E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
OUG 44 2000 modifica articolul 92 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 abrogă articolul 24 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 abrogă articolul 26 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 abrogă articolul 29 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 45 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 53 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 55 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 56 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 64 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 83 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 85 din actul Ordonanţa 60 2000
OUG 44 2000 modifica articolul 87 din actul Ordonanţa 60 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 44 din 28 aprilie 2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 188 din  3 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    ARTICOL UNIC
    Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "c) asigurarea conditiilor de liberalizare a pietei gazelor naturale si a accesului la sistemele de transport si distributie a gazelor naturale;"
    2. Litera b) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "b) gaze naturale - substantele minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarta terestra si care, in conditiile de suprafata, se prezinta in stare gazoasa.
    Gazele naturale cuprind gazele libere din zacaminte de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide.
    Gazele naturale pot fi in stare gazoasa sau lichida, in functie de conditiile de presiune si de temperatura in care se gasesc."
    3. Litera g) a articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "g) sa furnizeze informatii operatorilor din sectorul gazelor naturale, in vederea realizarii conditiilor de operare sigura si eficienta a sistemelor interconectate;"
    4. Litera b) a articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa aiba acces nediscriminatoriu la retelele de transport si de distributie a gazelor naturale in conditiile prezentei ordonante si, dupa caz, sa suporte in mod echitabil efectele dezvoltarilor de retele;"
    5. Litera f) a articolului 7 se abroga.
    6. Alineatul 2 al articolului 8 se abroga.
    7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Transportatorul de gaze naturale este persoana juridica, romana sau straina, autorizata si/sau licentiata in conditiile prezentei ordonante, avand ca obiect de activitate transportul gazelor naturale."
    8. Litera d) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "d) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport si livrare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de producatori, furnizori si/sau de consumatori, pentru o anumita perioada;"
    9. Litera j) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "j) elaborarea planurilor de perspectiva privind transportul gazelor naturale, in concordanta cu stadiul actual si cu evolutia viitoare a consumului de gaze naturale; in acest scop partile interesate in transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare."
    10. Litera a) a articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa perceapa tarife nediscriminatorii, corespunzator serviciilor prestate, si sa incaseze contravaloarea gazelor naturale vandute, atunci cand desfasoara si activitatea de comercializare a gazelor naturale;"
    11. Literele b) si g) ale articolului 12 se abroga.
    12. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Contractele de tranzit vor fi negociate de operatorul SNT, pe baza contractului-cadru emis de ANRGN, cu entitatile corespondente din statele implicate."
    13. Litera b) a articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "b) sa incaseze nediscriminatoriu contravaloarea gazelor naturale vandute si sa perceapa tarife corespunzator serviciilor prestate;"
    14. Articolul 24 se abroga.
    15. Articolul 26 se abroga.
    16. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Gazele naturale se inmagazineaza in scopul armonizarii variatiilor sezoniere, zilnice si orare de consum, cu capacitatile de furnizare si de transport, precum si pentru scopurile operationale si strategice."
    17. Articolul 29 se abroga.
    18. Alineatul (1) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Persoanele juridice romane sau straine, licentiate de ANRGN, pot avea acces la depozitele existente, scop in care operatorul presteaza serviciul de inmagazinare pe baza de tarif reglementat de ANRGN."
    19. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Prestatorul de servicii de inmagazinare a gazelor naturale are obligatia sa rezerve o capacitate minima de inmagazinare pentru transportator, astfel incat acesta sa poata mentine in orice moment echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale, in orice perioada a anului si cu mentinerea parametrilor minimi de functionare a SNT, in conditiile tehnice stabilite de ANRGN."
    20. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale reglementeaza raporturile dintre furnizor si client cu privire la furnizarea, facturarea, plata si calitatea gazelor naturale. Contractul de furnizare poate include si efectuarea unor servicii de catre furnizor."
    21. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contractarea furnizarii gazelor naturale se face tinandu-se seama de natura furnizorului si a clientului, de necesarul solicitat si de posibilitatile furnizorului de asigurare a acestuia. Cantitatile convenite se prevad in anexa la contract, cu defalcare anuala, trimestriala, zilnica sau orara, dupa caz."
    22. Alineatul (5) al articolului 34 se abroga.
    23. Alineatul (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Asociatia de standardizare din Romania, la propunerea ANRGN, elaboreaza programe privind revizuirea sau, dupa caz, intocmirea de standarde de eficienta energetica, armonizate cu normele europene in vigoare."
    24. Litera e) a articolului 47 se abroga.
    25. Alineatul (2) al articolului 53 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de gaze naturale sunt aceleasi pe intregul teritoriu al tarii si se stabilesc de ANRGN."
    26. Alineatul (1) al articolului 55 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru gazele naturale se elaboreaza, dupa caz, de unitatile de transport, de depozitare si de distributie si impreuna cu baza de calcul se comunica ANRGN."
    27. Alineatul (1) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de ANRGN, avand la baza propunerile fundamentate si prezentate de agentii economici din sectorul gazelor naturale."
    28. Alineatul (2) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Exploatarea comerciala a capacitatilor de productie, transport, depozitare si distributie, precum si furnizarea-comercializarea gazelor naturale (vanzare-cumparare-intermediere) sunt efectuate de persoane juridice romane sau straine, licentiate de ANRGN in conditiile prezentei ordonante."
    29. Litera c) a alineatului (2) al articolului 64 va avea urmatorul cuprins:
    c) obligatia concesionarului de a respecta dispozitiile operative ale dispecerului;"
    30. Articolul 83 se completeaza cu alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Ministerul Industriei si Comertului propune Guvernului modificarea structurilor functionale in domeniul gazelor naturale atunci cand constata aceasta necesitate."
    31. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
    Art. 85
    Ministerul Industriei si Comertului va aduce la indeplinire masurile privind politica in domeniul gazelor naturale, in conditiile prevederilor prezentei ordonante si in conformitate cu prevederile legale in vigoare."
    32. Litera p) a alineatului (1) al articolului 87 se abroga.
    33. Alineatul (2) al articolului 92 se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la OUG 44/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 44 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu