E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 38 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 6 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 adauga dupa articolul 6 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 7 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 8 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 abrogă articolul 9 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 adauga dupa articolul 9 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 10 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 13 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 19 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 20 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 23 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 24 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 adauga dupa articolul 24 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 25 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 adauga dupa articolul 25 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 26 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 abrogă articolul 27 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 abrogă articolul 28 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 adauga dupa articolul 29 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 30 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 32 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 35 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 adauga dupa articolul 35 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 36 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 adauga dupa articolul 36 din actul Legea 50 1991
Articolul 2 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 50 1991
Articolul 2 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 3 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 adauga dupa articolul 4 din actul Legea 50 1991
Articolul 1 din actul OUG 231 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 50 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 231 din 24 noiembrie 2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 612 din 29 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
    "Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor"
    2. Titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:
    "Autorizarea lucrarilor de constructii"
    3. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - sau al altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, in conditiile prezentei legi.
    (2) Constructiile civile, industriale, agricole, hidrotehnice sau cu orice alta destinatie se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile prezentei legi si ale reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor."
    4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
    (2) Autorizatia de construire se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor planurilor urbanistice si de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.
    (3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale de transport energetic, cai de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa in extravilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.
    (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:
    a) lucrari de modificare, reparare, protejare, restaurare, conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;
    b) lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si a functionalitatii acestora;
    c) lucrari de reparare privind imprejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
    d) lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari - necesare studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si de petrol, precum si altor exploatari."
    5. La articolul 3, literele a), b), c), d) e) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie ori alte interventii care afecteaza siguranta constructiei sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 8 lit. f);
    b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice;
    c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparatii capitale, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene, realizarea de noi capacitati energetice de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, reabilitarea si retehnologizarea celor existente, imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
    d) lucrari de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
    e) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;"
    ......................................................................
    g) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, precum si anexele gospodaresti ale exploatarilor agricole situate in extravilan."
    6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:
    a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:
    - investitiile care se aproba de catre Guvern;
    - lucrarile prevazute la art. 3 lit. b) si c), atunci cand sunt efectuate in teritoriul administrativ al comunelor;
    b) de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si extravilanul localitatii, cu exceptia investitiilor prevazute la lit. a);
    c) de primarul general al municipiului Bucuresti, pentru constructiile si lucrarile prevazute la lit. a) si b), precum si de primarii sectoarelor pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, stabilite prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consiliilor locale ale sectoarelor;
    d) de primarii comunelor, pentru:
    - lucrarile publice, lacasurile de cult, constructiile pentru industrie, comert, prestari de servicii, social-culturale, precum si casele de vacanta situate in intravilan, numai pe baza avizului favorabil al Comisiei tehnice de urbanism a consiliului judetean, constituita potrivit legii;
    - lucrarile prevazute la art. 3 lit. d), precum si constructiile de infrastructura care se executa in extravilanul localitatilor;
    - constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora, situate in intravilanul localitatii de resedinta si al satelor componente;
    - anexele exploatarilor agricole situate in extravilan."
    7. Dupa articolul 4 se introduc articolele 4^1 si 4^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    (1) In vederea simplificarii procedurii de autorizare, obtinerea avizelor legale privind racordarea la retelele de utilitati si influentele asupra altor retele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reteaua de transporturi, precum si cele specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila si protectia mediului, asa cum sunt specificate in anexa nr. 1 la prezenta lege, se asigura de catre emitentul autorizatiei prin serviciile publice organizate in acest scop de consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru a caror functionare se vor putea stabili taxe speciale in conditiile legii.
    (2) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale vor organiza, in cadrul aparatului propriu, compartimentul de specialitate necesar pentru indeplinirea urmatoarelor atributii aflate in responsabilitatea arhitectului-sef:
    - avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si emiterea certificatelor de urbanism;
    - obtinerea avizelor legale solicitate prin certificatul de urbanism, necesare in vederea emiterii autorizatiei de construire sau de desfiintare;
    - analizarea si avizarea documentatiilor depuse pentru autorizare, precum si intocmirea si emiterea autorizatiei de construire sau de desfiintare.
    Art. 4^2
    (1) Pentru cresterea operativitatii, prin hotarari ale consiliilor judetene, municipale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si sub autoritatea acestora se vor constitui comisii tehnice de urbanism - organisme tehnice de lucru pe langa autoritatea administratiei publice locale -, formate din specialisti provenind din structura proprie, specialisti de pe plan local atrasi, precum si din reprezentantii delegati ai administratorilor/factorilor de autoritate abilitati sa emita avizele mentionate la art. 4^1 alin. (1), care vor emite acorduri unice pentru fiecare solicitare de autorizatie.
    (2) Comisiile tehnice de urbanism constituite pe langa consiliile judetene acorda asistenta tehnica de specialitate privind dezvoltarea urbanistica a localitatilor judetului, analizeaza si avizeaza atat planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism aferente localitatilor judetului, cat si documentatiile tehnice pentru autorizatiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora.
    (3) In cazul in care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui comisiile tehnice de urbanism prevazute la alin. (1) la nivelul oraselor sau al municipiilor, se vor aplica in mod corespunzator prevederile alin. (2).
    (4) Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare a comisiilor tehnice de urbanism se asigura din bugetul propriu al judetului, municipiului Bucuresti, al municipiului sau orasului, dupa caz."
    8. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in vederea autorizarii.
    (2) In anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligatia sa furnizeze solicitantului, la cerere, spre a fi introduse in proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor, toate elementele si datele referitoare la imobil cuprinse in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului anterior avizate si aprobate.
    (3) Certificatul de urbanism se emite de catre autoritatile prevazute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii actului.
    (4) Certificatul de urbanism se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind, in mod solidar, tuturor semnatarilor. Delegarea competentelor de semnare este interzisa, potrivit legii, iar lipsa unei semnaturi atrage nulitatea actului.
    (5) Prin certificatul de urbanism autoritatile prevazute la art. 4 pot cere solicitantului elaborarea unei alte documentatii de urbanism prin care sa se justifice si sa se demonstreze posibilitatea interventiei urbanistice solicitate, daca:
    a) prin documentatia inaintata se solicita o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva;
    b) conditiile specifice de amplasament si/sau importanta obiectivului de investitii o impun.
    Dupa aprobarea noii documentatii de urbanism - plan urbanistic zonal ori plan urbanistic de detaliu - se poate intocmi proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor, urmand ca, prin grija compartimentelor de specialitate ale aparatului primariilor, prevederile documentatiilor urbanistice sa fie preluate in cadrul P.U.Z. sau P.U.G., dupa caz.
    (6) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
    (7) Certificatul de urbanism se emite si in vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de studiu de fezabilitate, precum si pentru operatiuni notariale privind circulatia imobiliara.
    (8) In vederea constituirii bancii de date necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, toti posesorii de retele tehnico-edilitare supra- si subterane au obligatia de a depune planurile acestora pe suport cadastral la primariile de arondare."
    9. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Autorizatia de construire se emite in baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. 4, care cuprinde:
    - certificatul de urbanism;
    - dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
    - proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
    - avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
    - dovada achitarii taxei legale;
    - expertiza tehnica, dupa caz;
    - proiectul de organizare a executiei lucrarilor, dupa caz.
    (2) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru cuprins in anexa nr. 1 la prezenta lege si este extras din proiectul tehnic, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si acordurilor cerute prin acesta, si se intocmeste, se semneaza si se verifica potrivit legii.
    (3) Executia lucrarilor de constructii se face numai pe baza proiectului tehnic de executie - cu detalii - intocmit conform prevederilor legale, iar proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii are valoare de martor al autorizarii lucrarilor, fiind interzisa realizarea de lucrari numai in baza acestuia.
    (4) In termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii si a documentatiei pentru emiterea autorizatiei, emitentul are obligatia de a verifica continutul acesteia, procedand dupa cum urmeaza:
    a) in situatia depunerii unei documentatii incomplete - contrar prevederilor alin. (1) si prevederilor legale in vigoare - aceasta se restituie solicitantului, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii documentatiei;
    b) in cazul depunerii unei documentatii complete, emitentul are obligatia de a emite autorizatia de construire in maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (5) Autoritatea emitenta stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval de timp in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor, prevazuta prin autorizatie. In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si nu mai mult de 12 luni. Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.
    (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), numai in vederea finalizarii lucrarilor autorizate prelungirea valabilitatii autorizatiilor emise se poate reacorda in transe de maximum 12 luni, pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. b) si pentru lacasurile noi de cult, cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al Secretariatului de Stat pentru Culte, precum si pentru lucrari finantate de la bugetul de stat sau din fonduri special constituite prin lege, in situatia neasigurarii finantarii acestora la termenele stabilite, cu avizul Ministerului Finantelor.
    (7) Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatile prevazute la art. 4, precum si Inspectia teritoriala in constructii despre data inceperii lucrarilor autorizate, cu cel putin 10 zile inainte. In caz contrar, daca constatarea faptei de a incepe lucrarile fara instiintare s-a facut:
    - in termenul de valabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei;
    - dupa expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei lucrarea se considera ca fiind executata fara autorizatie.
    (8) O data cu depunerea cererii pentru emiterea autorizatiei de construire solicitantul detinator cu titlu de proprietate al unui imobil sau cu alt act care ii confera dreptul de executie de lucrari de constructii are obligatia de a prezenta o declaratie autentificata notarial din care sa rezulte ca imobilul - teren si/sau constructii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantei judecatoresti. In caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va putea depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva in instanta a litigiului.
    (9) In conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.
    (10) Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai in baza unor documentatii complete, neadmitandu-se completari ulterioare sau modificari ale documentatiei depuse - obtinerea de avize, completari sau modificari in piesele scrise si desenate -, cu exceptia celor prevazute la alin. (13).
    (11) Autorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acesteia revenind, in mod solidar, tuturor semnatarilor. Delegarea competentelor de semnare este interzisa, potrivit legii, iar lipsa unei semnaturi atrage nulitatea actului.
    (12) Valabilitatea autorizatiei se mentine in cazul schimbarii investitorului inaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.
    (13) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati, ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice abilitata, conform legii, urmand ca documentatia necesara in vederea autorizarii sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.
    (14) Taxa de autorizare se calculeaza, potrivit legii, pe baza declaratiei solicitantului si in conformitate cu prevederile proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii prezentat pentru autorizare, dupa caz, in functie de:
    - suprafata desfasurata a constructiilor;
    - devizul general al investitiei.
    (15) Institutiile abilitate prin lege sa emita avize si acorduri in vederea autorizarii lucrarilor de constructii au obligatia sa le emita in maximum 15 zile de la inregistrarea cererii, direct solicitantului, respectiv compartimentului care functioneaza in cadrul aparatului consiliilor locale, in conformitate cu prevederile art. 4^1 din prezenta lege."
    10. Dupa articolul 6 se introduc articolele 6^1 si 6^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala - a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.
    (2) Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 8 alin. (3).
    Art. 6^2
    (1) Proiectele tehnice (P. Th.) in baza carora se intocmesc proiectele pentru autorizarea lucrarilor de constructii se elaboreaza de colective tehnice de specialitate si se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul constructiilor, astfel:
    a) de arhitect diplomat, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;
    b) de inginer diplomat, de constructii si de instalatii, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor si pentru instalatiile aferente acestora;
    c) de arhitect colegiu si/sau inginer colegiu de constructii si de instalatii, pentru cladiri de importanta redusa si numai in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
    (2) Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. (1) angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii."
    11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie, prevazut in planurile urbanistice si in planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda astfel:
    a) pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. b), solicitantul va obtine avizul Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, potrivit competentelor specifice;
    b) pentru lucrarile prevazute la art. 3 lit. a), c), d), e), f) si g), care se executa in ansamblurile de arhitectura, rezervatiile de arhitectura si de urbanism, in cazul siturilor istorice, al parcurilor si gradinilor monument istoric, cuprinse in listele aprobate conform legii, precum si in cazul lucrarilor de orice natura care se executa in zonele de protectie ale monumentelor, solicitantul va obtine avizul Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, potrivit competentelor specifice, daca pentru aceste zone nu exista regulamente urbanistice aprobate potrivit legii sau daca solicitarea nu corespunde prevederilor acestora;
    c) in zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, in zonele de siguranta si protectie ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum si in alte arii protejate solicitantul va obtine acordul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    d) in zonele de siguranta si protectie a infrastructurilor de transport de interes public, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine autorizatia Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale;
    e) in zonele expuse la riscuri tehnologice se va obtine avizul Ministerului Industriei si Comertului sau al organelor abilitate de acesta, inclusiv al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;
    f) in zonele in care s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obtine avizul organismelor competente.
    (2) Pentru autorizarea executarii lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b), privind interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe langa avizele de specialitate din competenta de avizare a Ministerului Culturii solicitantul are obligatia de a obtine si avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale.
    (3) Avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului in care se gasesc monumente istorice, clasate conform legii, se face de catre Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate. Organizarea si functionarea acestei comisii vor fi reglementate prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
    12. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:
    a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
    b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
    c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
    d) zugraveli si vopsitorii interioare;
    e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
    f) reparatii la instalatiile interioare si la bransamentele exterioare, de orice fel, aferente cladirilor, fara modificarea structurii de rezistenta, a caracteristicilor initiale, sau a aspectului arhitectural al acestora;
    g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;
    h) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje si altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea elementelor constructive;
    i) lucrari de intretinere, reparatii curente si periodice la infrastructura cailor de comunicatie, care se executa in extravilanul si intravilanul localitatilor, cu mentinerea acelorasi functiuni, suprafata si volumetrie in zonele de siguranta si protectie a infrastructurilor de transport si la instalatiile aferente;
    j) lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii;
    k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice de pana la 5 metri adancime, pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere.
    (2) Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor specificate la lit. j), se executa la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.
    (3) Primariile pot dezafecta, fara autorizatie de desfiintare, constructiile proprietatea unitatii administrativ-teritoriale, aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric."
    13. Articolul 9 se abroga.
    14. Dupa articolul 9 se introduce articolul 9^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^1
    (1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare emise cu incalcarea prevederilor legale vor fi anulate de instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare va fi ceruta, in conditiile legii, si de catre prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectiei de stat in constructii.
    (2) Prin introducerea actiunii autorizatia de construire sau de desfiintare se suspenda de drept."
    15. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate executarii de constructii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor planurilor urbanistice si a regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit legii, si realizarii de catre titular a constructiei.
    (2) Terenurile apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai in vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau interes public, cu respectarea planurilor urbanistice, aprobate potrivit legii, precum si cu respectarea reglementarilor legale privind integritatea fondului forestier.
    (3) Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului."
    16. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (1) terenurile destinate executarii de constructii se pot concesiona fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date in folosinta gratuita pe termen limitat, dupa caz, in urmatoarele situatii:
    a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, ori de sedii ale organizatiilor nonguvernamentale recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, altele decat cele care se realizeaza de colectivitatile locale pe terenurile acestora;
    b) pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala de Locuinte, potrivit legii;
    c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri casatoriti pana la implinirea varstei de 35 de ani;
    d) pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;
    e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului, in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune daca:
    - constructiile sunt realizate anterior in regim de concesionare, in conformitate cu prevederile art. 10;
    - terenurile invecinate sunt improprii realizarii de constructii noi independente datorita suprafetei si dimensiunilor acestora;
    f) pentru lucrari de protejare ori de punere in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, cu avizul Ministerului Culturii, atunci cand terenul se afla in zona de protectie a acestora."
    17. La articolul 13, alineatele (2), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin planurile urbanistice, precum si taxa anuala minimala de redeventa.
    (3) Oferta solicitantilor va fi insotita de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzand in mod obligatoriu elementele tehnice necesare in vederea caracterizarii functionalitatii si capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decat oferte care corespund prevederilor planurilor urbanistice aprobate potrivit legii.
    (4) Licitatia se efectueaza, in conditiile legii, de comisiile instituite in acest scop prin hotarare a consiliilor locale si/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile functioneaza la sediul consiliilor locale in a caror unitate administrativ-teritoriala sunt situate terenurile."
    18. La articolul 15, litera a) liniuta a patra si litera b) vor avea urmatorul cuprins:
    "- pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente suprafata de teren va fi stabilita potrivit planurilor urbanistice;
    b) in localitatile rurale, pana la 1.000 mp pentru o locuinta."
    19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Concesionarea terenurilor prevazute la art. 10 - 16 se face in conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prevederile planurilor urbanistice si de natura constructiei. Pentru cladirile de locuinte concesionarea se face pe durata existentei constructiilor."
    20. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Intravilanul localitatilor se stabileste si se modifica in conformitate cu nivelul si tendintele de dezvoltare urbana ale acestora, prin planurile urbanistice generale (P.U.G.), aprobate in conditiile legii.
    (2) Ulterior aprobarii Planului urbanistic general (P.U.G.), vor putea fi introduse in intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai in conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale (P.U.Z.), aprobate potrivit legii.
    (3) Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire si se comunica de catre presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, in termen de 10 zile de la eliberarea autorizatiei de construire, la oficiile teritoriale de cadastru, in vederea stabilirii taxei pentru constituirea Fondului pentru ameliorarea fondului funciar, in conformitate cu categoria de folosinta agricola si cu fertilitatea solului, conform evidentelor agricole si pentru operare in aceste evidente, potrivit prevederilor legale.
    (4) Terenurile cu destinatie forestiera cuprinse in intravilanul localitatilor pot fi scoase din circuitul silvic numai cu aprobarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau a Guvernului, potrivit legii."
    21. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
    a) executarea sau desfiintarea totala ori partiala, fara autorizatie, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor de la lit. b), de catre investitor si executant;
    b) executarea sau desfiintarea cu nerespectarea prevederilor autorizatiei ori a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - PAC, PAD, POE - "vizat spre neschimbare", a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor de la lit. b), de catre investitor si executant;
    c) aprobarea si executarea lucrarilor de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;
    d) mentinerea, dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate, ori adaptarea in alte scopuri decat cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;
    e) neaducerea terenurilor la starea si functiunea initiala, ca urmare a desfiintarii constructiilor, precum si dupa terminarea executarii lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c);
    f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;
    g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7);
    h) emiterea de certificate de urbanism:
    - incomplete, cu date eronate, cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, cu depasirea termenului legal sau formal intocmite;
    - care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesar a fi obtinute in vederea autorizarii;
    - care impun obtinerea unor avize si/sau acorduri care nu sunt legal necesare ori care nu sunt justificate in raport cu obiectivul de investitii;
    i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare;
    - in lipsa titlului de proprietate sau a oricarui alt act care confera dreptul de construire ori de desfiintare, dupa caz;
    - in lipsa planurilor urbanistice aprobate potrivit legii sau cu nerespectarea prevederilor acestora;
    - in baza unor documentatii care sunt incomplete sau care sunt intocmite in neconcordanta cu prevederile Codului civil, cu continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii ori cu normele tehnice de proiectare in vigoare, care nu contin avizele si acordurile legale necesare, care nu sunt intocmite si verificate de persoanele abilitate potrivit legii, care contravin prevederilor certificatului de urbanism sau ale normelor metodologice emise pentru aplicarea prezentei legi, dupa caz;
    - in lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii, in cazul lucrarilor de consolidare;
    - in baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege;
    - cu date eronate sau formal intocmite;
    - cu nerespectarea dispozitiilor art. 6 alin. (14);
    - cu depasirea termenului legal de 30 de zile prevazut la art. 6 alin. (4) lit. b);
    j) neorganizarea si neexercitarea controlului de catre serviciile sau persoanele abilitate cu sarcini in acest scop din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, in unitatile lor administrativ-teritoriale si in concordanta cu competentele de autorizare ori exercitarea formala a acestor obligatii, precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in conformitate cu dispozitiile art. 24^1 alin. (3);
    k) neindeplinirea la termenul stabilit a masurilor dispuse de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului la controlul anterior efectuat la serviciile sau la persoanele cu sarcini in acest scop din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale;
    l) refuzul sau obstructionarea de orice fel a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 29^1 alin. (1);
    m) intocmirea ori semnarea proiectelor tehnice pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara, in conditiile prevazute la art. 6^2;
    n) depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de constructii, conform prevederilor art. 6 alin. (15);
    o) netransmiterea la primarii, in termen de 60 zile, a planurilor pe suport cadastral ale retelelor tehnico-edilitare, conform prevederilor art. 5 alin. (8);
    p) neraportarea la termen sau raportarea de date eronate pentru constituirea bancii de date prevazute la art. 32 alin. (4).
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 40.000.000 lei la 110.000.000 lei;
    - cele de la lit. c), d) e), m) si n), cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    - cele de la lit. i) si f), cu amenda de la 25.000.000 lei la 35.000.000 lei;
    - cele de la lit. g), h), j), k), o) si p), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    - cele de la lit. l), cu amenda de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei.
    (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului.
    (4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice.
    (5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. h) si i) se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism sau a autorizatiilor de construire ori de desfiintare, precum si celor care au semnat aceste documente."
    22. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Organele de control ale consiliilor judetene si ale primariilor au obligatia de a monitoriza respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executiei lucrarilor de constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 23 se constata de organele de control ale consiliilor judetene si ale primariilor pentru faptele savarsite in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, respectiv de catre organele de control ale consiliilor judetene la primariile din cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, cu exceptia contraventiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. h), i), j), k), l), m), n) si p), care se constata in conditiile stabilite la art. 24^1.
    (3) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se inainteaza, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale unde s-a savarsit contraventia.
    (4) Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatie, prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) si e), pot fi constatate si de organele de politie. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de indata autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a savarsit contraventia, care va aplica sanctiunea potrivit legii."
    23. Dupa articolul 24 se introduc articolele 24^1 si 24^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 24^1
    (1) Controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pe intreg teritoriul tarii si de catre inspectiile teritoriale ale acestuia, care pot dispune masurile si sanctiunile prevazute de lege.
    (2) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si inspectiile teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare, dupa caz, atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale privind asigurarea calitatii in constructii, fara proiect tehnic de executie ori pe baza unor autorizatii emise nelegal.
    (3) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului si inspectiile teritoriale incunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul, asupra continutului proceselor-verbale de constatare, precum si asupra masurilor dispuse. In aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene, respectiv ale primariilor, dupa caz, au obligatia de a urmari modul de conformare privind cele dispuse de inspectia de stat.
    Art. 24^2
    (1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, in valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b).
    (2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor de la alin. (1) se face in contul inspectiilor in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu transmiterea instiintarii privind data inceperii lucrarilor, asa cum se prevede la art. 6 alin. (7) din prezenta lege. Intarzierile la plata a cotelor prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
    (3) Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor."
    24. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei de construire sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
    (2) In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor alin. (1), sefii autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a constatat contraventia vor sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:
    a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;
    b) desfiintarea constructiilor nelegal realizate.
    (3) In cazul admiterii cererii instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. (2).
    (4) In cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu prevederile alin. (2), se vor aduce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand sa fie suportate de catre persoanele vinovate.
    (5) In situatiile prevazute la art. 21 organele de control vor putea cere instantei sa dispuna, prin hotararea de condamnare, masurile mentionate la alin. (2) lit. a) sau b). Organele de control pot cere organelor de urmarire penala sesizate si, dupa caz, instantei sa dispuna ca masura provizorie, in tot cuprinsul procesului penal, oprirea executarii lucrarilor.
    (6) Decizia tehnica privind mentinerea sau desfiintarea constructiilor realizate fara autorizatie de construire ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, in conditiile alin. (1), se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate in conditiile legii. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii."
    25. Dupa articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 25^1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 25, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor vor fi desfiintate pe cale administrativa de catre autoritatea administratiei publice locale competente, fara sesizarea instantelor judecatoresti, la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, pe cheltuiala contravenientului, scop in care primariile comunale, orasenesti, municipale ori consiliile judetene, dupa caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale, in conditiile legii.
    (2) Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea de locuinte si pentru care s-a dispus masura prevazuta la art. 25 alin. (2) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobanzilor legale pentru perioada in care le-au folosit."
    26. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 se prescrie in termen de 5 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor, in cazul investitorilor si executantilor, respectiv 3 ani de la savarsirea faptei, in cazul personalului cu atributii in domeniul autorizarii si controlului disciplinei in constructii din cadrul administratiei publice locale."
    27. Articolul 27 se abroga.
    28. Articolul 28 se abroga.
    29. Dupa articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 29^1
    (1) Studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor, precum si a lucrarilor de urbanism, amenajarea teritoriului, gospodarie comunala ori alte elemente de infrastructura, elaborate la comanda fostelor consilii populare si preluate, la constituire, in patrimoniul unitatilor de proiectare judetene, aflate in arhivele acestora, constituie proprietate publica si se gestioneaza, potrivit legii, de consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentatiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza regulamentului-cadru aprobat de Guvern.
    (3) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu Ministerul Functiei Publice vor initia si vor supune spre aprobare Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, proiectul regulamentului-cadru prevazut la alin. (2)."
    30. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica in mod corespunzator, cu exceptia art. 25 - 27."
    31. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii au obligatia de a executa integral lucrarile la termenul prevazut in autorizatie, in conditiile prezentei legi.
    (2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, in conditiile legii, emiterea autorizatiei de functionare fiind conditionata de existenta procesului-verbal de receptie. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie si in situatia realizarii lucrarilor in regie proprie.
    (3) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot primi titlul de proprietate ori nu pot fi intabulate in registrul de evidenta imobiliara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute prin prezenta lege.
    (4) In vederea constituirii, actualizarii si gestionarii bancii de date cuprinzand lucrarile publice si constructiile autorizate, care se realizeaza din fonduri publice sau private, autoritatile emitente ale autorizatiilor de construire, prevazute la art. 4, au obligatia de a raporta trimestrial Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului stadiul si parametrii tehnico-financiari ai lucrarilor pana la receptia acestora, conform legislatiei in vigoare."
    32. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit."
    33. Dupa articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 35^1
    (1) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie in scopul asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta in exploatare a constructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea intregii constructii.
    (2) Emiterea autorizatiei de construire in vederea executarii lucrarilor de interventie pentru consolidarea constructiilor cu destinatia de locuinte, precum si a monumentelor istorice, cu exceptia celor in care se desfasoara activitati comerciale, este scutita de taxa de autorizare."
    34. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face in conditiile stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate."
    35. Dupa articolul 36 se introduce articolul 36^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 36^1
    (1) In conditiile prezentei legi, in vederea crearii unui cadru unitar privind autorizarea lucrarilor de constructii, reglementarile tehnice - norme, normative, instructiuni - cu aplicabilitate in domeniul constructiilor si urbanismului, elaborate si aprobate de ministere si de alte organe centrale, se transmit in mod obligatoriu spre avizare Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (2) Ministerele si celelalte organe centrale care au elaborat astfel de reglementari tehnice anterior aparitiei prezentei legi le vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului spre avizare.
    36. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    In vederea aplicarii prevederilor prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale si a autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate, va emite norme metodologice."
    Art. 2
    Anexa nr. 1 privind continutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii si anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul legii la prezenta ordonanta de urgenta devin anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 50/1991, iar anexa la aceasta lege devine anexa nr. 3.
    Art. 3
    Legea nr. 50/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa adoptarea acesteia de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Ministrul transporturilor,
                       Anca Boagiu

                       Ministrul culturii,
                       Ion Caramitru

    ANEXA 1

                            CONTINUTUL-CADRU
al Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii

    Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (PAC/PAD/POE) se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevederilor art. 6^2 din prezenta lege, si este extras din proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.
    Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru:
    - Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - PAC;
    - Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - PAD;
    - Proiect pentru autorizarea organizarii executarii lucrarilor - POE.
    Continutul-cadru al Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate pentru autorizare.
    In situatii cu totul exceptionale, in functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, cu avizul Comisiei tehnice de urbanism, vor putea fi cerute, prin Certificatul de urbanism, si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse in cadrul Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii (PAC/PAD).
    A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)
    I. Piese scrise
    1. Lista si semnaturile proiectantilor
    Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
    2. Memoriu
    2.1. Date generale
    Se prezinta elemente generale de identificare a obiectivului Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cu referiri la:
    - amplasament, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
    - clima si fenomenele naturale specifice;
    - geologia si seismicitatea;
    - categoria de importanta a obiectivului.
    2.2. Memorii pe specialitati
    Se prezinta descrierea lucrarilor de:
    - arhitectura;
    - structura - inclusiv breviarul de calcul;
    - instalatii;
    - dotari si instalatii tehnologice (dupa caz);
    - amenajari exterioare si sistematizare pe verticala.
    2.3. Date si indicii care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinse in anexa la cererea pentru autorizare:
    - suprafetele: construita desfasurata, construita la sol, utila;
    - inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
    - volumul constructiilor;
    - procentul de ocupare a terenului (POT);
    - coeficientul de utilizare a terenului (CUT).
    2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
    2.5. Anexe la memoriu:
    2.5.1. studiu geotehnic;
    2.5.2. referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii (se intocmesc de verificatori atestati M.L.P.A.T., agreati de investitor);
    2.5.3. "Fise tehnice" cuprinzand elementele de aviz necesare pentru emiterea acordului unic (prin grija emitentului autorizatiei), cu privire la utilitatile urbane necesare, inclusiv pentru organizarea executiei lucrarilor (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban), precum si de la comisiile tehnice ale administratiei publice locale, cerute prin Certificatul de urbanism;
    2.5.4. documentatiile specifice necesare pentru obtinerea (prin grija emitentului autorizatiei) a avizelor Brigazii de pompieri, Comandamentului apararii civile, autorizatiilor emise de Ministerul Transporturilor, precum si a acordurilor de gospodarire a apelor si de mediu, dupa caz;
    2.5.5. avize specifice cerute prin Certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant (avizul Ministerului Culturii - Directia monumentelor istorice, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare);
    2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi amplasate adiacent constructiilor existente - sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii de destinatii in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.
    II. Piese desenate
    1. Planuri generale
    1.1. Plan de incadrare in teritoriu
    (plansa pe suport topografic scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz, vizat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie);
    1.2. Plan de situatie (privind amplasarea obiectivelor investitiei)
    (plansa pe suport topografic scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie), prin care se precizeaza:
    - parcela cadastrala pentru care a fost emis Certificatul de urbanism (descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare);
    - amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, desfiinta sau construi (noi);
    - cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor; cotele si distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor, platformelor etc);
    - denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
    - sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
    - accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;
    1.3. Planul privind constructiile subterane
    Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului - trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor (radier si capac) si va fi redactat la scara 1:500.
    In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect (in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare).
    2. Planse pe specialitati
    2.1. Arhitectura
    Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:
    - planurile tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor (cote) si a suprafetelor, precum si a finisajelor;
    - planurile acoperisurilor (terasa sau sarpanta), cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;
    - sectiuni caracteristice (in special pe linia de cea mai mare panta - acolo unde este cazul) care sa cuprinda cota +/- 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului (cotele la coama si la cornisa), fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;
    - toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor (inclusiv culorile), cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
    - in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.
    2.2. Structura
    2.2.1. Planul fundatiilor
    Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
    - modul de respectare a conditiilor din avizul geotehnic;
    - masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate.
    2.2.2. Detalii de fundatii
    2.3. Instalatii
    2.3.1. Schemele instalatiilor
    Se vor prezenta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.
    2.4. Dotari si instalatii tehnologice
    In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:
    2.4.1. Desene de ansamblu
    2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
    Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.
    B. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (PAD)
    I. Piese scrise
    1. Lista si semnaturile proiectantilor
    Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
    2. Memoriu
    2.1. Date generale
    Se face descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:
    - scurt istoric (anul edificarii, mesteri cunoscuti etc);
    - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
    - mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza sa fie prelevate;
    - fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor (acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii);
    - descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare.
    2.2. Fise tehnice, cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii Acordul unic (prin grija emitentului autorizatiei), cu privire la utilitatile urbane necesare, inclusiv pentru organizarea executiei lucrarilor (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban), cerute prin Certificatul de urbanism.
    II. Piese desenate
    1. Plan de incadrare in teritoriu
    (plansa pe suport topografic scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz, vizat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie);
    2. Plan de situatie a imobilelor
    (plansa pe suport topografic scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie), prin care se precizeaza:
    - parcela cadastrala pentru care a fost emis Certificatul de urbanism;
    - amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;
    - modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;
    - sistematizarea pe verticala a terenului rezultata si modul de scurgere a apelor pluviale;
    - plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare.
    Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse (plan de situatie constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz).
    3. Planul privind constructiile subterane
    Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului (trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor (radier si capac) si va fi redactat la scara 1:500.
    In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
    4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate
    Plansele se vor redacta la o scara convenabila (1:100 sau 1:50), care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor din opera:
    - planurile tuturor nivelurilor si acoperisului;
    - principalele sectiuni (transversala, longitudinala etc.);
    - toate fatadele.
    Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.
    In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe se va prezenta si Proiectul de organizare a lucrarilor de desfiintare a constructiilor.
    C. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE)
    Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (POE) este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitie. In situatia in care acesta nu se prezinta impreuna cu proiectul de autorizare a executiei lucrarilor, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.
    Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia (inclusiv cele de pe domeniul public), dupa cum urmeaza:
    I. Piese scrise
    1. Lista si semnaturile proiectantilor
    Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
    2. Memoriu
    Se vor face referiri la:
    - descrierea lucrarilor provizorii (organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale);
    - asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;
    - asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;
    - accese, imprejmuiri;
    - precizari privind protectia muncii.
    Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in vederea obtinerii Acordului unic, se vor prezenta in cadrul "Fiselor tehnice" intocmite in proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (PAC sau PAD, dupa caz).
    II. Piese desenate
    Plan general
    a) La lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie (privind amplasarea obiectivelor investitiei), cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare in vederea realizarii acesteia.
    b) La lucrari de mai mica amploare, elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie (privind amplasarea obiectivelor investitiei).

    ANEXA 2

                              DEFINIREA
unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul Legii nr. 50/1991

    - Acord unic
    Document cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, intocmit in baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii si aprobarii documentatiilor tehnice depuse in vederea autorizarii, insumand conditiile si recomandarile formulate de:
    - gestionarii de utilitati urbane privind racordarea obiectivului si a organizarii executiei lucrarilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);
    - comisiile tehnice ale administratiei publice locale.
    Acordul unic se elaboreaza de Comisia tehnica de urbanism, constituita sub autoritatea administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 4^2 alin. (1) din prezenta lege.
    - Autorizatia de construire/desfiintare
    Actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale - pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii.
    Procedura de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice de aplicare a acesteia, elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in conformitate cu prevederile art. 38 din prezenta lege.
    - Anexe gospodaresti
    Constructii cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care prin amplasarea in vecinatatea locuintei alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.
    In categoria anexelor gospodaresti, de regula in mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si altele asemenea.
    In mod similar sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti: garajele, serele, piscinele si altele asemenea.
    - Anexe ale exploatarilor agricole
    Constructii situate in zone izolate in extravilan si indepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca scule, utilaje, masini agricole, mici ateliere, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazarea temporara pe timpul campaniilor agricole.
    - Avizare/aprobare
    Avizare - procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor, extras din proiectul tehnic pe baza caruia se vor executa lucrarile.
    Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz - favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
    Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de insusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise.
    Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.
    - Cladiri de importanta redusa
    Constructii cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:
      - cladiri cu S+P+1E adapostind locuinte, cu maximum 6 apartamente;
      - cladiri pentru invatamant, cu cel mult 4 unitati functionale;
      - dispensare comunale, fara stationar;
      - sedii administrative in mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;
      - cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pana la 500 mp;
      - hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pana la 200 mp si cu deschideri pana la 6m;
      - dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;
      - constructii cu caracter provizoriu.
    - Constructii cu caracter provizoriu
    Constructii autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata prin autorizatia de construire.
    De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala - confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice, ori altele asemenea - si sunt de dimensiuni reduse.
    Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea.
    In sensul prezentei legi, realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive.
    - Constructii speciale
    Constructiile cu caracter militar, care se autorizeaza in conditiile prevederilor art. 36 din prezenta lege.
    - Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism
    Ansambluri de documente scrise si desenate referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata.
    Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:
    a) planurile de amenajare a teritoriului;
    b) planurile urbanistice;
    c) regulamentele locale de urbanism.
    Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin Legea amenajarii teritoriului si urbanismului.
    - Drept de executie a lucrarilor de constructii
    Dreptul real - mostenire, act de vanzare-cumparare, donatie, comodat, hotarare judecatoreasca ori concesiune - care confera titularului dreptul de a solicita emiterea autorizatiei de construire sau de desfiintare.
    Dreptul de a solicita autorizarea lucrarilor de constructii se poate obtine si in baza inchirierii in conditiile legii, dar numai pentru constructii cu caracter provizoriu.
    - Extravilanul calitatii
    Teritoriul cuprins intre limita intravilanului si limita teritorial-administrativa a localitatii.
    - Firma
    In sensul prezentei legi, prin firma se intelege un element constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta.
    - Inginer diplomat de constructii
    Cadru tehnic cu pregatire superioara, absolvent, cu diploma recunoscuta de statul roman, al unei institutii de invatamant universitar de lunga durata cu profil de constructii, cu urmatoarele specialitati:
      - constructii civile, industriale si agricole;
      - constructii hidrotehnice;
      - constructii de drumuri, poduri si cai ferate.
    - Inginer diplomat de instalatii
    Cadru tehnic cu pregatire superioara, absolvent, cu diploma recunoscuta de statul roman, al unei institutii de invatamant universitar de lunga durata cu profil de constructii cu specialitatea "instalatii pentru constructii". Pentru specialitatea "instalatii electrice" poate fi asimilat si absolventul, cu diploma recunoscuta de statul roman, al unei facultati de profil din cadrul institutelor politehnice.
    - Intravilanul localitatii
    Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG) care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate.
    Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de proiecte urbanistice zonale (PUZ), cu conditia integrarii prevederilor acestora in Planul urbanistic general (PUG) revizuit al localitatii.
    - Imprejmuiri
    Constructii definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele, asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectia impotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal (inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci) si altele asemenea - ori prin plantatii specifice.
    - Lucrari de constructii
    Operatiuni specifice prin care:
      - se realizeaza constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;
      - se desfiinteaza astfel de constructii, prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
    - Lucrari specifice la infrastructura cailor de comunicatie care nu necesita autorizatie de construire
    Lucrari care nu necesita proiect si deviz general, care se executa la infrastructura cailor de comunicatie:
      - intretinerea - complex de lucrari care se executa in mod permanent in vederea mentinerii constructiilor (instalatiilor) in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si in deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim;
      - reparatia curenta - ansamblu de lucrari cu caracter de interventie care se executa in tot timpul anului, ori de cate ori este necesar, in scopul remedierii unor defecte sau deformatii ale constructiilor (instalatiilor) peste limitele de toleranta sau pentru prevenirea unor deranjamente izolate;
      - reparatia periodica - lucrari care se fac la intervale regulate, precizate prin normele de functionare si intretinere si care aduc constructiile (instalatiile) la parametrii normali de functionare.
    - Mobilier urban
    Elemente functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice, care prin alcatuire, aspect, amplasare confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilabile constructiilor, necesitand autorizarea amplasarii lor. Fac parte din categoria "mobilier urban": jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.
    - Parcelare
    Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, in scopul atribuirii, concesionarii sau vanzarii loturilor rezultate.
    - Proiect tehnic (P. Th.)
    Documentatia - piese scrise si desenate - care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza careia se executa lucrarile.
    - Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
    Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din Proiectul tehnic (P. Th.) si se elaboreaza in conditiile prevederilor prezentei legi si in conformitate cu continutul-cadru cuprins in anexa nr. 1.
    - Receptia lucrarilor
    Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.
    Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra constructiilor existente, conform legii.
    - Zone protejate
    Teritorii delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului national-cultural, sau natural, cu valoare deosebita.
    In raport cu natura elementelor de patrimoniu zonele protejate sunt:
    a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;
    b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.SmartCity5

COMENTARII la OUG 231/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 231 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu