Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 93 din  9 octombrie 2003

pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din 14 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta privesc instituirea unui sistem de vot prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei, in scopul facilitarii procedurii de votare pentru personalul militar si politistii care se afla, in perioada de desfasurare a referendumului, in misiuni oficiale in Afganistan, Bosnia-Hertegovina, Irak si Kosovo.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta de urgenta, in masura in care nu dispune altfel, se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele ale Legii nr. 375/2003 pentru organizarea si desfasurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 2
    Dispozitii comune cu privire la desfasurarea referendumului

    Art. 3
    In vederea participarii la vot in cadrul referendumului, personalul militar si politistii aflati in misiuni oficiale in afara granitelor tarii isi organizeaza, in cadrul comandamentelor de pe teritoriul tarilor unde se desfasoara misiunile oficiale, sectii de votare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Legii nr. 3/2000, cu modificarile ulterioare, sectii care apartin de circumscriptia electorala a municipiului Bucuresti.
    Art. 4
    (1) In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei va implementa, sub supravegherea Biroului Electoral Central, Sistemul de vot electronic, in vederea desfasurarii prin mijloace electronice a referendumului.
    (2) Pentru implementarea si functionarea Sistemului de vot electronic se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare asigurarii bunei desfasurari a procesului de votare, in conditiile legii.
    (3) Comunicarea dintre Sistemul de vot electronic si calculatoarele aflate in sectiile de votare se va face exclusiv pe baza certificatelor digitale emise in acest scop de sistem, in vederea asigurarii securitatii si integritatii acestei comunicari.
    Art. 5
    Personalul militar si politistii care, in ziua referendumului, se afla in afara granitelor in cadrul unei misiuni oficiale pot sa isi exercite dreptul de vot prin mijloace electronice la sectiile de votare prevazute la art. 3.
    Art. 6
    Biroul Electoral Central va adopta, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, procedura pentru participarea militarilor si politistilor din misiunile oficiale prevazute la art. 1 si exprimarea votului prin mijloace electronice, care va fi pusa la dispozitie sectiilor de votare din comandamente prin intermediul Ministerului Apararii Nationale sau al Ministerului Administratiei si Internelor, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Fiecare sectie de votare in care se va aplica procedura de desfasurare prin mijloace electronice a referendumului trebuie sa aiba un numar suficient de cabine de vot, dotate cu calculatoare cu conexiune la Internet.
    (2) Cabinele trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul presedintelui.
    (3) Fiecare calculator din cabinele de vot va avea instalat, in vederea comunicarii cu Sistemul de vot electronic, un certificat digital emis in acest sens, precum si programul informatic necesar conectarii la Internet.
    Art. 8
    In ziua referendumului, la ora 7,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica functionarea calculatoarelor din cabinele de vot si existenta certificatului digital.
    Art. 9
    (1) Cetatenii care participa la referendum vor primi, in vederea votarii, un plic sigilat, in interiorul caruia se vor gasi datele de accesare (tip utilizator si parola) cu ajutorul carora, prin conectare la Sistemul de vot electronic, se va realiza operatiunea de votare.
    (2) Datele de accesare vor fi generate, prin intermediul unui algoritm specific, de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si vor fi tiparite in conditii stabilite de Biroul Electoral Central, care sa asigure deplina confidentialitate a acestora, urmand sa fie trimise, in plicuri sigilate, catre sectiile de votare de Biroul Electoral Central.
    (3) Datele de accesare vor fi constituite din insiruiri de caractere, fara nici o legatura cu nume, denumiri sau alte date de identificare.
    (4) In vederea exprimarii votului, pe ecranul calculatorului din cabina de vot se va afisa un buletin de vot in format electronic, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.103/2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale si suplimentare si stampilelor pentru referendumul national privind revizuirea Constitutiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003, cu modificarile ulterioare. Afisarea buletinului se va face prin intermediul paginii de Internet a Sistemului de vot electronic, cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagra. Patratele cu mentiunea "DA" sau "NU" vor avea latura vizibila de 4 cm.
    Art. 10
    (1) Accesul participantilor la referendum in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al sectiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, dupa inscrierea in lista electorala speciala, va inmana participantului un singur plic sigilat, cu datele de accesare.
    (2) Participantul la referendum isi va exprima vointa in mod individual, intr-o cabina inchisa, dupa desigilarea plicului si introducerea in pagina de Internet a Sistemului de vot electronic a datelor de accesare primite.
    (3) Dupa realizarea corecta a accesarii, Sistemul de vot electronic va afisa buletinul de vot in format electronic, prin intermediul caruia se va realiza votarea.
    (4) Votarea se va face prin bifarea de catre participant, cu ajutorul mouse-ului, in interiorul unuia dintre cele doua patrate corespunzatoare raspunsurilor "DA" si "NU", in functie de alegerea participantului. Bifarea va determina aparitia automata a textului "VOTAT" in interiorul patratului respectiv.
    (5) Votarea se va incheia in momentul in care participantul va confirma prin intermediul mesajului automat generat de sistem ca si-a exprimat votul.
    (6) Foaia cu datele de accesare se va restitui presedintelui biroului electoral, care va aplica pe ea stampila de control a sectiei de votare.
    Art. 11
    (1) Dupa inchiderea votarii presedintele biroului electoral al sectiei de votare va proceda la numararea plicurilor continand date de acces neintrebuintate, in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum.
    (2) Numararea buletinelor de vot in format electronic se va face automat, de catre Sistemul de vot electronic, rezultatul acestei numarari urmand sa fie transmis automat, prin intermediul sistemului, sectiei de votare in cauza, in cel mult 30 de minute de la inchiderea votarii.
    (3) Sunt nule buletinele de vot in format electronic, pe care semnul "VOTAT" a fost aplicat in ambele patrate sau nu a fost aplicat pe nici unul dintre ele.
    (4) Buletinele nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
    (5) Dupa primirea rezultatului numararii voturilor se va incheia un proces-verbal care se semneaza de presedinte si de ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare si se inainteaza, de indata, o copie prin posta electronica si originalul prin posta speciala biroului electoral de circumscriptie.
    Art. 12
    Pentru consemnarea rezultatelor referendumului se intocmesc procese-verbale al caror model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 3
    Contraventii si infractiuni

    Art. 13
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) refuzul nejustificat de a inmana plicul sigilat continand datele de acces persoanei inscrise in lista si care prezinta act de identitate sau inmanarea unui plic sigilat continand datele de acces unei persoane care nu prezinta acest act;
    b) desigilarea fara drept a plicului continand datele de acces.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 300.000 lei la 1.200.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezentul articol se fac prin proces-verbal intocmit de comandantul unitatii.
    4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    (1) Tiparirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a Sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot in format electronic constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.
    (2) Tentativa se pedepseste.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Cezar Armeanu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    Tara ........................
    Localitatea .................
    Sectia de votare nr. ........

                               PROCES-VERBAL
    privind rezultatele referendumului asupra ..............................

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista speciala
    ...........................................................................
    2. Numarul participantilor*)
    ...........................................................................
    3. Numarul plicurilor cu date de acces primite pentru a fi intrebuintate
    ...........................................................................
    4. Numarul plicurilor cu date de acces ramase neintrebuintate
    ...........................................................................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA"
    ...........................................................................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU"
    ...........................................................................
    7. Numarul voturilor nule
    ...........................................................................
    8. Numarul voturilor contestate
    ...........................................................................
    9. Numarul intampinarilor si contestatiilor primite
    ...........................................................................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate
    ...........................................................................
    11. Numarul intampinarilor si contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie
    ...........................................................................
    12. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor
    ...........................................................................

       Presedintele Biroului electoral,                    Membri:
  ..........................................   ................................
  (numele, prenumele, semnatura si stampila)   (numele, prenumele si semnatura)

    Data .................

           
    *) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.SmartCity5

COMENTARII la OUG 93/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 93 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu