Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 89 din 11 septembrie 2007

pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 639 din 19 septembrie 2007In prezent Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.

In vederea protejării şi susţinerii sectorului de producţie a laptelui potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, a fost instituit sistemul de susţinere financiară, regimul de intervenţie şi măsurile de piaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (Agenţia) fiind desemnată ca autoritate competentă pentru administrarea acestor măsuri.

In calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are obligaţia de a finaliza procesul de acreditare a instituţiilor responsabile cu gestionarea eficientă a cotei de lapte. In acest scop, trebuie desemnat organismul competent, respectiv Agenţia, care trebuie să aibă atribuţii referitoare la aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, precum şi atribuţii privind administrarea cotei naţionale de lapte, controlul producătorilor cu vânzări directe şi livrări şi al cumpărătorilor de lapte. Pe acestea din urmă Agenţia le va delega Departamentului de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu".

In cazul în care atribuţiile menţionate nu vor reveni în sarcina Agenţiei, care este în prezent acreditată provizoriu, întregul sistem instituţional legat de gestionarea cotei de lapte şi de taxele adiţionale individuale ar trebui organizat în vederea demarării unei noi proceduri de acreditare.

Aspectele menţionate reprezintă o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu suportă amânare, fapt pentru care se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"

2.  La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului central al Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

3. La articolul 3, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:

,,ţ) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor."

4.  La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi gestionează fondurile publice aprobate, inclusiv sumele reprezentând prefinanţare şi cofinanţare prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR."

5.  La articolul 4, alineatele (21) şi (22) se abrogă.

6.   După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Agenţia are în structură 42 de centre judeţene, cu personalitate juridică.

(2) Centrele judeţene sunt conduse de directori, numiţi prin decizia directorului general.

(3)  Directorii centrelor judeţene au calitatea de ordonatori terţiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu excepţia cheltuielilor prefinanţate şi cofinanţate prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR.

(4)  Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statele de funcţii ale centrelor judeţene se aprobă prin decizia directorului general al Agenţiei."

7.  La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi al Agenţiei va fi de maximum 5.390 în anul 2007."

8. Articolul 6 se abrogă.

9.  La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Centrele judeţene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane şi câte 16 autovehicule pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/autovehicul, cu încadrarea numărului maxim de autovehicule aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

10.  In cuprinsul Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", sintagma „sucursale judeţene" se înlocuieşte cu sintagma „centre judeţene", sintagma „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală" se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" şi sintagmele „ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului" şi „ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale" se înlocuiesc cu sintagma „ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale".

Art. II. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură preia prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu" un număr de 390 de posturi şi fondurile aferente acestora.

(2) Personalul aferent posturilor preluate se consideră transferat în interesul serviciului, respectiv preluat, fără examen sau concurs.

Art. III. - Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei  laptelului de vacă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 7 se abrogă.

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Competenţa administrării cotei naţionale de lapte a României, a măsurilor de intervenţie şi a celor comerciale pentru piaţă este atribuită Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare autoritatea competentă, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

3. Alineatul (2) al articolului 13 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remeş

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 89/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 89 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu