Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.56 din 23.04.2020

privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 340 din 27 aprilie 2020SmartCity1

Ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea pandemiei de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii în data de 11 martie 2020,având în vedere instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi prelungirea acesteia prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,având în vedere că starea curentă este una fără precedent în istoria recentă şi ca atare se impun acţiuni concertate cu un impact semnificativ pentru protejarea unor domenii de activitate, pentru ca ulterior stării actuale acestea să îşi poată relua o activitate normală într-un sistem economic coerent,având în vedere că măsurile dispuse deja de către autorităţile publice, inclusiv cele cu privire la circulaţia persoanelor, sunt de natură să diminueze eficienţa economică a unor sectoare de activitate, cu efecte asupra lanţurilor de afaceri create anterior instituirii stării de urgenţă,ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul industriei media şi al comunicaţiilor electronice poate aduce disfuncţionalităţi şi efecte pe termen lung asupra sectoarelor de activitate menţionate, sectoare ce sunt indispensabile într-o societate,având în vedere necesitatea asigurării unui nivel sporit de eficienţă în utilizarea fondurilor publice şi a adoptării, în regim de urgenţă, a unor măsuri cu caracter excepţional ce privesc diminuarea riscului imobilizării unor sume aferente bugetului general consolidat, reprezentând excedent din anii precedenţi înregistrat ca disponibilităţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,având în vedere că se urmăreşte completarea resurselor necesare pentru aplicarea unor măsuri necesare pentru diminuarea efectelor cauzate de pandemia COVID-19, raportat la specificul stării de urgenţă, iar nereglementarea poate avea ca efecte apariţia unor condiţii ce constituie o ameninţare la adresa unor sectoare economice,întrucât elementele menţionate anterior vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pe perioada stării de urgenţă decretate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, titularii licenţelor de emisie şi ai licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru sunt scutiţi de la plata tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 2020, stabilit potrivit Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2
(1) În aplicarea prevederilor art. 1, titlurile de creanţă emise în cursul anului 2020 pentru individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului în temeiul art. 62 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se desfiinţează prin decizia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. Decizia de desfiinţare se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se comunică persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Titularii licenţelor de emisie şi/sau ai licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru acordate potrivit Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care au achitat tariful de utilizare a spectrului potrivit titlurilor de creanţă emise înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot beneficia, la cerere, de restituirea sumelor în vederea respectării prevederilor art. 1.
(3) Restituirea sumelor potrivit alin. (2) se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 3
(1) Termenul de plată a tarifului de utilizare a spectrului datorat de titularii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în temeiul art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, stabilit în titlurile de creanţă emise pentru primul trimestru al anului 2020 potrivit Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările şi completările ulterioare, este de 31 octombrie 2020.
(2) Titularii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care au achitat tariful de utilizare a spectrului potrivit titlurilor de creanţă emise înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot beneficia, la cerere, de restituirea sumelor achitate în vederea respectării prevederilor art. 1.
(3) Restituirea sumelor potrivit alin. (2) se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, din disponibilităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 700.000 mii lei se virează la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat la capitolul 41 „Alte operaţiuni financiare", la o poziţie distinctă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5
(1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă situaţia acţiunilor multianuale finanţate din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) intră în vigoare în 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă nu este finalizată procedura prevăzută de art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Lucian Nicolae Bodep. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,Eduard Lucian LovinMinistrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuMinistrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,Virgil-Daniel PopescuANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2020 ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. SITUAŢIA ACŢIUNILOR MULTIANUALE I. Credite de angajament II. Credite bugetare


SmartCity5

COMENTARII la OUG 56/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 56 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 56/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu