Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.42 din 24.05.2018

privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 29 mai 2018SmartCity1

Situaţia extraordinară şi de urgenţă este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" parcurge un proces de eficientizare şi restructurare complex, menit să înlăture disfuncţionalităţile existente şi impactul negativ asupra situaţiei economico-financiare ale acesteia.Îmbunătăţirea performanţei financiare şi economice a sectorului întreprinderilor de stat este vitală pentru susţinerea efortului de creştere economică a României, de natură să reducă, treptat, dar sigur, decalajele dintre nivelul de trai al cetăţenilor României şi al cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene.Creşterea performanţelor economice ale Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" trebuie continuată într-un mod susţinut, având în vedere nevoile urgente de susţinere a patrimoniului imobiliar al statului, dar şi cerinţa valorificării la maximum a potenţialului economic al bunurilor administrate de regie în numele statului, care să permită, totodată, creşterea semnificativă a aportului Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la realizarea veniturilor bugetului de stat, precum şi la exploatarea bunurilor statului în interesul general.O mare importanţă pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă economică a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi servirii interesului general o au reevaluarea cheltuielilor acestei întreprinderi publice, eliminarea pierderilor şi identificarea unor resurse necesare întreţinerii, conservării şi modernizării fondului imobiliar aflat în administrarea regiei.Având în vedere că la unele imobile aflate în proprietatea statului, transferate către diverse instituţii publice, regia a efectuat investiţii şi modernizări din fondurile proprii, se impune plata contravalorii acestora către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de la bugetul de stat. Este necesară în mod imperativ şi cu maximă urgenţă abilitarea regiilor autonome de a înfiinţa unităţi sanitare private în scopul valorificării în condiţii de eficienţă a bazelor materiale existente în patrimoniul acestora. Neadoptarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă va genera pierderi întreprinderilor publice, patrimoniului acestora şi bugetului de stat.În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut în anexa nr. 1, din imobil cu destinaţie de sediu pentru instituţii publice în imobil destinat activităţii economice. Articolul 2
(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare, modificându-se în mod corespunzător.
(2) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Serviciului Român de Informaţii, a sumei de 184 mii lei reprezentând valoarea de inventar, inclusiv TVA, a investiţiilor şi modernizărilor prevăzute în anexa nr. 2, realizate la imobilul prevăzut la alin. (1) de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din fondurile proprii.
(3) Imobilul prevăzut la alin. (1), cu investiţiile şi modernizările încorporate, se predă pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 172, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(10) Se asimilează spitalelor private şi unităţile sanitare private înfiinţate în cadrul unor regii autonome, asociaţii şi fundaţii sau al unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care acordă servicii medicale spitaliceşti. 2. După articolul 172 se introduce un nou articol, articolul 1721, cu următorul cuprins: Articolul 1721
(1) Regiile autonome pot înfiinţa unităţi sanitare private cu personalitate juridică, în scopul furnizării de servicii medicale.
(2) Unităţile sanitare private prevăzute la alin. (1) se înfiinţează prin hotărâri ale consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, cu avizul favorabil al Ministerului Sănătăţii.
(3) Structura organizatorică a unităţilor sanitare private prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliile de administraţie ale regiilor autonome, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ioana-Andreea Lambru p. Ministrul sănătăţii, Rodica Nassar, secretar de stat Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului proprietate publică a statului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Kiseleff nr. 12

Denumirea bunului/Nr. MFP Codul de clasificaţie Anul şi actul dobândirii Adresa Vecinătăţi Caracteristici tehnice ale imobilului Valoare de inventar - lei -
Hotel Triumf 161170 8.29.07 Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - act normativ în prezent abrogat şos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, Bucureşti N-V Str. Docenţilor S-E imobil şos. Kiseleff nr. 10 N-E str. Gh. Brătianu S-V şos. Kiseleff C1 hotel - 1.549 mp S + D + P + E1 + E2 + E3 + pod suprafaţă utilă totală 2.042,29 mp Suprafaţă construită totală - aprox. 2.750,20 mp C2 magazie - 111 mp C3 magazie - 39 mp C4 magazie - 8 mp C5 chioşc - 26 mp C6 punct tehnic - 39 mp C7 WC - 16 mp C8 magazie - 28 mp C9 terenuri tenis - 1.290 mp Total suprafaţă construcţii - 3.106 mp Total suprafaţă teren - 14.987 mp Carte funciară nr. 208.232/2016 Teren - 45.317.540,73 lei Construcţii -5.707.291,41 lei

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Cod de clasificare Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Valoarea de inventar Valoarea de inventar a investiţiilor şi modernizărilor, inclusiv TVA Caracteristicile tehnice ale investiţiilor şi modernizărilor
Str. Furnica nr. 50, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, lot 2 Statul român, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", Bucureşti, str. Molière nr. 6-8, sectorul 1 CUI 2351555 Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii CUI 4204291 8.19.01 Nr. cadastral 24670 - C1-U2 S utilă totală de 172,10 mp Teren cotă indiviză de 221 mp Lot 2 compus din Parter: camerele 1-4 cu S utilă de 49,15 mp şi Mansardă: camerele 1-12 cu S utilă de 122,95 mp 1.390.897,45 lei 184 mii lei Investiţia (lucrarea) de bază - TOTAL 150.861,40 lei Organizare de şantier - TOTAL 3.017,23 lei TOTAL valoare (exclusiv TVA) 153.878,63 leiSmartCity5

COMENTARII la OUG 42/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 42 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 42/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu