Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.42 din 24.05.2018

privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 446 din 29 mai 2018SmartCity1

Situaţia extraordinară şi de urgenţă este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" parcurge un proces de eficientizare şi restructurare complex, menit să înlăture disfuncţionalităţile existente şi impactul negativ asupra situaţiei economico-financiare ale acesteia.Îmbunătăţirea performanţei financiare şi economice a sectorului întreprinderilor de stat este vitală pentru susţinerea efortului de creştere economică a României, de natură să reducă, treptat, dar sigur, decalajele dintre nivelul de trai al cetăţenilor României şi al cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene.Creşterea performanţelor economice ale Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" trebuie continuată într-un mod susţinut, având în vedere nevoile urgente de susţinere a patrimoniului imobiliar al statului, dar şi cerinţa valorificării la maximum a potenţialului economic al bunurilor administrate de regie în numele statului, care să permită, totodată, creşterea semnificativă a aportului Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la realizarea veniturilor bugetului de stat, precum şi la exploatarea bunurilor statului în interesul general.O mare importanţă pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă economică a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi servirii interesului general o au reevaluarea cheltuielilor acestei întreprinderi publice, eliminarea pierderilor şi identificarea unor resurse necesare întreţinerii, conservării şi modernizării fondului imobiliar aflat în administrarea regiei.Având în vedere că la unele imobile aflate în proprietatea statului, transferate către diverse instituţii publice, regia a efectuat investiţii şi modernizări din fondurile proprii, se impune plata contravalorii acestora către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de la bugetul de stat. Este necesară în mod imperativ şi cu maximă urgenţă abilitarea regiilor autonome de a înfiinţa unităţi sanitare private în scopul valorificării în condiţii de eficienţă a bazelor materiale existente în patrimoniul acestora. Neadoptarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă va genera pierderi întreprinderilor publice, patrimoniului acestora şi bugetului de stat.În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut în anexa nr. 1, din imobil cu destinaţie de sediu pentru instituţii publice în imobil destinat activităţii economice. Articolul 2
(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare, modificându-se în mod corespunzător.
(2) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Serviciului Român de Informaţii, a sumei de 184 mii lei reprezentând valoarea de inventar, inclusiv TVA, a investiţiilor şi modernizărilor prevăzute în anexa nr. 2, realizate la imobilul prevăzut la alin. (1) de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din fondurile proprii.
(3) Imobilul prevăzut la alin. (1), cu investiţiile şi modernizările încorporate, se predă pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 172, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(10) Se asimilează spitalelor private şi unităţile sanitare private înfiinţate în cadrul unor regii autonome, asociaţii şi fundaţii sau al unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care acordă servicii medicale spitaliceşti. 2. După articolul 172 se introduce un nou articol, articolul 1721, cu următorul cuprins: Articolul 1721
(1) Regiile autonome pot înfiinţa unităţi sanitare private cu personalitate juridică, în scopul furnizării de servicii medicale.
(2) Unităţile sanitare private prevăzute la alin. (1) se înfiinţează prin hotărâri ale consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, cu avizul favorabil al Ministerului Sănătăţii.
(3) Structura organizatorică a unităţilor sanitare private prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliile de administraţie ale regiilor autonome, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ioana-Andreea Lambru p. Ministrul sănătăţii, Rodica Nassar, secretar de stat Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului proprietate publică a statului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, şos. Kiseleff nr. 12

Denumirea bunului/Nr. MFP Codul de clasificaţie Anul şi actul dobândirii Adresa Vecinătăţi Caracteristici tehnice ale imobilului Valoare de inventar - lei -
Hotel Triumf 161170 8.29.07 Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - act normativ în prezent abrogat şos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, Bucureşti N-V Str. Docenţilor S-E imobil şos. Kiseleff nr. 10 N-E str. Gh. Brătianu S-V şos. Kiseleff C1 hotel - 1.549 mp S + D + P + E1 + E2 + E3 + pod suprafaţă utilă totală 2.042,29 mp Suprafaţă construită totală - aprox. 2.750,20 mp C2 magazie - 111 mp C3 magazie - 39 mp C4 magazie - 8 mp C5 chioşc - 26 mp C6 punct tehnic - 39 mp C7 WC - 16 mp C8 magazie - 28 mp C9 terenuri tenis - 1.290 mp Total suprafaţă construcţii - 3.106 mp Total suprafaţă teren - 14.987 mp Carte funciară nr. 208.232/2016 Teren - 45.317.540,73 lei Construcţii -5.707.291,41 lei

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Cod de clasificare Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Valoarea de inventar Valoarea de inventar a investiţiilor şi modernizărilor, inclusiv TVA Caracteristicile tehnice ale investiţiilor şi modernizărilor
Str. Furnica nr. 50, oraşul Sinaia, judeţul Prahova, lot 2 Statul român, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", Bucureşti, str. Molière nr. 6-8, sectorul 1 CUI 2351555 Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii CUI 4204291 8.19.01 Nr. cadastral 24670 - C1-U2 S utilă totală de 172,10 mp Teren cotă indiviză de 221 mp Lot 2 compus din Parter: camerele 1-4 cu S utilă de 49,15 mp şi Mansardă: camerele 1-12 cu S utilă de 122,95 mp 1.390.897,45 lei 184 mii lei Investiţia (lucrarea) de bază - TOTAL 150.861,40 lei Organizare de şantier - TOTAL 3.017,23 lei TOTAL valoare (exclusiv TVA) 153.878,63 leiSmartCity5

COMENTARII la OUG 42/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 42 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 42/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu