tara ........................
    Localitatea .................
    Sectia de votare nr. ........

                               PROCES-VERBAL
    privind rezultatele referendumului asupra ..............................

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista speciala
    ...........................................................................
    2. Numarul participantilor*)
    ...........................................................................
    3. Numarul plicurilor cu date de acces primite pentru a fi intrebuintate
    ...........................................................................
    4. Numarul plicurilor cu date de acces ramase neintrebuintate
    ...........................................................................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA"
    ...........................................................................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU"
    ...........................................................................
    7. Numarul voturilor nule
    ...........................................................................
    8. Numarul voturilor contestate
    ...........................................................................
    9. Numarul intampinarilor si contestatiilor primite
    ...........................................................................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate
    ...........................................................................
    11. Numarul intampinarilor si contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie
    ...........................................................................
    12. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor
    ...........................................................................

       Presedintele Biroului electoral,                    Membri:
  ..........................................   ................................
  (numele, prenumele, semnatura si stampila)   (numele, prenumele si semnatura)

    Data .................

           
    *) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.SmartCity5

COMENTARII la OUG 93/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 93 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu