E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
OUG 44 2000 modifica articolul 92 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 abrogă articolul 24 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 abrogă articolul 26 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 abrogă articolul 29 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 45 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 53 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 55 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 56 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 64 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 83 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 85 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 87 din actul Ordonanţa 60 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 44 din 28 aprilie 2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 188 din  3 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "c) asigurarea conditiilor de liberalizare a pietei gazelor naturale si a accesului la sistemele de transport si distributie a gazelor naturale;"
    2. Litera b) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "b) gaze naturale - substantele minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditiile de suprafata, se prezinta in stare gazoasa.
    Gazele naturale cuprind gazele libere din zacaminte de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide.
    Gazele naturale pot fi in stare gazoasa sau lichida, in functie de conditiile de presiune si de temperatura in care se gasesc."
    3. Litera g) a articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "g) sa furnizeze informatii operatorilor din sectorul gazelor naturale, in vederea realizarii conditiilor de operare sigura si eficienta a sistemelor interconectate;"
    4. Litera b) a articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa aiba acces nediscriminatoriu la retelele de transport si de distributie a gazelor naturale in conditiile prezentei ordonante si, dupa caz, sa suporte in mod echitabil efectele dezvoltarilor de retele;"
    5. Litera f) a articolului 7 se abroga.
    6. Alineatul 2 al articolului 8 se abroga.
    7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Transportatorul de gaze naturale este persoana juridica, romana sau straina, autorizata si/sau licentiata in conditiile prezentei ordonante, avand ca obiect de activitate transportul gazelor naturale."
    8. Litera d) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "d) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport si livrare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de producatori, furnizori si/sau de consumatori, pentru o anumita perioada;"
    9. Litera j) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "j) elaborarea planurilor de perspectiva privind transportul gazelor naturale, in concordanta cu stadiul actual si cu evolutia viitoare a consumului de gaze naturale; in acest scop partile interesate in transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare."
    10. Litera a) a articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa perceapa tarife nediscriminatorii, corespunzator serviciilor prestate, si sa incaseze contravaloarea gazelor naturale vandute, atunci cand desfasoara si activitatea de comercializare a gazelor naturale;"
    11. Literele b) si g) ale articolului 12 se abroga.
    12. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Contractele de tranzit vor fi negociate de operatorul SNT, pe baza contractului-cadru emis de ANRGN, cu entitatile corespondente din statele implicate."
    13. Litera b) a articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa incaseze nediscriminatoriu contravaloarea gazelor naturale vandute si sa perceapa tarife corespunzator serviciilor prestate;"
    14. Articolul 24 se abroga.
    15. Articolul 26 se abroga.
    16. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Gazele naturale se inmagazineaza in scopul armonizarii variatiilor sezoniere, zilnice si orare de consum, cu capacitatile de furnizare si de transport, precum si pentru scopurile operationale si strategice."
    17. Articolul 29 se abroga.
    18. Alineatul (1) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Persoanele juridice romane sau straine, licentiate de ANRGN, pot avea acces la depozitele existente, scop in care operatorul presteaza serviciul de inmagazinare pe baza de tarif reglementat de ANRGN."
    19. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Prestatorul de servicii de inmagazinare a gazelor naturale are obligatia sa rezerve o capacitate minima de inmagazinare pentru transportator, astfel incat acesta sa poata mentine in orice moment echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale, in orice perioada a anului si cu mentinerea parametrilor minimi de functionare a SNT, in conditiile tehnice stabilite de ANRGN."
    20. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale reglementeaza raporturile dintre furnizor si client cu privire la furnizarea, facturarea, plata si calitatea gazelor naturale. Contractul de furnizare poate include si efectuarea unor servicii de catre furnizor."
    21. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contractarea furnizarii gazelor naturale se face tinandu-se seama de natura furnizorului si a clientului, de necesarul solicitat si de posibilitatile furnizorului de asigurare a acestuia. Cantitatile convenite se prevad in anexa la contract, cu defalcare anuala, trimestriala, zilnica sau orara, dupa caz."
    22. Alineatul (5) al articolului 34 se abroga.
    23. Alineatul (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Asociatia de standardizare din Romania, la propunerea ANRGN, elaboreaza programe privind revizuirea sau, dupa caz, intocmirea de standarde de eficienta energetica, armonizate cu normele europene in vigoare."
    24. Litera e) a articolului 47 se abroga.
    25. Alineatul (2) al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de gaze naturale sunt aceleasi pe intregul teritoriu al tarii si se stabilesc de ANRGN."
    26. Alineatul (1) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru gazele naturale se elaboreaza, dupa caz, de unitatile de transport, de depozitare si de distributie si impreuna cu baza de calcul se comunica ANRGN."
    27. Alineatul (1) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de ANRGN, avand la baza propunerile fundamentate si prezentate de agentii economici din sectorul gazelor naturale."
    28. Alineatul (2) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Exploatarea comerciala a capacitatilor de productie, transport, depozitare si distributie, precum si furnizarea-comercializarea gazelor naturale (vanzare-cumparare-intermediere) sunt efectuate de persoane juridice romane sau straine, licentiate de ANRGN in conditiile prezentei ordonante."
    29. Litera c) a alineatului (2) al articolului 64 va avea urmatorul cuprins:
    c) obligatia concesionarului de a respecta dispozitiile operative ale dispecerului;"
    30. Articolul 83 se completeaza cu alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Ministerul Industriei si Comertului propune Guvernului modificarea structurilor functionale in domeniul gazelor naturale atunci cand constata aceasta necesitate."
    31. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 85
    Ministerul Industriei si Comertului va aduce la indeplinire masurile privind politica in domeniul gazelor naturale, in conditiile prevederilor prezentei ordonante si in conformitate cu prevederile legale in vigoare."
    32. Litera p) a alineatului (1) al articolului 87 se abroga.
    33. Alineatul (2) al articolului 92 se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 44/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 44 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu