E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 57 din 16 mai 2002

pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 351 din 27 mai 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    (1) La cererea debitorilor - agenti economici, indiferent de forma de proprietate si de modul de organizare - creditorii vor acorda, dupa caz, pentru obligatiile de plata scadente si neachitate pana la data de 31 decembrie 2001, reprezentand contravaloarea facturilor pentru energie electrica, energie termica, gaze naturale, combustibili petrolieri, carbune si apa, precum si pentru majorarile de intarziere si/sau penalitatile de intarziere aferente datorate la data incheierii conventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta:
    a) esalonarea la plata a sumei reprezentand contravaloarea facturilor pe o perioada de pana la 2 ani, in rate lunare;
    b) amanarea si/sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente, dupa caz;
    c) amanarea si/sau scutirea la plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente, dupa caz;
    d) reducerea si/sau scutirea la plata a sumei reprezentand contravaloarea facturilor, in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Cererile vor fi depuse in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) In vederea solutionarii operative a cererilor debitorilor se infiinteaza o comisie tehnica interministeriala pentru supravegherea aplicarii prevederilor art. 1.
    (2) Comisia tehnica interministeriala prevazuta la alin. (1) este formata din reprezentanti ai Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Administratiei Publice si ai Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care vor fi nominalizati prin ordin comun al ministrilor de resort.
    Art. 3
    La agentii economici creditori, in baza mandatului primit, adunarea generala a actionarilor va imputernici consiliul de administratie sa decida asupra acordarii inlesnirilor prevazute la art. 1, pe baza cererilor depuse de debitori.
    Art. 4
    Inlesnirile la plata prevazute la art. 1 se acorda de fiecare creditor, iar graficul de esalonari si conditiile in care se acorda inlesnirile se stabilesc printr-o conventie incheiata intre creditor si debitor.
    Art. 5
    Incepand cu data comunicarii aprobarii, pentru creantele prevazute la art. 1 pentru care s-au obtinut inlesniri la plata conform prezentei ordonante de urgenta, in conditiile respectarii graficelor de esalonari, executarea silita sau orice masuri pentru recuperarea acestor debite se suspenda.
    Art. 6
    Orice suma reprezentand obligatiile de plata ale creditorilor catre debitori se compenseaza in contul datoriilor, iar diferenta se esaloneaza in conditiile art. 1 alin. (1).
    Art. 7
    De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru neplata in termen a datoriilor contractuale, agentii economici aplica majorari de intarziere si/sau penalitati de intarziere aferente, in cuantumul prevazut de reglementarile in vigoare pentru creantele bugetare, referitoare la majorarile de intarziere si, respectiv, la penalitatile de intarziere.
    Art. 8
    Analiza acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor restante se face pe baza criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina financiara in rambursarea datoriilor.
    Art. 9
    Criteriile de performanta economico-financiara si de disciplina financiara a debitorilor, pe baza carora se analizeaza cererile de inlesniri la plata obligatiilor restante, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 10
    (1) Punctajul obtinut de debitor se corecteaza cu:
    a) minus 10 puncte pentru cei care la data scadentei obligatiilor aveau disponibilitati banesti la nivelul obligatiilor;
    b) minus 10 puncte pentru cei care in perioada in care au acumulat obligatii restante au platit dividende actionarilor/asociatilor.
    (2) Nu beneficiaza de inlesniri la plata debitorii care in urma evaluarii obtin un punctaj mai mic de 30 de puncte, precum si cei care au ca obiect de activitate organizarea de jocuri de noroc.
    Art. 11
    (1) Debitorii beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata:
    a) debitorii care obtin intre 30 - 50 de puncte beneficiaza de reducerea cu 30% a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente;
    b) debitorii care obtin intre 50 - 80 de puncte beneficiaza de reducerea cu 50% a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente;
    c) debitorii care obtin peste 80 de puncte beneficiaza de scutirea majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente;
    d) in situatia in care dupa data depunerii cererii debitorii achita pana la data aprobarii acesteia 30% din obligatiile datorate conform art. 1, exclusiv majorarile de intarziere si/sau penalitatile de intarziere, ei beneficiaza de esalonarea la plata diferentei de 70% a sumelor reprezentand contravaloarea facturilor si reducerea cu 75% a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente.
    (2) Daca timp de 7 ani de la data intrarii in vigoare a conventiilor de esalonare prevazute la art. 1 s-au achitat facturile curente si s-au respectat integral graficul de esalonare, precum si termenele de plata si conditiile prin care s-au aprobat inlesnirile la plata datoriilor, agentii economici beneficiaza de scutirea integrala de la plata majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere aferente.
    Art. 12
    Datoriile debitorilor reprezentand contravaloarea facturilor pentru energie electrica, energie termica, gaze naturale, combustibili petrolieri, carbune si apa, precum si majorarile de intarziere si/sau penalitatile de intarziere aferente, provenite din neplata de catre consiliile locale a subventiilor pentru energie termica, inregistrate la data de 31 decembrie 2001, vor fi reduse in conditiile prevazute la art. 11 alin. (2).
    Art. 13
    Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere, precum si datoriile prevazute la art. 12 raman evidentiate in contabilitatea debitorilor si creditorilor, in conturi bilantiere, pana la punerea in aplicare a prevederilor art. 11 alin. (2).
    Art. 14
    Numarul de luni de esalonare la plata obligatiilor restante se determina in functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor si cifra de afaceri, astfel:
    a) pana la 15% ........................................ 12 luni;
    b) intre 15% si 50% ................................... 18 luni;
    c) peste 50% .......................................... 24 de luni.
    Art. 15
    Inlesnirile la plata isi pierd valabilitatea in situatia in care debitorii nu isi achita obligatiile de plata curente (factura curenta) fata de creditori incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a conventiei incheiate in baza prezentei ordonante de urgenta. In cazul in care debitorii nu achita la scadenta obligatiile curente (factura curenta), pot efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente, datorate la data platii.
    Art. 16
    Debitorii care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor conform prezentei ordonante de urgenta nu vor participa la nici o procedura de privatizare organizata de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, in vederea cumpararii de actiuni la alte societati comerciale sau achizitionarii de alte valori mobiliare pe perioada in care beneficiaza de inlesnirile la plata.
    Art. 17
    Inlesnirile la plata obligatiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se acorda pe baza datoriilor din evidenta analitica a contractelor, precum si pe baza facturilor sau a notificarilor pentru majorarile de intarziere si penalitatile aferente.
    Art. 18
    Nerespectarea termenelor de plata si a conditiilor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, inceperea sau reluarea, dupa caz, a procedurilor de executare silita pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    Art. 19
    O noua cerere de inlesniri la plata nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectarii inlesnirilor anterior acordate.
    Art. 20
    La cererea debitorilor, dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 11 alin. (2) si la art. 12, prin hotarare a Guvernului, se acorda scutirea la plata obligatiilor.
    Art. 21
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice se vor emite norme de aplicare care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             CRITERII
de performanta economico-financiara si de disciplina financiara

    1. Vechimea debitorului (data de la inceperea activitatii; la societatile rezultate din divizare, vechimea o da societatea nou-divizata):
    - peste 10 ani ........................................ 10 puncte;
    - intre 5 - 10 ani ....................................  5 puncte;
    - intre 2 - 5 ani .....................................  2 puncte;
    - sub 2 ani ...........................................  0 puncte.
    2. Raportul dintre vechimea arieratelor si vechimea debitorului:
    - pana la 40% ......................................... 10 puncte;
    - intre 40 - 50% ......................................  8 puncte;
    - intre 50 - 70% ......................................  4 puncte;
    - intre 70 - 80% ......................................  2 puncte;
    - intre 80 - 100% .....................................  0 puncte.
    3. Mobilitatea debitorului din punct de vedere al sediului:
    - sediu stabil in ultimii 5 ani ....................... 10 puncte;
    - o schimbare in ultimii 5 ani ........................  5 puncte;
    - doua sau mai multe schimbari in ultimii 5 ani .......  0 puncte.
    4. Indatorarea financiara calculata ca raport:

    Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu)
    ------------------------------------------------------------------- x 100
                             Cifra de afaceri

    - mai mic de 30% ...................................... 10 puncte;
    - intre 30% si 90% ....................................  5 puncte;
    - peste 90% ...........................................  0 puncte.
    5. Lichiditatea globala calculata ca raport:

       Active circulante
    ------------------------
    Datorii totale sub un an

    - mai mare decat 1 .................................... 10 puncte;
    - mai mic decat 1 .....................................  5 puncte.
    6. Solvabilitatea calculata ca raport:

     Total active
    --------------
    Total datorii

    - peste 2 ............................................. 10 puncte;
    - intre 1 si 2 ........................................  5 puncte;
    - intre 0 si 1 ........................................  0 puncte.
    7. Daca a beneficiat anterior de inlesniri:
    - nu .................................................. 10 puncte;
    - da, respectate ......................................  5 puncte;
    - da, nerespectate ....................................  0 puncte.
    8. Rentabilitatea economica calculata ca raport:

      Profitul brut din exploatare
    --------------------------------
     Cifra de afaceri (fara T.V.A.)

    - peste 10% ........................................... 50 de puncte;
    - peste 0 ............................................. 30 de puncte;
    - sub 0 ...............................................  0 puncte.
    9. Obligatii neachitate in contul impozitelor cu stopaj la sursa:
    - nu .................................................. 20 de puncte;
    - da ..................................................  0 puncte.
    10. Situatia privind achitarea debitelor anului curent catre agentii economici creditori:
    - achitat peste 90% ................................... 20 de puncte;
    - achitat 60% - 90% ................................... 10 puncte;
    - achitat 30% - 60% ...................................  5 puncte;
    - neachitate sau achitate pana la 30% .................  0 puncte.
    11. Suma totala solicitata pentru inlesniri la plata:

     Datorii + majorari
    --------------------
      Cifra de afaceri

    - mai mic de 25% ......................................  8 puncte;
    - intre 25% - 50% .....................................  4 puncte;
    - intre 50% - 100% ....................................  2 puncte;
      peste 100% ..........................................  0 puncte.
    13. Punctajul maxim este 168 de puncte, iar punctajul minim este 30 de puncte.SmartCity5

COMENTARII la OUG 57/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 57 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu