Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 76 din 4 octombrie 2006

privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrari finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economica si sociala si PHARE Cooperare transfrontaliera

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 844 din 13 octombrie 2006Având în vedere importanţa majoră a realizării coeziunii economice şi sociale în contextul politicii de dezvoltare regională a României, precum şi întărirea cooperării transfrontaliere în perioada de preaderare,

având în vedere, de asemenea, termenele scadente în perioada imediat următoare ale memorandumurilor de finanţare semnate de Comisia Europeană şi de Guvernul României, aprobate în anii anteriori, în baza cărora au fost încheiate contracte de lucrări,

ţinând cont de existenţa premiselor de nerespectare a obligaţiilor de către beneficiari în implementarea proiectelor, fapt ce va atrage pierderea totală sau parţială a finanţării nerambursabile din partea Comisiei Europene,

luând în considerare semnarea noilor memorandumuri de finanţare dintre Comisia Europeană şi Guvernul României,

luând în considerare, de asemenea, reducerea riscului de neîndeplinire a obligaţiilor asumate de beneficiari şi implicit suportarea din bugetul de stat a contravalorii notelor de debit emise de Comisia Europeană,

având în vedere lipsa unui cadru normativ care să reglementeze obligaţiile beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte obligaţiile beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră.

Art. 2. - In sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  beneficiar - acele autorităţi ale administraţiei publice locale, companii naţionale sau regii autonome, ale căror proiecte au fost selectate pentru finanţare din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră;

b)    Autoritate contractantă - Ministerul Integrării Europene;

c)    contract de lucrări - contractul încheiat între Autoritatea contractantă, pe de-o parte, care se obligă să plătească contravaloarea lucrărilor aferente unui proiect finanţat din fonduri PHARE şi constructor, pe de altă parte, care se obligă să execute lucrările aferente proiectului;

d)   finanţare nerambursabilă - contribuţia Comisiei Europene prin fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră şi sumele prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de a cofinanţa proiectele finanţate în cadrul programelor PHARE;

e)  Acord-cadru - reglementarea drepturilor şi obligaţiilor Autorităţii contractante şi ale beneficiarilor, legate de finanţarea, monitorizarea tehnico-financiară, predarea-primirea obiectivelor ce fac obiectul proiectelor finanţate din fondurile PHARE, cofinanţarea de la bugetul de stat şi de la bugetele beneficiarilor;

f)   constructor - operatorul economic, persoană juridică având în obiectul de activitate efectuarea lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) La semnarea contractului de lucrări, beneficiarul trebuie să facă dovada existenţei surselor de cofinanţare aferente contractului de lucrări prin prezentarea bugetului aprobat pentru anul în curs.

(2) In cazul contractelor de lucrări care se derulează pe mai mulţi ani, beneficiarii vor prezenta, la semnarea contractului, bugetul aprobat pentru anul în curs şi proiecţia bugetară multianuală.

Art. 4. - (1) Beneficiarii sunt obligaţi să transfere contravaloarea corespunzătoare contribuţiei lor, aferentă contractului de lucrări, în contul de trezorerie deschis de Ministerul Integrării Europene, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de plată.

(2) In cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), beneficiarii suportă toate costurile ce decurg ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii.

Art. 5. - (1) Beneficiarii sunt obligaţi să pună la dispoziţie constructorului în termen de 28 de zile de la data semnării contractului de lucrări, dacă nu se prevede altfel în contract, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcini, pe care urmează să fie executate lucrările potrivit contractelor de lucrări de finanţare, în baza memorandumurilor de finanţare PHARE Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră.

(2) In situaţia în care, din cauza nerespectării de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la alin. (1), Autoritatea contractantă a plătit constructorului sumele reprezentând penalităţile datorate potrivit contractului de lucrări, Autoritatea contractantă are drept de regres împotriva beneficiarului pentru a recupera aceste sume.

Art. 6. - (1) In termen de 14 zile de la notificarea Autorităţii contractante, beneficiarii sunt obligaţi să preia obiectivul realizat la terminarea lucrărilor sau să preia şantierul în cazul încetării lucrărilor.

(2) In cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), beneficiarii suportă toate costurile ce decurg ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii.

Art. 7. - In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor potrivit contractului de lucrări finanţat în baza memorandumurilor de finanţare a programelor PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră, valoarea lucrărilor executate depăşeşte valoarea finanţării nerambursabile, diferenţa necesară pentru finalizarea proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia va fi suportată de beneficiar.

Art. 8. - (1) In cazul în care lucrările nu sunt finalizate din cauza neîndeplinirii întocmai şi la timp de către beneficiari a obligaţiilor prevăzute în acordul-cadru, pentru a permite efectuarea tuturor plăţilor stabilite în memorandumul de finanţare, beneficiarii răspund pentru finanţarea şi finalizarea tuturor lucrărilor rămase de executat şi pentru plata acestora, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

(2)  In cazul nefinalizării lucrărilor în termen de un an de la data expirării termenului de efectuare a plăţilor prevăzut în memorandumul de finanţare şi în cazul în care Comisia Europeană solicită restituirea contravalorii finanţării nerambursabile din fonduri PHARE, atunci suma trecută în documentele prin care Comisia Europeană a formulat această solicitare va fi suportată de către beneficiar, potrivit notificării Autorităţii contractante, în termenele stabilite de către aceasta.

(3)  In aceleaşi condiţii în care beneficiarii sunt obligaţi potrivit alin. (2) să restituie contravaloarea finanţării nerambursabile din fonduri PHARE se instituie în sarcina beneficiarilor obligaţia de a restitui contravaloarea finanţării de la bugetul de stat, potrivit notificării Autorităţii contractante, în termenele stabilite de către aceasta.

Art. 9. - (1) In scopul îndeplinirii activităţii de control şi de recuperare a fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate necorespunzător, beneficiarii sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control a Autorităţii contractante în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, în condiţiile legii.

(2) Beneficiarii sunt obligaţi să furnizeze reprezentanţilor Autorităţii contractante, pe parcursul desfăşurării controalelor, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. In cazul în care acestea nu pot fi furnizate imediat, beneficiarii sunt obligaţi să răspundă corespunzător şi complet, în termen de 10 zile de la data solicitării.

Art.  10.  -  Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile tuturor programelor PHARE - componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră, inclusiv celor aflate în derulare, în funcţie de faza de desfăşurare a proiectului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,

Cristian David

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 76/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu