Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 89 din 11 septembrie 2007

pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 639 din 19 septembrie 2007In prezent Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.

In vederea protejării şi susţinerii sectorului de producţie a laptelui potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, a fost instituit sistemul de susţinere financiară, regimul de intervenţie şi măsurile de piaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (Agenţia) fiind desemnată ca autoritate competentă pentru administrarea acestor măsuri.

In calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are obligaţia de a finaliza procesul de acreditare a instituţiilor responsabile cu gestionarea eficientă a cotei de lapte. In acest scop, trebuie desemnat organismul competent, respectiv Agenţia, care trebuie să aibă atribuţii referitoare la aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, precum şi atribuţii privind administrarea cotei naţionale de lapte, controlul producătorilor cu vânzări directe şi livrări şi al cumpărătorilor de lapte. Pe acestea din urmă Agenţia le va delega Departamentului de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu".

In cazul în care atribuţiile menţionate nu vor reveni în sarcina Agenţiei, care este în prezent acreditată provizoriu, întregul sistem instituţional legat de gestionarea cotei de lapte şi de taxele adiţionale individuale ar trebui organizat în vederea demarării unei noi proceduri de acreditare.

Aspectele menţionate reprezintă o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu suportă amânare, fapt pentru care se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"

2.  La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului central al Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

3. La articolul 3, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:

,,ţ) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor."

4.  La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi gestionează fondurile publice aprobate, inclusiv sumele reprezentând prefinanţare şi cofinanţare prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR."

5.  La articolul 4, alineatele (21) şi (22) se abrogă.

6.   După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Agenţia are în structură 42 de centre judeţene, cu personalitate juridică.

(2) Centrele judeţene sunt conduse de directori, numiţi prin decizia directorului general.

(3)  Directorii centrelor judeţene au calitatea de ordonatori terţiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu excepţia cheltuielilor prefinanţate şi cofinanţate prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR.

(4)  Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statele de funcţii ale centrelor judeţene se aprobă prin decizia directorului general al Agenţiei."

7.  La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi al Agenţiei va fi de maximum 5.390 în anul 2007."

8. Articolul 6 se abrogă.

9.  La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Centrele judeţene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane şi câte 16 autovehicule pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/autovehicul, cu încadrarea numărului maxim de autovehicule aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

10.  In cuprinsul Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", sintagma „sucursale judeţene" se înlocuieşte cu sintagma „centre judeţene", sintagma „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală" se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" şi sintagmele „ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului" şi „ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale" se înlocuiesc cu sintagma „ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale".

Art. II. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură preia prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu" un număr de 390 de posturi şi fondurile aferente acestora.

(2) Personalul aferent posturilor preluate se consideră transferat în interesul serviciului, respectiv preluat, fără examen sau concurs.

Art. III. - Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei  laptelului de vacă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 7 se abrogă.

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Competenţa administrării cotei naţionale de lapte a României, a măsurilor de intervenţie şi a celor comerciale pentru piaţă este atribuită Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare autoritatea competentă, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

3. Alineatul (2) al articolului 13 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remeş

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 89/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 89 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu