Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 89 din 11 septembrie 2007

pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 639 din 19 septembrie 2007In prezent Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României.

In vederea protejării şi susţinerii sectorului de producţie a laptelui potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, a fost instituit sistemul de susţinere financiară, regimul de intervenţie şi măsurile de piaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (Agenţia) fiind desemnată ca autoritate competentă pentru administrarea acestor măsuri.

In calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are obligaţia de a finaliza procesul de acreditare a instituţiilor responsabile cu gestionarea eficientă a cotei de lapte. In acest scop, trebuie desemnat organismul competent, respectiv Agenţia, care trebuie să aibă atribuţii referitoare la aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, precum şi atribuţii privind administrarea cotei naţionale de lapte, controlul producătorilor cu vânzări directe şi livrări şi al cumpărătorilor de lapte. Pe acestea din urmă Agenţia le va delega Departamentului de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu".

In cazul în care atribuţiile menţionate nu vor reveni în sarcina Agenţiei, care este în prezent acreditată provizoriu, întregul sistem instituţional legat de gestionarea cotei de lapte şi de taxele adiţionale individuale ar trebui organizat în vederea demarării unei noi proceduri de acreditare.

Aspectele menţionate reprezintă o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu suportă amânare, fapt pentru care se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"

2.  La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului central al Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

3. La articolul 3, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:

,,ţ) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor."

4.  La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi gestionează fondurile publice aprobate, inclusiv sumele reprezentând prefinanţare şi cofinanţare prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR."

5.  La articolul 4, alineatele (21) şi (22) se abrogă.

6.   După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Agenţia are în structură 42 de centre judeţene, cu personalitate juridică.

(2) Centrele judeţene sunt conduse de directori, numiţi prin decizia directorului general.

(3)  Directorii centrelor judeţene au calitatea de ordonatori terţiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu excepţia cheltuielilor prefinanţate şi cofinanţate prin schemele de plată FEGA şi schemele de plată FEADR.

(4)  Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statele de funcţii ale centrelor judeţene se aprobă prin decizia directorului general al Agenţiei."

7.  La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi al Agenţiei va fi de maximum 5.390 în anul 2007."

8. Articolul 6 se abrogă.

9.  La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Centrele judeţene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane şi câte 16 autovehicule pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 l/autovehicul, cu încadrarea numărului maxim de autovehicule aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

10.  In cuprinsul Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale", sintagma „sucursale judeţene" se înlocuieşte cu sintagma „centre judeţene", sintagma „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală" se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" şi sintagmele „ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului" şi „ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale" se înlocuiesc cu sintagma „ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale".

Art. II. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură preia prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu" un număr de 390 de posturi şi fondurile aferente acestora.

(2) Personalul aferent posturilor preluate se consideră transferat în interesul serviciului, respectiv preluat, fără examen sau concurs.

Art. III. - Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei  laptelului de vacă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 72/2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 7 se abrogă.

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Competenţa administrării cotei naţionale de lapte a României, a măsurilor de intervenţie şi a celor comerciale pentru piaţă este atribuită Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare autoritatea competentă, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

3. Alineatul (2) al articolului 13 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remeş

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 89/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 89 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu