Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 76 din 4 octombrie 2006

privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrari finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economica si sociala si PHARE Cooperare transfrontaliera

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 844 din 13 octombrie 2006Având în vedere importanţa majoră a realizării coeziunii economice şi sociale în contextul politicii de dezvoltare regională a României, precum şi întărirea cooperării transfrontaliere în perioada de preaderare,

având în vedere, de asemenea, termenele scadente în perioada imediat următoare ale memorandumurilor de finanţare semnate de Comisia Europeană şi de Guvernul României, aprobate în anii anteriori, în baza cărora au fost încheiate contracte de lucrări,

ţinând cont de existenţa premiselor de nerespectare a obligaţiilor de către beneficiari în implementarea proiectelor, fapt ce va atrage pierderea totală sau parţială a finanţării nerambursabile din partea Comisiei Europene,

luând în considerare semnarea noilor memorandumuri de finanţare dintre Comisia Europeană şi Guvernul României,

luând în considerare, de asemenea, reducerea riscului de neîndeplinire a obligaţiilor asumate de beneficiari şi implicit suportarea din bugetul de stat a contravalorii notelor de debit emise de Comisia Europeană,

având în vedere lipsa unui cadru normativ care să reglementeze obligaţiile beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte obligaţiile beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră.

Art. 2. - In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  beneficiar - acele autorităţi ale administraţiei publice locale, companii naţionale sau regii autonome, ale căror proiecte au fost selectate pentru finanţare din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră;

b)    Autoritate contractantă - Ministerul Integrării Europene;

c)    contract de lucrări - contractul încheiat între Autoritatea contractantă, pe de-o parte, care se obligă să plătească contravaloarea lucrărilor aferente unui proiect finanţat din fonduri PHARE şi constructor, pe de altă parte, care se obligă să execute lucrările aferente proiectului;

d)   finanţare nerambursabilă - contribuţia Comisiei Europene prin fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră şi sumele prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de a cofinanţa proiectele finanţate în cadrul programelor PHARE;

e)  Acord-cadru - reglementarea drepturilor şi obligaţiilor Autorităţii contractante şi ale beneficiarilor, legate de finanţarea, monitorizarea tehnico-financiară, predarea-primirea obiectivelor ce fac obiectul proiectelor finanţate din fondurile PHARE, cofinanţarea de la bugetul de stat şi de la bugetele beneficiarilor;

f)   constructor - operatorul economic, persoană juridică având în obiectul de activitate efectuarea lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) La semnarea contractului de lucrări, beneficiarul trebuie să facă dovada existenţei surselor de cofinanţare aferente contractului de lucrări prin prezentarea bugetului aprobat pentru anul în curs.

(2) In cazul contractelor de lucrări care se derulează pe mai mulţi ani, beneficiarii vor prezenta, la semnarea contractului, bugetul aprobat pentru anul în curs şi proiecţia bugetară multianuală.

Art. 4. - (1) Beneficiarii sunt obligaţi să transfere contravaloarea corespunzătoare contribuţiei lor, aferentă contractului de lucrări, în contul de trezorerie deschis de Ministerul Integrării Europene, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de plată.

(2) In cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), beneficiarii suportă toate costurile ce decurg ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii.

Art. 5. - (1) Beneficiarii sunt obligaţi să pună la dispoziţie constructorului în termen de 28 de zile de la data semnării contractului de lucrări, dacă nu se prevede altfel în contract, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcini, pe care urmează să fie executate lucrările potrivit contractelor de lucrări de finanţare, în baza memorandumurilor de finanţare PHARE Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră.

(2) In situaţia în care, din cauza nerespectării de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la alin. (1), Autoritatea contractantă a plătit constructorului sumele reprezentând penalităţile datorate potrivit contractului de lucrări, Autoritatea contractantă are drept de regres împotriva beneficiarului pentru a recupera aceste sume.

Art. 6. - (1) In termen de 14 zile de la notificarea Autorităţii contractante, beneficiarii sunt obligaţi să preia obiectivul realizat la terminarea lucrărilor sau să preia şantierul în cazul încetării lucrărilor.

(2) In cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), beneficiarii suportă toate costurile ce decurg ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii.

Art. 7. - In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor potrivit contractului de lucrări finanţat în baza memorandumurilor de finanţare a programelor PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră, valoarea lucrărilor executate depăşeşte valoarea finanţării nerambursabile, diferenţa necesară pentru finalizarea proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia va fi suportată de beneficiar.

Art. 8. - (1) In cazul în care lucrările nu sunt finalizate din cauza neîndeplinirii întocmai şi la timp de către beneficiari a obligaţiilor prevăzute în acordul-cadru, pentru a permite efectuarea tuturor plăţilor stabilite în memorandumul de finanţare, beneficiarii răspund pentru finanţarea şi finalizarea tuturor lucrărilor rămase de executat şi pentru plata acestora, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

(2)  In cazul nefinalizării lucrărilor în termen de un an de la data expirării termenului de efectuare a plăţilor prevăzut în memorandumul de finanţare şi în cazul în care Comisia Europeană solicită restituirea contravalorii finanţării nerambursabile din fonduri PHARE, atunci suma trecută în documentele prin care Comisia Europeană a formulat această solicitare va fi suportată de către beneficiar, potrivit notificării Autorităţii contractante, în termenele stabilite de către aceasta.

(3)  In aceleaşi condiţii în care beneficiarii sunt obligaţi potrivit alin. (2) să restituie contravaloarea finanţării nerambursabile din fonduri PHARE se instituie în sarcina beneficiarilor obligaţia de a restitui contravaloarea finanţării de la bugetul de stat, potrivit notificării Autorităţii contractante, în termenele stabilite de către aceasta.

Art. 9. - (1) In scopul îndeplinirii activităţii de control şi de recuperare a fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate necorespunzător, beneficiarii sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control a Autorităţii contractante în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, în condiţiile legii.

(2) Beneficiarii sunt obligaţi să furnizeze reprezentanţilor Autorităţii contractante, pe parcursul desfăşurării controalelor, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. In cazul în care acestea nu pot fi furnizate imediat, beneficiarii sunt obligaţi să răspundă corespunzător şi complet, în termen de 10 zile de la data solicitării.

Art.  10.  -  Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile tuturor programelor PHARE - componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră, inclusiv celor aflate în derulare, în funcţie de faza de desfăşurare a proiectului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,

Cristian David

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 76/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu