E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 56 2004 modificat de OUG 92 2008
Articolul 6 din actul OUG 56 2004 modificat de Rectificare 6 2005
Articolul 1 din actul OUG 56 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 6 2005
Articolul 3 din actul OUG 56 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 6 2005
Articolul 6 din actul OUG 56 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 6 2005
Articolul 10 din actul OUG 56 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 6 2005
Articolul 12 din actul OUG 56 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 6 2005
Articolul 14 din actul OUG 56 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 6 2005
Articolul 19 din actul OUG 56 2004 completat de articolul 1 din actul OUG 6 2005
Articolul 21 din actul OUG 56 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 6 2005
Articolul 22 din actul OUG 56 2004 modificat de articolul 2 din actul OUG 6 2005
OUG 56 2004 aprobat de Legea 452 2004
Articolul 3 din actul OUG 56 2004 completat de Legea 452 2004
Articolul 4 din actul OUG 56 2004 modificat de Legea 452 2004
Articolul 21 din actul OUG 56 2004 modificat de Legea 452 2004
OUG 56 2004 in legatura cu Hotărârea 1175 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 56 din 25 iunie 2004

privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 590 din  1 iulie 2004


SmartCity3


    In vederea atragerii tinerilor profesionisti bine pregatiti in administratia publica din Romania se urmareste crearea unei noi functii publice specifice cu statut special, denumita manager public, care sa beneficieze de un sistem de promovare speciala si un nivel de salarizare motivant,
    in cadrul procesului de reforma a administratiei publice a carui componenta esentiala o reprezinta infiintarea si dezvoltarea unui corp profesionist de functionari publici, neutru si comparabil cu cel existent in tarile Uniunii Europene,
    in vederea crearii unui corp de functionari publici profesionist, Romania a primit fonduri in valoare de 4 milioane euro din partea Uniunii Europene pentru derularea Proiectului PHARE RO 0106.03, denumit "Crearea unui corp profesionist de manageri publici in administratia publica - Proiectul tinerilor profesionisti", proiect cu o importanta componenta de instruire a tinerilor functionari publici in tara si in strainatate, a carui prima promotie va absolvi in luna august 2004,
    in vederea evitarii riscului de a nu finaliza proiectul, de a pierde fondurile U.E. alocate, in valoare de 4 milioane euro, si de a pierde finantarea unui al doilea ciclu al proiectului, in valoare de 3,5 milioane euro, ca urmare a absentei unui cadru normativ special,
    in vederea redactarii in timp util a Termenilor de referinta si avand in vedere conditia ceruta de Comisia Europeana de a se crea baza legala necesara Proiectului tinerilor profesionisti pana la data de 30 iunie 2004,
    avand in vedere necesitatea reglementarii statutului juridic pentru absolventii Proiectului PHARE RO 0106.03 in termenul prevazut in Planul de masuri urgente pentru integrare europeana al Guvernului Romaniei (To Do List),
    avand in vedere respectarea calendarului prevazut de Foaia de parcurs pentru Romania a Comisiei Europene privind incheierea capitolelor de negociere cu Uniunea Europeana, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza statutul special al functionarilor publici numiti intr-o functie publica specifica de manager public.
    (2) In exercitarea functiei publice specifice, managerul public are rolul de a contribui la asigurarea eficientei si continuitatii reformei in administratia publica si la implementarea acquisului comunitar.
    Art. 2
    Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, prezenta ordonanta de urgenta stabileste reguli specifice privind recrutarea, formarea, numirea, evaluarea, remunerarea si promovarea rapida in categoria functionarilor publici de conducere, precum si modalitatea de acces in categoria inaltilor functionari publici a managerilor publici.

    CAP. 2
    Cadrul institutional

    Art. 3
    (1) Comisia pentru managerii publici, denumita in continuare Comisia, ca organism independent, urmareste si asigura aplicarea prevederilor referitoare la modalitatile de acces la functia de manager public si la mecanismele de promovare rapida, reglementate prin prezenta ordonanta de urgenta si prin normele de aplicare a acesteia.
    (2) Denumirea Comisiei pentru bursa speciala "Guvernul Romaniei", infiintata prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public, se modifica si se inlocuieste, in cuprinsul tuturor actelor normative in vigoare, cu denumirea Comisia pentru managerii publici.
    (3) In cadrul prezentei ordonante de urgenta, Comisia indeplineste atributii in domeniul evaluarii, incadrarii in trepte, repartizarii, promovarii, solutionarii contestatiilor si al excluderii din categoria managerilor publici, asigurand transparenta, impartialitatea, reprezentativitatea si obiectivitatea. Comisia indeplineste atributiile conferite prin dispozitiile Legii nr. 157/2004, referitoare la participantii la programul de burse speciale "Guvernul Romaniei", si pe cele conferite prin prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 4
    (1) Institutul National de Administratie asigura organizarea urmatoarelor forme de pregatire destinate instruirii persoanelor care doresc sa acceada intr-o functie publica de manager public:
    a) programe de formare specializata cu durata de 2 ani;
    b) programe de formare specializata specifice pentru tineri functionari publici, cu durata de un an.
    (2) Pentru realizarea atributiei prevazute la alin. (1) Institutul National de Administratie poate beneficia de programe cu asistenta externa.
    Art. 5
    Agentia Nationala a Functionarilor Publici are urmatoarele atributii principale:
    a) colaboreaza cu Comisia si cu Institutul National de Administratie in vederea stabilirii numarului maxim de functii publice care pot fi ocupate de managerii publici;
    b) stabileste anual, in conditiile legii, functiile publice rezervate managerilor publici, conform planului de ocupare a functiilor publice;
    c) propune conducatorului autoritatii sau al institutiei publice in al carei stat de functii este prevazuta functia publica, in urma rezultatelor evaluarii finale realizate de Comisie, numirea managerilor publici;
    d) asigura transferul managerilor publici, in colaborare cu autoritatile si institutiile publice;
    e) alte atributii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 6
    (1) Autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala infiinteaza, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, posturile corespunzatoare functiilor publice specifice de manager public.
    (2) Posturile corespunzatoare functiilor publice specifice de manager public pot fi infiintate si de catre autoritati si institutii ale administratiei publice locale, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) Posturile prevazute la alin. (1) si (2) se infiinteaza prin transformarea functiilor publice de executie vacante in functii publice specifice de manager public, ale caror grade sunt echivalate functiilor publice de conducere, sau prin crearea de noi posturi, in conditiile legii.
    (4) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa colaboreze cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea asigurarii transferului managerilor publici.

    CAP. 3
    Cariera in functia publica de manager public

    Art. 7
    (1) Selectia pentru programele de formare specializata se realizeaza de catre Institutul National de Administratie in colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si este monitorizata de catre Comisie.
    (2) Participantii declarati admisi la unul dintre programele prevazute la art. 4 alin. (1) semneaza un angajament cu Ministerul Administratiei si Internelor, prin care se obliga sa lucreze in administratia publica timp de 5 ani dupa incheierea programelor de formare, sub sanctiunea rambursarii cheltuielilor efectuate cu formarea lor in conditiile prevazute prin angajament.
    Art. 8
    (1) Participantii la programul de formare specializata cu durata de un an, organizat de Institutul National de Administratie, destinat tinerilor functionari publici, se numesc stagiari, iar participantii la programul de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul National de Administratie, destinat absolventilor invatamantului superior, se numesc cursanti. Pe perioada formarii stagiarii si cursantii sunt obligati sa respecte Regulamentul de ordine interioara si regulamentele de studii ale Institutului National de Administratie.
    (2) Participantii la programele de formare specializata prevazute la art. 4 alin. (1), care anterior selectiei aveau statutul de functionar public, isi pastreaza acest statut, fiind suspendati din functia publica pe durata desfasurarii programului de formare.
    (3) Participantii la programele de formare specializata prevazute la art. 4 alin. (1), care anterior selectiei nu aveau statutul de functionar public, dobandesc, pe perioada formarii, calitatea de cursant la Institutul National de Administratie.
    (4) Posturile din cadrul autoritatilor si institutiilor publice in care si-au desfasurat activitatea stagiarii si cursantii selectati, devenite vacante sau, dupa caz, temporar vacante, pot fi ocupate in conditiile legii.
    (5) Pe perioada stagiilor in administratia publica din Romania cursantii si stagiarii nu beneficiaza de drepturi banesti din partea autoritatilor si institutiilor publice la care acestea se desfasoara.
    Art. 9
    (1) Participantii la programele de formare specializata prevazute la art. 4 alin. (1) sunt exclusi de la acestea in urmatoarele situatii:
    a) absenta nemotivata de la programele sau de la activitatile de formare;
    b) cererea cursantului sau a stagiarului de a renunta la programele de formare;
    c) abateri disciplinare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
    d) obtinerea unor rezultate nesatisfacatoare in cadrul studiilor si stagiilor in strainatate sau in cazul nerevenirii in Romania la incheierea perioadei de studii si de stagii in strainatate.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) stagiarii si cursantii sunt obligati sa ramburseze cheltuielile de formare efectuate cu instruirea lor. Modalitatile de calcul se stabilesc prin angajamentul prevazut la art. 7 alin. (2).
    Art. 10
    (1) Pot ocupa functia publica de manager public, in urma unei evaluari finale realizate de Comisie, urmatoarele categorii de persoane, dupa cum urmeaza:
    a) absolventii programului de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul National de Administratie;
    b) absolventii programului de formare specializata specific pentru tineri functionari publici, cu durata de un an, organizat de Institutul National de Administratie;
    c) absolventii programului de burse speciale "Guvernul Romaniei", cu conditia sa urmeze un program intensiv de formare specializata in administratia publica, in Romania, organizat de Institutul National de Administratie sau de alte institutii de formare continua.
    (2) Pentru a ocupa o functie publica specifica de manager public, absolventii prevazuti la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata.
    Art. 11
    (1) Functia publica specifica de manager public se imparte in 3 trepte profesionale de incadrare, definite astfel:
    a) manager public treapta 1, corespunzator sistemului de promovare foarte rapida;
    b) manager public treapta 2, corespunzator sistemului de promovare rapida;
    c) manager public treapta 3, corespunzator sistemului de promovare accelerata.
    (2) Functia publica specifica de manager public este structurata pe grade profesionale, dupa cum urmeaza:
    a) asistent, echivalent cel putin functiei publice de sef birou;
    b) special, echivalent cel putin functiei publice de sef serviciu;
    c) principal, echivalent cel putin functiei publice de director adjunct;
    d) superior, echivalent cel putin functiei publice de director;
    e) general, echivalent functiei publice de director general adjunct.
    (3) Promovarea managerilor publici treapta 1 incepe cu gradul de manager public special, iar pentru celelalte trepte incepe cu gradul de manager public asistent.
    Art. 12
    (1) Persoanele prevazute la art. 10 alin. (1) sunt evaluate la finalizarea programelor de formare specializata de catre Comisie, care decide treapta profesionala de incadrare ca manager public. In aceasta evaluare se vor lua in considerare rezultatele evaluarii de la absolvirea programelor de formare, in proportie de 70%, si propria evaluare finala a Comisiei, in proportie de 30% .
    (2) In functie de clasamentul final realizat de Comisie si de optiunile absolventilor programelor prevazute la art. 10 alin. (1), Agentia Nationala a Functionarilor Publici intocmeste, cu contrasemnatura Comisiei, in termenul prevazut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, schema de repartizare a absolventilor pe functiile publice de manager public prevazute in Planul anual de ocupare a functiilor publice.
    (3) Numirea in functia de manager public se face prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau al institutiei publice in cadrul careia urmeaza sa-si desfasoare activitatea, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    Art. 13
    (1) Managerul public isi desfasoara activitatea, de regula, sub directa coordonare a unui inalt functionar public din cadrul autoritatii sau al institutiei publice in care isi va desfasura activitatea.
    (2) In autoritatile sau institutiile publice in care nu exista inalti functionari publici, managerul public isi desfasoara activitatea sub directa coordonare a functionarului public de conducere situat pe cel mai inalt nivel din cadrul acestora.
    (3) Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic al acestora stabileste, pe baza atributiilor si responsabilitatilor generale prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, cu consultarea Comisiei, responsabilitatile corespunzatoare fisei postului.
    (4) Orice contestatii cu privire la neconcordanta dintre atributiile stabilite prin fisa postului se aduc in atentia Comisiei. Comisia poate solicita sporirea sau micsorarea atributiilor si responsabilitatilor sau, dupa caz, in situatii temeinic justificate, transferul managerului public.
    Art. 14
    (1) Managerii publici promoveaza succesiv in gradele profesionale, pe baza vechimii in gradul profesional detinut si in urma deciziei Comisiei.
    (2) Decizia Comisiei este bazata pe evaluarea performantelor profesionale individuale, efectuata de catre superiorul ierarhic al managerului public evaluat, si pe propria evaluare a acesteia.
    (3) Evaluarea managerilor publici poate fi initiata la solicitarea acestora, a superiorului ierarhic sau a Comisiei.
    (4) In urma evaluarii Comisiei managerii publici pot obtine urmatoarele rezultate, detaliate in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:
    a) reconfirmarea sau pierderea statutului de manager public;
    b) promovarea, reconfirmarea in grad sau retrogradarea managerului public;
    c) incadrarea pe o treapta superioara sau inferioara, in cazuri extraordinare.
    (5) In urma evaluarii Comisiei managerii publici pot promova in gradele superioare, dupa cum urmeaza:
    a) conform sistemului de promovare foarte rapida, managerii publici treapta 1 pot promova dupa cel putin 8 luni;
    b) conform sistemului de promovare rapida, respectiv de promovare accelerata, managerii publici treapta 2 si treapta 3 pot promova dupa cel putin 12 luni.
    (6) Managerii publici sunt evaluati obligatoriu de catre Comisie la incheierea termenelor maxime prevazute la lit. a) - c), iar managerii publici reconfirmati pe treapta profesionala promoveaza automat in gradele profesionale, in functie de rezultatele obtinute, dupa cum urmeaza:
    a) conform sistemului de promovare foarte rapida, managerii publici treapta 1 promoveaza in termen de 16 luni;
    b) conform sistemului de promovare rapida, managerii publici treapta 2 promoveaza in termen de 24 de luni;
    c) conform sistemului de promovare accelerata, managerii publici treapta 3 promoveaza in termen de 36 de luni.
    (7) Evaluarea fiecarui manager public de catre Comisie trebuie sa fie efectuata cel putin o data pe an, dar nu mai mult de doua ori.
    (8) In urma promovarii in grad, in termenul prevazut in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, superiorul ierarhic al managerului public stabileste, cu consultarea Comisiei, atributiile si responsabilitatile sporite ale noii functii publice, cu respectarea conditiilor art. 13 alin. (3).
    Art. 15
    (1) Managerii publici au obligatia sa fi desfasurat activitate in cadrul a cel putin doua autoritati sau institutii publice ca o conditie necesara pentru a participa la concursul organizat pentru accederea in categoria inaltilor functionari publici.
    (2) In vederea indeplinirii acestei obligatii, managerii publici pot solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici transferul in cadrul altei autoritati sau institutii publice, pe o functie publica de manager public echivalenta.
    (3) Comisia poate solicita, de asemenea, transferul in cadrul altei autoritati sau institutii publice, pe o functie publica de manager public echivalenta, in conditiile legii.
    Art. 16
    (1) Statutul de manager public se poate pierde in cazul obtinerii unor rezultate nesatisfacatoare la evaluarile performantelor profesionale individuale periodice, in cazul savarsirii de abateri disciplinare, precum si in conditiile art. 84 din Legea nr. 188/1999, republicata.
    (2) In cazul pierderii statutului de manager public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici ia masurile necesare pentru redistribuirea persoanelor respective pe o functie publica generala, in limita functiilor publice vacante.
    (3) In cazul pierderii statutului de manager public, persoanele care au incheiat angajamentul prevazut la art. 7 alin. (2) au obligatia sa lucreze in administratia publica pana la expirarea duratei prevazute in angajament.
    Art. 17
    (1) Managerii publici care indeplinesc conditiile prevazute de lege si detin gradul de manager public superior sau de manager public general pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
    (2) Dupa intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managerilor publici le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la inaltii functionari publici.

    CAP. 4
    Regimul de salarizare a managerilor publici

    Art. 18
    (1) Pe perioada derularii programelor de formare specializata in Romania, inclusiv in timpul vacantei si al stagiului, cursantii si stagiarii sunt remunerati de la bugetul de stat prin bugetul Institutului National de Administratie.
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) sistemul de remunerare consta intr-o bursa egala asigurata de Institutul National de Administratie, stabilita prin hotarare a Guvernului.
    (3) Perioada formarii se considera vechime in munca, in functia publica sau in specialitate, dupa caz.
    Art. 19
    (1) Pentru activitatea desfasurata pana la intrarea in categoria inaltilor functionari publici managerii publici au dreptul la un salariu egal functiei publice de conducere din minister, echivalenta gradului de manager public, la care se adauga un spor de manager public, determinat in functie de treapta detinuta, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Managerul public care ocupa o functie de inalt functionar public beneficiaza de un spor de manager public, calculat in functie de salariul de baza, corespunzator nivelului acestei functii, prevazut in anexa.
    (3) Managerii publici beneficiaza de toate drepturile salariale suplimentare prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata.
    (4) Pierderea statutului de manager public atrage pierderea sporului de manager public.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 20
    (1) Pe durata derularii proiectelor din domeniul administratiei publice, finantate prin Programul PHARE, numarul de locuri pentru cele doua programe prevazute la art. 4 alin. (1) se stabileste de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie si Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice, cu consultarea echipelor de asistenta tehnica ale acestor proiecte.
    (2) Selectia pentru programele de formare specializata, derulate cu asistenta tehnica din partea proiectelor PHARE prevazute la alin. (1), se face de catre echipele de asistenta tehnica ale acestor proiecte, in colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie si cu Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice.
    Art. 21
    (1) Absolventii programelor de formare organizate cu asistenta Proiectului PHARE RO 0106.03, componentele "Stagiari 2003 - 2004" si "Cursanti 2003 - 2005", sunt considerati ca facand parte din categoriile prevazute la art. 8 alin. (1) si beneficiaza de drepturile banesti prevazute pe perioada formarii.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 3 si 12, evaluarea finala si clasamentul final ale absolventilor componentei "Stagiari 2003 - 2004", candidati pentru functia de manager public, sunt stabilite de catre o comisie interimara infiintata prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    (3) Prin exceptie, absolventii proiectului prevazut la alin. (1), componenta "Stagiari 2003 - 2004", pot fi numiti ca manageri publici dupa maximum un an de la evaluarea finala.
    (4) Absolventii proiectului prevazut la alin. (1), componentele "Stagiari 2003 - 2004" si "Cursanti 2003 - 2005", selectati, sunt numiti pe posturile de manager public potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu conditia sa fi semnat angajamentul prevazut la art. 7 alin. (2), beneficiind de drepturile corespunzatoare din prima zi in care ocupa pozitia de manager public.
    Art. 22
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, normele metodologice de aplicare a acesteia, prin care se stabilesc:
    a) mecanismul de gestionare a functiei publice de manager public: procesul de selectie, evaluare, numire, plasare, transfer, promovare;
    b) atributiile indeplinite de autoritatile si institutiile publice, precum si de structurile care aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta si modalitatile de colaborare dintre acestea;
    c) modalitatile de pierdere a statutului de manager public;
    d) cazurile de intrerupere a programelor de formare;
    e) atributiile si responsabilitatile specifice minimale ale managerilor publici;
    f) modalitatile de creare a functiilor publice de manager public;
    g) nivelul bursei si mecanismele de remunerare ale stagiarilor si cursantilor.
    Art. 23
    Numarul functiilor publice de manager public nu se ia in calcul la stabilirea procentului de 12% prevazut de lege pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducere.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Nicolae Berechet,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Sporurile salariale corespunzatoare gradelor de manager public echivalente functiilor publice de conducere (% din salariul de baza)

________________________________________________________________________________
Functia publica  Gradul      Functia echivalenta       Spor de manager public
                                                              (procent)
                                                   _____________________________
                                                   Manager   Manager   Manager
                                                   public    public    public
                                                   treapta 1 treapta 2 treapta 3
________________________________________________________________________________
Manager public  General   Director general adjunct    60%        55%      25%
Manager public  Superior  Director                    60%        55%      25%
Manager public  Principal Director adjunct            60%        55%      25%
Manager public  Special   Sef serviciu                60%        55%      25%
Manager public  Asistent  Sef birou                   60%        55%      25%
________________________________________________________________________________

    Sporurile salariale corespunzatoare functiilor publice din categoria inaltilor functionari publici cu statut de manager public (% din salariul de baza)

________________________________________________________________________________
    Functia publica             Statutul        Spor de manager public (procent)
________________________________________________________________________________
Secretar general             Manager public                  50%
Secretar general adjunct     Manager public                  50%
Director general             Manager public                  60%
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 56/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 56 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu